Sjökortet v24 13/6-17/6

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Eva bjuder på fika
 • Göra riskbedömningar
 • Inför skåpstädning
 • Inför åk 9 avslutningsfest
 • Stipendier
 • Inför fredagens fest och temadag!
 • Planering avslutningsdagen
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Inför skåpstädning

Inför skåpstädning mm kommer särskilda säckar för källsortering att delas ut. Viktigt att källsortering sker – men för att de små kärlen inte ska bli överfulla så ska de inte användas vid skåpstädningen.

Planering konf.dagar juni – slutgiltig

Här nedan kommer den slutgiltiga planeringen för konf.dagarna i juni. (Tillägg från förra veckan är i rött)

 • 15/6 Onsdag – Avslutningsdagen
  • ca 13:00-14:30 ses vi för en enklare lunch/fika i personalrummet / ljushallen
  • 14:30-17:00 Egen tid.
 • 16/6 Torsdag
  • 08:00-09:00 A-lagsledarmöte 
  • 09:00-10:30 Möte EHT – fortsättning från fredagen
  • 08:00-10:30 Egen tid
  • 10:30-11:00 Alla ämneslärare och resurser samlas i gradängsalen ang ramar för ämnesplanering.
  • 11:00-12:00 Ämnesmötestid
  • 12:00-13:00 Lunch
  • 13:00-16:00 Uppföljning av läsåret – inkl plan o hot och våld samt plan mot kränkningar och diskriminering.
 • 17/6 Fredag
  • ca 08:00-16:00 Heldag kring motivation, inkludering mm utifrån våra erfarenheter på resor. Gemensam lunch.
  • ca 16:00 – Fest med aktiviteter – internationellt tema / beach?!
 • 20/6 Måndag
  • 08:00-09:30 A-lagsmöte (bla planera första dagarna i juni (matplanering till Lena i köket)
  • 09:30-11:00 Egen tid
  • 12:00-16:00 inkl tid för lunch – Ämnesmötestid för gemensam ämnesplanering.

Schema för sista veckan

Här är planeringen (orörd från förra veckan) för sista dagarna med eleverna. 

Planering sista dagarna vt22


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Inget vanligt ämneslag

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget vanligt A-lag

Att göra på mentorstid

Ingen vanlig mentorstid


Veckans tips

Njut av ledigheten som snart kommer.  🙂 


Detta händer under veckan (v.24)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan!
 • Fre – Gemensam lunch och Festmiddag på kvällen!!

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen enkät just nu.

Viktiga påminnelser

  • Göra riskbedömningar för aktiviteter.

Sjökortet v23 7/6-10/6

 

Allmän information 

Inget måndagsmöte

 • Läs därför noga igenom hela Sjökortet.
 • Missa inte att det är extra mentorstid på tisdag morgon kl 08:00.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Deadline för betyg – torsdag

På torsdag kl 23:59 är det deadline för betygsinmatning. Vi har lagt betygsinmatningen senare än i stort sett alla skolor i kommunen för att ge er mer tid – det innebär dock att vi har mindre tid att lösa förarbetet för publiceringen den 15/6 (på eftermiddagen). Alltså: ALLA MÅSTE HA MATAT IN SINA BETYG PÅ TORSDAG KVÄLL

Extra mentorstid tisdag morgon 08:00-08:40

Glöm inte att det är extra mentorstid på tisdag morgon för alla elever. För er som missat att informera eleverna så har sms/meddelande/mail gått ut till alla elever. 

Plan hot och våld – förslag

Plan för åtgärder vid hot och våld i skolan kommer att skickas ut under måndagen (pga problem med uppkoppling). Det är ett förslag – med andra ord är det fritt att komma med feedback. Vi kommer att prata om detta på torsdag den 16/6.

Gemensam ämneslagstid

Utifrån input från den 25/5 och ämneslagsmötena på Wendela så håller vi på att se över om vi kan ha ämneslagsmöte på måndagar för alla ämnen mellan ca15:30 och 16:30 varannan vecka. Det skulle skapa klart bättre förutsättningar för ämnesövergripande samarbeten, planeringstid inför Wisingdagar, samt ämnessamarbete mellan skolorna. Vi återkommer om detta om vi ser att det går att genomföra schematekniskt.

Schema lå 22/23

I början av veckan kommer vi att öppna för att titta på scheman inför lå22/23. När den infon öppnas vill vi ha input sås snart det går för att se om det är något vi behöver ändra och om det går.

Elevmappar åk 9 ska rensas

Elevmapparna för åk 9 är fortfarande orörda – och orensade. Detta ska göras innan ni mentorer i åk 9 går hem för sommaren.

Planering konf.dagar juni

Här nedan kommer ett översiktlig preliminär planering för konf.dagarna i juni. Den är preliminär och det är därför viktigt att var och en meddelar Erik senast fredag lunch v23 om det är något som saknas och ska läggas till (fika f.m. och e.m. kommer att finnas alla dagar). 

 • 15/6 Onsdag – Avslutningsdagen
  • ca 13:00-14:30 ses vi för en enklare lunch/fika i personalrummet / ljushallen
  • 14:30-17:00 Egen tid.
 • 16/6 Torsdag
  • 08:00-09:00 A-lagsledarmöte 
  • 08:00-10:30 Egen tid
  • 10:30-11:00 Alla ämneslärare och resurser samlas i gradängsalen ang ramar för ämnesplanering.
  • 11:00-12:00 Ämnesmötestid
  • 12:00-13:00 Lunch
  • 13:00-16:00 Uppföljning av läsåret
 • 17/6 Fredag
  • ca 08:00-16:00 Heldag kring motivation, inkludering mm utifrån våra erfarenheter på resor. Gemensam lunch.
  • ca 16:00 – Fest med aktiviteter – internationellt tema / beach?!
 • 20/6 Måndag
  • 08:00-09:30 A-lagsmöte (bla planera första dagarna i juni (matplanering till Lena i köket)
  • 09:30-11:00 Egen tid
  • 12:00-16:00 inkl tid för lunch – Ämnesmötestid för gemensam ämnesplanering.

Uppdaterat schema för sista veckan

Här är planeringen (orörd från förra veckan) för sista dagarna med eleverna. För åk 7, 9 och 7-9B är det viktigt att ni noterar tiderna för er tid på Smitingen utifrån mail utskickat torsdag e.m.

Hör dock av er snarast om ändringar görs.

Planering sista dagarna vt22


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå igenom planeringen för sista veckan.

Att göra på mentorstid

Tisdag morgon

 • Gå igenom hur man beter sig på mässa – inför internationella mässan på tisdag morgon.
 • Prata om programmet sista dagarna för resp årskurs.

Veckans tips

vila

Nu så här i slutspurten – återhämta dig effektivt när du kan!! https://www.folkhalsan.fi/tidningen-folkhalsan/artiklar/sa-sover-och-aterhamtar-du-dig-battre/


Detta händer under veckan (v.23)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Från torsdag följer resp klassårskurs planeringen enligt ovan.
 • Tis – 08:00-08:40 – Extra mentortid för alla klasser Ansvar mentorer
 • Tis – 09:00-11:00 Internationell mässa. Se schema i veckobrev v21: https://heddawisingskolan.com/2022/05/22/sjokortet-v21-23-5-27-5/ Ansvar Tobias, Ann-Sofie mfl samt alla lärare som följer sina klasser till mässan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid – inmatning av betyg Ansvar Erik J
 • Tors – 23:59 Deadline för betygsinmatning Ansvar alla ämneslära
 • Fre – 08:00-12:00 Uppföljning av läsåret EHT Ansvar Erik J och Anna E

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v22 30/5-3/6

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Plan för dagen  – blivande åk 7 samt nuv. åk 7 och 9
 • Fotboll på onsdag
 • Anmälan till handledarkurs inför att vi blir övningsskola – senast idag kl 12:00
 • Kulturombudsmöte
 • Daniel är utlånad ett par halvdagar i veckan till Wendela
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Anmälan till åk 9s avslutningsfest mån 13/6

Måndag den 13/6 är det avslutningsfest för åk 9. Det är viktigt att man som lärare anmäler sig via forms om dom ska komma – se anmälningslänk nedan – Fyll i denna forms senast 1/6 kl 17.00:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcBN2OxDLYx5CkekLxMXqZkFUQzBSWkxNQUo3TVg2UFRGVTcyQ0pLNE84Qy4u

Handledarkurs i samband med att vi blir övningsskola

Se mail från Erik i onsdags ang anmälan till kurs / handledarutbildning i samband med att vi blir övningsskola. Läs detaljerna där – gör anmälan via länken där eller vis den här länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNTVTQjk5UERVSzZEOFM5Tk4yOUJPSUJNWiQlQCNjPTEu 

Planering konf.erensdagerna i juni

En detaljerad planering för de konferensdagarna i juni kommer inom kort. I kalendariet finns en del poster utlagda redan. De poster som ligger där kommer att finnas med i planeringen men kan komma att kastas om något för att få logistiken att funka. Planeringen fredag den 17/6 ligger dock fast.

Kultur i skolan inför kommande läsår

På måndag 30/5 är det  kulturombudsmöte, kl 15.00. Finns det något ni önskar i kulturutbud / aktivitetrer inför kommande läsår – hör av er till Johan innan 15:00 måndag.

Uppdaterat schema för sista veckan

Här kommer en uppdaterad planering för sista dagarna med eleverna. Hör av er snarast om ändringar görs. Detta har skickats ut till alla elever och vårdnadshavare.

Planering sista dagarna vt22

Fotboll onsdag 1/6 och konftid. den dagen

Nu är fotbollsmatchen flyttad till nu på onsdag den 1/6. Det blir spel utan publik uppe på Bondsjöhöjdens IP. En handfull vuxna från Hedda resp Wendela kommer att vara på plats. Vi förstår dock att det finns risk att viss publik dyker upp, men inga elever ska släppas iväg från lektioner för att titta på fotboll.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Följ deras blogg här: https://erasmusbreakingbarriers.wordpress.com/ 

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå igenom planeringen för sista veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata om programmet sista dagarna för resp årskurs 

Veckans tips

Kooperativt lärande

Tips på gruppstärkande övningar inför de sista dagarna i skolan: https://kooperativt.com/2016/07/25/gruppstarkande-ovningar/ 


Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Både Erik F och Julia T är på kurs hela veckan.
  • Anders B är ledig 1/6-10/6 – Under tiden får vi återigen rå om Agneta 🙂 som sköter cafét!!!
 • Mån – 09:00 och framåt – Friluftsdag, träff med nya åk 7 Ansvar Idrottslärare samt blivande mentorer åk 7.
 • Ons – 13:00-15:00 – Fotboll WH vas HW (utan publik) Ansvar Idrotsslärare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftis – uppföljning av läsåret mm. Ifyllning av enkäter och samdiskussion. Ansvar Erik J
 • Tors – 08:00-09:00 MBL19 (formell kallelse kommer – men det handlar främst om datum kommande läsår som inte blev klart förra MBL19) Ansvar skolledning och fackombud
 • Fre – 08:00-12:00 preliminärt – Uppföljning av läsåret EHT Ansvar Erik J och Anna E

Aktuella enkäter att göra

 • För er som är intresserade – anmäl er till handledarkurs – se ovan
 • För er som är intresserade – anmäl er till åk 9s avslutningsfest senast 1/6 – se ovan

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v21 23/5-27/5

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering onsdag 25/5
 • Internationella mässan den 7/6
 • Luncher sista veckan – senast måndag info till Lena Ö
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Internationell mässa 7/6 

Erasmus+ logga

Den 7/6 är det mässa internationell mässan i Ljushallen då vi visar och presenterar våra olika internationella aktiviteter som är kopplade till Ersamus+. Miranda Samuelsson som går på United World Colleges, UWC, kommer även att presentera UWC som skola och sitt första år i Italien.

Mässan är öppen mellan 09.00 – 11.00 och eleverna förväntas besöka ljushallen enligt följande:

 • 09.00-9.30        
  • Besök av 7orna i ljushallen
  • 9A + 9B lyssnar på Miranda i gradängen      
 •  09.30-10.00     
  • Besök av alla 9or i ljushallen
 • 10.00-10.30    
  • Besök av 8orna i ljushallen
  • 9C + 9D lyssnar på Miranda i gradängen
 • 10.30-11.00   
  • Besök av åk 7 och 8 på Kastellskolan i ljushallen.
 • 11.00-11.30   
  • Kastellskolan lyssnar på Heddas presentation av olika mobiliteter i gradängen

Viktigt att alla mentorer pratar med klasserna om hur man beter sig i på mässa – se nedan om mentorstiden.

Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.

Besök från Frankrike / Lyon v.22

Under vecka 22 kommer en ämnesinspektör från Lyon att vara i skolan. Han kommer att följa ett liknande program som besökarna från Lyxemburg och Nantes. Han heter David Lafrage och kommer att presentera sig under sina klassrumsbesök under veckan. Han är intresserad av svenskt skolsystem i stort.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata med eleverna i alla klasser år 7-9 om vad ”mässa” innebär. Vad är syftet med att ha en mässa (att få visa upp något – information, en vara, en idé – jämför bokmässa, bilmässa, hurdjursmässa, gymnasiemässa) och hur uppträder man som deltagare. Det kommer att bjudas på snacks under mässan – det tar man emot med ödmjukhet, snacks är till för alla – inte ta allt för den som är först till kvarn, etc.

Veckans tips

Pedagog värmland

Bra tips för en inkluderande skolavslutning från Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/blog/skolnarvaroprojektet/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Kortvecka för elever och lärare.
 • Mån – 10:30-11:30 forts skyddsrond Ansvar Erik och resp skyddsombud.
 • Tis – 12:30-16:30 – Överlämning inför åk 7 till 7-9B Ansvar Erik och medarb. i 7-9B
 • Ons – eleverna lediga bortsett elever som har lovskola
 • Ons – Studiedag ang nya kursplaner – se inbjudan från Camilla S.
 • Fre – Lovskola för de elever som anmält sig

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v20 16/5-20/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering framåt
 • Planerings NP Mod.spr
 • Klassråd – ska det vara klassråd idag måndag?
 • Lunchlösningar sista skolveckan
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Upplägg rättning av nationella prov

För att alla ska hålla sig ajour kring hur det är att ha och rätta nationella prov ska alla som undervisar i resp NP-ämne vara med och rätta proven – oavsett om man undervisar åk 9 det innevarande året eller ej. Även om man inte ska rätta lika mycket som de som har åk 9. Detta las in i differentieringsmodellen av tjänstefördelningen – att det är tyngre att ha ämnen med nationella prov. 

Internationell mässa

Internationalisering

Förmiddagen den 7/6 har vi internationell mässa på skolan då alla elever / klasser ska få en chans att veta mer om vårt internationella arbete. Detaljplaneringen är inte klar men dagen kommer bland annat att innehålla följande:

 • Utställning där de olika resorna och projekten ställer ut så att man kan mingla och få berättat om projekten.
 • Miranda Samuelsson kommer och berättar för alla elever i åk 9 om hennes första år på UWC (United Word Colleges) i Italien.
 • Vi kommer att bjuda in politiker, folk från skolförvaltningen, media, föräldrar, mfl. så att alla kan ta del av vad vi upplevt tillsammans med elever och lärare som varit med i aktiviteter med olika projekten.

Fest fredagen den 17/6

Olika hattar

Boka in fredagen den 17/6 (andra  konf.dagen i juni) – då blir det fest!! Internationellt tema!! 

Mer info kommer!

Info till köket om planerade lunchlösningar under sista veckan

Senast måndag den 23/5 behöver Lena i köket få veta hur ni tänker er olika lunchlösningar utifrån programmet de sista dagarna. Hon behöver veta antal och tider – med andra ord behöver ni prata ihop er mellan A-lagen innan ni rapporterar. 

Salsbokningar som inte utnyttjas

Vid olika tillfällen behöver man få tag i en sal med mkt kort varsel. För att det ska gå smidigt behöver salsbokningarna stämma – med andra ord bokar man en sal så använder man den. Boka därför inte upp salar ni inte vet med er att ni ska använda. 

Enda undantaget från detta är 7-9B som behöver ha tillgång till extra sal i vissa situationer men aldrig förutsägbart hur stort behovet är. 

Påminn eleverna om lovskola på studiedagen den 25/5 och klämdagen den 27/5

Den 25/5

 • Studiedagen för lärare – program kommer att skickas ut av Camilla / Per på Wendela. 
 • För lärarassar/elevassar kommer det att vara jobb på skolan:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.
 • Vi äter lunch tillsammans på Wendela kl 12:00-13:00 – även alla elevassar och lärarassar

Den 27/5

 • De som är kvar på skolan kommer att jobba med:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.

Första arbetsdagen i höst 16/5

I år kommer vi att följa övriga skolors start och stopptider samt har ambitionen att konferens/studiedagarna ska vara desamma. Länge har den 17/8 varit utsatt som första arbetsdag för läsåret 22/23, men det gemensamma beslutet bland alla rektorer är att vi börjar den 16/8 för att få ut två lovdagar under höstlovet. Detta är spikat – övriga läsårsdatum ska gås igenom och MBLas inom kort.

Planering för NP moderna språk

Bifogat i mailet om det här sjökortet finns planeringen för NP i moderna språk under vecka 20. Se hur du och dina elever berörs.

Grundplaneringen ser ut så här

 • Måndag provtid för år 9, start kl 09.30.
 • Provtid tisdag på ordinarie språklektion, med förlängd tid.

OBS! elever som läser Bas, sv/en, har endast en lektion måndag. Gruppen heter Bas 1 och lektion kl. 09.30-10.30, slut.

Resebloggar

Ann-Sofie och Olle med elever är i dagarna tillbaka efter något som på avstånd verkar ha varit en kanonvecka i Turkiet. Läs hela deras härliga blogg för resan här: https://erasmusenvising.wordpress.com/ 

Nu under vecka 20 är vi, Elisabet, Christina och Erik (och Love och Klara Juntikka) på resa till Frankrike och Lyon / St Etienne. Här kommer ni kunna läsa om vår resa: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • I alla ämneslag – titta på filmen om terminsbetyg – då och då kommer frågan om vad det innebär – viktigt att vi följer de almänna råden samt att vi gör lika. Se nedan under ”Viktiga påminnelser”
 • Om det inte hanns med under vecka 19 så ska ämneslag Svenska diskutera frågorna som övriga diskuterade på konf.tiden i onsdags. Se länk utskickad av Erik den 4/5. Skriv era reflektioner direkt i den – tänk på att inte rader övrigas reflektioner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd?

Veckans tips

En favorit i repris – om terminsbetyg!! Viktigt att alla förstår att terminsbetyg ska täcka in allt eleven gjort sedan eleven började åk 7. Se nedan under ”Viktiga påminnelser


Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Erik, Christina och Elisabet är i Lyon/St Etienne hela veckan.
 • Mån – NP Mod.språk – se tider och planering i mail och ovan Ansvar Johan och lärare mod.spr.
 • Tis – NP Mod.språk. sker på BAS-tiden för åk 9 Ansvar Johan och lärare mod.spr.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Johan presenterar hur ett mer blocklagt schema kan se ut. EHT – utvärdering av EHT-teman Ansvar Skolledningen och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v19 9/5-13/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering framåt
 • SKUA?
 • Skolråd den 11/5
 • Europadagen
 • Planerings NP Ma
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Europadagen måndag e.m.

Europadagen

Vi kommer att vara deltagare i Europadagen på måndag eftermiddag. Då kommer elever som varit med i olika delar av våra Erasmusprojekt att vara på plats för att berätta om vårt internationella arbete samt vara lite mingeljournalister.

Vår del av dagen med presentationer av Erasmus är mellan 14:00 och cirka 15:00. Tobias och de elever som ska presentera kommer att vara där från 13:30 för att ställa i ordning och kolla tekniken. Vi håller till i Agrellsalen på våning fyra. 

 

 

 

 

Nationella prov Matematik

Under onsdag och fredag är det nationella prov i matematik. Se bifogad fil om det här veckobrevet för att se planering. Samling för alla inblandade på Erisk rum innan start kl 08:00 resp provdag.

Skolråd 11/5

Onsdag den 11/5 mellan 18:00 och ca 20:00 är det skolråd – fysiskt på skolan.

Anteckningar från Onsdagskonf / APL v19 (4/5)

Ni som inte var på konferensen i onsdags kan gå in på den gemensamma kalendern för att läsa anteckningarna.

Studiedagen den 25/5 och klämdagen den 27/5

Den 25/5

 • Studiedagen för lärare – program kommer att skickas ut av Camilla / Per på Wendela. 
 • För lärarassar/elevassar kommer det att vara jobb på skolan:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.
 • Vi äter lunch tillsammans på Wendela kl 12:00-13:00 – även alla elevassar och lärarassar

Den 27/5

 • De som är kvar på skolan kommer att jobba med:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.

Friluftsdag åk 7 och 9 samt ledarskapsdag åk 8 – dag för nya blivande åk 7 att träffa sina nya mentorer.

Den 30/5 så är det friluftsdag för alla elever i åk 7 och 9 samt ledarskapsdag för eleverna i åk 8. Den senare hålls av barn- och fritidsprogrammet.

Samma dag kommer de blivande åk 7 eleverna till skolan för besök och för att träffa sina blivande mentorer. Tid för att planera detta kommer att avsättas för A-lag 9.

Preliminär planering sista dagarna

Nu börjar planeringen för de sista skoldagarna ta form. Så här ser den preliminära planeringen ut i dagsläget för alla årskurser:

Planering sista dagarna vt22

Fotbollen den 9/6 gäller endast de spelande eleverna i åk 7 och 8, men för åk 9 så är gäller det alla – de spelande eleverna samt att övriga åk 9 är publik.

Viktigt att ni alla meddelar Lena Ö om luncherna.

V20 – Erik, Christina och Elisabet i Frankrike

Vecka 20 är vi på resa till Frankrike – Johan V är tf rektor under Eriks frånvaro.

Datorer åk 9

Alla elever i åk 9 ska lämna in sina datorer förmiddagen den 9/6 (schema kommer för detta). Då ska både dator och laddare lämnas in. Om laddare inte är med då kommer vi att skicka en räkning hem. Erik kommer att gå ut med detta till alla elever i åk 9 via Schoolity. Men det är bra om ni påminner eleverna om det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ämneslag Svenska diskuterar frågorna som övriga diskuterade på konf.tiden i onsdags. Se länk utskickad av Erik den 4/5. Skriv era reflektioner direkt i den – tänk på att inte rader övrigas reflektioner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • åk 9 – påminna eleverna om att de ska lämna in sina datorer innan de slutar – även laddare ska vara med annars skickas räkning hem. Datum kommer för när det ska ske.

Veckans tips

Erasmus+ logga

Missa inte att kolla efter kurser och annat spännande inom att utveckla sig med utifrån våra internationaliseringsmål. Se i höger spalten här på Heddawisingskolan.com


Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Ann-Sofie och Olle i Turkiet med 4 elever.
 • Tis – 13:00-16:00 – Spec.överlämning från Brännan och Geresta. Ansvar EHT och resp avlämnande skola
 • Ons – NP Ma
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA? Ansvar Skolledningen
 • Tors – 08:00-09:00 – MBL Ansvar skolledningen och resp. fackombud
 • Fre – NP Ma

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v18 2/5-6/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ledigheter ang religiösa skäl – se rutin
 • Info NP So
 • Skolråd den 11/5
 • Planering sista skolveckan.
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Nationella prov i So

Nationella prov i So tisdag och torsdag under veckan. Samling på exp kl 08:00 inför respektive provdag. Info om grupper kommer under måndagen via mail. 

Ledigheter av religiösa skäl

Vi har sedan länge en riktlinje för ledigheter för religiösa skäl:

Skolan får då och då förfrågan om ledighet av religiösa skäl – oftast i samband med firandet av religiösa högtider. Skolans hållning är att närvaro i skolan är viktigt och att religionsutövande får skötas så det inte påverkar skolgången. Om ledigheten är på grund av familjeskäl i samband med en högtid så kan man alltid lämna in en ledighetsansökan. Den kommer att behandlas som alla andra ledigheter och beviljas endast om det bedöms att frånvaron inte påverkar elevens måluppfyllelse i undervisningen.

Ledighetsansökan ska lämnas in till skolan i god tid, minst en vecka innan ledigheten infaller, så att skolan kan kontakta vårdnadshavare för eventuella frågor.

Texten finn även på engelska – här hittar man riktlinjen som PDF: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinje-fc3b6r-ledighet-av-religic3b6sa-skc3a4l1.pdf 

Skolråd 11/5

Onsdag den 11/5 mellan 18:00 och ca 20:00 är det skolråd – fysiskt på skolan.

Ansökan om karriärstjänst / förstelärare

Missa inte informationen om ansökan om karriärstjänst som gick ut via mail i torsdags. Deadline redan söndag den 1/5.

Ang hur vi gör kränkningsanmälningar

Vi gör i dagsläget olika vid kränkningsanmälningar. Vi bör dock endast skriva in initialerna och klasstillhörighet i anmälan – både för den kränkte och den som kränker. Här gör vi idag lite olika. Alltså – det sk vara endast initialer och klasstillhörighet i kränkningsanmälnngarna.

Medarbetarsamtal 

Nu ska alla medarbetarsamtal vara genomförda eller åtminstone bokade till senaste nu i veckan (vecka 18). Om det är någon vi av någon anledning har missat att kalla – hör genast av er till Erik eller Johan.

Kaffekoppar i klassrum

kaffekopp

Runt om i skolan hamnar det kaffekoppar kvar ute i klassrummen. Se till at de kommer tillbaka till köket och diskmaskinen när ni druckit upp ert kaffe.

Internationaliseringsmål, kurser och mobiliteter (resor) 

Från och med nu kan ni hitta länkar till hur och var man söker om det finns kurser att gå runt om i EU. All sådan info samt våra internationaliseringsmål och vad vi sökt hittas i högermarginalen under ”Erasmus, kurser och eTwinning”.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vem som ska vara med på skolråden den 11/5. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Följ er egen agenda.

Veckans tips

Grit

Mycket intressant om vikten av GRIT i skolan: https://www.forskning.se/2017/11/09/grit-ar-grejen-om-du-vill-lyckas-i-skolan/ 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • PRAO 8C och 8D
 • Mån – 13:00-15:00 EHT går igenom de nya kommande klasserna för åk 7 Ansvar Erik och Johan
 • Tis – NP So
 • Tis – 15:00-17:00 EHM i 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden – APT samling i gradängsalen Ansvar Skolledningen
 • Tors – NP So
 • Tors – 15:00-16:40 – NPF-studie för 7-9B Ansvar A-lag och CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v17 25/4-29/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling lovskolan
 • Info NP engelska
 • Planering sista skolveckan.
 • Nya elever i 20C och 21A
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Nationella prov i Eng

Nationella prov i engelska tisdag och torsdag under veckan. Samling på exp kl 08:00 inför respektive provdag. Info om grupper kommer under måndagen via mail. 

Heta utbildningar / yrkeshögskolan lånar toaletter

Under tisdagen den 26/4 kommer yrkeshögskolans lokaler i maskinhallen att sakna vatten och därmed toaletter. De kommer då ha tillgång vår toaletter på Hedda.

Nya elever i 20C och 21A

Under måndagen kommer det en ny elever till klass 20C och under tisdagen kommer en ny elev till 21A. 

Nya klasser inför hösten

Unde rveckan kommer vi få de första förslagen på den nya klasserna inför hösten. Vi kommer titta på dem i EHT och eventuellt fråga om kompletteringar / ändringar annan de spikas.

Medarbetarsamtal för de som inte hunnits med pga sjukdom mm

Under veckan kommer Erik att lägga in de utvecklingssamtal som inte kunnat lösas på grund av att han varit sjuk och borta.

Planering sista skolveckan för eleverna 

På A-lagstiden den här veckan ska ni se över planeringen för avslutningsdagarna i respektive A-lag. Följande dagar ska planeras och följande ev begränsingar/programinnehåll finns redan. Mer tid för detaljplanering kommer läggas på en onsdagskonferens senare.

 • De dagar som ska planeras är: Fredag 10/6 och måndag den 13/6 samt tisdag den 14/6. Skolavslutningen är den 15/6.
 • Deadline för betyg är torsdag den 9/6
 • Åk 9 har Smitingendag fredag den 10/6 – bokat och klart
 • Åk 8 brukar ha nattvandring – den enda lämpliga dagen för detta är torsdag den 9/6 – kompledigt 10/6. Åk 8 har enligt tradition ingen smitingendag eftersom de får nattvandringen.
 • Avslutningsfesten för åk 9 är måndag den 13/6 i teaterns foajé
 • Lämplig dag att ha Heddarejset är måndag f.m. (samt aktiviteter på smitingen under fredagen)
 • Får åk 8 har det planerats in en halvdag med inkluderingsarbete mm med utgångspunkt från erfarenheterna från Victorias, Annas, Maries och Carinas resa/kurs på Reunion Island. Lämplig dag är måndag den 13/6.
 • Preliminärt blir avslutningen i kyrkan efter 11:00…

Här är fjolårets planering – Tänk bort EHT-innehållet som det ser ut i den planeringen: Planering sista skolveckorna

Hälsningar från lovskolan

Under loveskolan hade alla fixat och donat för en trevlig grillunch under fredagen – ser härligt ut!! Trevligt!

Lovskolelunch


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Arbeta med planeringen för de sista skolveckorna – se ovan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Följ er egen agenda.

Veckans tips

SKR

Intressant från SKR om skolutveckling: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/skrssatsningarutvecklaskolan/framgangsfaktorerforskolansutveckling.213.html

Vi  måste fråga oss alla – vad av detta gör vi bra – vad kan vi göra mer av, tydligare, annorlunda.


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • 21B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Mån – 13:00-15:00 EHT går igenom de nya kommande klasserna för åk 7 Ansvar Erik och Johan
 • Tis – NP engelska 
 • Ons – 12:40-13:15 Möte förstelärare på Eriks rum Ansvar Erik
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden – Möte Ackrediteringsgruppen/Envisinggruppern/Breaking Barriersgruppen, Övriga pedagogiskt forum i A-lagen Ansvar Skolledningen samt A-lagsledare mfl.
 • Tors – NP engelska

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v15 11/4-14/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Erik ledig – Johan håller i mötet
 • Mobilljud och datorer i matsalen.
 • Planering sista skolveckan.
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Sjukanmälan

För att sjukanmälan ska går så snabbt och smidigt som möjligt för att lösa ev vikariefrågor så ska den ske till Hanna via SMS. Då kan hon rodda med detta initialt även om hon är hemma för VAB eller liknande. Hannas nr är: 070 301 49 51

Påminnelse om lovskola på påsklovet

Glöm inte att påminna eleverna om lovskolan på påsklovet. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men ni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

Eventuella ledigheter under påsklovet

Det ligger en lista på exp. – vilka skall jobba på påsklovet? Det är viktigt för admin. att vi vet för bland annat lovskolans organiserande. Fyll i senast onsdag tisdag 12/4.

För ordningen och miljön i matsalen

Matsalen är inte en ”hängyta” där man sitter och kollar youtubefilmer (och liknande) på mobilen eller sitter med datorn och jobbar/surfar. Om eleverna sitter med sina mobiler i matsalen ska de vara tystade – inga ljudliga spel eller uppspelade filmklipp i matsalen.  

Tjänstefördelningar

Tyvärr blir det inga tjänstefördelningar i era fack före påsklovet. Erik har inte hunnit med pga att han var sjuk v14. Vi återkommer till det inför v17.

NO-lärare – anmälan till NO-dag i augusti

Se mailutskick – glöm inte att anmäla er till NO-dagen den 22/8.

Pant som samlas ihop i skolan

Då och då kommer vi på elever med att samla in den insamlade panten i skolan. De sista dagarna har vi i tre olika skåp hittar säckar med tomburkar. 

För att eleverna ska få ta del av pantpengarna tänker vi oss nu att panten går som en inkomst till elevrådet. 

Absolicon bjuder in till ”Absolicondagen” den 11/4

För er som är nyfikna hur klimatläget ser ut och vad vi kan göra åt det – Absolicon bjuder in till informationskväll den 11/4. Välkomna!!

Info: https://www.absolicon.com/sv/investor/foretradesemission-2022/presentationer-emission-2022/

Anmälan: https://connect.absolicon.com/sv/sv/absolicondagen-registrering-11-april

NP i engelska v17

Planeringen för NP i engelska är redan klar. Proven ligger efter påsklovet, V 17,  på tisdag 26/4 och torsdag 28/4. Eleverna kan redan nu informeras om dag/tid och grupper vid genomförandet. Se planering för genomförande i bifogad fil i mailet om det här Sjökortet.

Planering sista skolveckan för eleverna 

Efter lovet har vi avsatt en onsdagskonferens för att planera avslutningsdagarna i respektive A-lag. Följande dagar ska planeras och följande ev begränsingar/programinnehåll finns redan.

 • De dagar som ska planeras är: Fredag 10/6 och måndag den 13/6 samt tisdag den 14/6. Skolavslutningen är den 15/6.
 • Deadline för betyg är torsdag den 9/6
 • Åk 9 har Smitingendag fredag den 10/6 – bokat och klart
 • Åk 8 brukar ha nattvandring – den enda lämpliga dagen för detta är torsdag den 9/6 – kompledigt 10/6. Åk 8 har enligt tradition ingen smitingendag eftersom de får nattvandringen.
 • Avslutningsfesten för åk 9 är måndag den 13/6 i teaterns foajé
 • Lämplig dag att ha Heddarejset är måndag f.m. (samt aktiviteter på smitingen under fredagen)
 • Får åk 8 har det planerats in en halvdag med inkluderingsarbete mm med utgångspunkt från erfarenheterna från Victorias, Annas, Maries och Carinas resa/kurs på Reunion Island. Lämplig dag är måndag den 13/6.
 • Preliminärt blir avslutningen i kyrkan efter 11:00…

Här är fjolårets planering – Tänk bort EHT-innehållet som det ser ut i den planeringen: Planering sista skolveckorna

Elevrådet har teambuilding den 14/4

På torsdag 14/4 kommer elevrådsrepresentanter vara borta på Himlabadet i Sundsvall för försenat organisatoriskt möte.

Det är heldag och vi åker från skolan 8.30. Om ni har fler funderingar kan ni höra av er till Martin G.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Se möteprotokoll från 31/3 – både för Envising och Breakning Barriers här: Erasmus och Breaking Barriers möte 220331

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

En digital föreläsning anordnas 19/4 kl 18.30-20.00 av Lärarförbundet. Inbjudan riktar sig till både medlemmar och andra intresserade.

Pia Sundhage: ”Att leda med glädje”. Det handlar om glädje, passion och positivt ledarskap som riktas till de som vill bli bättre på att leda sig själv och inspirera andra.

Mer info och anmälan: www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om möjligt titta på planeringen sista skolveckorna – se ovan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Tipsa om att anmäla sig till lovskolan
 • Prata med alla klasser om miljön i maatsalen samt att de inte ska datorerna med sig dit eller ha ljud på sina mobiler.  

Veckans tips

Lärarförbundet specialpedagogik

Mycket enkla och bra tips från specialpedagogen lärarförbundet: Skapa studiero i klassrummet


Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela veckan
  • 21B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Erik borta Johan tf.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Mån – 13:00-15:00 Spec. Skolledning och SYV går igenom prognoser och F-varningar (Anna, Julia och Erik F är på annat via CEHT) Ansvar Johan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden  – uppföljning av elevärenden och frånvaro i respektive A-lag Ansvar: alla mentorer och EHT
 • Tors – arbetstid för lärare fram till 16:00
 • Fre – röd dag  – Långfredag – Glad påsk!!! 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

Sjökortet v14 4/4-8/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Wisingdagarna – kommentarer / uppföljning
 • SVT-samarbete och grundskoleprofilering
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Mobilitet till Spanien med Breaking Barriers
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Utvecklingssamtal

Under tisdag och onsdag är det som planerat utvecklingssamtal för åk 7 och 8. Det innebär att vissa lektioner kan vara inställda efter 13:00 eftersom mentorer sitter i utvecklingssamtal. Viktigt att lyfta möjligheten att gå lovskola. Länken till anmälan finns nedn – ni som mentorer kan gå in och anlmäla – ni kanske vill göra det direkt vid mötet.

Påminnelse om lovskola på påsklovet

Påminnelse om lovskolan under påsklovet –  På samma sätt som under sportlovet erbjuder vi lovskola under påsklovet. Viktigt att de elever som får F-varning / klarar inte målen i terminsprognosen får uppgifter/material/omprov att arbeta med under påsklovet. Ni bör även påminna åk 7 och 8 under utvecklingssamtalen att anmäla sig till lovskolan. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men mni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

SVT-samarbete och grundskoleprofilering i Härnösand

SVT1

Som en del i att göra Härnösand till en mer lockande skolkommun för både elever och personal i skolan har skolnämnden beslutat att grundskolan ska ha tydlig profilering. Man kommer att börja med Högstadieskolorna (Hedda och Wendela) som ska utarbeta var sin profil utifrån var sitt tema med fokus på djur, natur och miljö. Hedda kommer att jobba med temat ”Hästar, kor och andra djur” i samarbete med ridskolan och en jordbrukare i kommunen (ännu inte offentliggjort vem). Idén är att djur av olika slag ska bli en naturlig del av grundskolans verksamhet med levande djur direkt i skolan. Wendela ska jobba med temat ”Hållbart med blommor och bin” i samarbete med det blomsterängsprojekt som håller på att sjösättas på gräsområdet nedanför Wendela inför våren.

Allt bygger på ett partiövergripande förslag från Liberalerna, Vänsterpartiet och Krisdemokraterna utifrån en förfrågan från SVT om att vara med i ett nytt skolprogram/serie. Förlaget har fått enhälligt stöd från hela skolnämnden. 

Profileringen kommer därmed vara en del av ett SVT-projekt (”En skola för en sån som jag”) om skola och utbildning som ska börja sändas under höst/vinter 22/23 . SVT gör 10 avsnitt om olika mindre kommuners utmaningar och satsningar på skola och elevers lust att lära genom profilering. Andra kommuner som är med är: Forshaga, Lidköping, Arboga, Strängnäs, Sandviken, Borlänge, Härjedalen/Sveg, Lycksele och Övertorneå (som varit Sveriges bästa skolkommun 2 år i rad). Sista avsnittet kommer att vara en sammanfattande jämförelse med liknande inslag som i ”Bäst i test” med Babben Larson.  

Audition för elever och lärare kommer att hållas i maj – alla kommer att få ett mail med anmälningsblankett.

Under våren 2023 kommer övriga grundskolor att kopplas på profileringen oavsett om programserien är slut eller om en ny säsong ska spelas in. 

Mobilitet med Breaking Barriers till Spanien

Nu är det klart – det blir en resa till Spanien med Breaking Barriers. Och som vanligt är det lite bråttom med ansökningarna – beslut i sista sekunden.  

Resan går till Alfarrás (ligger 1,5-2 timmar väster om Barcelona). Man flyger till Barcelona.
Vecka 22: 30/5-3/6. Det blir 6 elever och 2 lärare. Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Ansökan för eleverna går ut via Schoolity /mail idag fredag – sista ansökningsdag för eleverna är söndag 10/4.

För er i personalen som är intresserade av att åka måste meddela Erik/Ann-Sofie/Tobias under veckan.

Nationella prov i NO under v14

Under onsdag v14 är det salsskrivning NP i NO se planering i mailet med länken till Sjökortet v13. 

Programinfo / programfördjupningar vecka 14

Under veckan erbjuds elever i åk 9 att gå på olika programfördjupningar inför gymnasiet. Malin L har skickat ut info till alla elever – både var de ska vara, elev för elev, samt schema och karta över var de olia programmen håller sin information. Samma info finns som bifogade filer i mailet om det här Sjökortet. Gå igenom den informationen på mentorstiden på måndag. 

Frånvaro i skolledningen v14, v15 och v16

Under v14 kommer Erik att vara frånvarande under torsdag och fredag då han är på gemensam skolledarkonferens/möte med övriga rektorer i kommunen.

Under v15 och är Erik som tidigare nämnts ledig och Johan V är tf. rektor under Eriks frånvaro. Om Johan skulle vara borta någon dag under perioden så tas alla frågor via resp. A-lagsledare som samlar frågorna innan de tas vidare till Johan.  

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Se möteprotokoll från 31/3 – både för Envising och Breakning Barriers här: Erasmus och Breaking Barriers möte 220331

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

En digital föreläsning anordnas 19/4 kl 18.30-20.00 av Lärarförbundet. Inbjudan riktar sig till både medlemmar och andra intresserade.

Pia Sundhage: ”Att leda med glädje”. Det handlar om glädje, passion och positivt ledarskap som riktas till de som vill bli bättre på att leda sig själv och inspirera andra.

Mer info och anmälan: www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp Wisingdagarna.
  • Hur tycker ni att det funkade?
  • Hur är kopplingen till övrig ämnesundervisning?
  • Vad var bra – vad behöver förändras?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Tipsa om att anmäla sig till Breaking Barriers-mobiliteten Spanien i månadsskiftet maj/juni. Alla elever har fått mail om detta.
 • Åk 9 gå igenom tider mm. inför programfördjupningar på gymnasiet. Se ovan samt info/filer i mailet om det här Sjökortet.
 • Åk 7 och 8 går igenom om det är några frågor kring utvecklingssamtalen under veckan.
 • Prata med alla klasser om att lektioner kan vara inställda under tisdag och onsdag eftersom det är utvecklingssamtal med åk 7 och 8.

Veckans tips

Digitala lektioner

Bra tips och lektioner om källkritik från internetstiftelsen: https://digitalalektioner.se/lektionspaket/introducera-kallkritik-7-9/


Detta händer under veckan (v.14)

 • Hela veckan
  • 21A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår fortfarande – Erik och Johan är mkt bokade.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Tis – Utvecklingssamtal från 13:00 och framåt för åk 7 och 8 Ansvar mentorer för resp klass.
 • Ons – 09:00-12:00 NP i NO – se tidigare utskick och ovan. Ansvar Johan V, Anna B och Sabine D
 • Ons – Utvecklingssamtal från 13:00 och framåt för åk 7 och 8 Ansvar mentorer för resp klass.
 • Ons – 14:00-17:00 – Föreläsning digitalt med Linda Castell ang studiehandledning Ansvar CEHT samt – Erik J, Hanan A, Carina B-B, Malin S, Sara B och Marie B (ni har fått mail med länk)
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden mentorer åk 9  – egen planeringstid Ansvar: alla mentorer åk 9
 • Tors – 15:00-17:00 NPF-kurs för 7-9B Ansvar CEHT och A-laget
 • Tors-Fre – Heldagar – Erik på möte med rektorer i kommunen Ansvar Skolförvaltiningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

p.s. Det här Sjökortet är publicerat den 1/4 -22