Sjökortet v46 14/11-18/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inkluderingsaktiviteter på mentorstiden.
 • Uppföljning korttidsfrånvaro – nytt system, nya rutiner.
 • Scheman vid utv.samtal.
 • Ordningen i matsalen kontra pedagogisk lunch
 • Info från socialtjänst, polis och butiksägare  – förslag på tid
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Schema v46 i samband med utvecklingssamtal

Då utvecklingssamtal genomförs i åk 8 och 9 tisdag/torsdag under v46 är scheman för klasserna under dessa dagar förändrade. Lektioner är borttagna på em. tider för klasser, gäller åk 7-9,  ibland har lektioner flyttats för att eleverna inte skall få håltimmar. Ta upp detta på M-tiden måndag, så eleverna vet vad som gäller för tisdag / torsdag v 46.

Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Inneskor och skovakter 

Vi fortsätter med skovakter ett par veckor till varje dag:

V 46
Måndag Hanna, Johan
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

V 47
Måndag Johan, Daniel
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

Information till åk 7 från Socialtjänst, Polis och butiksägare – förslag på tid

Butiksägare från Hemköp, möjligen även Willys vill tiullsammans med polis och socialtjänst informera / prata med åk 7 om snattning och svinn.

Förslag på tid: Den 24/11 kommer åk 7 elever att få information från socialtjänstens fältassistenter, polisen och butiksföreståndare. Information gällande elevers beteende i våra butiker och konsekvenser om man inte följer gällande lagar.

Torsdag 24/11.

Gradängsalen

Kl 08.15-09.00                          klass 22B och 22C

Kl. 09.00 – 09.45                       klass 22A och 22D

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21a och 21B
 • Fredagen den 2/12 klass 21c och 21D

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Det är viktigt att ni mentorer förbereder eleverna inför föreställningen och att eleverna visar respekt mot dansarna. Läs lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

Utskrifter och kopior – tillgången till papper

Tillgången på papper i Sverige är sämre än vanligt. Det gör att kommunens kontorsservice inte får de leveranser och den mängd papper de önskar. Det är därför viktigt för alla att tänka efter både 1, 2 och 3 gånger innan de skriver ut. Vi har generellt digitala förutsättningar att inte skriva ut. Tänk efter, behöver jag verkligen den här utskriften? Eller kan jag låta bli? Det är viktigt för att se till att de verksamheter som verkligen behöver skriva ut kan göra det som det ser ut nu.

Kokande av kaffe

kaffekopp

Den nya kaffemaskinen är ännu inte levererad – det innebär att det blir några dagar till som ni som vill ha kaffe i personalrummet måste ta gemensamt ansvar för kaffekokandet. Tar man sista koppen så ser man till att koka mer. 

Vikten av tydlighet…

….ser lite olika ut i olika situationer….

pingvin


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8
  • Förlängd mentorstid – Elevrådets inkluderingsarbete. 
 • Åk 9
  • Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP.
  • Om något mer behöver förberedas inför utvecklingssamtalen – gör det.

Veckans tips

Läraren2

5 bra tips att tänka på inför utvecklingssamtalet: https://www.lararen.se/nyheter/guider-amp-tips/guide-sa-lyckas-du-med-utvecklingssamtalet


Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 08:40-09:40 – Förlängd mentorstid för inkluderingsarbete med elevrådet. Ansvar Erik / Elly i 21As hemklassrum, Martin / Ramlah i 21Bs hemklassrum, Carina / Cecilia i 21Cs hemklssrum och Malin / Alfred / William i 21Ds hemklassrum. Mentorer stannar i hemklassrummen och deltar/observerar.
 • Tis – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter presentation av Linda och Marie om resa till Island och SKUA. Ansvar Skolledning och Linda och Marie
 • Tors – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter at göra.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •  

Sjökortet v45 7/11-11/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inneskor, skogräns och skovakter
 • Inkluderingsaktiviteter med åk 8 under v46 och v48
 • Nationella prov
 • Värdfamiljskap franska elever samt Rumänska elever
 • Elevenkät till alla elever
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Material få föreläsning om digitalt läsande och differentiering

Den Power Point som Lotta Persson från Gleerups visade finns nu tillgängligt för oss alla här – Power Point om digitalt läsande och differentiering – Lotta Persson

SKUA får år 3 – metoder att arbeta med under året

Här finns Maries Power Point från genomgången av SKUA år 3

De tre metoderna som ska testas före påsklovet är:

 • När ni gör en skrivuppgift med eleverna – skriva enligt Cirkelmodellen
 • När eleverna arbetar med muntlig framställning / presentation – följ Jigsaw-modellen (pusselmodellen)
 • När ni ger eleverna en uppgift med läsande – jobba med texten före – under – efter läsandet.

Inneskor efter höstlovet

Skor

Från och med efter höstlovet så gäller inneskor i skolan – det innebär att vi alla måste hjälpas åt att påminna och påtala för eleverna att detta gäller. Det är för en bättre inomhusmiljö för alla. Vi i admin kommer att vara skopoliser på plats i entrén i början.

Värdfamiljer till elever från Frankrike 1-8/2

sverige frankrike

Inför besök från Frankrike 1-8/2 2023 behöver vi värdfamiljer. Vi vänder oss främst till elever som läser franska i alla årskurser. Så peppa gärna era mentorselever som läser franska att ta emot elever. Läs info (inkl länk till intresseanmälan) som går ut till alla franskelever här: Brev om intresseanmälan att vara värdfamilj

Begreppafilmer på prov (som nämndes av Lotta från Gleerups)

https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/
Utvärderingsperiod av Begreppa och Läromedlesguider på modersmål!
Vi har under 60 dagar fått möjlighet att testa Begreppa från Inläsningstjänst. Begreppa är en tjänst med korta animerade faktafilmer där man kan växla både talat och textat språk, få svåra begrepp förklarade och göra quiz efter att man sett filmen. Tjänsten sträcker sig från åk 4-9 och vissa program på gymnasiet (vård-och omsorg, fordon, barn och fritid, IM).
Vi har redan en liknande tjänst i Binogi (fd Studi), men vi vill jämföra dessa tjänster med varandra för att se vad som passar oss bäst. Passa på att prova Begreppa nu för alla lärare under november! Är du en lärare som använder Binogi mycket så är det extra intressant att du provar och jämför.

