Sjökortet v35 26/8-30/8

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Hur har de första två dagarna varit?
  • Underlag och planering ska sparas på A-lagets ämnessida inför nästa år. Inlägg redan inlagt och förberett.
 • Rädda våra koraller mot klimatförändringarnas påverkan – saltvattensakvarieteam
 • Riktat stöd fram till höstlovet
 • Plan för datorutlämning
 • Namnlista BAS-elever

Info i personakterna 

Då och då dyker det upp material på Agnetas bord som ska in i elevakterna. I allt sådant material måste följande info alltid finnas för att det ska hamna på rätt plats och för att vi inte av misstag ska lägga något i fel mapp:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer (minst de 6 första)

Urkund – kontrollera elever som klipper och klistrar

För er som inte skapat Urkundskonton kommer vi att ha Workshop på onsdag den 28/8 under konf.tid. Inbjudan att skapa konto kommer att mailas till er alla under onsdag f.m. direkt från Urkund.se

Kultur i skolan – Kulturombud

Om någon av er känner för att vara kulturombud för skolan så vill vi att ni anmäler intresse för detta snarast. Läs mer om kultur i skolan på Insidan i gruppen ”Kultur i skolan”

Schemabrytande aktiviteter de kommande veckorna efter tis 27/8

Alla aktiviteter är införda i den gemensamma kalendern.

Destination jobb år 9 – Arbetsmarknadskunskap 9-10/9 – i Gradängsalen

Mån 9/9

 • 09.30-10.30. 9A
 • 10.50-11.50. 9C
 • 12.05-13.05. 9B

Tis 10/9

 • 13.05-14.05 9D

Drog- och våldsförebyggande föreläsning 11/9 – för alla i åk 9 i Sigma

 • 08:00-09:30

Skogen i skolan – temahalvdag med skogsföretagen 12/9

 • På eftermiddagen, från lunch och framåt (tidig lunch) – schema kommer

Den gemensamma kalendern

Det verkar inte gå att hitta en enkel lösning på delningen av kalendern ännu för er som inte kommer åt den. Därför har jag lagt in en delningslänk (mot förmodan funkar det…) så att man kan öppna den gemensamma kalendern här i Sjökortets högerspalt. Den får ligga där tills den går att dela på normalt sätt igen. Det är felanmält till IT-avdelningen.

Detta ha saktat ner arbetet med att lägga in helhetsplaneringen i kalendern av rädsla att vi gör jobb i onödan.

Plats för aktuella påminnelser i Sjökortet

Nytt för det här läsåret är att aktuella påminnelser läggs längst ner här i Sjökortet. Där hamnar sådant som är tidsbegränsat med tydlig deadline.

Förslag till aktiviteter och personal för riktat stödtiden mån / ons de första 6 veckorna

Nu har vi gjort ett förslag till aktiviteter för riktatstödtiden till och med v40. Den bifogade filen är ett förslag – alla har inte hunnit bli tillfrågade/informerade om tiderna ännu (vi vet till exempel inte om Christer Molin kan etc.). Vi har försökt följa era förslag i största möjligaste mån – men vi har kastat om där ni behöver samma personer/kompetenser. Vi har i största möjligaste mån lagt in de som har möjlig tid i sin tjänst eller redan är schemalagda på RS-tid. Övriga får kompensation för dessa veckor utöver tjänsten – främst i tid, men vi har inte hunnit diskutera slutformen med facken ännu.

Kolla förslaget och återkom snarast till Johan och Erik. Vi tar även upp frågan på måndagsmötet. Se förslaget i bifogad fil här: Förslag till Aktiviteter på riktat stödtid ht19.csv

Att fira

Etwinning

Eftersom flera av er hakade på Ann-Sofies Etwinningprojekt så har vi erhållit ”Etwinning Quality label” som en av 12 skolor i EU i år. Bra jobbat av er som varit inblandade 🙂

Läs mer om utmärkelsen genom att klicka här 

Detta gör det ännu lättare för oss i nätverkandet och inför kommande projekt!


