Sjökortet v5 30/1-3/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Besök från Nantes (aktiviteter och salsändringar)
 • Priser i cafét för tävlingar.
 • Planering av teambuildande aktiviteter i åk 7.
 • Planering i Schoolity – mkt kort framförhållning plats för vecka 5 och framåt
 • Vuxna till Kroatien
 • Hur pratar vi vuxna om andra elever som kommer till skolan.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Inför medarbetarsamtal

Inför medarbetarsamtalet i år kommer vi helt och hållet utgå ifrån skolans och kommunens mål. Du hittar mål och indikatorer som helhet ovan. Vi fokuserar på målen utifrån det gemensamma underlaget för medarbetarsamtalet och de rubriker som är rödmarkerade där – se underlaget här: Underlag för utvecklingssamtal anpassning efter mål 

Erik och Johan kommer att utgå från målen nedan – men om det finns annat du vill ta upp kring din arbetssituation, arbetsmiljö, egen utveckling eller liknande så är du välkommen att göra det med utgångspunkt från samtalsunderlaget.

Här nedan är målen i korthet utan indikatorer. I blått ges exempel på vad som kan vara intressant att ta upp – från din eller skolledningens sida.

Nämndens indikatorer:

 • I kommunens förskolor och skolor är utforskande, nyfikenhet och lust att lära en grund för utbildningen.
  • Variation av undervisningen, SKUA-arbete, elevinflytande etc.
 • I kommunens förskolor och skolor finns en social gemenskap som ger trygghet och tillit till den egna förmågan, vilja och livslång lust att lära.
  • Relationsskapande, kommunikation och dialog med elever, 

Hedda Wisingskolans lokala mål (reviderade ht22)

 • Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
  • Planering i Schoolity, lektionsdesign, differentierad undervisning, UDL (Universal Design for Learning), anpassningar, medvetenhet om elevers behov, gemensam struktur, etc.
 • Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
  • Arbete med SKUA-verktyg, språk i alla ämnen, gemensamma mallar, etc.
 • Att digital teknik tillför kvalitet i lärandet och undervisningen.
  • Delning av dokument istället för att skicka/ladda upp, digital återkoppling, användning av Dugga, etc.
 • Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.
  • Beskriva hur man förändrat undervisningen/planeringen utifrån detta.
 • Att vi agerar mer miljömässigt och socialt hållbart på skolan. Arbete och undervisning kring hållbar utveckling går från teoretisk kunskap till mer praktiskt agerande. (Ska omformuleras – kanske delas upp i olika delar)
  • Hur har man jobbat med att göra mer praktik av elevernas kunskap och medvetenhet?

Kort framförhållning i Schoolity

Kort framförhållning i Schoolity. På fredag morgon V4 hade endast lite drygt 1/3 av lektionerna en planering på lektionerna inför V5 och framåt. Förväntan är att det finns planeringar två veckor framåt synliga för eleverna. Viktigt att alla följer detta!

Uppföljning av SKUA-aktiviteter/läxa

Vecka 6 är det avstämning och uppföljning av hur det gått så här långt med SKUA-arbetssätten som presenterades under höstlovet. Tanken är att alla ska testa 3 olika metoder som ni på ett eller annat sätt mött under SKUA:

 • Skriva – cirkelmodellen
 • Tala – jigsaw övning
 • Läsa – före * under * efter aktiviteter

Hela Power Pointen från Maries genomgång V44 finns här: Skua för år 3

Intresseanmälan för att åka med till Kroatien

Varazdin ansökan

Vecka 12 ska en delegation från elevrådet åka till Varazdin i Kroatien för att arbeta med frågor och metoder kring inkludering och elevrådets roll i arbetet med inkludering på skolan. I dagsläget blir det 6 elever som åker och vi tänker oss 3 vuxna med på resan. Vi ser gärna att det blir medarbetare med olika roller på skolan. Tanken är att ni åker tåg  (Green travel) med eleverna. Avresa bli därför preliminärt fredag v11 och åter hemma sön. kväll v12.

Maila eller prata med Erik om du är intresserad av att följa med. Vi behöver svar under vecka 5.

Varazdin

Önskemål inför kommande läsår vad gäller internationella projekt/kurser/skuggning

Den 23/2 ska budget för Erasmusackreditering år 3 lämnas in. Vi behöver därför veta vilka av er har idéer om vad ni skulle vilja göra under läsåret 23/24 samt början av läsår 24/25 (projektperiod 3 sträcker sig en bit in under höstterminen). Det kan gälla kurser, resor med elever, jobbskuggning etc. Finns inga dåliga idéer – bara spännande utmaningar! Hör av er i god tid innan den 23/2 om ni har fårgor eller uppslag kring vad ni vill hitta på. Utgångspunkten ska vara skolans mål (ackrediteringsmålen).

Utannonsering av Johans tjänst inför nästa läsår

Under vecka 5 kommer Johans tjänst som biträdande rektor att utannonseras inför hösten 2023. Vi hoppas kunna rekrytera så att det blir en mjuk övergång för den som kommer, helst med start under vårterminen. 

Alla i EHT ska vara på elevhälsoportalenkäten

Alla i EHT har fått ett mail med länk för att göra enkäten inför EHT-tiden på måndag. Många frågor så man måste avsätta lite tid för att göra den. Se mail.

Friluftsdag 22/2

Onsdag den 22/2 är det friluftsdag. För er som missat detta kan det vara bra att ni blockar det i era kalendrar. Mer information kommer inom kort från Idrottslärarna.

