Anmälan kränkande behandling

Klicka här för att göra ”Anmälan av kränkande behandling”. Samma länk finns under vyn ”Blanketter”.

Anmälan av kränkande behandling är nu en E-tjänst, vilket innebär att du kommer att fylla i ett webbformulär istället för ett pappersformulär.