Länkar och tips

Här kommer allt länkmaterial att läggas utifrån olika kategorier. Bland annat alla tips som läggs ut i vårt interna veckobrev.

Pedagogiska tips

Läroplanen 2011 i word centralt innehåll och kunskapskrav

Om kooperativt lärande – tips på variation i undervisningen.

Anpassa undervisningen – Universel design för lärande (UDL).

Om läsning och lässtrategier.

Sir Ken Robinson om hur vi möter barns kreativitet i skolan.

Ulrika Aspeflos tips för elever i behov av stöd

Om vikten att vi pratar matematik med våra barn hemma

Sir Ken Robinson om: ”How to escape education´s death valley”

Internetstiftelsen Sverige – om internet och källkritik

Mind/Shift – om hur vi vuxna påverkar våra barns syn på skola och ämnen

Det vi säger och gör gör skillnad – vi måste bara ha tålamod

Genomgång strategier och metoder för inkluderande arbetssätt / tillgängligt lärande

Vikten av att träna och repetera

Bra tips om laborativt lärande / typ av stationsundervisning – Karusellen

Om feedback och kamratbedömning – Austins butterfly

Fixed och growth mindset 

PP-presentation Betyg och bedömning från 170329 

Film – Provfriskola och formativ bedömning 

Jennis blogg om bla Helen Timperly 

 

Från skolverket och skolinspektionen – styrdokument mm.

Allmänna råd om extra anpassningar stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd om utbildning av nyanlända elever 

Skollagen 2010:800

Film om betyg, bla terminsbetyg

Skolverkets allmänna råd – Planering och genomförande av undervisningen

Skolverkets allmänna råd – Kunskapsbedömning i skolan

 

Handledning och råd

Rädda barnen om sexuella övergrepp

Barnahusen i Västernorrland om sexuella övergrepp