Tillfälliga länkar

Den här ytan används för att lägga ut tillfälliga länkar för formulär, anmälningar, tillfällig information etc. Tänk på att om det är pdf.formulär spm kan fyllas i digitalt så måste de sparas lokalt på datorn innan de kan fyllas i. Om man vill fylla i ett pdf.formulär via Iphone/android eller Ipad/androidplatta så kan man använda appen Adobe Fill & Sign