Sjökortet v23 5/6-9/6 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Inget måndagsmöte eftersom vi är lediga. Läs infon nedan istället


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


A-lagsledaruppdragen går ut nu

de nuvarande A-lagsledaruppdragen går ut nu i juni och nya a-lagsledare ska utses inför de kommande två läsåren.  Vi vill att alla ska känna att de kan få chansen att vara A-lagsledare en period, men nu finns även möjlighet att söka igen även om man redan varit. A-lagsledaruppdraget ger inte mer tid – men det ger 1500 kr/mån i funktionstillägg.

Om du är intresserad av ett A-lagsledaruppdrag – skicka ett mail till Erik och motivera varför du är intresserad och vad du skulle vilja bidra med i A-lagsarbetet. Gör detta senast den söndag den 11/6.

Prideaktiviteter fredag 9/6

På fredag 9/6 är det prideaktiviteter för främst åk 9. Planering – tider och aktiviteter:

 • 9.15 – 10.00 (30 min + frågor), Föreläsning 1 i Gradängsalen, 7-9A, 9C, 9B.
 • 10.15 – 11.00 (30 min + frågor), Föreläsning 2, 9A, 9D (om 7-9B ska vara med så bör det bli den här tiden).
 • 11.00 – 13.30 Pride-party på skolgården! DJ spelar musik och vi dansar.

Andra chans Nationella prov år 9.

På torsdag, den 8/6 kommer vi att genomföra ”rest” prov med elever år 9.

 • Starttid är kl 08.30 för detta. Plats Gradängsalen.
 • Ansvarig: Johan Vallgårda

Berörda elever har fått information via Schoolity. Det är bra om ni som mentorer påminner eleverna. Namnen på de elever de berör ses ni i mailet om det här Sjökortet.

Inlämning av datorer åk 9

Alla Åk 9 elever ska lämna in datorer + laddare fredag den 9/6 nere hos Simon i källaren vid utgången mot Rosenbäcksallén. De elever som inte lämnar i laddare får en faktura hem på dessa. Datorerna ska även ha stöldmärkning kvar och inte ha några klistermärken. Följande tider gäller:

 • Klass 20A Kl 09.10 – 10.00
 • Klass 20C kl 10.45 – 11.40
 • Klass 20D kl 12.20-13.15
 • Klass 20B kl 14.00-14.40

Skolrådsprotokoll

Sent om sider kommer senaste skolrådsprotokollet. Det kom inte fram så många nya frågor, men en viktig fråga lyftes från flera håll och det var den ibland sena återkopplingen till vårdnadshavare när någonting sker som inte är bra. Skolråd 20230503

EHT-uppföljningsdag

Under onsdagen 7/6 är EHT inte på skolan. Vi har uppföljningsdag hela dagen för att följa upp och planera EHT-arbetet framåt. 

Inmatning av betyg

På onsdagens konferenstid är det tid för inmatning av betyg. Deadline för betygen är satt 13/6 – lite senare än vanligt för att det ska finnas tid för alla att få in dem i tid. Det betyder dock att allt verkligen måste vara klart till den 13/6. Därför är det extra viktigt att ni kollar att betygs- och klasslistor stämmer för er i respektive ämne – meddela Johan V om ni upptäcker några otydligheter.

Ta er även tid och läs igenom skolverkets riktlinjer och råd för betygssättning  – se under ”Veckans tips nedan”.

Fotboll mellan Hedda och Wendela 

På torsdag den 8 juni är det dags för fotbollsderby mot Wendela. Vi på Hedda är värdar och vi håller därför till på Högslätten denna gång. Vissa år har vi haft publik och i vissa år inte. I år kör vi med publik 🙂 Alla lärare som är i tjänst är på plats.

På torsdagen avbryter vi alla lektioner 14.10 (för de som inte spelar). De elever som vill får gå och titta på matchen. Eftersom det är frivilligt, så har vi ingen avprickning där uppe, men vi hoppas att så många som möjligt vill komma!

Detaljnfo:

 • Matcherna startar 14.30 och då bör publiken vara på plats.
 • Wendela sitter på stora läktaren och Hedda sitter på läktaren vid omklädningsrummen. Inget spring emellan!
 • Man måste vara en schysst publik som hejar på sitt lag. Fula ramsor om motståndarlaget är inte okej (viktigt att vi vuxna premierar det trevliga)! Om man inte sköter detta så ska vi kontakta vårdnadshavare och så får man lämna matchen.
 • Vårdnadshavare som vill komma är också välkomna.
 • Fältare och polis är informerade om detta event.
 • Förra året vann vi på Hedda på straffar, så vi utgår ifrån att vi ser till att vi påbörjar en tradition med vinst!

Ovanstående info har gått ut till elever och vårdnadshavare.

Planering sista skolveckorna

Här finns en preliminär planering för de sista skolveckorna – v23-v26: Planering v23-25.docx

Riskbedömningar vid uteaktiviteter

Mycket viktigt att riskbedömningar vid uteaktiviteter görs innan allt kör igång de sista skolveckorna. Kom överens om vem eller vilka som ska göra det för respektive aktivitet / grupp. Gör riskbedömningarna och lämna på exp.  Hitta riskbedömningarna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 9 – ni ska utse stipendiater – se nedan.

Att göra på mentorstid

Ingen måndagstid men glöm inte:

 • Åk 9 – de ska lämna in sina datorer och laddare den 9/6 – se ovan.