Nya elever

Under vecka 5 kommer det 4 nya elever till 22B, 22C, 21B och 20C. Alla berörda mentorer är informerade eller blir det under måndagen. 

Under vecka 4 började två elever – en i 21D och en i 20C.

Ändrade datum kollegialt lärande

Det är nu ombokat två nya datum för kollegialt lärande för åk 7 och 9. De datum som gäller för våren är:

 • 1/2
 • 29/3
 • 9/5

Tiderna är uppdaterade i den gemensamma kalendern. Tiderna för träffarna är kl. 14:00-16:30.

Erik ledig v6

Under vecka 6 är Erik J ledig/semester. Johan V är Tf rektor under Eriks ledighet.

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Se till att era planeringar är uppdaterade i god tid mot eleverna i Schoolity.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser – påminn eleverna om att vi har besök från Frankrike. De kan komma på lektionsbesök i alla klasser.

Veckans tips

Orka plugga

”Orka plugga” – bra filmer att jobba med ang studieteknik för eleverna. https://urplay.se/bladdra/utbildning-och-media/studieteknik


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Klass 21C tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferens – A-lag 7 och 9 – har kollegialt lärande A-lag 8 använder tiden för att lägga in lektionsplaneringar två veckor framåt. Ansvar A-lagsledare samt resp lärare.
 • Ons – 19:50 kommer våra besökare från Nantes till Härnösand – Värdfamiljer, Erik J, Christina B-E och Sabine möter upp.
 • TorsFre – Franska elever finns i skolan och besöker klasser emellanåt!

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •  

Sjökortet v4 23/1-27/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ordning i grupprummen vid kopiatorn
 • AW
 • A-lag 9 besök på Brännaskolan
 • Besök på UMO
 • Inventera vilka som anmäler sjukfrånvaro mitt på dagen.
 • Påminnelse  – önskemål inför nästa läsår
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


AW

Nu är det väll ändå dags för en AW! Fredagen den 10/2 vid 18 går vi ner på Engströms (om dom har plats för oss) för en liten matbit och sedan blir det en härlig spontankväll som pågår så läge man behagar 😊

Hanna lägger in en intresselista i personalrummet där ni gärna får skriva upp er så vi får ett hum om hur många vi blir.

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.

Lista med konkreta tips från Jonas Nilsson

I utskicket om dagens Sjökort finns listan med konkreta tips från Jonas Nilsson. Där finns även hans kontaktuppgifter. 

”Magic erasors” – fläcksuddare

Vill man ha en sån ”Magic erasor” som Jonas Nilsson pratade om så finns det sådana att hämta på expeditionen.

Utvecklingssamtal vt23

Vi har fått göra en justering av dagarna för utvecklingssamtalen v11. Det datum som gäller är tisdag 14/3 och torsdag 16/3.

Elever som ber på lektionstid

Ni mentorer – undersök frånvaron mitt på dagenunder v2 och v3 om elever har frånvaro ”anmäld sjukfrånvaro” men är där före och efter den frånvaron. Vissa elever verkar ha satt detta i system för att be under lektionstid. Det är inte giltig frånvaro.

Elevrådet erbjuder konstruktiv återkoppling genom enkät

Inom kort kommer elevrådet att presentera en enkät med frågor kring undervisning och skolans verksamhet som de vill erbjuda sig att samarbeta kring med all personal på skolan. Alla kommer att erbjudas att vara med – men det är frivilligt. Meri info när vi vet mer.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Presentera för varandra hur niu arbetat med SKUA-uppdraget för året. Uppföljning gemensamt sker på konftid onsdag 8/2.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Genomgång av extra anpassningar A-lagsvis.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – påminn om besök på UMO tis eller tors. Se scheman.
 • I övrigt följer ni er egen agenda.

Veckans tips

AI

Mer om AI och utmaningar och möjligheter i samhället och i skolan:

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/artificiell-intelligens-i-skolan-kraver-okad-insikt-hos-lararna

Skolvärlden: https://skolvarlden.se/artiklar/ai-har-dodat-den-skrivna-hemuppgiften

UR – skolstudion: https://urplay.se/program/218957-skolstudion-ai-i-framtidens-skola

School education gateway: https://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/tutorials/ai-in-education-tutorial.htm


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • Klass 21C tömmer återvinningstationerna.
 • Tis – 21A+B går på UMO  – tider syns på elevernas scheman. Ansvar mentorer och undervisande lärare vid tiden.
 • Ons – 15:00-16:30 A-lag 9 besöker Brännaskolan inför nya elever åk 7 Ansvar A-lag samt skolledning
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferens – A-lag 7 och 8 – träffas i A-algen – se över extra anpassningar samt annat ni inte hunnit med. Ansvar A-lagsledare
 • Tors – 21C+D går på UMO  – tider syns på elevernas scheman. Ansvar mentorer och undervisande lärare vid tiden.
 • Fre – 09:00-10:30 – Skyddsrond Ansvar Skolledning  och skyddsombud – elever och personal.

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fredag 27/1 är det Skyddsrond – för skyddsombud, elevskyddsombud samt skolledning och vaktmästare.
 •  

Sjökortet v3 16/1-20/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för Wisingdagar – frågetecken
 • Registrering i systemet (Personec P) om man är frånvarande
 • Märks någon skillnad i städningen?
 • Besök för A-lag 20 på Brännaskolan den 25/1
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår och att a-lagsledarskap inför nästa läsår

Senast 5/2 ska ni göra era önskningar inför nästa läsår. Se längst ner här i Sjökortet för länk till önskeformulär. I detta kan man även fundera över om man är intresserad av att vara A-lagsledare eftersom de nuvarande 2-åriga A-lagsledaruppdragen upphör till hösten för Henrik, Victoria och Anna B. En separat förfrågan om detta kommer att komma under jan/feb. 

Registrera frånvaro i Personec P

I dagsläget fungerar registreringen av frånvaro mycket ojämnt. Så har det nog gjort under en längre tid – men med det nya uppföljningssystemet som införts så har det blivit väldigt tydligt. Problemet är att de som inte är lika samvetsgranna / ordningsamma som övriga vinner på det. Den stora majoriteten är samvetsgranna / ordningsamma. Vilket inte är en bra lösning – man ska inte vinna på att man missar eller slarvar – tvärt om. Därför uppstår ett mycket onödigt dubbeljobb för Hanna som måste dubbelkolla allt och i många fall jaga detaljer och besked från de som missar.

Inför nästa lönekörning (7/2) och framåt kommer vi att lägga in tjänstledighet utan lön för de som vi inte vet var de varit eller varför de varit borta.

För att skapa så bra förutsättningar för att misstag inte ska ske och för att alla ska veta exakt vad de ska göra så kommer Hanna att ha en repetitionsgenomgång med alla onsdag den 1/2 på konferenstiden. Mn kan självklart prata med Hanna vilken dag som helst

För att vara på banan innan kan man självfallet prata med Hanna om frågetecken uppstår. Men om man följer nedanstående checklista så så vet ni i alla fall vad som måste registreras / meddelas:

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.

Tips om rekrytering av lärare  – Ma/No

Vi har haft ute annons i snart 7 veckor och det är mycket få som söker. Inga aktuella behöriga lärare. Alla tips och headhuntingar ni kan komma med uppskattas stort – sprid och meddela Erik eller Johan om eventuella kandidater!! Se annons här: https://harnosand.attract.reachmee.com/jobs/2676-3-larare-i-ma-och-no-tk-pa-hedda-wisingskolan

Påminnelse om vårt ansvar när det gäller städning

Avtalet med Samhall är förlängt fram till sommaren inför ny större upphandling. Verksamheten på respektive objekt ansvarar för:

 • Att sladdar och kablar är upphängda i arbetsrummen. (Meddela Simon om ni vill ha hjälp med detta).
 • Att ta bort blyerts, färg, lim från skolbänkar, arbetsbänkar och bord. (Vill man ha en sån ”Magic erasor” som Jonas Nilsson pratade om så ska det beställas inom kort)
 • Att ställa upp stolar på bänkar/bord i klassrum. 
 • Att ta bort arbetsmaterial/restprodukter etc. i salar för praktiskt lärande
 • Att ta bort knappnålar, tyg, tråd, spån, trä, skruv, spik och annat överblivet arbetsmaterial från golv och bänkar i slöjdsalar.

Kommande förberedelsesamarbete inför nya 7:or

Vi har tillsammans med Brännan och Geresta börjat strukturera upp ett mer genomgripande samarbete inför skapandet av nya klasser och övergången mellan åk 6 och 7.

Vi tänker oss återkommande samarbete och presentationer av respektive skolas pedagogiska arbete – åk 6 gentemot oss i åk 7 och vi i åk 7 gentemot åk 6. Allt för att vi ska vidga förståelsen för respektive årskurs arbtessätt – vad vi kan vänta oss när de nya 7orna kommer och vad de nya 7orna kan förvänta sig inför att komma till os. Men också för att vi som pedagoger bättre ska förstå hur vi jobbar på respektive nivåer för att vi ska kunna göra övergångarna smidiga för alla.

Första steget i detta är att vi a-lag 20 / åk 9 och mentorer och undervisande lärare i åk 6 besöker Brännaskolan onsdag den 25/1. Mer detaljinfo om detta kommer.  


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Frien

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Att ta med alla klasser – sabotage på toaletter. Under terminens första 3 dagar har 5 toaletter blivit igensatta med pappershanddukar. Påminn eleverna om att inga pappershanddukar får hamna i toaletterna. Det kan bli mycket dyrt om en tilltäppt toalett eller handfat skapar en vattenskada. 
 • Om måndagstiden genomförs så ska klassråd hållas inför elevråd på fredag.

Veckans tips

Svedala förstelärarblogg

Ytterligare bra och konkreta tips på fungerande ledarskap mi klassrummet som förutsättning för lärande: https://1larare.svedala.se/ledarskap-en-forutsattning-for-att-lyckas-som-larare/


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – OnsWisingdagar se program / planering för resp klass i resp årskurs i Schoolity.
 • Ons – 10:00-11:30 – RKA Ansvar Skyddsombud-medarbetare och Elevskyddsombud, samt skolledning
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferes – utvärdering av Wisingdagarna samt uppföljning av Jonas Nilssons tips/arbetssätt Ansvar skolledning och resp A-lag.
 • Fre – 11:00-12:00 – Elevråd Ansvar Elevrådet

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fredag 27/1 är det Skyddsrond – för skyddsombud, elevskyddsombud samt skolledning och vaktmästare.
 •  

Sjökortet v2 9/1-13/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för mån/tis
 • Kalla elevskyddsombud till RKA den 18/1
 • MBL
 • Svinn pennor, sudd och papper…
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår

Vi kommer snart att vilja ha in era önskemål inför nästa läsår. Vi är extra tidigare i år av olika skäl – det gäller både inför överlämning inför åk 7 samt ”heltidsprojektet” som ska starta för skolan inom kort. Klicka här för att fylla i dina önskemål*: https://forms.office.com/e/n4Kr8nc4jN 

Deadline för att fylla i önskemålen inför nästa läsår är: söndag 5/2. 

