Elevhälsa

Elevhälsa

Här hittar man all elevhälsorelaterad information samlat på ett och samma ställe.

Elevhälsopersonal

Bitr. skolledare Johan Vallgårda 07033472714

Kurator Britt-Mari Jonsson-Heinonen 0701908122

Kurator Erik Fahlberg 0733809838

Skolsköterska Anna Edlund 0611347925 eller 0701908121

Specialpedagog Marie Borglund 0702602726

Speciallärare Carina Berglund Bystedt 0702602726

Här finns kontaktuppgifter till all elevhälsopersonal för hela kommunen – länk till kommunens hemsida

Elevhälsoplan / handbok och rutiner i elevhälsoarbetet

Kommunens elevhälsoplan – länk till kommunens hemsida

Arbetsgång och mötesordning EHT

Checklista för elevvårdsarbetet diagram 190926 ifyllningsbar

Arbetsgång vid utarbetande av åtgärdsprogram

Elevhälsoarbete – värdegrund, likabehandling, ordningsregler/förväntansdokument, närvaro

Vår gemensamma värdegrund 

Förväntansdokument (länk aktiveras inom kort)

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Flödesschema frånvaro 20191129

Samtalsunderlag vid hög frånvaro elev vh skola

Meddelande om hög ogiltig frånvaro Brev i Schoolity om hög ogiltig frånvaro 180924

Härnösands kommuns drogförebyggande arbete i skolor

Rutiner vid misstanke om eller upptäckt av användning av tobak, alkohol eller droger på Hedda Wisingskolan