A-lagstid

 • Spika fasta punkter på agendan

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstid.

Veckans tips 

Skolverket

Bra från skolverket om att jobba mot fusk och plagiering – läs mer här Förebygga fusk och plagiering


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån-Tis – resp A-lags egen planering
 • Ons – Jobb enligt ordinarie schema börjar
 • Ons – 11:00-13:00 – JOBI skor besöker skolan
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – Presentation av Erasmus+projekt Ansvar Ann-Sofie F och Erik J samt genomgång av Urkund Ansvar Erik J 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse för att delta i våra Erasmus+projekt – se Sjökortet v34.
 • Här nedan finns lista med alla klasser, hemklassrum och mentorerMentorer och hemklassrum

 

 

 

 

Sjökortet v34 19/8-23/8

Sjökortet1

Allmän information 

När undervisningen enligt schemat börjar

22/8-27/8 har alla elever schemabrytande aktiviteter. Undervisning enligt schema börjar onsdag morgon 28/8. Innan dess kommer en plan för RS-tiden för respektive årskurs att vara klar.

Schema för 22/8-27/8

Under de kommande dagarna kommer ett gemensamt schema för alla elever att göras för de fyra första dagarna. Det kommer att skickas ut via Schoolity till er samt elever och föräldrar. Infon från resp A-lag ska bara sammanställas.

Checklista för uteaktiviteter

Se till att alla ni som har aktiviteter med era elever utanför skolan som kan innebära någon risk måste göra en riskbedömning. Den ska lämnas in till Agneta senast en dag innan aktiviteten. Agneta ser till att Erik eller Johan får den för kontroll om det finns några frågetecken att reda ut. De kommer alla att hamna i en pärm på exp. Länk till checklistan

Förslag till stående dagordning för A-lagstiden

Nu har ett förslag på stående punkter till A-lagstiden tagits fram. utgångspunkten har varait de diskussioner och de protokoll ni lämnat in under våren, och i juni samt EHTs idéer. Se bifogad fil. Förslag till agenda A-lagsarbete

Om ni hinner med bör ni titta på den under tisdagens A-lagstid.

Den gemensamma kalendern

Det verkar lite klurigt att få till det bra så att alla kommer åt kalendern nu med två adresser i systemet, nu när edu.adressen är standardadress. Därför har kalendern inte uppdaterats (för att slippa dubbeljobb) eller någon ny inbjudan skickats ut. Vi undersöker hur det ska lösas. Ny inbjudan till alla kommer då vi har löst frågan.

Våra blivande Erasmus+projekt

Erasmus+

På onsdag v35 (28/8) kommer Ann-Sofie och berättar mer om våra Erasmus+projekt. Men om du redan nu känner att du vill haka på skicka ett mail till Erik med en intresseanmälan (senast mån 2/9) för ett eller båda projekten:

 • Envisning: skapa en app för att jobba med hållbar utveckling / klimatförändringar (Sverige, Spanien, Rumänien, Turkiet, Frankrike och Italien)
 • Breaking barriers. jobba med att ta fram arbetssätt för social, pedagogisk utveckling och välmående för elever – mot mobbing och utanförskap. (Sverige, Kroatien, Portugal, Slovakien, och Spanien)

Läsårsdata till läsåret 19/20

 • Tors – 22/8 Elevernas läsår börjar.
 • V44 – Höstlov för eleverna
 • V44 – 28/10-31/10 konferens och utbildningsdagar.
 • V44 – 1/11 ledigt för lärare.
 • Jullov – 20/12-6/1 ledigt för alla med uppehållstjänst eller ferietjänst. 27-28, 30/12, samt 2-3/1 arbetsdagar för övriga.
 • Tis-ons – 7-8/1 konferens och utbildningsdagar
 • V10 – Sportlov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 10/4 samt V16 Påsklov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Tors – 30/4 Valborg, lovdag, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 1/5 Första maj – Ledigt för alla.
 • Tors – 21/5 Kristi himmelfärd – Ledigt för alla.
 • Fre – 22/5 Lovdag – ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 12/6 Sista skoldagen för läsåret.
 • V25 – 15-18/6 konferens och utbildningsdagar.

A-lagstid

 • Se tidigare utskickat program – ingen vanlig A-lagstid

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstid.

Veckans tips 

Etwinning

Att jobba med Etwinning – i Erasmus+projekt eller enskilt –  en bra mentod för att vidga vyer, väcka nyfikenhet och skapa kontakter.


Detta händer under veckan (v.34)

 • Mån-fre – Se tidigare utskickat program, samt resp A-lags egen planering.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det här är hur eleverna ser på lärares sommarlov…. 🙂

snobben om lärare

 

 

 

Sjökortet v25 – 17/6-20/6

Sjökortet1

Allmän information 

Betyg och betygsinmatning

Sedan publiceringen i fredags har Gymnasieantagningen inte hittat nåt knas i betgsrapporteringen – de kunde ladda upp betygen utan problem. Endast 3 elever har hört av sig ang betygsfrågor. Dessa elevers lärare har fått mail. Bra jobbat allihop!! 🙂

Program under konferensdagarna

Jag, Erik,  har gjort en lite genant miss i kalendariet…. Effekten blir emellertid endast till er fördel. Jag har hela tiden haft för ögonen att  sista arbetsdagen är den 19/6 (varför vet jag inte) trots att den 20/6 sedan länge är MBLad som sista arbetsdag för er lärare och de med uppehållstjänst. Det innebär att torsdagen blir en dag för eget arbete och reflektion på fritt valt plats/ort…

I övrigt ser planeringen ut som följer:

Måndag 17/6
 • 08:00-09:00 Genomgång av planeringen mån-ons. Avcheckning inför sommarskola / betyg / betygskataloger, övriga frågor mm. Alla i gradängsalen.
 • 09:00-10:00 Utvärdering av Gleerups och Schoolity. Start i gradängsalen sedan gruppvis – klicka här för att svara enskilt digitalt.
 • 10:00-10:30 Fika i personalrummet
 • 10:30-12:00 Hemklassrum – diskussion i A-lag. RKA / behov. Start i gradängsalen – sedan A-lagsvis (klassrumsförslag presenteras vid mötet). Svar via mail till Erik och Johan.
  • Vilken typ av kompletteringar – material, ev möbler, etc behöver göras för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla?
  • Vad behöver vi tänka på vad gäller vilka klasser som ska vara i vilket klassrum?
  • Vilka gemensamma regler ska vi ha i resp. hemklassrum vad gäller ordning mm?
  • Hur ser ansvaret ut för resp. hemklassrum ut?
  • Övriga frågor.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-13:30 Återkoppling/reflektioner efter A-lagsdiskussion om hemklassrum. I gradängsalen.
 • 13:30-14:00 Reseberättelse Sydafrika i gradängsalen
 • 14:00-14:30 Återkoppling från MBL – A-lagsledare, tjänstefördelning, schema, rekrytering, lägstanivå Schoolity år 2, mm. I gradängsalen.
 • 14:30-15:00 Fika i personalrummet
 • 15:00-16:30 Arbete i A-lagen jobba med följande punkter som ska protokollföras (ni lägger själva till övriga punkter efter behov och tid) – protokoll mailas till Erik:
  • Viktigt som ska finnas med i kalendariet för läsåret?
  • Vilka gemensamma frågor / punkter vill ni jobba med under augustidagarna?
  • Är det något som ni vill ska periodiseras i schemat?
  • Hur / till vad ska vi använda riktade-stödtiden första 6 veckorna för resp åk?
  • Idéer kring hur ni vill starta terminen med eleverna – första dagarna/veckan
  • Idéer kring mötesstruktur i A-laget inför hösten – vilka punkter ska vara fasta på agendan?
Tisdag 18/6
 • 08:00-10:00 Ämnesmötestid – Hur ska samarbetet i ämnesgruppen under nästa år utvecklas och förbättras? – Start i gradängsalen
 • 08:30-09:30 Möte för EHT – Planering framåt / förberedelse inför onsdag morgon. I sal N118.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 10:00-12:00 Egen tid för läsårsavslutsarbete (i övrigt enskilda möten, bla. möte med mentorer i 7D mfl.)
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:30 Värdeskaparna – uppföljning av läsåret (inkl fika). Sal N215
Onsdag 19/6
 • 08:00-09:30 Elevhälsoarbete – presentation och utvärdering. Diskussion i smågrupper och sedan svara på frågor enskilt digitalt. Samling i gradängsalen.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 10:00-12:00 Gemensam övning kring vision och framtid – gruppvis – samling i N215.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Uppföljning av läsåret start i gradängsalen – ta med dator.
 • 14:00-17:00 Gemensam avslutning av läsåret (inkl fika) med femkamp och gemensam middag på skolan som fortsätter så länge vi har lust 🙂
Torsdag 20/6

