Elevhälsa

Elevhälsa

Här hittar man all elevhälsorelaterad information samlat på ett och samma ställe.

 

Elevhälsopersonal

Bitr. skolledare Johan Vallgårda 07033472714

Kurator Britt-Mari Jonsson-Heinonen 0701908122

Kurator Erik Fahlberg 0733809838

Skolsköterska Anna Edlund 0611347925 eller 0701908121

Specialpedagog Marie Borglund 

Speciallärare Carina Berglund Bystedt

Här finns kontaktuppgifter till all elevhälsopersonal för hela kommunen – länk till kommunens hemsida

 

Elevhälsoplan / handbok och rutiner i elevhälsoarbetet

Kommunens elevhälsoplan – länk till kommunens hemsida

Arbetsgång och mötesordning EHT

Checklista för elevvårdsarbetet (för mentorer och ämneslärare) 

Arbetsgång vid utarbetandet av åtgärdsprogram 

 

Elevhälsoarbete – värdegrund, likabehandling, ordningsregler/förväntansdokument, närvaro

Vår gemensamma värdegrund 

Förväntansdokument (länk aktiveras inom kort)

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Rutin för registrering och uppföljning av hög frånvaro 170511

Brev hög ogiltig frånvaro 171110 

Brev hög återkommande sjukfrånvaro 171110

Härnösands kommuns drogförebyggande arbete i skolor

Rutiner vid misstanke om eller upptäckt av användning av tobak, alkohol eller droger på Hedda Wisingskolan