Sjökortet v23 7/6-11/6

Sjökortet1

Allmän information 

Kortinfo istället för måndagsmöte

 • Tack Tobbe, Ann-Sofie, Olle, Martin och Maria (och fler om det är nån jag missat) – för roddandet med Portugal / Breaking Barriers-eventet.
 • Rensning av elevakter ska göra för åk9 – Notera att det ska även finnas kvar anteckningar om kränkningar, konflikter – samt det pedagogiska materialet.
 • Viktigt!! Som mentor följer man sin klass under måndagen oavsett hur inplanerad man är eller ej (om man inte har kompplaneringstid)
 • På Nattvandringan – se till att ni håller avstånd mellan klasserna pga Corona.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Städning av skåp och källsortering

Även vid städning av skåp ska allt källsorteras. Det såg bedrövligt ut vid källsorteringsstationerna nu i veckan som var efter att vissa klasser hade börjat städa ur skåpen. Förslagsvis samlas allt in och tas direkt i säckar sorterat och klart till soprummet. Prata med Agneta eller Daniel om säckar för detta.

Sommarstädning

En del av sommarstädningen innebär fönsterputs. Men om man vill ha fönstren putsade så måste man se till att fönsternischerna i resp arbetsrum är tomma från grejer. OM det ligger saker där i sommar blir fönstren inte putsade.

Preliminärt schema i Schoolity

Inom kort kommer ni kunna se det preliminära schemat i Schoolity för nästa läsår (ni som är superusers kan redan se det). Det kommer separat mail om det. Det är ett preliminärt schema – ett par frågetecken finns kvar som teoretiskt kan påverka schemat för mer eller mindre vem som helst rörande främst enstaka lektioner.

Instruktion sommarskola

Alla elever som ska ha sommarskola har nu fått en egen schemaposition helt individuellt på schemat. Det innebär en även en ämnesyta för ”Sommarskola”. På den ämnesytan ska alla som har elever involverade i Sommarskolan lägga upp det material och instruktioner som eleven behöver. Utgå ifrån att vem som helst ska kunna handleda / undervisa eleven – det kan inte vara personberoende. En mall för hur det ska läggas in på ämnesytan finns – se instruktionsfilm via länk i mailet om det här veckobrevet.

Planering v23-24

En uppdaterad version av planeringen finns i mailet om det här Sjökortet! Viss detaljinfo om länkar med mera för avslutningsdagen kommer under veckan. Vi har lite öppet hur allt blir på grund av väder och corona mm.

Informera/ påminn INTE elever och föräldrar om att vi eventuellt ska sjunga i stadsparken på avslutningsdagen – vi vill INTE ha några föräldrar och släktingar där!!

Coronainfo

Coronaläget har förbättrats något men är fortfarande kritiskt i kommunen. Bra att vi har korta måndag och sedan företrädelsevis utomhusaktiviteter resten av veckan.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Virtuell mobiliteten i Portugal 31/5-4/6.

Envising

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

 • 13/9 2021: Att undervisa moderna språk med hjälp av appar. Lär känna olika appar för att läsa, skriva, tala och lyssna, och även grammatik, och hur man använder dem effektivt.

Ämneslag

 • Inget ämneslag – lägg tiden på att göra klart uppgifter och material till sommarskolan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Knyta ihop läsåret.

Att göra på mentorstid

 • Informera om schemat de sista dagarna.

Veckans tips 

Njut av att det är sommarlov i sikte!!

Detta händer under veckan (v.23)

 • Hela veckan – Se särskilt schema för detta samt den gemensamma kalenderns för individuella avvikelser.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra!

Viktiga påminnelser

  • Alla extra anpassningnar ska vara uppdaterade!!
  • Alla som har elever i Sommarskolan ska ladda upp instruktioner på den aktuella elevens ämnesyta för Sommarskola.
  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v22 31/5-4/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Påminna om – uppföljning extra anpassningar samt enkäter
 • Program v22-24
 • Deadline för betyg
 • Använd sista veckan till utvärderingar – se förra veckans Sjökort.
 • Sommarskola – deadline anmälan 31/5 – påminnelse har gått ut.
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


 

Breaking Barriers – digital eventvecka med Portugal

Breaking barriers

Missa inte att ett antal elever är med på digital eventvecka hela veckan. Tobias mfl. kommr att få berätta mer hur det är planerat och går på konf.dagarna.

Kompensationsplaneringstid för Wisingdagar

De som går på läraravtal som varit inblandade i båda Wisingdagarperioderna kommer att få ersättning för planeringstid. Det innebär INTE ledigt men tid för planering, inläsning, rättning etc. med andra ord man är i tjänst men har ingen schemalagd undervisning. Kompensationsplaneringstiden fördelas enligt följande:

Kompensationsplaneringstid

Den här situationen uppstår i år eftersom vi ställde in en omgång Wisingdagar samt för att det är första året vi genomförde det här upplägget – med andra ord en engångslösning. Kompensationsplaneringstiden ska genomföras under den 7/6 samt under andra tider under v23 om man har mer än en dag att ta ut. Man kan även spara den till nästa läsår och kan då tas ut i samråd med Erik eller Johan. 

Meddela Erik J om hur ni vill göra senast onsdag så att vi kan planera den 7/6 och vilka som ska vara var.

Mentorer i åk 9 – rensa elevakter

Alla elevakter för elever i åk 9 ska rensas. De ska endast innehålla pedagogiskt innehåll – pedagogiska utlåtanden, utlåtande läs o skriv osv.

Planering v22-24

En uppdaterad version av planeringen kommer att komma under veckan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Virtuell mobiliteten i Portugal 31/5-4/6.

Envising

Kurser/event

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Planera mentorsdagen.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Hur man väcker elevernas läslust: https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/svenska-so-sprak/prisad-svensklarare-sa-vacker-jag-elevernas-laslust

 

Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • Avslutningsfester åk 9  – se tidigare info samt kalendarium.
  • Översyn inkl avslutande av ÅP i alla klasser – Ansvar spec. samt mentorer
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort info, därefter tid för betygsinmatning. A-lag 7-9B har planeringsmöte. Ansvar resp ämneslärare / A-lag 7-9B Onsdag kväll – deadline för betygsinmatning!!
 • Tors – under dagen – inlämning a elevdatorer åk 8. se tider i preliminära planeringen för v22-24 i Sjökortet v21. Ansvar resp undervisande lärare. vid tidpunkten.
 • Tors – 13:00-14:00 MBL19 – Kallelse kommer Ansvar skolledningen
 • Fre – EHT har utvärderingsmöte / planeringsdag heldag. Ansvar Anna E och Erik J.
 • Fre – under dagen – inlämning a elevdatorer åk 9. se tider i preliminära planeringen för v22-24 i Sjökortet v21. Ansvar resp undervisande lärare. vid tidpunkten.

Aktuella enkäter att göra

 • Enkäter att göra för de som inte gjort dem: arbetsmiljöenkät, utvärdering av läsåret samt EHT-arbetet. Ska göras senast onsdag v22, se mail med länkar från Erik J den 26/5. 

Viktiga påminnelser

  • Alla extra anpassningnar ska vara uppdaterade enligt Sjökortet v21.
  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v21 24/5-28/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Uppföljning extra anpassningar
 • Matbeställningar sista skolveckan
 • Program v22-24
 • Sommarskola inläsning 11/6 och material
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vi firar 150 nr av Sjökortet!

Nu har 150 nr av Sjökortet givits ut!! Sedan oktober 2016 har vi haft 17472 besökare och 78735 visningar! Kul! Vi har haft besök från 46 olika länder! Det vi gör syns utåt – bra jobbat! 🙂 

En bra beskrivning på Teamwork från Alice 12 år

Vi tjänar alla på att vi blir ännu bättre på ”samework”!!

Teamwork samework

 

Sommarskola – påminnelse sista anmälan är 31/5

Påminn eleverna om sommarskolan – i synnerhet elever som ni vet inte får betyg.

Den första dagen på sommarskolan – 11/6 – kommer att vara inläsningsdag/självstudier. Eeleverna behöver med andra ord nåt att arbeta med då. Mellan 1/6 och 10/6 ska ni vara beredda på att skapa material till eleverna.

Länk till anmälan finns även här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURFQ1RU8yUDVLSThZNjZIQjdZOEFOSEZKWS4u

Matbeställningar inför sista skolveckan / specialschema

Senast onsdag vid lunchtid vill Lena i köket ha beställningar på alternativ lunch för sista skolveckan. Glöm inte detta  – missar ni det serveras maten på skolan – även om ni befinner er på utflykt!

V22 – tips till meningsfulla aktiviteter trots att betygen är satta

Det kan vara svårt att motivera eleverna till jobb på slutet. Här kommer några viktiga tips om vad ni kan göra den veckan som är meningsfullt både för eleverna och oss som skola:

 • Gör en kort presentation/genomgång vad ni gjort under året.
 • Gör en utförlig utvärdering om hur undervisningen har varit under året – låt eleverna vara aktiva och ge konstruktiva förslag. Gör en gemensam plan med eleverna utifrån resultatet – typ: ”Detta ska vi tillsammans göra bättre nästa år…” 
 • Utvärdera även med åk 9 – men där kan planen handla om hur de ska jobba framåt i just ditt ämne när de kommer till gymnasiet.
  • Gör en Kahoot, en formsenkät, en mentimeter enkät, brainstorma på tavlan etc.
 • Låt eleverna fundera över sin egen utveckling – en sommarplan – vad kan de sätta upp för mål? Socialt, hälsa, idrott, resa, sommarjobb, etc.? 

Se under veckans tips.

Nya A-lagsledare

Som alla vet byter vi A-lagsledare inför nästa läsår. Vi hoppas att med tiden har de flesta av er som pedagogisk personal varit A-lagsledare – vi byter vartannat år.

Inför lå21/22 och 22/23 kommer A-lagsledarteamen se ut så här:

 • Blivande åk 7: Carina BB och Henrik S
 • Blivande åk 8: Malin S och Victoria Ö
 • Blivande åk 9: Marie B och Anna B
 • 7-9B: Anna N

Presentationsfilm för blivande mentorer i åk 7

Under veckan ska presentationsfilmer till de blivande klasserna göras av resp mentorspar/trippel. Simon håller i filmandet – det måste vara gjort senast måndag v.22. Se mail från Erik J.

Information om situationen i Palestina

Under måndagen kommer några elever under Hanans ledning att ha ett litet informationsbord i ljushallen för att informera om läget i Palestina. Det kommer att bjudas på nåt enklare gott och möjligheten att få veta mer om hur situationen är för palestinier i allmänhet. Det är en laddad fråga – men det ska vara ett så objektivt material som möjligt. Om diskussion uppstår – ska det tas ur ett källkritiskt perspektiv, om det gäller sakfrågorna så får det lyftas tillsammans med So-lärare.

Uppföljning av extra anpassningar

Alla extraanpassningar ska ligga i Schoolity. Det är dock viktigt att de är daterade och utvärderas/uppdateras enligt plan. En betydande del 15-20% av dem är idag inte daterade alls, torts att det är en given rubrik i mallen. En ännu större andel är inte utvärderade/uppdaterade. Det ska göras för alla årskurser – det gäller även åk 9 eftersom det blir ett överlämningsmaterial inför gymnasiet. 

Ingen explicit tid för detta ges på konferensdagarna, även om man kan välja att göra det på den egna planeringstiden. Alla extra anpassningar skall dock utvärderas/uppdateras innan ni går på sommarlov. Ett ra tillfälle att göra deta i dialog med eleverna är under v22. Det som ska göras är:

 • De befintliga extraanpassningar som fortfarande gäller (utvärdering någon gång under ht21) får ligga kvar.
 • De som med endast enklare revideringar ska fortsätta att gälla inför nästa läsår (oavsett om man börjar åk 8, 9 eller börjar gymnasiet) kopeieras/revideras och läggs in som ny från dagens datum.
 • De som inte alls gäller längre noteras som ”utvärderad/uppföljd” och dagens datum. Ingen ny anpassning skapas.

Översyn av ÅP och avslutande av ÅP

Alla ÅP ska ses över, utvärderas och ev avslutas om de inte gäller längre. Ska göras innan sommarlovet börjar. Mentorer och spec. ansvarar tillsammans för detta.

Arbetsmiljöenkät, EHT-utvärdering och uppföljning av läsåret

Under v21 och fram till onsdag v22 ska olika utvärderingar göras. Tid för detta avsätts på onsdagens konf.tid. För Ma-ämneslaget och arbetsgruppen Breaking Barriers får de göras på annan tid då de behöver mötas då.

Planering v22-24

Nu finns en mycket preliminär planering inför v22-24. Se nedan. Det kommer att göras justeringar, tillägg och kanske även strykningar. A-lagsledargruppen går igenom förslaget på A-lagsledartiden. Senast onsdag vill vi ha in annan övrig input om något saknas. Maila sådana förslag till Erik J. Preliminär planering v22-24: Planering sista skolveckorna vt21

I den ligger ännu inte den kompensatoriska planeringstiden inne för Wisingdagarna. Det var mer komplext att reda ut än befarat eftersom schemat säger en sak och era planeringar i resp A-lag säger nåt annat. Jag återkommer till resp A-lagsledare om jag har frågor.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Veckoplanering av virtuella mobiliteten i Portugal 31/5-4/6 har skickats ut av Ann-Sofie till alla som berörs.

Envising

 • Den 26/5 har vi nästa online-event i Envising, med Italien som värd. Ni som berörs har fått mail med instruktioner av Ann-Sofie.

 • Nu finns åk-7 elevernas filmer att titta på (bra jobbat av eleverna) – de ligger utlagda på vår Youtubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg 

Kurser/event

Kurser/event

eTwinning erbjuder:

 • 31/5, kl 17-00-18.30: How does media literacy fit to your classroom? Seminarium om hur mediekunskap kan integreras i lektioner på ett enkelt och humoristiskt sätt. (Anmälan på eTwinning.net/eTwinningLive)

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd för alla klasser – se till att alla får med sig protokollfrågor till elevrådsmötet på torsdag kl 13:00.
 • Åk 8 och 9 påminna om att anmäla sig till sommarskola. Länk finns i mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Lärarförbundet

Om att göra enkla snabba utvärderingar med elever: https://www.lararforbundet.se/bloggar/forstelararbloggen/snabb-utvardering-val-anvand-tid 

 

Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • Översyn inkl avslutande av ÅP i alla klasser – Ansvar spec. samt mentorer
  • Klass 23B ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 08:40-09:20 Mentorstid – klassråd. Ansvar resp mentorer
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort info, tid för enkäter samt möte Ämneslag matematik och arbetsgrupp Breaking Barriers Ansvar resp ämneslag/arbetsgrupp
 • Tors – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B

Aktuella enkäter att göra

 • Enkätlänkar till arbetsmiljöenkät, utvärdering av året samt EHT-arbetet kommer inom kort. Ska göras senast onsdag v22. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v20 17/5-21/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Riskbedömning Aspnäs
 • Idéer om samsång och musikinslag på avslutningsdagen…
 • Sommarskola
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vi ser på saker på olika sätt – därför viktigt med differentierat lärande / UDL (Universal design for learning)

Perspektiv olika

 

Sommarskola

Vi kommer att erbjuda åk 8- och 9-elever sommarskola mellan fre 11/6 och mån/tis 28 och 29/6. Anmälan har skciats ut via mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9. 

Det är viktigt att alla ni ämneslärare meddelar elever om ni anser att de behöver gå i sommarskola. Påminn även på mentorstiden. Länk till anmälan finns även här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURFQ1RU8yUDVLSThZNjZIQjdZOEFOSEZKWS4u

Åk 9 har friluftsliv i Aspnäs under veckan – istället för friluftsdag

Under vecka 20 har åk 9 friluftsliv en heldag per klass ute i Aspnäs – enligt följande:

 • Måndag 9D
 • Tisdag 9B
 • Onsdag 9C
 • Torsdag 9A

Till alla berörda – se mail från Patrick.

Simhallen stängd för simundervisning v20

På grund av smittspridning bland medarbetare på Simhallen så är all simundervisning och verksamhet i samhallen stängd för skolor under vecka 20.

Nya klasser i åk 7 – preliminär plan!

Den preliminära planen är nu att de nya klasserna för åk 7 ”släpps” för åk 6 måndag den 31/5. Tanken är sedan att det blir ett digitalt presentationsmöte för eleverna på onsdag den 2/6 kl 15:00-15:30. (lektionerna får avslutas lite tidiagare för A-lag 9). Vi inväntar återkopling från Geresta och Brännan ang detta! 

Avslutning – preliminär planering / förslag

Förra veckan gick det ut info om att det blir en annorlunda skolavslutning även detta år.

Avslutningsfesterna för åk 9 är i full gång vad gäller planeringen – följande gäller middagarna klass för klass under vecka 22.

 • Mån: 9C
 • Tis: 9B
 • Ons: 9A
 • Tors: 9D

Med andra ord – ni som är mentorer i dessa klasser ska planera in dessa kvällar. Henrik och festkommittén kommer med mer info senare.

Avslutningen den 10/6

Just nu har följande föreslagits – Vi kör samma upplägg som ifjol:

 • Vi avslutar årskursvis – 3 olika tider/ sittningar för att det inte ska blir för mkt elever samtidigt in och ut ur skolan.
 • Tal och liknande spelas in i förväg. Spelas upp på given tid. (om elevrådet vill säga nåt måste de påminnas om detta). En idé / önskan från elever om ev solosång – kanske kommer in i programmet!
 • En idéer om samsång finns – det tar vi muntligt på måndagsmöte.

GPS Quiz – Tips inför avslutningsdagar eller senare under kommande läsår

GPS-quiz

Om ni vill aktivera eleverna och samtidigt ”tvinga” dem att röra på sig – kör ett GPS-quiz med dem – läs mer här: https://www.gpsquiz.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Budgetansökan ackrediteringsprojekt

Ansökan för perioden 1/10-21 till 30/11-22 är nu klar och inskickad. I ackrediteringsplanen så planerade vi att den första perioden skulle endast inbegripa kompetensutveckling för medarbetare ca 10 st (kan justeras både uppåt och neråt). Det innebär att vi nu har sökt budget för 9 mobiliteter (resor för personal). De idéer som kommit in är / de vi sökt för (allt under följande teman – inkludering, migration, språkinlärning): Höstlovet – Kurs om inkludering, migration mm. Reunion Island (4 lärare), vt22 – Besök i Nantes och skola som etwinning projekt rörande Franska och Engelska (2 lärare), Besök / jobbskuggning i Lyon/St Etienne ang rektorsuppdrag och lärare i Eng/moderna språk.

Breaking Barriers

 • Veckoplanering av virtuella mobiliteten i Portugal 31/5-4/6 har skickats ut av Ann-Sofie till alla som berörs.

Envising

 • Den 26/5 har vi nästa online-event i Envising, med Italien som värd. Ni som berörs har fått mail med instruktioner av Ann-Sofie.

 • Nu finns åk-7 elevernas filmer att titta på (bra jobbat av eleverna) – de ligger utlagda på vår Youtubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg 

Kurser/event

Kurser/event

eTwinning erbjuder:

 • 31/5, kl 17-00-18.30: How does media literacy fit to your classroom? Seminarium om hur mediekunskap kan integreras i lektioner på ett enkelt och humoristiskt sätt. (Anmälan på eTwinning.net/eTwinningLive)

UHR erbjuder:

 • 24/5, kl 15.30-16.30: En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus+-ackreditering. (Anmälan senast 23/5 på utbyten.se)
 • 27/5, kl 16.30-17.10: En snabbtitt på eTwinning med tema globala målen (Anmälan senast 26/5 på utbyten.se)

Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 och 9 påminna om att anmäla sig till sommarskola. Länk finns i mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9.
 • Åk 9  – påminn om friluftslivsdagar under veckan.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant artikel om elevers förhållande till digitala medier och läromedel – känns bra att vi låter eleverna läsa reativt mycket – även utan dator. https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/pisa-2018/ny-studie-varannan-15-aring-kan-inte-skilja-fakta-fran-asikter

 

Kvinnliga hjältar

Viktigt att vidga perspektiven – vi läser sällan om hjältar av det här slaget: https://www.ranker.com/list/women-war-heroes/lisa-waugh?utm_source=facebook&utm_medium=historypost&pgid=642850749204637&utm_campaign=women-war-heroes

 

Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • Klass 23B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Åk 9 har friluftsliv ute i Aspnäs – se ovan.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v19 10/5-12/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Läsa veckobreven – (ex om skolrådet)
 • Kommande internationella projekt
 • Arbetsdagens slut onsdag 16:00
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


SYV-info / Arbetsmarknadskunskap för åk 8

I Sjökortet för v17 ligger planeringen för veckans SYV-info / Arbetsmarknadskunskap. Läs mer här: https://heddawisingskolan.com/2021/04/23/sjokortet-v17-26-4-30-4/ 

Eleverna ha all info de behöver på sina scheman, inkl länk till det digitala mötet. 

Hälsningar från Frankrike

Våra franska besökare vill skicka en tackhälsning till alla de träffat under veckan de var här: 

“Were are all now back in our houses and schools, and we would like to thank you again for last week : thank you so much for your welcome, all the time you passed with us, and your generosity.
      We keep in our mind the quality of our exchanges, the amazing touristic discoveries we had made.
      We would like, if possible, to thank also all your staff : deputy principal, teachers, teachers assistants and of course pupils. We will send to you some photos with them. Please thank also the school’s, high school’s directors, who welcomed us and talked with us so nicely, and of course Marie, Ann-Sophie, Kristina and people involved in the international group.
      If it’s possible, please tell the municipality we are very glad that the project has been realised in those perfect conditions, and that we are grateful to the municipality for the book they have offered us.”

Kul att de upplevt besöket så positivt – tack alla ni – det här har vi gjort tillsammans!

Arbetstid på onsdag den 12/5

Onsdag är dag före röd dag – då slutar vi 16:00.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Måndag 19/5: Elever presenterar den virtuella mobiliteten till Kroatien i årskurs 7 på mentorstiden. Senare under v.19 presenterar de för årskurs nio (under SO-lektioner).

 • 31/5-4/6: Virtuell mobilitet till Portugal.

Envising

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Börja planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Skolporten

Höga utbildningsambitioner hos utlandsfödda – intressant artikel från Skolporten: https://www.skolporten.se/forskning/intervju/hoga-utbildningsambitioner-hos-barn-till-utrikesfodda/

 

Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Tis – 13:00-14:00 – RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 09:00-10:00 MBL19 Ansvar Skolledning och fackombud 
 • Ons – 10:00-12:00 – Uppföljning Brandskyddsrond Ansvar skolledning / skyddsombud / vaktmästare
 • Ons – 15:45-16:00 Konf.tid – kort info Ansvar skolledningen
 • Tors–  ledigt
 • Fre – ledig för de med läraravtal – övriga meddelar Agneta hur de vill göra.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v18 3/5-7/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – återkoppling
 • Eng Gleerups ämnesmöte
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


F-varningar och prognoser

Allteftersom eleverna klarar av moment eller delar som varit anledning till F-varning bör F-varningarna inaktiveras (inte tas bort) för eleven. Eleven behöver den feedbacken och återkopplingen. Det är inte vettigt att en prognos eller F-varning ligger kvar långt efter att det r avklarat. Till slut blundar man för dem.

Godis och läsk i skolan

I vårt förväntansdokument så har vi sagt att ingen dryck som inte säljs i skolan eller serveras i matsalen är tillåten. Självfallet kan man vid särskilda tillfällen, när något firas, i mentorsgruppen/klassen tillåta avsteg från detta. Men när vi ser elever dricka läsk / energidryck i skolan så ska de sägas till och man ska hälla ut eller frånta dem drycken och meddela skolledningen. 

Vad gäller godis bör samma regler gälla – men det har vi faktiskt inte reglerat i förväntansdokumentet.

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Vilka ska representera resp A-lag?

Dansföreställning – om man har möjlighet 

Vi har blivit erbjudna att se en utomhusdansföreställning av Folkhögskolan på och kring torget. Se info nedan. Om man som mentor eller om man i ett ämne tcker att det verkar intressant så kan man anmäla sig/klassen till detta. Det ska dock göras i dialog med de lärare/ämnen som påverkas.

Street stories

Schema för inlämning av datorer v22 åk 8 och 9

Inlämning av datorer för år 8 och 9.                                                               

Vecka 22.

Undervisande lärare ansvarar för att skicka eleverna till Simons rum för inlämning av dator.

Eleverna skall skickas gruppvis, inte hela klassen samtidigt.

Elever år 8 lämnar in sina datorer.

Elever år 9 lämnar in dator + laddare.

  Torsdagen den      
22A 03-jun Kl. 10.45 So Dennis  B
22B 03-jun Kl. 12.40 Sv Anette F
22C 03-jun Kl 14.15 Ma Sabine D
22D 03-jun Kl. 09.10 En Rut S
         
  Fredagen den      
21A 04-jun Kl. 08.00 Sl Sara / Christina
21B 04-jun Kl 12.05 Ma Inga-Lill S
21C 04-jun Kl. 10.45 En Eva S
21D 04-jun Kl. 14.00 Ma Anncha E

Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget har möte med Gleerups på måndag på ämnesmötestiden 10:40-11:30. länk kommer.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Tänk UDL – så slipper ni lägga så mycket tid på individuell anpassning

UDL bild

UDL – Universal design for learning – nu även på från Skolverket:

 

Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis – 12:30-15:;30 – Digitala ”branschbussar” SYV-info – Teknik för tjejer och vård för killar (se sjökortet v17) Ansvar Malin L
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • OnsTors SYV-lektioner åk 8 – Se Sjökortet v17 Ansvar Malin L, involverade lärare och mentorer för påminnelse 
 • Ons – 13:45-15:15 – Överlämning från Brännaskolan till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid, kort info – därefter ämneslagstid Ansvar Skolledningen samt ämneslag
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid inför MBL19 12/5 (kl 09:00-10:00) Ansvar resp fackombud
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag samt EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v17 26/4-30/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – bokade salar – elever för möte
 • Samtalsgrupper EHT tis/tors – Sal?
 • Coronainfo – spridning och restriktioner
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Resultat utvärdering Gleerups digitala läromedel

Bra att vi fått in input om Gleerups digitala hjälpmedel. Många konstruktiva funderingar och viktig input vi tar vidare till David på Gleerups. Jag tolkar det som att vi fortsätter på Gleerups-spåret åtminstone ett år till. Inte så många av er (6 av 39) säger sig behöva ämnesspecifik kompetensutveckling i augusti. Vi ska därför se hur vi ska lägga upp det. Flera av fritextsvaren kan emellertid tolkas som att många inte vet hur man följer upp och får en bra översikt av elevresultaten på elevövningar. Ex med Gleerups ger ju möjlighet att se hur många gånger elever försöker med en uppgift/fråga innan de får rätt. Om man har pappersmaterial med facit längst bak / i häfte (vilket många pappersläromedel har) så har man ju ingen aning om hur många som”tjuvkollar” i facit.

Följande tyckte ni om de olika påståendena:

Resultat utvärdering Gleerups

Extra viktigt att analysera är den sista frågan. När man tittar på betygsstatistiken för ”förädlingsvärdet” (hur betygen utvecklas från åk 7 till 9) för matematik som ni på många sätt säkert har helt rätt i vad gäller er kritik, så är statistiken inte så tydlig vad gäller betygen. När man jämför tre år tillbaka – till nuvarande åk 9, klasser som knappt eller inte alls har haft Gleerups me dklasser som haft det så mycket som ni ansett det möjligt, så pekar statistiken inte på något tydligt resultat åt något håll. Det går inte att avgöra om pappersmaterial är bättre eller sämre. En tendens är dock följande: I de klasser/årgångar som haft mer digitalt material i matte har fler elever än tidigare fått A över tid. Något färre elever har fått B, C och D. Fler elever har fått E, och något färre har fått F. Med andra ord kan man säga att tendensen skulle vara att vi tappar i mitten – men vinner i utkanterna av skalan.

Felanmälan IT-hårdvara och mottagningstider för Simon

Om ni inte får tag i Simon direkt och behöver hjälp med IT-hårdvaror – datorer, skärmar, projektorer, sladdar, etc – så finns nu en ”Felanmälan IT-hårdvara” här i högerspalten. Om ni anmäler där blir det listat på Simons att-göra-lista och lättare för honom att komma ihåg och följa upp. Om han har mycket att göra är det svårt att ta emot felanmälningar som görs muntligt i korridorer och personalrum.

Se felanmälan IT-hårdvara här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUM0JCVklOVThMU1g4M1hMSlU2MlNIMkdXWC4u 

Simon har nu även fasta mottagningstider för support då han mer eller mindre garanterat är på plats i sitt rum eller i ljushallen: 

 • Måndagar – 08:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Tisdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Onsdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Torsdagar – 07:30 – 08:30 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Fredagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen

Borrning av bergvärme på skolområdet

Vår fastighet ska övergå till bergvärme – jättebra! Det innebär dock att från och med nästa vecka kommer man att gränsa av delar av skolgården mot P-huset och M-huset och ner mot parkeringen bakom P-huset. Borrningarna borta vid M-huset och bakom P-huset kommer att påbörjas fredan under vecka 17. Det kommer att pågå borrningar mer eller mindre på heltid som längst fram till och med v23. De borrningar, 5 st borrhål á 225 m djupa, som ska göras mellan P-huset och kanten av N-huset (utanför träslöjden) görs sist för att påverka undervisningen i N-huset så sent som möjligt på terminen. Avslutningsdagen är fridlyst mellan 08:00 och 11:30 – inga borrningar då.

Utrymningsvägarna ur träslöjden och skarven N- och M-huset är säkrade med en ”korridor” av stängsel på 2 meters bredd mellan husen och arbetsområdet. Mer info kommer när de börjar närma sig N-huset.

Vissa VVS-jobb i N-husets källare kommer att påbörjas parallellt. De kommer att informera Daniel när mer ljudliga arbeten ska göras. Det antas inte blir så mycket als av det ljudliga inne i huset. De har blivit informerade att ta särskild hänsyn med anledning av att 7-9B har sin verksamhet delvis i N-huset.

Sommarsemesterlistan

Alla som har semestertjänst måste skriva på sommarsemesterlistan så att sommarens arbete kan planeras och så att vi vet vilka som finns i huset i sommar. Listan finns hos Agneta.

Ämnesslagstid – info från Gleerups

Utifrån tidigare frågeställningar och kritik mot upplägget i Engelska så har en preliminär tid för frågor och genomgång av ämnesmaterialsutvecklaren i Engelska på Gleeerups bokats in till ämneslagstiden / Engelska den 3/5 – 10:40-11:30. Innan onsdag måste vi veta om ni vill ha den genomgången, samt vad ni vill att personen från Gleerups ska fokusera på, så vi kan bekräfta till förlaget. 

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Skolrådet sker digitalt och vi behöver en representant från respektive A-lag.

Inga Teamslänkar via det gemensamma kalendariet – allt i Schoolity

Från och med i måndags har vi inga teamslänkar via det gemensamma kalendariet. Alla gemensamma länkar finns nu i i schemat i Schoolity. Detta för att vi upptäckte att vi hade med oss ett par elever (flickor i åk 7) på måndagsmötet.

Schema SYV-aktiviteter/info åk 8 

Följande ligger nu på elevernas scheman vad gäller SYV-aktiviteter/info:

Branschbuss  (digital) år 8.    

Hedda Wisingskolan                  20210504

Teknik för flickor  // Vård för killar

Arbetspass 3 timmar. Kl 12.30-15.30. inkl. rast.

Detta ligger nu utlagt på respektive schema klass och ansvarig personal.

Fördelning elever / klasser / flickor och pojkar.

Schema SYVinfo

SYV lektioner + AMK.

AMK, arbetsmarknadskunskap för samtliga elever år 8.

Den 12 maj, kl 13.20-14-20. Detta sker genom en digital föreläsning för alla elever.

Klass 22A          sal  O 112          Anette F

Klass 22B           sal N215B          Anna B (tidigare start på lektion)

Klass 22C           Sal O 223           Rut start / Dennis tar över ( tidigare start idh)

Klass 22D          N213                   Sabine   

Detta ligger nu inlagt på elever och lärare scheman.

SYV lektioner

22D                     5 maj                  kl. 10.25-11.20 och 12.10-13.10

22C                      6 maj                  kl. 10.30-11.40 och 12.15-13.05

22A                     10 maj               kl 09.45-10.35 och 11.40-12.40

22B                      12 maj               kl 10.35-11.35 och 12.05-13.05.

Ligger nu på elevernas scheman. Alla lektioner är i Gradängsalen.

Ansvariga för lektionerna är våra syvare Malin L och Annlo Z. (Wendela)

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Stort tack till Tobias, Martin, Olle, Susanne, Björn, Patrick (och Ann-Sofie) och alla deltagande elever för Kroatieneventet!! Bra jobbat, fixat och donat!!
 • I övrigt inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget behöver ta ställning om kurs i Gleerups 3/5 – se ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann det – se över den preliminära planen (Sjökortet v16) för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.
 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – inför elevrådet på onsdag kl 13:00.
 • Påminna om samtalsgrupper EHT-teman tisdag och torsdag morgon mellan 08:00-09:30.
 • Prata med eleverna om att det är ännu viktigare att de håller sig coronarestrikttionerna – håll avstånd, lek inte lekar där ni i grupp håller ihop tätt, etc. Utomstående har kommenterat att de ser heddaelever som inte verkar ta restriktionerna på allvar.

Veckans tips 

Skolvärlden

Bra om källkritik, artikel och kort film – ur elevperspektiv: https://skolvarlden.se/artiklar/avlidna-elins-familj-darfor-vill-vi-dela-lektionsupplagget-om-kallkritik

 


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • Klass 23D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Besök från Frankrike hela veckan. 
 • Tis – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tis – 15:05-17:00 EHM åk 7-9B Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 13:00-14.00 Elevråd Ansvar alla mentorer att representanterna kommer samt Martin G på plats.
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA på Konftid, se till att sluta föregående lektion tidigare Ansvar Marie B, Linda och Malin.
 • Tors – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tors – 13:30-15:30 – Överlämning från Solen och Murberget till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT 

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v16 19/4-23/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Chatten i teams
 • Gleerups i Eng – 3/5.
 • Utvärderingar att göra – Gleerups (ej anonymt) och Wisingdagarna
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Program för de franska rektorerna

Under v17 när de franska rektorerna kommer så se deras preliminära program ut så här: Förslag till program (röda avsnitt är ännu inte spikade)

Det innebär att de kommer att gå runt i skolan och i överenskommelse med er så kommer de att ibland titta in på olika lektioner – korta besök, på avstånd och med munskydd på. Det är självklart frivilligt – Om det är någon av er som absolut inte vill ha dem på kortare besök så får ni meddela mig om det. 

Utvärdering av Gleerups inför nästa läsår

Nu har vi kört Gleerups i 3 år och tänker oss att fortsätta med dem som upplägget är nu. Vi behöver dock utvärdera hur vi använder läromedlet samt styrkor och svagheter. Vi ska även använda utvärderingen som underlag för kompetensutveckling ämneslagsvis i augusti. Enkäten är inte annonym för att vi ska kunna följa upp om stöd i materialet ska kunna ges.

Tre saker som är viktigt att tänka på när vi utvärderar Gleerups:

 1. Inget läromedel är perfekt – varken digitala eller pappersläromedel.
 2. Man kan vara extra nöjd eller extra missnöjd med ett läromedel – men man måste skilja på om det beror på att det är digitalt eller om det beror på innehållet / upplägg / disposition. Om man är missnöjd med en funktion i ett digitalt läromedel och därför hellre vill ha ett pappersläromedel – så måste man fråga sig om den funktionen är bättre i pappersform. Ex om man är missnöjd med uppläsningsfunktionen – så bör man titta på andra digitala läromedel – inte av det skälet gå tillbaka till pappersläromedel.
 3. Av samarbetsskäl, tillgänglighetsskäl (alla läromedel i ett) samt av kostnadsskäl ska inte alla välja ”sitt” favoritläromedel som grund och vi kan inte köra både digitalt och pappersmaterial. 

Klicka här för att öppna enkäten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURE05WllHTzVOTzJYSTZUUVRSM0s2RllNVy4u

Enkäten är för alla som har tillgång till det i era ämnen eller de som arbetare med det som lärarassistenter/resurser – ska göras senast fredag v16.

Ersättning för A-lagsledare

Äntligen (söndag kväll kl 21:16)har vi fått klartecken att det är OK att ge ett lönetillägg för A-lagsledare så länge de har uppdraget. Det är som föreslaget i beskrivningen i det som MBLades för 2 år sedan. Så från och med i höst får man ett lönetillägg på 1500 kr/mån för A-lagsledarskapet.

Handsprit i klassrummen

Mentorerna ansvarar på måndagarna för att det fylls på handsprit i klassrummen om det behövs. Resten av veckan ansvarar respektive lärare som undervisar i salen att det görs. Gå till Agneta så hjälper hon till med det.

Chatten i teams

För att alla inte ska se / inte störas av interna frågor mellan enskilda i chatten i teams, så måste man när man skickar meddelanden/frågor som inte gäller alla, rikta sina meddelande till de enskilda de berör. 

Preliminär planering sista veckorna

Här nedan finns ett förslag hur de sista veckorna av terminen kan se ut. Den bygger på förra årets planering och behöver därför filas på. Ta er tid på A-lagstiden och se över hur ni vill lägga upp det. Bland annat viktigt att ta ställning till är om dte ska bli nattvandring för åk 8 (det borde ju kunna ses som tradition nu) samt hur vi gör med smitingendagen. Heddarejset behöver kanske även det in i planeringen för åk nio. Vad gäller kompensation för Wisingdagarna kommer jag och Johan att räkna på ett förslag. De dagar som är med här är preliminärt de dagar vi planerar in komp mot. Klicka på bilden så går den att förstora.

Preliminär planering siata veckorna 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Missa inte de inslag som kommer att sändas på stora infoskärmen i Ljushallen.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Inge aktuellt just nu.

Other events

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se över den preliminära planen för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.

Att göra på mentorstid

 • Prata med eleverna om att om man inte äter så ska man inte vistas i matsalen vid lunchen. Det gäller nu i synnerhet nu på grund av coronasituationen. Med andra ord – om man tex inte tycker om maten, eller om firar ramadan nu, så får man avstå att vara med sina kompisar när de äter. 

Veckans tips 

Skärmklippsverktyget

Att använda skärmklippsverktyget – här finns en instruktionsfilm för hur man kan ta bilder eller delar av direkt från skärmen med skärmklippsverktyget (instruktionsfilmen ligger i ”Arbetsrummet” i Schooilty) filmen hittar ni här: https://harnosand.sharepoint.com/:v:/s/hedda/Arbetsrummet/EQhTNXE1D8RAuAZVgz9UXaoB3EVK8eqRMI_JIhpoc72WLg?e=S2TsFf 


Detta händer under veckan (v.16)

 • Hela veckan
  • Kroatien leder Breaking Barriers-event hela veckan. Missa inte de inslag som kommer att sändas på den stora infoskärmen i Ljushallen.
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis/Ons – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 10:00-11:20 Skyddsrond Ansvar skolledningen, skyddsombud och vaktmästare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v15 12/4-16/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Läge att söka pengar för ackrediterade skolor
 • Bedömning vid omprov
 • Spara planeringen inför Wisingdagarna i och II i ”Arbetsrummet”
 • Uppföljning frånvaro
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Besök från Frankrike 26/4-30/4

Under sista veckan i april har vi besök från Frankrike av 4 skolledare som ska ”skugga” oss i skolledningen samt se andra verksamheter kring elever i behov av särskilt stöd på Hedda och i särskolan. Besöket sker under förutsättningar att restriktionerna kring smitta och resor inte ändras och att vi följer de restriktioner vi gemensamt överenskommit med de besökande rektorerna samt i enlighet med den RKA (Risk och konsekvensanalys) som gjorts med skyddsombuden under vecka 13 angående besöket. Utöver att besökarna följer alla restriktioner vi har i Sverige och i skolan görs följande:

 • De testar sig i samband med avresan till Sverige.
 • De hyr bil i S-holm istället för flyger/åker tåg och kör upp till H-sand.
 • De hyr ett hus utanför stan för att inte blanda sig med andra på ett hotell.
 • När de besöker verksamheten håller vi det till få inblandade, håller avstånd och har endast korta möten förutom oss inblandade i besöket. 

Mattias delvis nytt uppdrag ang Schoolity

Från 1/4 har Mattias M fått delvis nytt uppdrag som är kommunövergripande. Tidigare har Kenneth S-N skött dialogen med Schoolity samt den lokala supporten mot föräldrar och mellan skolorna i kommunen. Nu kommer Mattias att ta över det uppdraget. Mattias kommer att fortsätta att vara på skolan hos oss men sköter uppdraget för hela kommunen härifrån. Uppdragets omfattning är inte helt klart, men vi uppskattar det till 30-50% i dagsläget, men det kommer att variera under läsåret. 

Resultat enkät extra mentorstid – samt beslut

I samband med MBL19 under vecka 13 presenterades resultatet av enkäten och skolledningens beslut om att införa extra mentorstid. Det skedde i samförstånd med MBL-mötet. Det innebär att de preliminära tjänstefördelningsförslag som bygger på en extra mentorstid fortsätter att gälla som preliminära tjänstefördelningar och Johan kommer att schemalägga en extra mentorstid på 40 min fördelat på onsdagar, torsdagar eller fredagar inför nästa läsår. 

Endast 37 svar av 50 möjliga kom in. Alla har dock fått chansen att uttrycka sin mening. 32 av 37 tycker att förslaget är ganska eller mycket bra. Så här ser resultatet ut på enkäten:

Extra mentorstid

Självfallet kommer detta att följas upp och utvärderas under läsåret nästa läsår.

Rutin frånvarouppföljning

Till det här läsåret avsattes tid för elev- och frånvarouppföljning med EHT-representanter var 8:e vecka på onsdagskonf.tid. Vi ser nu att rutinen för detta måste bli tydligare och följas upp av alla ansvariga mentorer. Rutinen är enligt följande:

Arbetsgång elev- och frånvarouppföljning

 1. Man sätter sig i resp. mentorspar/grupp
 2. Tittar på rutiner för frånvaro + checklista för behov av stöd
 3. Tittar på frånvarostatistiken i Schoolity för den period det gäller.
  1. Utgå från rutiner för anmälan (uppföljning) av frånvaro
  2. Vilka har för hög frånvaro?
  3. Vad blir nästa steg (ex. vem ringer föräldrarna, behövs anpassning, etc.)?
 4. Tittar på stödbehov i klassen
  1. Titta på checklistan för stödbehov
  2. Vilka elever i klassen behöver stöd / ändrat stöd?
  3. Uppdatera på översiktssidan i Schoolity:
   1. Behöver anpassningar avslutas/kompletteras?
   2. Behövs något kartläggas?
  4. Behövs stöd från EHT?
 5. Återsamlas i slutet av mötestiden – återkoppla till A-laget och A-lagsledaren
  1. Vilka har för hög frånvaro / stödbehov?
  2. Vad ska göras och av vem (ex. kontakta föräldrarna)?
  3. Vad ska tas vidare till EHT?

Rutinen ligger i det gemensamma kalendariet för de inplanerade träffarna.

Påföljande A-lagsmöte följs föräldrasamtalen upp.

Viktigt dock – mentorsansvaret att följa upp frånvaron löpande – mellan träffarna.

Nästa uppföljning är:

 • 14/4 för A-lag åk 7 samt mentorer i åk 8 CD
 • 21/4 för A-lag åk 9 samt mentorer i åk 8 AB

Informationstillfällen inför gymnasiet – olika program

Gradängsalen för digitala informationstillfällen för respektive program. Malin L kommer att vara med delvis vid informationen, i övrigt är någon annan vuxen med i Gradängsalen.

Alla använder sig alltså av en länk till teams de fått utskickat. Därav viss ställtid på 15 minuter mellan.

Tisdag 20/4
9.00-9.45 EK*
10.00-10.45 NA*
11.00-11.45 VF*

Onsdag 21/4
9.00-9.45 TE*
10.00-10.45 ES*
11.00-11.45 VO*

Torsdag 22/4
9.00-9.45 BF
10.00-10.45 SA
11.00-11.45 LÄR

Lunch
13.00-13.45 RL*
14.00-14.45 SX*

Fredag 23/4
9.00-9.45 IM

A-lagsledare inför nästa läsår

Tack alla ni för era intresseanmälningar. Jag och Johan kommer att går igenom dem under veckan och återkomma till er alla. 

Utvärdering Wisingdagarna

För att lära oss inför nästa läsår så är det viktigt att vi utvärderar Wisingdagarna II som vi gjorde med de förra. Klicka på den här länken och svara på frågorna. Uppföljningen ska göras senast onsdag v16. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURU82QVQwU1dSMUlUNDYyNFgxMFBVTjUwTC4u 

Omprov och rätten till betyg

Elever har rätt att få möjligheten att visa kunskaper och färdigheter på alla nivåer – oavsett om det är under lektionstid, examinationer eller omprov. Omprov kan inte bara vara på ”E-nivå” – det förhållningssättet rimmar inte med läroplanen / våra egna riktlinjer för betygssättning. Läroplanen är mycket tydlig med att vi måste ta hänsyn till ”all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven” då eleven bedöms. Läs mer nedan.

Klicka för att komma åt Vad-bedoms-och-vad-bedoms-inte.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Sanoma Utbildnings erbjuder

15/4, kl 16.00  Föreläsning om demokratiuppdraget i skolan (Anmälan görs på nedanstående länk)

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det nio behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se till att alla Wisingsdagsplaneringar (detaljplaneringen) hamnar i ”Arbetsrummet” så att det blir sparat till kommande läsår.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Läslovers

Spännande om ”Läslovers” och om att vända negativa lästrender: https://mariabjorsell.larandelek.se/2021/04/08/laslovers-vande-negativ-lastrend/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Schemaperiod 4 börjar – tid att rapportera ev avvikelser
 • Hela veckan
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons/Tors – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av
 • Tors 12:00-13:00 Pianofavoriter för åk 7CD på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)
 • Fre – 11:00-12:00 Pianofavoriter för åk 7AB på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v13 29/3-1/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vad händer under påsklovet

Under påsklovet kommer följande att jobbar med i skolan i mån av tid och resurser:

 • Lovskola – i dagsläget dock mkt få anmälda.
 • Allmän uppfräschning – i alla klassrum – samt målning korridorer.
  • Linjaler och liknande på väggen.
  • Värdegrunden mm. ska sättas upp.
  • Klotter saneras/målas över
 • Sätt gummitassar på stolarna i sl-tx rummet – materialet finns hemma.
 • Röja på fysiken – möbleras om och städas.

Detta kommer att fördelas på dem som jobbar under lovet.

Ni som normalt inte har lov (semestertjänst eller uppehållstjänst) måste skriva upp hur ni vill göra under lovet

Inne på exp ligger en lista på där alla ni som är i tjänst under lovet ska skriva upp hur ni vill göra – vi måste få veta vilka som är i tjänst. Senast nu på måndag 29/3 ska ni fylla i.

Info och kurser från Polismuseet

Klicka på bilden – Polismuseet erbjuder info och kurser digitalt för den som är intresserad:

Polismuseet

Stolar upp och fönster stängda

Då och då kommer input om att städningen inte är OK på ett eller annat sätt. Det jobbar vi med i dialog med Samhall. Viktigt är däremot att ni ser till att stolarna ställs när ni lämnar klassrummet / är sist i salen. Det ska finnas scheman i alla klassrum för när sistalektionen i salen är varje dag. Enkelt är också att tänka att om jag är i ett klassrum efter lunch så finns risken att jag är sist – be därför eleverna at ställa upp stolarna när ni slutar lektionen. Utan uppställda stolar blir inte klassrummen städade.

Tänk likadant vad gäller att stänga fönster.

A-lagsledare inför nästa läsår

Glöm inte att anmäla intresse för A-lagsledarrollen!!

Det har redan gått snart två läsår sedan vi började med den A-lags- och A-lagsledarmodell vi har nu. I linje med det MBL vi hade kring A-lagsledarrollen i april 2019 så ska man sitta i max 2 år. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare från i höst och två år framåt mailar en intresseanmälan till Erik senast söndag 11/4. Motivera varför just du vill vara A-lagsledare utifrån uppdragsbeskrivningen och hur du upplever att A-lagsarbetet gått de här två åren. Detta gäller även er som är nuvarande A-lagsledare som skulle vilja ha uppdraget 2 år till.

Läs om uppdraget i länken här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf  (Det här är utifrån vad som MBLades i April 2019, även vissa mindre förändringar har gjorts av praktiska skäl, ex. är 7-9B ett eget A-lag utan EHT) 

I korthet gäller idag följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning: 

 • Man får 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. 
 • Som A-lagsledare har man ett A-lagsledarmöte med skolledning och alla a-lagsledare på ca 60 minuter.  

Lunchtider under Wisingdagarna

För att få ihop schemat och för att alla elever slutar redan 14:00 så har Johan justerat en del i lunchtiderna (inga externa aktiviteter – studiebesök/föreläsare etc. – påverkas). Eleverna börjar nu äta som tidigast 10:40 och alla ar ätit klart 14:00. Allt ligger ute i schemat i Schoolity. 

Risker, Tillbud och Olycksfall – rapportering

Äntligen ska alla risker, tillbud och olycksfall rapporteras i samma system och i stort sett på samma sätt oavsett om man är anställd eller elev. Därför har OSIS-blanketten tagits bort och KIA-anmälan gäller både elever och medarbetare. Se länk i högerkolumnen här i Sjökortet.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Planeringsmöte för skolans projektgrupp. Tisdag 30/3 kl 14:30-15:30
 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • Eventbild från i måndags (det blir inte så mkt action när det sker digitalt 🙂 ) Tack Tobias, Ann-Sofie, Sabine och alla ni andra som var med – snyggt fixat och planerat!!:

Envising event mars 21

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Det finns en intressant webbinarserie som Sanoma utbildning har (kostnadsfri) som utgår från distansundervisning, men som kan användas i närundervisning också. Det är Charlotta Granath och Emelie Hahn som talar om skolans demokratiuppdrag. Metoder, arbetssätt och undervisningsexempel presenteras.

Detta är del 3 i webbinarserien. Om man anmäler sig till den får man även ta del av de två första delarna som har behandlat ämnena ”bedömning” och ”internationalisering”.

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni väljer själva behovet av ämnesmötestid pga. Wisingdagarna.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 ska göra en enkät om Ekologi och miljö – Resultatet är både ett underlag för examensarbete i lärarutbildningen för Fitsum (modersmålslärare) samt en del av Envisningprojektet. Det handlar om förståelse för begrepp kring ekologi och miljö – allt taget från läroplanen och läroboksmaterial för åk 9, samt en attitydsdel om hur elever ställer sig i miljöfrågor. Alla elever i åk 9 ska göra den – den har skickats ut till dem som länk via meddelande i Schoolity. Enkäten är öppen för att svara först på måndag morgon. Den tar 25-30 min att göra.
 • Påminn om – Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se veckobrevet v12. De som vill ha lovskola enligt detta måste anmäla senast torsdag kl 12:00 (v13). Alla elever åk 8 och 9 har fått länk för anmälan.

Veckans tips 

Skolverket

Om att arebta i grupp från skolverket – bra att ta med sig inför Wisingdagarna: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/grupparbete—en-utmaning-for-bade-larare-och-elever 

Bra film för elever om detta:


Detta händer under veckan (v.13)

 • Hela veckan
  • Klass 21A ansvarar för återvinningsstationerna (eftersom skolan hade distansundervisning när de hade ansvaret v2)
 • Mån – 10:30-11:30 RKA Ansvar Skolledning och Skyddsombud
 • Tis – 14:30-15:30 Planeringsmöte för skolans projektgrupp Breaking Barriers (länk till Teams i gemensamma kalendern) Ansvar Tobias och Ann-Sofie
 • Tis Tors 08:00-14:00 Wisingdagar – se planering för resp åk i Schoolity Ansvar schemalagda i resp A-lag
 • Långfredagen – alla lediga Ansvar alla medarbetare 🙂 Glad påsk
 • V14 – Påsklov!!

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.