Länkar och tips

Här kommer allt länkmaterial att läggas utifrån olika kategorier. Bland annat alla tips som läggs ut i vårt interna veckobrev.

Pedagogiska tips

Dylan Williams om viktiga verktyg i lärandet.

Skolverket om betyg och bedömning och nationella prov.

Om kooperativt lärande – tips på variation i undervisningen.

Anpassa undervisningen – Universel design för lärande (UDL).

Om läsning och lässtrategier.

Barnprogram från 70-talet och höga förväntningar på barn och lärande.

Sir Ken Robinson om hur vi möter barns kreativitet i skolan.

Ulrika Aspeflos tips för elever i behov av stöd

Om vikten att vi pratar matematik med våra barn hemma

Sir Ken Robinson om: ”How to escape education´s death valley”

Viralgranskaren – om källkritik på nätet av Internetstiftelsen och Metro

Internetstiftelsen Sverige – om internet och källkritik

Mind/Shift – om hur vi vuxna påverkar våra barns syn på skola och ämnen

”Boys will be boys” – Hur pratar vi, är vi, vad gör vi – mot killat och tjejer

Det vi säger och gör gör skillnad – vi måste bara ha tålamod

Genomgång strategier och metoder för inkluderande arbetssätt / tillgängligt lärande

Vikten av att träna och repetera

Bra korta tips om olika behov och måenden – Ångestskolan

Bra tips om laborativt lärande / typ av stationsundervisning – Karusellen

Om feedback och kamratbedömning – Austins butterfly

Fixed och growth mindset 

PP-presentation Betyg och bedömning från 170329 

Film – Provfriskola och formativ bedömning 

Film – Från förmedling till förståelse – om formativ bedömning

Jennis blogg om bla Helen Timperly 

 

Från skolverket och skolinspektionen – styrdokument mm.

Om extra anpassningar från Skolinspektionen

Allmänna råd om extra anpassningar stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd om utbildning av nyanlända elever 

Om forskning i skolan 

Skollagen 2010:800

Om prov, bedömning och betyg

Film om betyg, bla terminsbetyg

Skolverkets allmänna råd – Planering och genomförande av undervisningen

Skolverkets allmänna råd – Kunskapsbedömning i skolan

Skolverket film om – Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav – förmågor och kvalitéer 

Skolans ansvar att alla lyckas – framgångsfaktorer

Handledning och råd

Rädda barnen om sexuella övergrepp

Barnahusen i Västernorrland om sexuella övergrepp