Elevhälsa

Elevhälsa

Här hittar man all elevhälsorelaterad information samlat på ett och samma ställe.

Elevhälsopersonal

Bitr. skolledare Johan Vallgårda 07033472714

Kurator Britt-Mari Jonsson-Heinonen 0701908122

Kurator Erik Fahlberg 0733809838

Skolsköterska Anna Edlund 0611347925 eller 0701908121

Specialpedagog Marie Borglund 0702602726

Speciallärare Carina Berglund Bystedt 0702602726

Här finns kontaktuppgifter till all elevhälsopersonal för hela kommunen – länk till kommunens hemsida

Elevhälsoplan / handbok och rutiner i elevhälsoarbetet

Kommunens elevhälsoplan – länk till kommunens hemsida

Arbetsgång och mötesordning EHT

Checklista för elevvårdsarbetet diagram 190926 ifyllningsbar

Arbetsgång vid utarbetande av åtgärdsprogram

Elevhälsoarbete – värdegrund, likabehandling, ordningsregler/förväntansdokument, närvaro

Vår gemensamma värdegrund 

Förväntansdokument (länk aktiveras inom kort)

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Flödesschema – Rutiner för anmälan av frånvaro förskoleklass – grundskola 200312

Samtalsunderlag vid hög frånvaro elev vh skola

Meddelande om hög ogiltig frånvaro Brev i Schoolity om hög ogiltig frånvaro 180924

Härnösands kommuns drogförebyggande arbete i skolor

Rutiner vid misstanke om eller upptäckt av användning av tobak, alkohol eller droger på Hedda Wisingskolan

Rutin om elev uttrycker att hen inte trivs i klassen 200225