Veckans tips

Skolverket

Uppfräschning av hur man ska tänka inför betygssättningen: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.23)

 • Hela veckan
  • Klass 22D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 08:00-16:30 EHT-uppföljning av läsåret Ansvar EHT 
 • Ons – 15:30-17:00 Workshop loggatävling Ansvar internationella gruppen
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Tid för inmatning av betyg Ansvar Alla betygssättande lärare
 • Tors – 14:30-15:30 Fotbollsmatch Hedda/Wendela (lektionerna avbryts 14:10 för de som inte spelar) Ansvar Idrottslärarna samt alla lärare i tjänst den tiden.
 • Fre – 09:15-13:30 Prideaktiviteter åk 9 Ansvar Martin G samt alla undervisande lärare för åk 9 under den tidsperioden. 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter för personal just nu.


Viktiga påminnelser

 • Glöm inte att jobba med stipendierna (eller om ni väljer andra formuleringar)
  • Bästa uppryckning Sonia
  • Bästa utveckling
  • Årets kompis
 •  

Sjökortet v22 29/5-2/6 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelse Sommarskola
 • Luncherna sista skolveckan
 • Prideaktiviteter den 9/6
 • Inlämning av datorer åk 9
 • Planering 1/6 – blivande åk 7 samt övriga
 • Riskbedömningar
 • Enkät om EHT-teman och enkät från ungdomsrådet på mentorstid
 • Göra riskbedömningar för sista veckorna
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


A-lagsledaruppdragen går ut nu

de nuvarande A-lagsledaruppdragen går ut nu i juni och nya a-lagsledare ska utses inför de kommande två läsåren.  Vi vill att alla ska känna att de kan få chansen att vara A-lagsledare en period, men nu finns även möjlighet att söka igen även om man redan varit. A-lagsledaruppdraget ger inte mer tid – men det ger 1500 kr/mån i funktionstillägg.

Om du är intresserad av ett A-lagsledaruppdrag – skicka ett mail till Erik och motivera varför du är intresserad och vad du skulle vilja bidra med i A-lagsarbetet. Gör detta senast den söndag den 11/6.

Påminn åk 8 och 9 om sommarskola

Nu har eleverna fått tillgång till anmälan om sommarskola. Deadline för detta är måndag 5/6.  Påminn eleverna i åk 8 och åk 9 om detta på mentorstiden.

Också viktigt att ni ämneslärare påminner elever om att de kan ha viktiga uppgifter att jobba med under sommarskolan och att de ska ta tillfället i akt att vara på sommarskolan.

Inlämning av datorer åk 9

Alla Åk 9 elever ska lämna in datorer + laddare fredag den 9/6 nere hos Simon i källaren vid utgången mot Rosenbäcksallén. De elever som inte lämnar i laddare får en faktura hem på dessa. Datorerna ska även ha stöldmärkning kvar och inte ha några klistermärken. Följande tider gäller:

 • Klass 20A Kl 09.10 – 10.00
 • Klass 20C kl 10.45 – 11.40
 • Klass 20D kl 12.20-13.15
 • Klass 20B kl 14.00-14.40

Utbildningsportalen på insidan till Personec P

En utbildningsportal till lönesystemet / Personec P och P-mobile (app) finns på insidan. Där kan man lära sig om de olika funktionerna som kan röra en anställd i systemet. Där hittar ni datum för när utbildningarna körs – oftast digitalt vi Skype.

Klasslistor inför betygssättning

Klasslistor och studieplaner ska nu vara uppdaterade i Schoolity. Det kan dock ha smugit in något fel. Därför är det viktigt att ni går igenom listorna ordentligt inför betygssättningen. Sv / SvA ska dubbelkollas för eventuella ändringar under torsdagen 1/6. Därför kan dessa listor inte kollas förrän då.

Stipendier till elever åk 9

Nu är det hög tid att fundera över stipendier till elever i åk 9. Det är A-lag 9 som utser stipendiater. Det kan ju emellertid även finnas de av er som undervisar elever i åk 9 men själva hör till andra A-lag som har idéer om elever som förtjänar ett stipendium. I så fall meddelar ni A-lagsledare i åk 9 vem ni tänker på.

De stipendier som ska utdelas är:

 • Bästa uppryckning Sonia
 • Bästa utveckling
 • Årets kompis

Scheman och tjänstefördelning

Vi hade hoppat att kunna presentera preliminära scheman och tjänstefördelning för kontroll av er i det här Sjökortet, men en ändrad förutsättning dök upp så sent som igår vilket kan komma att påverka både flera personers scheman och tjänstefördelningar. Så snart det är utrett så publiceras schema och tjänstefördelningar för påsyn och kontroll.

Planering sista skolveckorna

Här finns en preliminär planering för de sista skolveckorna – v23-v26: Planering v23-25.docx

Planeringen täcker det som gäller / berör alla och den är preliminär. Det är därför viktigt att ni alla läser igenom den och kommer med återkoppling om det är något som glömts bort, något som är oklart eller felaktigt. Återkoppla i så fall till Erik snarast under v22.

Planering sista skolveckan årskursvis

Så här ser planeringen ut årskursvis enligt era anteckningar i Schoolity. Det är lite oklart för köket vilka som ska ha vad och var vad gäller luncherna. Lunchtider bör även sättas ut så att köket vet när de ska vara beredda och så att Daniel/Simon är beredda på när och var de ska leverera lunch. Kolla därför nedanstående sammanställning:

Planering skolslut vt23

Riskbedömningar vid uteaktiviteter

Mycket viktigt att riskbedömningar vid uteaktiviteter görs innan allt kör igång de sista skolveckorna. Kom överens om vem eller vilka som ska göra det för respektive aktivitet / grupp. Gör riskbedömningarna och lämna på exp.  Hitta riskbedömningarna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 9 – ni ska utse stipendiater – se ovan.
 • Alla a-lag – kolla igenom planeringen samt stäm av med Lena att hon fått infromationen om ert matupplägg sista veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla åk – göra enkät om EHT-teman och enkät från ungdomsrådet (de får länk via mail/Schoolity)
 • Alla åk Gå igenom planeringen sista skolveckan – se ovan.
 • Åk 9 – Påminna om att det nu kan göra nomineringar till avslutningsfesten. Meddelande och mail via Schoolity.
 • Åk 9 – de ska lämna in sina datorer och laddare den 9/6 – se ovan.
 • Åk 8 och 9 – Påminna om att anmäla till sommarskola: https://forms.office.com/e/WyUpDJqXiU
 • Alla åk Loggatävling – man kan vinna 500 kr per logga – se ovan.

Veckans tips

Skolverket

Uppfräschning av hur man ska tänka inför betygssättningen: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • Klass 22D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – Klasserna inför åk 7 presenteras för åk 6.
 • Ons – 11:00-13:30 Ungdomsdemokratisamordnare Madeleine Ottosson besöker skolan – finns i Ljushallen
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Erasmus+mobiliteter – Island, Nice och Florens presenterar sin erfarenheter Ansvar Skolledningen samt resp. resgrupp.
 • Tors – 09:00-14:00 Aktivitetsdag samt besök från åk 6. Ansvar Idrottslärarna samt A-lag 9 (blivande a-lag 7)
 • Tors – 14:15-15:15 Genomgång av SvA-behov Ansvar skolledningen och alla Sv/SvA-lärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter för personal just nu.


Viktiga påminnelser

 • Meddela Johan V om det är någon som ska göra ett uppsamlingsprov  (NP) – se instruktioner ovan. Meddela senast 31/5.
 •  

Sjökortet v21 22/5-26/5 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Sommarskola
 • Logga-tävling
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Påminn åk 8 och 9 om sommarskola

Nu har eleverna fått tillgång till anmälan om sommarskola. Deadline för detta är måndag 5/6.  Påminn eleverna i åk 8 och åk 9 om detta på metorstiden.

Också viktigt att ni ämneslärare påminner elever om att de kan ha viktiga uppgifter att jobba med under sommarskolan och att de ska ta tillfället i akt att vara på sommarskolan.

Loggatävling

Vi har utlyst en Logga tävling kring våra Erasmus+ projektår. Det gäller både det första året och det andra året (som vi avslutar i höst) samt det tredje året som påbörjas i sommar. Här kan ni läsa mer om loggatävlingen – alla elever har fått följande info via Schoolity och mail: Loggatävling för internationalisering

Minnande bidrag innebär inte bara äran utan även ett presentkort på 500 kr.

Planering junidagar

Innehållet för junidagarna börjar ta form – det ska endast fördelas ut på de olika dagarna. Det är nu även klart att det blir ämnesnätverk (obligatoriskt) för Slöjd och Bild under hela onsdagen den 21/6. Det öppnar även för andra ämnessamarbeten mellan skolor. Ta därför kontakt med era ämneskollegor om ni vill träffas under onsdagen för samarbete. Den dagen läggs i övrigt på ämnesplanering och institutionsarbete.

Schemat kommer ut till nästa veckas Sjökort. Meddela Erik J om det är något särskilt ni önskar få in de dagarna.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 9 – Påminna om att det nu kan göra nomineringar till avslutningsfesten. Meddelande och mail via Schoolity.
 • Åk 8 och 9 – Påminna om att anmäla till sommarskola: https://forms.office.com/e/WyUpDJqXiU
 • Alla åk Loggatävling – man kan vinna 500 kr per logga – se ovan.

Veckans tips

Specialpedagogen

Mkt intressant om stöd och extra anpassningar: https://specialpedagogen.blog/2016/08/28/basta-och-samsta-extra-anpassningen-skolinspektionen-har-granskat/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • Klass 22D tömmer återvinningstationerna.
  • 21C och D är på PRAO hela veckan
 • Tis – 13:00-15:00 Överlämningar spec. från för elever från fastlandet Ansvar Erik J och Spec.
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. kort gemensam info, därefter SKUA-uppföljning. Ansvar Skolledningen
 • Tors – 14:00-16:00 Överlämningar kommande elever 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt Erik J

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 • Meddela Johan V om det är någon som ska göra ett uppsamlingsprov  (NP) – se instruktioner ovan. Meddela senast 31/5.
 •  

Sjökortet v20 15/5-19/5 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • PRAO 21C och D
 • Klassråd
 • Tid för överlämning blivande åk 7
 • Återkoppling från möte med politiker
 • Presentation av aktiviteter den 1/6
 • Inrapporteringen av NP-resultat
 • Eventuella andra chanser till NP
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


PRAO 21C och D

Alla elever har nu PRAO-platser i 21C och D inför vecka 21. På mentorstiden ska detta gås igenom med eleverna i de klasserna. Besökslistor finns nu utlagda i personalrummet.

Omvalsperidoen gymnasiet åk 9

Måndag 15/5 är sista dagen för omvalsperioden för åk 9. Påminn eleverna detta på metorstiden.

Inrapportering av NP-resultat

Respektive undervisande lärare i de ämnen har/har haft NP ska rapportera resultaten. 

Det ska dessutom rapporteras in och skickas in prov för elever födda vissa datum för varje Np. Att detta verkställs kommer JV att utse en person/ämne som får uppdraget att göra detta. Hanna W har lista på exp med alla födelsedata, för att enklare plocka ut rätt elever.

