Sjökortet v4 24/1-28/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Representanter digitalt skolråd 2/2
 • Vaccination dos 2 onsdag 26/1
 • Covidsituationen – ändrade restriktioner/råd
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Allas ansvar att vi håller i och håller ut

Det är allas vårt ansvar att vi håller i och håller ut – det innebär bland annat att det hänger på alla vuxna tt påminna eleverna om matkön, om hur de sitter i matsalen, etc. 

Det vi hela tiden måste påminna eleverna och oss själva om att vi ska minimera tiden då vi sitter tätt. Det innebär att när man kan – ex i matsalen – ska man sitta glest. 

Vaccinationsdos 2 till elever på onsdag

Vaccinationer sker i klassrum O 44.

Efter vaccination skall eleverna sitta 15 min i biblioteket, under övervakning, innan de får återgå till lektion.

 • 08.30             8a                  Elisabet
 • 09.00             9b                  Anna B / Eva
 • 09.30             9c                  Dennis B
 • 10.00             9d                  Rut S
 • 10.30             7a                  Kajsa F
 • 11.00             7c                  Anncha /Henrik
 • 11.30             9a                  Christina / Sara
 • 12.00             7-9b// 7-9a    Sara, Lena
 • 12.30             Lunch
 • 13.00             7b                  Inga-Lill       
 • 13.30             7d                  Robert S       
 • 14.00             8c                  Anna F
 • 14.30             8d                  Anncha / Magnus             
 • 15.00             8b                  Elisabet / Janne                  

Salsbyten från sal O44 till…..

 1. Ma 08.50-09.50 21C. Robert S till sal    N 215B
 2. Sv 12.15-13.15 Rut S   till sal    N 215B
 3. So 13.25-14.40 Olle L till sal    N 215B

Info från skolförvaltningen ang provtagning

Information från Smittskyddsenheten: Utvidgad provtagning i skolor upphör tillfälligt

Bakgrund: Den snabba spridningen av Omikron i samhället gör att kapaciteten för provtagning och smittspårning når sitt tak. I enlighet med Folkhälsomyndighetens Stöd för prioritering av testning och smittspårning under fjärde vågen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) så prioriteras patienter och personal inom vård och äldreomsorg. Tillgängliga resurser räcker då inte för att upprätthålla hittillsvarande rutiner för smittspårning i bl a skolor, och utvidgad provtagning.

Aktuellt: Utvidgad provtagning vid ansamlingar av fall i skolklasser kan t v ej utföras.
Råd: I en extraordinär situation som den nuvarande kan olika pragmatiska lösningar behöva vidtas. Inriktningen för skolan som helhet är fortsatt att undervisning bedrivs med friska elever när så är möjligt. Beslut om ev omflyttningar av lärare och elever kan ibland vara en möjlighet. De allra flesta av dessa beslut behöver tas inom skolan, av lokal skolledare eller skolhuvudman. Några grundläggande ramar är fortsatt:

 • Person (lärare eller elev) med symtom går hem, bokar sig om möjligt för PCR covid-19
  o Ett negativt självtest (”snabbtest” taget utanför hälso- och sjukvårdens regi) medför inte i denna situation att misstanken på Covid-19 kan avskrivas, och räcker inte för att personen ska kunna återgå till arbetsplatsen/skolan. Nuvarande rekommendationer fortsätter gälla i allt tillämpligt: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Självtest kan, om sådana är tillgängliga, användas för att ge vägledning i en del situationer. En person med positivt självtest bör betraktas som ett misstänkt fall av Covid-19, och bör inte gå till skola eller arbete. Viktigt att veta är dock att ett positivt självtest hos en person inte räcker som formellt underlag för förhållningsregler enligt Smittskyddslagen till personens hushållskontakt, och därmed inte heller för smittbärarpenning. Se mer här: Arbetsplatser och skolor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Familjers karantän – om en familjemedlem testat positiv på självtest, men ej fått svar på PCR; i det läget avgör förekomst av symtom om eleven kan gå till skolan eller ej.

Att fortsatt kunna erbjuda plats för barn på förskolor och lägre skolstadier, och alldeles särskilt till föräldrar med samhällsviktiga arbeten, bör vara en prioriterad funktion. Detta kan motivera omplaceringar och omflyttningar av såväl personal som elever.

Info från skolförvaltningen ang meddelande till elever och vårdnadshavare samt allmänt om covid

Det är just nu stor spridning av covid-19 i samhället. Vi vill påminna er om att vara uppmärksamma på symtom och att ditt barn/du som elev ska stanna hemma vid minsta lilla symtom.

Då smittan finns i så stor utsträckning i hela samhället kommer vi på skolan inte längre att skicka ut särskilda meddelanden varje gång vi får kännedom om att en elev eller personal med bekräftad covid-19 har varit i verksamheten under smittsam period. Som läget är nu måste alla vara vaksamma på symtom hela tiden.

Stanna hemma vid symtom

Alla elever som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och boka tid för provtagning via www.1177.se/vasternorrland
Skolelevers provtagning prioriteras från och med nu och det ska därför vara lättare än tidigare att få en provtagningstid och svar.  

Familjekarantän

Om någon i er familj är sjuk i covid-19 ska ni stanna hemma i fem dagar.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från skolan när någon i familjen är sjuk i covid-19.

 • De som är symtomfria har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som är symtomfria har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna

Läs mer på www.1177.se/vasternorrland och www.folkhalsomyndigheten.se Med vänlig hälsning

Marie Blomberg, förvaltningschef
Skolförvaltningen
Härnösands kommun

Kallt i vissa salar – främst gradängsalen

Nåt är vajsing med värmen i gradängsalen – tilluften har nu plötsligt alldeles för låg temp. Vi undersöker detta och försöker lösa det snarast. Kom ihåg att i sal O222, O223 och O224 så sitter tilluften bakom det bruna skåpet. Lägg inbte upp något uppe på skåpet som kan täppa till. Vi har sagt detta förut, men bara häromdagen låg grejer över tilluften i sal O224.

