Sjökortet v4 20/1-24/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelser om utvärderingar och enkäter i veckobrevet
 • Skolråd på onsdag – vilka kommer med från respektive A-lag?
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.

 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka

Uppställningsplats vid brandlarm för åk6-språkelever

Det har varit oklart var språkeleverna i åk6 ska ställa upp vid brand. Nu är det klart – de ska ställa upp sig bredvid åk 7 – varje lärare/språk för sig.

Upplägg för återkoppling kring elevers stress 

För att återkoppla tydligt till eleverna och för att visa att vi tar kartläggningen och deras åsikter på allvar ska respektive A-lag tar fram konkreta åtgärder som de ska genomföra under våren. A-lagen ska ta fram en åtgärd per rubrik / område (de 4 områden som berör lärares/vuxnas ansvar i skolan) som kan kommuniceras tydligt till eleverna. De 4 områdena är:

 • Planering
 • Pedagogiskt upplägg
 • Stöd och struktur
 • Elevsyn

De olika åtgärderna ska skrivas in på den gemensamma arbetsytan – ”Åtgärder mot stress” – för A-laget i Schoolity. En sådan yta finns skapad för respektive A-lag. Här finns rubrikerna och de sammanfattade kommentarerna: Minskad upplevelse av stress i skolarbetet hos eleverna rubriker

Detta ska gås igenom översiktligt på A-lagstiden – vi avsätter tid för diskussion kring och planering av detta på konf.tiden på onsdag.

Yrkestävling – Vård – för åk 8 på tisdag

Den 21 januari 2020 är det regional deltävling för att kvalificera elever och yrkesverksamma till Yrkes-SM i vård och omsorg.

Elever i åk 8 kommer att vara på plats som publik.

 • 10,05-11,05 8A och 8D
 • 12,00-13,00 8B och 8C

Tävlingen håller till i Aulan på Härnösandsgymnasium. Efter själva tävlingen kommer det att vara diverse kringarrangemang. Bland annat kommer ambulansen finnas på plats, dessutom finns våra vårdelever i årskurs 2 och 3 för att svara på frågor om hur de upplever vård- och omsorgsprogrammets utbildning. Det kommer även finnas personal från Vården på plats, där kan man få information om hur det är att jobba inom vården.

Undervisande personal vid tiden följer med. Eleverna behöver gå 20 min innan samt tid lunch för 8B och 8C.

Läs mer om tävlingen här.

Nya arbetstider för Daniel 

Eftersom skoldagarna generellt är längre nu än tidigare läsår pga mer Ma och Idh så blir även Daniels dagar längre. Därför har vi förskjutit hans arebtstider en timme 4 av 5 dagar. Han jobbar nu måndag-torsdag 08:00-17:00 och fredag 07:00-16:00. Agneta och Anders B börjar för övrigt kl 07:00.

Förintelsens minnesdag – föreläsning den 27/1 för åk 9

Måndag den 27/1 är det föreläsning alla elever i åk 9 i samband med förintelsens minnesdag. Föreläsningen är på Parkaden mellan 13:00 och 14:00. Mer info om ev. ändrade lunchtider och liknande kommer.

Simundervisning

Nu är det klart att simundervisningen för de som inte kan simma kommer att ligga på torsdagar 13:30-14:10 + ställtid. Tiderna gäller tills vidare under vt20.

Inbjudan till kulturföreställningar – Slagverk/dans och Teater

Slagverk och dans – meddela johan.eriksson@harnosand.se samt Johan V snarast.

Slagverk och dans

Teater – Nevadaland – meddela helena.lindh@harnosand.se samt Johan V snarast.

Nevadaland


Ämneslag

 • Ni planerar själva inom ämneslaget vad ni gör.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå översiktligt igenom upplägget kring åtgärder mot stress utifrån elevernas input – i övrigt följ den givna agendan.

Att göra på mentorstid

 • Er egen agenda.

Veckans tips 

Paragraf

Intressant utgångspunkt för diskussion kring spridning av material via internet – kan både diksuteras ur ett ansvarsperspektiv, etiskt/moraliskt perspektiv, jurisiskt perspektiv och källkritiskt perspektiv: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/196883-delade-lamottes-text-domd-for-fortal/?fbclid=IwAR1m3spC597kXadJPRI1jpWjvhCdDsu94d76SeiJShmdxZOKhll5LgRXOZM 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Tis – Tisdag f.m. är åk 8 publik i Yrkestävling – Vård – se info ovan. Ansvar Malin L samt undervisande lärare vid tidpunkten.  
 • Tis – 15:45-16:45 – A-lag – Ansvar: A-lagsledare
 • Ons – Konftiden. 15:45-16:10 – elevrådsstyrelsen kommer för att prata om sexism och racism, Ansvar: Skolledningen och elevrådet 16:10-17:00 A-lagsdiskussioner kring vilka konkreta åtgärder som ska sättas in mot stress. Ansvar: Skolledning och A-lagsledare
 • Ons – 18:30-ca 20:30 – Skolråd Ansvar: Skolledning och A-lagsrepresentanter
 • Ons-Tors – Programbesök för åk 9 Se schema och grupper i den gemensamma kalendern Ansvar Malin L

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Utvärdering av EHM för A-lag åk 8. Görs helst innan den 21/1 – absolut senast 26/1.
 • Uppföljning / utvärdering av elevhälsans arbete Görs senast 26/1.

Viktiga påminnelser

 • Skolråd 22/1 18:30-20:30
 • V.5 ska åk 9 till Parkaden för föreläsning mellan 13:00-14:00.
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v3 13/1-17/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Glöm inte att det är klassråd på mentorstid – återkoppling ang samtalsgrupper
 • Info om uppdaterade handlingsplaner och ny kod – Anna E informerar
 • Skolråd 22/1
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Om man inte får frånvaromail / frånvarorapporter

Om man inte får frånvaromail/frånvarorapporter ang sina mentorselever så måste vi veta det för att veta vilka det berör. Den sista varje månad skickas en frånvarorapport ut till de elever som har haft mer än 5% (i fortsättningen 8%) ogiltig frånvaro. Det mailet går till EHT, mentorer samt elever/vårdnadshavare. Om man inte får sådana mail som mentor måste det felanmälas – maila Erik J i så fall.

Nya frånvarorutinen är uppdaterad

Den nya frånvarorutinen är uppdaterad till % och inte antal – se rutinen här: (som fil att ladda ner)  Flödesschema frånvaro 20191129 eller gå in på heddawisingskolan.com/elevhälsa/Flödesschema frånvaro 20191129

De automatiska frånvaromeddelandena från Schoolity är nu uppdaterade efter den nya rutinen och skickas ut vid 8% ogiltig frånvaro för ”Steg 2” i rutinen och vid 15% ogiltig frånvaro för ”Steg 3” i rutinen.

Uppdaterade handlingsplaner för elever

Alla ska ta del av Handlingsplaner (medicinska) som finns i pärmen i personalrummet. Vi har i nuläget handlingsplaner på elever som går i: Åk 7B (2 st), 8B (3 st), 8C, 9B och 9D. Vi har även ny kod till medicinskåpet – Anna E informerar.

Omprovsschema klart

Omprovsschemat finns nu anslaget i personalrummet vem som ansvarar för omprovstiden under vt20. Missa inte detta!


Ämneslag

 • Titta på de nya ämnesplanerna – diskutera vilka förändringar ni ser.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ den fasta agendan och se till att de löpande frågorna om värdegrund, elevhälsa, vision och mål, etc. tas då de planerats in.
 • EHM för A-lag 8

Att göra på mentorstid

 • Klassråd

Veckans tips 

SVTnyheter norrbotten

Intressant om vad mobilförbud leder till: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/mobiler-i-skolan-mindre-trakasserier-och-mer-kortspel-efter-mobilforbudet-i-arjeplog 


Detta händer under veckan (v.3)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 8
 • Ons – Konftiden. 15:45-17:00, ämnesmötestid samt alla lärare inblandade i Breaking Barriers har möte på Hedda. Alla som fått påminnelser om att göra enkäter ska göra dessa!! Se nedan.
 • Tors – 15:20-16:10 – Handledning resurser

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Utvärdering av EHM för A-lag åk 8. Görs helst innan den 21/1 – absolut senast 26/1.
 • Uppföljning / utvärdering av elevhälsans arbete Görs senast 26/1.

Viktiga påminnelser

 • Skolråd 22/1 18:30-20:30
 • V.5 ska åk 9 till Parkaden för föreläsning mellan 13:00-14:00.
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v2 7/1-10/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndag denna vecka 🙂
 • Övriga frågor

tåg1

Gott nytt år och god fortsättning på er alla

Jättekul att vara tillbaka och att läsa och se att ni gjort så mkt spännande när jag varit borta 🙂 Det har tagit några dagar att acklimatisera sig och ”landa” i Sverige igen, men nu känner jag mig redo för en ny termin. Hade visserligen hoppats på snö – men det kommer väl – annars är det skönt att vara hemma igen.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Varje vecka kommer ett mål, en del av vår vision eller en strategi att lyftas extra här. Nu inför termisstart påminner vi om alla målen här:

Hedda Wisingskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Planering konferensdagarna 7-8/1

Tisdag 7/1:

Onsdag 8/1:

 • 08:00-08:30 Anette Bönström från CEHT har genomgång om bemötandet av elever med hörselproblematik.
 • 08:00-11:00 EHT håller i presentation för alla (frånvaro, arbetet runt stress/illabehandling)
 • 13:00-16:30 Arbete om ämnesintegrering. Carina/Marie o Anneli börjar med en introduktion, presentation av det som de fick under Skolverkets/SPSM fortbildning i Umeå 10/12

 


Ämneslag

 • Inget denna vecka.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget denna vecka.

Att göra på mentorstid

 • Inget denna vecka

Veckans tips 

Intressant om hur IKEAs pedagogik i skolan: https://palchristensson.wordpress.com/2019/12/27/rektor-kamprad/ 

IKEA


Detta händer under veckan (v.2)

 • Mån – Helg
 • Tis – Konfdag se ovan.
 • Ons – Konfdag se ovan.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Inget för nu.

 

 

 

 

 

Sjökortet v51 16/12-20/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Flickor år 9
 • Projektresor
 • Övriga frågor
 • Ordning i skolan

 

Hålltider för v 51.

Måndag – lektioner enligt schema

Tisdag – Pyssel och aktiviteter på em.  Luncher; åk 7 kl 11.00, åk 8  kl 11.30 och åk 9 kl 12.00

Skoldagen avslutas kl 14.30.

Onsdag – Pyssel och aktiviteter på em.  Luncher; åk 9 kl 11.00, åk 8  kl 11.30 och åk 7 kl 12.00

Skoldagen avslutas kl 14.30.

Torsdag.

Eleverna börjar 09.00 och slutar kl 11.30. Lunch serveras från grillen på skolgården av grillmästarna.  Lunch år 7 kl 09.50, åk 8 kl 10.20 och åk 9 kl 11.00.

Gemensamt fika i personalrummet kl 12.00.

Incitoenkät

Enkät incito måste vara ifylld senast torsdag 19 dec.

Betyg

Betygen kommer att publiceras den 19 dec på em.

Vårterminen 2020

Den 7 och 8 jan är studiedagar för alla personal. Start kl 08.00 den 7 jan. Program kommer att finnas i gemensamma kalendern. Eleverna börjar enligt schema den 9 jan.

Konferens

Onsdagskonf. utgår denna vecka. Egen planering.

 


A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-laget träffas om behov finns. A -lagsledare får isf kalla.

Att göra på mentorstid

 • Alla flickor år 9 skall samlas i Gradängsalen kl 08.40 för kort information om teknikprogrammet (inbjudan tjejkväll). Sedan åter till mentorstid med klassen.
 • Terminsstart informera. 9 jan kl 08.00 enligt schema
 • Om publicering av betyg. detta sker på torsdag em.
 • Kontrollera att elever som sökt projektresor finns med på lista från Ann-Sofi F (mail).


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan
 • Mån – kl 13.30-15.30 EHT.
 • Tis – kl 15.10- 16.10 EHT 7-9B

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

Bildresultat för jul  En god Jul och Gott nytt år önskar Johan och Ann-Sofi.

 

 

 

Sjökortet v50 9/12-13/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Skoskåpslistor / nycklar
 • Studieplaner
 • Lärarkör
 • Sista veckan, logistik
 • Ansökan EU projekt
 • Övriga frågor

 

Betyg.

Gällande betyg för elever/grupper. Om felaktigheter finns  i studieplanerna kontakta Johan V snarast. Betygen skall vara satt senast fredag 13 dec. kl 16.00.

Gemensamma kalendern.

Tyvärr så fungerar inte vår gemensamma kalender just nu. Vi kommer inte åt att lägg ut information på denna. Detta kan inte åtgärdas innan Erik är åter på plats. Ex. Det är inget elevråd torsdag 12/12, kl 13.00, går ej att ta bort.

Värdeskaparna. I kalendariet står värdeskaparna för a-lagledare 11 dec. detta är flyttat till jan-20. datum o tid meddelas senare.

Lucia

Genrep för alla som deltar i luciatåget sker torsdagen 12/12 kl 12.30-14.30, lokal Landgrenshallen.

Fredag 13 dec. Luciafirandet startar kl 08.00 – sluttid ca 08.45. Därefter fika i hemklassrummen. Fika hämtas av mentorer i matsalen. Lektioner börjar enligt schema kl 09.30. Om endast 20 min eller mindre återstår av lektion, så ställs denna in.

Konf tid Onsdag

Vid behov av information från skolledning meddelar vi  det senast onsdag morgon. I annat fall ägnas konf. tiden helt åt betygssättning och besvarande av enkät.

Elevhälsans rutiner

Enkät kommer att skickas ut under v 50 gällande elevhälsans rutiner. Enkäten kan besvaras under v 50-51. Värdeskaparna ansvarar för utskick.


Ämneslag

 • Fundera på frågeställningar inför elevernas prao. Från respektive ämne.

Att göra på mentorstid

 • Info. om Lucia fredag 13 dec.
 • Meddela eleverna att skolstart vt-20 är den 9 jan.
 • Kolla anmälningar till projekten.

Veckans tips 

Pisa undersökningen

Informationsverige.se   ett material som förklarar hus svenska samhällsfunktioner fungerar. Finns på flera språk


Detta händer under veckan (v.50)

 • Mån – kl 08.45-09.45 Luciaträning.
 • Tis – Hel dag. Carina, Marie och Anneli är på fortbildning.
 • Ons – kl 13.00-14.30 PMO utbildning EHtT
 • Tors – kl 12.30-14.30 Genrep. Luciatåget i Landgrenshallen.
 • Fre – kl 08.00 – 08.45 Luciatåg, Landgrenshallen.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v49 2/12-6/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Np år 9 Ma
 • Personal
 • Julkort
 • Incidenter v 48

Nationella prov år 9

Muntliga Np i matematik genomförs under v 49-50. Ansvariga lärare är P-O Tidstrand, Elisabet Enander och Carina Berglund. Grupper / salar och tider finns anslaget på anslagstavlan utanför exp. Vikarier finns.

Stress/illabehandling

Från varje klass i år 8 och 7-9B skall tre representanter väljas, som skall träffa personal från EHT för att prata om stress/illa behandling. Dessa elever kommer att representera sina respektive klasser i diskussion med EHT personal om stress/illa behandling. Eleverna skall även välja vilket område som är viktigast, stress eller illa behandling, inför fortsatta samtal. Dessa samtal sker på onsdag 4/12 kl 10.15

Enkät.

Enkät för utvärdering av EHM går ut till arbetslag 8 under v 49. Svarstid v 49 – 50.

Konf. onsdag

På onsdag skall tre saker ske samtidigt. kl 15.45. 1. Envising träffas i sal O112. 2. De som är intresserade av lärarkör samlas i Gradängsalen. 3. Övriga i respektive a-lag för planering av aktiviteter sista skolveckan.


Ämneslag

 • Viktigt att resp lärare/ämneslag kontrollerar studieplanerna för respektive ämne och klass.
 • Fundera på frågeställningar inför elevernas prao. Från respektive ämne.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Fortsatt arbete enligt dagordning. Lyft frågan hur man kan jobba med prao på ett övergripande sätt så att eleverna får ut det mesta/bästa av sin prao

Att göra på mentorstid

 • Klassråd år 7-9. Elevråd tisdag 3 dec.
 • Klass 9C o 9D. förbered eleverna för besök från Trafikverket. Se mail från Ann-Sofi Forsell.
 • År 8 och 7-9B väljer representanter till samtal om stress/illa behandling.
 • År 8 och 9. Fråga efter intresse för att tillverka julkort för Breaking Barrior. Se mail från Ann-Sofi. Förslag lämnas till Martin Gisselman.

Detta händer under veckan (v.49)

 • Tis – kl 13.00 -14.00 Elevrådsmöte
 • Tis – kl 15.45-17.00 EHM a-lag 7, sal O112
 • Ons – kl 10.15 Möte elevrepr år 8/7-9B för disk. om stress eller illa behandling. Ansvar. Anna Edlund och Ann-Sofi Forsell. Sal meddelas senare
 • Ons – Trafikverket besöker 9C och 9D. kl 08.00 Gradängsalen  kl 08.00-08.45.
 • Ons – kl 15.45-17.00. Konf, se info längre upp. Envising har möte i sal O112.
 • Tors – kl 15.20 Handledning resurser
 • Fre – På em. besöker 20 elever Wendela Hellmanskolan för julkortstillverkning

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v48 24/11-28/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Np år 9
 • Personal vik. ty
 • Övriga frågor

Arbetsmiljöenkät.

Under v 48 kommer arbetsmiljöenkäten att skickas ut. Denna kan besvaras under v 48 och v 49.

KIA

Tips!  Till dig som vill ladda ner appen för IA. Det finns instruktioner på ”insidan” för hur enkelt kan ladda ner denna till din telefon. Anv.namn: Harnosandapp Lösen: Härnösand 1.

Genväg till IA (KIA) hittar du på Hedda Wisingskolans startsida.

Samtal psykisk hälsa

Nu är det dags för klass 8a att få dessa samtal. kommer att ske gruppvis under onsdag och torsdag.

Adventsfika

Vi börjar närma oss första advent. På fredag morgon, den 29 nov, bjuds det på adventsfika på morgonen i personalrummet.

 


Ämneslag

 • SYV i vid bemärkelse. frågeställningar som elever kan ha med sig ut på prao, kopplat till olika skolämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 7-9. Aktiviteter för em. 17, 18 december. Även aktiviteter för 19/12.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd. Informera om elevråd flyttat från 12/12 till 3/12.
 • Klass 9a och 9b har information Trafikverket onsdag kl 08.00. Gradängsalen
 • Np år 9 En. Påminn om grupper under vecka 48.
 • Ansökningar till Erasmusprojektsresor kommer att läggas ut till alla elever.       Deadline 13 dec.

Veckans tips 

Att sätta terminsbetyg


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
 • Mån – kl 11.000-12.00 Vårdföreläsning 8A,D. kl 13.00-14.00 för klasserna 8C,B. Gradängsalen.
 • Tis – kl 15.45-16.45 a-lag.
 • Ons – kl 08.00-08.50  SYV, Trafikverket . klass 9a och 9b. Gradängsalen.
 • Ons – Elevskyddsombudsutbildning kl. 08.30-12.00. sal O 222.
 • Fre – Från kl 07.30 Adventsfika, personalrummet.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.