Elevhälsa

Elevhälsa

Här hittar man all elevhälsorelaterad information samlat på ett och samma ställe.

Elevhälsopersonal

Bitr. skolledare Johan Vallgårda 07033472714

Kurator Julia Thun 0732743011

Kurator Erik Fahlberg 0703809838

Skolsköterska Anna Edlund 0611347925 eller 0701908121

Specialpedagog Marie Borglund 0702602726

Speciallärare Carina Berglund Bystedt 0702602726

Här finns kontaktuppgifter till all elevhälsopersonal för hela kommunen – länk till kommunens hemsida

Elevhälsoplan / handbok och rutiner i elevhälsoarbetet

Kommunens elevhälsoplan – länk till kommunens hemsida

Checklista för elevvårdsarbetet diagram 190926 ifyllningsbar

Arbetsgång vid utarbetande av åtgärdsprogram

Elevhälsoarbete – värdegrund, likabehandling, ordningsregler/förväntansdokument, närvaro

EHT-teman för resp. årskurs där vi arbetar hälsofrämjande med 22-24 pass/lektioner under läsåret med varje klass/årskurs – (planering finns i O365 / Schoolity under ”Vår skola)

  • Åk 7 – Gruppdynamik, social och digital kompetens
  • Åk 8 – Sexualitet, samtycke och relationer
  • Åk 9 – Psykisk och fysisk hälsa

Vår gemensamma värdegrund 

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Flödesschema – Rutiner för anmälan av frånvaro förskoleklass – grundskola 200312

Samtalsunderlag vid hög frånvaro elev vh skola ifyllningsbar

Meddelande om hög ogiltig frånvaro Brev i Schoolity om hög ogiltig frånvaro 180924

Härnösands kommuns drogförebyggande arbete i skolor

Rutiner vid misstanke om eller upptäckt av användning av tobak, alkohol eller droger på Hedda Wisingskolan

Rutin om elev uttrycker att hen inte trivs i klassen 200225

Organisationer som erbjuder olika typer av samtalsstöd

…och kom ihåg, du behöver bara börja med att skriva eller säga ”hej”.

BRIS.se
Här kan du få stöd och prata om vad som helst. Du kan ringa 116 111, mejla eller chatta.

Snorkel.se
Här kan du ställa frågor om bland annat nedstämdhet, oro, ångest och stress

Självmordslinjen, Mind
Här kan du få hjälp om du eller någon du känner tänker på självmord. Du kan ringa 90 101, chatta eller mejla.

Kuling.nu
Här kan du få stöd via chatt och forum om du har en förälder som mår psykiskt dåligt.

Trygga Barnen
Här kan du få stöd om någon i din familj eller närhet har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt. Du kan ringa 070-47 77 910 eller chatta.

Unga relationer, Stiftelsen 1000 möjligheter
Här kan du få stöd via chatt om du mår dåligt av din relation. Du kan få stöd om du själv har blivit utsatt för kränkningar eller känner någon som blir det. Du som utsätter någon du är ihop med för våld och kränkningar kan också få stöd.

Maskrosbarn
Här kan du få stöd via chatt om du har en förälder som missbrukar, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld.

Fråga UMO Ungdomsmottagningen
Här kan du ställa frågor om bland annat sex, hälsa och relationer.

GAPF – Riksorganisation mot hedersvåld
Här kan du få stöd om du själv eller någon annan är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Du kan ringa 08-711 60 32 eller 070-000 93 28, mejla eller chatta.

Jourhavande kompis, Röda korset (rkuf.se)
Här kan du få stöd via chatt om du behöver någon att prata med.