Sjökortet v5 – 29/1-2/2

Sjökortet1

Allmän information 

pinchos

Trevligt på Pinchos häromkvällen

Mycket trevligt initiativ att ha AW på Pichos häromkvällen!! Trevligt sällskap och god mat! Vi får hitta på mer sånt tillsammans! 🙂

Erik föräldraledig under v.5

Erik är föräldraledig under vecka 5 och Johan är tf. rektor under Eriks ledighet.

Inför kommande utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen vt2018 blir:

 • V.8 (20/1 och 21/2) för åk 9 och klass 8 A och B
 • V.9 (28/1 och 1/3) för åk 7 och klass 8 C och D

Innan samtalen ska alla ämneslärare planera in lektionstid (då eleverna i övrigt kan jobba mer självständigt) då man har individuella samtal med alla elever för att prata om deras utveckling i ämnet. Dessa samtal ska senast ske vecka 6 och 7 för de som har samtal vecka 8 och vecka 7 och 8 för de som har samtal vecka 9.

Nu är elevernas skattningsformulär uppdaterat – se här: Min självskattning och mina utvecklingsmål reviderad 180127. Det ska vara underlag vid de individuella ämnessamtalen samt förberedelse inför utvecklingsamtalen. I formuläret har två rader per ämne lagts till för eleverna att anteckna det ni kommer fram till vid samtalet (styrkor och utvecklingsområden i ämnet) samt en yta för er ämneslärare att skriva kommentarer. För att detta inte ska försvinna så ska eleverna ladda upp filen / formuläret i sin ”Inlämningsmapp” på Sharepoint – och öppna det därifrån vid varje samtal. Se kort instruktionsvideo hur och vart eleverna ska ladda upp filen. Instruktionsfilmen samt filen i sig (blanketten) ligger nu på Heddaundervisning.com. Detta kan ni göra med alla elever samtidigt på mentorstid redan v.5 eller v.6 – så det inte tar tid vid varje ämnesmöte.

Viktigt att eleverna gör detta själva – annars kan de inte skriva anteckningar (beror på behörighet till redigering i filen).

Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.

Info om kommande brukarundersökning till vårdnadshavare

Snart ska vårens brukarundersökning ut till vårdnadshavare i åk 8 och till eleverna. Se informationsmaterial här (mer detaljinfo kommer inom kort):

Informationen till vårdnadshavare ska skickas hem – Ansvar: varje mentor

Att göra / prata om med eleverna på mentorstiden

 • Under de senaste dagarna har ett par nödutgångsskyltar/armaturer slagits sönder i skolan. Om någon har sätt något / vet något så ska de meddela Johan. Det är farligt att nödutgångsskyltar slås sönder. De är dessutom dyra – de kostar 2000-2500 kr att ersätta.
 • Se instruktionsvideo för hur man laddar upp en fil i inlämningsmappen och se till att alla elever laddar upp underlaget för utvecklingssamtalet där.

Att fira

Från A-lag åk 8.

 • Jättekul att skidåkningen på gympan har startat positivt med bra förutsättningar, snö, utrustning, mm. Inte alla skolor som kan erbjuda det!!
 • Mycket positivt att alla resurser / assar vill träffas i  motsvarande ämneslagsmöten för att utvecklas och lära av varandra. Klockrent initiativ – det är skolutveckling det!!
 • Vissa har påbörjat elev/ämnessamtalen inför utvecklingssamtalens och tycker att det varit mkt givande samtal.

A-lag 

A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

A-lagstid på konf.tid onsdagAtt öka igenkänningsfaktorer, del 1 (Ann-Sofies försteläraruppdrag)

Diskussion om klassrumsplacering / möblering

Ni ska i A-lagen diskutera nedanstående frågeställningar tillsammans. Ni ska sedan individuellt svara på några frågor om hur ni ser på hur klassrummen bör vara möblerade ur ett pedagogisk perspektiv. Länk till frågorna kommer ni att få via mail av Ann-Sofie senast onsdag. Innan ni börjar diskutera ska ni ha läst texten: Om möblering i klassrum – tankar av ann-Marie Körling

Att diskutera

Hur ska vi möblera i klassrummet? I många klassrum är det bordsöar, andra har u-form, ytterligare andra har borden i rader…..

