Blanketter

Här finns det gemensamma blankettmaterial som används på skolan. Om blanketterna är ifyllningsbara digitalt – tänk på att spara den på din dator innan du stänger. Ifyllningsbara PDF.filer går inte att fylla i med iphone eller ipad (om du inte använder en särskild browser).

Betyg och bedömning

Nya blanketten från och med 180315 – Blankett för F-varning inkl handlingsplan

Elevärenden – anteckningsmaterial

Dokumentation vid elevmöte (denna blankett ska användas vid alla typer av möten med elever som man bedömer behöver dokumenteras) det gäller dock inte anmälan om kränkande behandling – se nedan.

Likabehandling och värdegrundsarbete

Anmälan av kränkande behandling – När man ska anmäla en kränkande behandling så ska det göras genom att klicka på länken: Anmälan om kränkande behandling Då hamnar man i en av kommunens E-tjänster – fyll i formuläret sköter sig resten av sig självt.

Orosanmälan till socialtjänsten 

Pedagogisk planering LPP

Gemensam mall för Lokal Pedagogisk Planering på Hedda Wisingskolan

Veckoplaneringsmall

Lektionsbesök / Auskultation

Underlag för lektionsbesök Ledarskap ifyllningsbar

Underlag för lektionsbesök Lektionens struktur tydlighet och anpassningar ifyllningsbar

Underlag för lektionsbesök Lektionsvariation hur väcks intresse Ifyllningsbar

Extra anpassningar

Dokumentation av extra anpassningar

Åtgärdsprogram – följande dokumentation (i följande ordning) ska användas vid utarbetandet av ett åtgärdsprogram. Första blanketten är kommunens gemensamma – övriga blanketter är Skolverkets (med vårt sidhuvud).

1. Pedagogisk kartläggning med manual grundskolan 181002

2. Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

3a. Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram

3b. Beslut om åtgärdsprogram för elev som behöver särskilt stöd Hedda Wising

4. Beslut om att avsluta ett åtgärdsprogram

Ledighet / arbetstid

Ansökan om ledighet – grundskola

Rapportering av avräkningspoerioder

Sekretess

Sekretessbevis 200303

Skolbyte

Önskemål om skola