Eget arbete och reflektionstid – valfri plats….. Sedan är det sommarlov 🙂

Läsårsdata till läsåret 19/20

 • Tis –  13/8 Arbetsåret (om möjligt) börjar för alla nyanställda resurser och lärare.
 • Ons – 14/8 Arbetsåret börjar för alla lärare, pedagoger och resurser (konferens och utbildningsdagar)
 • Tors – 22/8 Elevernas läsår börjar.
 • V44 – Höstlov för eleverna
 • V44 – 28/10-31/10 konferens och utbildningsdagar.
 • V44 – 1/11 ledigt för lärare.
 • Jullov – 20/12-6/1 ledigt för alla med uppehållstjänst eller ferietjänst. 27-28, 30/12, samt 2-3/1 arbetsdagar för övriga.
 • Tis-ons – 7-8/1 konferens och utbildningsdagar
 • V10 – Sportlov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 10/4 samt V16 Påsklov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Tors – 30/4 Valborg, lovdag, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 1/5 Första maj – Ledigt för alla.
 • Tors – 21/5 Kristi himmelfärd – Ledigt för alla.
 • Fre – 22/5 Lovdag – ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 12/6 Sista skoldagen för läsåret.
 • V25 – 15-18/6 konferens och utbildningsdagar.

Detta händer under veckan (v.25)

 • Mån-tors – Se program ovan

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Snart är det lov!! 🙂

 

 

 

Sjökortet v24 – 10/6-14/6

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:30 – kort möte

Agenda

 • Inför elevens val – akuta frågetecken
 • Betygen – så ser det ut just nu
 • Uppgifter inför sommarskolan
 • Övriga frågor.

Betygsläget – kompletteringar av betygssättning och signeringar mm.

Alla betyg är genomgångna och en del signeringar behöver göras och vissa betyg måste sättas. Vissa är missade, vissa har saknat lärare i systemet. Detta gås igenom snarast möjligt av Johan / Anna B, därefter kommer ni få listor där ni er lärare för lärare vad som saknas. Då behöver gå in i Schoolity för att göra kompletteringar / signera betyg.

Sommarskola 

Se i meddelandet / mailet om detta Sjökort vilka som ska gå sommarskola. Dessa elever behöver material och / eller examinationer att jobba med. Det ska läggas in i Schoolity som vid förra lovskolan. Info kommer inom kort då det är klart att lägga in.

Elevens val – Uppdaterade listor, Lunchtider och salar

Här är de listor som gäller från och med måndag : https://harnosand-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/EaMBHqeHKEtAgxA50i0zEZsBBJHOa3R5xTU4g6obd3wPNw?e=Sd1aUz

Återlämning av elevdatorer – torsdag 13/6

Följande schema gäller för återlämning av datorer för åk 8 och 9 (Börje och Simon hämtar i hemklassrummen):

 • 8A och 8B kl 08:00-08:30 i resp hemklassrum.
 • 8C och 8D kl 08:30-09:00 i resp hemklassrum.
 • 9A och 9B kl 09:00-09:30 i resp hemklassrum.
 • 9C och 9D kl 09:30-10:00 i resp hemklassrum.

Eleverna kan lämna in datorerna till Börje och Simon redan innan torsdag – under elevens val.

Tjänstefördelningen

Vi jobbar på detta – Erik hoppas kunna lägga ut den för påsyn under tisdagen. Vi inväntar besked ang anställningar under måndagen.

Närvaro under elevens valdagarna

Tyvärr har vi inte hunnit lägga in grupperna grupp för grupp i schemat. Nu har alla en position som heter ”Elevens val vt19” där alla elever ingår. Så tyvärr blir det en hel del skrollande för att lägga in frånvaron. Vi förstår att det blir lite meckigare än i julas – men det är det bäste vi hinner med till måndag morgon.

Program för sista veckorna 

Vi har fått in lite återkoppling kring programpunkterna för sista veckorna. Ett spikat program kommer måndag eller tisdag. Ingen avgörande förändring kring start- och stopptiderna dock.


A-lag / Ämneslag

 • Inget A-lag eller ämneslag

Att göra på mentorstid / mentorsdag på torsdag

 • Ingen mentorstid  – men mentorsdag på torsdag. För åk 8 och åk 9 se till att finnas på plats i hemklassrummen enligt bifogat schema och att datorerna ä på plats för inlämning till Börje / Simon.

Veckans tips

Intressant alternativ till vårt sätta att räkna – kanske passar vissa elever bättre?!


Detta händer under veckan (v.24)

 • Mån-ons – Elevens val
 • Mån – 08:10-08:30 – kort möte på morgonen
 • Ons – 19:00-ca 01:00 Avslutningsmiddag åk 9
 • Tors – Mentorsdag inkl. städning och tömning av skåp och återlämning av datorer. Se schema ovan för detta. Ansvar Börje och Simon samt resp mentor
 • Fre – 08:40-09:45 Samling för gemensam promenad till kyrkan för Skolavslutning i  samt återsamling i hemklassrummen kl 10:00 (Avslut innan lunch (ingen lunch på skolan) Ansvar Skolledning, Elisabeth E samt alla mentorer

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Snart är det lov!! 🙂

 

 

 

Sjökortet v23 – 3/6-5/6

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Betygen
 • Incito
 • Deadline för sommarskolan
 • Övriga frågor.

Betygsdeadline på tisdag

Nu på tisdag ska betygen vara satta. Enda undantagen är elever som ska göra omprov eller kompletteringar på elevens val-dagarna. Övriga betyg ska sättas. Därefter är de enda ändringar som kan göras är de elever som eventuellt gör betygsgrundande kompletteringar under sommarskolan.

Sommarskola – deadline för anmälan idag mån 3/6 

Viktigt att de elever som tänker sig gå sommarskola anmäler sig senast idag – måndag 3/6. Länk finns i meddelandefältet på Schoolity eller via den här länken:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w9zaNc360mUkFNgRBSBcOasyFuYm3JBvnq3dSUg95RUQlFOSFpXTVNWNE1ORzJHODRDTElURkU5SS4u

Elevens val – Uppdaterade listor, Lunchtider och salar

Nu är listorna uppdaterade något vad gäller elever (eleverna har även de tillgång till dessa listor). De senaste listorna finns att hitta här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/EaMBHqeHKEtAgxA50i0zEZsBBJHOa3R5xTU4g6obd3wPNw?e=Sd1aUz

Där finns även lunchtider och salar för ons. 5/6. Tillgång till salar gäller även mån-ons 10-12/6 om ni inte planerar annat och meddelar eleverna. Lunchtiderna är dock fasta om ni inte kommer överens med någon annan grupp att byta.

Tider för elevens val är generellt 08:30-14:00 – eller motsvarande tidsspann som ni själva kommer överens om med eleverna. Om ni ändrar tiden på ons. 5/6 måste ni själva meddela eleverna.

Tjänstefördelningen

Vi inväntar några svar från er lärare samt ett par kandidater för rekrytering. Därav kommer inte tjänstefördelningen ut förrän under v.23.

Incito – Brukarundersökning SKL samt Kulturmätning

Förra veckan missades att påminna om att alla elever ska göra brukarundersökningen och en sista kulturmätning – dessa har vi aviserat om länge och måste göras innan eleverna går hem för sommarlov. Alla elever som ännu inte gjort dem har fått mail till edu.adressen. Gör detta på mentorstid.

Inlämning av datorer

Inför sommaren ska både åk 8 och åk 9 lämna tillbaka sina datorer – för återinlämning för åk 9 samt uppdateringar för åk 8. Mer info om detta kommer att skickas ut via Schoolity.

Fusk med fotade examinationer

Det kryper fram att elever fotar av prov / examinationer och skickar till elever / alt. lämnar in ofullständigt för att göra provet på omprovstid. Därför viktigt att tänka på följande:

 • Mycket viktigt att telefonerna samlas in mangrant även vid prov/examinationer.
 • Undvik att ha exakt samma prov/examinationer vid omprov.

Program för sista veckorna 

Vi håller på att se över programpunkterna för sista veckorna. Ett grovt förslag till planering finns här: Förslag till planering v24 och 25

Om det finns sådant som vi missat men sagt att vi ska göra – meddela Erik eller Johan.


A-lag / Ämneslag

 • Ämneslagstiden används för betygsarbete
 • För resurser – avslut handledning för lå 18/19. Ansvar Marie B

Att göra på mentorstid

 • Information gällande elevens val – länk till listor finns i Schoolity (även lunchtider och salar för onsdagen)
 • Påminn om anmälan till sommarskola. Senast 3/6. 
 • Göra Brukarundersökning och Kulturmätning i Incito – alla har fått mail.
 • Påminna eleverna i åk 9 att anmäla till avslutningsmiddagen och nominera skolkamrater till ev. utmärkelse.

Veckans tips

Bra från UR om att möta barn med NPF-behov: https://www.ur.se/foraldrar/inspiration/att-bemota-elever-med-npf-i-skolan/


Detta händer under veckan (v.23)

 • Mån – Sista dagen att anmäla till Sommarskolan
 • Tis – Deadline för betygssättning i Schoolity
 • Ons – Se bifogad länk/fil – Elevens valplanering på f.m. Ny tid för fotbollsmatchen Hedda / Wendela kl 12:45 på högslätten. Ansvar Idrottslärare

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

När det känns stressigt – En dag i sänder!

En dag i sänder

 

 

Sjökortet v22. 27-29 maj

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Skolråd
 • Idrottsdagen
 • Övriga frågor.

Skolråd mån 27/5 kl 18:30

På måndag den 27/5 är det skolråd mellan 18:30 och ca 20:00. Viktigt att varje A-lag utser en representant till mötet. Följande agenda har under fredagen gått ut till alla föräldrar:

Förslag till agenda:

 • Läget på skolan idag
 • Utvärderingen gleerups
 • Jämställdhet
 • Ny timplan med stärkt matte och idrott inför hösten – inget elevens val
 • Personalläget inför hösten
 • Avslutning och avslutningsfest åk 9
 • Terminsbetyg och Slutbetyg åk 9′
 • Gemensam liten undervisningsgrupp Hedda / Wendela
 • Övriga frågor

Under ”Övriga frågor” lägger vi till eventuella frågor som föräldrarepresentanterna tar med sig till mötet.

Elevens val

Valen skall vara gjorda. Val länken stängs ner den 26/5.

Tjänstefördelningen

Förhoppningsvis kommer  vi kunna skicka ut en preliminär tjänstefördelning under kommande vecka. Den kommer att vara preliminär och grund för dialog om så behövs.

Fönster

När klassrum lämnas efter lektioner, måste ni tillse att alla fönster är stängda. Ev. lösa handtag måste ni hålla hårt i. Dessa skall inte komma i eleverna ägo.

Redovisning av Sydafrikaresan i klasser på Hedda Wisingskolan.

Under några mentorstid måndag 27/5  kommer sydafrikaresenärerna att redovisa sina upplevelser för skolkamrater här på Hedda. Se schema för när eleverna redovisar här på skolan : Redovisningar Sydafrikaresa till klasser

Tjänster

I dagsläget söker vi följande 4 tjänster:

 • Ämneslärare/spec. till 7-9B (ersätter Marie F som flyttar till Ö-vik)
 • Resurs/pedagog till 7-9B (ytterligare medarbetare / nyanställning för att stärka laget när vi tar emot fler elever från fastlandet till gruppen)
 • Lärare Ma/No (ersätter Inga-Lill som börjar på Wendela).
 • Idrott / resurs som utannonseras pga att Patrick och Magnus inte är behöriga.

Om ni vet möjliga kandidater till dessa tjänster så tipsa gärna. Tjänsterna hittar ni här: https://heddawisingskolan.com/lediga-tjanster/ eller på Härnösands kommuns hemsida och platsbanken. Annonsering i Allehanda  sker nu till helgen och i veckan.

Rättning av Np prov.

Måndag fm. gemensam rättning; Elisabet Enander, Per-Olov tidstrand, Inga- Lill Söderqvist och Laine Löfman.

Onsdag: Rättar, Sabine D, Eva s och Laine L.

 

Riktlinjer för betygssättning

Om man känner sig osäker kring bedömning och betygssättning så vill vi påminna om de riktlinjer vi har. Läs mer här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

EHT

Måndag 27/5. kl 12.00-16.30 kommer hela EHT att ha en eftermiddag med planering och utvärdering inför kommande läsår.

 


Att göra på mentorstid

 • Information gällande elevens val.
 • Påminn om anmälan till sommarskola. Senast 3/6. 

 

Detta händer under veckan (v.22)

 • Måndag EHT planering 12.00-16.30. Skolråd kl 18.30-20.00
 • Måndag. Birka Cruises. Paradorkesterns elever lediga fm.
 • Onsdag konf tid. IKT

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Språket kan göra att förutsättningar för hur man ställer sig till lärande förändras helt. Viktigt hur vi möte elever med annan språklig och kulturell bakgrund.

 

Sjökortet v21 – 20/5 – 24/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Skolråd – påminnelse – mån 27/5 kl 18:30
 • Tider och ramar för fredagens mottagande av blivande åk 7
 • Enkäter – Kulturmätning och Brukarundersökning – ligger ute klara att göras under v21 eller v22.
 • Övriga frågor.

Lovskola sommarlov

Ifjol var det vi som hade lovskolan på sommaren – nu i år är det Wendela. Se nedan hur det ser ut i stort. Alla ni som har elever som skulle behöva lovskolan – främst i åk 9 och 8, men även om det är av nöden i åk 7 – påminn dem om detta. Det ligger nu på Schoolity.

Tider mm:
Datum: Lovskolan pågår mån 17/6-tors20/6 + mån 24/6-tis 25/6.
Tid: 08.00-14.00
Lunch: lättare lunch serveras i fiket 11.00-11.30 (typ fil + smörgås).
Undervisningsgrupper: Indelning efter årskurs och vid flera grupper inom en årskurs även efter ämne.
Anmälan: Sista datum för anmälan måndag 3/6. Anmälan sker via anmälningsformulär i Forms.
Länk till anmälningsformulär: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w9zaNc360mUkFNgRBSBcOasyFuYm3JBvnq3dSUg95RUQlFOSFpXTVNWNE1ORzJHODRDTElURkU5SS4u

Uppsamling för de som missat nationella prov

Vi erbjuder uppsamlingsheat på fredag 24/5 för de som missat något nationellt prov. De hinner endast göra ett längre eller möjligen två kortare prov den dagen – så om man missat flera måste man prioritera vilket man ska ta. Carina BB, Marie B och Malin S håller i detta.

Planering av mottagande av nya åk 7 samt uppföljning 7D  

På konf.tiden på onsdag så kommer alla blivande mentorer i åk 7 att ha planeringstid för vad ni ska göra när ni har lärakännadag med de nya eleverna. Johan meddelar ramarna för dagen på måndagenkonf.

Samtidigt på konf.tiden så kommer EHT att återkoppla kartläggningen av 7D till alla som undervisar klassen.

Tjänstefördelningen

På grund av hotsituationen i onsdags så gick så mkt tid bort så att vi hann inte göra klart det preliminära underlaget för tjänstefördelningarna för påsyn. Vi gör dessa klara så snart vi kan när Erik är tillbaka och lägger utkasten i era fack.

Tjänster – påminnelse

I dagsläget söker vi följande 4 tjänster:

 • Ämneslärare/spec. till 7-9B (ersätter Marie F som flyttar till Ö-vik)
 • Resurs/pedagog till 7-9B (ytterligare medarbetare / nyanställning för att stärka laget när vi tar emot fler elever från fastlandet till gruppen)
 • Lärare Ma/No (ersätter Inga-Lill som börjar på Wendela).
 • Idrott / resurs som utannonseras pga att Patrick och Magnus inte är behöriga.

Tjänsterna i Ty och Fr har tidigare utannonserats av samma skäl som idrottstjänsterna. Till dessa tjänster har Christina W och Christina B-E återanställts på ett läsår till.

Om ni vet möjliga kandidater till dessa tjänster så tipsa gärna. Tjänsterna hittar ni här: https://heddawisingskolan.com/lediga-tjanster/ eller på Härnösands kommuns hemsida och platsbanken. Annonsering i Allehanda  sker nu till helgen och i veckan.

En sista kulturmätning  samt brukarundersökning för läsåret

V.21-22 ska en sista kulturmätning samt brukarundersökningen göras med eleverna. Utskick inför detta sker förhoppningsvis innan måndag morgon.


Ämneslagstid

 • Gå igenom och diskutera hur det blir med betygen i förhållande till den betygsanalys ni gjorde i vintras. I övrigt ämneslagsarbete efter behov.

Att göra på mentorstid

 • Alla elever behöver göra sina val till elevens val. Webbformulär ligger ute på Schoolity.
 •  Brukarundersökning och kulturmätning ska det även göras under vecka 21 eller 22 – enkäten har skickats till alla.

Veckans tips 

f97bf129-bfce-44af-a8b8-c235900208d7

Om man vill följa vad som händer på seminariet ”Creating an inclusive classroom” som Erik är på så kan man göra det här: https://heddaundervisning.com/erasmus-eu-projekt-sofia/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan: Elever från Sydafrikautbytet har presentationer på Geresta. Se schema för detta i förra Sjökortet.
 • Mån – 09:50-10:50 – Destination jobb har en Vårdföreläsning för 8B och 8C Ansvarig Malin L samt lärare som undervisar vid tidpunkten.
 • Mån – 13:00-14:00 – Destination jobb har en Vårdföreläsning för 8A och 8D Ansvarig Malin L samt lärare som undervisar vid tidpunkten.
 • Ons – EU-val för alla elever. Se info förra Sjökortet – Ansvar SO-lärarna
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid.  Se ovan – Ansvar blivande A-lag åk 7 / EHT
 • Fre – Friluftsdag / mottagande av blivande åk 7 – Ansvar Patrick, Dennis och Magnus samt blivande mentorer till åk 7 ht19.
 • Fre – Uppsamlingsheat för missade nationella prov Ansvar Marie B, Mlin S och Carina BB samt alla ämneslärare med NP.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att lära av Maria Montessori – gäller nog alla åldrar: