Tillfälliga länkar

Den här ytan används för att lägga ut tillfälliga länkar för formulär, anmälningar, tillfällig information etc. Tänk på att om det är pdf.formulär spm kan fyllas i digitalt så måste de sparas lokalt på datorn innan de kan fyllas i. Om man vill fylla i ett pdf.formulär via Iphone/android eller Ipad/androidplatta så kan man använda appen Adobe Fill & Sign

Språkval inför ht 2018 (åk 7)

Information om språkvalet hittar ni på engelska och svenska här:

Gör ditt språkval inför åk 7 höstterminen 2018 genom att klicka på följande länk:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUN1BFTEMyUE1OU0VBMEVUSVU2S01YTVZWNi4u