Eventuella NP för elever som varit borta

För elever som missat NP av ett eller annat skäl kan får göra provet senare, men endast under vissa förutsättningar (se nedan). Ett planerat uppsamlingsheat sker v23. Då kan eleven göra en eller flera delar.

Att tänka på inför detta: 

 • Om elev gör Np i efterhand, skall detta inte föras in i statistik som redovisas från skolan.
 • Prov skall endast genomföras, om ni som betygsättande lärare behöver underlaget för en bedömning.
 • Ett prov som genomförs i efterhand har dock inte lika stort värde i bedömningen, då många av årets Np prov fått spridning. Man kan då välja att göra ett äldre prov om det finns.
 • För att en elev ska få göra ett uppsamlingsprov så måste Johan V ha följande senast den 31/5:
  • Namn
  • Klass
  • Ämne
  • Provdel som ska genomföra

Om detta kan genomföras under en em. eller om vi måste vika två em. tider återstår att se. V 23 är kortvecka (7-9 juni).

Presentation av våra mobiliteter

Tidigare har vi sagt att resorna ska presenteras den 24/5. Det ätr nu ändrat utifrån att vi behöver mer tid. Istället ska Island, Nice och Florence presentera sina resor den 31/5 på konf.tiden. Rumänien, Kroatien och Portugal ska presentera sitt på junidagarna.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd för de som inte hade det förra veckan.
 • Alla klasser – städa hemklassrum om det inte gjordes senast.
 • Åk 9 ska påminnas om att det är sista dagen (idag måndag 15/5) för omvalet till gymnasiet.
 • Åk 8 21C och 21D – gå igenom vilka praoplatser de har så att inga missförstånd skett.

Veckans tips

grundskolläraren

13 punkter som kan lyfta skolan – vad av detta kan vi göra själva? https://www.vilarare.se/grundskollararen/vi-larare-debatt/debatt.-13-punkter-som-kan-lyfta-skolan/?fbclid=IwAR0wRlls82sUgLa7cXXnlJA-_JQUWONfVPnW6_dJDs6oq8ra5HVHt6R9WDU


Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • Klass 22C tömmer återvinningstationerna.
  • Tors-Fre ledigt för elever och lärare.
 • Tis – 08:00-15:00 Besök från Arenaskolan i Timrå ang vårt internationella arbete  Ansvar Ann-Sofie mfl.
 • Ons – 15:45-16:00 Konferenstid. kort gemensam info om avslutningsveckan mm. Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 • Meddela Johan V om det är någon som ska göra ett uppsamlingsprov  (NP) – se instruktioner ovan. Meddela senast 31/5.
 •  

Sjökortet v19 8/5-12/5 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Yrkesmässa på tisdag
 • Kollegialt lärande på tisdag
 • Utvärdering av EHT-teman mot elever.
 • Städning hemklassrum
 • NP i matematik Ons/Fre.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Städning av hemklassrum

Som nämndes tidigare så är det rätt stökigt i vissa klassrum. Alla hemklasrum borde nog få sig en genomgång och lite ordning. Ta en av mentorstiderna kommande 1-2 veckor och se till att rummen blir städade.

Påminnelse om fönstren

Nu när det börjar varmt är det lätt att man öppnar fönstren för att släppa in frisk luft. Glöm dock inte att stänga dem. Trots påminnelser så står det i stort sett ett eller ett par fönster öppna när skolan stänger för dagen.

Yrkesmässa under tisdagen 9/5 för åk 8

Åk 8 har yrkesmässa på Sambiblioteket under tisdagen 9/5 – det ligger inlagt tider i åk 8s scheman. Läs mer generell info här: FOKUS Yrkesmässa 2023

Politikerbesök

På onsdag eftermiddag 16:00-ca 17:00 har vi politikerbesök från olika nämnder och partier. 7-9B kommer att få presentera sin verksamhet. Erik kommer att presentera hela skolan. Kanske finns önskemål att någon eller några ämneslärare kan säga några ord. Erik återkommer om detta.

Ökad skadegörelse

Tyvärr ser vi ökad skadegörelse på skolan – främst sedan efter jul. När ni ser något som är trasigt – ta bild och MMSa Erik eller Daniel. Vi behöver underlag som kan gå ut till elever och föräldrar.

Ökad kamerabevakning på förslag

Vi har lyft frågan med kommunens säkerhetsansvarige ang att utöka antalet kameror på skolan. Inga beslut är tagna – men frågan undersöks och kommer att tas upp på RKA framöver.

Sommaravslutningen

Sommaravslutningen blir i kyrkan kl 10:00-ca 11:00 fredag den 16/6.

NP matematik ons / fre 

Vi (alla som fått mail av Johan ang provvaktande NP Ma)  samlas på exp. Eriks rum kl 08.15 för genomgång av regler för genomförandet provdagen.

Ansvariga:   Onsdag – Elisabet // fredag – P-O Tidstrand

Provdatum/tider:

 • Onsdag 10/5 del B och C – tid: 09:00-10:00 och 10:10-11:10 – skrivtid 50 + 50 min. Lektionerna fortsätter som vanligt efter lunch.
 • Fredag 12/5 del D – tid: 09:00-10:50 – skrivtid 100 min. Lektionerna fortsätter som vanligt efter lunch.

Frånvaro under v19

 • Erik J är på utbildning torsdag och fredag.

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Idh-lärare – ni planerar aktivitetesdagen den 1/6 så att den blir färdigplanerad den här veckan så att info kan gå ut i nästa Sjökort.
 • Ni övriga följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda. Jobba med planeringen av sista dagarna om så behövs.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser – städa hemklassrum.
 • Åk 7 och 8  – tipsa om utbyteselever från Tyskland under höstterminen. Se ovan.
 • Åk 8 21C och 21D – påminna om att ordna praoplatser och registrera dem!

Veckans tips

Skolvärlden

Rätta på rätt sätt – tips och forskning: https://skolvarlden.se/artiklar/forskare-sa-rattar-du-rattssakert


Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • Klass 22C tömmer återvinningstationerna.
  • Tors-Fre Erik J på kurs.
 • Tis – 14:00-16:30 Kollegialt lärande A-lag 7 och 9 Ansvar resp. a-lag
 • Ons – 09:00-11:00 NP Ma se ovan Ansvar Elisabeth och P-O
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. kort gemensam info – sedan ämnesmötestid Ansvar Resp ämneslag
 • Ons – 16:00-17:00 Politikerbesök Ansvar Erik J och tillfrågade lärarrepresentanter.
 • Fre – 09:00-11:00 NP Ma se ovan Ansvar Elisabeth och P-O

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska utvärdera EHT-teman på EHT-tematid.


Viktiga påminnelser

Sjökortet v18 2/5-5/5 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte eftrsom vi är lediga 1/5


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Resurs fram till sommaren

Från och med v18 kommer Beppe Norrgran vara resurs fram till sommaren. Han och Tomas kommer att jobbamed elever som hänger i korridorerna och inte kommer in på lektioner. Marie B samordnar detta och schemalägger de elever som berörs.

Påminelse – Skolråd onsdag 3/5

Glöm inte att det är skolråd den 3/5 – en representant per årskurs måste tillsättas.

Presnetation av Erasmus+aktiviteter

Onsdag 24/5 ska alla som varit inblandade i mobiliteter (kurser och jobbskuggning eller resor med elever) presentera sina erfarenheter och vad vi kan lära oss av andra.

Besök från Arenaskolan

Tisdag 16/5 får vi besök från Arenaskolan i Timrå. De vill besöka oss för att prata om inkludering och Erasmus+projekt. Snarlikt upplägg som när via hade besök från Skellefteå för några veckor sedan.

Värdfamiljer för tyska elever – långt besök

I höst är det tänkt att 2 tyska högstadietjejer kommer och går i skola hos oss i tre månader. Vi gör detta för att testa hur det är att vara värdar en längre period. Vid så här långa besök så utgår ersättning till värdfamiljerna. Information om detta och ansökan om värdfamiljskap har gått ut idag under fredagen. 

Påminna om eget fixande och registrering av PRAO-platser

Så många praoplatser som möjligt måste ordnas av eleverna. Idag har 8 av 30 ordnat plats i 21C. I 21D 2 av 29. Det räcker inte på långt när!

Slutdatum torsdag 4/5 för rapportering av plats.

NP i moderna språk v18

Då det är NP i moderna språk v18, tisdagen den 2/5 är det viktigt att alla vet att dessa NP avviker i tider jämfört med andra NP.  Eleverna gör proven på ordinarie lektionstider. Dock är tiden förlängd på tisdagen då provtiden är 60 + 40 min. Vi har valt att lägga in lunch för år 9 under pausen mellan proven.

Schemaändringarna som detta medför för eleverna år 9 syns i elevernas ordinarie schema för v 17.
Observera dock. Att elever som läser bas, år 9, får denna tisdag en extra lång lunch, då de får ha lunchpass när språkeleverna har sitt provpass II. BAS-lektionerna hålls för övrigt som vanligt för de eleverna. Allt syns i schemat.

Frånvaro under v18

 • Anders B är borta hela veckan och Janne Ö kommer in alla dagar utom torsdag (då är cafét stängt).
 • Anna B är på referensgruppsmöte på Umeå universitet onsdag och torsdag v18. 

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Skolråd 3/5 – utse vem i respektive A-lag som ska vara med, därefter följer ni er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 och 8  – tipsa om utbyteselever från Tyskland under höstterminen. Se ovan.
 • Åk 8 21C och 21D – påminna om att ordna praoplatser och registrera dem!

Veckans tips

Big life journal

Hur utvecklar vi ”Grit” hos våra barn: https://biglifejournal.com/blogs/blog/activities-grit-resilience-children 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • Klass 22C tömmer återvinningstationerna.
  • Tis-Fre Anders B Ledig
  • Ons-tors Anna B på referensgruppsmöte
 • Tis – Np i Modspr, info se ovan Ansvar lärare i Mod.spr
 • Ons – spec. överlämning (Geresta 12:30-14:00 Brännan 15:00-16:30) Ansvar spec/EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. kort gemensam info – sedan A-lagsvis planera sista skolveckorna samt mottagande av blivande åk 7 den 1/6 Ansvar Skolledning och resp A-lag
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Slkolråd Ansvar Erik J och respektive A-lagsrepresentanter
 • Tors – Np i Modspr, info, se ovan Ansvar lärare i Mod.spr

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

Sjökortet v17 24/4-28/4 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelse – NP So v17 och NP moderna språk v18
 • Påminna om egenfixade PRAO-platser för 8C + D
 • Stökigt i hemklassrum
 • RKA och MBL11 på fredag – elevskyddsombud behöver kallas.
 • MBL11
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Felanmälan WiFi – nu enklare att felanmäla

Efter att Simon har fått återkoppling på att det var lite omständligt att felanmäla WiFi:t så har han gjort ett formsformulär – det här ska nog göra det lite enklare för er: https://forms.office.com/e/1paEz020Uh

Kör inför sommaravslutningen

Musik

Alla ni som vill vara med i kören på sommaravslutningen ska anmäla detta till Hanna eller Elisabeth E. Sprid detta även till eleverna.

Frånvaroanmälan under veckan

Hanna har lämnat telefonen för frånvaroanmälan till Henrik för måndag och tisdag – han sköter detta då. Onsdag till fredag kommer Agneta in och vickar istället för Hanna.

Följ Portugalresenärarena på deras reseblogg

I lördags kväll landade Malin, Julia, Anna och Hanna i Portugal – följ deras resa här: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Stökigt i hemklasrum

I många av hemklassrum är det onödigt stökigt. Ni mentorer har ansvar för den generella ordningen i hemklasrummen – men alla som undervisar i respektive klassrum har ansvar för att det inte är stökigt. Diskutera vad som skulle behövas för att det ska vara lättare att hålla ordning. Ex nu i fredags var det mkt stökigt i O226 och O223.

NP i moderna språk v18

Då det är NP i moderna språk v18, tisdagen den 2/5 är det viktigt att dessa NP avviker i tider jämfört med andra NP.  Eleverna gör proven på ordinarie lektionstider. Dock är tiden förlängd på tisdagen då provtiden är 60 + 40 min.
Vi har valt att lägga in lunch för år 9 under pausen mellan proven.

Schemaändringarna som detta medför för eleverna år 9 syns i elevernas ordinarie schema för v 17.
Observera dock. Att elever som läser bas, år 9, får denna tisdag en extra lång lunch, då de får ha lunchpass när språkeleverna har sitt provpass II. BAS-lektionerna hålls för övrigt som vanligt för de eleverna.

SvA-lärares ansvar

I dagsläget har vi ju fördelat ut Victoria som enda SvA-lärare och därmed SvA-stöd till de som inte har SvA i sin Sv-utbildning. Det är dock viktigt att det är tydligt vilket anvsar SvA-läraren har och vilket ansvar Sv-läraren har. Sva-lärare ansvarar för följande:

 • Att ha inskrivningsmöte med nyanlända elever.
 • Att undervisa eleverna i sva.
 • Att stötta svensklärarna som inte har sva i sin behörighet.
 • Att göra kartläggning Steg 2 på nyanlända elever.

Svensklärarna ansvarar för följande:

 • Att undervisa, bedöma och sätta betyg på sva-eleverna – med stöd från sva-läraren om man inte har sva i sin behörighet. Det är inte SvA-lärarens ansvar at sätta betyg.
 • Att använda sig av ”Bygga svenska” för att kartlägga vilken nivå en elev är på (med stöd från sva-läraren om man inte har sva i sin behörighet). 

Inför läsåret 23/24 och det faktum att SvA-kursen har blivit mer avvikande från den ordinarie Sv-kursen så kommer SvA-organisationen se annorlunda ut nästa läsår. Mer om det när tjänstefördelningarna presenteras.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

EHT till Portugal

V17 åker delar av EHT till Portugal för att jobbskugga professioner i deras motsvarande EHT. Mer info om detta kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Skolråd 3/5 – utse vem i respektive A-lag som ska vara med, därefter följer ni er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ta upp med eleverna att om de vill vara med i avslutningskören i Kyrkan så ska man anmäla detta till Hanna eller Elisabeth E.
 • Till åk 8 C och D – påminna att de måste lämna in egenfixade PRAO-platser till exp senast 4/5.

Veckans tips

SVT nyheter

En helt mobilfri skola – är dt så här vi borde göra? https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/mobilforbud-i-skolan-framjar-elevernas-studiero


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • Klass 22B tömmer återvinningstationerna.
  • Mån-tors – Erik Ledig
  • hela veckan – Malin S, Anna E, Julia T och Hanna W är på resa.
 • Ons – Np i So, se info i utskick från Johan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Kort gemensam samling därefter egen tid sam facklig tid Ansvar Skolledning och Fackombud.
 • Ons – 18:00-18:45 Föräldramöte i 21C Ansvar Erik J
 • Fre – Np i So, se info i utskick från Johan.
 • Fre – 09:30-10:30 RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Fre – 12:30-13:30 MBL11 Ansvar Skolledning och resp Fackombud, inkl skyddsombud

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

Sjökortet v16 17/4-21/4 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • NP Engelska
 • Mentorstid – klassråd
 • MBL
 • SYV-info
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Välkommen tillbaka alla ni som haft påsklov

Sitter själv i skrivande stund på ett tåg som rusar fram genom ett vårregnigt Tyskland på väg mot nattåget från Hamburg till Stockholm och vidare hem till Härnösand. Hoppas ni som varit lediga kunnat ta till vara på ledigheten och ladda om batterierna till spurten fram till sommaren. 🙂 

SVT-reportage om tjejernas film och kollage på Internationella kvinnodagen

SVT kvinnodagen

Grymt kul att SVT Västernorrland gjorde ett reportage om det tjejerna gjorde på internationella kvinnodagen. Se inslaget och reportaget här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/s-27 

Teater för åk 9 v16 

”Famnen” den 18/4 på stora scen Härnösands teater.

Nationella prov Eng ons 19/4 och fre 21/4 (v16)

På onsdag och fredag är det nationella prov i engelska:

 • Del B. Tid för provet onsdag: kl 09.00-12.00
  • Provtid 09.00-10.40 // 10.40-11.00 rast // 11.00-12.00
 • Del C. Tid för provet fredag: kl 09.00-10.30

Onsdagens prov: Skoldagen slutar för åk 9 efter provet.

Fredagens prov: Lektionerna fortsätter enligt schemat efter lunch för åk 9.

Information till alla inblandade har gått ut via mail.

Kommande nationella prov

V17 är det nationella prov i So onsdag och fredag. Mer info om detta kommer.

Estetprogrammet besöker skolan

Estetprogrammet kommer på besök till Hedda Wisingskolan den 4/5 mellan kl 11.00-13.00. Då kommer de att finnas i ljushallen.

SYV besöker åk 8 klass C och D

Ann-Louise Zetterblad (SYV från Wendela) besöker klasserna 21c och 21D på tisdag den 18/4.

 • Hon kommer till 21D kl 08:10-09:10, Sv sal O222, Anna Westfals lektion.
 • När hon är klar med D-klassen finns 21C i sal O44. Det berör antingen slutet av Ruts lektion 08.20-09.15, eller Henriks/Roberts lektion 09.30-10.15.

Inför nya klasser åk 7

Under veckan får vi förslagen till de nya klasserna inför åk 7. EHT och skolledningen kommer att se över förslagen utifrån behov och förutsättningar och ge feedback till Brännan och Gerestaskolan.

Skolråd 3/5

Onsdag den 3/5 är det skolråd. Respektive A-lag utser representant för skolrådet 

Frånvaro vecka 17

Under hela vecka 17 är Malin S, Anna E och Julia T samt eventuellt någon ersättare för Malin L borta på Erasmus+resa till Portugal för besök i en skola och deras EHT-arbete. 

Vecka 17 – måndag till torsdag är även Erik J borta, TF rektor Johan Vallgårda.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

EHT till Portugal

V17 åker delar av EHT till Portugal för att jobbskugga professioner i deras motsvarande EHT. Mer info om detta kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Skolråd 3/5 – utse vem i respektive A-lag som ska vara med, därefter följer ni er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd i alla klasser
 • Påminn om teaterföreställningen på tisdag för åk 9 (se ovan).

Veckans tips

Ämnesläraren SL

Om formativ matteundervisning som givit mer tid till både lärare och elever: https://www.vilarare.se/amneslararen-matte-no/reportage/metoden-som-fick-ewa-att-lagga-om-sin-matteundervisning/?fbclid=IwAR0ITDjJAPI-1xVStzGXUYD3YO81EDpYbsydFEByJRk8g1MQSO_SL0qmVDw


Detta händer under veckan (v.16)

 • Hela veckan
  • Klass 22B tömmer återvinningstationerna.
  • Ons-tors – Erik Ledig
 • Mån – 08:40-09:20 – Mentorstid – klassråd Ansvar mentorer samt klassrådsrepresententer
 • Tis – teaterföreställningar för åk 9  – se detaljer ovan
 • Ons – Np i engelska, se info ovan
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Kort gemensam samling därefter uppföljning av frånvaro i respektive A-lag Ansvar EHT / respektive A-lag.
 • Ons – 18:00-18:45 Föräldramöte i 21C Ansvar Erik J
 • Tors – 11:00-12:00 MBL19 – Se separat kallelse Ansvar Erik J och respektive fackombud
 • Fre – Np i engelska, se info ovan

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

Sjökortet v14 3/4-7/4 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Lovskolan
 • Ledigheter under lovet
 • Att ta upp på mentorstid
 • Utvärdering av Wisingdagar och EHM
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Eventuellt besök av SVT

Under måndag eftermiddag kan vi få besök av SVT som vill intervjua elever om konstverk och manifestation under kvinnodagen.

Teater för åk 9 v16 – direkt efter lovet

”Famnen” den 18/4 på stora scen Härnösands teater.

Påminnelse – att följa upp elevers frånvaro

Vi har en kommungemensam rutin och ärendegång kring elevers frånvaro. Viktigt att vi alla följer upp när elever är borta och att vi göra det konsekvent oberoende av klass. Se rutinen här (hittas under fliken ”Elevhälsa”: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/03/flc3b6desschema-rutiner-fc3b6r-anmc3a4lan-av-frc3a5nvaro-fc3b6rskoleklass-grundskola-200312.pdf

Ny funktion i Schoolity ang hur man skickar meddelanden

Ny funktion i Schoolity

I meddelandefunktionen i Schoolity har en ny finess kommit till. Om man skickar ett meddelande till en klass/grupp så kan alla mottagare svara på meddelandet. Det kan vara en bra funktion om man behöver ge mottagare chansen att ställa motfrågor eller liknande, men det kan även vara en onödig källa till negativt chattande. Funktionen stängs enkelt av genom att klicka på det lilla hänglåset mellan rutorna ”Meddelande” och ”Epost”.

Positiv respons efter Demokratiforum

Elevernas riksförbund

Det demokratiforum som hölls i onsdags var mycket uppskattat på flera sätt – inte minst av arrangörerna som var imponerade av att så många vuxna var med. Ett gott betyg till er och skolan eftersom det endast var ett A-lag som kunde vara med!! Läs det pressmeddelande som gick ut efter besöket hos oss: Demokratiforum – ”Det ska bli skönt att elever och lärare är på samma nivå”

Ledigheter under påsklovet

Hos Hanna på exp finns en lista över er som inte har ferietjänst. Skriv i där hur ni tänker jobba eller om ni ska vara lediga så att vi får ett underlag inför lovskolan. 


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Att ta upp med alla elever: efter lovet är det OK med uteskor i skolan igen – fram till höstlovet.
 • Att ta upp med alla elever – Lapparna på toalettdörrarnas insida ang städtider / när toaletterna är städade måste få sitta kvar. När dessa lappar rivs ner riskerar toaletterna att bli städade mer sällan då det blir svårt för städarna att hålla koll på när det är gjort.
 • Påminn alla elever om lovskolan och eventuell anmälan (deadline måndag kväll) och att de måste själva ta med sig / veta om vad de ska arbeta med.
 • Ta upp teaterföreställningen på måndagen eller den andra mentorstiden – se lärarhandledning ovan.

Veckans tips

Webinar autism Hogrefe

Mycket spännande webinar kring elever inom autismspektrat och social träning: http://eap-tracker.egenerator.se/159962/YRnkWJFJ/SKOLKONTAKT–Social-fardighetstraning-i-skolan?click


Detta händer under veckan (v.14)

 • Hela veckan
  • Klass 22B tömmer återvinningstationerna.
  • Ons-tors – Erik Ledig
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Kort gemensam samling – sedan utvärdering av Wisingdagar samt EHM Ansvar Respektive A-lag.
 • Tors – Dagen slutar senast 16:00 för alla anslutna till Sveriges Lärare (oavsett ramtid) Ansvar alla medarbetare anslutna till SL.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 •  

Sjökortet v13 27/3-31/3 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Lovskola under påsklovet
 • Nationella Prov ons
 • Wisingdagar
 • Demokratiforum och kollegialt lärande på onsdag.
 • SYV
 • Rättning av nationella prov.
 • Träffa A-lag 7 info om elev.
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Besök från Wendela under veckan

Under veckan kan det vara tre elever från Wendela som kommer och äter vissa dagar i samband med PRAO. 

MBL 19 och 11 under torsdag

På torsdag har vi MBL-möte med fackliga representanter. Formell kallelse kommer under måndagen. 

Lovskola under påsklovet

Vi kommer att erbjuda lovskola tre dagar även under påsklovet för de elever som är intresserade. Följande info och anmälningslänk har gått ut till alla elever:

Hej alla elever och vårdnadshavare,
 
Vi erbjuder lovskola under påsklovets tre första dagar (på samma sätt som under sportlovet) : 11-13/4 (tisdag till och med torsdag vecka 15).
 
Lovskolan på påsklovet är på samma sätt som på sportlovet ett tillfälle att med stöd arbeta ikapp om man känner att man är efter, slutföra påbörjade uppgifter eller göra examinationer som inte hunnits med under läsåret (eller som man missat på grund av sjukdom). 
 
Någon regelrätt planerad ämnesundervisning kommer inte ske. Med andra ord måste du själv som elev veta vad det är du ska arbeta med utifrån redan planerade och givna uppgifter. Därför är det bra om du de närmaste dagarna tar kontakt med dina lärare där du vet/tror att du har uppgifter att ta igen, så att du har klart för dig vilket material som ska tas med till lovskolan.
 
Lovskolan kommer att vara öppen mellan 09:00 och 14:00 varje dag. Enklare lunch erbjuds.
 
Om det blir många som anmäler sig så kommer elever i åk 8 och 9 att prioriteras.
 
Deadline för anmälan till lovskolan är måndag kväll den 3/4.
 
Länk till anmälan (du måste som elev vara inloggad i O365 eller inloggad på skolan för att kunna svara) : https://forms.office.com/e/xZQES1mR44
 
Med vänlig hälsning Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Malin L borta – vi lånar SYV från Gymnasiet

Under de kommande veckorna är Malin L borta. Under den tiden lånar vi Jessica Galin Björk från gymnasiet vissa dagar. Innan påsklovet finns hon på skolan följande tider: 

 • Ons 29/3 12.30 – 15.30
 • Fre 31/3 09.00 – 12.00
 • Mån 3/4 09.00 – 15.30
 • Ons 5/4 09.00 – 15.30

Hon nås på tjänstetelefon: 070-3401885, och givetvis via mail: jessica.galin.bjork@edu.harnosand.se

Kommande frånvaro

Under onsdag och torsdag v14 och hela v15 är Erik på semester. Johan Vallgårda är Tf de dagar Johan är på plats.

Följ eleverna och lärarna i Kroatien 

Här kan ni följa Kroatien/Varazdinresenärernas blogg: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn alla elever om lovskolan  och att de måste själva ta med sig / veta om vad de ska arbeta med.

Veckans tips

Skolverket, forskning och UDL

UDL

Ibland ifrågasätts forskning och metoder, med rätta, i synnerhet då vi fastnar för en enskild metod. Men UDL handlar inte om en särskild metod – kanske snarare tvärt om – det handlar om vikten av att välja metod medvetet så man når så många elever som möjligt. Det gör det lättare för lärare såväl som för eleverna och de enskilda anpassningarna blir färre. Läs mer här på skolverkets lärportal.

Eller läs mer på Helena Wallbloms blogg: https://specialpedagogen.blog/2022/05/01/vad-ar-det-for-skillnad-mellan-udl-och-differentierad-undervisning/

Om man är nyfiken på vetenskapen bakom UDL – Universal Design for Learning så kan man läsa mer här: https://scholar.google.se/scholar?q=universal+design+for+learning&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

Läs mer om David Rose som är en av dem som ligger bakom UDL här: https://www.cast.org/about/board/david-rose 


Detta händer under veckan (v.13)

 • Hela veckan
  • Klass 22A tömmer återvinningstationerna.
 • MånOns Wisingdagar Ansvar respektive A-lag
 • Tis – 15:00-16:30 Förberedelsearbete inför nya klasser åk 7 – Brännan, Geretsta och Hedda Ansvar Skolledning, Malin S och ev. övriga representanter från EHT.
 • Ons – e.m. – Demokratiforum, Kollegialt lärande, åk 7 och 9 samt extra A-lagstid 7-9B Ansvar Respektive A-lag.
 • Tors – 11:00-12:00 MBL – separat kallelse kommer Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 • Demokratiforum 29/3 Se tidigare Sjökort:  veckans Sjökort om anmälan till demokratiforum den 29/3. Glöm inte att anmäla er.

   

 •