Instruktioner och lathundar

Lathundar IKT

Lägstanivå för Outlook

Utskrift av terminsbetyg elev

Inloggning i våra olika system: Lathund datorhantering

Att använda klippverktyget för bilder

Att få Gleerups material uppläst på arabiska (på sikt fler språk)

Inlogg och schema i Schoolity

Att lägga in frånvaro annan skolverksamhet i Schoolity (utan ljud – behövs ej)

Att generera en närvarorapport i Schoolity

Skapa länk till schemat i Schoolity (från ex Gleerups)

Att lägga till filer direkt i schemat i Schoolity

Boka utv.samtal i Schoolity

Tal till text med Google translate

Hur man hittar Instruktioner och lathundar på HeddaWisingskolan.som

Betygsinmatning i Schoolity

Hur man använder Skolverkets statistik och databas Siris

Att läsa en elevs examinationsschema

Översätt webbsida med Google Chrome