Du loggar in i Begreppa med din Microsoftinloggning (edu-adressen) och ditt datorlösenord.” – hälsningar Marlene Nordhage

Gemensam aktivitet med elevrådseleverna från Rumänien för åk 8

Den sista uppgiften elevrådseleverna jobbade med tillsammans i Rumänien var att planera en aktiviteter på temat inkluderande aktiviteter som skulle genomföras i två steg – vid två olika tillfällen. De aktiviteterna är nu inplanerade enligt följande:

 • V 46 är mentorstiden förlängd för eleverna år 8 (60 min).
  Lektioner efter mentorstiderna är senarelagda med 20 min. allt syns i schemat. Idrotten blir då endast 40 min – viktigt att tänka på om du, Patrick, vill lägga om det passet till teori.
 • V 48 är en extra lektion, Elevråd / Inkludering, inlagd kl 13.00-13.50 för alla klasser år 8. Ordinarie lektioner denna utgår men undervisande lärare stannar i det klassrum de skulle ha undervisning i.

Klasserna kommer att mixas så i varje grupp blir det 1/4 av eleverna från varje klass. Därför vill vi att ni mentorer delar upp eleverna i varje klass i 4 grupper. Tanken är att eleverna ska fördelas i grupper där eleverna inte känner varandra så bra – alltså inte kompisgäng. Mer info kommer inom kort till er mentorer i åk 8 om detta.

Eleverna kommer att få jobba med lära-känna-övningar, få en föreläsning med viss interaktivitet om stereotyper och fördomar samt en läxa om aktiviteter att utföra till pass två, då dessa aktiviteter följs upp. Undervisande lärare/mentorer stannar i det klassrum där ni har undervisning / mentorstid.

Ansvariga: Erik J, Carina B, Malin S, Martin G tillsammans med Ramlah, Cecilia William, Alfred och Elly från elevrådet. 

F-varningar

Glöm inte att prognoser där eleverna bedöms inte nå målen måste gå hand i hand med en F-varning. 

Inför kommande muntliga nationella prov i Sv, Eng och Ma

Nu finna listor/tider/grupper anslagna på informationstavlan utanför exp. Se även listorna här:

Ansvariga:

 • Svenska, Ann-Sofi Forsell.
 • Matematik, Johan Vallgårda.
 • Engelska, Marie Borglund

Salar:

 • Svenska sal O213.
 • Matematik O 217.
 • Engelska O 219.

Nationella proven startar v 45 med svenska och engelska. Matematik startar v 46. Under v 46-47 kommer samtliga Np att genomföras parallellt.

Ma och Sv
Eleverna måste kontrollera sin dag/tid för svenska och matematik och infinna sig i god tid före examinationstillfället.

Eng
För engelskan kommer Marie B att hämta in respektive grupp från ordinarie undervisning för examinationstillfället.
Dagar för genomförande i respektive klass framgår av anslaget.

Elever som är sjuka vid examinationstillfället, ges en möjlighet till provgenomförande vid senare tillfälle. Mentorer år 9. Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av Np.

Enkät om utbudet av butiker för ungdomar i Härnösand

Hanna Zetterlund mfl. har gjort en enkät om butiksutbudet riktat till ungdomar i Härnösand. Normalt vill vi inte gå ut med en sådan här förfrågan till alla via mentorstiden, men eftersom det är ett projekt kopplat till skolarbetet (eleverna ska påverka i samhället) samt en möjlighet för eleverna att svara på enkäter av elever för elever med en målsättning att få inflytande över hur det är i stan så tycker jag det OK. Enkäten kommer att skickas ut så att den kan göras på mentorstid mån v45. Den tar max 5 min att fylla i. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser:
  • Klassråd i alla klasser (inför elevrådstid på onsdag kl 11:00)
  • Göra enkät om shopping i H-sand  – se ovan. Eleverna har fått länk som öppnas för svar på mentorstiden.
  • Peppa elever som läser franska att vara värdfamiljer. Se ovan – de ha fått info via Schoolity och mail.
 • Åk 8 – Presentera de ändrade tiderna i samband med Elevrådets inkluderiungsarbete. Se ovan.
 • Åk 9 – Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP – se ovan.

Veckans tips

Skolverket

Viktigt om stereotypa föreställningar och fördomar i skolan för en likvärdig och inkluderande skola – läs Skolverkets hållning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/stereotypa-uppfattningar—ett-hinder-for-likvardighet-i-skolan 


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
  • PRAO för 20A + B
 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd Ansvar mentorer och klassrådsrepresentanter
 • Ons – 11:00-12:00 Elevrådsmöte Ansvar elevrådet och Martin o Anders
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter möte i A-lagen uppföljning elevärenden med EHT. Ansvar Skolledning, A-lag och EHT
 • Ons – 18:00-19:00 Föräldramöte med 22B Ansvar skolledning och mentorer
 • Ons – 19:15-20:15 Föräldramöte med 22D Ansvar skolledning och mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Elevenkät om shopping för alla elever att göra v45.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •  

Sjökortet v44 31/10-4/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Kommentarer om Wisingdagarna
 • Göra medarbetarenkäten 2022
 • Schema inför v44.
 • VFU-student med Olle
 • Ny medarbetare elev 7A samt i 7-9B
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Sista dagen idag att göra medarbetarenkäten

HME enkät 

För er som ännu inte fyllt i Medarbetarenkäten för 2022 – gör det under måndagen. Deadline är måndag e.m. 31/10. 

Schema för v44

Planeringen för vecka 44 ser ut som följer. Vi börjar med gemensamt möte på måndag morgon – då tar vi detaljerna i planeringen.

Planering v44 2022

Måndag till och med onsdag är det fika för- och eftermiddag.

VFU-student med Olle 

Från v45 till och med v49 kommer vi ha en VFU-student som främst följer Olle L. 