Planering konferensdagar 

Fika finns båda dagarna för och eftermiddag – ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30.

 • Måndag 9/1
  • Planering:
   • 08:00-08:15 Gemensam samling i ljushallen
   • 08:15-12:00 Egen planeringstid för alla som inte är bokade på annat.
   • 08:15-10:00 EHT-temaplanering för alla involverade i temagruppen – viktigt att alla är på plats. I sal O112.
   • 10:00-12:00 EHT har möte för jobb med elevhälsoportalen (inkl fika) i sal O107
   • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
   • 13:00-16:00 Förberedelse Wisingdagar i respektive A-lag. 
 • Tisdag 10/1
  • Jonas Nilsson föreläser och håller Workshop om ledarskap i klassrummet för all pedagogisk personal – heldag
  • 08.30-09.45 Föreläsning del 1 – i Gradängsalen
   09.45-10.15 Fika i ljushallen
   10.15-11.45 Föreläsning del 2 – i Gradängsalen
   11.45-12.00 Introduktion av workshop
   12.00-12.45 Lunch
   12.45-14.00 Workshop med 4 olika diskussionsfrågor – i Ljushallen / angränsande klassrum.
   14.00-14.20 Jonas sammanfattar workshop
   14.20-14.30 Introduktion av skarp planering
   14.30-15.30 Fika samt skarp planering – i Ljushallen / angränsande klassrum.
   15.30-16.00 Återsamling/ avslutning

  • Läs mer om Jonas Nilsson och ledarskap i klassrummet här: https://jonas-nilsson.se/forelasningar/#ledarskap-klassrummet  

MBL – RKA

På torsdag den 12/1 kl 11:00-12:00 har vi MBL19. Kallelse till berörda har gått ut – agenda finns i kalendariet och i Sharepoint.

På onsdag den 18/1 kl 10:00-11:30 har vi RKA tillsammans med de nya elevskyddsombuden. Kallelse till de vuxna skyddsombuden har gått ut – men elevskyddsombuden bör informeras.

Nytt och påminnelse om städning

Vi har uppdaterade städrutiner för VT2023 dessa har förtydligats ytterligare för samhall men innebär även vissa saker för oss på skolan som handlar om att skapa förutsättningar för städandet: 

 • För att det ska bli bättre städat på arbetsrummen – alla måste plocka ihop och organisera så golven kan städas – allas ansvar.
 • För att det ska bli bättre städat i ämnesinstitutionerna  – främst uppe vid kopiatorn – så måste det städas undan material som ligger på golven och blockerar städandet. 
 • Det kommer att lägga in Schoolity när klassrum städas för att det ska bli tydligare för alla – så att man kan ställa upp stolar i klassrummen.
 • Om det ligger kablar och liknande på golven i arbetsrum – då blir det ej städat. Kontakta Simon så har han tejp och kardborreband så att de kan hängas upp.
 • Skrivbord fulla med papper blir ej städade.
 • Fönsterbrädor fulla med saker blir ej städade (Städet kommer inte flytta blommor, papper, datorer etc i fönstren)

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Frien

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

 SPSM erbjuder:

16 januari – 26 februari en kostnadsfri nätbaserad kurs om Språkstörning – baskurs grundskola . Kursen handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevers lärande. Den innehåller konkreta förslag på vad du behöver tänka på i samband med undervisning och bedömning. Kursen syftar också till att ge ökad förståelse om hur en språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation. Mer info och anmälan (begränsat antal platser): https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/sok-kurser-och-aktiviteter/importerade/sprakstorning—baskurs-grundskola9/

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

På youtube: I november genomfördes UHR:s nationella eTwinning-konferens som belyste hur lärmiljöer i skolor kan bli vackra, hållbara och inkluderande för alla elever. Nu finns möjlighet att se den på youtube i efterhand:

Nationella eTwinning-konferensen 2022 – klicka här

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen måndagstid.

Veckans tips

Skolverket

Skolverkets stöd för ledarskap i klassrummet: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-ledarskap-i-undervisningen


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – Tis – Se program /planering ovan
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – kort gemensam samling därefter planering Wisingdagar Ansvar alla a-lag
 • Tors – 11:00-12:00 – MBL Ansvar Skolledningen och alla fackliga ombud.

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Inga påminnelser just nu.
 •  

Sjökortet v51 19/12-22/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Enkäter att göra på mentorstid
 • Kalla elevskyddsombud till RKA den 18/1
 • Elevrådets arbete och besök från Rumänien
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår

Vi kommer snart att vilja ha in era önskemål inför nästa läsår. Vi är extra tidigare i år av olika skäl – det gäller både inför överlämning inför åk 7 samt ”heltidsprojektet” som ska starta för skolan inom kort.

Med andra ord börja fundera redan nu hur ni tänker er era tjänster inför läsåret 23/24. Önskningsformuläret kommer att komma ut i januari.

Arbetstider och larmtider under lovet

Det här jullovet är det ovanligt få röda dagar eftersom julafton ligger på en lördag. För er som har semestertjänst behöver vi veta vilka dagar ni ska jobba under lovet. Meddela lägg in i systemet och Hanna senast innan lunch på onsdag.

Vi kommer även att ändra larmtiderna under lovet. Skolan är så klart låst utifrån, och vi kommer att att starta larmet lite tidigare än en vanlig helg – tider kommer via nästa Sjökort eller via mail separat.

