Värdegrund

Alla medarbetare med input från elevrådet har med handledning av Värdeskaparna tagit fram en gemensam värdegrund – med fokus på beteende – Vad vi gör när vi lever efter vår värdegrund. I korthet presenteras den så här:

Värdegrund