Lucia

Nu finns tider för Luciaträningar inlagda i elevernas schema. Elever som önskar medverka och ännu ej anmält sig – kontaktar exp.
Eleverna som deltar finns inlagda som grupp i Schoolity. (Idag 15 anmälda) Alla träningstillfällen sker i Gradängsalen. Genrep den 12 dec 09.00-11.30, Landgrens hallen.

Vuxenansvariga: Elisabet, Hanna W, Anders B och Martin G.

F-varningar

Under den egna planeringstiden mån-ons under v44. Finns tid för att F-varningar ska kunna skrivas.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder

29/11 kl 15.30-17.30 Vad lär de sig egentligen? Del 2: Skrivande i klassrummet. Ett kostnadsfritt webbinarium om hur jag som lärare främjar elevers skrivande i klassrummet. Autentiska undervisningssituationer, tips för skriftliga aktiviteter och erfarenhetsutbytande med andra språklärare i hela landet. Anmälan, se:
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63508

Skolråd 26/10

Här finns protokoll från skolrådet 26/10: Skolråd 221026

Enkät om utbudet av butiker för ungdomar i Härnösand

Hanna Zetterlund mfl. har gjort en enkät om butiksutbudet riktat till ungdomar i Härnösand. Normalt vill vi inte gå ut med en sådan här förfrågan till alla via mentorstiden, men eftersom det är ett projekt kopplat till skolarbetet samt en möjlighet för eleverna att svara på enkäter av elever för elever med en målsättning att få inflytande över hur det är i stan så tycker jag det OK. Enkäten kommer att skickas ut så att den kan göras på mentorstid mån v45. Den tar max 5 min att fylla i. 

Glöm inte movember !!

Under hela november pågår den globala kampanjen Movember som uppmanar människor över hela världen att låta mustaschen växa för att samla in pengar till förmån för mäns hälsa. I

I Sverige är den vanligaste cancerformen hos män prostatacancer, och varje år dör över 1000 personer till följd av självmord – nästan 70 procent av dem är män. Vi är några på Hedda Wisingskolan som tycker att det skulle vara lämpligt att uppmärksamma detta under november måndag, för att försöka bryta tabut för män att tala om sin psykiska hälsa eller ohälsa.

Vi ser en möjlighet att uppmana detta genom att vi som vill och kan odlar mustasch under månaden, och när frågan om varför vi odlar mustasch tillsammans, kan lyfta frågan om detta och varför det är viktigt.

Information om organisationen finns här: Movember – Om Oss – Movember FoundationNi som vill vara med och odla mustasch eller visa sitt deltagande på annat vis kan gå med i Hedda Wisingskolans team. Alla är såklart välkomna, oavsett förmåga (eller vilja) att klä överläppen i tangorabatt.

Som team har vi möjlighet att göra olika typer av aktiviteter för att samla pengar. Exakt vad eller hur vi ska göra är inte bestämt, så kom gärna med input på vad vi kan göra.

Movember – Team Hedda Wisingskolan

Det här blir tjusigt. 🙂 

Vad kan vi hitta på för kvinnors, och sedan allas hälsa? Kom med förslag!

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobbskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

Lanseringen har inte gått smärtfritt, fortfarande finns buggar att fixa. Det innebär att tidigare projekt inte kan nås på den nya plattformen än. Förhoppningsvis ska det bli klart under nov/dec. Men man kan gå in och registrera sig och sin skola och när det senare blir klart är det öppet för att skapa digitala projekt (i den yta på eTwinning som heter Twinsppace).

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm

Nya möjligheter med eTwinning: Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se schemat för veckan ovan

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid – lov 🙂

Veckans tips

Göteborgs universitet

Mycket intressant artikel från Göteborg Universitet om vikten av språklig mångfald: https://www.gu.se/nyheter/spraklig-mangfald-ar-en-nyckel-till-att-forsta-det-manskliga-sinnet?fbclid=IwAR3qRTicQBwoStX3U7symjWSxcLJp_qyD1oADC_qRNXfPgtpi6X4I5jOq4M


Detta händer under veckan (v.44)

 • Hela veckan
  • Höstlov för eleverna
 • Mån – 08:00-08:40 – Måndagsmöte – i övrigt se program för veckan ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten 2022 se ovan.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •  

Sjökortet v43 24/10-28/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Wisingdagar – utvärdering
 • Ny ”brukarundersökning” på mentorstid – gå igenom frågorna med eleverna – gå sedan igenom svaren.
 • Schema inför v44.
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag – Hanna och Simon
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elevutvärdering v43

När elevutvärderingen görs ska ni går igenom frågorna med eleverna i samband med att de fyller i. När frågorna är klara så bör ni visa resultaten för elevrena direkt på Whiteboarde. Diskutera om det är nåt resultat som sticker ut, kanske nåt att lyfta med elevrådet eller ta upp på EHM. Erik kommer att skicka ut dessa till mentorstiden v43. 

Luciaträning

Nu på mentorstiden idag ska eleverna i åk 9 anmäla sig till Luciatåget. De har fått en länk via mail men om någon missat kan man vidarebefordra den här via mail till dem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNUs2M1lJMklVREZVTTRHUkxHVzYzNUdTTyQlQCNjPTEu  

Halloween-meddelande från elevrådet

Hej allihopa!
Under nästa vecka, ons-fre, planerar vi i elevrådet att hålla i en Halloween tävling. Det har kommit förslag på att göra en ”gissa läraren” tävling i år och det är något som vi gärna vill prova. Därmed önskar vi att ni som har skickar bilder till oss från när ni var yngre och halloween-klädda, desto yngre desto bättre.

Tävlingen kommer att hållas på våran instagram, @hedda_elevrad. Det kommer att komma 3 bilder / dag i tre dagars tid, alltså sammanlagt 9 bilder under veckan. Om ni inte redan följer våran instagram så är det dags att göra det!