Ronja Rövardotter-biljetter till specialpris 

Teater Västernorrland spelar nästa sommar Ronja Rövardotter. En storslagen familjeföreställning för alla åldrar som spelas den 24 juni till 20 juli. Alla kommunanställda får ett specialerbjudande på biljetter. Familjepaket med 4 biljetter (2 vuxna och 2 barn)
Ditt pris 600 kr (Ordinarie styckepris 760 kr). Erbjudandet gäller vid köp i kassan på Technichus och där går det bra att betala med HÄR-presentkort. Säg att du är anställd i kommunen när du köper biljetterna så får du specialpriset.

Tider julavslutningen samt start i januari inkl planering konferensdagar

Följande har gått ut till alla elever och föräldrar: 

Inför julavslutningen
Höstterminen avlutas den 22/12. Då har eleverna en kort dag utan lunch. Programmet ser ut enligt följande:

 • 09:00 samlas alla elever med sina mentorer i hemklassrummen för terminsavslut med fika.
 • 10:00 samlas alla elever på skolgården utanför entrén där lärarkören sjunger samt några ord från rektor.
 • ca 10:20 avslutas dagen och jullovet börjar.

Skolstart i januari
Onsdag den 11/1 börjar vårterminen igen. Undervisningen börjar direkt enligt schemat en vanlig onsdag – med andra ord med riktat stöd direkt på morgonen.

Gemensamt avslut medarbetare

Vi samlas för gemensamt fika / macka kl 11:15 i Ljushallen / personalrummet.

Planering konferensdagar 

 • Måndag 9/1
  • Inga exakta tider är satta – men tänk heldag 7 tim arbete för lärare, 8 tim för övriga.
  • Innehåll dock klart:
   • Egen tid
   • Förberedelse Wisingdagar
   • EHT jobbar med uppföljning  och utvärdering
 • Tisdag 10/1

MBL – RKA

På torsdag den 12/1 kl 11:00-12:00 har vi MBL19. Kallelse till berörda har gått ut.

På onsdag den 18/1 kl 10:00-11:30 har vi RKA tillsammans med de nya elevskyddsombuden. Kallelse till de vuxna skyddsombuden har gått ut – men elevskyddsombuden bör informeras.

Betyg och studieplaner

Nu ska alla betyg vara satta. Om någon fråga dyker upp är det viktigt att alla är extra tillgängliga under mån-ons v51 för Johan och Mattias som nu går igenom alla listor.

Elever gör utvärderingar

Elevrådet har en utvärdering de vill ska fyllas i under måndagens mentorstid – gäller alla elever. Se nedan.

Den utvärdering om köpmönster som Hanna Zetterlund mfl. har gjort (som tidigare blev hackad) ska göras på nytt vid samma tid – se nedan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser: Elevrådets enkät + Hanna Zetterbergs enkät – alla elever får mail om dessa enkäter. De kommer inte att öppnas för att fylla i förrän på måndag morgon på mentorstiden.
 • Alla klasser / årskurser: Gå igenom tiderna för avslutningen på torsdag.

Veckans tips

Veritasium

Kort och bra film om källkritik och faktamotstånd från föreläsning på KTH av Dr. Derek Muller från Veritasium    https://fb.watch/hrQu9b6dd7/


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – kort gemensam samling därefter planering Wisingdagar Ansvar alla a-lag
 • Tors – julavslutning se ovan.
 • 22/12-8/1 – julledigt  – God jul!! 🙂


Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra – för medarbetare. Elevutvärderingar görs på mentorstid vecka 51.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v50 12/12-16/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Luciafirande
 • Digital föreläsning åk 8
 • Utnyttjande av ämnesmötestiden
 • Ökad risk för stölder och inbrott
 • Inmatning av betyg / studieplaner
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Kompensation i tid för kollegialt lärande samt kurs inför övningsskola

I samband med att två av A-lagen har påbörjat kursen för ”kollegialt lärande” samt att vissa går kursen för övningsskola så sa vi att kompensation för detta skulle utgå timme mot timme.

Man måste dock som alltid ha en dialog med Erik eller Johan om och när man tar ut sin kompledighet – det är inget man gör på eget bevåg utan dialog med skolledningen.

Arbetsmarknadskunskap åk 8 – digital vårdföreläsning

Den 14/12 och den 19/12 är det en digital Vårdföreläsning  för eleverna i åk 8.Ni som är med eleverna den aktuella tiden kopplar upp er med länken ni fått i mailet om det här Sjökortet och är med eleverna under lektionen.

Tiden för föreläsningarna är:

 • 14 december kl. 08:30 – 09:30 Hedda Wisingskolan 8D och Kastellskolan åk 8 (med andra ord måste eleverna i 8D vara på skolan lite tidigare på onsdagen och det blir Olle L som har dem hela passet eftersom han även har eleverna 
 • 14 december kl. 10:00 – 11:00 Hedda Wisingskolan 8A
 • 19 december kl. 13:30 – 14:30 Hedda Wisingskolan 8B och 8C

Vi kommer använda oss av Menti under föreläsningen för att kunna få in lite av deras tankar och liknande. Eleverna går då in på www.menti.com via sin mobil eller dator. Vi förklarar hur och när under föreläsningens gång. 

Som pedagoger får ni gärna svara på en egen utvärdering på Menti efter föreläsningen. Gå då in på www.menti.com och ange koden som finns i mailet om det här Sjökortet. OBS! Denna kod är alltså endast till för er som är vuxna och är med under föreläsningen.

Info gällande anslutning till föreläsningen:

Du som pedagog ansluter med din dator till föreläsningen och skjuter upp det på projektor. Vänd datorn med kamera mot eleverna, så att vi kan se dem under föreläsningen.

För info: det kan vara så att fler klasser kommer att koppla upp sig för samma föreläsning.  

Ökad risk för stölder och inbrott under julledigheten

Vi har varit väldigt förskonade nu på senare tid från dessa händelser, dels för att vi jobbar förebyggande och har inbrottslarm och dels för att vi är duktiga på att lägga undan, låsa in, stöldbegärligt material.

Vår grannkommun Sundsvall har dessvärre drabbats av flertalet inbrott nu på senare tid och därför är det viktigt att påminna er om att fortsätta jobba förebyggande med att inte ha ipads, mobiler, datorer, verktyg etc. framme i fönster eller liknande.

A-lagsledares uppdrag och prioritering av arbetsuppgifter – påminnelse

I linje med hur a-lagsledarnas uppdrag formulerats och MBL:ats så har de varken mandat att besluta eller ansvar för hur olika ramar för anställdas uppdrag ser ut. Det kan gälla scheman, mötestider (som beslutats av skolledningen), arbetstider, ledigheter, prioriteringsordning, eller likande. Här kan man läsa A-lagsledarnas uppdrag: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf

Om man upplever stress och känner att det är svårt att prioritera – då börjar man med att utgå ifrån vår prioriteringsordning av arbetsuppgifter: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/12/Prioriteringsordning-f%C3%B6r-l%C3%A4rare-efter-MBL.pdf

Åk 8 besök på ungdomsmottagningen v4

Under tisdag och torsdag vecka 4 kommer åk 8 att besöka UMO enligt följande:

Tider ungdomsmottagningen vt23

Vilka de medföljande blir kommer att synas i era scheman när ni närmar er besöket.

Studieplaner – inför betygssättning i So

För att det inte ska bli strul med betygssättningen så måste studieplanerna stämma. Därför är det viktigt att So-lärarna (det gäller även No -men där har Johan V koll) kollar mailet i onsdags (221207) om eventuella förändringar i den ordning ni anmälde inför läsåret. Om några ändringar måste göras – meddela Johan genast.

Påminnelse – Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Luciafirande planering

Vi har som vanligt Luciatåget i Landgrenshallen. Start kl 08.00 – ca 09.00 Det är viktigt att elever och personal är på plats i god tid före starttiden – gåt ut till eleverna att de ska vara där senast 07:45. Eleverna skall placera sig klassvis med respektive mentorspar.

Efter framträdandet i Landgrens hallen – fika med klassen. Mentorklassrum. Lussebullar och festis finns att hämta i matsalen till respektive klass. Undervisning startar igen enlig schema kl 09:30.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bästa sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser  – påminn om tiderna och ordningen för luciafirandet – samt att visa respekt för de som går / sjunger i luciatåget!!
 • Åk 8 påminner om den digitala föreläsningen i arbetsmarknadskunskap / vård (se ovan)
 • 8D / 22D – måste informeras/påminnas om att de börjar tidigare på onsdag (se ovan)

Veckans tips

Betyg och bedömning

Kort och mycket tydlig film om nya riktlinjer och råd för betygssättning – se film här: https://youtu.be/fqgXguappxw

Se även den här filmen: https://youtu.be/QrTTfNrQD4I 

Här finns även mycket fler råd och tips för betyg och bedömning: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.50)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
  • Besöket från Rumänien pågår måndag och tisdag.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – Ingen gemensam samling – tid för betygsinmatning Ansvar alla ämneslärare
 • Sön – deadline betygssättning

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v49 5/12-9/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Luciafirande
 • Behov av vikarier – tips?
 • Idag klassråd
 • Deadline betyg
 • Rumäner på besök
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Luciafirande planering

Vi har som vanligt Luciatåget i Landgrenshallen. Start kl 08.00 – ca 09.00 Det är viktigt att elever och personal är på plats i god tid före starttiden – gåt ut till eleverna att de ska vara där senast 07:45. Eleverna skall placera sig klassvis med respektive mentorspar.

Efter framträdandet i Landgrens hallen – fika med klassen. Mentorklassrum. Lussebullar och festis finns att hämta i matsalen till respektive klass. Undervisning startar igen enlig schema kl 09:30.

Påminnelse – Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

7/12-13/12 besök från Rumänien

På onsdag kväll kommer våra elevrådskollegor från Rumänien / Ramnicu Valcea som stannat till och med Lucia. De kommer att arbeta i olika Workshops och vara på olika besök under de dagar de är här. Involverade medarbetare under besöket är: Martin G, Marie B, Ann-Sofie F, Tobias H och Erik J ett tiotal elever från elevrådet kommer att vara med större delen av besöket – då har de frånvaro annan skolverksamhet. De elever som har examinationer/prov de dagarna ska företrädelsevis göra examinationerna/proven ändå, men det kan finnas undantag.

Det kan dyka upp elever på lektionsbesök tillsammans med någon av värdeleverna.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bästa sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser – Klassråd!!

Veckans tips

Autism i skolan – Hannah Gadsby

En mkt rolig och målande beskrivning av hur det är att ha autism i skolan – av komikern Hannah Gadsby (har själv autism): https://youtu.be/5lXbpgU9OWk 


Detta händer under veckan (v.49)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 18:00-19:30 – Infomöte för värdfamiljer Rumänienbesök Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 – Gemensam analys av HME-resultaten (medarbetarenkäten) Ansvar Erik J
 • Tors – 11:00-12:00 – Elevrådsmöte i Gradängsalen Ansvar Elevrådet och Martin G

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Inga viktiga påminnelser just nu.
 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v48 28/11-2/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Följ kursdeltagarna i Nice och deras blogg
 • Vik i Sl och Bl.
 • Simon som backupp vid utvisning
 • Tik-Tok-challange
 • Elevrådet önskar bilder av oss i luciakläder
 • Mall för agendan i Schoolity
 • Erik ledig mån-tis (jobbar från tåget ons f.m.)
 • Rapportera frånvaro till Hanna via SMS
 • Kollegialt lärande för a-lag 7 och 9.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


TikTok-challange

Var uppmärksamma på vad eleverna gör på mobilerna när ni kan. Det pågår just nu en Tik-Tok-utmaning som går ut på att göra ner varandra på nätet med utseenden i fokus.

Simon är utvisingsbackup

Det är inte lätt att utvisa elever som inte sköter sig i klassrummet om man märker att de elever som blir utvisade ställer till lika mycket oreda utanför klassrummet eller i andra klassrum när de inte får vara i sitt eget. Därför är nu Simon satt som backup när utvisning behöver användas som åtgärd. Det innebär att när en elev behöver gå ut ur klassrummet på grund av att den stör studieron eller liknande så ringer man Simon (0704001527) så möter han upp och tar med eleven till annan sal för resten av lektionen. Simon kan inte alltid – men han ska prioritera detta så länge han inte har de fasta Musiktimmarna med Ann-Cha eller då han är på Geresta eller Brännan.

Utvisning ur klassrummet ska dock ske med eftertanke. Det går snabbt inflation i den åtgärden. om en elev blir utvisad ur klassrummet så markeras ”Utvisad från lektion” vilket innebär ogiltig frånvaro.

Mall för Agendan i Schoolity

Nu finns en gemensam mall för lektionsplanering. Det heter ”Agenda (mall)” se tredjeraden nedan hur det ser ut i Schoolity när man ska öppna en mall.

Agenda mall

Mallen har följande rubriker:

Agenda mall 2

All lektionsplanering som inte redan är inlagd i Schoolity ska från och med nu följa mallen.

Följ Kajsa, Sara och Christina F på kurs i Nice

Under vecka 48 är Kajsa, Sara och Christina F på kurs om estetiskt arbete som verktyg för inkludering: ”Arts for the Inclusion of Migrants, Refugees, and Disadvantaged Populations” – ska bli jättespännande att följa deras kurs och resa här: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Gör det ni också!!

Vikarier i bild och slöjd

Vikarier Bl, Sl – tx/tm. Vikarier finns inlagda för lektioner i bl och sl under veckan. Jag har lagt in personal på lektioner och plockat bort några av er från ordinarie lektioner (resurser) för att täcka upp på bl och sl. Under slutet på dagen finns lektioner som ställt in för vissa klasser. Ni som bidrar med denna lösning, ser det på era scheman för v 48, då jag inte kunnat tillfråga alla.

Föreläsare – ledarskap i klassrummet på konf.dagar i januari  är klar

Den 10/1 kommer Jonas Nilsson och föreläser på skolan och håller workshops om ledarskap i klassrummet. Läs mer om Jonas Nilsson här: https://www.expressen.se/debatt/aterta-ledarskapet-i-klassrummen/ 

Sjukanmälan ska ske via SMS till Hanna

Hanna erbjuder en fantastisk service kring anställdas sjukanmälan – även när hon själv är hemma med Sjukt barn eller liknande. Det innebär dock att dte är lika viktigt som annars att man sjukanmäler sig före kl 07:30 och att det sker via sms. Hannas telnr: 070-3014951.

Bilder på oss i luciakläder – elevrådet önskar

Elevrådet kommer hålla en jultävling där eleverna kommer få se bilder på oss i personalen som barn i lucia-/julkläder och gissa vem det är.

Dessa bilder vill Cecilia och Ramlah ha i början av veckan. Vi kan maila dessa till cecilia.samuelsson@edu.harnosand.se eller ramlah.nduwimana@edu.harnosand.se. 

Bara att börja gräva i fotoalbumen!

Erik ledig

Under måndag och tisdag är Erik ledig (semester). Johan V är tf rektor under frånvaron. Erik är tillbak apå skolan vid lunch på onsdag.

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21a och 21B
 • Fredagen den 2/12 klass 21c och 21D

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Det är viktigt att ni mentorer förbereder eleverna inför föreställningen och att eleverna visar respekt mot dansarna. Läs lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bäsat sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – påminn om dansföreställningen våroffer.

Veckans tips

UDL GUIDELINES

UDL – Vikten av att variera sin undervisning och variera sätt att presentera samma information – multiple means of representation: https://udlguidelines.cast.org/representation  


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 14:40-17:00 – 7-9B samplanerar nya upplägg samma sal i N215B Ansvar Erik J och A-laget
 • Ons – 15:45-17:00 Ämnesmötestid respektive ämneslag – fokus samplanering och den gemensamm amallen för Agendan Ansvar resp. ämneslag
 • Tors – 13:00-16:00 7-9B fortsatt samplanering nya upplägg (lokal kommer senare) Ansvar Erik J och A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter at göra.

Viktiga påminnelser

 • Inga viktiga påminnelser just nu.
 •  

Sjökortet v47 21/11-25/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling inkluderingsaktiviteter på mentorstiden.
 • Återkoppling utv.samtal – hur har det gått?
 • Samla alla undervisande i 22B och 22D – kort presentation av Handlingsplaner.jo
 • Ordningen i matsalen – bra med tydlig förbättring!!
 • Info Soc, polis och handlare åk 7.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Medarbetarsamtal

Under kommande vecka kommer Erik och Johan att börja se över planeringen av medarbetarsamtalen. Mer info kommer separat om detta om planeringen blir klar innan fredag.

Inneskor och skovakter 

Vi fortsätter med skovakter en vecka till (minst).

V 47
Måndag Johan, Daniel
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

Information till åk 7 från Socialtjänst, Polis och butiksägare – tiden är spikad

Butiksägare från Hemköp, möjligen även Willys vill tillsammans med polis och socialtjänst informera / prata med åk 7 om snattning och svinn. Torsdag 24/11 i Gradängsalen. Undervisande lärare vid tillfället är med i vid informationen.

 • Kl 08.15-09.00, klass 22B och 22C
 • Kl. 09.00 – 09.45, klass 22A och 22D

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21C och 21D
 • Fredagen den 2/12 klass 21A och 21B

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Patrick kommer att gå igenom detta och förbereda eleverna på föreställningenb under idrottslektion under v48. Om man är nyfiken kan man läsa lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

Nästa tid för inkluderingeringsövningar åk 8

Nästa steg och uppföljning av inkluderingsövningarna me åk 8 är torsdag v48 kl 13:00-13:50. Samma grupper och salar som förra gången och undervisande lärare vid tillfället är med. 

Erik jobbar hemifrån

Under ett par veckor framöver kommer Erik att arbeta hemifrån 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Ny tid kommer för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8
  • Påminna eleverna om läxan till torsdag nästa vecka – se ovan. Läxan är:
   • Eleverna ska till torsdag v48 ta kontakt med fem personer eller fler som de inte känner eller som de vanligtvis inte pratar så mycket med.

Veckans tips

Skolverket

Terminsbetyg är inte vad det låter somse skolverkets film – favorit i repris.


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 APT blandade frågor Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

  • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
  • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 
 •  

Sjökortet v46 14/11-18/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inkluderingsaktiviteter på mentorstiden.
 • Uppföljning korttidsfrånvaro – nytt system, nya rutiner.
 • Scheman vid utv.samtal.
 • Ordningen i matsalen kontra pedagogisk lunch
 • Info från socialtjänst, polis och butiksägare  – förslag på tid
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Schema v46 i samband med utvecklingssamtal

Då utvecklingssamtal genomförs i åk 8 och 9 tisdag/torsdag under v46 är scheman för klasserna under dessa dagar förändrade. Lektioner är borttagna på em. tider för klasser, gäller åk 7-9,  ibland har lektioner flyttats för att eleverna inte skall få håltimmar. Ta upp detta på M-tiden måndag, så eleverna vet vad som gäller för tisdag / torsdag v 46.

Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Inneskor och skovakter 

Vi fortsätter med skovakter ett par veckor till varje dag:

V 46
Måndag Hanna, Johan
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

V 47
Måndag Johan, Daniel
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

Information till åk 7 från Socialtjänst, Polis och butiksägare – förslag på tid

Butiksägare från Hemköp, möjligen även Willys vill tiullsammans med polis och socialtjänst informera / prata med åk 7 om snattning och svinn.

Förslag på tid: Den 24/11 kommer åk 7 elever att få information från socialtjänstens fältassistenter, polisen och butiksföreståndare. Information gällande elevers beteende i våra butiker och konsekvenser om man inte följer gällande lagar.

Torsdag 24/11.

Gradängsalen

Kl 08.15-09.00                          klass 22B och 22C

Kl. 09.00 – 09.45                       klass 22A och 22D

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21a och 21B
 • Fredagen den 2/12 klass 21c och 21D

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Det är viktigt att ni mentorer förbereder eleverna inför föreställningen och att eleverna visar respekt mot dansarna. Läs lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

Utskrifter och kopior – tillgången till papper

Tillgången på papper i Sverige är sämre än vanligt. Det gör att kommunens kontorsservice inte får de leveranser och den mängd papper de önskar. Det är därför viktigt för alla att tänka efter både 1, 2 och 3 gånger innan de skriver ut. Vi har generellt digitala förutsättningar att inte skriva ut. Tänk efter, behöver jag verkligen den här utskriften? Eller kan jag låta bli? Det är viktigt för att se till att de verksamheter som verkligen behöver skriva ut kan göra det som det ser ut nu.

Kokande av kaffe

kaffekopp

Den nya kaffemaskinen är ännu inte levererad – det innebär att det blir några dagar till som ni som vill ha kaffe i personalrummet måste ta gemensamt ansvar för kaffekokandet. Tar man sista koppen så ser man till att koka mer. 

Vikten av tydlighet…

….ser lite olika ut i olika situationer….

pingvin


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8
  • Förlängd mentorstid – Elevrådets inkluderingsarbete. 
 • Åk 9
  • Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP.
  • Om något mer behöver förberedas inför utvecklingssamtalen – gör det.

Veckans tips

Läraren2

5 bra tips att tänka på inför utvecklingssamtalet: https://www.lararen.se/nyheter/guider-amp-tips/guide-sa-lyckas-du-med-utvecklingssamtalet


Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 08:40-09:40 – Förlängd mentorstid för inkluderingsarbete med elevrådet. Ansvar Erik / Elly i 21As hemklassrum, Martin / Ramlah i 21Bs hemklassrum, Carina / Cecilia i 21Cs hemklssrum och Malin / Alfred / William i 21Ds hemklassrum. Mentorer stannar i hemklassrummen och deltar/observerar.
 • Tis – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter presentation av Linda och Marie om resa till Island och SKUA. Ansvar Skolledning och Linda och Marie
 • Tors – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter at göra.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •