Sjökortet v49 – 4/12 – 8/12

Sjökortet1

Allmän information

Avslutning och Lucia. 

Tider upplägg för Lucia 13/12 och avslutning elever och personal 21/12.

 • Lucia blir som tidigare sagts i Landgrenshallen mellan 08:00 och ca 08:40. Vid ca 08:50 samlas alla i sina hemklassrum för lussefika tillsammans med sina mentorer (gäller inte de elever som är med i Luciatåget som blir kvar och hjälper till och tar undan i hallen). Därefter återgår man till schemats planerade lektioner till 09:30 (oavsett hur mkt tid det är kvar på lektionen).
 • Julavslutning i domkyrkan torsdag den 21/12 kl 13:00 till ca 13:45 för alla elever i alla årskurser. Elevens val pågår fram till 11:00 därefter lunch efter separat schema som kommer efter att valen är klara. Vi avgår gemensamt klass för klass från skolgården kl 12:45 – uppställning klassvis på skolgården 12:40.

Skolministerbesök på fredag

Nu på fredag mellan 14:45 och ca 15:50 så får vi besöka av skolminister Gustav Fridolin. Än så länge vet vi bara att han vill träffa några elever, folk från förvaltning och nämnd samt skolledning. Det vore dock trevligt om någon av er lärare också blev inbjudna. Vi återkommer om vi får klarhet i det.

Stolar upp varje dag

Vi ser att det fortfarande missas med uppställning av stolar i klassrummen för städningen. För att säkra att städningen blir gjord så börjar vi från och med v.49 att stolarna ställs upp sista lektionen varje dag i ALLA klassrum. Det enda man då behöver ha koll på då är om man är sist i klassrummet. Ansvar: alla undervisande lärare

Elevens val

Tisdag kl 15:00 är definitiv deadline för elevens val-valet. Därefter blir man placerad i grupp där det finns plats. Därför viktigt att alla mentorer avsätter tid på mentorstiden att göra elevens val-valet.

Luncher och lunchtider under elevens val-veckan

När grupperna är klara till elevens val så görs ett separat schema för lunchtider för respektive grupp / ämne. Lunchen ligger som vanligt mellan 11:00 och 13:00. Ansvar: Skolledningen.

Om man som ansvarig elevens val-lärare har speciella önskemål om tider så meddelar man Erik och Johan om detta senast fredag v.49. Om man planerar särskild lunch eller inte ska ha lunch alls så är det resp. lärare som meddelar köket detta under måndagen 4/12. Ansvar: resp ansvarig elevens val-lärare

Börjes tider för support när det är problem med datorn

För att göra det tydligt enkelt för eleverna som behöver hjälp med sina datorer om de är trasiga eller strular, så kommer Börje från och med nu har fasta mottagningstider nere i ”Akvariet” (hans och spec.arnas rum) han finns där mån-fre kl 07:30-09:30. Hans telefonnummer har dessutom lagts ut på infoTV:n.

Redovisa arbetstid period 1

Vi beklagar att redovisningsblankett för arbetstid för period 1 inte har gått ut ännu. Den kommer att skickas ut via mail separat i början av veckan.


A-lag och ämneslag

Minnesanteckningar från A-lag åk 7 och åk 8 saknas (eller så hittar jag det bara inte… i så fall skicka det bara en gång till) ang frågan: Vad behöver ni som ämneslag göra för att ni ska få ännu bättre samsyn kring riktlinjerna för betygssättning?

Skicka ämneslagsprotokoll till Erik J.

A-lag åk 8 – Erik och Marie B är med på A-lagstiden och avslutar GAP-analysen från förra veckan.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Veckans tips

 

Perspektiv på lärarens roll – intressant!

 


Detta händer under veckan (v.49)

 • Mån – Det är mkt viktigt att eleverna gör valet inför elevens val!! Ansvar: Alla mentorer
 • Tis – kl. 15:00 – Deadline för elevens val Ansvar: Alla elever och undervisande lärare
 • Tis – på A-lagstid 15:20-16:20 GAP-analys om anpassningar avslutas för A-lag åk 8. Ansvar: A-lag åk 8 samt Erik J och Marie B
 • Ons – 11:00-13:00 – Besök från Härnösands gymnasium
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30. Agenda: Kort allmän info samt utvärdering av utv.samtalen. Ansvar – Skolledningen
 • Fre – Ministerbesök av Gustav Fridolin 15:00-16:00

Planering framåt

 • V. 50 – Ons. 08:00-09:30 Lucia i Landgrenshallen inkl lussefika i hemklassrummen.
 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)
 • V. 51 – Julavslutning kl 13:00 i Domkyrkan.

Viktigt att komma ihåg

När stödbehov upptäcks – utgår från skolans checklista. Om något upplevs vara otydligt eller saknas i processen – återkoppla till EHT eller skolledning. Checklistan ligger nu under en egen flik på HeddaWisingskolan.com – ”Elevhälsa”:

Sjökortet v48 – 27/11 – 1/12

Sjökortet1

Allmän information

Lucia i Landgrenshallen

Lucia3

Lucia i år är en onsdag. Vi kommer att ha luciatåg i Landgrenshallen för alla – år 7-9 kl 08:00 på Luciamorgonen. Mer info kommer.

 

Att ta upp på mentorstiden

Två saker att ta upp och göra på mentorstiden:

 • Gå igenom förväntansdokumentet – det är dessa ”ordningsregler” som gäller på skolan nu”. De håller på att sättas upp i A3-format i alla klassrum och arbetsrum – om dessa saknas så meddelar ni Agneta.

Ny medarbetare 

Från och med måndag börjar Hamse Mhamad som resurs i 9C samt språkresurs mot elever som pratar somaliska.


A-lag och ämneslag

Ämneslagstid v. 46-48 – diskutera följande: Vad behöver ni som ämneslag göra för att ni ska få ännu bättre samsyn kring riktlinjerna för betygssättning?

Skicka ämneslagsprotokoll till Erik J.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.

 


Veckans tips

schema4

Påminn eleverna att de hittar sitt schema via heddaundervisning.com under fliken ”Schema” . Funktionen finns även som app för både Android och iphone – sök efter Untis mobile – då har de alltid tillgång till det mest uppdaterade schemat i mobilen.

Bra om betyg från skolverket


Detta händer under veckan (v.48)

 • Så snart elevensvalenkäten är ute (separat mail kommer) så är det viktigt att eleverna gör valet inför elevens val.
 • Tis – på A-lagstid 15:20-16:20 GAP-analys om anpassningar
 • Ons – Teknik och energiföreläsning i Gradängsalen 10:10-11:10 för 8B och C, samt 13:30-14:30 för 8A och D.
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30. Agenda: Kort allmän info samt utvärdering av utv.samtelan. Ansvar – Skolledningen

Planering framåt

 • V. 49 – Ons. 11:00-13:00 – Besök från Härnösand gymnasium
 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)

Viktigt att komma ihåg

Köpstopp gäller, men om det finns kompletteringar som fortfarande behöver göras så meddela Erik för beslut.

Sjökortet v47 – 20/11-24/11

Sjökortet1

Allmän information

Påminnelse – Elevens val – skriv beskrivningar av resp. ämne

Se påminnelsemail om elevns val – öppna länk – ni ska där skriva en beskrivning på 50-100 ord om ert elevensvalsämne (det skrivs av alla som har elevens val i sin tjänst) som sedan används till att presentera ämnena inför att eleverna ska göra sina val. Se påminnelsemail från 19/11.

Påminnelse – Kultur/värdegrundsuppföljning – Värdeskaparna (Incitoenkät)

Ta er tid att fylla i Värdegrundsenkäten – alla fick tid för detta på konf.tid i onsdags – trots detta är det många som inte fyllt i. Ni har på er till 26/11.

Enkätmailet ser ut ungefär så här i inboxen (för eleverna står det ”Kultur elever” istället för medarbetare.

incito

Att göra på mentorstiden

Två saker att ta upp och göra på mentorstiden:

 • Värdegrundsenkäten ska även göras med eleverna senast 26/11 – se till att den görs på mentorstid. Mycket viktigt att vi får bättre svarsfrekvens än i vintras.
 • Gå igenom förväntansdokumentet – det är dessa ”ordningsregler” som gäller på skolan nu”. De håller på att sättas upp i A3-format i alla klassrum och arbetsrum.

Betygssättning i Eng / Sv för Lejlas och Benjamins klasser

För att betygssättningen ska bli så bra och rättsäker som möjligt där vi har obehöriga lärare i Sv och Eng (Benjamins och Lejlas klasser) så kommer Ann-Sofie, Rut och Erik att gå in och stödja processen genom att handleda och vara med vid den slutgiltiga betygssättningen enligt följande:

 • I svenska kommer det att bokas tider med Erik och Ann-Sofie och Lejla och Benjamin för betygssättning.
 • I engelska kommer det att bokas tider med Ann-Sofie och Rut och Lejla och Benjamin för betygssättning.

 

 


A-lag och ämneslag

Ämneslagstid v. 46-48 – diskutera följande: Vad behöver ni som ämneslag göra för att ni ska få ännu bättre samsyn kring riktlinjerna för betygssättning?

Skicka ämneslagsprotokoll till Erik J.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Att fira

Att att andelen elever som inte bedöms nå målen enligt mitterminsuppföljningen är i genomsnitt något färre än ifjol (med en svag men tydlig trend över tid – ht2016 och vt2017).

Jättebra!! Nu hoppas vi att detta korrelerar med de betygen i dec. Vi hoppas på det och håller tummarna för att alla ni undervisande lärare upplever detsamma.


Veckans tips

För er som ännu inte sett – se hela nyhetsinslaget om DNA-märkning av skolans grejer – bra att det sprids så att det blir avskräckande att bryta sig in / ta saker på Hedda. Inslaget börjar 2 min in i Mittnytt:  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/harnosandsrektorn-som-trottnade-pa-tjuvar 

 


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan – PRAO för 9D och 9E
 • Hela veckan – Incitoenkät ska fyllas i för medarbetare och elever
 • Tis. – 12:00-17:00 – Utvecklingssamtal för åk 7 och 8 Ansvar mentorer
 • Tis. – A-lagstid åk9 (15:20-16:20) – GAP-analys om anpassningar Ansvar skolledningen
 • Tis. – A-lagstid (15:20-16:20) Handledning resurspersonal Ansvar Marie B
 • Ons. – 11:00-13:00 IM-programmet informerar för åk 9 i ljushallen.
 • Ons. – 12:00-17:00 – Utvecklingssamtal för åk 7 och 8 Ansvar mentorer
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30. Agenda: Kort allmän info. Ansvar – Skolledningen
 • Tors. – 08:15-09:00 – Estetiska programmet har info och uppvisning för åk 9 A-C OBS!! i E-huset på gymnasiet (Landgrens gamla Aula), ej i ljushallen som det stod i förra veckans veckobrev.  Ansvar undervisande lärare för lektioner den här tiden för dessa klasser – tips åk direkt till Gymnasiet och möt eleverna där.

Planering framåt

 • V.48 – Ons. Teknik och energiföreläsning i Gradängsalen 10:10-11:10 för 8B och C, samt 13:30-14:30 för 8A och D.
 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att arbetsmiljöfrågor tas upp (även på A-lagstid och Ämneslagstid) och når oss i skolledningen och skyddsombuden. Se vår struktur för arbetsmiljöarbetet här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/systematiskt-arbetsmiljc3b6arbete-pc3a5-hedda-wisingskolan1.pdf 

Glöm inte heller att skriva en tillbudsrapport om tillbud sker – det görs här:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjwM4DvgiTffvVTWalr-scG8Jnhe_wNxZI6NudJMtLE3d6w/viewform?c=0&w=1 

Sjökortet v46 – 13/11-17/11

Sjökortet1

Allmän information

Elevens val

Nu har era kompetenser sammanställts och Patrik har bedömt idrottshallsläget. Ni kommer alla få ut ett mail inom kort där ni ser förslagen samt en länk till där ni ska skriva beskrivningen av resp. ämne. Ni ska där skriva en beskrivning på 50-100 ord om ert elevensvalsämne (det skrivs av alla som har elevens val i sin tjänst) som sedan används till att presentera ämnena inför att eleverna ska göra sina val. I mailet kommer all övrig info om detta.

 

Kultur/värdegrundsuppföljning – Värdeskaparna (Incitoenkät)

Vårt arbete med Värdeskaparna fortsätter och nu blir informationsinhämtningen alltmer intressant ju mer jämförelsematerial vi får in. Därför är det viktigt att ni alla fyller i den Incitoenkät om skolans kultur och värdegrund. Ni ska alla ha fått ett mail – avsändare ”Incito” med en länk till enkäten – viktigt att alla gör den senast 26/11. Utskicket kom till Erik i torsdags – alla borde ha fått den samtidigt.

Enkäten ska även göras med eleverna – se till att den görs på mentorstid. Mycket viktigt att vi får bättre svarsfrekvens än i vintras.

Enkätmailet ser ut ungefär så här i inboxen (för eleverna står det ”Kultur elever” istället för medarbetare.

incito

Inför utvecklingssamtal – betyg bedömning av examinationer

Inför utvecklingssamtalen är det mycket viktigt att alla utgår från samma riktlinjer vad gäller terminsbetyg, bedömning och feedback etc. Därför är det extra viktigt att vi gör lika vad gäller några punkter. Två av dessa punkter är:

 • Terminsbetyg. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om termiknsbetyg:
  • Terminsbetyg bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i förhållande till de områden undervisningen berört till och med den aktuella terminen – alltså inte endast den senaste terminen. 
  • Detta ligger helt i linje med Skolverkets förklarande film om terminsbetyg och det innebär att det i praktiken ska till mycket speciella skäl till att en elev får ett avsevärt lägre betyg (2 betygssteg eller mer) från en termin till en annan, i synnerhet om eleven endast gjort mindre missar på examinationer eller liknande.
 • Poäng på prov/examinationer. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om omdömen och poäng på examinationer
  • Omdömen på examinationer/kunskapsprövningar ska alltid vara baserade på och kommunicerade utifrån de nationella kunskapskraven och inte utifrån andel poäng eller liknande. Eleven ska genom de omdömen de får tydligt veta vilka färdigheter/förmågor som behöver utvecklas eller vilka kvalitéer som behöver förbättras inför nästa kunskapsprövning eller betygssättning i ämnet. 
  • Detta innebär att man inte har poängräkning på examinationer – och att man i synnerhet inte får ett lägre betyg än föregående termin för att man fått si eller så många poäng på den sista examinationen.

Förväntansdokument (ersätter ordningsregler)

Nu är skolans nya förväntansdokument äntligen klart för läsåret 2017/18 – klicka här för att läsa. (Det ligger på HeddaWisingskolan.com/Rutiner och riktlinjer).

Vi har fått input från er i lärarkollegiet såväl som från eleverna. Det är långt men täcker också ett större sammanhang eftersom det rör alla i skolan samt vårdnadshavare. Konsekvenstrappan är också uppdaterad för att bli tydligare. Se nedan. Hela dokumentet ska inledningsvis kopieras upp i A3-format och sättas upp i alla klassrum och arbetsrum samt skickas ut till föräldrar.

Gå igenom detta på A-lagstid såväl som på mentorstid så snart som möjligt.

Förväntansdokument

F-varningar

När vi jämför hur vi formulerade oss i vårens F-varningar med de som gjorts nu sista veckorna ser vi att medvetenheten om skolans och vårt ansvar som pedagoger har ökat – jättebra!! Kanske en frukt av mer diskussioner om detta i kollegiet, i A-lag och ämneslag samt en effekt av spec.ped.kompetensutvecklingen!! 🙂

Men vi ser fortfarande att det alltför ofta under rubriken (i F-varningsblanketten) ”Handlingsplan för att eleven ska nå minst E-nivå i förhållande till ovanstående kunskapskrav. Skolan / undervisande lärare ska vidta följande åtgärder:” beskrivs vad eleven ska göra – inte vad vi vidtar för anpassningar / åtgärder. Så kan det inte vara  – vi får inte lägga över detta på elev och föräldrar.

Inför vårens F-varningar ska blanketten antingen revideras med kryssrutor eller förtydligas med en ”klipp-och-klistra-lista” med möjliga formuleringar / anpassningar / åtgärder. Vi återkommer till detta.

Skofri skola – en uppryckning (en fortsättning)

Snart är snön och slasket här. Vi fortsätter (Daniel, Anders, Micke, Agneta, Johan och Erik) att bevaka skogränsen vid entrén. Eleverna ska lämna sina skor i skoskåpen och inga elever ska släppas in i entrén i N-huset – det är endast en utgång.


A-lag och ämneslag

Ämneslagstid v. 46-48 – diskutera följande: Vad behöver ni som ämneslag göra för att ni ska få ännu bättre samsyn kring riktlinjerna för betygssättning?

Skicka ämneslagsprotokoll till Erik J.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Att vi vid det här laget i fjol hade haft 8 brandlarm och 13 krossade fönster, samt en hel del förstörelse inomhus. Än så länge har vi inte haft något brandlarm samt endast 3 krossade fönster, och avsevärt mindre förstörelse inomhus. Eleverna värnar mer om skolan och ni gör dem mer trygga!

 


Veckans tips

Bra tips om digitala verktyg och formativ bedömning från Skolvärlden:

 


Detta händer under veckan (v.46)

 • Mån. JOBI-skor besöker skolan, personalrummet 11:00-13:00.
 • Tis. 11:00-13:00 Nordviks naturbruksgymnasium besöker skolan  – håller till i ljushallen.
 • Tis. 12:00-17:00 – Utvecklingssamtal åk 9 Ansvar mentorer åk 9
 • Tis. A-lagstid åk7 – GAP-analys om anpassningar Ansvar skolledningen
 • Tis. 13:00-14:30 – Teater för 8C-D ”Var är mitt hem” (oklart varför inte A-B berörs – kan vara inskrivet fel i Outlookkalendern) Ansvar de som undervisar klasserna den tiden.
 • Ons. – 09:30-11:00 Teater för 7A-D ”Var är mitt hem” Ansvar de som undervisar klasserna den tiden.
 • Ons. – 13:30-15:00 Teater för 9A-E ”Var är mitt hem” Ansvar de som undervisar klasserna den tiden.
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30. Agenda: Allmän info, Tid för Incito-enkät medarbetare samt tid för att förbereda utv.samtal. 16:30-17:00 – Facklig tid. Ansvar – Skolledningen / alla medarbetare, samt fackliga förtroendevalda.
 • Tors. Utvecklingssamtal åk 9 12:00-17:00.

Planering framåt

 • V.46-47 – Incitoenkät ska fyllas i för elever och personal.
 • V.47 – Hela veckan PRAO 9D-9E
 • V.47 – Tis. 15:00-16:00 MBL
 • V.47 – Tis. på A-lagstid (15:20-16:20) Handledning resurspersonal
 • V.47 – Tis o Ons – Utv.samtal åk 7-8.
 • V.47 – Ons. – 11:00-13:00 – IM-programmet info i ljushallen
 • V.47 – Tors. 08:15-09:00 – Estetiska programmet föreställning i ljushallen.
 • V.48 – Ons. Teknik och energiföreläsning i Gradängsalen 10:10-11:10 för 8B och C, samt 13:30-14:30 för 8A och D.
 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att alla elever är förberedda inför utvecklingssamtalen.

Sjökortet v44-45 – 30/10-10/11

Sjökortet1

Allmän information

Instruktionsfilmer IT (Sharepoint) och Workshops i IKT-kompetens

Nu finns ett tiotal korta instruktionsfilmer som stöd till Sharepoint och dessutom ett par andra tips som kan vara bra att veta om. Instruktionsfilmer finns om:

 • Instruktion till lägstanivå Sharepoint/HeddaUndervisning.com lå 1718
 • Hur man sparar delade kontakt/adresslistor i Outlook.
 • Att använda klippverktyget för bilder
 • Att ladda upp och dela länk på ämnessida i Sharepoint
 • Att lägga till en fil i Sharepoint
 • Att skapa en genväg från skrivbord till ämnesmapp
 • Att länka material till ämnessida i Sharepoint
 • Att ta bort fil eller mapp från ämnessida i Sharepoint
 • Att använda inlämningsmappen på ämnessidan
 • Att få Gleerups material uppläst på arabiska (på sikt fler språk)

Se under https://heddawisingskolan.com/instruktioner-och-lathundar/ 

Workshops

Nu har Marlene N och Björn E nya inplanerade workshops på Insidan som man kan anmäla sig till.

Alla fortbildningar som läggs ut kommer man att hitta under ”Arbetsstöd” i toppmenyn på Insidan.

Därefter väljer man ”Utbildningar för anställda” i menyn till vänster och under den ”Utbildningar inom skolförvaltningen”. Det kan vara bra att veta var man ska leta. Vår tanke är att fortlöpande erbjuda digital kompetensutveckling på detta sätt och innehållet kommer att varieras utifrån de behov vi och ni ser.

Här är en länk direkt till dessa fortbildningar så man lätt kan gå in och anmäla sig.

https://insidan.harnosand.se/arbetsstod/utbildningarforanstallda/utbildningarinomskolforvaltningen.4.4c063f0a15e5aacd23d70ee7.html

Vilrum

Vårt nya vilrum finns nu på våning 4 i O-huset (det kommer på sikt en skylt utanför dörren). Rummet/dörren till vänster om Olles, Olovs, Bengans och Tobias arbetsrum (”Kommandobryggan”). Allas nycklar passar dit, det innebär att alla vuxna har möjlighet att följa en elev dit vid behov. Se dock till att knacka innan – det kan ju vara upptaget 🙂

Inför utvecklingssamtalen / lära-känna-samtal

Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare deltar aktivt. Det är därför mkt viktigt att ni ger eleverna tid att prata med er alla om hur de ligger till i respektive ämne.

Det 10 timmar som är avsatta för samtalen bör innebära god tid för alla mentorer att sitta  minst en halvtimme med respektive elev och föräldrar och ändå hinna bensträckare och rast.

Läs mer om utvecklingssamtalet i skolverkets allmänna råd (sid 10-16)  – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Lära-känna-samtal

För att förenkla för er mentorer i åk 7 så har vi fått tips om underlag för lära-känna-samtalet. Följande underlag är inget måste – men kan vara ett bra stöd för era samtal. Se förslag till frågor för eleven att förbereda här: Lärakännasamtal ht 2017

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens personal kommer att göra sporadiska besök i kommunens skolor under hösten. Syftet är att visa sig för elever/personal och möta upp i frågor som kan vara aktuella vid besöket, samt att gå igenom lokalerna och se över brandredskap etc.

Behöver vi stöd från räddningstjänsten i ärenden som är kopplade till deras uppdrag kan vi omedelbart kontakta dem. Vilken dag besöket sker kommer att variera vecka till vecka, beror på skiften.

Under kvällar och helger kommer räddningstjänsten även att passera förbi skolans lokaler och ”spana av” utsida på fastigheterna.

Detta kommer att ske från v 45.

Korrigerade övningstider inför Lucia

I spalten till höger ser ni, som tidigare nämnts, övningstiderna för Lucia. De är nu uppdaterade pga nya uppkomna krockar.

Skofri skola – en uppryckning Personligt mod

Från och med v45 kommer vi att följa upp användandet av inneskor i skolan – vi kommer att ha ”skopoliser” vid entrén varje morgon. Det innebär också att alla vuxna måste visa att de är goda förebilder i den här frågan – alla tar av sig skona i entrén och bär ytterskorna till arbetsrummet. Detta oavsett vilken entré man kommer in genom.

Det innebär att ALLA måste påtala när detta inte följs – helt i linje med vår gemensamma värdegrund och ”personligt mod”.

 

 


A-lag och ämneslag

A-lagstid – använd den här tiden till att förbereda för utvecklingssamtalen.

Ämnes-mötestid – använd den här tiden för att förbereda och red ut oklarheter kring nationella proven om inte annat är planerat.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Att vi fått så bra svarsfrekvens (86%) på elevernas önskningar inför elevens val – jättebra jobbat!!

Nu hoppas vi att vi kan få lika bra eller bättre svarsfrekvens eller ännu högre på incitoenkäterna och värdegrunden under v46-47.


Veckans tips

Kort film om bedömning och betyg och hur vi kommunicerar dessa frågor – bra repetition inför utvecklingssamtal.


Detta händer under veckan (v.45)

 • Tis. Från 13:00 (9A och B), 13:30 (9C, D och E) och framåt – Gymnasiemässa åk 9 se program på HeddaUndervisning.com 
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Allmän info, frågor kring utvecklingssamtalen, uppföljnuing kring hru man upplever att anpassningar i klassrummen fungerar Ansvar – Skolledningen
 • Fre – Deadline för F-varningar åk 7-8

Planering framåt

 • V.46-47 – Incitoenkät ska fyllas i för elever och personal.
 • V.46 Tis-Ons – Teater – se kalender outlook.
 • V.46 Tis o Tors – Utv.samtal åk 9.
 • V.47 Tis o Ons – Utv.samtal åk 7-8.
 • V.47 Tors – 08:15-09:00 Estetiska programmet föreställning i ljushallen.

Viktigt att komma ihåg

 

Om du känner dig osäker på våra riktlinjer inför betygssättning – kolla här.

Sjökortet v43 – 23/10-27/10

Sjökortet1

Allmän information

Påminnelse!! Elevens val – och att göra på mentorstid v42-43

Under mentorstid v42 och/eller v43 ska alla elever gå in på HeddaUndervisning.com och öppna länken i nyheten ”Inför elevens val” (en länk till Sharepoint – därför måste de logga in). Se Sjökortet v.42.

 

Förväntansdokument – ”kepsfrågan” och konsekvenstrappa

Nu har elevrådet tittat på och kommit med feedback på vårt ”Förväntansdokument”. De tyckte överlag att det var bra och hade endast några invändningar, bland annat ang i ”kepsfrågan”. För att jag ska få in input om denna från er så har jag via mail skickat ut en enklare enkät med 1-3 frågor (beroende på hur du svarar). Svara senast torsdag morgon på denna enkät.

Eleverna ville också ha konsekvenserna tydliggjorda om vad som gäller om de bryter mot förväntansdokumentet. Därför har en konsekvenstrappa skapats. Om ni har några funderingar kring denna så återkom till Erik eller Johan. Se redigerat förväntansdokument inkl konsekvenstrappa här. 

 

Vaccination i åk 8 

Inställt 8-9 nov – ny tid kommer!! I åk 8 erbjuds alla barn/elever den femte och sista vaccinationen mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta och planerad vaccinationsdag är den 8-9 november. Anna E (skolsköterskan) bokar tid med resp klass när det finns tid att komma.

 

Ingen lovskola

Efter att ha fått input från er alla (genom A-lag) så kör vi ingen lovskola, men om man har begränsade restuppgifter eller omprov som med fördel görs under lovet och ni kommer överens med eleverna (och tror att det inte innebär stress för dem) så kan vi se till att ordna detta under lovet. Skolledningen behöver få in info om detta senast lunch onsdag.

 

Samling för resurser varje dag

Från och med måndag v43 kommer Agneta och all resurspersonal ha möt 07:45 för att planera lösningen av dagens ev. vikariebehov. Därför är det viktigt att man har ringt in och meddelat Agneta senast 07:30 om man är sjuk.

 

Värdegrundsarbetet – enkät elever och personal v.46-47

Under vecka 46-47 kommer en incitoenkät att gå ut till alla elever och personal – det är jätteviktigt att alla gör den. Det är en om hur de upplever läget på skolan utifrån ett värdegrundsperspektiv – samma som vi gjort tidigare.

 

Inför utvecklingssamtalen – mitterminsuppföljning och bokning av samtal

Ni som ännu inte hunnit föra in bedömningen i mittermninsuppföljningen – gör det senast innan ni går hem på måndag kväll.

Vi får inte till något digitalt bokningsstöd för utvecklingssamtalen som är säkert enligt PUL och de digitala direktiv vi har. Ni får helt enkelt göra bokningarna på pappersvis / mail.

Vi går ut idag med dagar/tider för utvecklingssamtal till föräldrar och elever på heddaundervising.com

 

Inför Lucia 

Nu finns alla träningstider för Lucia på startsidan för HeddaWissingskolan.com – i höger textfält (i mobilen längst ner).

 

Karriärstjänster

Den 30/10 kommer nya karriärstjänster i kommunen att annonseras ut. Då kommer annons ut på insidan under lediga tjänster.


A-lag och ämneslag

Riktlinjer för läxor och examinationer/examinationsschemat togs upp på Skolrådet. Viktigt att dessa följs.

För att förtydliga återigen – följ detta när ni ska skriva in i examinationskalendern:

examinationskalendern


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Att föräldrarna på skolrådet var överlag mycket positiva. Visserligen fanns det frågor att diskutera och utveckla – men föräldrarna upplevde att skolstarten varit mycket bra!! protokoll kommer nästa vecka.

 


Veckans tips

Bra checklista från skolverket för språkutvecklande arbetssätt på lektionerna:


Detta händer under veckan

 • Hela veckan – PRASO – nyanlända elever praktiserar på gymnasiet. Ansvar Malin L
 • Tis – 15:20-16:20 – Handledning för resurspersonal i Studiegården Ansvar Marie B
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Kort info. Andreas Krasser (ny chef 7-9 samt gymnasiet) presenterar sig, kort diskussion om elevens val, sedan tid för att göra F-varningar. Ansvar – Skolledningen
 • Fre – Deadline F-varningar åk 9.

Planering framåt

 • V.44 Ledigt hela veckan.
 • V.45 Tis – Gymnasiemässa åk 9
 • V.45 Ons-Tors Vaccination åk 8.
 • V.45 Fre – Deadline F-varningar åk 7-8.
 • V.46-47 – Incitoenkät ska fyllas i för elever och personal.
 • V.46 Tis-Ons – Teater – se kalender outlook.
 • V.46 Tis o Tors – Utv.samtal åk 9.
 • V.47 Tis o Ons – Utv.samtal åk 7-8.
 • V.47 Tors – 08:15-09:00 Estetiska programmet föreställning i ljushallen.

Viktigt att komma ihåg

Riktlinjer för läxor och Riktlinjer för examinationer

Efter att ha fått in (lite) input från er om riktlinjer för läxor samt om examinationer så har jag sammanställt dessa till följande riktlinjer:

Dessa rutiner ligger ute till elever och föräldrar via heddaundervisning.com

Sjökortet v42 – 16/10-20/10

Sjökortet1

Allmän information

Rutin vid sjukdom och vikariebehov

Det är viktigt att skolan får veta att om man är sjuk och inte kan komma till jobbet. Därför måste vi veta det senast 07:30 den dagen det gäller. Man måste också höra av sig varje morgon eller om man vet hur länge man kommer att vara hemma (vid mer omfattande sjukdom/skada). När man är sjuk ringer man till Agneta på 0611-347900.

Vi kommer fortsättningsvis samla all resurspersonal i personalrummet kl 07:45 för att fördela eventuella vikarieuppdrag för dagen. Mer information om detta kommer att tas med all resurspersonal på onsdag morgon v. 42 – se nedan under ”Detta händer under veckan”.

Eftersom man kan förvänta sig att det finns någon plan för den kommande dagens lektioner så ska man som undervisande lärare kunna förmedla till Agneta vad som ska göras under dagen. Vid längre sjukskrivningar får vi stötta varandra i detta.

 

Inför utvecklingssamtalen – material och tider

Nu är materialet klart inför utvecklingssamtalen. Här nedan kan ni öppna dem för utskrift:

Ändring av tid: Samtalen ska hållas tisdag och torsdag (14/11 och 16/11) v46 för åk 9 och tisdag och onsdag v47 för åk 7-8 – båda dagarna mellan 12:00 och 17:00. Om detta innebär att ramtiden spricker så skriver man upp den tiden i rapportera. För att inga lektioner ska ställas in så ska resurser gå in och vikariera samt vid behov får vi täcka upp för varandra om resurspersonal inte räcker till.

Vi undersöker om vi kan skapa en digital bokning för föräldrarna till samtalen. Vi återkommer inom kort om detta. Om vi löser det behöver ni inte skicka ut inbjudan, så avvakta med det.

 

Nya / uppdaterade utrymningsplaner – att prata om på mentorstiden

Det har upptäckts mindre otydligheter / inkonsekvenser i skolans utrymningsplaner. Därför har de uppdaterats och finns nu uppsatta runt om i skolan (i alla klassrum). Viktigt att ta upp dessa och diskutera dem på mentorstiden.

 

Elevens val – och att göra på mentorstid v42-43

Under mentorstid v42 och/eller v43 ska alla elever gå in på HeddaUndervisning.com och öppna länken i nyheten ”Inför elevens val” (en länk till Sherapoint – därför måste de logga in). Där får de föreslå vilka aktiviteter de skulle vilja göra på elevens val. Förslagen gäller både för ht2017 och vt2018. Enkäten är INTE anonym – viktigt att meddela eleverna. Detta för att vi inte ska få in en massa onödiga svar men också för att vi ska kunna vända oss till elever som har spännande förslag som vi inte tänkt på med som vi vill att eleverna ska utveckla. Se länken här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNENaVUI3VUNJMlNZMDVLS0k0M1hKNUNDTy4u 

Se även QR-kod:

QR elevens val ht2017

Utifrån elevernas idéer och förslag kommer vi att inventera vilka kompetenser vi har i kollegiet. Detta gör vi ons. v43.

 

Riktlinjer för läxor och Riktlinjer för examinationer

Efter att ha fått in (lite) input från er om riktlinjer för läxor samt om examinationer så har jag sammanställt dessa till följande riktlinjer:

Jag lägger ut dem till elever och föräldrar via heddaundervisning.com

Studiestöd

Vi  kan i dagsläget erbjuda studiestöd i följande språk på skolan:

 • Arabiska genom Bashar
 • Arabiska/Persiska genom Zahra
 • Somaliska genom Hamse (endast torsdag/fredag).

Finns behov kan Johan V vara behjälplig med bokning, alt. tas direkt kontakt med berörd personal. Om annat studiestöd behövs, kan modersmålslärare tillfrågas det gäller främst persiska och tigrinja.

Inför Lucia

Nu kommer träningen inför Lucia att starta. Luciatåget blir ett evenemang som år 9 elever får ansvara för. Elisabet Enander och Anders Broman är ansvariga pedagoger.

Träningstider för Lucia är utspritt för att inte samma ämnen skall få träningstider på lektionspass. Se schema nedan.

Anmälan för elever i åk 9

Elever som vill vara med i Luciatåget skall anmäla sig till sin mentor och infinna sig på första träningspasset den 25/10, kl 08.00, Musiksalen. Mentorer vidarebefordrar anmälan till Elisabet.

Träningstider för Lucia.

 • V43 – Onsdag 08.00-09.00 i Musiksalen
 • V45 – Tisdag 08.30-09.30 i sal 215B
 • V45 – Torsdag 12.15-13.15 i Musiksalen
 • V46 – Måndag 10.00-11.00 i Musiksalen
 • V46 – Onsdag  12.30-13.30 i sal 215A
 • V47 – Tisdag 10.45-11.45 i Musiksalen
 • V47 – Torsdag 08.00-09.00 i sal 044A
 • V48 – Måndag 14.30-15.30 i sal 215a
 • V48 – Onsdag  09.00-10.00 i sal 111 / 117
 • V49 – Torsdag 13.15-14.15 i Musiksalen
 • V49 – Fredag 13.15-14.15 i sal 215A
 • V50   GENREP  beroende på plats:  Tisdag 13-15  (om det blir Landgrenhallen) Elisabeth behöver ev vikarie, eller måndag kl 15.15-17.15 (om det blir ljushallen)
 • Luciafirande / luciatåg – Onsdag morgon 13/12.

Skolkör

Kör för alla elever år 7-9 startas upp för alla intresserade elever.  Vill elever vara med i skolkören skall anmälan göras till mentor.

Kören kommer att ha en första träff v 45,  onsdagen den 8 Nov. Fortsatt körträning blir sedan under elevens-val-veckan – sista skolveckan innan jullovet.

 


A-lag och ämneslag

Viktigt att ni diskuterar hur ni förhåller er till riktlinjerna för läxor och examinationer –  se ovan.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Pingisbord

Vi visste att pingisbordet var saknat – men att det skulle ha den positiva effekt det har på allt i från ordningen i skolan till mötet mellan elever i olika årskurser, tjejer och killar och svensksvenskar och nyanlända – var svårt att förutse. Nu har vi beställt ett bord till för att det inte ska behöva bli så trångt runt bordet.


Veckans tips

Intressant om hur, om, och när man kan, ska eller inte ska använda matriser i skolarebtet: https://larandebedomningblog.wordpress.com/2017/10/09/fastna-inte-i-matristrasket/ 

 


Detta händer under veckan

 • Under veckan – IT-genomgångar med IT-pedagoger fortsätter, samt PRAO för 9A och 9C.
 • Ons – 08:15 möte med all resurspersonal i grandängsalen. Ansvar Skolledningen
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Kort info sedan tid för att fylla i Mitterminsuppföljningen Ansvar – Skolledningen samt alla undervisande lärare.
 • Ons – 18:30 Skolråd i sal O112. Ansvar – Skolledningen samt årskursrepresentanter
 • Tors – 09:10-10:00 – Extra elevrådsmöte om bla förväntansdokument. Ansvar – Skolledningen
 • Tors – 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är på skolan för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng). Ansvar – alla undervisande lärare i No och Eng.

Planering framåt

 • V.43 – Ons – konftid. Andreas Krasser (ny 7-9- och gymnasiechef) presenterar sig, kort diksussion om elevensvalmöjligheter samt arebte med F-varningar.
 • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

 

Värdegrundsarbetet

När ni är osäkra på vad ni ska ta upp och göra på mentorstid eller liknande – lyft en av rubrikerna i värdegrundsarbetet!

Värdegrund