Vi ska hitta en modell för möblering i de flesta rum (undantaget de praktiska ämnena). Viktigt att ha fokus på det pedagogiska, vad gynnar elevernas lärande mest? Som inspiration kan läsas Ann-Marie Körlings tankar runt klassrumsmöblering.

Vi ska också hitta en strategi för hur eleverna sitter i klassrummet? Lottning med hjälp av spelkort, färgade lappar, siffror……

 

Ämneslag

Möte i ämneslaget – att diskutera och planera konkret åtgärd/plan för att antalet elever som riskerar F vid mitterminsuppföljningen är färre än de elever som får F vid terminsslut. Se resultaten i bifogad fil i mailet om Sjökortet v.5. Det är en samanställning av era svar kring Betyg vs Mitterminsuppföljningen. Varje ämneslag får presentera sina planer/åtgärder på konf.tid ons. v.6.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Quizlet

Quizlet!! Bra verktyg för att lära begrepp, ord, mm. Gratis och lätt att använda!! https://quizlet.com/


Detta händer under veckan (v.5)

 • Mån – Mentorstid – Ta upp förstörelse samt underlag inför utvecklingssamtal. Se ovan. Ansvar alla mentorer
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8B till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid diskutera möblering / placering i klassrum – se ovan. Ansvar resp. A-lag samt Ann-Sofie F
 • Tors – 10:30-11:30 – Halva 8B till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • TorsSista dag för ansökan till gymnasiet!!

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.6 – Ämnesmötestid – För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb så måste vi ha vikariepärmar. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Ansvar: alla ämneslärare
 • V.6 Tis och Ons – 10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare
 • V. 7 – Tors (15/2) – Vinterfriluftsdag – med info från Patrick.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se ovan  Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Viktiga riktlinjer/rutiner/blanketter att komma ihåg:

Alla blanketter vi ska använda finns här på https://heddawisingskolan.com/blanketter/ 

 

Sjökortet v4 – 22/1-26/1

Sjökortet1

Allmän information 

Beskrivning av de två aktiviteter / åtgärder ni röstade fram under konf.tiden i onsdags

Här kommer de två åtgärder / aktiviteter vi röstade fram tillsammans som vi ska genomföra under våren med start från och med vecka 4:

Åtgärd 1 – Ändring av konferenstiderna

 • För att ha mer energi till positiv kommunikation – förändra konf.tiderna
  1. Onsdagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens hela kollegiet (APT)
   • Varannan vecka a-lagstid där skolledningen styr innehållet – genom uppdrag/diskussionsfrågor
  2. A-lagskonferenserna på tisdagar
   • Varannan vecka konferens hela A-laget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
  3. Ämneslagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens i ämneslaget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: Skolledning onsdags konf., en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. För A-lag och ämneslag utses de vid nästa möte.

Vår gemensamma kalender i Outlook är nu uppdaterad enligt detta – och det kommer att påminnas om här i Sjökortet varje vecka.

OBS! Den här åtgärden innebär periodvis mer information i Sjökortet alt. mail eftersom viss info inte kan tas muntligt. Det betyder i sin tur att det blir ännu viktigare att alla läser Sjökortet och kalendariet ordentligt.

 

Åtgärd 2 – Positiva rundan

 • Alla berättar något positivt som hänt under veckan
  1. På A-lagstid och ämneslagstid så börjar man varje möte med ”Positiva rundan” då alla berättar något positivt som hänt sedan förra mötet.
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. De utses vid nästa möte. Den som har detta ansvar ska se till att rundan görs på alla A-lagsmöten/ämneslagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

 

Påminnelse – 2 saker att att göra på mentorstiden! 

 1. För er som inte hann göra enkäterna med era mentorselever förra veckan – gör detta senast på mentorstiden nu på måndag 22/1.
  1. Länk till elevenkät om fritidsgårdsverksamhet:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQkEwRVYxOTMyWUxWUjBLUElSME1RU1NJRC4u 
  2. Länk till elevenkät – Uppföljning mitt i läsåret:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNElQM0gzVTdNU1RSRFc3V1FFOUFZSllPTC4u
 2. Samla in de vårdnadshavarmendgivanden för att eleverna ska få vara med i HandInHand-enkäten. Lämna de medgivanden ni fått in i mitt (Eriks) fack under måndagen.

