Sjökortet v17 26/4-30/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – bokade salar – elever för möte
 • Samtalsgrupper EHT tis/tors – Sal?
 • Coronainfo – spridning och restriktioner
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Resultat utvärdering Gleerups digitala läromedel

Bra att vi fått in input om Gleerups digitala hjälpmedel. Många konstruktiva funderingar och viktig input vi tar vidare till David på Gleerups. Jag tolkar det som att vi fortsätter på Gleerups-spåret åtminstone ett år till. Inte så många av er (6 av 39) säger sig behöva ämnesspecifik kompetensutveckling i augusti. Vi ska därför se hur vi ska lägga upp det. Flera av fritextsvaren kan emellertid tolkas som att många inte vet hur man följer upp och får en bra översikt av elevresultaten på elevövningar. Ex med Gleerups ger ju möjlighet att se hur många gånger elever försöker med en uppgift/fråga innan de får rätt. Om man har pappersmaterial med facit längst bak / i häfte (vilket många pappersläromedel har) så har man ju ingen aning om hur många som”tjuvkollar” i facit.

Följande tyckte ni om de olika påståendena:

Resultat utvärdering Gleerups

Extra viktigt att analysera är den sista frågan. När man tittar på betygsstatistiken för ”förädlingsvärdet” (hur betygen utvecklas från åk 7 till 9) för matematik som ni på många sätt säkert har helt rätt i vad gäller er kritik, så är statistiken inte så tydlig vad gäller betygen. När man jämför tre år tillbaka – till nuvarande åk 9, klasser som knappt eller inte alls har haft Gleerups me dklasser som haft det så mycket som ni ansett det möjligt, så pekar statistiken inte på något tydligt resultat åt något håll. Det går inte att avgöra om pappersmaterial är bättre eller sämre. En tendens är dock följande: I de klasser/årgångar som haft mer digitalt material i matte har fler elever än tidigare fått A över tid. Något färre elever har fått B, C och D. Fler elever har fått E, och något färre har fått F. Med andra ord kan man säga att tendensen skulle vara att vi tappar i mitten – men vinner i utkanterna av skalan.

Felanmälan IT-hårdvara och mottagningstider för Simon

Om ni inte får tag i Simon direkt och behöver hjälp med IT-hårdvaror – datorer, skärmar, projektorer, sladdar, etc – så finns nu en ”Felanmälan IT-hårdvara” här i högerspalten. Om ni anmäler där blir det listat på Simons att-göra-lista och lättare för honom att komma ihåg och följa upp. Om han har mycket att göra är det svårt att ta emot felanmälningar som görs muntligt i korridorer och personalrum.

Se felanmälan IT-hårdvara här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUM0JCVklOVThMU1g4M1hMSlU2MlNIMkdXWC4u 

Simon har nu även fasta mottagningstider för support då han mer eller mindre garanterat är på plats i sitt rum eller i ljushallen: 

 • Måndagar – 08:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Tisdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Onsdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Torsdagar – 07:30 – 08:30 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Fredagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen

Borrning av bergvärme på skolområdet

Vår fastighet ska övergå till bergvärme – jättebra! Det innebär dock att från och med nästa vecka kommer man att gränsa av delar av skolgården mot P-huset och M-huset och ner mot parkeringen bakom P-huset. Borrningarna borta vid M-huset och bakom P-huset kommer att påbörjas fredan under vecka 17. Det kommer att pågå borrningar mer eller mindre på heltid som längst fram till och med v23. De borrningar, 5 st borrhål á 225 m djupa, som ska göras mellan P-huset och kanten av N-huset (utanför träslöjden) görs sist för att påverka undervisningen i N-huset så sent som möjligt på terminen. Avslutningsdagen är fridlyst mellan 08:00 och 11:30 – inga borrningar då.

Utrymningsvägarna ur träslöjden och skarven N- och M-huset är säkrade med en ”korridor” av stängsel på 2 meters bredd mellan husen och arbetsområdet. Mer info kommer när de börjar närma sig N-huset.

Vissa VVS-jobb i N-husets källare kommer att påbörjas parallellt. De kommer att informera Daniel när mer ljudliga arbeten ska göras. Det antas inte blir så mycket als av det ljudliga inne i huset. De har blivit informerade att ta särskild hänsyn med anledning av att 7-9B har sin verksamhet delvis i N-huset.

Sommarsemesterlistan

Alla som har semestertjänst måste skriva på sommarsemesterlistan så att sommarens arbete kan planeras och så att vi vet vilka som finns i huset i sommar. Listan finns hos Agneta.

Ämnesslagstid – info från Gleerups

Utifrån tidigare frågeställningar och kritik mot upplägget i Engelska så har en preliminär tid för frågor och genomgång av ämnesmaterialsutvecklaren i Engelska på Gleeerups bokats in till ämneslagstiden / Engelska den 3/5 – 10:40-11:30. Innan onsdag måste vi veta om ni vill ha den genomgången, samt vad ni vill att personen från Gleerups ska fokusera på, så vi kan bekräfta till förlaget. 

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Skolrådet sker digitalt och vi behöver en representant från respektive A-lag.

Inga Teamslänkar via det gemensamma kalendariet – allt i Schoolity

Från och med i måndags har vi inga teamslänkar via det gemensamma kalendariet. Alla gemensamma länkar finns nu i i schemat i Schoolity. Detta för att vi upptäckte att vi hade med oss ett par elever (flickor i åk 7) på måndagsmötet.

Schema SYV-aktiviteter/info åk 8 

Följande ligger nu på elevernas scheman vad gäller SYV-aktiviteter/info:

Branschbuss  (digital) år 8.    

Hedda Wisingskolan                  20210504

Teknik för flickor  // Vård för killar

Arbetspass 3 timmar. Kl 12.30-15.30. inkl. rast.

Detta ligger nu utlagt på respektive schema klass och ansvarig personal.

Fördelning elever / klasser / flickor och pojkar.

Schema SYVinfo

SYV lektioner + AMK.

AMK, arbetsmarknadskunskap för samtliga elever år 8.

Den 12 maj, kl 13.20-14-20. Detta sker genom en digital föreläsning för alla elever.

Klass 22A          sal  O 112          Anette F

Klass 22B           sal N215B          Anna B (tidigare start på lektion)

Klass 22C           Sal O 223           Rut start / Dennis tar över ( tidigare start idh)

Klass 22D          N213                   Sabine   

Detta ligger nu inlagt på elever och lärare scheman.

SYV lektioner

22D                     5 maj                  kl. 10.25-11.20 och 12.10-13.10

22C                      6 maj                  kl. 10.30-11.40 och 12.15-13.05

22A                     10 maj               kl 09.45-10.35 och 11.40-12.40

22B                      12 maj               kl 10.35-11.35 och 12.05-13.05.

Ligger nu på elevernas scheman. Alla lektioner är i Gradängsalen.

Ansvariga för lektionerna är våra syvare Malin L och Annlo Z. (Wendela)

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Stort tack till Tobias, Martin, Olle, Susanne, Björn, Patrick (och Ann-Sofie) och alla deltagande elever för Kroatieneventet!! Bra jobbat, fixat och donat!!
 • I övrigt inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget behöver ta ställning om kurs i Gleerups 3/5 – se ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann det – se över den preliminära planen (Sjökortet v16) för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.
 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – inför elevrådet på onsdag kl 13:00.
 • Påminna om samtalsgrupper EHT-teman tisdag och torsdag morgon mellan 08:00-09:30.
 • Prata med eleverna om att det är ännu viktigare att de håller sig coronarestrikttionerna – håll avstånd, lek inte lekar där ni i grupp håller ihop tätt, etc. Utomstående har kommenterat att de ser heddaelever som inte verkar ta restriktionerna på allvar.

Veckans tips 

Skolvärlden

Bra om källkritik, artikel och kort film – ur elevperspektiv: https://skolvarlden.se/artiklar/avlidna-elins-familj-darfor-vill-vi-dela-lektionsupplagget-om-kallkritik

 


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • Klass 23D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Besök från Frankrike hela veckan. 
 • Tis – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tis – 15:05-17:00 EHM åk 7-9B Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 13:00-14.00 Elevråd Ansvar alla mentorer att representanterna kommer samt Martin G på plats.
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA på Konftid, se till att sluta föregående lektion tidigare Ansvar Marie B, Linda och Malin.
 • Tors – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tors – 13:30-15:30 – Överlämning från Solen och Murberget till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT 

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v16 19/4-23/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Chatten i teams
 • Gleerups i Eng – 3/5.
 • Utvärderingar att göra – Gleerups (ej anonymt) och Wisingdagarna
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Program för de franska rektorerna

Under v17 när de franska rektorerna kommer så se deras preliminära program ut så här: Förslag till program (röda avsnitt är ännu inte spikade)

Det innebär att de kommer att gå runt i skolan och i överenskommelse med er så kommer de att ibland titta in på olika lektioner – korta besök, på avstånd och med munskydd på. Det är självklart frivilligt – Om det är någon av er som absolut inte vill ha dem på kortare besök så får ni meddela mig om det. 

Utvärdering av Gleerups inför nästa läsår

Nu har vi kört Gleerups i 3 år och tänker oss att fortsätta med dem som upplägget är nu. Vi behöver dock utvärdera hur vi använder läromedlet samt styrkor och svagheter. Vi ska även använda utvärderingen som underlag för kompetensutveckling ämneslagsvis i augusti. Enkäten är inte annonym för att vi ska kunna följa upp om stöd i materialet ska kunna ges.

Tre saker som är viktigt att tänka på när vi utvärderar Gleerups:

 1. Inget läromedel är perfekt – varken digitala eller pappersläromedel.
 2. Man kan vara extra nöjd eller extra missnöjd med ett läromedel – men man måste skilja på om det beror på att det är digitalt eller om det beror på innehållet / upplägg / disposition. Om man är missnöjd med en funktion i ett digitalt läromedel och därför hellre vill ha ett pappersläromedel – så måste man fråga sig om den funktionen är bättre i pappersform. Ex om man är missnöjd med uppläsningsfunktionen – så bör man titta på andra digitala läromedel – inte av det skälet gå tillbaka till pappersläromedel.
 3. Av samarbetsskäl, tillgänglighetsskäl (alla läromedel i ett) samt av kostnadsskäl ska inte alla välja ”sitt” favoritläromedel som grund och vi kan inte köra både digitalt och pappersmaterial. 

Klicka här för att öppna enkäten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURE05WllHTzVOTzJYSTZUUVRSM0s2RllNVy4u

Enkäten är för alla som har tillgång till det i era ämnen eller de som arbetare med det som lärarassistenter/resurser – ska göras senast fredag v16.

Ersättning för A-lagsledare

Äntligen (söndag kväll kl 21:16)har vi fått klartecken att det är OK att ge ett lönetillägg för A-lagsledare så länge de har uppdraget. Det är som föreslaget i beskrivningen i det som MBLades för 2 år sedan. Så från och med i höst får man ett lönetillägg på 1500 kr/mån för A-lagsledarskapet.

Handsprit i klassrummen

Mentorerna ansvarar på måndagarna för att det fylls på handsprit i klassrummen om det behövs. Resten av veckan ansvarar respektive lärare som undervisar i salen att det görs. Gå till Agneta så hjälper hon till med det.

Chatten i teams

För att alla inte ska se / inte störas av interna frågor mellan enskilda i chatten i teams, så måste man när man skickar meddelanden/frågor som inte gäller alla, rikta sina meddelande till de enskilda de berör. 

Preliminär planering sista veckorna

Här nedan finns ett förslag hur de sista veckorna av terminen kan se ut. Den bygger på förra årets planering och behöver därför filas på. Ta er tid på A-lagstiden och se över hur ni vill lägga upp det. Bland annat viktigt att ta ställning till är om dte ska bli nattvandring för åk 8 (det borde ju kunna ses som tradition nu) samt hur vi gör med smitingendagen. Heddarejset behöver kanske även det in i planeringen för åk nio. Vad gäller kompensation för Wisingdagarna kommer jag och Johan att räkna på ett förslag. De dagar som är med här är preliminärt de dagar vi planerar in komp mot. Klicka på bilden så går den att förstora.

Preliminär planering siata veckorna 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Missa inte de inslag som kommer att sändas på stora infoskärmen i Ljushallen.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Inge aktuellt just nu.

Other events

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se över den preliminära planen för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.

Att göra på mentorstid

 • Prata med eleverna om att om man inte äter så ska man inte vistas i matsalen vid lunchen. Det gäller nu i synnerhet nu på grund av coronasituationen. Med andra ord – om man tex inte tycker om maten, eller om firar ramadan nu, så får man avstå att vara med sina kompisar när de äter. 

Veckans tips 

Skärmklippsverktyget

Att använda skärmklippsverktyget – här finns en instruktionsfilm för hur man kan ta bilder eller delar av direkt från skärmen med skärmklippsverktyget (instruktionsfilmen ligger i ”Arbetsrummet” i Schooilty) filmen hittar ni här: https://harnosand.sharepoint.com/:v:/s/hedda/Arbetsrummet/EQhTNXE1D8RAuAZVgz9UXaoB3EVK8eqRMI_JIhpoc72WLg?e=S2TsFf 


Detta händer under veckan (v.16)

 • Hela veckan
  • Kroatien leder Breaking Barriers-event hela veckan. Missa inte de inslag som kommer att sändas på den stora infoskärmen i Ljushallen.
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis/Ons – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 10:00-11:20 Skyddsrond Ansvar skolledningen, skyddsombud och vaktmästare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v15 12/4-16/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Läge att söka pengar för ackrediterade skolor
 • Bedömning vid omprov
 • Spara planeringen inför Wisingdagarna i och II i ”Arbetsrummet”
 • Uppföljning frånvaro
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Besök från Frankrike 26/4-30/4

Under sista veckan i april har vi besök från Frankrike av 4 skolledare som ska ”skugga” oss i skolledningen samt se andra verksamheter kring elever i behov av särskilt stöd på Hedda och i särskolan. Besöket sker under förutsättningar att restriktionerna kring smitta och resor inte ändras och att vi följer de restriktioner vi gemensamt överenskommit med de besökande rektorerna samt i enlighet med den RKA (Risk och konsekvensanalys) som gjorts med skyddsombuden under vecka 13 angående besöket. Utöver att besökarna följer alla restriktioner vi har i Sverige och i skolan görs följande:

 • De testar sig i samband med avresan till Sverige.
 • De hyr bil i S-holm istället för flyger/åker tåg och kör upp till H-sand.
 • De hyr ett hus utanför stan för att inte blanda sig med andra på ett hotell.
 • När de besöker verksamheten håller vi det till få inblandade, håller avstånd och har endast korta möten förutom oss inblandade i besöket. 

Mattias delvis nytt uppdrag ang Schoolity

Från 1/4 har Mattias M fått delvis nytt uppdrag som är kommunövergripande. Tidigare har Kenneth S-N skött dialogen med Schoolity samt den lokala supporten mot föräldrar och mellan skolorna i kommunen. Nu kommer Mattias att ta över det uppdraget. Mattias kommer att fortsätta att vara på skolan hos oss men sköter uppdraget för hela kommunen härifrån. Uppdragets omfattning är inte helt klart, men vi uppskattar det till 30-50% i dagsläget, men det kommer att variera under läsåret. 

Resultat enkät extra mentorstid – samt beslut

I samband med MBL19 under vecka 13 presenterades resultatet av enkäten och skolledningens beslut om att införa extra mentorstid. Det skedde i samförstånd med MBL-mötet. Det innebär att de preliminära tjänstefördelningsförslag som bygger på en extra mentorstid fortsätter att gälla som preliminära tjänstefördelningar och Johan kommer att schemalägga en extra mentorstid på 40 min fördelat på onsdagar, torsdagar eller fredagar inför nästa läsår. 

Endast 37 svar av 50 möjliga kom in. Alla har dock fått chansen att uttrycka sin mening. 32 av 37 tycker att förslaget är ganska eller mycket bra. Så här ser resultatet ut på enkäten:

Extra mentorstid

Självfallet kommer detta att följas upp och utvärderas under läsåret nästa läsår.

Rutin frånvarouppföljning

Till det här läsåret avsattes tid för elev- och frånvarouppföljning med EHT-representanter var 8:e vecka på onsdagskonf.tid. Vi ser nu att rutinen för detta måste bli tydligare och följas upp av alla ansvariga mentorer. Rutinen är enligt följande:

Arbetsgång elev- och frånvarouppföljning

 1. Man sätter sig i resp. mentorspar/grupp
 2. Tittar på rutiner för frånvaro + checklista för behov av stöd
 3. Tittar på frånvarostatistiken i Schoolity för den period det gäller.
  1. Utgå från rutiner för anmälan (uppföljning) av frånvaro
  2. Vilka har för hög frånvaro?
  3. Vad blir nästa steg (ex. vem ringer föräldrarna, behövs anpassning, etc.)?
 4. Tittar på stödbehov i klassen
  1. Titta på checklistan för stödbehov
  2. Vilka elever i klassen behöver stöd / ändrat stöd?
  3. Uppdatera på översiktssidan i Schoolity:
   1. Behöver anpassningar avslutas/kompletteras?
   2. Behövs något kartläggas?
  4. Behövs stöd från EHT?
 5. Återsamlas i slutet av mötestiden – återkoppla till A-laget och A-lagsledaren
  1. Vilka har för hög frånvaro / stödbehov?
  2. Vad ska göras och av vem (ex. kontakta föräldrarna)?
  3. Vad ska tas vidare till EHT?

Rutinen ligger i det gemensamma kalendariet för de inplanerade träffarna.

Påföljande A-lagsmöte följs föräldrasamtalen upp.

Viktigt dock – mentorsansvaret att följa upp frånvaron löpande – mellan träffarna.

Nästa uppföljning är:

 • 14/4 för A-lag åk 7 samt mentorer i åk 8 CD
 • 21/4 för A-lag åk 9 samt mentorer i åk 8 AB

Informationstillfällen inför gymnasiet – olika program

Gradängsalen för digitala informationstillfällen för respektive program. Malin L kommer att vara med delvis vid informationen, i övrigt är någon annan vuxen med i Gradängsalen.

Alla använder sig alltså av en länk till teams de fått utskickat. Därav viss ställtid på 15 minuter mellan.

Tisdag 20/4
9.00-9.45 EK*
10.00-10.45 NA*
11.00-11.45 VF*

Onsdag 21/4
9.00-9.45 TE*
10.00-10.45 ES*
11.00-11.45 VO*

Torsdag 22/4
9.00-9.45 BF
10.00-10.45 SA
11.00-11.45 LÄR

Lunch
13.00-13.45 RL*
14.00-14.45 SX*

Fredag 23/4
9.00-9.45 IM

A-lagsledare inför nästa läsår

Tack alla ni för era intresseanmälningar. Jag och Johan kommer att går igenom dem under veckan och återkomma till er alla. 

Utvärdering Wisingdagarna

För att lära oss inför nästa läsår så är det viktigt att vi utvärderar Wisingdagarna II som vi gjorde med de förra. Klicka på den här länken och svara på frågorna. Uppföljningen ska göras senast onsdag v16. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURU82QVQwU1dSMUlUNDYyNFgxMFBVTjUwTC4u 

Omprov och rätten till betyg

Elever har rätt att få möjligheten att visa kunskaper och färdigheter på alla nivåer – oavsett om det är under lektionstid, examinationer eller omprov. Omprov kan inte bara vara på ”E-nivå” – det förhållningssättet rimmar inte med läroplanen / våra egna riktlinjer för betygssättning. Läroplanen är mycket tydlig med att vi måste ta hänsyn till ”all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven” då eleven bedöms. Läs mer nedan.

Klicka för att komma åt Vad-bedoms-och-vad-bedoms-inte.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Sanoma Utbildnings erbjuder

15/4, kl 16.00  Föreläsning om demokratiuppdraget i skolan (Anmälan görs på nedanstående länk)

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det nio behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se till att alla Wisingsdagsplaneringar (detaljplaneringen) hamnar i ”Arbetsrummet” så att det blir sparat till kommande läsår.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Läslovers

Spännande om ”Läslovers” och om att vända negativa lästrender: https://mariabjorsell.larandelek.se/2021/04/08/laslovers-vande-negativ-lastrend/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Schemaperiod 4 börjar – tid att rapportera ev avvikelser
 • Hela veckan
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons/Tors – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av
 • Tors 12:00-13:00 Pianofavoriter för åk 7CD på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)
 • Fre – 11:00-12:00 Pianofavoriter för åk 7AB på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v13 29/3-1/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vad händer under påsklovet

Under påsklovet kommer följande att jobbar med i skolan i mån av tid och resurser:

 • Lovskola – i dagsläget dock mkt få anmälda.
 • Allmän uppfräschning – i alla klassrum – samt målning korridorer.
  • Linjaler och liknande på väggen.
  • Värdegrunden mm. ska sättas upp.
  • Klotter saneras/målas över
 • Sätt gummitassar på stolarna i sl-tx rummet – materialet finns hemma.
 • Röja på fysiken – möbleras om och städas.

Detta kommer att fördelas på dem som jobbar under lovet.

Ni som normalt inte har lov (semestertjänst eller uppehållstjänst) måste skriva upp hur ni vill göra under lovet

Inne på exp ligger en lista på där alla ni som är i tjänst under lovet ska skriva upp hur ni vill göra – vi måste få veta vilka som är i tjänst. Senast nu på måndag 29/3 ska ni fylla i.

Info och kurser från Polismuseet

Klicka på bilden – Polismuseet erbjuder info och kurser digitalt för den som är intresserad:

Polismuseet

Stolar upp och fönster stängda

Då och då kommer input om att städningen inte är OK på ett eller annat sätt. Det jobbar vi med i dialog med Samhall. Viktigt är däremot att ni ser till att stolarna ställs när ni lämnar klassrummet / är sist i salen. Det ska finnas scheman i alla klassrum för när sistalektionen i salen är varje dag. Enkelt är också att tänka att om jag är i ett klassrum efter lunch så finns risken att jag är sist – be därför eleverna at ställa upp stolarna när ni slutar lektionen. Utan uppställda stolar blir inte klassrummen städade.

Tänk likadant vad gäller att stänga fönster.

A-lagsledare inför nästa läsår

Glöm inte att anmäla intresse för A-lagsledarrollen!!

Det har redan gått snart två läsår sedan vi började med den A-lags- och A-lagsledarmodell vi har nu. I linje med det MBL vi hade kring A-lagsledarrollen i april 2019 så ska man sitta i max 2 år. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare från i höst och två år framåt mailar en intresseanmälan till Erik senast söndag 11/4. Motivera varför just du vill vara A-lagsledare utifrån uppdragsbeskrivningen och hur du upplever att A-lagsarbetet gått de här två åren. Detta gäller även er som är nuvarande A-lagsledare som skulle vilja ha uppdraget 2 år till.

Läs om uppdraget i länken här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf  (Det här är utifrån vad som MBLades i April 2019, även vissa mindre förändringar har gjorts av praktiska skäl, ex. är 7-9B ett eget A-lag utan EHT) 

I korthet gäller idag följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning: 

 • Man får 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. 
 • Som A-lagsledare har man ett A-lagsledarmöte med skolledning och alla a-lagsledare på ca 60 minuter.  

Lunchtider under Wisingdagarna

För att få ihop schemat och för att alla elever slutar redan 14:00 så har Johan justerat en del i lunchtiderna (inga externa aktiviteter – studiebesök/föreläsare etc. – påverkas). Eleverna börjar nu äta som tidigast 10:40 och alla ar ätit klart 14:00. Allt ligger ute i schemat i Schoolity. 

Risker, Tillbud och Olycksfall – rapportering

Äntligen ska alla risker, tillbud och olycksfall rapporteras i samma system och i stort sett på samma sätt oavsett om man är anställd eller elev. Därför har OSIS-blanketten tagits bort och KIA-anmälan gäller både elever och medarbetare. Se länk i högerkolumnen här i Sjökortet.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Planeringsmöte för skolans projektgrupp. Tisdag 30/3 kl 14:30-15:30
 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • Eventbild från i måndags (det blir inte så mkt action när det sker digitalt 🙂 ) Tack Tobias, Ann-Sofie, Sabine och alla ni andra som var med – snyggt fixat och planerat!!:

Envising event mars 21

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Det finns en intressant webbinarserie som Sanoma utbildning har (kostnadsfri) som utgår från distansundervisning, men som kan användas i närundervisning också. Det är Charlotta Granath och Emelie Hahn som talar om skolans demokratiuppdrag. Metoder, arbetssätt och undervisningsexempel presenteras.

Detta är del 3 i webbinarserien. Om man anmäler sig till den får man även ta del av de två första delarna som har behandlat ämnena ”bedömning” och ”internationalisering”.

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni väljer själva behovet av ämnesmötestid pga. Wisingdagarna.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 ska göra en enkät om Ekologi och miljö – Resultatet är både ett underlag för examensarbete i lärarutbildningen för Fitsum (modersmålslärare) samt en del av Envisningprojektet. Det handlar om förståelse för begrepp kring ekologi och miljö – allt taget från läroplanen och läroboksmaterial för åk 9, samt en attitydsdel om hur elever ställer sig i miljöfrågor. Alla elever i åk 9 ska göra den – den har skickats ut till dem som länk via meddelande i Schoolity. Enkäten är öppen för att svara först på måndag morgon. Den tar 25-30 min att göra.
 • Påminn om – Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se veckobrevet v12. De som vill ha lovskola enligt detta måste anmäla senast torsdag kl 12:00 (v13). Alla elever åk 8 och 9 har fått länk för anmälan.

Veckans tips 

Skolverket

Om att arebta i grupp från skolverket – bra att ta med sig inför Wisingdagarna: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/grupparbete—en-utmaning-for-bade-larare-och-elever 

Bra film för elever om detta:


Detta händer under veckan (v.13)

 • Hela veckan
  • Klass 21A ansvarar för återvinningsstationerna (eftersom skolan hade distansundervisning när de hade ansvaret v2)
 • Mån – 10:30-11:30 RKA Ansvar Skolledning och Skyddsombud
 • Tis – 14:30-15:30 Planeringsmöte för skolans projektgrupp Breaking Barriers (länk till Teams i gemensamma kalendern) Ansvar Tobias och Ann-Sofie
 • Tis Tors 08:00-14:00 Wisingdagar – se planering för resp åk i Schoolity Ansvar schemalagda i resp A-lag
 • Långfredagen – alla lediga Ansvar alla medarbetare 🙂 Glad påsk
 • V14 – Påsklov!!

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v12 22/3-26/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Info om självskadebeteende
 • Prata med A-lag 8
 • Envisningmöte för åk 8 i e.m.
 • Påminna om Schindlers list.
 • Luncher under Wisingdagarna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Tjänstefördelningar och ev extra mentorstid nästa läsår

Nu ligger förslag / preliminära tjänstefördelningar i era fack. De är som sagt preliminära och förslagen bygger på att vi lägger till en mentorstid till i veckan för alla klasser. Det beslutas dock inte förrän senare. Tanken är dock att det ska finnas ett färdigt upplägg för dessa extra pass som bygger på de teman som EHT har jobbat fram och som diskuterades med eleverna i måndags. Vi tänker oss att det finns färdiga upplägg för ca 22-23 av 30 extra mentorstider under läsåret. De övriga tiderna ska användas för annan info, repetera övningar utifrån behov, coachsamtal eller förberedelser inför utvecklingssamtal. 

Vi tänker oss att EHT förbereder dessa pass på olika nivåer:

 • Färdiga upplägg/övningar som mentorer kan hålla i helt själva
 • Färdiga upplägg där representanter från EHT kommer in och ta delvis eller stöttar i.
 • Färdiga upplägg/övningar som bygger på EHTs specialistkunskaper som som EHT-representanter håller i helt och hållet
 • Färdiga teman som vi tar in externa expertis, ex: ungdomsmottagningen, dramapedagog, RFSU, IT-kompetens, etc.

Individuella ämnessamtal med eleverna inför utvecklingssamtalen

utvecklingssamtal elever

Det är viktigt att eleverna får sina individuella ämnessamtal innan utvecklingssamtalen. De samtalen ska inte ses som nåt utöver undervisningen – det är en del av undervisningen som eleverna har rätt att få och om gynnar deras utveckling och förståelse. 

Om luncher och scheman på Wisingdagarna

vofflor

Om ni planerar att ändra luncherna och lunchtiderna under Wisingdagarna så måste ni meddela köket om detta redan under måndagen om ni inte redan gjort det.

Scheman för Wisingdagarna ligger nu ute på era och elevernas scheman i Schoolity.

Filmprojekt åk 7

Till Wisingdagarna, v 13, skall vi i år 7 ha en filmgrupp. Filmgruppen kommer under tisdag-torsdag ha ett eget spår och jobbar enbart med film kopplat till temat ”Vår livsmiljö”. Ansvariga för gruppen blir: Simon Vernberg och Erik Juntikka.

Max fyra elever skall väljas ut/lottas till deltagande från varje klass år 7.  Finns fler intresserade än fyra, skall lottning ske. Viktigt att tänka på genusperspektivet – lika många flickor som pojkar – samt att de har ett intresse för hållbarhet och miljöfrågor. Deltagarnas namn skall sedan mailas till Simon V och Erik J. Hålltider för filmgruppen bestäms av Simon o Erik. Starttid är kl 08.00 tisdag. O 226 – då kommer instruktioner och upplägg att gås igenom.

Kommande SYV-lektioner åk 7 och 8

Följande tider för SYV-lektioner är nu utlagda på elevernas schema i åk 7 och 8 (se även vilka lärare/ämnen som berörs.)

 • 22B 22/3 kl. 10:45, Tobias, So        
 • 22C 24/3 kl. 10:30, Anna B, Fy      
 • 22A 25/3 kl. 09:35, Anette, En                            
 • 23C 12/4 kl. 10:50, P-O T, Ma     
 • 23B 13/4 kl. 11:50, Elisabet E, Ma
 • 23A 14/4 kl. 10:20, Anna F, Sv
 • 22D och 23D redan avklarat.

Lovskola åk 8 och 9 frivilligt – men riktat till de som F-varningar och prognoser 

För de som fått F-varningar alt prognoser som säger att de precis klarar sig med stöd kommer att erbjudas lovskola under påsklovet. Det är frivilligt men de måste anmäla sig så vi har ett hum om hur många det blir. Tanken är inte att det ska göras några omfattande upplägg för dessa elever – ede ska främst jobba med sånt de missat och behöver ta igen. Tid kan också användas till omprov.

Tanken är att lovskolan hålls 09:00-14:00 under tis-fredag. Mail till eleverna i åk 8 och 9 kommer att gå ut under första dagarna i veckan.

SKUA + fika

Ostmacka

Onsdag v12 är det SKUA-halvdag. Vi bryter undervisningen för alla elever kl 12:00 och halvdagen börjar kl 13:00. 

Om du vill ha en fikamacka under eftermiddagen så måste du anmäla det här  senast kl 10:00 på tisdag 23/3 så vi inte får onödigt matsvinn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOTVWMkhFOEVKSjVXN0tGNzAwUlc4QVU3Ri4u 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 19-23/4 – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • På måndag är det Envisingmöte med alla länder – 22/3 15:45-16:45. Länk ligger öppet i meddelande för alla 8:or.

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

UHR erbjuder konferens om mediekompetens och desinformation, 25 mars kl 13-16 Mer info på utbyten.se, där anmälningslänk finns (anmälan senast 23/3)

Other events

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 ska välja representanter till filmprojektet under Wisingdagarna – se ovan eller i mail från Johan.
 • Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se ovan. De som vill ha lovskola enligt detta  måste meddela det till undervisande lärare och skolledning senast onsdag v.13.

Veckans tips 

Om kunskapsresistens – viktigt i alla ämnen, i livet – med allt vad internet och sociala medier innebär:


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 08:30-12:00 Schindlers list 9A+9B Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och elevrådet
 • Tis – 15:30-17:15 – EHM åk 8 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:30-12:00 Schindlers list 9C+9D Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Ons – 13:00- 17:00 SKUA-halvdag Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Tors – 15:30-17:15 – EHM åk 9 Ansvar a-lag samt EHT
 • Fre – deadline för F-varningar och prognoser alla elever Ansvar alla undervisande lärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.

Sjökortet v11 15/3-19/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om förlängd mentorstid – instruktioner
 • Filmworkshops för åk 8
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Piggelinlottning
 • Info till alla som undervisar 7C
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd till 08:40-09:40 för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Representanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-09.30, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-09.30, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-09.30, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Om vi satsar på 2 mentorstider i veckan – samt om tjänstefördelningen

Om vi skapar ett paket med innehåll för en extra mentorstid i veckan – ex EHTs teman, SYV-info, Utvärderingar, tid för case-övningar, mm., så skulle det kunna se ut enligt följande för respektive ämne. Detta är ett schablonmässigt förslag för att hantera tider i 5-minintevall i schemat. Det innebär att det inte slår helt demokratiskt mellan ämnena. Vi skulle kunna göra en mer demokratisk fördelning men det skulle innebära att man skulle få olika scheman för olika perioder – samt att det kräver dessutom avsevärt mer schemaläggningsarbete. 

Extra mentorstid

Detta är ett förslag som beskriver effekterna och som ska MBLas efter diskussion i A-lag såväl som ämneslag och EHT, innan nåt genomförs.

Tjänstefördelningen är klar till 95%. Ett preliminärt förslag kommer att läggas i era fack under veckan – med utgångspunkt från att vi vill ha 2 mentorstider. Det är lätt att ändra efter att vi beslutat – men innan schemaläggningen startar.

”Vi gör film” – Film i Västernorrland år 8 Hedda Wisingskolan.

Workshopshandledare:

Heldagsaktivitet. Tiderna kommer att finnas inlagda i schemat för resp. klass.

Undervisande lärare i år 8 uppsöker klassen under ord. undervisningstid för att bistå handledarna.

 • Tisdag, 16 mars, 8A
 • Onsdag, 17 mars, 8B
 • Torsdag, 18 mars, 8C
 • Fredag, 19 mars, 8D

Att förbereda:

 • Två klassrum/ klass att disponera under dagen. Sen nedan.
 • Klassen delas i två halvor.
 • Eleverna skall vara i grupper om 4-5 elever/grupp.
 • USB sticka för färdiga resultat till handledarna.

Klasser/ Salar / Tider

 • 8A. Tisdagen 16 mars.  Kl 08.00 -15.00. salar O 112 och Gradängsalen. Lunch 12.05–12.40
 • 8B. Onsdagen 17 mars.  Kl 09.00 -15.00. Salar 215B och Gradängsalen. Lunch 11.35–12.10
 • 8C. Torsdag 18 mars. Kl 08.00-15.00. Salar O 223 och Gradängsalen. Lunch 11.40–12.20
 • 8D. Fredag 19 mars. Kl 08.00 -14.00. Salar O 227 och Gradängsalen. Lunch 10.50-11.30

Salsbyten

Torsdag 18/3.

 • Rut Svensson, En 8d kl 09.10-10.00 . Sal O 223 ej tillgänglig. En i Sal O 227.
 • Anna Fellenius. Sp 22.2.  Kl 14.25-15.15. Flyttas till sal O 227.

Lärarhandledning finns här
Och här kan ni höra vår filmpedagog Cecilia tipsa om hur det går att jobba vidare med film i skolan https://vimeo.com/519412616/27392cc092

Schindlers list år 9 v.12

Spelschema Hedda Wisingskolan

 • Tisdag 23 mars, 9a och 9b kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Inga-Lill S, Laine L, Martin G.
  • Efter föreställningen. Lunch. Lektioner återupptas:
   • 9a kl 12.45, So
   • 9b kl 13.10 , Ma
 • Onsdag 24 mars, 9c och 9d kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Christofer S, Henrik S.
  • Efter föreställning slutar de eleverna på grund av SKUA.

Filmvisningen finns inlagd på elevernas scheman.

Spellokal: Saga bio, en klass per salong. Föreställningslängd: 3 timmar 17 minuter kort paus på 15 minuter. Under pausen kommer det finnas frukt till eleverna.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: Från Sjökortet, v8:

https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Fasta telefoner som nu är urkopplade

Av 27 fasta anknytningar har verkar vi endast använda 20, varav 2 mer sporadiskt, och därmed kanske kan ersättas med klasstelefon eller liknande. Ni som fått mail om förfrågan ang era klasstelefoner behöver svara på det. Tills vidare är nu följande 22 anknytningar borttagna ur systemet. Det är en besparing på närmare 35 000 kr år. Någon eller några extra mobiltelefoner kommer att köpas in för ersättning. Följande anknytningar stryks: 

7911, 7943, 7913, 7917, 7943, 7912, 7905, 7940, 7915, 7921, 7914, 7923, 7918, 7909, 7916, 7906, 7910, 7942, 7945, 7947, 7907, 7946

Info om branchbussar och alternativ PRAO åk 8 – SYV-info till elever

Branschbussar – Teknik för tjejer och Vård för killar (digitalt)

4/5 Hedda kl. 12,30 – 15,30

Båda lektionerna/grupperna körs parallellt. Vilket innebär att Hedda har åtta grupper. Mer info kommer och allt kommer att läggas på elevernas scheman.

SYV-lektioner

 • 5/5 Hedda 22D SYV 10,25-11,20, 12,10-13,10,
 • 6/5 Hedda 22C SYV 10,30-11,40, 12,15-13,05,
 • 10/5 Hedda 22A SYV 9,45-10,35, 11,40-12,40,
 • 12/5 Hedda 22B SYV 10,35-11,35, 12,05-13,05,

Arbetsmarknadskunskap med Destination jobb (digitalt)

 • 12/5 Hedda samtliga klasser (22A-22D) – Kl. 13,20-14,20.

SKUA

V.11 är det SKUA-tid på konftiden på onsdag från kl 15:00 – tänk på att släppa eleverna 10-15 min innan. Se till att alla uppgifter görs till detta. Komptid i juni gäller för de som har gjort alla uppgifter. 

V.12 är det SKUA-halvdag under onsdag e.m. – undervisningen slutar vid lunch. 

Mer info om detta kommer.

Elever med trasiga datorer

Då och då upptäcker vi att elever går väldigtlänge med halvtrasiga oc trasiga datorer. Det ska de inte behöva göra. Uppmana dem att söka upp Simon om ni upptäcker att elever ha spruckna skärmar, trasiga tangentbord etc.

Kostnad för sen avbokning på Feelgood

Vi satsar mycket resurser på att när livet och jobbet kräver det, ge möjlighet till anställda att samtalsstöd och liknande via Feelgood. Det är nåt vi vill fortsätta kunna göra vid behov, men det är viktigt att alla som erbjuds stödet följer deras regler för avbokning av tider. Vi ser inte vem som avbokar eller när, men vi får en räkning på när det görs för sent – då kostar det skolan 1575 kr. Så, vi ber er som har kontakt med Feelgood och måste avboka / boka om en tid – gör det i god tid.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.
 • Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Diskutera behovet av tid för att genomföra värdegrundsarbete och andra övningar på mentorstid – skulle det vara positivt med en mentorstid till i veckan?

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid för att gå igenom och presentera EHT-teman. Gör det i form av klassråd så att det finns återkoppling att ta med sig för respektive klassrepresentant när de ska träffas senare i veckan. (se ovan)

Veckans tips 

Läraren2

UDL

Tips läs om när det blir för mkt anpassningar – det är ingen diskussion att anpassningar måste göras – men med en undervisning som metodmässigt vänder sig till fler elever, med större variation, mer greppa begreppen, mer UDL (universal design for learning) och differentierat lärande, mer arbete med elevers strategier – istället för att tjata på eleverna att de ska läsa läxan, så måste man kanske prata med dem HUR de läser läxan.  https://www.lararen.se/nyheter/inkludering/sjuttio-extra-anpassningar-under-samma-lektion


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Tisdag till fredag har åk 8 filmworkshop – se ovan.
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Mån – 15:30-17:15 – EHM åk 7 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 15:00- 17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Fre – 08:00-12:00 EHT-temaplanering Ansvar EHT
 • Fre – deadline för att meddela Johan vilka lektioner man tänker sig genomföra / inte ställa in under utv.samtalen Ansvar alla mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.

Sjökortet v9 1/3-5/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Ev. coronainfo.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid efter sportlovet

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Repreesentanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-08.50, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-08.50, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-08.50, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Förfrågan om elevers åsikt om flytt av ”Kåken”

Kåken ska flytta och nu vill fritidsförvaltningen och kommunens bygglovsansvariga ha elevernas input. Mer info om själva flytten finns här: https://www.harnosand.se/kultur–fritid/nyheter-fran-kultur–fritid/kultur–fritid/2020-11-19-fritidsgarden-kaken-flyttar.html 

På mentorstiden ska alla elever i alla klasser få säga sitt via menti.com – se instruktioner nedan. 

Medarbetare som är i tjänst under sportlovet

Lista för alla som är i tjänst under sportlovet finns på exp. Om ni planerar att vara ledig måste ni meddela detta till Agneta snarast.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 3/3: Möte med skolans projektgrupp på konftiden via Teams.
 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • I A-lag åk 9 

Att göra på mentorstid

 • Presentera förslaget till ny placering av ungdomsgården ”Kåken” till Magasingatan (ovanpå Erikshjälpen), se ovan. Varje klass återkopplar genom följande enkät. Alla elever går in på menti.com på sina datorer eller telefoner och skriver in följande kod: 63 26 17 9. Resultat kommer ut via Schoolity under dagen, den sammanställningen kommer att skickas vidare till kommunen så ta frågan på allvar och svara konkret på fritextfrågan.
 • Påminna alla elever om att det fortfarande är inneskor som gäller fram till påsklovet!!
 • Gå igenom hur eleverna laddar upp underlaget /mallen för självskattning till översiktssidan.

Veckans tips 

Tips i linje med SKUA från Edutopia – vikten av att ställa de utmanande och lockande frågorna!


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • Klass 22B ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 15:05-17:00 – EHM 7-9B Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:00-09:00 – RKA Ansvar skolledning och resp skyddsombud
 • Ons – 15:30- 16:30 Planering Wisingdagar Ansvar resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

Sjökortet v8 22/2-26/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo.
 • Info från EHT
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Avtorkning av kaffemaskinen

kaffemaskinKaffemaskinen är ett ställe där alla träffas och vidrör gemensamma ytor. Därför ska man från och med nu och tillsvidare torka av alla kontaktytor och kanppar innan man använder den och efter man använt den. Servetter och sprit finns nu framställt vid kaffemaskinen.

 

Friluftsdag 23/2 – tis v8

vinter friluftsdag 1

På  mentorstid idag måndag  kan ni gå igenom listorna för elevernas val inför friluftsdagen. Eleverna har fått de utskickade via Schoolity och listorna ligger även till er i mailet om detta veckobrev.

VFU-praktikant

Från och med v8 och fram till påsklovet kommer vi att ha en VFU-student på skolan. Anette handleder och hon följer främst henne i undervisningen. Vi hälsar Helena Jaber välkommen till Hedda och hoppas hon ska trivas hos oss.

Inför filmvisningen av Schindlers list för åk 9 den 1 och 2 mars. Saga bio.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Medföljande lärare:

 • 1 mars. 9AB Olle L, Kajsa F och Fredrik J.
 • 2 mars 9CD Henrik S, Patrick D och Christofer S

Filmvisningen finns inlagd som kulturaktivitet i schemat.

Tid 08.30-12.00, Saga bio. En klass per salong., Speltid 3 h 17 min., Paus. 15 min, Lunch efter filmen, Lektioner startar 13.00.

F-varningar och prognoser

Eftersom det är så kort mellan sportlov och påsklov i år så får vi göra en specialare med F-varningar och prognoser och påföljande utvecklingssamtal (se mer om det senare nedan). Istället för att vi har deadline för F-varningar fredag v13 blir det nu fredag v12. Samma dag blir det deadline för prognoser – de kan göras samtidigt och informationen går då hand i hand. Tid för att göra dessa v.11 och 12 får vi diskutera, vi återkommer till det eftersom det är SKUA-tid på onsdagarna båda dessa veckor.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen ska i vår hållas i Teams med alla för att begränsa kontakterna och smittspridningen. Utvecklingssamtalen ska sedan hållas veckan 15 och 16. Åk 9 och 8 A+B blir vecka 15, på ons 14/4 och tors 15/4. Åk 7 och 8 C+D blir vecka 16, på tis 20/4 och ons 21/4. Vi bryter då undervisningen för de undervisande mentorerna i dessa klasser från 12:00 och framåt de dagar det gäller. Vill man ändå ha den planerade undervisningen dessa dagar så ska man meddela Johan V detta senast fredag vecka 11 (19/3) så kan han lägga ut detta på schemat i tid för alla.

Vi föreslår att samtal inför F-varningar/prognoser/utv.samtal börjar redan vecka 9. Från och med nu finns utvecklingssamtalen som mall för eleverna att ladda upp. Det kommer göra det avsevärt smidigare att få det gjort på ett bra sätt. Vi föreslår att alla elever laddar upp mallen redan nu på måndag på mentorstiden. Se instruktionsfilm för eleverna att ladda upp mall genom att klicka här. den här länken ligger delbar för elever. den ligger även i Arbetsrummet under instruktionsfilmer och har skcikats som länk till alla elever. Ser filmen här:

Öppna fönster

Under vecka 7 har trots påminnelse fönster stått öppna. Det kan ge förödande effekter genom inbrott men nu vintertid – frysning av element och därigenom omfattande vattenskador. Ta som rutin att alltid kolla om att alla fönstren är stängda i klassrummet när du lämnar det – oavsett tid på dagen.

Vad händer på TikTok

TikTok

Ni har kanske hunnit läsa mailet från Christofer (bra att du meddelar!!) – det är bra om vi håller ögon och öron öppna för vad som snackas bland eleverna.

Planeringstid Wisingdagar

Planeringstid för Wisingdagarna är lite knepigt att få till på samma sätt som tid för ifyllande av F-varningar och prognoser – men vi börjar med att konferenstiden den här veckan och vecka 9 läggs på detta. Mer tid kommer att planeras in.

Kanske nåt att diskutera i Ma/No-arbetslaget

Ämnesläraren 2

Intressant artikel från ”Läraren”: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/specialpedagogik/sa-kan-man-undvika-att-elever-far-matteangest


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Elever i 8B har skrivit om deras utmaningar under pandemin på Twinspace-sidan. (Februari månads uppgift)
 • 23/2: Planeringsmöte med de andra länderna om kommande uppgifter.
 • 3/3: Möte med skolans projektgrupp
 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • 22/3 Event med de andra länderna som vi i Sverige håller i denna gång. Planering behöver göras av prjektgruppen. Ev film eller presentation om kretslopp/återvinning i kommunen.

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Avslutat arbete i årskurs 8 som läst boken ”sluta aldrig gå” med efterföljande författarbesök.
 • Erik J genomför just nu fram till 26/2 ett eTwinning lärevent / fortbildning – 5 tpis för inspiration mm. Marie B börjar den 29/2 ett lärevent / fortbildning och inkludering i klassrummet. (Becoming an Inclusive school, anmälan öppen 19-27/2 – man måste ha eTwinninginlogg för att anmäla och läsa mer).
 • Onlineseminarium: tisdag 23/2 kl 17.00-18.30 ”Can happiness be learnt? A direct link between well-being and academic achievement”. Det finns en koppling mellan välbefinnande och akademiska prestationer, därför bör skolor stödja elevers och lärares välmående (man måste ha eTwinninginlogg för att anmäla och läsa mer).

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • I A-lag åk 9  – diskutera hur filmen Schindlers list för och efterarbetas. Se info ovan.
 • A-lagsledarna går igenom EHTs temaplanering inför nästa läsår. 

Att göra på mentorstid

 • Återkoppling till eleverna efter klassråd från klassrådsrepresentant.
 • Gå igenom hur eleverna laddar upp underlaget /mallen för självskattning till översiktssidan.
 • Se till att eleverna vet vad de ska göra på friluftsdagen.

Veckans tips 

powtoon

Tips om enkelt gratis presentationsverktyg för att skapa presentationer/animationer/presentationsfilmer: https://www.powtoon.com/

Se exempel på vad vi gjort här på pågående e Twinning lärevent i min arbetsgrupp (Erik J). Syftet med läreventet är att testa eTwinning och digitala verktyg som kan användas vid eTwinningprojekt. https://www.powtoon.com/s/fFngZVY034D/1/m


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan
  • Klass 22B ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis – hela dagen se info ovan (A-lagsmöte för åk 8 och 7-9B ska dock genomföras) Ansvar A-lagsledare och resp medarbetare på resp aktivitet. 
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådsrepresentanter och Martin och Anders
 • Ons – 15:30- 17:30 (kompensation i tid v9) Webföreläsning om maktlekar. Länk och instruktioner kommer i början av veckan. Ansvar Skolledning/EHT samt deltagande av alla anställda.
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Digitalt skolråd – representanter från resp A-lag ska vara med, länk finns i kalendariet Ansvar skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Skolråd 24/2 kl 18:30-20:30 – en representant från varje A-lag ska vara med.
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v7 15/2-19/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Gör era önskemål inför nästa läsår
 • Friluftsdag – göra val på mentorstid
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Friluftsdag 23/2 – tis v8

vinter friluftsdag 1

På  mentorstid idag måndag ska valen göras. Läs här om vilka aktiviteter som finns: Aktiviteter friluftsdag vt21

Här finns länk till ansökningsformuläret (se till att alla elever som är på plats på skolan fyller i under mentorstid): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOFg5SFRQMVVSMjFWUkRMNThKUUFHUjBKNi4u 

Info kring hemstudier – frånvaroanmälan ”Arbetar hemma tillfälligt”

Den här informationen har gått ut till alla vårdnadshavare på nytt under söndagskvällen. 

Info kring frånvaroanmälan under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”

Vi förstår att man kan känna oro och att det är en speciell situation vi har med covid-19 i samhället. Vi följer emellertid kommunens och skolverkets rekommendationer kring närvaron i skolan för elever i åk 7-9. Vi ser i nuläget heller ingen bekräftad smittspridning på högstadiet. Vi får med viss fördröjning återkoppling från regionens smittskyddsenhet och från v53 till vecka 4 finns ingen i åk 7-9 som testats positivt för covid-19 i hela kommunen. Vi vill därför påminna om vad som gäller frånvarorapporteringen.

Du som vårdnadshavare kan ju välja att anmäla ditt/dina barn frånvarande under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”. Det ska endast göras av tre orsaker:

 • Att eleven har anhörig i hemmet som testat positivt och därför måste vara hemma och sköta skolan hemifrån.
 • Att eleven själv har testa positivt men mår så pass bra att eleven kan sköta sina studier hemifrån under tiden den är hänvisad att stanna hemma.
 • Att eleven är hemma sjuk, ej konstaterad covid-19 (inkl de 48 timmarna de förväntas stanna hemma för säkerhetsskull), men mår så pass bra att den kan sköta skolarbetet hemifrån.

Det är viktigt att detta följs eftersom de elever som är hemma inte kan följas upp på samma sätt som under tidigare planerad distansundervisning. Vi kan inte systematiskt ha dubbla undervisningsupplägg med majoriteten av eleverna på plats och ett fåtal elever hemma som förväntar sig distansundervisning.

Att du som vårdnadshavare anmäler eleven frånvarande med ”Arbetar hemma tillfälligt” om ingen av de ovanstående skälen finns är inte OK, skolplikten gäller. Om det finns oro på grund av att någon i familjen tillhör riskgrupp eller liknande så ska man kontakta mentor och vid behov i förlängningen skolsköterskan (Anna Edlund) eller Eva Claesson på centrala elevhälsan för en dialog om detta.

Kultur i skolan

Följande skolbio och föreställningar på teatern ligger nu ute i alla elevers scheman och kommer inom kort ut i kalendariet:

 • Schindlers list för alla nior 1:a och 2:a mars
 • Greta för alla sjuor 30:e och 31:a mars (kopplat till Wisingdagar II)
 • Pianofavoriter för alla sjuor 15:e och 16:e april

Instruktionsfilmer och guider för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”

Missa inte att nu ligger alla guider och filmer för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”.


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.jo

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – viktigt att alla klassrådsrepresentanter sedan kommer på elevrådsmötet (idag måndag kl 13:00)
 • Alla elever ska fylla i önskemål för aktivitet på friluftsdagen – se ovan. Alla elever har fått länk via Schoolity och mail.
 • De elever i åk 9 som inte gjort Skolinspektionens skolenkät ska göra det. 

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant om skolforskning (om matte/NO men gäller nog inte bara matte/NO) med lokal anknytning som ligger helt i linje med våra mål och indikatorer: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/elevmatningar-pisatimss/nya-siffror-ointresserade-elever-stort-problem-i-matte–och-no-undervisningen


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådsrepresentanter och Martin och Anders
 • Ons – 15:45 – 17:00 Vid behov – kort gemensam info via Teams därefter planering Wisingdagar Ansvar Skolledning och ämneslag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Skolråd 24/2 kl 18:30-20:30 – en representant från varje A-lag ska vara med.
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v6 8/2-12/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Alla tillbaka på skolan.
 • Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 
 • Återgivning Screening?
 • Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero.
 • Piggelinpoängdragning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Underlag för utvecklingssamtal medarbetare

Här hittar du underlaget för utvecklingssamtal för medarbetare: Underlag för utvecklingssamtal medarbetare ny modell från 201920  I år tittar vi på alla 4 punkter, därför har vi avsatt 60 min för mötet.

Målet och indikatorerna för året är klart – aktiviteterna ska dock preciseras. Det gör vi efter att medarbetarsamtalen är klara för att se om det finns några av aktiviteterna ni inte alls tar upp eller om det finns andra som ska in. Går därför igenom mål, indikatorer, aktiviteter innan möte. Läs här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021

Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero

Vi ser idag att det generellt jobbas mkt bra med dialog och återkoppling till vårdnadshavare, men att det sker lite ojämnt. För att vi ska ha en tydlig gemensam utgångspunkt i arbetet med klassrumsklimat och studiero så har vi tagit fram ett förslag till rutin för detta. Läs här och återkoppla gärna till Erik J under vecka 6 och 7. Den slutgiltiga rutinen kommer att spikas till Sjökortet v8. Förslag till rutin: Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero 

Känsla av oro kring corona

Sedan i början av veckan finns info på Insidan om hur du ska göra ifall du känner stor oro för corona och att du påverkas i ditt arbete. Det handlar i korthet om att kontakta Erik för ett samtal om hur du kan få stöd i detta. 

Förslag till aktiviteter på friluftsdag 23/2

Dennis, Magnus och Patrick vill ha in så många förslag som möjligt på möjliga utomhusaktiviteter under friluftsdagen den 23/2. Se länk här för att anmäla uppslag och idéer på aktiviteter: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcH7dkRxMQ91ErnQ5leavBR5UNlhQR0E2T1kxNEtLNTc0RkJQNTVWOTBOSy4u

Avräkningsperioder

Redovisningen av avräkningsperioderna SKA göras via det digitala formulär som tagits fram för detta. Länk ligger tills vidare längst ner i högermarginalen. Jag (Erik) har varit lite långsam att återkoppla. Men alla redovisningar som kommit in har fått återkoppling pappersledes i era fack. Därefter lägger ni in tiden i rapportera.

Implementering av nya ämnesplaner 

Regeringskansliet

Nu är de nya ämnesplanerna framskjutna ytterligare ett år – läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/de-nya-kursplanerna-borjar-galla-forst-infor-hostterminen-2022/

Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 

Om eleverna är hemma och ska följa skolarbetet hemifrån på grund av smitta i familjen gäller följande (samma info som gick ut 2/12)

”För skolan, undervisningen och eventuell frånvaro innebär de nya riktlinjerna följande:

 • Undervisningen – Elever som är friska eller har lindriga symptom ska för att inte hamna mer efter än nödvändigt arbeta med sitt skolarbete hemifrån via instruktioner i Schoolity/Gleerups eller när möjlighet finns via länk. Att sköta både klassundervisning och undervisning via länk kan dock kräva mer personal än vanligt och just nu har vi på grund av covid-restriktionerna ett generellt underskott på personal.
 • Anmälan om frånvaro – Elever som är så pass friska att de kan arbeta hemifrån ska registreras som närvarande. Det är ni som vårdnadshavare som gör bedömningen om ert barn klarar detta. Därför har vi lagt in ett val till ni som vårdnadshavare kan göra i frånvarorapporteringen: ”Arbetar hemma tillfälligt”, som innebär att eleven registreras som närvarande. Om ert barn är hemma men frisk nog att jobba med skolarbetet så ska ni alltså välja det – annars gör ni som vanligt och väljer sjukfrånvaro.

Om det uppstår frågor kring undervisningen när elev arbetar med skolarbetet hemma så ska man kontakta undervisande lärare.” Det förväntas dock inte av er lärare att ett parallellt upplägg ska planeras. Då det går och inte innebär mer arbete än ni känner att ni mäktar med kan eleverna emellertid följa med via Teams eller liknande, det avgör var och en av er själva.

Wisisngdagar II

Som sas i onsdags kommer Wisingdagarna II att flyttas till v.13 där den tredje temaperioden var inplanerad. Den planering som är gjord för den andra flyttas i så stor utsträckning som möjligt till v.13.- Mer info om planeringstid kommer.

Matsalen efter vecka 5 

Lunchtidslista sitter nu på dörren till matsalen. OM det blir för körigt kan man checka med eleverna om de är där på rätt utsatt tid. Men mkt viktigt att eleverna inte bromsas från att få i sig lunch. Läs även lunchlistan här: Luncher lå 20-21

Föreläsning för åk 8 C+D – tidigare lunch

På onsdag 10/2 har 8C och 8D föreläsning via länk. Den börjar 12:00 och pågår till 14:00 och de kommer att ha föreläsningarna i sina hemklassrum. Det innebär dock att båda klasserna måste släppas på lunch kl 11:30. 


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 A+B samt åk 9 A+B ska göra utvärdering av närundervisning. De får mail/meddelanden via Schoolity. Utvärderingarna öppnas kl 08:00 på måndag.
 • I åk 9 ska alla elever göra skolinspektionens skolenkät – alla mentorer har fått mail med instruktioner. En av er mentorer har fått koder i era fack.

Veckans tips 

En favorit i repris – Austins Butterfly – kraften i feedback!


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • Skolinspektionens skolenkät för åk 9 ska fyllas i.
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna v4.
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Ons – 15:00 – 17:00 SKUA – eleverna måste släppas tidigare Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons e.m. – Fre – Erik ledig – Johan är TF rektor.

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 samt all undervisande personal på skolan.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Sista ansökningsdag till gymnasiet är 12/2 – bra att veta om ni får frågor från elever.
 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/