Sjökortet v24 – 11/6-15/6

Sjökortet1

Allmän information 

Sommarskola – uppgifter till eleverna

Nu har vi fått in en del anmälningar till sommarskolan. Erik och Johan i dialog med Wendela håller på att planera hur upplägget blir i detalj nu när vi fått in aktuella anmälningar.

Viktigt för er som undervisar elever i åk 8 och 9 är att ni går igenom den bifogade listan som finns i mailet till det här veckobrevet. Där finna alla elever på Hedda (och Wendela) listade som ska ha sommarskolan mellan 18/6 och 29/6. Dessa elever måste dock ha uppgifter att arbeta med under dessa dagar. För eleverna i åk 9 gäller även att de uppgifterna måste innehålla prov/examinationsuppgifter som kan bedömas vid sommarskolans slut.

Ni som har undervisat eleven den senaste terminen / läsåret ska skriva ett underlag inför lovskola senast torsdag 14/6. Detta underlag inkl material (ev. böcker, examinationer, inlämningsuppgifter, etc.) ska lämnas i en låda på expeditionen. Se blanketten för ”Underlag för lovskola” som ifyllningsbar pdf.

 

Inför nattvandringen

Väder nattvandring

Glöm inte att diskutera och gå igenom riskerna med varandra och eleverna. I övrigt hoppas vi på en jättehärlig kväll / natt och trevlig promenad med spännande samtal och tajta klasser. Vädret ser ut att bli jättebra.

Vi håller på att rodda ihop så att alla känner att det blir trygga grupper även där det för tillfället saknas personal. Bl. a. kommer Marie M att gå med 7C…. Mer info kommer.

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Ni som är nyfikna på Schoolity – ni kan redan nu hitta kontaktuppgifterna till eleverna via mobilen eller datorn när ni loggat in. Prata med Erik, Johan, Anna B eller Mattias om ni vill ha hjälp med hur man gör.

Påminnelse: Inför fotbollsmatchen Hedda / Wendela den 12/6

Jätteviktigt att alla mentorer pratar med alla elever om ordningen uppe på Högslätten under matchen, alla är kvar hela matchen, alla ska prickas av av mentor och alla sitter klassvis. Se även info via mail från Patrik D.

Ett särskilt lunchschema kommer att komma ut via mail inför den 12/6.

Program för konferensdagarna

Under veckan kommer ett detaljerat schema via mail utöver de hålltider som Bengan redan presenterat på onsdagns konf. för 1,5 vecka sedan.

 


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka

 


Att göra på mentorstid

Ingen vanlig mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Ledarskap och undervisning

Viktigt och intressant om ledarskap och undervisning. Bl. a. en mkt bra checklista att ta med i alla undervisningssituationer.

https://1larare.svedala.se/ledarskap-en-forutsattning-for-att-lyckas-som-larare/ 

 


Detta händer under veckan (v.24)


Planering framåt

 • 18-20 – Konf.resa…. Sedan sommarlov!!!

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet visa att vi arbetar med alla 5 delarna av vår värdegrund under elevens val-dagarna såväl som terminens sista dagar.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v23 – 4/5-8/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val-listor – uppdaterade

Elevens vallistor efter den allra senaste uppdateringarna bifogas i mailet med länken till det här Sjökortet.

Riskbedömning inför aktiviteter utanför skolan – checklista

De kommande två veckorna innebär ju i stor utsträckning aktiviteter utöver det vanliga och aktiviteter utanför skolans område. Därför behöver flera av er göra riskbedömningar enligt checklistan. Det gäller i synnerhet följande:

 • 9Es vistelse i Aspnäs.
 • Elevens valaktiviteter som innebär verksamhet utanför skolans område / lokaler.
 • Fotbollsmatchen mellan Hedda och Wendela
 • Nattvandringen
 • Ev. mer alternativa aktiviteter på mentorsdagen.
 • Heddaracet för åk 9

Checklistan ska vara ifylld och inlämnad i Erik Js fack senast  dagen innan aktiviteten sker.

Läs rutinerna för rsikbedömning samt hitta checklistan här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf 

Om något händer eller riskerat ha hänt ska en tillbudsrapportering göras. Den kan ni fylla i här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjwM4DvgiTffvVTWalr-scG8Jnhe_wNxZI6NudJMtLE3d6w/viewform?c=0&w=1 

Läs mer om tillbudsrapportering här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/om-att-rapportera-tillbud-pc3a5-arbetsplatsen.pdf

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Inför fotbollsmatchen Hedda / Wendela den 12/6

Jätteviktigt att alla mentorer pratar med alla elever om ordningen uppe på Högslätten under matchen, alla är kvar hela matchen, alla ska prickas av av mentor och alla sitter klassvis. Se även info via mail från Patrik D.

Ett särskilt lunchschema kommer att komma ut via mail inför den 12/6.

Påminnelse – informationsmöte om elevens val och möte inför ”Hand in Hand”

Under måndagen sker två schemabrytande möten: Möte inför ”Hand in Hand” mellan 10:00 och ca 12:00 – alla som berörs har blivit kallade. Samtidigt är det information inför elevens val 11:10-11:40. Ni som berörs av ”Hand in Hand” – glöm inte att stämma av med övriga i er elevens valgrupp att ni inte är med på Hand in Hand-mötet.

Preliminära scheman

Preliminära scheman är klara och alla kan logga in på Schoolity.com https://www.schoolity.com/ och kolla de preliminära scheman som de ser ut i dagsläget. Hör av er om det är några konstigheter. Se instruktionsfilm nedan hur man gör.

Nominera / föreslå utmärkelser till elever i åk 9 

Under kommande vecka har alla elever i åk 9 samt lärare och övrig personal som jobbat nära nuv åk 9 möjlighet att nominera / ge förslag till utmärkelser. Läs mer på HeddaUndervisning.com och gör din nominering / lämna ditt förslag. Ska göras senast söndag 10/6. Läs mer här: https://heddaundervisning.com/2018/06/01/infor-niornas-avslutningsfest-nominera-ge-forslag-till-elever-som-borde-fa-en-positiv-utmarkelse/ 

Anmälan till niornas avslutningsfest 

Vi i personalen som tänker att vi ska gå på niornas avslutningsfest måste göra det snarast. Se inbjudan från Christable i 9A. Maila henne. Senast tisdag den 5/6!!


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.23 – A-lagstid: Möten i resp. A-lag. – Planering av sista veckan – för åk 7 och 8 extra viktigt att nattvandringen blir färdigplanerad och att ansvar / arbetsuppgifter fördelas mellan er. A-lag för åk 9 behöver kanske lite tid för att planera Heddaracet!?

Ämneslag

V.22 – Ämneslagstid: Den ämneslagstid som är schemalagd mån eller tisdag ska läggas på att dela med er hur årsplaneringarna (vad ni gjort och genomfört) i era klasser sett ut till de lärare som enligt tjänstefördelningen kommer att ta över era klasser.


Att göra på mentorstid

Samma upplägg men nya punkter att påminna eleverna om – en för åk 7, två för åk 8 och fyra för åk 9:

 1. Påminna eleverna om att anmäla sig till sommarskolan – fortfarande få anmälda – se mail med mer detaljer från Erik J från ons den 23/5. Gäller åk 8 och 9.
 2. Alla elever ska göra en incitoenkät – den ni gjorde i förrförra onsdagen – mycket få som gjorde den förra veckan med sina elever. Viktigt att den görs – alla elever har fått en länk via mail. Gäller alla årskurser.
 3. Anmälan till avslutningsfesten för åk 9 går ut under måndagen. De som inte anmält sig missar festen.
 4. Alla elever i åk 9 har möjlighet att göra nomineringar / lämna förslag till elever som borde få en positiv utmärkelse (sista dag söndag 10/6) – se heddaundervisning.com

Veckans tips 

Pedagogiskens giganter

Från UR om pedagogikens giganter – nåt att titta på regniga dagar i sommar 🙂

https://urskola.se/Produkter/136312-Pedagogikens-giganter-Rudolf-Steiner-och-Maria-Montessori#Om-serien 

 


Detta händer under veckan (v.23)

 • Mån-tis – Från 13:00 – 9E är i Aspnäs Ansvar Mentorer
 • Mån – 10:00-ca 12:00 – info om ”Hand in Hand” se separat kallelse. Ansvar kallade medarbetare samt EHT.
 • Mån – 11:10-11:40 Elevens valinfomöte – se separat mail ang salar. Viktigt att alla inte släpps till matsalen efteråt alla går tillbaka till schemalagd aktivitet och äter på sig mattid. Ansvar resp. elevens valansvarig
 • Ons – Nationaldagsledigt
 • Tors-fre – Elevens val-dagar