Ordning i kopieringsrummet

Kopieringsrummet är allas ansvar att hålla koll på. Nu är periodvis ganska stökigt där – kvarlämnat material, skräpigt och struligt i lådorna. Daniel kommer att med tätare regelbundenhet kolla kopieringsrummet vad gäller kopieringspapper och kartonger. Men uppkopierat och kvarlämnat material är allas ansvar. 

Envising 21-25 februari

Just nu har vi stoppat resa till Italien för Envising i slutet av februari. Smittläget är för påfallande och vi vill inte riskera att någon blir kvar på plats där nere på grund av smitta. Det innebär att eventet kommer att genomföras på distans precis som ett par ggr förut med Breaking Barriers. De elever som var värdfamiljer kommer att vara engagerade i detta men vi kommer även att ”rekrytera” ytterligare 10-15 elever att delta. 

Skolråd 2/2

Onsdag 2/2 är det digitalt skolråd – jag behöver veta vilka representanter som ska kallas från resp A-lag.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Just nu är tanken att det blir ett digitalt event 21-25/2.

UHR erbjuder

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/


Ämneslag

 • Prata om hur ni jobbar med SKUA i era ämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vem som blir skolrådsrepresentant den 2/2.
 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om att det blir ett digitalt event 21-25/2 med Envising / Italien – de har fått mail och meddelande om detta via Schoolity.
 • Påminn eleverna om hygien och distans.

Veckans tips

Om lektionsdesign

Kort film från ”Pedagog Göteborg”: https://youtu.be/jyIo7MRAT7w

Vill man lyssna på mer – Svenskpodden om lektionsdesign – intressant för alla om lektionsdesign: https://play.acast.com/s/5f9015010b70ef51cbfaeb86/http%3A%2F%2Fwww.amigre.se%2Fpodcasts%2Fsvenskpodden%2Fsvenskpodden-20.mp3


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna
 • Ons – Vaccination för alla elever dos 2. Se ovan.
 • Ons – 12:30-13:20 – Möte Breaking Barriers via Teams – se kallelse Ansvar: Tobias H
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA Ansvar: Marie B, Linda  och Ingrid
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-kurs resurser och 7-9B Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v3 17/1-21/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Frånvaro – inför Wisingdagarna
 • Covidsituationen
 • Brandlarmsbesiktning tisdag.
 • Vikariebehov Ty när Jenny är på utbildning.
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Allas ansvar att vi håller i och håller ut

Det är allas vårt ansvar att vi håller i och håller ut – det innebär bland annat att det hänger på alla vuxna tt påminna eleverna om matkön, om hur de sitter i matsalen, etc. 

Det vi hela tiden måste påminna eleverna och oss själva om att vi ska minimera tiden då vi sitter tätt. Det innebär att när man kan – ex i matsalen – ska man sitta glest. 

Besiktning av uppdaterat brandlarm 

Under tisdagen (18/1) kommer skolans uppdaterade brandlarm att besiktigas. Det innebär att larmet kommer att testas i kortare omgångar. Då ska skolan inte utrymmas.

Kamera i övre N-korridoren

Nu är ”smygen” längst bort i N-korridoren igenbyggd. Branddörren är flyttad till den nya väggen. Öppningen av branddörren styrs av brandlarmet och en ny brandlarmsknapp har satts upp vid dörren. För  att man inte ska lockas att trycka på brandlarmet i onödan så har en kamera som täcker bortre delen av N-korridoren satts upp så at den som trycker på larmet fastnar på bild. Elever och vårdnadshavare är informerade (ni har fått kpia på mailet).

Medarbetarsamtal

Under den kommande veckan kommer vi att börja kalla till medarbetarsamtal. Till i år har vi bantat underlaget och vinklat det utifrån våra/skolan viktigaste satsningar och utvecklingsområden. Det innebär att det blir ett tydligare gemensamt fokus på Heddas behov och utvecklingsprojekt – nu fokus på SKUA, samarbete och A-lagens fokusområden. Se materialet nedan. Läs särskilt det rödmarkerade – det är det ni ska utgå ifrån när ni förbereder er inför samtalen. Kom förberedda.

Utvecklingssamtal medarbetare – för utskrift 2022

Gymn. Info år 9.

Paralellt med wisingdagarna så pågår gymnaieinfo digitalt i Gradängsalen. Tisdag, onsdag och torsdag.

Elever som är intresserade av respektive program går till Gradängsalen på tider nedan för digital information. Hanna (tisdag, onsdag) och Malin L  (torsdag) kommer att finnas på plats, sköter uppkoppling samt ser till att de sitter klassvis och spritt i salen. 

Tisdag 18/1
09:00-09:45 EK
10:00-10:45 NA
11:00-11:45 VF

Onsdag 19/1
09:00-09:45 TE
10:00-10:45 ES
11:00-11:45 VO
Lunch
13:00-13:45 IM

Torsdag 20/1
09:00-09:45 RL
10:00-10:45 SA
11:00-11:45 LÄR
Lunch
13:00-13:45 BF
14:00-14:45 SX

Tyvärr kommer det att innebära visst manfall bland eleverna under wisingdagarna.

Modersmålsundervising under vt22

Vi kommer att ha elever på skolan från Wendela Hellamnskolan på måndagr, då modersmålsundervisningen startar. Detta är vid 15.50. Vi gör det övervägandet eftersom den absoluta majoriteten elever har slutat för dagen då.

Vi har för rättvisans skull växlat mellan Hedda Wisingskolan och Wendel Hellamnskolan under lå 21/22 för undervisning i modersmål.

För vt22 är undervisningen förlagd enligt följande:

 • FAS. Persiska Wendela Hellmanskolan, sal C215
 • KMR. Kurdiska Hedda Wisingskolan, sal O223
 • SOM. Somaliska Hedda Wisingskolan, sal O222
 • TIR. Tigrinja Hedda Wisingskolan, sal O112

Tiderna/salarna för undervisningen (måndagar) ser eleverna på sina individuella scheman.

EHM utgår – vanliga A-lagsmöten istället

För att minimera smittspridning väljer vi att inte ha några fysiska möten för EHM. Men att genomföra dessa möte via Teams är inte lyckat. Vi kommer därför att ta bort några EHM under terminens början.

EHM mötena ersätts med arbetslagsmöten, vilket betyder att komp. tiden för EHM är borttagen och ersätts med ett ordinarie arbetslagsmöte.

Inledningsvis har vi valt att ställa in EHM för följande:

 • V 3, 7-9B.
  • V 5 A-lagsmöte
 • V 3, år 9.
  • V 3 A-lagsmöte
 • V 4, år 7.
  • V 3 A-lagsmöte

Google maps

Nu är Google maps-funktionen påkopplad på alla elevkonton för chromebooks.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.

UHR erbjuder

13/1 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/


Ämneslag

 • Se till att samplanera och lägg ut material på ämnesytor / i schemat om man blir sjuk eller om vi måste köra på distans.
 • Prata om hur ni jobbar med SKUA i era ämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 
 • Stäm av hur det går med era fokusområden i A-lagen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om hygien och distans.
 • Påminn åk 9 om Gymnasieinfo.

Veckans tips

Skolvärlden

”Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan” med UDL – läs mer här: https://skolvarlden.se/artiklar/metoden-forbattrade-skolans-tillganglighetsarbete 


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna
 • MånOns – Wisingdagar – se scheman A-lagsvis Ansvar resp A-lag 
 • Ons – 15:45-17:00 Ämnesmötestid – fokus möjliga ämensövergripande arbeten. Samt planeringstid EHT-teman Ansvar: Resp ämneslag och Olle L, samt EHT-temaplanerare.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v2 10/1-14/1

Sjökortet1

Allmän information 

Inget måndagsmöte eftersom vi har planering med Wendela direkt på morgonen (se utskick från Camilla Söderback)

 • Frånvaro – tas efter lunch i samband med EHTs presentation av uppdragen
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Covidläget

Det är läge ”Rött” igen i Västernorrland och Härnösand vad gäller smittspridningen. V48 pikade smittspridningen och halverades till vecka 49, och halverades igen till vecka 50. Nu är är dock smittspridingen igång igen. Viktigt att vi alla tänker på det. Att man har möjlighet att jobba hemifrån så mycket man kan när man inte undervisar – all undervisning ska dock ske på skolan. Vi försöker undvika fysiska möten – ta sådant via Teams.

Se till att ämnesplanering finns utlagt i Schoolity – på samma sätt som under våren, precis som vi påmint om under hela hösten.

Påminn elever och varandra om att hålla avstånd – att hålla god handhygien, etc.

Program måndagens konf.dag.

Vi jobbar via teams hela dagen – hemma eller på skolan. Man bestämmer själv. Schema för dagen finns i gemensamma kalendern. Måndag morgon börjar med samarbete med Wendela – se utskick från Camilla Söderback.

Nästa studiedag 14/2

Redan måndag den 14/2 har vi stidedag för planering av de nya kursplanerna. Eleverna är lediga – tid avsatt helt och hållet för kursplanearbete. Preliminärt i resp ämneslag lokalt.

Wisingdagar v3

Reda vecka 3 är det Wisingdagar. Hoppas ni hann få ihop er planering i stort i fredags. Använd gärna även mån e.m. att planera. En sista gemensam planeringstid blir på onsdags konf.tiden.

Arbetspraktik

Från och med måndag kommer Hazar Thierb att göra praktik på skolan för att på sikt bli mattelärare. Hon kommer främst följa Elisabeth E.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.


Ämneslag

 • Se till att samplanera och lägg ut material på ämnesytor / i schemat om man blir sjuk eller om vi måste köra på distans.
 • Fundera över hur ni vill arbeta vidare med de nya kursplanerna efter arbetet med Wendela under måndagen – vi har studiedag för detta mån den 7/2. Den dagen jobbar vi preliminärt på resp skola i lokala ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Endast EHT-temamentorstid eden här veckan.

Veckans tips

Specialpedagogen

Viktigt och intressant om skolkultur och lektionsdesign: https://specialpedagogen.blog/2020/10/22/lektionsdesign-som-kultur/ 

 


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna – från och med 11/1…
 • Mån – konfdag – Se ovan. 
 • Ons – 12:40-13:15 Förstläraravstämningsmöte via Teams Ansvar: Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 Planering Wisingdagar (bortse från tidigare utskick ang SKUA). Ansvar: resp A-lag
 • Tors – 08:00-09:30 Skyddsrond Ansvar Skolledningen, Skyddsombud

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v51 20/12-2/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Tack alla för Envisingjobb och fix!! 
 • Deadline betyg.
 • Tid för musikrep inför avslutning
 • Avslutningen
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Deadline för betyg

På måndag den 20/12 är det deadline för betyg – vi ska inte behöva jaga några oinmatade betyg under tisdagen, då ska allt vara klart inför publicering.

Handsprit

Se till att fylla på handsprit till alla klassrum. Simon har påfyllning. Det är extra viktigt inför och efter jullovet. Vi vill inte avsluta med smittspridning hem till alla julfiranden…. 🙂 

Avslutningen på onsdag 22/12

Sista skoldagen ht-21 – tanken är att eleverna börjar med viss fördröjning och slutar med viss fördröjning för att det inte ska bli alltför struligt och trängt vid grillarna ute. Se körordning nedan. Tanken är att varje klass har mentorsavslut i 1:45 tim innan lunch – viktigt att vi håller sluttiderna. 

OSB!

Tänk på att eleverna inte skall vara fullproppade med kakor/godis innan det är dags för lunch. Om de inte orkar äta blir matsvinnet för stort.

Starttider för resp. klass.

Tiden med klassen är mentorstid under onsdagen. Klassen/mentorer ansvarar för innehåll.

09.00 8a, 8b

09.15 8c, 8d

09.30 7a, 7b

09.45 7c, 7d

09.00 år 9 – Start på bio Saga. Filmvisning. Återsamling i skolan, hemklassrummet, efter filmvisning.

Lunchtider.

Hamburgare / festis kommer att serveras från grillen, på skolgården.

10.45 8a, 8b

11.00 8c, 8d

11.15 9a, 9b

11.30 9c, 9d

11.45 7a, 7b

12.00 7c, 7d

Elever som smiter in på andras lektioner

Jätteviktigt att alla pratar med sina klasser om att det inte är OK att komma in och störa på andras lektioner. En väg kan vara att  låsa dörren när lektionen startar.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.


Ämneslag

 • Inget ämneslagarbete.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Gå igenom schemat för avslutningsdagen.
 • Prata med eleverna om vikten av att inte komma in och störa på andras lektioner.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Magnus E

Massor med spännande No-tips på en av landets mest använda och inspirerande lärarbloggar: https://ehinger.nu/undervisning/ 


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna – från och med 11/1…
 • Ons – ca12:30 – 13:30 (kanske fram mot 14:00 – beroende på när vi börjar) Julavslutning personalen – matigt tilltugg och avslutning.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v50 13/12-17/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Inget måndagsmöte pga Lucia – ev info utöver Sjökortet kommer via mail.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Deadline för betyg

På måndag den 20/12 är det deadline för betyg – vi ska inte behöva jaga några oinmatade betyg under tisdagen, då ska allt vara klart inför publicering.

Interaktiv infoTV i ljushallen för våra internationella projekt

Nu är vår stora Info-TV i ljushallen igång för våra internationella projekt. Prova och klicka er fram!!

Modersmålsundervisning

V51 är modersmålsundervisningen inställd. Kommer igång igen efter jullovet.

Coronainfo

Vi har en ökad smittspridning i kommunen. Därför skulle jag vilja be er vara extra uppmärksam på:

OM du får förkylningssymtom, snuva, kli/ont i halsen, huvudvärk, feber, ont i kroppen – stanna hemma och ta ett PCR test = boka tid och hämta test på apoteket på stora COOP (kom ihåg att du som har symtom får inte gå dit, utan skicka ombud) eller boka tid på högslätten om du har tillgång till bil eller kan bli skjutsad. I väntan på provsvar begränsa ditt umgänge, stanna hemma.

Snabbtest använder man främst när man inte har symtom men vill säkerställa att man inte är smittsam med covid inför t ex möten där man vill säkerställa att man inte är positiv. Får man där ett positivt svar så ska man gå vidare med PCR test, se ovan. Snabbtest är inget vi har lagrat på skolan. Finns anledning så ser vi över det.

Tänk sen på att hålla avstånd i och utanför skolan. I kollektivtrafik, åtminstone vid trängsel, så rekommenderas det att man använder munskydd – gör gärna det för din och andras skull. Håll god handhygien – tvål och vatten räcker gott. Vi kommer dock att öka på tillgången till handsprit under veckan.

För mer detaljerad information från Region Västernorrland, se följande informationsblad:

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid/antigen-snabbtest/antigentest-for-hemmabruk-210303.pdf

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid/antigen-snabbtest/information-till-apotek-och-andra-forsaljare-av-antigentest.pdf

Program Lucia

Luciafirandet sker i Landgrenshallen. Det blir två sittningar – Tänk på att hålla avstånd – alla klasser kommer att ha en markerade platser i hallen – mkt viktigt att detta följs – för att hindra smittspridningen. Våra gäster i Envisingutbytet tillsammans med värdfamiljseleverna kommer att gå in först vid första sittningen för att enkelt lotsas till rätt platser.

 • 1. Kl 08.00 för klasserna 8a, 7A-D, 7-9A, 7-9B samt våra gäster via Envising. + Mentorstid efter framträdandet. Samla er klassvis utanför Landgrenshallen innan ni går in.
 • 2. Kl 09.00 för klasserna 9A-D, 8B-D. + Mentorstid före uppträdandet. Samla er klassvis utanför Landgrenshallen innan ni går in.

För att inte krångla till logistiken för mycket så kör vi fikastund före resp. efter framträdandet i Landgrenshallen. Vilket betyder att sittning två får ha en liten sammankomst (Mentorstid 08.00) för fikastund innan de ser på luciatåget.

Detta betyder att vi kan bryter undervisningen för alla åk under samma tider och inga övriga lektioner blir inställda.

Mentorerna får hämta fika i köket/personalrummet.

Mentorstiderna är mao flyttade under måndagen 13 dec. Finns i schemat.
Lektioner kan ske enl. ordinarie schema från kl 10.00.

Luciafirandet streamas live via youtube – länk kommer att skickas ut direkt på måndag morgon vid 07:30-07:45 till alla föräldrar. Alltså – inga föräldrar på plats i Landgrenshallen. Den här infon har gått ut till alla föräldrar och elever.

Höj och sänkbara skrivbord

Skolan har fått tag på ett stort antal höj- och sänkbara skrivbord. Men tyvärr hade vi fått fel info. Vi har fått klart färre än vi fick besked om, dock sex stycken som ska fördelas ut. Vi kommer att titta på måtten och ni som önskat bord – så får vi se hur det kan lösas. 

Ersättningssalar för 215 A+B v50

Se ersättningsalsschemat ut för 215A+B för vecka 50 i förra Sjökortet (v49): https://heddawisingskolan.com/2021/12/03/sjokortet-v48-29-11-3-12-2/

Envisingbesök schema och vem som gör vad

Vill man se programmet för Envisingbesöket så finns det via länken nedan. Där kan man även se vem som är engagerad i vilka delar av projektet. Erik J och Johan V kommer med andra ord vara ganska upptagen under veckan. På plats på skolan då och då.  https://harnosand-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/Eai9_LsAa21HuDG8TXQgSUgBMfbF7VT5T8CypKpRZSlTTg?e=wnwM2e

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

13-17/12 Besök – Envising Sweden


Ämneslag

 • Diskutera ämneslagssamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om covissituationen – hålla avstånd, handtvätt, försiktighet och att hålla i och hålla ut.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

 

Två tips om hållbarhet:

Hur kan vi ändra vårt sätt att prata om klimatförändringar: https://youtu.be/DkZ7BJQupVA 

En ögonöppnare kring hur vårt plastavfall sprids i haven: https://youtu.be/fsjvwQclGLo


Detta händer under veckan (v.50)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Översyn ÅP alla årskurser
 • Mån – Luciamorgon och luciafika – se ovan.
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam infor, därefter tid för betygsinmatning Ansvar Skolledning / ämneslärare.

Aktuella enkäter att göra

 • Fylla i enkät om handledarutbildning för VFU. Se ovan.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v49 6/12-10/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Ansvar att läsa info / göra uppgifter.
 • Envising Sweden – program och uppdrag under veckan
 • Inventering av handledarutbildning
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Vaccination

På torsdag 9/12 så så kommer våra elever att bli vaccinerade. Detlajplan kommer eftersom vi ännu inte fått alla detaljer från regionen.

Reviderade tider för Simon och IT-stöd

Simonin sitter ju vissa tider i ljushallen för att kunna vara support för IT-frågor både för elever och medarbetare. Han har ändrat tiderna något eftersom han fått fasta tider på andra skolor. Tiderna ligger även i Simons Outlookkalender, på hans dörr och i schemat i Schoolity. Under dessa perioder är Simon inte bokningsbar om det absolut inte är akut. Se de nya tiderna nedan:

 • Måndag 08:30-09:00 N018*, 15:00-16:00 Ljushallen
 • Tisdag 08:00-09:00 N018, 14:00-16:00 Gerestaskolan
 • Onsdag 08:00 – 09:00 N018, 13:00-14:00 Ljushallen
 • Torsdag 08:00-09:00 N018, 14:00-16:00 Brännaskolan
 • Fredag 08:00 – 09:00 N018, 13:00-14:00 Ljushallen

Glöm inte att ni kan anmäla IT-frågor/support längst ner i högerspalten (längst ner i i fönstret om ni läser på mobilen) här i Sjökortet.

*N018 – är Simons arbetsrum.

Info från Introduktionsprogrammen IM 

På onsdag kommer IM på besök på skolan (gradängsalen) mellan 08:45-09:45. De elever i åk 9 som riskerar att inte bli behöriga till nationella program är kallade till mötet. Det är 24 elever tillsammans – ur alla klasser.

Program Lucia – nu med två sittningar

Luciafirandet sker i Landgrenshallen. Det blir två sittningar – alla klasser kommer att ha en markerade platser i hallen – mkt viktigt att detta följs – för att hindra smittspridningen:

 • 1. Kl 08.00 för klasserna 8a, 7A-D, 7-9A, 7-9B samt våra gäster via Envising. + Mentorstid efter framträdandet. 
 • 2. Kl 09.00 för klasserna 9A-D, 8B-D. + Mentorstid före uppträdandet.

För att inte krångla till logistiken för mycket så kör vi fikastund före resp. efter framträdandet i Landgrenshallen. Vilket betyder att sittning två får ha en liten sammankomst (Mentorstid 08.00) för fikastund innan de ser på luciatåget.

Detta betyder att vi kan bryter undervisningen för alla åk under samma tider och inga övriga lektioner blir inställda.

Mentorstiderna är mao flyttade under måndagen 13 dec. Finns i schemat.
Lektioner kan ske enl. ordinarie schema från kl 10.00.

Genrep inför Lucia – Schemaändring.

På fredagen den 10 dec kommer genrep. för luciatåget att genomföras i Landgrenshallen. Tid 09.00-11.00.

Idh lektionerna under tiden kl 09.00-11.00 måste bli teorilektioner eller utelektioner – det gäller 21B, 19D och 7-9A.

Ansvarig för luciaträningen. Elisabet, Anders, Daniel.

Övningsskola – inventering av vilka som har handledarutbildning VFU

Alla behöver svara på enkäten – det spelar ingen roll för hur länge sedan eller hur omfattande utbildningen var. Klicka här för att öppna formuläret för inventeringen (för behöriga ämneslärare). 

Höj och sänkbara skrivbord

Skolan har fått tag på ett stort antal höj- och sänkbara skrivbord. De räcker inte till alla arbetsplatser och vissa kan vara för stora för att få in i respektive arbetsrum. Men om du är intresserad av ett höj- och sänkbart skrivbord så klicka här för att anmäla intresse så får Daniel och Simon mäta om och hur vi kan få till det på just din arbetsplats. 

Blir det skrivbord över erbjuds de till andra skolor i kommunen.

Ersättningssalar för 215 A+B

Så här ser ersättningsalsschemat ut för 215A+B. Vi har inte lagt in detta i salsschemat – så ni måste tänka på det om ni bokar salar utöver detta.

Salar 215A v50

Salar 215B v50

Envisingbesök 

Vill man se programmet för Envisingbesöket så finns det här:  https://harnosand-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/Eai9_LsAa21HuDG8TXQgSUgBMfbF7VT5T8CypKpRZSlTTg?e=wnwM2e

Räddningsgymnasiet på besök

Räddnings gymnasiet kommer till oss den 8/12 11,00-13,00. Två elever och en personal. De kommer stå i Ljushallen. påminn både åk 8 och 9 om det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

13-17/12 Besök – Envising Sweden


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Åk 7 – Det saknas F-varningar och prognoser i åk 7 – hur kommer det sig?
 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Vanlig mentorstid.”

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Skolvärlden

Intressanta reflektioner kring elevers prestationer och betygssättning. Ger kanske inga svar men belyser olika aspekter av problematiken: https://www.skolvarlden.se/bloggar/sara-bruun/a-eller-f-ett-lotteri 


Detta händer under veckan (v.49)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Översyn ÅP alla årskurser
 • Ons – 13:00-14:30 Brandskyddstillsyn Extern. Ansvar Erik J och Daniel J
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam infor, därefter Ämnesmötestid fokus på samplanering, samt Envisingmöte Ansvar Ämneslag, Skolledning, Tobias H 
 • Tors – 09:00-14:00 – Erik och Johan upptagna med arbete med förberedande schemaarbete.
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-utbildning för kallade. Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Fylla i enkät om handledarutbildning för VFU. Se ovan.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v48 29/11-3/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Förväntansdokumentet – återkoppling
 • Fönster – se till att de är stängda
 • Inventering av handledarutbildning – VFU
 • Raster och bensträckare
 • Förväntansdokumentet
 • Enkäter: Nulägesbeskrivning för åk 8 och 9 inför EHM, UF-företag / Gymnasiet för alla elever
 • Nya rekommendationer för covidsmitta
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Samplanering i respektive ämne 

Trots att att vi återkommande har påmint om att samplanering ska ske i respektive ämne i ämneslagen och att vi påmint om att det skulle vara det fokuset på flera ämnesmötestider så ser vi att det planeras olika i flera ämnen trots samma årskurs. Det gör oss sårbara nu när sjukfrånvaron är stor och det i bland saknas planeringar på era ämnesytor/i scheman. Vi är fortfarande i oklart läge vad gäller smittspridningen och vi vet inte var vi kommer att hamna, nästa vecka, nästa månad. Samplanering är inte ett önskemål eller en frivillig nyhet – det gäller för alla ämnen och för alla lärare nu så länge vi är i en pandemi, men troligen även på sikt.

Förväntansdokumentet – revidering

Det har kommit in input från endast 3 klasser vad gäller funderingar och önskemål på revidering av förväntansdokumentet. Det är med andra ord bara 3 av 12 klasser som kan påverka hur eventuella förändringar ska bli. Om det ligger protokoll liknande eller om ni har input på annat sätt – se till att det når oss i skolledningen. Det skulle ha genomförts diskussioner under ena mentorstiden under den här veckan.

Sjukanmälan för er medarbetare

För att det ska vara enklare för både er och Hanna så vill vi att sjukanmälan från och med nu ska ske via SMS direkt till henne. Då har hon det i text var än hon är. Hon måste även veta senast 07:30 så att det finns en chans att rodda med ersättare. SMS:a Hanna på: 070-3014951, om man vet att man ska vara hemma mer än en dag så är det OK att meddela det direkt, men det är om man verkligen vet att man är hemma längre än en dag.

Lucia och julavslutning

Planeringen ser ut som följer för Lucia och julavslutningen (tider och detaljer klass för klass kommer senare):

Lucia

På luciamorgonen så går eleverna direkt till Landgrenshallen. Alla samlas utanför och släpps in för sittning så alla är på plats lugnt och stilla kl 08:00. Plats ska avsättas för våra gäster från Envising så att de inte behöver sprida ut sig på flankerna.

Efter Luciatåget går man tillbaka till skolan och samlas för Luciafika i hemklsssrummen. Efter luciafikat återgår man till planerad undervisning enligt schema (exakt tid kommer senare). 

Julavslutning

Mån 20:e och tisdag 21:a dec är det skola som vanligt. Onsdag är den klass/mentorspyssel klassvis. Därefter är det utelunch med hamburgare på skolgården inkl ev. underhållning.  Elevern akommer tat börja med lite fördröjning klass för klass på morgonen. Mer info kommer.

Gäster från olika gymnasieprogram i ljushallen

Nästa vecka kommer Ekonomiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Lärlingsprogrammen hit på onsdag (1/12). De kommer att stå i ljushallen under förmiddagen. Uppmana eleverna – särskilt åk 9 (kan även vara bra får åk 7 och 8) att besöka deras bord och ställa frågor.

Gäster i matsalen

Vecka 48, tis och tors är det ett gäng skådespelare här som ska ha föreställningar för åk 5, i Heta utbildningars lokaler. De kommer då äta i skolans matsal. De är som mest 8 personer.

Övningsskola – inventering av vilka som har handledarutbildning VFU

Vi lämnade in en ansökan om att bli övningsskola tidigare i höstas. Nu har vi tillsammans med Wendela blivit utvalda att vara övningsskolor för åk 7-9 av mittuniversitetet – MIUN. Inför detta behöver vi veta vilka som tidigare gått handledarutbildning för VFU. Det spelar ingen roll för hur läng sedan eller hur omfattande den var. Klicka här för att öppna formuläret för inventeringen (för behöriga ämneslärare). 

Vita lakan till återbruk med Envising

Har ni överblivna slitna vita lakan till återbruksworkshopen för Envisingbesöket med Christina F – ta gärna med till skolan.

Nya rekommendationer för covidsmitta

Från och med måndag 22 november, gäller nya rekommendationer. Nu ska alla som har symtom testa sig igen. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Symptom som kan vara tecken på Covid är halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Om du har haft covid-19 under det senaste halvåret behöver du inte testa dig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du ska testa dig om någon du bor med blir sjuk i covid-19. Det gäller även om du inte har symtom.

Rekommendationerna gäller alla från förskoleklass och uppåt.

Läs mer om de nya rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/testning-for-covid-19-rekommenderas-for-alla-med-symtom/

Envisingbesök och salar 215A+B

Under v.50 har vi som ni vet besök från våra samarbetsskolor i Envising. Under hela veckan är salarna 215A+B bokade för detta och alternativa salar ligger ute i schemat. Missa inte det!! 

Skovakter v48

Påminn eleverna om att de sköter skofrågan mycket bra!! Men vi har fortfarande några elever som inte byter när de kommer till skolan. Under v48 kommer följande medarbetare skovakta på mornarna:

 • Måndag: Simon, Daniel.
 • Tisdag: Anders, Simon
 • Onsdag: Erik, Daniel
 • Torsdag: Johan, Anders
 • Fredag: Simon, Daniel

Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

29/12 Digitalt partnermöte Breaking Barriers, kl 19

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

1/12 Föräldramöte Envisings värdfamiljer, kl 18-19


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Åk 7 – Det saknas F-varningar och prognoser i åk 7 – hur kommer det sig?
 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 -Enkät att göra: Enkät från UF-företag – har skickats ut till eleverna.
 • Åk 8 och åk 9 ska göra två enkäter:
  • Först ”Nulägesbeskrivningar”. Enkäter har skickats ut till alla elever. De öppnas för svar först måndag morgon 08:40.
  • Sedan enkät från UF-företag på gymnasiet – finns i samma utskick

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Skolverket

Skolverket om undantagsbestämmelsen vid betygssättning: https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/betyg-i-sameskolan/undantagsbestammelsen-vid-betygssattning 


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Muntliga NP i Ma, Sv, Eng fortsätter.
 • Tis – 15:30-17:30 EHM i åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: APT som börjar med ”Livesändning” från Reunion Island, därefter gemensamt möte Ansvar Skolledning 
 • Tors – 15:30-17:30 EHM i åk 9 Ansvar A-lag och EH

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna har enkäter att göra – se ovan under ”Mentorstiden”.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v47 22/11-26/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Förväntansdokumentet
 • Kamera och ny dörr i övre N-korridoren
 • Nulägesenkäter åk 7
 • Möte med Martin, Malin Ann F och P-O
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förväntansdokumentet – revidering v47

Varje år bör förväntansdokumentet ses över. Vi har ännu inte gjort det systematiskt i höst. Alla klasser ska därför gå igenom det på mentorstid v47 och sedan återkoppla till skolledningen: vi kommer sedan att presentera det för elevrådet så att de får säga sitt om de revideringsförslag som kommer in. Därefter ska vi i kollegiet diskutera vila förändringar vi vi tycker är lämpliga innan en reviderad version spikas. 

Ny dörr och kamera i N-huset

Äntligen så kommer ”smygen” i N-husets övre korridor att byggas bort. En vägg som livar med korridoren kommer att sättas upp en nya dörr och utrymningsväg sätts i den väggen. Den dörren kommer att vara låst så länge det inte går ett brandlarm eller blir strömavbrott. En ny brandlarmsknapp kommer att sättas upp vid dörren så att den går att öppna när larmet går. För att det inte ska blir för lockande så kommer en kamera sättas upp som riktar sig på brandlarmsknappen och den närmaste delen av korridoren så att man inte kan sätta på brandlarmet osedd/ofilmad. Detta ska vara klart innan vårterminens start. 

Eftersom det finns både en toalett, ett kopiatorrum och ett förråd innanför dörren så kommer man att kunna låsa upp dörren med lärarnycklar utan att utlösa larmet. 

Gäster i matsalen

Vecka 48, tis och tors är det ett gäng skådespelare här som ska ha föreställningar för åk 5, i Heta utbildningars lokaler. De kommer då äta i skolans matsal. De är som mest 8 personer.

Skovakter v47

Påminn eleverna om att de behöver inneskor. Vi har fortfarande många elever som inte byter när de kommer till skolan. Under v47 kommer följande medarbetare skovakta på mornarna:

 • Måndag: Simon, Daniel.
 • Tisdag: Anders, Simon
 • Onsdag: Erik, Daniel
 • Torsdag: Johan, Anders
 • Fredag: Simon, Daniel

F-varningar INGA ämnesvarningar

Trots att vi gått ut med det en mängd gånger så skrivs det ibland ämnesvarningar istället för F-varningar. Ni som gjort det – skriv om dem som F-varningar. Behöver ni hjälp – kontakta Mattias M eller Erik J eller annan kollega som vet hur man gör.  


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 gör nulägesenkäter med eleverna inför EHM på måndag. Enkäter har skickats ut till eleverna som de hittar i meddelande /mail i Schoolity. De öppnas för ifyllning på måndag morgon. Ni mentorer kommer att få en länk till att öppna svaren för att visa eleverna direkt klassens resultat och diskutera det med klassen. 
 • Ni övriga följer er egen agenda.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Tips som funkar / undvik fällorna så når du bättre – läs särskilt om lååååånga genomgångar 

Skolvärlden

Missar vi gör enligt hjärnforskningen: https://skolvarlden.se/artiklar/5-missar-larare-gor-enligt-hjarnforskningen 

Förstelärare bloggar

Bra tips från förstelärare i Svedala som funkar – bland annat – håll nere de långa genomgångarna: https://1larare.svedala.se/delaktiga-elever-5-tips-pa-enkla-saker-som-funkar/


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Muntliga NP i Ma, Sv, Eng fortsätter.
 • Mån – 15:30-17:30 EHM i åk 7 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam info, sedan möte Envisinggruppen i O112, för övriga genomgång av nytt lönesystem i Gradängsalen Ansvar Skolledning, Tobias H, Hanna W

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna i åk 7 gör nylägesanalys enkät.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v46 15/11-19/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förväntansdokumentet – revidering v47

Varje år bör förväntansdokumentet ses över. Vi har ännu inte gjort det systematiskt i höst. Alla klasser ska därför gå igenom det på mentorstid v47 och sedan återkoppla till skolledningen: vi komemr sedan att presentera det för elevrådet så att de får säga sitt om de revideringsförslag som kommer in. Därefter ska vi i kollegiet diskutera vila förändringar vi vi tycker är lämpliga innan en reviderad version spikas. 

Rastvakter i N-huset

Vi ser att alltmer småförstörelse och stök sker i N-husets korridorer, främst slöjd – och bildkorridoren. Det är därför viktigt att alla rastvakter kontinuerligt visar sig även där.

Medarbetardag – för kommunens alla anställda 

medarbetardag

Den 25/11 så är det medarbetardag som alla anställda i H-sands kommun kan delta i. 

Man anmäler sig via ”Insidan” och den blå rutan överst:

Medarbetardag anmälan

Se med info och program här: Information om medarbetargalan 25 november- program och föreläsare.pdf senaste

Kompetensutvecklingsplan

Nu har kompetensutvecklingsplanen för läsåret 21/22 presenterats på MBL och eventuella kommentarer har tagits emot. Planen är nu reviderad och ser ut enligt följande: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2021/11/kompetensutvecklingsplan-for-hedda-wisingskolan-202122.pdf

Inför resa och kurs – projektet ”Future train” 

Future train

Alla Erasmusprojekt ska ha tydligen ett namn,. Det har inte varit så framträdande dock i ackrediteringsarbetet vilket gör att den innevarande ackrediteringsperioden har inte namngivits. Men idag skulle några formulär fyllas i av de som ska till Reuinon Island om ett par veckor där ett projektnamn behövdes. Vi som planerat har pratat om att vi ska jobba med att ”alla ska med tåget / framtidståget” – delvis inspirerade av en EHM-diskussion under hösten. Därför fick första projektperioden kallas ”Future train”.

Inför att de ska åka dit ska alla elever i åk 8 göra en enkätundersökning om vårt arbete med frågor kring inkludering, skolnärvaro och vad som gör att man lyckas i skolan. Den ska göras på måndag under mentorstid. Se nedan. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – alla elever ska göra en enkät om de upplever sin skolgång. De har fått enkäterna via mail och de öppnar för svar först kl 08:30 på måndag 15/11. Det är viktigt att ni mentorer presenterar detta som en del av ett utvecklingsprojekt och den resa som Carina, Marie, Victoria och Anna N ska på. Enkäten tar ca 10-15 min.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips 

UDL – Universal Design for Learning

– bra film och under den bra och tydliga konkreta tips: https://www.understood.org/articles/en/universal-design-for-learning-what-it-is-and-how-it-works


 

Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Åk 8 har utvecklingssamtal onsdag och torsdag.
  • De muntliga nationella proven börjar på allvar.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM i 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – från 13:00 Utvecklingssamtal åk 8 Ansvar mentorer
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: pedagogiskt forum samt EHT-temaplanering för A-lag 7 och 9. Ansvar Skolledning samt A-lagsledare och EHT.
 • Tors – 08:00-09:00 RKA Ansvar Skyddsombud samt skolledning
 • Tors – från 13:00 Utvecklingssamtal åk 8 Ansvar mentorer
 • Tors – 12:30-14:00 Gymn.mässa 19A+B, 14:00-15:30 Gymn.mässa 19C+D Ansvar undervisande lärare vid tiden samt Malin L

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkät om sin skolgång som de fått via mail – se ovan.

Viktiga påminnelser

  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.

Sjökortet v45 8/11-12/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Studiebesök Ungdomsmottagningen åk 8
 • Lovskola – återkoppling
 • Inneskor efter lovet
 • Värdar lärare Envising
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Planeringstider EHT-teman

Nu är det utlagt planeringstider för EHT-teman vid 4-5 tillfällen fram till strax innan påsklovet. Vi kommer stämma av innan dess för att se om mer tid för detta behövs. Alla tider syns i den gemensamma kalendern.

Skolverket erbjuder

Fredag 26/11, kl 13-15: En digital föreläsning ”Så får vi fler pojkar och flickor att lyckas i skolan” med Fredrik Zimmerman (forskare och fil. dr. inom Barn och ungdomsvetenskap med fokus på skolan). Mer info och anmälan senast 23/11 på https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/sa-far-vi-fler-pojkar-och-flickor-att-lyckas-i-skolan. De 250 första deltagarna som anmäler sig får Fredrik Zimmermans bok ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan”.

Nationella prov åk 9

Listor / tider

Här finns listorna för provtiderna för respektive elev (dessa listor är även de utskickade via Schoolity, men det är inte utlagt på elevernas scheman):

Salar

Från v 45 kommer Np för år 9 att starta. Svenskan startar redan på tisdag, v 45.

Tider för elever/grupper att genomföra A-delen, muntliga delen, finns i listorna ovan och är anslagena på anslagstavlan utanför exp. Ansvariga för genomförande av proven är: Sv, Ann-Sofi Forssell. En, Olle Löfgren. Ma, Johan Vallgårda.
Eleverna måste själva hålla koll på sina provtider. Det ligger inte på elevernas personliga scheman.

Salar för muntliga proven är:

 • O213 – svenska
 • O 217 – matematik – vid kopieringsrummet
 • O 220 – engelska – vid kopieringsrummet

Luciaträning

Ljus

Nu är det snart jul – Luciaträningen startar v 45.
Ansvarig: Elisabet Enander.
När: Tisdag 9/11, kl 14.00 första träffen för träning.
Var: Gradängsalen.

Elever som anmält (22 st) sig till luciaträning har detta på sina respektive scheman.

Efterarbete föreställning om källkritik

Efterarbete på skolan med teater V-Norrland och pjäsen ”Ja skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå” för åk 7 gäller följande tider:

 • 21A 10/11 kl 09.00-11.20  sal Mu/ N111
 • 21B 10/11 kl 12.15-14.20 sal Mu / N215B
 • 21C 11/11 kl 08.00-10.40  sal gradängen/ O 44
 • 21D 11/11 kl 12.00-14.30  sal Gradängen / O 44

Finns inlagt i elevernas scheman. – Inför uppföljningen ska klassen skall vara uppdelad i två grupper. Ansvar för uppdelningen – mentorer. Undervisande lärare för de lektioner där workshopen ligger deltar.

Studiebesök ungdomsmottagningen 

Stud. besök Ungdomsmottagningen år 8, måndag 8/11 och tisdag 9/11 enligt nedan.
Eleverna går i samma grupper som de är fördelade i enl. No-grupper.
Måndag

 • 09.00-10.00 8A
 • 10.30-11.30 8A
 • 13.00-14.00 8B
 • 14.00-15.00 8B

Tisdag

 • 09.00-10.00 8C
 • 10.30-11.30 8C
 • 13.00-14.00 8D
 • 14.00-15.00 8D


Med vänlig hälsning Jonas Stenlund
Kurator Ungdomsmottagningen

Wisingdagar dokumentation

Se till att all planering från Wisingdagarna hamnar i ”Arbetsrummet” under rätt Wisingdag och årskurs. 

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet – det blev tydligt under Wisingdagarna att eftersom man i vissa ämnen inte följde en gemensam ramplanering för ämnet så blev samarbetsmöjligheterna sämre och att hålla en röd tråd kopplat till undervisningen före och efter Wisingdagarna omöjligt i vissa fall. Innan det här läsåret är slut kommer 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminna om inneskor.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips 

Skolverket

Presentation av de kommande digitala nationella proven. https://www.youtube.com/watch?v=TzcaHCPqmIc


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Åk 8 har studiebesök ungdomsmottagningen
  • Åk 7 har Workshops efter föreställning om källkritik
  • De muntliga nationella proven börjar
 • Tis – från 13:00 och framåt – utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – från 13:00 Utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: pedagogiskt forum samt EHT-temaplanering för A-lag 7 och 8. Ansvar Skolledning samt A-lagsledare och EHT.
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-utbildning för resurser Ansvar CEHT
 • Fre – Deadline F-varningar och prognoser åk 7 och 8. Ansvar – ämneslärare

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten – om man var borta under v44 ska medarbetarenkäten och arbetsmiljöenkäten göras innan veckans slut.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.