Ni kan maila bilderna till mig, min Mail är cecilia.samuelsson@edu.harnosand.se 🙂

Wisingdagar – utvärdering med eleverna

Onsdag till och med fredag är det Wisingdagar. Fundera över hur ni i respektive A-lag vill att dagarna ska utvärderas. Ska det göras gemensamt via Forms – eller vill ni göra det på eget sätt i anslutning till aktiviteterna – eller tänker ni er att ni har ett ytterligare alternativ?

Skolråd

På onsdag kväll kl 18:30 är det Skolråd på skolan. Se till att en representant från varje A-lag finns med vid mötet.

Elevskyddsombudsutbildning

Måndag 24/10 mellan 8.30 – 12.00 kommer elevskyddsombuden delta i en utbildning. Denna hålls i biblioteket på skolan tillsammans med Martin. Ombuden har fått sin frånvaro inlagd på schemat och är informerade om utbildningen.

Movember – insamlingsaktion

Movember

Under hela november pågår den globala kampanjen Movember som uppmanar människor över hela världen att låta mustaschen växa för att samla in pengar till förmån för mäns hälsa. I

I Sverige är den vanligaste cancerformen hos män prostatacancer, och varje år dör över 1000 personer till följd av självmord – nästan 70 procent av dem är män. Vi är några på Hedda Wisingskolan som tycker att det skulle vara lämpligt att uppmärksamma detta under november måndag, för att försöka bryta tabut för män att tala om sin psykiska hälsa eller ohälsa.

Vi ser en möjlighet att uppmana detta genom att vi som vill och kan odlar mustasch under månaden, och när frågan om varför vi odlar mustasch tillsammans, kan lyfta frågan om detta och varför det är viktigt.

Information om organisationen finns här: Movember – Om Oss – Movember FoundationNi som vill vara med och odla mustasch eller visa sitt deltagande på annat vis kan gå med i Hedda Wisingskolans team. Alla är såklart välkomna, oavsett förmåga (eller vilja) att klä överläppen i tangorabatt.

Som team har vi möjlighet att göra olika typer av aktiviteter för att samla pengar. Exakt vad eller hur vi ska göra är inte bestämt, så kom gärna med input på vad vi kan göra.

Movember – Team Hedda Wisingskolan

Det här blir tjusigt. 🙂 

Vad kan vi hitta på för kvinnors, och sedan allas hälsa? Kom med förslag!

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn…

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobbskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering alt. wisingdagsplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser ska göra vår nya ”Brukarundersökning” – se ovan.
 • Åk 9 – de som är intresserade av att vara med i Luciatågen ska anmäla sig till det – se ovan.

Veckans tips

Grundskoletideningen

Tio råd för ökad studiero i klassrummet – bra tips från ”Grundskoletidningen”: https://www.grundskoletidningen.se/8-2018/10-tips-okad-studiero-i-klassrummet


Detta händer under veckan (v.43)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån – 08:40-09:20 – Alla klasser gör ”brukarundersökningen” på mentorstid Ansvar alla mentorer
 • Ons – Fre – Wisingdagar Ansvar respekive A-lag
 • Ons – 15:45-17:00 konftid – ifyllning av prognoser Ansvar Respektive A-lag
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Skolråd Ansvar skolledningen samt representanter för respektive klass.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra den nya elevenkäten / brukarundersökning v43. Se ovan.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •  

Sjökortet v42 17/10-21/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Teater för åk 9
 • Elevutvärdering ut v43
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag – Hanna och Simon
 • Gymnasiemässa – ansvar
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elevutvärdering v43

Vi kommer att börja med ett lite annat uppföljningssystem för eleverna och det systematiska kvalitetsarbetet samt inför EHM. Det innebär att elev erna gör en utvärdering på hösten och en på våren. Det blir skolinspektionens utvärdering men med era tillägg som ni diskuterade ihop under augustidagarna – tillägg unika för respektive årskurs.  Erik kommer att skicka ut dessa till mentorstiden v43.

Missa inte Rumänienbloggen – sista dagarna och resan hem

Icebreaker

Nu är vi på väg hem igen – följ sista dagarna och vår resa hem via bloggen – sprid gärna bloggen där ni kan. 🙂 

https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Teater för åk 9 på tisdag

På tisdag 18/10 är det teater för eleverna år 9. Eleverna släpps iväg från skolan 13.10 och föreställningen börjar 13.30. ( 1 timmes föreställning). ”Eld upphör”.

Det är bra om eleverna är förberedda; Lärarhandledning finns på insidan, kultur. https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.471a0ed1182dd7152f7c92a9

Utbildning för A-lag tis e.m.

Kollegialt lärande i A-lagen på tisdag e.m. Undervisningen bryts för de som berörs kl 13:45.

Gymnasiemässa onsdag kväll

Gymnasiemässa, onsdag 19/10 för elever (20 A+B 12:30-14:00, 20C+D 14:00-15:30) och vh. kl 18.00-20.00. E-huset Härnösands gymnasium.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn…

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering alt wisingdagsplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10 om ni inte gjort det redan.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Förklara för alla årskurser om utvärderingarna som skickas ut till veckan, se ovan.
 • Info till åk 9 – teater på tisdag – se ovan.
 • Info till åk 9 – påminn om gymnasiemässa på onsdag kväll 18:00-20:00.
 • Gå igenom skolans brandrutiner med alla årskurser: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2022/10/brandrutin-hedda-wisingskolan-221013-2.pdf
  • Poängtera att vid en övning kan delar av skolan stängas av med band som ska föreställa rök – då måste man ta en annan utrymningsväg.

Veckans tips

Skolverket

Skolverket om att främja barn och elevers hälsa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/framja-barns-och-elevers-halsa


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – förmiddag – fortsatt YAM-kurs, nu för 21C+D Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Ons – från 12:30 – gymnasiemässa åk 9 se ovan.
 • Ons – 15:45-17:00 konftid – planering Wisingdagar Ansvar Respektive A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning v43.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •  

Sjökortet v41 10/10-14/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Tömma datorerna inför byte under höstlovet
 • Gå igenom brandrutinerna med era mentorsgrupper
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Eleverna ska ladda upp mallar för självskattningsundrerlaget

Individuell studieplan

Inför att eleverna i åk 8 och 9 ska ha utvecklingssamtal vecka 46 måste de redan nu ladda upp mallen för självskattning på sin översiktssida. Gör detta på mentorstiden – se till att alla elever har gjort det. Mallen heter ”Individuell studieplan 7-9”. 

Nu är vi på väg till Rumänien – följ bloggen

Grupp vid avresa

Nu är vi på väg – följ vår resa via bloggen – sprid gärna bloggen där ni kan. 🙂 

https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Meddela den som berörs vid behov av resurs

Alla lärarassistenter och studeihandledare är flexibla och på för att ge stöd vid examinationer och linkande när de kan. Men det är viktigt att den som lånar en lärarassistent eller studiehandledare måste meddela den lärare / verksamhet som berörs. Det måste vara den som ”lånar” från en verksamhet till en annan som ansvarar för att informationen når fram till den som berörs av att bli utan resurs på den lektion som är schemalagd.

Elevfotografering åk 7

De elever som ännu ej fotograferat sig, åk 7 ska göra det på tisdag, 11/10. Från kl 09.30- 10.15 kommer Carolina N att ha kameran redo för fotografering.

Simon V kommer att lista berörda elever och skicka listor till respektive mentor åk 7 – klart inför mentorstiden måndag.

Skolråd

Skolråd2

I kalendariet har det första skolrådet legat den 5/10 – det är nu flyttat till den 26/10. Prata ihop er i A-laget om vilka som ska delta från respektive A-lag.

Tyvärr ingen fest den 21/10

På grund av att skolförvaltningen måste hålla igen i linje med köpstoppet så kan skolan tyvärr inte gå in med att stå för någon del av kostnaden för personalfesten den 21/10. Festkommittén kommer att komma med ett alternativt firande inom kort.   

Tömma datorerna inför byte

Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.

World mental health day

På måndag är det World Mental Health Day. Det skulle kunna tas upp i veckobrevet med en uppmaning om att belysa det på mentorstiden eller på passande lektion.

World Mental Health Day 2022

World Mental Health Day 2022 (who.int)

Livsviktiga_Snack_Snackisloppan.pdf (suicidezero.se)

Praktikant i elevcafét

Från v 42 och fem veckor framåt har Anders Broman en praktikant med sig under arbetsdagen.
Han heter Janne Öhlen.

Oordning i kopieringsrummet…

Det är en förfärlig oordning i kopieringsrummet. Vi måste alla ta ett bättre gemensamt ansvar för arbetsplatsens ordning! Det är också viktigt att man meddelar Hanna om papperet tar slut. Inget papper kommer automatiskt upp till kopieringsrummet när det tar slut.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers 

Under Ann-Sofies och Malin S mobilitet i Varazdin skrevs det mesta av slutrapporten (som har 29/11 som deadline). Kvarstår några frågeställningar som har skickats ut till Breaking Barriers projektgrupp. Svaren ska sammanställas och skickas sedan till huvudkoordinator i Slovakien.

Envising

Slutrapport skrivs av huvudkoordinator och skickas till partnerskolorna för att läsas och eventuellt komplettera med det som saknas från respektive land.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 och 9 ska ladda upp självskattningsunderlaget (mallen ”individuell studieplan 7-9” i Schoolity – se ovan). 

Veckans tips

Rethink

Intressant om hur vi gör skolan mer inkluderande: https://xqsuperschool.org/rethinktogether/tips-on-creating-an-inclusive-school-and-why-it-matters/


Detta händer under veckan (v.41)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Tis-Ons – förmiddag – fortsatt YAM-kurs, nu för 21C+D Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – 15:45-17:45 EHM åk 7 Ansvar A-lag 7 och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning av frånvaro med EHT – inget möte tillsammans Ansvar Respektive A-lag och EHT.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu….

Sjökortet v40 3/10-7/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Sopstationshantering – klassvis
 • Ang hur vi pratar om gemensamma insatser  ex. YAM
 • Parfym, deo och liknande…
 • Erik på resa v41 och halva v42
 • Parkeringen vid maskinhallen klar att använda
 • Planering Wisingdagar
 • Fönster öppna och projektorer på
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Parfym – både hos elever och medarbetare

Vi har tagit upp det förr och vi gör det igen. Vissa av oss  – elever och medarbetare är mkt känsliga för parfym och liknande. Viktigt att vi alla tänker på det samt tar upp det med eleverna.

Handlingsplan för att nå våra mål

Erasmusackrediteringen år 1 ska som tidigare nämnts resultera i en handlingsplan för att nå de mål som fokuserat på under året. De mål vi främst fokuserat på under år 1 är:

 • Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
 • Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
 • Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.

Under höstlovet kommer planen att presenteras i detalj men det handlar om följande:

 • Hur vi ska jobba vidare konkret med SKUA och det Linda och Marie B jobbade vidare med på fortbildning på Island i augusti (CLIL – Island).
 • Kompetensutveckling Sv-lärarlaget – språkutveckling och metoder – Fortbildningsresa till Florence.
 • Resa till Raminicu Valcea – Elevrådssamarbete andra länder – inklusive övningar från Reunion (via Carina, Victoria, Marie och Anna N).
 • Utveckling av våra EHT-teman utifrån upplevelser mobiliteter och nya inkluderingstankar.
 • Utvecklat utbyte med Nantes/Frankrike – autentiska mottagare för att öka motivation, spåkutveckling samt för att skapa gemensam förståelse för våra behov av hållbart agerande – Utbyte Frankrike NO/Eng/Fr.
 • Kompetensutvecklingsplanen revideras – betoning på våra mål
 • Erasmusmålen är helt desamma som skolans mål – samt att SKA-arbetet inkl skolans utvärderingsmaterial / mall revideras utifrån detta.

Fotografering för elever som missat

Elever som missat fotografering i år 7 – ska göra detta på tisdag 4 okt kl 12.30.
Vid entré Rosenbäcksallen utanför Vaktm rum.

Vi försöker även fånga upp de elever år 8 och 9 som det saknas foton på i Schoolity denna tid. Detta gäller:

 • AD 20C
 • AL 20C
 • ST 20C
 • AA 21A
 • AZ 21A
 • JL 21A
 • OA 21D
 • MC 21D

Skolråd

Skolråd2

I kalendariet har det första skolrådet legat den 5/10 – det är nu flyttat till den 26/10. Prata ihop er i A-laget om vilka som ska delta från respektive A-lag.

Riktat stöd

Under v 40 kommer Riktat stöd att starta upp onsdagar fom v 40. Johan har lagt in de namn han fått från resp. lärare på R.S onsdagar. Mentorerna bör uppmärksamma eleverna på att de kan finnas inlagda på riktat stöd.

Gymnasiemässa onsdag den 19/10

Plats: Härnösands gymnasium. Samling i Aulan, våning 2 i E-huset (fd Landgren).  

Programmets starttider: 

12.30 Hedda Wising, klass: A + B 

14.00 Hedda Wising; klass: C + D 

Erik  med på resa till Rumänien v41 och halva v42

Erik är kontaktbar både via mail och telefon – men de löpande dagliga frågorna tar ni med Johan som är tf rektor under frånvaron.

Fördelning av resurser

Det är viktigt att resp lärare / A-lag gör klart var det finns och behövs eller inte behövs resurser och meddelar det till Johan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers 

Under Ann-Sofies och Malin S mobilitet i Varazdin skrevs det mesta av slutrapporten (som har 29/11 som deadline). Kvarstår några frågeställningar som har skickats ut till Breaking Barriers projektgrupp. Svaren ska sammanställas och skickas sedan till huvudkoordinator i Slovakien.

Envising

Slutrapport skrivs av huvudkoordinator och skickas till partnerskolorna för att läsas och eventuellt komplettera med det som saknas från respektive land.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ta upp med eleverna att det inte är OK att låsa fast elsparkcyklar – inne, vid dörrar, vid brandutrymningsvägar, vid P-husets entré, etc. 

Veckans tips

Ämnesläraren

Mycket viktigt och vikten av skrivande för eleverna I ALLA ÄMNEN – ny forskningsrapport: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/forskning/skrivuppgifterna-som-far-eleverna-att-prestera-battre


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – förmiddag – fortsatt YAM-kurs för 21A+B Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – Kanelbullens dag!!
 • Ons – 15:45-17:00 Konferens – Planering av Wisingdagar – inget möte tillsammans Ansvar Respektive A-lag.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu….

Sjökortet v39 26/9-30/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Skoljoggen
 • Restriktivitet vid inköp
 • MBL torsdag.
 • Inprint
 • YAM-påminnelse
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elever från Wendela som äter på skolan

Under veckan kommer 5 elever från Wendela som gör PRAO att äta på skolan. De är mycket välkomna och förväntas att smälta in precis som alla andra som äter i matsalen.

Restriktivitet vid inköp

För att få ordning på och kartlägga helhetsbilden kring skolornas ekonomi i kommunen behöver vi minska utflödet från och med nu. När skolförvaltningen / ekonomi vet mer kommer vi få mer info. Fram tills dess är de köp som är på G som Erik redan sagt ja till är ok – men i övrigt är det köpstopp från nu tills vi vet mer.

Låsa personalrummet

Vi måste börja tänka mer på att låsa efter oss i personalrummet om man är sist att lämna det. Häromdagen mötte vi två elever som varit där och druckit vatten utan att någon medarbetare var där. Med tanke på att det finns omprov och andra känsliga saker där så är det viktigt att personalrummet låses när ingen är medarbetare är där på plats.

Tidrapport vikarier lärarassistenter – ersättning när man det blir intensivt vikarierande

Följande har nu tagits fram mellan skolledning och kommunals representant på skolan och ett rapporteringsformulär finns nu hos Hanna och kommer inom kort att även läggas digitalt bland våra övriga blanketter.

Ersättning för lärarassistenter och resurser vid vikariat 

Grundprincipen på skolan är att skolan inte sätter in externa vikarier för kortare frånvaro än 2 veckor. Under dessa 2 första veckorna ska vikariebehoven lösas med den personal vi har i skolan – främst lärarassistenter och resurspersonal. 

När ska extra ersättning för vik utgå? 

Nivåer: 

 1. Schemalagd tid – När man vikarierar i sin klass (enligt schemat) man normalt följer. / När man vikarierar i andra klasser/lektioner stället för den klass/lektion (enligt schemat) man normalt följer.  
 1. När vikariaten på den här nivån blir mer än 6 tim (360 min) /v ska extra ersättning utgå. 
 1. Ej schemalagd tid – När man vikarierar i sin klass utöver det fasta schema man har. / När man vikarierar i andra klasser utöver det fasta schema man har.  
 1. När vikariaten på den här nivån blir mer än 2 tim (120min) /v ska ersättning utgå. 

Ersättningsnivå extra ersättning 

Ersättning nivå 1A 

 • När den gränsen passeras rapporterar man in 50% av den tiden som övertid (ej kvalificerad) – med andra ord när man gjort sin 7:e timme enligt nivå 1A så rapporterar man in 0,5 tim.  

Ersättning nivå 2A 

 • Samma regel som för nivå 1A. 

Rapportering 

En redovisningsblankett lämnas in till skoladministratör som lägger in det i systemet. Timmar som görs ska läggas in som “bokning” i Schoolity av den som tagit extra vik.  

Schemaläggning 

Viktigt att resursernas scheman är uppdaterade i Schoolity. Det är resursernas ansvar att hela tiden ha en dialog med skolledningen om att deras scheman i Schoolity är uppdaterat. Ingen ersättning utgår om schemaläggningen ändrats utan att detta kommunicerats med skolledningen. 

Se till att få Inprint installerat 

Inprint

För er som inte har inprint installerat på era datorer – se till att få det gjort innan konferenstiden på onsdag. Då är det kurs för alla i hur den tjänsten fungerar. Kontakta Simon – ni måste lämna datorn ifrån er ca 20-30 min.

 

Gymnasiemässa onsdag den 19/10

Plats: Härnösands gymnasium. Samling i Aulan, våning 2 i E-huset (fd Landgren).  

Programmets starttider: 

12.30 Hedda Wising, klass: A + B 

14.00 Hedda Wising; klass: C + D 

Skoljoggen fredag 30 sept.

Schemat för samtliga klasser år 7-9 är nu anpassat för skoljoggen.

Schematider luncher och lektioner är anpassade för dagens aktivitet.

Åk7 10.20.
Åk8: 10.45.
Åk9: 11.10.

Matsalen stänger 12:00.

 • Samling 12.00 vid HOK-stugan. Gemensam uppvärmning 12.15. De vuxna som inte har fått en uppgift kommer upp till HOK-stugan och peppar eleverna att delta.
 • Gemensam start 12.30

Närvarocheck (OBS! skriv ut egna närvarolistor):
Tomas 7A, Ancha 7B, Anna Bylund 7C, Dennis 7D, Dacian 8B, (Therese F-O + Anna F 8D), Victoria 9A, Elisabet 9B, Martin G 9C, Malin Söderlund 9D.

Måldokumentation/avcheckning:
Ann-Cha, Dennis, Dacian och Therese F-O. Elever från åk 9.

De som tävlar: Kattis, Kajsa, Patrick 8A och 8C närvaro, Tobbe, Sabine.

De som står ute i spåret (Se kartan på baksidan för position):

 • Hanan: Står vid 1.5an.
 • Station 1 – 15: Christofer S
 • Station 2-14: PO
 • Station 3: Julia
 • Station 4: Henrik S
 • Station 5, 6, 7, 8: Simon, William, Anders B
 • Station 11: Janne R
 • Station 12: Olov A
 • Station 13: Olle L
 • Kofösare: Hanna

Bensträckare

Att man sträcker på benen kan behövas – men inte avbryta lektionerna och ta rast ute i korridoren så tid försvinner. Eleverna ska ha ut sin garanterade undervisningstid. Om 10 min faller bort från en 75 min lektion så har nästan 15% av den garanterade undervisningstiden försvunnit. 

Låt eleverna sträcka på benen inne i klassrummet, gör lite kort gymnastik, dansa eller vad som helst som får dem att röra sig. Men de ska inte ut på rast – det är inte inräknat i undervisningstiden.

Följ Malins och Ann-Sofies resa till Varazdin i Kroatien 

Under några dagar kommer Malin och Ann-Sofie att resa till Varazdin i Kroatien för att knyta ihop säcken med Breaking Barriers samt för att planera nya samarbeten framåt. Följ deras resa här: https://erasmusbreakingbarriers.wordpress.com/

Kallelse MBL

Nu har vi kommit till vägs ände vad gäller justeringar i scheman och liknande – på torsdag har vi MLB om scheman och tjänstefördelningar. Tyvärr har jag inte hunnit skicka ut en kallelse den här veckan – den kommer under helgen, hoppas det är OK.

Läsa den gemensamma kalendern

Vi gör allt för att hålla den gemensamma kalendern uppdaterad. Visst händer det att någon sak missas eller kommer ut sent, men vi gör vad vi kan för att det ska vara ett helt levande dokument. Det är därför viktigt att ni kollar den då och då när ni gör era planeringar framåt. 

Öppettider i cafét 

Anders försöker öppna cafeterian senast klockan 9:00 tisdag-fredag. Han behöver gå igenom en del  rutiner med eleverna som ska jobbar i cafeterian tänker jag inte låna ut bollar, racketar m.m. mellan 08:00-09:00.

Det tar väldigt lång tid och blir helt omöjligt att få någon kvalitet på genomgången för eleverna när vi störda och avbrutna 15-20 gånger varje morgon. Så om ni hör att Anders är grinig så stämmer det och nu vet ni varför


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet blir av. Ann-Sofie och Malin S åker till Kroatien mellan den 25/9-28/9 för att avsluta Breaking Barriers-projektet samt för att jobba med nya samarbeten. Malin kommer bland annat att för EHTs räkning planera ett jobbskuggningsbesök till Portugal i vår.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda om ni formulerat era fokusområden klart.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ni följer er egen agenda.

Veckans tips

Stockholmsuniversitet om kunskapsresistens – en favorit i repris

Mot konskapsresistens

Vi har ett ansvar att i skolan arbeta mot kunskapsresistens: https://www.su.se/forskning/faktatillit/150-sekunder-om-kunskapsresistens-1.427896

Se även en längre variant – riktad till oss i skolan: https://youtu.be/1g3jeu7A6FU

 


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån – eftermiddag – YAM-kurs för 21A (se gemensam kalender och Sjökortet v38) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – 11:00-12:00 Elevrådsmöte Ansvar Martin och Anders
 • Ons15:30-17:00 Konferens – kurs i Inprint Ansvar EHT och Jennie Lavås
 • Tors – förmiddag – YAM-kurs för 21B (se gemensam kalender och Sjökortet v38) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Fre – Se tider ovan – Skoljoggen Ansvar Dennis, Dacian och Patrick

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Se till att få Inprint installerat på din dator om du inte har det – prata med Simon. Det är kurs för alla på onsdag den 28/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v38 19/9-23/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mål och indikatorer är nu uppdaterade – A-lagen och resp årskurs ska nu arbeta med fokusområden.
 • YAM
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


YAM startar för åk 8 denna vecka

Klasserna 21A och 21B går igång med YAM-utbildning, men här nedan finns Schemat för alla klasser åk 8:

YAM-planering

Passen finns inlagda på elevernas scheman.

Lunchtider / uppdrag för personal

Johan har gått igenom lunchbeläggnigen måndag- fredag. Vi har god täckning på personalsidan i matsalen, alla dag i veckan. Önskar personal ta bort luncher eller flytta sina lunchtider så kan det göras under kommande v38.

Erik borta på rektorsnätverk

Under veckan är Erik borta hela tisdag och onsdag – men nås på telefon och mail.

Tjänstefördelningar och scheman

Nu börjar alla frågetecken vara utredda vad gäller scheman och tjänster. Men på grund av att Erik är borta tisdag och onsdag blir det inte MBL:at förrän v39. Kallelse om detta kommer.

Ersättning för lärarassistenter vid omfattande vikarieuppdrag

Erik och Henrik S har nu kommit fram till ett förslag på en modell för att lösa ersättningen vid vikarieuppdrag för lärarassistenter. Henrik kommer inom kort att presentera den för er som berörs.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet blir av. Ann-Sofie och Malin S åker till Kroatien mellan den 25/9-28/9 för att avsluta Breaking Barriers-projektet samt för att jobba med nya samarbeten. Malin kommer bland annat att för EHTs räkning planera ett jobbskuggningsbesök till Portugal i vår.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om ni inte hann under v37, så ska respektive A-lag ta fram förslag till fokusområden – se även nedan vad som ska göras på mentorstid

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

OM UDL – Universal Design for Learning

UDL

Två bra beskrivningar av hur man kan tänka kring UDL – Universal Design for Learning.


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – Förmiddag – YAM-kurs för 21A och 21B (se schema ovan) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Ons – 15:45-17:00 Konferens – ämnesmötestid samplanering samt möte för So-lärare och ”Lilla internationella gruppen” – möte med lärare från Lyon kl 16:15 Ansvar alla ämnesgrupper, samt Erik och Tobias.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkäten om skolans LPP-mall under vecka 37 eller 38 efter att ni gått igenom dem på mentorstiden.

Viktiga påminnelser

  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v37 12/9-16/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mål och indikatorer är nu uppdaterade – A-lagen och resp årskurs ska nu arbeta med fokusområden.
 • Elev och personalfotografering.
 • Sopsortering och papperskorgar.
 • Förslag till tillägg till förväntansdokumentet ang godisförbud.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


IT-genomgång med åk 7

Simon kommer att ha IT-genomgång med alla elever i åk 7 följande tider (vissa av dem påverkar mattestödet som var inplanerat – en förskjutning sker):

 • 7B kommer att ha it-undervisning på RS tiden v37 och istället ha sitt mattepass på extra mentorstiden (fredag) (endera Elisabet eller Marie)
 • 7D kommer att ha sin it-undervisning på extra mentorstiden v. 37 (torsdag)

Festkommittén har nu börjat planera in en personalfest

Personalfest

Var beredda – inom kort kommer en fredag innan höstlovet att spikas för en AW/personalfest på lokal på stan. 🙂 

Fotografering åk 7 och personal och elever i åk 8 och 9 som saknar bild

Alla elever år 7 skall fotograferas, detta sker under v 37. Fotograferingen är endast för individuella bilder, dessa kommer att finnas på respektive elev i Schoolity. Fotograferingen kommer att genomföras av Carolina Nilsson.

Plats: Utanför vaktmästarens rum vid entré mot Rosenbäcksallén.

Undervisande lärare skickar ner elever efter klasslistan. Fem elever i taget. När dessa kommer åter får nästa femgrupp gå ner.

Starttider för fotografering

Namngiven lärare skickar iväg de första fem för fotografering

 • Tisdag  13/9
  • Kl 08.30, 22C, Tobias H
 • Torsdag 15/9
  • Kl 08.30, Klass 7-9B, Anna N
  • Kl 09.00, 22B, Elisabet E
  • Kl 10.30, 22D, Anna B
  • Kl 12.30, 22A, Christina F / Sara N

Personalfotografering för de som idag saknar bild eller de som vill ta ny bild kommer att ske i samband med onsdagskonferensen 14/9 från kl 16.00.

Elever i åk 8 och 9 som saknar bild

Vi har elever år 8 och 9 som ej finns på bild. Kompletterande fotografering av elever år 8 och 9 kommer att ske. Återkommer om datum och tider för detta.

Låtskrivarverkstad åk 7

Under torsdag och fredag har åk 7 ”Låtskrivarverkstad” som en del av kulturtrappan. De kulturarbetare som kommer hit tar eleverna utan att ni behöver förbereda er. Ni som undervisar de aktuella tiderna behöver endast vara närvarande med eleverna. Alla positioner syns på elevernas och era scheman. Klasserna har låtskrivarverkstad enligt nedan:

 • 22A torsdag 08:00-10:30 sal N215B och N202
 • 22B torsdag 12:30-15:00 sal O223 och N202
 • 22C fredag 08:00-10:30 sal O227 och N202
 • 22D fredag 12:30-15:00 sa O112 och N202

Förväntansdokument – förslag till tillägg

Under förra året fördes ingen strukturerad diskussion om ändring av förväntansdokumentet, men en hel del kommentarer om att godisförbud bör föras in. Därför kommer nu ett förslag till tillägg till förväntansdokumentet angående detta. 

Förslag till tillägg: ”Att det är godis/snacksförbud på skolan med enda undantag för fika vid nationella prov eller då skolans personal tar initiativ till medhavda godsaker.” 

Erik ledig – Johan V TF

Under torsdag och fredag v37 är Erik ledig och Johan V är tf. rektor.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • På A-lagstid under v37 eller 38 så ska respektive A-lag ta fram förslag till fokusområden – se även nedan vad som ska göras på mentorstid

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

Skolverket

Viktigt om systematiskt kvalitetsarbete i skolan och elevers deltagande i det: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola


Detta händer under veckan (v.37)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Tis – 18:00-20:00 Kurs i Schoolity för föräldrar via Teams  Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 APT avstämning efter Skolstart, Möte internationella gruppen samt personalfotografering för de som saknar foto eller som vill ta nytt Ansvar Skolledningen, mfl.
 • Tors-Fre – Kick-off för elevrådet ute i Aspnäs Ansvar Martin G och Anders B
 • TorsFre ”Låtskrivarverkstad” för åk 7 se ovan Ansvar De som håller i ”låtskriuvarverkstaden” samt resp undervisande lärare vid tiden – se ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkäten om skolans LPP-mall under vecka 37 eller 38 efter att ni gått igenom dem på mentorstiden.

Viktiga påminnelser

  • Elevrådsstyrelsen har ”Kick-off” på Aspnäs 15-16/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.