Planering framåt


Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet visa att vi arbetar med alla 5 delarna av vår värdegrund under elevens val-dagarna såväl som terminens sista dagar.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v22 – 28/5-1/6

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val-listor

Det verkar som vissa av er har problem att öppna elevens val-listorna. Jag har nu bifogat listorna i en mindre tung variant i mailet med länken till detta Sjökort. Hoppas det funkar bättre att öppna nu.

Under måndagen kommer listorna upp utanför expeditionen samt som länk på heddaundervisning.com.

Schema för perioden 7/6-15/6 

Se i mailet till veckans Sjökort schema / planering inför sista veckan – det schemat kommer att gå ut till er samt elever när alla tider är helt spikade. Vi lyfte in nattvandringen för åk 7 nu på våren – inte på höstterminen. Det är för mörkt för lång tid under natten för att ha det i aug/sept – vi får göra andra grupp/teambuildingaktiviteter med åk 7 i höst.

Checklista för digitala klassrum

Börje N har lämnat en checklista i er fack för att ni ska fylla i så att han kan komplettera / laga sådant som måste fixas i era klassrum (hemklassrum). Gör detta innan sommaren så att eventuella brister kan åtgärdas inför höstterminen.

Återlämning av datorer för åk 9

Precis som förra året ska eleverna i åk 9 lämna tillbaka sina datorer innan de slutar skolan. Återlämningen kommer att planeras och arrangeras av Börje N och det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare i åk 9 har läst informationen om återlämningen som finns på Heddaundervisning.com  https://heddaundervisning.com/2018/05/24/aterlamning-av-elevdatorer-ak-9/

Alla mentorer i åk 9 ska ta upp det på mentorstid samt skicka/maila påminnelser till vårdnadshavarna snarast.

Information om maten under elevens val

Kontakta Lena Ö i köket senast tisdag 29/5 om hur ni vill lösa maten under elevens- valdagarna så att hon kan förbereda allt för er.

Tjänstefördelningar

När ni har tittat på de tjänstefördelningar ni fått i era fack – meddela Johan och Erik J om det är några frågor eller något som kan ändras för att ytterligare renodla årskursarbetslagen. Se instruktion från sjökortet v.20 och 21.

Planering av konferensdagar i juni

Under de närmaste dagarna kommer Erik och Johan att planera programmet för konferensdagarna i juni. Det gäller både er som är med på konferensresan och er som blir kvar här hemma. Om ni har några önskade programpunkter så meddelar ni Johan eller Erik snarast.

 


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.22 – A-lagstid: Möten i resp. A-lag. Följa upp det ni föresatt er att göra i enlighet med GAP-analyserna. Viktigt att det görs innan sommaren.

Ämneslag

V.22 – Ämneslagstid: Egen planering / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Några saker som ska hinnas med (en för åk 7, två för åk 8 och 9 och tre för åk 9):

 1. Påminna eleverna om att anmäla sig till sommarskolan – se mail med mer detaljer från Erik J från ons den 23/5. Gäller åk 8 och 9.
 2. Alla elever ska göra en incitoenkät – den ni gjorde i onsdags. Om någon av er medarbetare inte gjorde den då kan ni göra den då eleverna gör den.
 3. Alla elever i åk 9 ska lämna in sina datorer sista veckan. Det är mycket viktigt att alla elever (och vårdnadshavare) har läst informationen på heddaundervisning.com om återlämningen – läs mer ovan och gå igenom det med eleverna.

Veckans tips 

Ted

Mycket intressant om hur vårt språk påverkar hur vi tänker – kan vara viktigt i alla yrken – men särskilt som lärare: https://youtu.be/RKK7wGAYP6k 


Detta händer under veckan (v.22)

 • Mån. 13:00-13:45 – Info för ALLA årskurser/elever om sexuella trakasserier på Teatern – lett av soc. och polisen.  Efter informationen på Teatern återgå alla som har lektioner efter 14:00. Ansvar resp. undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid. Mer info kommer. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • V.23 – Mån-tis – klass 9E är i Aspnäs.

Viktigt att komma ihåg

Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.
Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden
• Låt dig utmanas
• Påtala
• Agera förebild

 

 

Sjökortet v20 14/5-18/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val

Nu ligger alla era elevens val-förslag ute på heddaundervisning.com (inkl länk till anmälningsformulär) så att eleverna kan göra sina val. Se till att eleverna gör sina val under veckan – företrädesvis under mentorstiden – måndag. Viktigt att ni talar om för eleverna att inte gardera sig genom att göra tre likadana val – de som gör så kommer att prioriteras sist av alla och fördelas då där det finns plats.

Öppna underlaget på heddaundervisning.com genom att klicka här.

Schema inför sista veckan 

Inom kort kommer schemat för sista veckan. Tyvärr så rör ”smitingendagen” och andra skolors bokningar samt att nationaldagen är på en onsdag till det en del. Vi hoppas kunna göra en bra kombo av detta och att ni känner att det blir bra ändå. Vi vill prioritera tid för er mentorer med era klasser och vi måste ha tid för skåpstädning och återlämning av datorer för åk 9…. Vi återkommer.

Uppföljning kultur/arbetsmiljö och framgång – Incitoenkäter

Under veckan kommer en Incitoenkät till alla medarbetare och alla elever (egentligen är det 2 enkäter – men de öppnas efter varandra utifrån samma länk) – det handlar om kulturuppföljning och framgång utifrån det vi diskuterade i höstas med Värdeskaparna. De ska göras med eleverna på mentorstid v. 21 samt av alla er medarbetare. Tid för er medarbetare kommer att avsättas (dock beroende på när enkäten kommer ut) – absolut deadline är ons v.21.

Dock mkt viktigt att alla gör den. Om vi får 80% av eleverna att göra den och 90% av er medarbetare att göra den så vankas tårta till alla.

Tjänstefördelningar

Alla undervisande lärare kommer under veckan få var sin tjänstefördelning i sitt fack. Den är i högsta rad preliminär – just därför är det viktigt att alla läser igenom den noga och kontrollerar följande:

 • Undervisar ni era mentorsklasser i minst samma utsträckning som ni gör idag (gäller mentorer i kommande åk 8 och 9)?
 • Har det gjorts ”uppflyttningar” förändringar som innebär att ni mister klasser i det årskurs-A-lag ni tillhör?
 • Har det gjorts förändringar där ni ”tappat” en klass och fått en annan klass i samma årskurs?
 • Se ni möjliga förändringar för att optimera årskurs-A-lagen bättre – säg till snarast.

Meddela Erik och Johan snarast om det är nåt som verkar vara tokigt.

Ny beskrivning av tjänsterna

Vi har fått räkna om tjänsterna i timmar per år istället för minuter i veckan. Full tjänstetid för undervisning 100% inkl mentorstid är nu 1196 timmar / år. I tjänsterna är det dessutom inräknat A-lagstid 36 tim (60 min/v), 1 eller 2 x ämneslag 60 tim (2×50 min/v) och konf.tid / APT 53 tim (90 min/v). Det innebär att full tjänst (100%) med ett eller två ämneslagsmöten är på 1315/45 tim / år.

Tänk på att detta är räknat på 194 arbetsdagar (inte på 178 skoldagar) alltså inkl konf.dagar (112 tim).


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.20 – Möte i A-lagen: Blivande mentorer i åk7 planerar mottagandet av blivande elever till åk 7 från Geresta och Brännan.

Ämneslag

V.20 – Ämneslagstid: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Gör valet till elevens val!! Se ovan.

 


Veckans tips 

Om ni missade Christer Fuglesang

Fuglesang inkl autograf

Gå in på heddaundervisning.com och se besöket filmat – klicka här.


Detta händer under veckan (v.20)

 • Mån – 08:00-09:50 – Överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning 
 • Ons – 15:40-17:00 Kort info kl 15:40. Sedan vising av digitala läromedel – ”Schoolido” – det är bra om det finns representanter från alla ämneslag på plats Ansvar Alla ämneslag / Skolledningen
 • Tors – Teknikföreläsning för åk 8 – se tider i Outlookkalendern. Ansvar undervisande lärare vid resp tillfälle.
 • Fre – 14:00-15:00 MBL19 – se separat kallelse Ansvar Skolledningen samt resp fackombud
 • Sön – 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan. Tänk på att överlämningsinformationen gäller elever i åk 9.

Planering framåt

 • V.21 – Tis. Åk 8 med Barn- och fritidsprogrammet – övriga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.
 • V.22 – Mån. 13:00-13:45 – Info för ALLA årskurser/elever om sexuella trakasserier på Teatern – lett av soc. och polisen.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan

 

Sjökortet v19 – 7/5-9/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val

Nu har vi massor med bra förslag och idéer om vad vi kan göra med eleverna på elevens val. Under måndagen kommer förslag på fördelning av medarbetare att läggas ut så att ni kan gruppera er under konf.tiden på onsdag så att ni kan formulera korta presentationer till eleverna inför att de ska välja. Preliminärt kommer elevens valdagarna att läggas 7-8 och 11-12 juni. Men vi har ingen ra lösning för Smitingen-dagen eftersom det krockar med andra skolor de dagar vi kan… Vi spikar detta innan den här kortveckan är slut – ni får besked på konf.tiden.

Om ni vill se hur vi presenterade elevens val inför elevens-val veckan i dec – läs här: https://heddaundervisning.com/2017/11/

Aktivitetsdag den 22/5 – mottagande av blivande åk 7-elever

Aktivitetsdagen den 22/5 då åk 7 och 9 har friluftsdag och åk 8 är med Barn- och fritidsprogrammet så kommer blivande elever till åk 7 till skolan för att ses i sina nya klasser samt träffa sina nya mentorer. Tid för detaljplanering för mentorerna görs bla på A-lagstid på tisdag 15/5.

Vi tänker oss ett program med de nya klasserna mellan 08:30 och fram till lunch. Vad jag har förstått har det sett olika ut om det ätits lunch tillsammans tidigare år eller om det avslutats innan lunch.

Nya busskortsregler för skolungdom från 1 juni – gratis för alla mellan 7 och 19 år

Läs mer om förslaget här: Busskort


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.19 – Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

Ämneslag

V.19 – Ämneslagstid: Möten i ämneslagen för de som har ämneslagstid mån-ons.


Att göra på mentorstid

Om ni inte gjort det nyligen så är det lämpligt att gå igenom frväntansdokumentet och konsekvenstrappan med eleverna. Hitta materialet här (heddawisingskolan.com/rutiner och riktlinjer/värdegrund, likabehandling…:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/02/fc3b6rvc3a4ntansdokument.pdf

Ta även upp med alla att nya busskortsregler gäller – se ovan.

Mentorer i åk 9 kan meddela att avslutningsfesten är spikad till onsdag 13/6 på First Hotel (ga. Stadt). poängtera att det är en avslutningsfest – inte en bal!!


Veckans tips 

Intressant om ungas mående – vi kanske ska ha mer radikala regler kring mobilerna?

Vi måste nog fråga oss hur vi kan göra elevernas skoldag bättre utifrån intryck och stress genom  mobiler mm. Intressant läsning: https://www.svd.se/det-ar-nog-inte-skolan-som-far-unga-att-ma-daligt 

 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Mån – 08:00-12:00 Nationellt prov i Ma. Ansvar resp Ma-lärare samt alla som är inblandade i vaktandet.
 • Tis – 15:20-16:20 Handledning för resurspersonal. Ansvar Marie B
 • Ons – 08:00-12:00 Nationellt prov i Ma. Ansvar resp Ma-lärare samt alla som är inblandade i vaktandet.
 • Ons – 09:00-11:00 – Christer Fuglesang i Sigma för åk 8. Ansvar respektive undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Ons – 15:40-17:00 Kort info kl 15:40. Sedan planeringstid / formulering av elevensval-aktiviteter. Ansvar alla som är inblandade i elevens val, särskilt de som har det i sin tjänst. Mer info i separat mail.

Planering framåt

 • V.20 – Mån. överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning från Geresta och Brännan.
 • V.20 – A-lagstid: Blivande mentorer i åk7 planerar mottagandet av blivande elever till åk 7 från Geresta och Brännan.
 • V.20 – Sön. 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan.
 • V.21 – Tis. Åk 8 med Barn- och fritidsprogrammet – övriga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

 

Dynamiskt engagemang

På vår skola visar vi ett positivt och varmt engagemang i varandra och i skolan. Vi visar vilja att hjälpa till och genom personliga insatser göra skillnad idag och för framtiden.
Vi inbjuder alla till delaktighet för att göra skolarbetet inspirerande och meningsfullt.
Vi för skolan ut i omvärlden och omvärlden in i skolan. Vi eftersträvar arbetsglädje och en kreativ miljö, där nyfikenhet och skapande lockar allas engagemang.
I vår skola vill ungdomar och vuxna vara och verka.

Beteenden
• Visa engagemang
• Hjälp till
• Bjud in till delaktighet

Sjökortet v18 – 2/5-4/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val

Nu har era förslag sammanställts och en webenkät skapats för att ni ska få välja var era kompetenser passar bäst. Utifrån detta kommer vi inom kort att gå ut till eleverna för att göra val. Se länk till enkät i mailet för detta sjökort. Ni kommer att få tid att fylla i denna på konftiden på onsdag.

Uppsamling nationellt prov engelska

Uppsamling för elever som missat NP i eng på gör det på torsdag morgon. Tider:

 • 08:00-11:20 för läs och hör
 • 08:00-10:00 för skrivdelen

Detta rör max 20 elever. Salar anslås på info-TVn.

Resursupplägg inför nästa läsår

Förslaget som skickats ut gäller endast resursuppdraget – den sista rubriken ”Arbetsuppgifter och ansvar för undervisande lärare eller mentor med lärarbehörighet” är endast delar av det som på sikt bör bli en beskrivning av mentors och undervisande lärares arbetsbeskrivning.

Den såväl som resurspersonens uppdrag måste förhålla sig till läroplanens beskrivning av skolans och lärares, samt övriga som jobbar i skolans uppdrag.

Om ni har input eller frågor kring detta så maila Erik snarast – det kommer att kallas till MBL inom kort därefter kommer annons att gå ut.


Att fira

Valborg

Vi firar vidare att våren är här efter en lååång vinter…..


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.18 – Ingen A-lagstid.

Ämneslag

V.18 – Ämneslagstid: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Faktiskt.se

Faktiskt.se  – faktagranskning och källkritik när det är som bäst. Bra att utgå ifrån i många ämnen. Läs mer här: https://www.faktiskt.se/ 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Ons – JOBI skor besöker skolan – personalrummet.
 • Ons – 15:40-17:00 Kort info kl 15:40. Ta med datorer för ifyllning av enkät inför elevens val. Infon gäller resursuppdraget och därför är det viktigt att all resurspersonal är med vid informationen (som blir kort). Ansvar skolledningen
 • Tors – Upplevelseverkstad för åk 8 –  8A och 8C 09:00-11:30, 8B och 8D 12:30-15:00. Ansvar respektive undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Tors – Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Planering framåt

 • V.19 – Mån. NP i Ma
 • V.19 – Ons. NP i Ma
 • V.19 – Ons. Besök av Christer Fuglesang i Sigma för åk 8.
 • V.20 – Mån. överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning från Geresta och Brännan.
 • V.20 – Sön. 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan.
 • V.21 – Tis. Åk 8 med fritidsprogrammet – överiga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Gemensamt arbete
Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal

 

Sjökortet v(16) 17 – 23/4-27/4

Sjökortet1

Allmän information 

Sommarskola (lovskola)

Det har nu blivit obligatoriskt för grundskolor att hålla lovskola under sommaren. Det innebär att vi måste hålla lovskola de första två veckorna efter att skolan slutat i juni. Lovskolan vänder sig till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, samt till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program. Det innebär att vi snabbt måste göra tre saker:

 1. I god tid identifiera vilka elever i åk 9 och åk 8 som har rätt att erbjudas lovskola.
 2. Bedöma vilka ämnen och uppgifter dessa elever ska erbjudas lovskola i.
 3. Skapa uppgifter som kan examineras under lovskolan – detta gäller främst elever i åk 9. De uppgifter elever i åk 8 gör under lovskolan kan rättas i samband med skolstart i aug.
 4. Skapa en organisation för hur detta ska lösas.

Vi kommer att hålla lovskolan på Hedda men tillsammans med Wendela med personal från båda skolorna samt även från andra skolor i kommunen som kan tillhandahålla lärare under den här perioden. Mer information om detta kommer till er inom kort. Information till föräldrar om möjligheten till lovskola har redan gått ut.

Om du vill veta mer – läs mer här: https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/att-anordna-lovskola-1.264394

Semesterlista

Agneta kommer inom kort att gå ut med en semesterlista till all personal som inte har ferie eller uppehållstjänst, samt en ”önskelista” för timanställda som vill jobba under lovskolan. Vi kommer att prioritera personal på plats till och med sista juni för att lösa lovskolan.

Deadline för ämnesöverlämningsinfo 20/5 samt info om länk

Vi har skjutit på informationen för överlämningsinfo till den 20/5. Det datumet är dock mycket viktigt att det hålls för att den informationen ligger delvis till grund för vilka elever som ska erbjudas och förberedas inför lovskolan (se ovan).

Länk till överlämningsinformationen för respektive ämnen ligger i mailet om detta sjökort.

 

Information kring planeringen av nationella prov i engelska

Johan har fått göra om planeringen för nationella proven i engelska då vi är mkt korta om folk på grund av fortbildningar mm. Johan kommer att skicka ut en separat planering för detta via mail.

Elevens val

Er input från konferensen om elevens val samt om upplägg under sista skolveckan håller på att processas. Inom kort kommer en webbenkät ut där ni får önska vilka olika elevens-valaktiviteter ni kan tänka er ansvara för / delta innan vi går ut med aktiviteter för eleverna.

Resursupplägg inför nästa läsår

A-lag och resurspersonal har alla nu fått möjlighet att komma med input kring hur ett utvidgat resursuppdrag inkl mentorskap kan se ut inför hösten. Ett sammanfattat förslag kommer att färdigställas under kommande vecka. Därefter kommer vi att kalla till MBL11 för att skapa ett gemensamt underlag inför rekrytering.

Examinationskalendern – alla måste ha koll på den

Uppryckning – viktigt att alla fyller i och att alla fyller i det som ska stå. Just nu saknas ibland namn, samt det är mkt glest i examinationskalendrarna samtidigt som eleverna söker upp skolledningen för att det är körigt och många examinationer!!

Det är viktigt att ni gör följande för att det ska vara översiktligt och lättläst i examinationskalendrarna för både er och eleverna:

 • Börja med att skriva vilken klass det gäller, ex 9A
 • Sedan vilket ämne, ex Svenska
 • Sedan vilket moment, ex ”Från källa till referat”
 • Sedan lärarsignatur, ex JAEK
 • Avsluta med sal, ex Sal O227 (i rutan för ”Plats”)

Skolråd 3/5

Torsdag den 3/5 är det skolråd på skolan. Viktigt att representanter för respektive A-lag är med. Skolråden är mellan 18:30 och ca 20:00.

Respektive mentor meddelar / påminner respektive klass representanter. Se kallelse till föräldrar här: https://heddaundervisning.com/2018/04/22/skolrad-3-5/ 

Program för eleverna (och lärare) inblandade i sydafrikabesöket 

Här nedan ser ni programmet för sydafrikabesöket. Vilka elever som är värdelever ser ni i mailet om detta Sjökort.

 • Måndag. Den 23/4 kl 20:31 ankommer våra besökare till Järnvägsstationen.
 • Tisdag. De sydafrikanska eleverna följer värdfamiljseleverna med till skolan och skuggar de svenska eleverna helt enligt respektive elevs schema. Det gäller även på idrottslektionerna. De följer schemat fram till 10:50.
 • Tisdag. 10:50 samlas alla utanför skolans huvudentré och är redo att åka på studiebesök till Hemab som börjar 11:00.
 • Tisdag. Ca 12:15 Efter studiebesöket på Hemab så äter vi medhavd lunchmatsäck (skolan fixar detta) i Hemabs besökslokaler. Därefter buss till Absolicon.
 • Tisdag. 13:00 börjar studiebesöket på Absolicon. Besöket varar till ca 14:45-15:00 då vi åker tillbaka till skolan och skoldagen är slut.
 • Tisdag. Våra besökare chillar / är med värdfamiljerna och värdfamiljseleverna resten av e.m. kvällen.
 • Onsdag. 08:00 samlas vi alla på skolan i ljushallen för kort info samt ihopsamlande av skid/pulkgrejer och kläder inför kvällen (lämnas inlåst på skolan) innan vi beger oss mot dagens begivenheter ca 08:15.
 • Onsdag. 08:15 avgår minibussar från skolan mot Hemsön och Hemsö fästning. Vi har först guidad tur där som avslutas med lunch i restaurangen (skolan stor för detta) innan vi tar färjan tillbaka till fastlandet.
 • Onsdag. Ca 13:15 kommer vi med minibussar till Curlinghallen för att prova på Curling i ca 2 tim. Därefter är det promenad tillbaka till Hedda Wisingskolan – viktigt att alla tar hand om varandra och ser till att ingen kommer efter.
 • Onsdag. 16:45 träffas vi på skolan igen för middag och pepp i ljushallen innan vi åker till vårdkasen och avslutar dagen med lite skid- och pulkaktiviteter i snön.
 • Onsdag. Ca 17:45 avgår minibussarna till Vårdkasen för utprovning av skidor mm.
 • Onsdag. Ca 20:45 (Om ni vuxna eller andra familjemedlemmar inte är sugna att vara med och åka) så kan det vara läge att eleverna hämtas i backen. Detta ansvarar respektive värdfamilj för.
 • Torsdag. 08:00 – Eleverna följer med till skolan och tar med all packning. Alla kommer få goda möjligheter att säga adjö på skolan.
 • Torsdag. Ca 08:45 avgår minibussarna från skolan ner till Järnvägsstationen
 • Torsdag. 09:09 – tåget går tillbaka till Stockholm.

Att fira

 • På idrotten arbetas det  nu med rörelse till musik, det fungerar mycket bra med eleverna och grupperna. Eleverna tar hand om varandra på fint sätt. Extra viktigt när det är dans som kan vara känsligt för vissa!

A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.17 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

Ämneslag

V.17 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen

 • Se över vad ni skrivit in på examinationskalendrarna. Det verkar saknas en del.
 • Revidering av LPPer – Erik har endast fått in förslag till revidering från ämneslagen Sv, Eng, So och Mod.spr. Det var en uppgift till ämnesmötenstiden v.15. De ämneslag som inte kommer med input får helt enkelt köpa de rubriker som blir i lärportalen inför hösten.

Att göra på mentorstid

 

Informera om lovskola i juni för åk 8 och 9

Informera kort om lovskolan i juni – lyft vilka som kommer att erbjudas i enlighet med infon ovan.

Gå igenom examinationskalendern

Gå igenom elevernas arbetsbörda för kommande veckor – kolla med examinationskalendern och kolla vad som saknas. Meddela de lärare som måste förtydliga mot eleverna om det är prov eller ej eller om det ska in på examinationskalendern.


Veckans tips 

Kort om troll på nätet!

 


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan – Vi är lite kort om folk eftersom det vaktas nationella prov, det rättas nationella prov, sydafrikabesök, flera medarbetare tjänstlediga samt några på utbildning
 • Mån – Under dagen olika pass – Överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning inför gymnasiet. Ansvar spec. och EHT
 • Tis – 08:00-10:50 – Sydafrikanska elever skuggar värdelever i åk 7 och 8. Ansvar skolledningen.
 • Tis – ca 08:00-12:00 – Nationella prov i engelska – se mail från Johan. Ansvar – alla inblandade provvakter samt Eng-lärare.
 • Ons – 15:40-17:00 A-lagstid på konftiden. Info kommer vid kort info kl 15:40.
 • Tors – ca 08:00-12:00 – Nationella prov i engelska – se mail från Johan. Ansvar – alla inblandade provvakter samt Eng-lärare


Planering framåt

 • V.18 – Ons. JOBI skol besöker skolan – personalrummet.
 • v.18 – Tors. Upplevelseverkstad för åk 8 –  8A och 8C 09:00-11:30, 8B och 8D 12:30-15:00. Ansvar respektive undervisande lärare vid tidpunkten.
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • V.19 – Mån. NP i Ma
 • V.19 – Ons. NP i Ma
 • V.19 – Ons. Besök av Christer Fuglesang i Sigma för åk 8.
 • V.20 – Mån. överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning från Geresta och Brännan.
 • V.20 – Sön. 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan.
 • V.21 – Tis. Åk 8 med fritidsprogrammet – överiga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan