Instruktioner och lathundar

 

Lathundar IKT

Lägstanivå för Outlook

Utskrift av terminsbetyg elev

Inloggning i våra olika system: Lathund datorhantering

Instruktion till lägstanivå Sharepoint/HeddaUndervisning.com lå 1718

Hur man sparar delade kontakt/adresslistor i Outlook.

Att använda klippverktyget för bilder

Att ladda upp och dela länk på ämnessida i Sharepoint

Att lägga till en fil i Sharepoint

Att skapa en genväg från skrivbord till ämnesmapp

Att länka material till ämnessida i Sharepoint

Att ta bort fil eller mapp från ämnessida i Sharepoint

Att använda inlämningsmappen på ämnessidan

Att få Gleerups material uppläst på arabiska (på sikt fler språk)

Instruktionsfilm för hur man använder GAP-verktyget i Incito lång version.

Instruktionsfilm för hur man använder GAP-verktyget i Incito kort version.

Instruktionsfilm till hur Överlämningsmaterialet fungerar

Svarsmaterial vid överlämning – instruktionsfilm

Inlogg och schema i Schoolity

Att lägga in frånvaro annan skolverksamhet i Schoolity (utan ljud – behövs ej)

Att generera en närvarorapport i Schoolity

Skapa länk till schemat i Schoolity (från ex Gleerups)

Att lägga till filer direkt i schemat i Schoolity

Boka utv.samtal i Schoolity

Tal till text med Google translate

Hur man hittar Instruktioner och lathundar på HeddaWisingskolan.som

Betygsinmatning i Schoolity

Hur man använder Skolverkets statistik och databas Siris

Att läsa en elevs examinationsschema

Översätt webbsida med Google Chrome