Sjökortet v36 – 3/9-7/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Hädanefter kommer agendan för måndagsmötet alltid ligga överst i Sjökortet

Agenda

 • Avstämning – finns några akuta frågor inför veckan (ex. inför föräldramötena)?
 • Anna E (skolsköterska) går igenom särskilda medicinska behov och ev handlingsplaner för elever.
 • Påminnelse – mkt viktigt att om man har planerad ledighet måste det vara helt solklart för Agneta och den / de som ska ta lektionerna att man är borta.
 • Daniel förklarar kort larm och larmtider – när kan man gå in i skolan på kvällar och helger, samt inför föräldramöten tis/ons.
 • Övriga frågor

IT-pedagog – välkommen Björn

Från och med i höst kommer IT-pedagog Björn Eriksson att vara på skolan drygt en dag i veckan för att stötta oss alla  – elever och medarbetare – i vår IKT-kompetensutveckling. Främst kommer han att finnas på skolan på fredagar, men även vissa onsdagar.

Uppdaterade brandrutiner

Brandrutiner

Brandrutinerna är uppdaterade – se här. Mkt viktigt att var och en läser dessa noga och att ni går igenom dem på A-lagstiden. Gå särskilt igenom punkt D i utrymningsrutinerna vid larm. Skriv ut dem och se till att de ligger tillsammans med KRIS-handledningsmaterialet i varje arbetsrum. Se brandrutinerna här: Brandrutin Hedda Wisingskolan 180903

Föräldramöten

Inför föräldramötena finns en checklista här: Föräldramöte Checklista

Förväntansdokumentet kommer att kopieras upp till alla (för att dela ut till föräldrar) och läggas i personalrummet.

Genomgång/kurs för elever i digitala verktyg v.36-37

Eftersom det är mkt nytt även för eleverna ang digitala verktyg så kommer alla klasser få två pass om Schoolity/Gleerups/Office365 nu direkt i början av terminen. Sedan får vi gå in i klasserna allteftersom för att ge stöd och kompetensutveckling till eleverna.

Följande schema är preliminärt – vi har ännu inte spikat alla detaljerna om vem som går in och gör vad – men om ingen rättelse kommer ut är det detta som gäller. Se schemat här: Introduktion av Schoolity i alla klasser v36

Inloggning till Schoolity och lärarmanual till Gleerups

För er som inte hittat till Schoolitys supportsida eller behöver skicka instruktioner så finns alla möjliga instruktioner här: https://www.schoolity.com/help/help.html

För instruktioner för inloggning som elev eller personal kan du gå direkt hit: https://www.schoolity.com/help/logga_in/logga_in.html 

Här kan du hitta en lärar/elevmanual till Gleerups läromedel (bas): Manual till digitala läromedel från Gleerups En mkt enkel föräldraguide/presentation läggs på HeddaUndervisning.com

Tre ”bra-att-veta-instruktioner” i Gleerups digitala läromedel

På HeddaUndervisning.com finns nu länkat till tre ”Bra-att-veta-instruktioner” för eleverna (och medarbetare). Det gäller 1. Att markera och kommentera (anteckna) direkt i läroboken. 2. Att skriva egna anteckningar – föra noter vid genomgångar etc. samt 3. Att översätta direkt från Google Translate i Gleerups – särskilt bra i dialogen med SvA-elever. Se instruktionsfilmerna (som eleverna hittar på antingen Gleerups egen hemsida eller på HeddaUndervisning.com) här: https://heddaundervisning.com/2018/09/01/markera-och-anteckna-direkt-i-ditt-digitala-material-i-gleerups/ 

Uppdaterad gemensam kalender samt förslag till program för v.44

Gemensam kalender

Nu börjar den gemensamma kalendern (Hedda Wisingskolans gemensamma kalender) ta form – hela årshjulet är ännu inte på plats – men det mesta vi vet händer under höstterminen är inlagt. Om du av någon anledning inte har åtkomst till den gemensamma kalendern så meddelar du Erik J så fixar han det. Från och med nu kommer rubriken ”Planering framåt” att tas bort härifrån Sjökortet då det bara blir en upprepning av infon som finns i den gemensamma kalendern. Extra viktiga datum kommer att lyftas som påminnelser här i allmän information.

Ett preliminärt förslag till program för v.44 ligger också ute direkt i kalendern. Om ni har idéer på andra uppslag / annat innehåll – meddela Erik eller Johan snarast. För de lärare som är inblandade i ”Hand in hand” så är det nu ändrat till mån/tis v.44 istället för tors/fre.


 A-lag och ämneslag

 • Alla A-lag – gå igenom Brandrutinerna.
 • Alla A-lag övrig tid läggs på att förbereda föräldramötet

Glöm inte att skicka A-lagsprotokollen till Erik och Johan.


Att göra på mentorstid

 • Påminn alla elever om att matsalen öppnar 11:00 och att man ska gå och äta den tid det står lunch på schemat även om rasten börjar tidigare.
 • I åk 7 kommer datorerna att börja delas ut. Börje N och Carina BB håller i detta. Ni bör även utse klassrådsrepresentanter inför första elevrådsmötet mån 17/9.
 • I åk 8-9 utse klassrådsrepresentanter inför första elevrådsmötet mån 17/9.

Veckans tips 

Hurvetdudet

Mkt bra att tipsa om åt alla håll – elever, kompisar, kusiner, grannar, bryllingar, etc – inför valrörelsen – ha koll på faktan – Hurvetdudethttps://hurvetdudet.nu/


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – 08:50-09:30 Mentorstid åk 7 Datorer börjar lämnas ut. Ansvar Börje N
 • Tis-Ons – föräldramöten. åk 7 tis kl 18:30, åk 8 ons kl 18:00, åk 9 ons kl 19:00. Se ovan. 8Ds föräldrar ska lämna medgivanden för ”Hand in hand” Ansvar Skolledningen och resp. mentorer.
 • Tis – 15:30-16:30 A-lag
 • Ons – 08:00-09:00 Ma-screening på RS-tid Ansvar Marie B, Carina BB och Elisabet E
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid Konferens/APT bla diskutera examinationschemat.
 • Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • Ons och Fre – Introduktion till digitala verktyg för elever se schema ovan samt i kalendern. Ansvar Superanvändare samt Schoolitypiloter
 • Tors – Skolval rullande under dagen Ansvar Bengt J
 • Tors – 11:00-12:00 RKA-möte Ansvar skolledningen och resp skyddsombud.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Ta en dag i sänder 🙂 

 

 

 

 

Sjökortet v35 – 27/8-31/8

Sjökortet1

Allmän information 

Skicka bilder från era aktiviteter 

Nu när ni jobbar med era klasser/grupper med värdegrund och gruppstärkande aktiviteter – skicka gärna bilder till Erik J 0702971210 så kan han lägga ut på facebook. MKT VIKTIGT att ni kollar med eleverna om de får vara med på bild (om inte samtyckes blanketten har lämnats in).

Skogen i skolan för åk 7

Skogen i skolan

Torsdag den 20/9 har alla elever i åk 7 skogshalvdag med ”Skogen i skolan” uppe på Bondsjöhöjden. Separat schema kommer via mail.

Föräldramöten

Kvällar och tider för föräldramöten är nu spikade – se nedan inkl länk av till det som gått ut till föräldrar via HeddaUndervisning.com.

MBL – tjänstefördelningar – ramscheman

Så snart alla frågetecken är utredda kring schemat i Schoolity så gör vi en sista översyn av tjänstefördelningarna. Det är dock viktigt att vi får inn alla frågor till oss i skolledningen / schemaläggare så att vi kan kolla och rätta/ändra om så behövs. Fråga Erik eller Johan om det är nåt oklart eller meddela Anna B eller Johan om nåt verkar behöva justeras i schemat.

Vi har fått frågor kring faktorerna – i den bifogade filen till mailet med länken till detta Sjökort finns en lista med viss förklaring av faktorerna.

Så snart allt är genomgånget och MBLat vill vi ha in era RAM-tider. Utgå ifrån en utskrift av ert schema i Schoolity.


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – använd tiden på tis e.m. för egen planering.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Internetstiftelsen

IIS – (Internetstiftelsen i Sverige) har färdigt lektionsmaterial om allt möjligt som gäller digitalisering – allt ifrån källkritik till grafik.  Se deras digitala lektioner här


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån. Ansvar resp. A-lag
  • Åk 7 har gruppstärkande aktiviteter på/i skolan och kring skolan om inte schemat kastats om pga vädret.
  • Åk 8 Är på cykelutflykt runt Härnön
  • Åk 9 Är på vandring i Skuleskogen
  • 7-9B Blandade aktiviteter, bla Bangolf.
 • Tis. Ansvar – resp. A-lag
  • Åk 7 jobbar vidare med gruppstärkande på olika håll – KA5, Kåken, Brännbollsplan, Hkksalen….
  • Åk 8 Fortsatt värdegrundsarbete på skolan.
  • Åk 9 Brännboll…. om det finns nåt kvar i benen efter vandring 🙂
  • 7-9A Ska till Hemsö fastning 🙂
  • 7-9B Ser över och börjar planera skolarbetet och rutiner för gruppen.
 • Ons. RS-tiden v. 35-39 Aktiviteterna startar för resp. årskurs
  • Åk 7 Matte – nötning av grunder i de fyra räknesätten Ansvar – Elisabet E mfl
  • Åk 8 Svenska – bla gemensamt upplägg för skrivna texter… Ansvar – Ann-Sofie F mfl.
  • Åk 9 Framtidsplanering Ansvar – Malin L mfl. 
 • Ons. Undervisningen rullar igång enligt schemat. Ansvar – Alla undervisande lärare
 • Ons. Konferenstiden 15:40-17:00
  • Tid att delge varandra vad ni gjort med eleverna och var som givit extra mycket. Ansvar – resp A-lag
  • EHT och Ann-Sofi presenterar planering inför läsåret. Ansvar – EHT o Ann-Sofi
  • Inventering om vad vi behöver fokusera på i Schoolity. Ansvar – Skolledningen

Planering framåt

 • V.36 – Mån – Datorer till elever i åk 7 börjar delas ut.
 • V.36 – Tis-Ons – föräldramöten. åk 7 tis kl 18:30, åk 8 ons kl 18:00, åk 9 ons kl 19:00. Läs mer på HeddaUndervisning.com om detta – klicka här.
 • V.36 – Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • V.37 – Tis – på Ämneslagstid men med start redan 15:00 (till 16:30) kommer Gleerups och har en fördjupad Workshop. Kallelse till de som berörs kommer. Tis – kväll kl 18:00-20:00 kurs/genomgång av Schoolity och presentation av Gleerups för föräldrar.
 • V.37 – Ons – På konf.tiden 15:30-17:00 Gleerup har genomgång med de som inte hade genomgång under tisdagen. Övriga ämnesmötestid.
 • V.37 – Tors-Fre – De som är inblandade i projektet ”Hand in Hand” är på utbildning med MIUN (mail går ut med kallelse).
 • V.38 – Tors – Skogen i skolan för alla elever i åk 7.
 • V.39 – Hela veckan – PRAO för 9C och 9D.
 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat för hela terminen – men det sker nu allt eftersom. Vi återkommer när vi tror att vi lagt in allt vi borde veta redan nu….

Viktigt att komma ihåg

Förväntansdokumentet

Vad jag har förstått så har många ev er redan haft spännande diskussioner och övningar kring värdegrund och förväntansdokumentet. Vi vill alla höra på konf.tiden hur det har gått de 4 första dagarna.

Under vårterminen testade vi på prov att använda förväntansdokumentet som aktivt verktyg mot några elever som i vissa frågor behövde påminnas lite extra om vad förväntansdokumentet säger, vad gäller kränkningar, och vilka konsekvenser det får om man inte följer det. Inget komplicerat men det blev mycket effektivt att ha som grund i diskussionen om vad som hänt och hur det påverkar andra. Vi satte oss ner i 5 min innan vi träffade eleverna en och en och markerade / ”high lightade” i dokumentet på vilka områden eleverna inte gjort vad som förväntades av dem.

Förväntansdokument som verktyg

Konsekvenstrappa som verktyg

Det blev både mycket konkret underlag i diskussionen, lätt att dokumentera samt bra i återkopplingen till vårdnadshavare.

Eftersom vi behöver bli tydligare i arbetet med återkopplingen kring eleverna kring värdegrund såväl som förväntansdokumentet så tycker vi att ni ska prova detta. Det behöver inte göras digitalt – det går lika bra på papper. Om man vill göra det digitalt kan man hämta dokumentet i wordformat här: Förväntansdokument

 

 

 

Sjökortet v34 – 20/8-24/8

Sjökortet1

Allmän information 

Tillgång till olika kalendarium i Outlook samt maillista

En uppdaterad maillista har nu skickats ut till er alla – det är en maillista med alla medarbetare på Hedda. Den kommer med all säkerhet att uppdateras under läsåret – men den är bra som start. Se länk här hur man sparar delad kontaktlista: https://videopress.com/v/a58cQT7e 

Alla nya medarbetare har dessutom fått tillgång till vår gemensamma kalender samt de olika årskursernas examinationskalendrar. Se riktlinjer för hur de ska användas här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-examinationer-och-examinationskalendern.pdf 

Årskalender

En årskalender håller på att sammanställas – så snart den är klar kommer allt info på den läggas ut i skolans gemensamma Outlookkalender. Vi inväntar dock lite info från olika håll innan den är helt färdig.

Program inför planeringsdagarna 20/8-22/8

Här nedan finns programmet för de återstående planeringsdagarna.

Program inför planeringsdagar augusti 2018

Följande program gäller för de återstående konferensdagarna 20/8-22/8 för alla medarbetare. Programmet för konferensdagarna gäller med reservation för förändringar för oförutsedda situationer och behov.

Måndag 20/8

 • 08:30-11:30 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal och resurspersonal som undervisar åk7 samt EHT. Särskild överlämning kommer att bokas med de som berörs under v. 34. För övriga egen planeringstid
  • Geresta 08:30-09:50
  • Bensträckare 09:50-10:00
  • Brännaskolan 10:00-11:20
 • 11:30 Lunch på egen hand
 • 12:30 Möte för alla resurser inkl skolledning (Johan och Erik) och spec. Marie B. – Möjligheter och svårigheter som kan uppstå i arbetet. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. För övriga egen planeringstid
 • 14:30 Gleerups presenterar de digitala läromedlen vi kommer att börja med från och med i höst. Alla tar med sin dator. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och spec.
 • 16:30 Dagen avslutas

Tisdag 21/8

 • 08:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 EHT inkl Ann-Sofie ska presentera hur vi kommer att jobba under läsåret med stöd och elevvårdsarbetet, samt presentation av hur resp klass särskilda behov finns dokumenterat och tillgängligt. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 14:30 Egen planeringstid förutom den tid man berörs av särskild överlämning enligt nedan.
 • 15:00 Särskild överlämning enligt separat schema för elever med särskilda behov, (kommer via mail senast måndag 20/8) fortsätter under onsdagen. I studiegården.
 • ca 15:30 (för vissa med extra överlämning 16:30) Dagen avslutas med avfärd till Anna E ute i Finsvik för knytis!!

Onsdag 22/8                                    

 • Onsdag morgon – deadline för inskickning av de tre planerna – se instruktionen här: Tre planer inför läsåret
 • 08:30 Schoolity fortsättning genomgång. Alla tar med sin dator. Vi är i O112. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 10:30 fika i personalrummet
 • 11:00 Allmän info om policys mm. Samt kartläggning IKT-kompetens LIKA. Alla tar med dator. I Gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. Följande punkter kommer att tas upp:
  • Policy för lovansökningar.
  • Möten i A-lag ang resursuppdrag mm.
  • Kalendarium för läsåret.
  • Nationella prov och hur de matas in.
  • Dokumentation av elever i behov av stöd.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 Öppen tid för alla resurser för övriga egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Avstämning inför att eleverna kommer All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

Program för de två första skoldagarna

Torsdag 23/8 – första skoldagen

Detaljprogram står resp A-lag för och presenteras för mentorerna.

 • Åk 7 – kl 08:30 samlas alla nya sjuor i Ljushallen (strax innanför huvudentrén där vi samlades när ni var på skolan och hälsade på) för att möta sina nya mentorer för vidare aktiviteter i hemklassrummen. Lunch serveras på skolan vid ca 11:00. Programmet fortsätter ca 11:45 och pågår till ca 12:30 då dagen avslutas.
 • Åk 8 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 11:30. Programmet fortsätter ca 12:15 och pågår till ca 12:45 då dagen avslutas.
 • Åk 9 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 12:00. Programmet fortsätter ca 12:45 och pågår till ca 13:15 då dagen avslutas.
 • 15:30-16:30 – MBL tillsammans med Wendela ang lägstanivå för läsåret i Schoolity. Kallelse har gått ut till berörda från Sara Mattsson. Plats: konferensrummet på Wendela.

Fredag 24/8

Respektive klass och årskurs följer det program som resp. A-lag har gjort för dagarna 23/8-28/8. Det kommer att komma ut till alla senast under onsdagen den 22/8 via mail och presenteras här.

Lunchtiderna är desamma som under torsdagen 23/8.

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Riskbedömningar för aktiviteter utanför skolan

Glöm inte att riskbedömningar ska göras för all verksamhet utanför skolan (görs på grupp, klass eller A-lagsnivå, beroende på hur sammanhållen aktiviteten är). De fylls i och skrivs ut samt lämnas senast dagen innan i Erik Js fack. Finns tveksamheter kring riskerna / att ni inte har täckning för era behov måste ni få klartecken av Erik eller Johan innan aktiviteten startar.

Se checklistan här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf 

MBL – tjänstefördelningar

Så snart alla scheman och därmed tjänstefördelningar är klara och genomgångna i Schoolity så kommer vi kalla till MBL. Inför detta kommer allt underlag utöver det som finns i Schoolity att skickas ut till fackliga företrädare. Allt är inte helt klart ännu i detalj, – det kan saknas enstaka moment/positioner i systemet.

Det är därför mkt viktigt att alla hör av sig till Johan och /eller Anna B om ni saknar nåt på schemat eller om det är nåt som ser konstigt ut.


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – se separat program för första veckan.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Skolporten

Mycket intressant från Skolporten om elevers kunskapssyn: https://www.skolporten.se/forskning/intervju/elevers-forhallningssatt-till-kunskap-viktigt-i-en-varld-av-fake-news/ 


Detta händer under veckan (v.34)

Se planering ovan.


Planering framåt

 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat. Kommer förhoppningsvis under v.34.

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet genomsyras av vår värdegrund.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v33 – 14/8-17/8

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka till skolan efter härlig sommarledighet

Hoppas ni alla haft en bra ledighet och kunnat njuta av den fantastiska (men också lite skrämmande för Sverige….) solen och värmen här hemma i Sverige. Nu börjar Hedda Wisings tredje läsår – Härligt och spännande!!

Program inför planeringsdagarna 15/8-22/8

Här nedan kan finns hela programmet för planeringsdagarna.

Program inför planeringsdagar augusti 2018

Följande program gäller för konferensdagarna 15/8-22/8 för alla medarbetare. Programmet för konferensdagarna gäller med reservation för förändringar för oförutsedda situationer och behov. Till programmet kommer det att komma länkar med webblanketter för ifyllnad – de kommer via mail. 

Onsdag 15/8 – alla medarbetare 

 • 08:30 Samling i Gradängsalen, genomgång av planering för konf.dagar och generell info (presentation av nya medarbetare, larm o nycklar, kopieringsmaskiner/skrivare, etc.). Alla medarbetare
 • 09:30 Fika i personalrummet.
 • 10:00 A-lagsarbete – planering av elevernas första veckor – är det något som behöver bokas / beställas (bussar till Skule, material, etc.)? Tid för att spika bokningar och beställningar – i övrigt egen tid att komma i ordning. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. Alla medarbetare i A-lag
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00 Kvalitetsarbete – Hur jobbar vi med utvecklingsarbete? Uppföljning av ”Mål och visionsarbete” från Tallinnresan (inkl tid för kaffe på plats) i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • Ca 14:30 Fika i personalrummet
 • 15:00 Arbete i A-lag med att planera arbetet med hur ni ska jobba med teambuildning, mm. de första veckorna. Värdegrundsmaterialet med utgångspunkt från era ideer från juni/Tallinn inkl hur ni ska göra för att hålla samma linje kring stramare policy kring mobiltelefoner. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

Torsdag 16/8

 • 08:00-12:00 Utbildning i Schoolity för superanvändare och Schoolitypiloter. Anna B, Olle L, Olof A, Mattias M, Dennis B, Börje N, Johan V, Erik J (ev. Anna F) i sal O112. För övriga lärare egen planeringstid.
 • 08:00-09:30 Möte för alla resurser. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L I sal O226.
  • Presentation
  • Förväntningar
  • Mötes- och fortbildningsbehov.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet.
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Planeringsmöte EHT inkl skolledning. Hela EHT (ev delar vi upp oss under e.m.) i Studiegården.
  • Arbetsfördelning
  • Handledning resurser
  • Översiktsplanering
  • Första planering av ev. EHM-upplägg
  • Planering av screening i olika ämnen
  • Arbetsgång inför året
  • Övriga frågor
 • 13:00 (tid inkl fika) Egen planeringstid förutom för de som berörs av nedanstående punkter.
 • 13:00-14:30 Möte gemensamt i sal N215 för ämneslag Ma/No, Sv och Eng ang vilka som ska ha ”Riktat stöd” (mån e.m. och ons f.m.) i åk 8 och åk9. Alla lärare som undervisar i dessa ämnen, all resurspersonal samt spec.lärare och de som har ”Riktat stöd” på schemat (inkl. skolledning).
 • 13:00-14:30 Lärare i idrott och hälsa planerar in vilka dagar under läsåret de tänker att de vill ha idrottsdagar så att detta kan komma in i kalendariet snarast. Lokal väljer ni själva.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Dagen avslutas

Fredag 17/8

 • 08:30-09:30 Genomgång med ”Schoolitypiloter” och superanvändare i Schoolity – vad ska första genomgången med personalen innehålla? Gå igenom förslaget till ”Lägstanivån i Schoolity” Alla som fått utbildning i Schoolity under torsdagen. I sal O112.
 • 08:30-09:30 Möte för alla resurser – utbyte av material och hjälpmedel – Mattias M visar digitalt stödmaterial.  Mattias M, Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. I sal O226. För övriga egen planeringstid.
 • 09:30 Fika i personalrummet
 • 10:00 Inloggning i Gleerups läromedel och skapa konto för de som inte har samt Introduktion av Schoolity inkl lägstanivå mm. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Utbildning i PMO – Carina BB, Marie B, Erik J och Johan V.
 • 13:30-15:30 Planeringstid för upplägg under ”Riktat stödtid” (RS) under v. 35-39 – Gäller Elisabeth E, Inga-Lill S, Anna B och Bachar R (Ma i åk 7), Ann-Sofie F, Rut S, Victoria Ö, Anna W och Annette F (Sv i åk 8), Malin L, Olov A, Dennis B, Tobias H (Framtidsplanering i åk 9) Övriga har egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:30 dagen avslutas

Måndag 20/8

 • 08:30-11:30 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal och resurspersonal som undervisar åk7 samt EHT. För övriga egen planeringstid
  • Geresta 08:30-09:50
  • Bensträckare 09:50-10:00
  • Brännaskolan 10:00-11:20
 • 11:30 Lunch på egen hand
 • 12:30 Möte för alla resurser inkl skolledning (Johan och Erik) och spec. Marie B. – Möjligheter och svårigheter som kan uppstå i arbetet. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. För övriga egen planeringstid
 • 14:30 Gleerups presenterar de digitala läromedlen vi kommer att börja med från och med i höst. Alla tar med sin dator. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och spec.
 • 16:30 Dagen avslutas

Tisdag 21/8

 • 08:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 EHT inkl Ann-Sofie ska presentera hur vi kommer att jobba under läsåret med stöd och elevvårdsarbetet, samt presentation av hur resp klass särskilda behov finns dokumenterat och tillgängligt. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 14:30 Egen planeringstid förutom den tid man berörs av särskild överlämning enligt nedan.
 • 15:00 Särskild överlämning enligt separat schema för elever med särskilda behov, (kommer via mail senast måndag 20/8) fortsätter under onsdagen. I studiegården.
 • 16:30 Dagen avslutas

Onsdag 22/8                                    

 • 08:30 Schoolity fortsättning genomgång. Alla tar med sin dator. Vi är i O112. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 10:30 fika i personalrummet
 • 11:00 Allmän info om policys mm. Samt kartläggning IKT-kompetens LIKA. Alla tar med dator. I Gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. Följande punkter kommer att tas upp:
  • Policy för lovansökningar.
  • Möten i A-lag ang resursuppdrag mm.
  • Kalendarium för läsåret.
  • Nationella prov och hur de matas in.
  • Dokumentation av elever i behov av stöd.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 Öppen tid för alla resurser för övriga egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Avstämning inför att eleverna kommer All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Ni som är nyfikna på Schoolity – ni kan redan nu hitta kontaktuppgifterna till eleverna via mobilen eller datorn när ni loggat in. Prata med Erik, Johan, Anna B eller Mattias om ni vill ha hjälp med hur man gör.

 


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – se separat program för planeringsdagarna.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Skolvärlden

Så blev deras skola NPF-säkrad – intressant artikel i Skolvärlden. Se särskilt faktarutan om anpassningar!! http://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-deras-skola-npf-sakrad 


Detta händer under veckan (v.33-34)


Planering framåt

 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat. Kommer under v.34.

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamheten genomsyras av vård värdegrund.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v24 – 11/6-15/6

Sjökortet1

Allmän information 

Sommarskola – uppgifter till eleverna

Nu har vi fått in en del anmälningar till sommarskolan. Erik och Johan i dialog med Wendela håller på att planera hur upplägget blir i detalj nu när vi fått in aktuella anmälningar.

Viktigt för er som undervisar elever i åk 8 och 9 är att ni går igenom den bifogade listan som finns i mailet till det här veckobrevet. Där finna alla elever på Hedda (och Wendela) listade som ska ha sommarskolan mellan 18/6 och 29/6. Dessa elever måste dock ha uppgifter att arbeta med under dessa dagar. För eleverna i åk 9 gäller även att de uppgifterna måste innehålla prov/examinationsuppgifter som kan bedömas vid sommarskolans slut.

Ni som har undervisat eleven den senaste terminen / läsåret ska skriva ett underlag inför lovskola senast torsdag 14/6. Detta underlag inkl material (ev. böcker, examinationer, inlämningsuppgifter, etc.) ska lämnas i en låda på expeditionen. Se blanketten för ”Underlag för lovskola” som ifyllningsbar pdf.

 

Inför nattvandringen

Väder nattvandring

Glöm inte att diskutera och gå igenom riskerna med varandra och eleverna. I övrigt hoppas vi på en jättehärlig kväll / natt och trevlig promenad med spännande samtal och tajta klasser. Vädret ser ut att bli jättebra.

Vi håller på att rodda ihop så att alla känner att det blir trygga grupper även där det för tillfället saknas personal. Bl. a. kommer Marie M att gå med 7C…. Mer info kommer.

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Ni som är nyfikna på Schoolity – ni kan redan nu hitta kontaktuppgifterna till eleverna via mobilen eller datorn när ni loggat in. Prata med Erik, Johan, Anna B eller Mattias om ni vill ha hjälp med hur man gör.

Påminnelse: Inför fotbollsmatchen Hedda / Wendela den 12/6

Jätteviktigt att alla mentorer pratar med alla elever om ordningen uppe på Högslätten under matchen, alla är kvar hela matchen, alla ska prickas av av mentor och alla sitter klassvis. Se även info via mail från Patrik D.

Ett särskilt lunchschema kommer att komma ut via mail inför den 12/6.

Program för konferensdagarna

Under veckan kommer ett detaljerat schema via mail utöver de hålltider som Bengan redan presenterat på onsdagns konf. för 1,5 vecka sedan.

 


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka

 


Att göra på mentorstid

Ingen vanlig mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Ledarskap och undervisning

Viktigt och intressant om ledarskap och undervisning. Bl. a. en mkt bra checklista att ta med i alla undervisningssituationer.

https://1larare.svedala.se/ledarskap-en-forutsattning-for-att-lyckas-som-larare/ 

 


Detta händer under veckan (v.24)


Planering framåt

 • 18-20 – Konf.resa…. Sedan sommarlov!!!

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet visa att vi arbetar med alla 5 delarna av vår värdegrund under elevens val-dagarna såväl som terminens sista dagar.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v23 – 4/5-8/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val-listor – uppdaterade

Elevens vallistor efter den allra senaste uppdateringarna bifogas i mailet med länken till det här Sjökortet.

Riskbedömning inför aktiviteter utanför skolan – checklista

De kommande två veckorna innebär ju i stor utsträckning aktiviteter utöver det vanliga och aktiviteter utanför skolans område. Därför behöver flera av er göra riskbedömningar enligt checklistan. Det gäller i synnerhet följande:

 • 9Es vistelse i Aspnäs.
 • Elevens valaktiviteter som innebär verksamhet utanför skolans område / lokaler.
 • Fotbollsmatchen mellan Hedda och Wendela
 • Nattvandringen
 • Ev. mer alternativa aktiviteter på mentorsdagen.
 • Heddaracet för åk 9

Checklistan ska vara ifylld och inlämnad i Erik Js fack senast  dagen innan aktiviteten sker.

Läs rutinerna för rsikbedömning samt hitta checklistan här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf 

Om något händer eller riskerat ha hänt ska en tillbudsrapportering göras. Den kan ni fylla i här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjwM4DvgiTffvVTWalr-scG8Jnhe_wNxZI6NudJMtLE3d6w/viewform?c=0&w=1 

Läs mer om tillbudsrapportering här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/om-att-rapportera-tillbud-pc3a5-arbetsplatsen.pdf

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Inför fotbollsmatchen Hedda / Wendela den 12/6

Jätteviktigt att alla mentorer pratar med alla elever om ordningen uppe på Högslätten under matchen, alla är kvar hela matchen, alla ska prickas av av mentor och alla sitter klassvis. Se även info via mail från Patrik D.

Ett särskilt lunchschema kommer att komma ut via mail inför den 12/6.

Påminnelse – informationsmöte om elevens val och möte inför ”Hand in Hand”

Under måndagen sker två schemabrytande möten: Möte inför ”Hand in Hand” mellan 10:00 och ca 12:00 – alla som berörs har blivit kallade. Samtidigt är det information inför elevens val 11:10-11:40. Ni som berörs av ”Hand in Hand” – glöm inte att stämma av med övriga i er elevens valgrupp att ni inte är med på Hand in Hand-mötet.

Preliminära scheman

Preliminära scheman är klara och alla kan logga in på Schoolity.com https://www.schoolity.com/ och kolla de preliminära scheman som de ser ut i dagsläget. Hör av er om det är några konstigheter. Se instruktionsfilm nedan hur man gör.

Nominera / föreslå utmärkelser till elever i åk 9 

Under kommande vecka har alla elever i åk 9 samt lärare och övrig personal som jobbat nära nuv åk 9 möjlighet att nominera / ge förslag till utmärkelser. Läs mer på HeddaUndervisning.com och gör din nominering / lämna ditt förslag. Ska göras senast söndag 10/6. Läs mer här: https://heddaundervisning.com/2018/06/01/infor-niornas-avslutningsfest-nominera-ge-forslag-till-elever-som-borde-fa-en-positiv-utmarkelse/ 

Anmälan till niornas avslutningsfest 

Vi i personalen som tänker att vi ska gå på niornas avslutningsfest måste göra det snarast. Se inbjudan från Christable i 9A. Maila henne. Senast tisdag den 5/6!!


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.23 – A-lagstid: Möten i resp. A-lag. – Planering av sista veckan – för åk 7 och 8 extra viktigt att nattvandringen blir färdigplanerad och att ansvar / arbetsuppgifter fördelas mellan er. A-lag för åk 9 behöver kanske lite tid för att planera Heddaracet!?

Ämneslag

V.22 – Ämneslagstid: Den ämneslagstid som är schemalagd mån eller tisdag ska läggas på att dela med er hur årsplaneringarna (vad ni gjort och genomfört) i era klasser sett ut till de lärare som enligt tjänstefördelningen kommer att ta över era klasser.


Att göra på mentorstid

Samma upplägg men nya punkter att påminna eleverna om – en för åk 7, två för åk 8 och fyra för åk 9:

 1. Påminna eleverna om att anmäla sig till sommarskolan – fortfarande få anmälda – se mail med mer detaljer från Erik J från ons den 23/5. Gäller åk 8 och 9.
 2. Alla elever ska göra en incitoenkät – den ni gjorde i förrförra onsdagen – mycket få som gjorde den förra veckan med sina elever. Viktigt att den görs – alla elever har fått en länk via mail. Gäller alla årskurser.
 3. Anmälan till avslutningsfesten för åk 9 går ut under måndagen. De som inte anmält sig missar festen.
 4. Alla elever i åk 9 har möjlighet att göra nomineringar / lämna förslag till elever som borde få en positiv utmärkelse (sista dag söndag 10/6) – se heddaundervisning.com

Veckans tips 

Pedagogiskens giganter

Från UR om pedagogikens giganter – nåt att titta på regniga dagar i sommar 🙂

https://urskola.se/Produkter/136312-Pedagogikens-giganter-Rudolf-Steiner-och-Maria-Montessori#Om-serien 

 


Detta händer under veckan (v.23)

 • Mån-tis – Från 13:00 – 9E är i Aspnäs Ansvar Mentorer
 • Mån – 10:00-ca 12:00 – info om ”Hand in Hand” se separat kallelse. Ansvar kallade medarbetare samt EHT.
 • Mån – 11:10-11:40 Elevens valinfomöte – se separat mail ang salar. Viktigt att alla inte släpps till matsalen efteråt alla går tillbaka till schemalagd aktivitet och äter på sig mattid. Ansvar resp. elevens valansvarig
 • Ons – Nationaldagsledigt
 • Tors-fre – Elevens val-dagar

Planering framåt


Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet visa att vi arbetar med alla 5 delarna av vår värdegrund under elevens val-dagarna såväl som terminens sista dagar.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v22 – 28/5-1/6

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val-listor

Det verkar som vissa av er har problem att öppna elevens val-listorna. Jag har nu bifogat listorna i en mindre tung variant i mailet med länken till detta Sjökort. Hoppas det funkar bättre att öppna nu.

Under måndagen kommer listorna upp utanför expeditionen samt som länk på heddaundervisning.com.

Schema för perioden 7/6-15/6 

Se i mailet till veckans Sjökort schema / planering inför sista veckan – det schemat kommer att gå ut till er samt elever när alla tider är helt spikade. Vi lyfte in nattvandringen för åk 7 nu på våren – inte på höstterminen. Det är för mörkt för lång tid under natten för att ha det i aug/sept – vi får göra andra grupp/teambuildingaktiviteter med åk 7 i höst.

Checklista för digitala klassrum

Börje N har lämnat en checklista i er fack för att ni ska fylla i så att han kan komplettera / laga sådant som måste fixas i era klassrum (hemklassrum). Gör detta innan sommaren så att eventuella brister kan åtgärdas inför höstterminen.

Återlämning av datorer för åk 9

Precis som förra året ska eleverna i åk 9 lämna tillbaka sina datorer innan de slutar skolan. Återlämningen kommer att planeras och arrangeras av Börje N och det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare i åk 9 har läst informationen om återlämningen som finns på Heddaundervisning.com  https://heddaundervisning.com/2018/05/24/aterlamning-av-elevdatorer-ak-9/

Alla mentorer i åk 9 ska ta upp det på mentorstid samt skicka/maila påminnelser till vårdnadshavarna snarast.

Information om maten under elevens val

Kontakta Lena Ö i köket senast tisdag 29/5 om hur ni vill lösa maten under elevens- valdagarna så att hon kan förbereda allt för er.

Tjänstefördelningar

När ni har tittat på de tjänstefördelningar ni fått i era fack – meddela Johan och Erik J om det är några frågor eller något som kan ändras för att ytterligare renodla årskursarbetslagen. Se instruktion från sjökortet v.20 och 21.

Planering av konferensdagar i juni

Under de närmaste dagarna kommer Erik och Johan att planera programmet för konferensdagarna i juni. Det gäller både er som är med på konferensresan och er som blir kvar här hemma. Om ni har några önskade programpunkter så meddelar ni Johan eller Erik snarast.

 


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.22 – A-lagstid: Möten i resp. A-lag. Följa upp det ni föresatt er att göra i enlighet med GAP-analyserna. Viktigt att det görs innan sommaren.

Ämneslag

V.22 – Ämneslagstid: Egen planering / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Några saker som ska hinnas med (en för åk 7, två för åk 8 och 9 och tre för åk 9):

 1. Påminna eleverna om att anmäla sig till sommarskolan – se mail med mer detaljer från Erik J från ons den 23/5. Gäller åk 8 och 9.
 2. Alla elever ska göra en incitoenkät – den ni gjorde i onsdags. Om någon av er medarbetare inte gjorde den då kan ni göra den då eleverna gör den.
 3. Alla elever i åk 9 ska lämna in sina datorer sista veckan. Det är mycket viktigt att alla elever (och vårdnadshavare) har läst informationen på heddaundervisning.com om återlämningen – läs mer ovan och gå igenom det med eleverna.

Veckans tips 

Ted

Mycket intressant om hur vårt språk påverkar hur vi tänker – kan vara viktigt i alla yrken – men särskilt som lärare: https://youtu.be/RKK7wGAYP6k 


Detta händer under veckan (v.22)

 • Mån. 13:00-13:45 – Info för ALLA årskurser/elever om sexuella trakasserier på Teatern – lett av soc. och polisen.  Efter informationen på Teatern återgå alla som har lektioner efter 14:00. Ansvar resp. undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid. Mer info kommer. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • V.23 – Mån-tis – klass 9E är i Aspnäs.

Viktigt att komma ihåg

Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.
Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden
• Låt dig utmanas
• Påtala
• Agera förebild