Sjökortet v12 – 19-23/3

Sjökortet1

Allmän information 

Sydafrikabesök – att göra på mentorstiden

sydafrika

Den 23-26/4 kommer 16 elever och 4 lärare från Cornwall Hill Collage i Sydafrika att besöka oss på Hedda Wising. Vi hoppas detta kan leda till ett långsiktigt samarbete och kanske ett utbyte på sikt.

Inför detta behöver vi värdfamiljer för eleverna. Peppa och prata med era elever om detta på mentorstiden. De som är värdfamiljer / värdelever kommer även att  vara med på de aktiviteter som vi genomför med besökarna under de två dagar de är här (om man som elev inte har någon examinationman måste ta). Läs om föreslaget programinnehåll på hedda undervisning.com Där finns även en länk för att göra en intresseanmälan för värdfamiljskap. Det är deadline för intresseanmälan måndag v.13  – 26/3.

De elever som är värdelever kommer att ha större chans än övriga att följa med till Sydafrika om det blir en mindre testresa redan under nästa läsår. Vi jobbar på att det ska bli det – men det är ännu inte klart.

Alla mentorer ska även maila ut info till alla föräldrar om detta – bifoga då länken till informationen: https://heddaundervisning.com/2018/03/16/vardfamiljer-for-elever-fran-sydafrika-sokes-mellan-23-4-och-26-4/ 

Mitterminsuppföljning deadline torsdag v.13

I mailet med länken till det här Sjökortet finns underlagen för att fylla i mitterminsuppföljningen. Klicka på länken för att fylla i – mycket viktigt att ni utgår från bifogade PDF-listor med eleverna så att ni markerar rätt elev på rätt rad.

Utöver den tid ni själva väljer att göra detta så ska ämnesmötestiden v. 12 och A-lagstiden och konf.tiden v.13 användas till detta tillsammans med att skriva F-varningar. Torsdag v.13 är det definitiv deadline.

Brandutbildning för elever i åk8 – vi ber om ursäkt för den sena informationen

Räddningstjänsten vill komma ut och ge brandutbildning till alla elever i åk 8. Den tid som passar med dem utan att krocka med andra aktiviteter / examinationer är nu på måndag och tisdag. Brandutbildningen är 60 min i Gradängsalen O117. Tider för resp klass enligt följande:

 • Måndag 2 klasser. 8C 10.00 -11.00. 8B: 13.05 – 14.05.
 • Tisdag 2 klasser. 8A 10.50 -11-50. 8D 13.20 -14.20.

Diskussionsuppgift för all resurspersonal (inkl A-lag åk9)

Förra veckan diskuterade A-lag 7 och 8 vilka möjliga arbetsuppgifter de kan tänka sig ett utvidgat resursuppdrag där mentorskap ingår kan innebära. Nu vill vi ha in samma input från er som arbetar som resurspersonal på skolan. Maila Erik och Johan vad ni kommer fram till.

 


Att fira

 • Allt klotter på skolan är bortstädat – nu ser vi tillsammans till att det får förbli så!!
 • Genomförandet av det nationella proven rullade på bra!!

A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Möte i A-laget.

Ämneslag

Enskilt arbete – fokus F-varningar och Mitterninsuppföljning


Att göra på mentorstid

Sydafrikabesök

Informera om Sydafrika-besöket 23-26/4 och att vi behöver värdfamiljer (se ovan).

Skicka hem informationen till alla föräldrar – skicka länken som nämns ovan.

Brandutbildning för åk 8

Informera era elever om brandutbildning mån och tisdag – se tider för resp klass ovan.


Veckans tips 

PreziPrezi – ett bra gratisverktyg för mer variationsrika och flexibla digitala presentationer. Här är ett exempel på när vi skulle presentera skolans trygghetsarbete och värdegrund utåt (länken går inte att öppna i ipad eller iphone utan konto hos Prezi – men det funkar utmärkt på PC eller appledator):

http://prezi.com/conxn5dp6tgs/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Varför använda Prezi?


Detta händer under veckan (v.12)

 • Mån – 10:00-11:00 – Brandutbildning 8C Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Mån – 13:05-14:05 – Brandutbildning 8B Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 10:50-11:50 – Brandutbildning 8A Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 13:20-14:20 – Brandutbildning 8D Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – Kort info, därefter övning i ”Påtala” Ansvar Skolledning samt Marie B

Planering framåt

 • V.13 – 10:00-12:00 Tisdag Yrkesmässa åk 8 på Parkaden – mer info från SYV kommer
 • V.13 – Torsdag – deadline F-varningar och Mitterminsuppföljning.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.17 – Besök från Sydafrika 23-26/4 (de kommer på kvällen den 23:e och åker på morgonen den 26:e)
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan

Sjökortet v9-11 – 26/2 – 16/3

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka efter lovet

Hoppas ni alla haft ett bra lov med mycket vika varvat med trevliga vinteraktiviteter med nära och kära. Nu kör vi igen i tre veckor sedan är det lov igen!

Inför medarbetarsamtalen

Vi kommer att försöka boka in alla medarbetarsamtal under v.11-13 och ser fram emot spännande och intressanta samtal med er alla. Innan dess ska alla ha fyllt i självskattningen och och eventuella önskemål om vilka frågor man vill ta upp från RUS-samtalet (viktigt så vi kan förbereda oss). För de som inte gjort självskattningen hålls inga medarbetarsamtal. Se info i mailet om Sjökortet v.9-11.

Skolråd 

Onsdag den 14/3 är det Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. Respektive A-lag – meddela Erik eller Johan snarast vila representanterna för vårterminens skolråd är.

Ökade färgkopiekostnader

Färgkopiekostnaderna har ökat dramatiskt. Med mycket goda möjligheter att dela material digitalt med eleverna borde kopieringen, i synnerhet färgkopieringen, minska istället. Viktigt att alla funderar på när färgkopiering verkligen är nödvändigt.

Viktigt att meddela varje dag man är sjuk

När man är sjuk ska man vara hemma och krya på sig – det är jätteviktigt! Men det är också viktigt att man meddelar tydligt till Agneta varje dag man är borta eller de dagar men säkert vet att man kommer att vara borta. Om man inte gör det är det mkt svårt att veta hur vi ska lösa vikariefrågan.

Välkommen till IKT-workshops med IT-pedagoger – Marlene och Björn

Efter Sportlovet kör vi igång med våra It-workshops igen på Johannesberg i lokalen Lönnen (ingång vid trafikenheten och sedan vänster). Det kommer att vara en del Office 365 och Forms, en del iPads och en del SmartBoard/Notebook pass. Nytt är också att det kommer att finnas ett pass som visar lite hur man kan jobba med flippad undervisning.

Man anmäler sig som vanligt via Insidan under Arbetsstöd -Utbildningar för Anställda -Utbildningar inom Skolförvaltningen –IT workshops. Det går också att klicka på följande länk för att komma till anmälan. https://insidan.harnosand.se/arbetsstod/utbildningarforanstallda/utbildningarinomskolforvaltningen/itworkshopparforpedagoger.4.413780bb161d894ab474bc98.html

Överlämningsinfo inför gymnasiet från v. 11 till och med v. 14

Från och med v.11 fram till måndag v.15 (9/4) ska överlämningsinformation inför övergång till gymnasiet förberedas / fyllas i. Carina, Marie och Marie fyller i den allmänna överlämningsinformationen (i dialog med mentor då det behövs) i ett blankett material. Alla ni ämneslärare kommer att få fylla i ämnesspecifik information för främst de elever som ska gå IM (med vissa undantag) i ett annat blankettmaterial. För vilka elever det gäller får ämneslärare veta av spec.

Allt materialet är nu digitaliserat för att göra det enklare och snabbare att fylla i samt lättare att följa upp. Materialet är nu ett och samma för hela kommunen. Mer information om detta inkl länkar kommer inom kort via mail.

Nya medarbetare

Från och med måndag morgon så har vi 4 nya (och nygamla) medarbetare hos oss – vi vill önska dem mycket välkomna till oss på Hedda:

 • Kalle börjar som resurs i 7D samt stöttning i mentorskapet till Tobias – till att börja med fram till sommaren.
 • Carola börjar i cafét med Erika och kommer att vara stöttning i mentorskapet till Kajsa fram till sommaren.
 • Mia börjar som resurs istället för José i 7-9B mån-ons.
 • Joakim provundervisar i Eng, Sv och BAS tillsammans med Rut, Ann-Sofi, Erik, Benjamin och Victoria, eventuellt fram till sommaren.

Att fira

Att solen är på väg tillbaka och den första dagsmejan har satt in 🙂

dagsmeja


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

Konf.tid onsdag: Diskutera och punkta upp vilka arbetsuppgifter och ansvar ni i respektive a-lag kan tänka er vore bra om resurspersoner kan ta över från er lärare / mentorer. Detta för att ha ett bra underlag när vi börjar skapa ramarna för de nya resurstjänsterna inför hösten.

Se till att alla punkter protokollförs och mailas i protokollet till Erik.

Ämneslag

Ämnesmötestid – möte i ämnesgruppen.


Att göra på mentorstid

Mentorer åk 9 går igenom mail från Johan med info inför nationella prov i Svenska

Alla mentorer går igenom och diskuterar förväntansdokumentet samt konsekvenstrappan. Diskutera med eleverna vad som krävs för att att alla ska följa dessa regler.


Veckans tips 

Intressant ur lärarnas tidning om vem som gör läxorna – elever eller föräldrar:

http://lararnastidning.se/vem-betygsatter-du-eleven-eller-foraldrarna/ 

läxhjälp2


Detta händer under veckan (v.11)

 • Mån – Mentorstid – Viktigt att mentorer i åk 9 informerar om nationella provet (se mail från Johan 8/3) Ansvar alla mentorer i åk 9
 • Tis – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – A-lagstid – se arebtsuppgifter ovan. Ansvar alla A-lag.
 • Ons – 16:30 – Facklig tid Ansvar alla lokalombud
 • Ons – Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • Tors – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Tors – 15:30-16:30 – Gemensam MBL19 och 11 med Wendela ang ersättning förrättning av nationella prov. Plats  – WendelaHellmanskolan
 • Fre – MBL11 och 19 lokalt, se kallelse.

Planering framåt

 • V.13 – Fredag – deadline F-varningar – ny blankett kommer under v.11.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.

Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.

Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.

Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden
• Gör ditt bästa
• Efterfråga feedback
• Ge feedback
• Fira framgångar

 

Sjökortet v8 – 19/2 – 23/2

Sjökortet1

Allmän information 

Inför utvecklingssamtal – öva/förbered inför samtalet på mentorstid

Efter att ha gått igenom alla elevers (i åk 8 A, B samt åk 9) självskattningar i deras inlämningsmappar framgår att det är väldigt ojämnt hur mycket eleverna har förberett sig genom att fylla i sina självskattningar.

Använd mentorstiden till att låta eleverna komplettera och fylla i sina självskattningar så att underlag finns inför samtalen. De elever som gjort det (i vissa klasser endast 50% av eleverna) kan öva två och två att utifrån självskattningen berätta hur de själva ser på sin utveckling i skolan. Se även till att alla går igenom checklistan inför samtalen. Hitta checklistan här.

Skolråd 

Skolråd2

Den 14/3 och 3/5 är det skolråd under vårterminen. Tid 18:30-ca 20:00. Plats sal O112. Skolrådsrepresentanter för vårterminen ska utses av resp A-lag. Föreslagen agenda för det första skolrådet kan läsas här: https://heddaundervisning.com/2018/02/15/skolrad-14-3-kl-1830-ca-2000/

Fokus på riktat stöd-tid och BAS-lektioner – samt hur omprovstid ska användas

Allt oftare nämner elever i olika sammanhang att de gör olika examinationer eller arbetar med andra ämnen än Sv/Ma/Eng på riktat stöd resp. BAS-lektionerna. Det är inte OK. Många elever har i sina åtgärdsprogram/extra anpassningar inskrivet att de ska jobba med Sv/Eng på BAS eller Sv/Eng/Ma på riktade stödtiden. Ofta görs också överenskommelser med elever och föräldrar att dessa pass ska läggas extra fokus på. Därför är det mkt viktigt att om annat görs än det dessa tider är avsatta för så måste man som lärare ha koll på att inga ÅP eller extra anpassningar eller andra överenskommelser styr vad eleverna gör under dessa pass.

Omprov ska endast hållas på omprovstid eller ordinarie lektionstid. 

Ny lärare i Ty samt vissa schemajusteringar pga detta från v.9

Viktigt at ni informerar era elever som läser tyska om följande: Från och med v.9 börjar Christine Wusch som lärare i tyska hos oss. Vi kommer under vårterminen att dela henne med Gymnasiet och för att det ska fungera så görs vissa justeringar i schemat för de elever som läser tyska (ej spanska eller franska). Följande justeringar har gjorts (syns från v.9 i det digitala schemat):

För år 7: Språkpasset måndagar kl 10.00-11.00 ersätts med ett pass studietid/läxtid. Ansvarig för passet FNTE, sal 224.

Halvklasstimme tyska tisdagar är förlängs med 10 min för respektive undervisningsgrupp 10.55-12.05// 12.10-13.20.

Detta innebär en ”skuld” till elever som läser tyska på 50 min /v under resterande del av vt-17. Detta kompenseras under kommande läsår.

För år 8: Inga schemaförändringar.

För år 9: Undervisning i tyska tisdagar kl 14.15-15.15 utgår. Lektionen placeras som en morgonlektion onsdagar kl 08.00-08.50. sal 224.

Instruktion till hur man gör en GAP-analys

För att göra en GAP-analys så kan man behöva stöd första gången. Här finns ett metodblad för hur du/ni jobbar med GAP-analysen som metod.

För att dokumentera era GAP-analyser så är Incitos verktyg för detta jättebra och vi får resultatet rakt in i vårt Systematiska kvalitetsarbete. Två instruktionsfilmer har gjorts för detta – en kortversion (5:17 min) om man bara vill se stegen och en långversion med lite instruktioner vad man ska / kan tänka på. Här nedan ser du kortversionen. Om du vill ha den mer ingående instruktionen klickar du bara på länken under filmrutan.

Klicka här för att öppna långversionen (14:13 min).

Inför medarbetarsamtalen

Efter MBL i onsdags har vi samsyn kring att vi inför medarbetarsamtalen kommer att skicka ut ett självskattningsformulär utifrån den kompetensprofil vi tog fram tillsammans med Värdeskaparna. Den ska alla fylla i så att Erik och Johan kan göra en skattning innan samtalen. Alla kommer dessutom att få välja 3 områden som känns extra viktiga att prata om utifrån RUS-materialet. Mer info om detta i separat mail.

Inför gemensamma aktiviteter på konfdagar i juni

Info om aktiviteter på konfdagarna i juni samt förslag att ta ställning till kommer att skickas ut i separat mail.

 


Att fira

Att friluftsdagen i torsdag blev en jättefin dag – välarrangerad och härligt väder!! Tack alla ni som gjorde det till en bra dag för alla!

Vårdkasen


Tid för lära- och görafrågor

Vid onsdagens (180214) GAP-analys med värdeskaparna så beslutade vi gemensamt att vi skulle skilja på Lära- och Görafrågor. Därför gäller följande för A-lagstid och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är var och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

 

A-lagstid tisdag: A-lagstid utgår för A-lag åk 8 och 9 pga utvecklingssamtal. A-lag åk 7 har gemensam A-lagstid.

Ämneslag

Egen planeringstid – möjlighet till fritt samarbete.


Att göra på mentorstid

Se till att eleverna förbereder sig inför utvecklingssamtalen – se överst i detta Sjökort samt instruktionerna i förra Sjökortet.

För åk 7 – ett elevskyddsombud för varje klass ska nomineras och meddelas Lena Bylund och P-O Tidstrand. Därefter lottas två elevskyddsombud för skolan. Läs mer om elevskyddsombud här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/elevskyddsombud/#2 


Veckans tips 

Vi blir bättre på vad vi tränar på – då är det viktigt att fundera på vad vi väljer att träna på:

 


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan inför utv.samtal – enskilda förberedelsesamtal med elever.
 • Mån – Mentorstid – förbereda inför utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer
 • Tis-Ons – 08:00-17:00 – Utvecklingssamtal 8A-B samt hela åk 9 Ansvar resp mentor
 • Ons – 9A utför test av nationellt prov i Svenska mellan 08:00 och 12:00 i sal O221 (all annan undervisning utgår denna tid)  Ansvar Erik J, Börje N och Ann-Sofie F

Planering framåt

 • V.9 – Utvecklingssamtal för 8C och D samt åk 7 – se Sjökortet v.5  och i det gemensamma kalendariet Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L
 • V.10 Sportlov
 • V.11 – Ons. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att vi alla följer samma upplägg kring utvecklingssamtalen.

 

Vår värdegrund – Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.

Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden
• Låt dig utmanas
• Påtala
• Agera förebild

Sjökortet v7 – 12/2 – 16/2

Sjökortet1

Allmän information 

Tider och rum/salar för utvecklingssamtalen

Efter att fått flera frågor och kloka förslag kring tiderna för utvecklingssamtalen så öppnar vi för att ni gärna får boka samtal när som helst under de dagar vi planerat in samtalen. Det skapar bättre möjlighet till flexibilitet för er, sprider extrabehovet av rum/salar under en längre tid samt kanske minskar stressen för er.

Viktigt dock att ni meddelar Agneta eller själva gör upp med resurspersonal när ni behöver ersättare ni undervisningen.

Inför utvecklingssamtal – betyg bedömning av examinationer

Inför utvecklingssamtalen är det mycket viktigt att alla utgår från samma riktlinjer vad gäller terminsbetyg, bedömning och feedback etc. Därför är det extra viktigt att vi gör lika vad gäller några punkter. Två av dessa punkter är:

 • Terminsbetyg. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om termiknsbetyg:
  • Terminsbetyg bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i förhållande till de områden undervisningen berört till och med den aktuella terminen – alltså inte endast den senaste terminen. 
  • Detta ligger helt i linje med Skolverkets förklarande film om terminsbetyg och det innebär att det i praktiken ska till mycket speciella skäl till att en elev får ett avsevärt lägre betyg (2 betygssteg eller mer) från en termin till en annan, i synnerhet om eleven endast gjort mindre missar på examinationer eller liknande.
 • Poäng på prov/examinationer. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om omdömen och poäng på examinationer
  • Omdömen på examinationer/kunskapsprövningar ska alltid vara baserade på och kommunicerade utifrån de nationella kunskapskraven och inte utifrån andel poäng eller liknande. Eleven ska genom de omdömen de får tydligt veta vilka färdigheter/förmågor som behöver utvecklas eller vilka kvalitéer som behöver förbättras inför nästa kunskapsprövning eller betygssättning i ämnet. 
  • Detta innebär att man inte har poängräkning på examinationer – och att man i synnerhet inte får ett lägre betyg än föregående termin för att man fått si eller så många poäng på den sista examinationen.

Inför utvecklingssamtalen – material

Här är materialet inför utvecklingssamtalen. Här nedan kan ni öppna dem för utskrift:

Inför utvecklingssamtalen – skolverkets allmänna råd mm.

Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare deltar aktivt. Det är därför mkt viktigt att ni ger eleverna tid att prata med er alla om hur de ligger till i respektive ämne.

Det 10 timmar som är avsatta för samtalen bör innebära god tid för alla mentorer att sitta  minst en halvtimme med respektive elev och föräldrar och ändå hinna bensträckare och rast.

Läs mer om utvecklingssamtalet i skolverkets allmänna råd (sid 10-16)  – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Ordning i biblioteket och grupprummet längst bort i N-korridoren

Böcker1

Det har varit en hel del förstörelse och stök i biblioteket och i grupprummet längst bort i N-korridoren. Allt ifrån intryckta friskluftsgaller, bucklor i Whiteboarden och till förstörda böcker och möbler. Det är inte OK! Om man öppnar för elever till dessa rum så ansvarar man för att de sköter sig, att salen låses då lektionen är slut och man ser till att salen lämnas i samma ordning som man vill ha den när man kommer dit nästa gång.

Låset kommer att bytas ut i biblioteket så att man får hämta nyckel hos Agneta när man ska dit. Det innebär att man måste planera när och hur man ska använda biblioteket som lokal.

Matsalspraktiken för åk 8 är obligatorisk

matsal

Det är viktigt att alla elever i åk 8 förstår att matsalspraktiken är obligatorisk för alla. Nästa år kommer även fler årskurser att ha matsalspraktik.

Medarbetarsamtal

Inom kort kommer Johan och Erik att börja kalla till medarbetarsamtal. Vi gör nu en översyn av hur fördelningen ser ut – vem som har personalansvar för vem. Vi återkommer när den översynen är klar.

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Att vi får skicka 3 elever till Pythagoras Quest på Sandö!!  🙂 Vi håller tummarna!

http://www.pythagorasquest.se/ 

 


A-lag 

A-lagstid tisdag: Tid till egen planering / fritt samarbete

Ämneslag

För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb och ge er och eleverna så lite avbrott som möjligt om någon är borta så måste vi ha vikariepärmar/vikariematerial. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Följande ska finnas för varje ämne:

 • Ämne
 • Ämnesområde / moment
 • Årskurs materialet passar till (kan spänna över flera årskurser)
 • Beräknad tidsåtgång
 • Beskrivning av uppgiften – Hur, Vad, När, Varför, etc.
 • Syfte med uppgiften

Tänk på att materialet måste kunna tillgängliggöras även digitalt – Word, PDF, Film, Länk till externt material/hemsida/youtube, Länk till annan plats i Sharepoint, etc.

Vikariepärmen ska finnas på Exp. Agneta förbereder pärm för detta.

Det digitala materialet läggs upp här i mapp för resp. ämne:  https://harnosand.sharepoint.com/:f:/s/hedda/Enf7aNUlaLdCrQrJmCk-IJoBqBlrGMXaMTM9JP-FONo8gQ?e=sfKwUC 

Om man är osäker på hur man gör finns instruktionsfilmer här:  https://heddawisingskolan.com/instruktioner-och-lathundar/ 

Ansvar: alla ämneslärare


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Mycket bra webbsida/tjäsnt för att skapa begreppsordlistor på andra språk för nyanlända elever – se instruktionsfilm:

 


Detta händer under veckan (v.7)

 • Mån – Mentorstid – mentorer åk 8 – påminna om att Matsalspraktiken är obligatorisk. Man får ogiltig frånvaro om man inte är där. Ansvar att informera mentorer åk 8.
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdag) Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Värdeskaparna kör Workshop med oss alla om hur man gör en GAP-analys  Ansvar Skolledningen
 • Tors – Vinterfriluftsdag – se info från Patrick/Magnus/Kenneth Ansvar alla involverade i vinterfriluftsdagen
 • Tors – Elever åk 6 från Geresta och Brännan kommer på besök på skolan. De äter även lunch på Hedda. Ansvar Johan V, Brittis H-J och Erik F

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5  och i det gemensamma kalendariet Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att vi alla följer samma upplägg kring medarbetarsamtalen.

Vår formulering i värdegrunden:

Gemensamt arbete

Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal

Sjökortet v6 – 5/2 – 9/2

Sjökortet1

Allmän information 

Att göra på mentorstid eller senast onsdag denna vecka – Val av aktivitet på friluftsdagen 15/2

Nu ligger en enkät ute på HeddaUndervisning.com för val av aktivitet på friluftsdagen den 15/2. Viktigt att eleverna gör sina val senast onsdag denna vecka – om ni inte vet att ni kommer att kunna göra detta under lektionstid med era elever senast onsdag så se till att ge eleverna tid att göra det på mentorstiden. Se länk till enkäten här:  https://heddaundervisning.com/2018/02/02/vinterfriluftsdag-torsdag-15-2/ 

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Sydafrika hand

 

Att det nu är helt klart att vi får besök från Sydafrika i slutet av april – 16 elever och 4 lärare. 🙂 Nu hoppas vi att vi kan få till ett lite långsiktigare projekt av detta så att vi kan skicka en delegation dit också !!


A-lag 

A-lagstid tisdag: Diskutera schema- och tjänstefördelningsförutsättningar inför nästa läsår. Underlag för diskussuon kommer ut via mail under måndagen.

 

Ämneslag

Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Ibland vill man använda bara delar av bilder som man hittar på nätet, har i sin mapp eller på annat sätt kan öppna på datorn – här är en kort instruktion till hur man hittar och använder datorns eget klippverktyg:


Detta händer under veckan (v.6)

 • Mån – Mentorstid – Gör val till friluftsdagen den 15/2 samt underlag inför utvecklingssamtal (om det inte hanns med förra veckan). Se ovan. Ansvar alla mentorer
 • Mån –  10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Alla ämneslag ska presentera de aktiviteter / åtgärder de tänker vidta för att minska diskrepansen mellan antal elever som inte antas nå målen vid mitterminsuppföljningen och terminsbetygen (se förra Sjökortet)  Ansvar resp. ämneslag

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 – Ämnesmötestid – För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb så måste vi ha vikariepärmar. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Ansvar: alla ämneslärare
 • V.7 Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdagAnsvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare
 • V. 7 – Tors (15/2) – Vinterfriluftsdag – med info från Patrick.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5   Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Alla ämneslärare ska avsätta individuell tid för varje elev för ett kortare samtal för att prata om utvecklingen i resp. ämne. Se instruktionen i Sjökortet v.5.

 

Sjökortet v5 – 29/1-2/2

Sjökortet1

Allmän information 

pinchos

Trevligt på Pinchos häromkvällen

Mycket trevligt initiativ att ha AW på Pichos häromkvällen!! Trevligt sällskap och god mat! Vi får hitta på mer sånt tillsammans! 🙂

Erik föräldraledig under v.5

Erik är föräldraledig under vecka 5 och Johan är tf. rektor under Eriks ledighet.

Inför kommande utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen vt2018 blir:

 • V.8 (20/1 och 21/2) för åk 9 och klass 8 A och B
 • V.9 (28/1 och 1/3) för åk 7 och klass 8 C och D

Innan samtalen ska alla ämneslärare planera in lektionstid (då eleverna i övrigt kan jobba mer självständigt) då man har individuella samtal med alla elever för att prata om deras utveckling i ämnet. Dessa samtal ska senast ske vecka 6 och 7 för de som har samtal vecka 8 och vecka 7 och 8 för de som har samtal vecka 9.

Nu är elevernas skattningsformulär uppdaterat – se här: Min självskattning och mina utvecklingsmål reviderad 180127. Det ska vara underlag vid de individuella ämnessamtalen samt förberedelse inför utvecklingsamtalen. I formuläret har två rader per ämne lagts till för eleverna att anteckna det ni kommer fram till vid samtalet (styrkor och utvecklingsområden i ämnet) samt en yta för er ämneslärare att skriva kommentarer. För att detta inte ska försvinna så ska eleverna ladda upp filen / formuläret i sin ”Inlämningsmapp” på Sharepoint – och öppna det därifrån vid varje samtal. Se kort instruktionsvideo hur och vart eleverna ska ladda upp filen. Instruktionsfilmen samt filen i sig (blanketten) ligger nu på Heddaundervisning.com. Detta kan ni göra med alla elever samtidigt på mentorstid redan v.5 eller v.6 – så det inte tar tid vid varje ämnesmöte.

Viktigt att eleverna gör detta själva – annars kan de inte skriva anteckningar (beror på behörighet till redigering i filen).

Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.

Info om kommande brukarundersökning till vårdnadshavare

Snart ska vårens brukarundersökning ut till vårdnadshavare i åk 8 och till eleverna. Se informationsmaterial här (mer detaljinfo kommer inom kort):

Informationen till vårdnadshavare ska skickas hem – Ansvar: varje mentor

Att göra / prata om med eleverna på mentorstiden

 • Under de senaste dagarna har ett par nödutgångsskyltar/armaturer slagits sönder i skolan. Om någon har sätt något / vet något så ska de meddela Johan. Det är farligt att nödutgångsskyltar slås sönder. De är dessutom dyra – de kostar 2000-2500 kr att ersätta.
 • Se instruktionsvideo för hur man laddar upp en fil i inlämningsmappen och se till att alla elever laddar upp underlaget för utvecklingssamtalet där.

Att fira

Från A-lag åk 8.

 • Jättekul att skidåkningen på gympan har startat positivt med bra förutsättningar, snö, utrustning, mm. Inte alla skolor som kan erbjuda det!!
 • Mycket positivt att alla resurser / assar vill träffas i  motsvarande ämneslagsmöten för att utvecklas och lära av varandra. Klockrent initiativ – det är skolutveckling det!!
 • Vissa har påbörjat elev/ämnessamtalen inför utvecklingssamtalens och tycker att det varit mkt givande samtal.

A-lag 

A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

A-lagstid på konf.tid onsdagAtt öka igenkänningsfaktorer, del 1 (Ann-Sofies försteläraruppdrag)

Diskussion om klassrumsplacering / möblering

Ni ska i A-lagen diskutera nedanstående frågeställningar tillsammans. Ni ska sedan individuellt svara på några frågor om hur ni ser på hur klassrummen bör vara möblerade ur ett pedagogisk perspektiv. Länk till frågorna kommer ni att få via mail av Ann-Sofie senast onsdag. Innan ni börjar diskutera ska ni ha läst texten: Om möblering i klassrum – tankar av ann-Marie Körling

Att diskutera

Hur ska vi möblera i klassrummet? I många klassrum är det bordsöar, andra har u-form, ytterligare andra har borden i rader…..

Vi ska hitta en modell för möblering i de flesta rum (undantaget de praktiska ämnena). Viktigt att ha fokus på det pedagogiska, vad gynnar elevernas lärande mest? Som inspiration kan läsas Ann-Marie Körlings tankar runt klassrumsmöblering.

Vi ska också hitta en strategi för hur eleverna sitter i klassrummet? Lottning med hjälp av spelkort, färgade lappar, siffror……

 

Ämneslag

Möte i ämneslaget – att diskutera och planera konkret åtgärd/plan för att antalet elever som riskerar F vid mitterminsuppföljningen är färre än de elever som får F vid terminsslut. Se resultaten i bifogad fil i mailet om Sjökortet v.5. Det är en samanställning av era svar kring Betyg vs Mitterminsuppföljningen. Varje ämneslag får presentera sina planer/åtgärder på konf.tid ons. v.6.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Quizlet

Quizlet!! Bra verktyg för att lära begrepp, ord, mm. Gratis och lätt att använda!! https://quizlet.com/


Detta händer under veckan (v.5)

 • Mån – Mentorstid – Ta upp förstörelse samt underlag inför utvecklingssamtal. Se ovan. Ansvar alla mentorer
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8B till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid diskutera möblering / placering i klassrum – se ovan. Ansvar resp. A-lag samt Ann-Sofie F
 • Tors – 10:30-11:30 – Halva 8B till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • TorsSista dag för ansökan till gymnasiet!!

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.6 – Ämnesmötestid – För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb så måste vi ha vikariepärmar. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Ansvar: alla ämneslärare
 • V.6 Tis och Ons – 10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare
 • V. 7 – Tors (15/2) – Vinterfriluftsdag – med info från Patrick.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se ovan  Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Viktiga riktlinjer/rutiner/blanketter att komma ihåg:

Alla blanketter vi ska använda finns här på https://heddawisingskolan.com/blanketter/ 

 

Sjökortet v4 – 22/1-26/1

Sjökortet1

Allmän information 

Beskrivning av de två aktiviteter / åtgärder ni röstade fram under konf.tiden i onsdags

Här kommer de två åtgärder / aktiviteter vi röstade fram tillsammans som vi ska genomföra under våren med start från och med vecka 4:

Åtgärd 1 – Ändring av konferenstiderna

 • För att ha mer energi till positiv kommunikation – förändra konf.tiderna
  1. Onsdagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens hela kollegiet (APT)
   • Varannan vecka a-lagstid där skolledningen styr innehållet – genom uppdrag/diskussionsfrågor
  2. A-lagskonferenserna på tisdagar
   • Varannan vecka konferens hela A-laget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
  3. Ämneslagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens i ämneslaget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: Skolledning onsdags konf., en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. För A-lag och ämneslag utses de vid nästa möte.

Vår gemensamma kalender i Outlook är nu uppdaterad enligt detta – och det kommer att påminnas om här i Sjökortet varje vecka.

OBS! Den här åtgärden innebär periodvis mer information i Sjökortet alt. mail eftersom viss info inte kan tas muntligt. Det betyder i sin tur att det blir ännu viktigare att alla läser Sjökortet och kalendariet ordentligt.

 

Åtgärd 2 – Positiva rundan

 • Alla berättar något positivt som hänt under veckan
  1. På A-lagstid och ämneslagstid så börjar man varje möte med ”Positiva rundan” då alla berättar något positivt som hänt sedan förra mötet.
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. De utses vid nästa möte. Den som har detta ansvar ska se till att rundan görs på alla A-lagsmöten/ämneslagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

 

Påminnelse – 2 saker att att göra på mentorstiden! 

 1. För er som inte hann göra enkäterna med era mentorselever förra veckan – gör detta senast på mentorstiden nu på måndag 22/1.
  1. Länk till elevenkät om fritidsgårdsverksamhet:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQkEwRVYxOTMyWUxWUjBLUElSME1RU1NJRC4u 
  2. Länk till elevenkät – Uppföljning mitt i läsåret:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNElQM0gzVTdNU1RSRFc3V1FFOUFZSllPTC4u
 2. Samla in de vårdnadshavarmendgivanden för att eleverna ska få vara med i HandInHand-enkäten. Lämna de medgivanden ni fått in i mitt (Eriks) fack under måndagen.

 

Två ändringar kring sals- och rumsanvändning/bokning

 • Från och med v.4 kommer 7-9A (Grundsär) ta rummet längst in i kopiatorskorridoren för att använda som litet undervisningsrum. Grundsärs alla verksamheter har sökt och fått en hel del pengar för att anpassa undervisningsmiljöerna. Detta är ett led i den förändringen. Vi får ta del av och använda rummet när de inte har undervisning där samt när vi behöver grupprum vid muntliga nationella prov.
 • Redan från förra veckan (v.3) är grupprum N202 är upptaget på förmiddagar för en elev inkl resursperonal från Brännan för att skola in eleven i en ny skolmiljö inför att börja åk 7 hos oss till hösten.

 

Läroplanen i Wordformat – ett hjälp vid planering mm.

Se länk här till Lgr11 i wordformat. Kan vara lättare att jobba med om man ska klippa och klistra mm.  Lgr11 i wordformat

 

Kompetensprofil 

Resultatet från genomgången kring en kommande kompetensprofil har nu kommit. Jag och Johan håller på att gå igenom språket / formuleringar i den sammanställning Stefan gjorde. Den kommer inom kort att presenteras för er.


Att fira

Äntligen avslutar vi modul 1 i spec.ped.fortbildningen och kan lägga den bakom oss som en ny erfarenhet och grund för ny kompetens!


A-lag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det A-lagstid som vanligt. (Nästa vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.).

Vi börjar även med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla A-lagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

Se till att ert A-lagsprotokoll / anteckningar skickas till Erik.

Ämneslag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbet på Ämneslagstiden som vanligt. (Nästa vecka är det vanligt ämneslag då ämnesgruppen möts).

Vi börjar även här med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska även i ämnesgruppen första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla Ämneslagsmöten.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Skolvärlden

PAX-metoden – kan detta vara nåt att inspireras av även på högstadiet för att få mer arbetsro och ännu lugnare arbetsmiljö i skolan? http://skolvarlden.se/artiklar/pax-metoden-hjalper-lararna-till-battre-arbetsmiljo 

 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Mån – och resten av vårterminen – Matsalspraktik för alla elever i åk8.
 • Mån – Mentorstid – De elever som inte gjort enkäterna om Fritidsgårdsverksamhet i skolan samt uppföljning mitt i läsåret. ska göra det. Samla in föräldramedgivandeblanketterna och lägg i Eriks fack under dagen.
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30 – Kort om senaste Kulturenkäten samt om info om input till förutsättningar för schema/tjänstefördelning inför lå2018/19 Ansvar Skolledningen
 • OnsAW – 16:30 och framåt – middag på Pinchos

Planering framåt

 • V.6 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer

Viktigt att komma ihåg

Vi har gemensamt kommit överens om att detta är den värdegrund vi ska arbeta utifrån på skolan – det är allas vårt ansvar att vi gör det!!

Värdegrund