 

Två ändringar kring sals- och rumsanvändning/bokning

 • Från och med v.4 kommer 7-9A (Grundsär) ta rummet längst in i kopiatorskorridoren för att använda som litet undervisningsrum. Grundsärs alla verksamheter har sökt och fått en hel del pengar för att anpassa undervisningsmiljöerna. Detta är ett led i den förändringen. Vi får ta del av och använda rummet när de inte har undervisning där samt när vi behöver grupprum vid muntliga nationella prov.
 • Redan från förra veckan (v.3) är grupprum N202 är upptaget på förmiddagar för en elev inkl resursperonal från Brännan för att skola in eleven i en ny skolmiljö inför att börja åk 7 hos oss till hösten.

 

Läroplanen i Wordformat – ett hjälp vid planering mm.

Se länk här till Lgr11 i wordformat. Kan vara lättare att jobba med om man ska klippa och klistra mm.  Lgr11 i wordformat

 

Kompetensprofil 

Resultatet från genomgången kring en kommande kompetensprofil har nu kommit. Jag och Johan håller på att gå igenom språket / formuleringar i den sammanställning Stefan gjorde. Den kommer inom kort att presenteras för er.


Att fira

Äntligen avslutar vi modul 1 i spec.ped.fortbildningen och kan lägga den bakom oss som en ny erfarenhet och grund för ny kompetens!


A-lag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det A-lagstid som vanligt. (Nästa vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.).

Vi börjar även med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla A-lagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

Se till att ert A-lagsprotokoll / anteckningar skickas till Erik.

Ämneslag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbet på Ämneslagstiden som vanligt. (Nästa vecka är det vanligt ämneslag då ämnesgruppen möts).

Vi börjar även här med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska även i ämnesgruppen första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla Ämneslagsmöten.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Skolvärlden

PAX-metoden – kan detta vara nåt att inspireras av även på högstadiet för att få mer arbetsro och ännu lugnare arbetsmiljö i skolan? http://skolvarlden.se/artiklar/pax-metoden-hjalper-lararna-till-battre-arbetsmiljo 

 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Mån – och resten av vårterminen – Matsalspraktik för alla elever i åk8.
 • Mån – Mentorstid – De elever som inte gjort enkäterna om Fritidsgårdsverksamhet i skolan samt uppföljning mitt i läsåret. ska göra det. Samla in föräldramedgivandeblanketterna och lägg i Eriks fack under dagen.
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30 – Kort om senaste Kulturenkäten samt om info om input till förutsättningar för schema/tjänstefördelning inför lå2018/19 Ansvar Skolledningen
 • OnsAW – 16:30 och framåt – middag på Pinchos

Planering framåt

 • V.6 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer

Viktigt att komma ihåg

Vi har gemensamt kommit överens om att detta är den värdegrund vi ska arbeta utifrån på skolan – det är allas vårt ansvar att vi gör det!!

Värdegrund

Sjökortet v3 – 15/1-19/1

Sjökortet1

Allmän information 

Två viktiga enkäter att göra på mentorstid samt enkät att skicka till föräldrar

Vi följde alla upp läsåret på konf.dagarna genom att svara på en massa frågor. Nu ska elever och föräldrar få möjligheten att säga sitt om hur första halvan av läsåret varit. De ska även få säga sitt om vad de tycker om eventuell fritidsgårdsverksamhet på skolan efter skoltid (ni medarbetare kommer att få säga ert på konf.tid lite senare – vi kommer även att göra en RKA – risk och konsekvensanalys – tillsammans med skyddsombud under vecka 4).

Eleverna svarade på en del frågor under förra året om detta. Sedan dess har frågan legat i träda och nu lyfter vi den igen – med frågor baserade på förra årets svar från eleverna.

Det som ska göras är:

På mentorstid eller lektionstid v.3 eller mentorstid v.4 ska alla elever fylla i enkäterna vid punkt 1 och 2 nedan. Alla mentorer ska även skicka hem en enkät till alla föräldrar (vi lägger inte ut länken här för då är den helt öppen för allmänheten). Den länken finns i mailet om Skökortet v.3. Enkäterna öppnar mån 15/1 kl 06:00 och stänger mån 22/1 kl 23:30. Viktigt att vi får så bra svarsfrekvens som möjligt.

 1. Länk till elevenkät om fritidsgårdsverksamhet:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQkEwRVYxOTMyWUxWUjBLUElSME1RU1NJRC4u 
 2. Länk till elevenkät – Uppföljning mitt i läsåret:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNElQM0gzVTdNU1RSRFc3V1FFOUFZSllPTC4u
 3. Länk och förklarande följetext till föräldraenkät om fritidsgårdsverksamhet finns i  mailet om Sjökortet v3 för att snarast skickas till era elevers föräldrar i era mentorsgrupper Ansvar: alla mentorer

Uppdatering (180115 kl 13:38) ang konf.tiden på onsdag

Nu är all info på plats – Vi ska följa upp det vi gjorde på konf.dagarna och vår senaste kulturanalys på onsdagens konf.tid.


A-lag och ämneslag

Se filmen med Trevor Dolan från förra veckans ”Sjökort” under A-lagstid och diskutera sedan i A-laget och ämneslaget. Finns det nåt vi alla eller ni i A-laget/ämneslaget borde göra mer av eller prova på?


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

SVT-nyheter

Intressant från SVT.nyheter om datorer i skolan. Viktigt att ta till sig nyheter och teknologin i skolan med öppet men kritiskt sinne. Bra att ha den inställningen när vi ska ta oss an de IT-direktiv regeringen har satt. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-skolan-i-fritt-fall-genom-digitaliseringen?cmpid=del%3Afb%3A20180114%3Asvenska-skolan-i-fritt-fall-genom-digitaliseringen%3Anyh%3Alp 

Vi måste alltid tänka att IT/IKT inte är ett självändamål utan endast ska användas när det tillför något eller förenklar vår eller elevernas arbetssituation (på sikt när vi kommit igång) samt när det ger bättre möjligheter för eleverna att få tillgång till sitt eget lärande.


Detta händer under veckan (v.3)

 • Mån – Mentorstid – Eleverna gör de enkäter om Fritidsgårdsverksamhat i skolan samt uppföljning mitt i läsåret.
 • Tis – A-lagstid  15:20-16:20 – Handledning för resurspersonal. Ansvar Marie B
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 – Fortsatt genomgång / uppföljning av input från enkätesvar. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • V.3 – Mån – mentorstid – uppföljning mitt i läsåret, bla elevens val. Se separat mail om länkar till elevenkäter.
 • V.6 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer

Viktigt att komma ihåg

Vi har fått återkoppling efter utvecklingssamtalen att LPP:erna är efterfrågade av elever och föräldrar. Det saknas ofta LPP:er på ämnessidorna i Sharepoint. Vill man ha en genomgång / extra stöd för hur man lägger / sparar dem där måste man meddela Erik J så planeras det in snarast.

 

Sjökortet v2 – 8/1-12/1

Sjökortet1

Allmän information

Välkommen tillbaka efter ett välförtjänt jullov  

God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft ett bra jullov med gott om vila och god mat i goda vänners och släktingars samvaro. Eftersom terminen börjar och vi har konferensdagar måndag och tisdag så är det ett bantat Sjökort med fokus på vad som händer under de första dagarna.

Program för konf.dagar måndag och tisdag

Måndag 8/1

 • 08:30-09:00 Gemensam samling i gradängsalen (ansvar Erik och Johan)
 • 09:00-12:00 Tid för egen planering
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 10:00-12:00 Möte med MBL-grupp / skyddsombud uppföljning av fackens arbesmiljöenkät (Olle, Kristina, Britt-Marie, P-O, Lena och Johan) på Eriks rum. (ansvar Erik)
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Gemensamt program inkl fika (samling i gradängsalen – alla tar med sig datorer)
  • Ann-Sofies uppdrag presenteras (ansvar Ann-Sofie och Erik)
  • Vårterminens modul för spec.pedutbildningen presenteras (ansvar Carina BB och Lena B)
  • Uppföljning – mitt i läsåret – enkät att göra individuellt dock lite olika för olika medarbetargrupper. Se länk till enkät i separat mail. (återkoppling och vidare diskussion sker på onsdagkonf. 10/1 och prel 24/1 (ansvar Erik och Johan samt alla medarbetare).
  • Uppföljning av betyg vs mitterminsuppföljning – gruppdiskussioner – enkät att fylla i per grupp
 • 16:00-16:30 Egen tid för avrundning av dagen

Tisdag 9/1

 • 09:00-12:00 Tid för egen planering
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-17:00 Värdeskaparna i sal N215 – Vad behöver vi för kompetenser och kunskaper för att nå våra mål? (tid för fika ingår) (ansvar Erik och Johan)

 


A-lag och ämneslag

Inga A-lagsmöten denna vecka. V.3 – Se filmen med Trevor Dolan nedan och diskutera i A-laget.

Ämneslagstid – tid för enskild planering om inte annat redan planerats av er.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Mycket intressant om framgångsrika skolor av Trevor Dolan. Ganska tydligt vad jag som skolledare måste bli bättre på, prioritera och lägga mer tid på. Vilka utvecklingsområden ser du att du kan fokusera på?


Detta händer under veckan (v.2)

 • Mån-tis – Se program ovan.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 – Genomgång och diskussion om Uppföljningen mitt i läsåret. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • V.3 – Mån – mentorstid – uppföljning mitt i läsåret, bla elevens val. Se separat mail om länkar till elevenkäter.
 • V.3 – Tis – 15:20-16:20 – Handledning för resurspersonal
 • V.3 – Ons – Konf.tid 15:40-17:00 – forts. Genomgång och diskussion om Uppföljningen mitt i läsåret. Ansvar Skolledningen

Viktigt att komma ihåg

 • Att vi tar en dag i sänder 🙂

 

Sjökortet v51 – 18/12 – 21/12

Sjökortet1

Allmän information

Bilder från elevens val

Skicka gärna bilder från elevens val till Erik 0702971210 så att vi kan lägga ut till föräldrar. Glöm inte att kolla att eleverna får vara med på bild.

Lunchtider under elevens val-veckan

Vi ber så mkt om ursäkt för att vi inte kommit ut med ett lunchschema förrän nu – vi har helt enkelt glömt bort det. Se lunchschema nedan. De olika idrotterna som är bundna till halltider måste få äta sist. Om någon i övrigt vill byta en tid så kan det ske om ni antingen kommer överens med Lena i köket eller gör ett kastbyte i med annan grupp/ämne i dialog med ansvarig lärare. Lunchtiderna för Friluftsliv utan övernattning gäller endast om ni ska äta i skolan. Annars löser ni det som ni vill.

Lunchschema – klicka här om du vill schemat som excelfil 

Lunchtider ht2017

Avslutning elever och personal – viss förskjutning av tider pga lunchschema

Tider avslutning elever och personal 21/12

 • Julavslutning i domkyrkan torsdag den 21/12 kl 13:00 till ca 13:45 för alla elever i alla årskurser. Elevens val pågår på torsdagen fram till lunch enligt ovan nämnt lunchschema – starttid för för torsdagen får förskjutas/senareläggas om så behövs (görs separat av resp. grupp/ämne). Vi avgår gemensamt klass för klass från skolgården kl 12:45 – uppställning klassvis på skolgården 12:40.
 • Julavslutning med personalen – vi ses för fika kl 14:00 i personalrummet!

Program för konferensdagar 8-9 januari

Under kommande vecka kommer program för 8-9 januari att mailas ut.

Nya försteläraruppdrag

Det känns jättebra att vi från och med vårterminsstart har vi två stycken nya / nygamla försteläraruppdrag med oss – Elisabeth Enander (får ytterligare 2 års uppdrag) och Marie Borglund (nytt uppdrag). Tillsammans med skolledningen och i dialog med Ann-Sofie F så kommer vi inom kort formulera deras uppdrag. De kommer att ligga i linje med Ann-Sofies som handlar om inkluderande arbetssätt (för Ann-Sofie – med extra fokus på språkutvecklande arbetssätt). När detta är klart kommer uppdragen att presenteras för er alla.


A-lag och ämneslag

Inga A-lags- eller ämneslagsmöten pga elevens val-vecka. 


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Veckans tips 

Ha så kul med eleverna och hoppas det blir en bra vecka innan jullov!! 🙂


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan – elevens val
 • Ons – Konf.tid – annan tid!! 15:00 – ca 16:00. Agenda: Kort allmän info, mm. Ansvar – Skolledningen
 • Tors – 13:00 – Avslutning i kyrkan se ovan
 • Tors – 14:00 – Personalavslut o personalrummet

Planering framåt

 • Se kommande sjökort!

Viktigt att komma ihåg

 

Sjökortet v50 – 11/12 – 15/12

Sjökortet1

Allmän information

Avslutning elever och personal 

Tider avslutning elever och personal 21/12.

 • Julavslutning i domkyrkan torsdag den 21/12 kl 13:00 till ca 13:45 för alla elever i alla årskurser. Elevens val pågår fram till 11:00 därefter lunch efter separat schema som kommer efter att valen är klara. Vi avgår gemensamt klass för klass från skolgården kl 12:45 – uppställning klassvis på skolgården 12:40.
 • Julavslutning med personalen – vi ses för fika kl 14:00 i personalrummet!

”Nude”-trend på nätet bland våra ungdomar – utlämnande bilder delas på nätet

Metoo

Metoo-kampanjen har uppmärksammat många områden där kränkningar och utsatthet förekommer. På internet och genom delade bilder på telefoner blir även våra elever utsatta.

Just nu har det kommit till vår kännedom att det går en mycket negativ trend bland eleverna att de uppmanas att skicka olika typer av ”Nude”-bilder till varandra via bla. Snapchat. Det handlar om uppmaningar från främst killar till främst tjejer, att skicka bilder av sig själva, bilder på kompisar eller andra jämnåriga – bilder med mer eller mindre naket innehåll. Bilderna riskerar sedan att delas och spridas.

För vissa kan det vara svårt att stå emot då det skapas mycket grupptryck kring detta – viktigt att vi i skolan är uppmärksamma på detta och diskuterar detta på mentorstid eller lektionstid framöver.

 

Elevens val – tider för verksamhet, aktuella listor samt info till elever

Vi har fått en del frågor kring tider för elevens val – vi inser att vi endast tagit detta muntligt. Här kommer tiderna i skrift: Vi tänker oss ramtider mellan 08:30 och 14:30 inkl lunch. Varje grupp löser sedan dessa tider individuellt. En bra utgångspunkt är dock att börja måndagen 08:30 om inte annat redan har planerats / kommunicerats till eleverna.

Vi tänker oss följande platser och starttider – återkom till Erik snarast (senast torsdag kl 17:00) om ni vill ändra detta. Anslag med tid och plats för måndag morgon sätts upp på skolan på fredag morgon kl 09:00.

Tid och plats för start av Elevens val

 • Sv / SvA 08:30 i sal O107
 • Textilslöjd 08:30 i textilsalen
 • Ta igen sådant man missat 08:30 första träff i O112 sedan i Studiegården
 • Ridning 08:30 på Vangsta / Ridskolan
 • Musik kör / sång / instrument 08:30 i musiksalen
 • Ma / No 08:30 i sal N213
 • Innebandy 08:00 Landgrenshallen (ombytt och klar för idrott)
 • Hkk – mat hälsa rörelse 08:30 Hkk-salen
 • Handboll 09:00 Öbacka A-hallen (ombytt och klar för idrott)
 • Friluftsliv utan övernattning 08:30 O227
 • Friluftsliv med övernattning 08:30 O226
 • Fotboll 08:00 N215 A-B (teori)
 • Filmkunskap 08:30 Gradängsalen
 • Engelska 08:30 O225
 • Blandidrott 08:00 Teorisalen – Landgrenshallen (ta med idrottskläder – ombyte för idrottsaktiviteter till kl 09:00).
 • Bild 08:30 Bildsalen

De aktuella listorna hittar ni via länk nedan – en flik för varje ämne. Vissa enstaka ändringar har gjorts i vissa grupper sedan utskicket gick ut.

De är nästan kompletta vad gäller epostadresser – om de saknas hittar ni dem i dexter.

Länk till listor:

https://harnosand.sharepoint.com/sites/hedda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=KY0bcNiFYe7dEHSLjFe2F0RdB8YekzbeLTGc4gjx9jM%3D&docid=2_01afb81366b5b4aa68062e96577223dd3&rev=1&e=8e6279f45fc24bf4989ecd360c43556c 

Åtgärder för respektive A-lag efter GAP-analys om extra anpassningar

Respektive A-lags åtgärder att arbeta med framöver:

A-lag åk7

 1. Fokus på utveckling av metoder som når på bredden – inte bara på individnivå – Att man under A-lagstid identifierar minst 3 ”nya” undervisningsmetoder/grepp som gynnar allas lärande i klassrummet istället för att anpassa till ett fåtal. Därefter ska dessa genomföras i den ordinarie undervisningen. Ansvar för uppföljning 2018-03-19: Carina BB
 2. Elevsamtal – undersöka genom samtal vilka behov som finns – Att i samband med varje nytt undervisningsmoment ha gruppsamtal med elevgrupp för att skapa delaktighet och förståelse. Enligt den samtalsmodell som presenterades under del 5 i spec.ped.utbildningen. Ansvar för uppföljning 2018-03-19: Olov A

A-lag åk8

 1. Erbjuda fler typer av examinationsformer – Innan sportlovet prova två olika examinationsformer med två olika klasser för jämförelse och reflektion. Ansvar för uppföljning 2018-03-09: Kristina N

A-lag åk9

 1. Gemensamma metoder/faktorer för igenkänning i alla klassrum – Det ligger i försteläraruppdraget att tillsammans med EHT och a-lag/ämneslag att ta fram en sådan lista. Ansvar för uppföljning 2018-01-08: Ann-Sofie F
 2. Variera arbetssätt så att alla kan få nåt de kan ta till sig – Marie Borglund tar fram ett checklista för att dokumentera variation i undervisningen. Den presenteras på a-lagstid v.48. Därefter genomför man 8 lektioner där man tänker extra på att variera i metod / arbetssätt gentemot eleverna och dokumenterar detta på checklistan. Vi följer upp detta på A-lagstid v.9 – innan sportlovet genom att utifrån sina checklistor presentera vad man gjort – för att dela bra idéer med varandra. Ansvar för uppföljning 2018-03-09: Marie B

 


A-lag och ämneslag

Tid för betygsättning och betygsinmatning om inte annat är planerat i resp A-lag.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Veckans tips (nu i nobelltider – förhandstips inför nästa års Nobellpris i litteratur)


Detta händer under veckan (v.50)

 • Ons – Konf.tid 15:30 – 17:00 – Betygssättning och betygsinmatning
 • Fre – 09:00 tider och salar för elevens val anslås i O-huset

Planering framåt

 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)
 • V. 51 – Ons Konf.tid – annan tid!! 15:00 – ca 16:00. Agenda: Kort allmän info, mm. Ansvar – Skolledningen
 • V. 51 – Tors Julavslutning kl 13:00 i Domkyrkan
 • V. 51 – Tors Julavslutning för personal kl 14:00-14:45 i personalrummet

Viktigt att komma ihåg

Att skicka bilder från elevens val till Erik 0702971210 så att vi kan lägga ut till föräldrar. Glöm inte att kolla att eleverna får vara med på bild. Lista med vilka som inte får vara med på bild skickas inom kort.

Hoppas att vi alla får en trevlig avslutningsvecka med elevens val!!

Sjökortet v49 – 4/12 – 8/12

Sjökortet1

Allmän information

Avslutning och Lucia. 

Tider upplägg för Lucia 13/12 och avslutning elever och personal 21/12.

 • Lucia blir som tidigare sagts i Landgrenshallen mellan 08:00 och ca 08:40. Vid ca 08:50 samlas alla i sina hemklassrum för lussefika tillsammans med sina mentorer (gäller inte de elever som är med i Luciatåget som blir kvar och hjälper till och tar undan i hallen). Därefter återgår man till schemats planerade lektioner till 09:30 (oavsett hur mkt tid det är kvar på lektionen).
 • Julavslutning i domkyrkan torsdag den 21/12 kl 13:00 till ca 13:45 för alla elever i alla årskurser. Elevens val pågår fram till 11:00 därefter lunch efter separat schema som kommer efter att valen är klara. Vi avgår gemensamt klass för klass från skolgården kl 12:45 – uppställning klassvis på skolgården 12:40.

Skolministerbesök på fredag

Nu på fredag mellan 14:45 och ca 15:50 så får vi besöka av skolminister Gustav Fridolin. Än så länge vet vi bara att han vill träffa några elever, folk från förvaltning och nämnd samt skolledning. Det vore dock trevligt om någon av er lärare också blev inbjudna. Vi återkommer om vi får klarhet i det.

Stolar upp varje dag

Vi ser att det fortfarande missas med uppställning av stolar i klassrummen för städningen. För att säkra att städningen blir gjord så börjar vi från och med v.49 att stolarna ställs upp sista lektionen varje dag i ALLA klassrum. Det enda man då behöver ha koll på då är om man är sist i klassrummet. Ansvar: alla undervisande lärare

Elevens val

Tisdag kl 15:00 är definitiv deadline för elevens val-valet. Därefter blir man placerad i grupp där det finns plats. Därför viktigt att alla mentorer avsätter tid på mentorstiden att göra elevens val-valet.

Luncher och lunchtider under elevens val-veckan

När grupperna är klara till elevens val så görs ett separat schema för lunchtider för respektive grupp / ämne. Lunchen ligger som vanligt mellan 11:00 och 13:00. Ansvar: Skolledningen.

Om man som ansvarig elevens val-lärare har speciella önskemål om tider så meddelar man Erik och Johan om detta senast fredag v.49. Om man planerar särskild lunch eller inte ska ha lunch alls så är det resp. lärare som meddelar köket detta under måndagen 4/12. Ansvar: resp ansvarig elevens val-lärare

Börjes tider för support när det är problem med datorn

För att göra det tydligt enkelt för eleverna som behöver hjälp med sina datorer om de är trasiga eller strular, så kommer Börje från och med nu har fasta mottagningstider nere i ”Akvariet” (hans och spec.arnas rum) han finns där mån-fre kl 07:30-09:30. Hans telefonnummer har dessutom lagts ut på infoTV:n.

Redovisa arbetstid period 1

Vi beklagar att redovisningsblankett för arbetstid för period 1 inte har gått ut ännu. Den kommer att skickas ut via mail separat i början av veckan.


A-lag och ämneslag

Minnesanteckningar från A-lag åk 7 och åk 8 saknas (eller så hittar jag det bara inte… i så fall skicka det bara en gång till) ang frågan: Vad behöver ni som ämneslag göra för att ni ska få ännu bättre samsyn kring riktlinjerna för betygssättning?

Skicka ämneslagsprotokoll till Erik J.

A-lag åk 8 – Erik och Marie B är med på A-lagstiden och avslutar GAP-analysen från förra veckan.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Veckans tips

Perspektiv på lärarens roll – intressant!


Detta händer under veckan (v.49)

 • Mån – Det är mkt viktigt att eleverna gör valet inför elevens val!! Ansvar: Alla mentorer
 • Tis – kl. 15:00 – Deadline för elevens val Ansvar: Alla elever och undervisande lärare
 • Tis – på A-lagstid 15:20-16:20 GAP-analys om anpassningar avslutas för A-lag åk 8. Ansvar: A-lag åk 8 samt Erik J och Marie B
 • Ons – 11:00-13:00 – Besök från Härnösands gymnasium
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30. Agenda: Kort allmän info samt utvärdering av utv.samtalen. Ansvar – Skolledningen
 • Fre – Ministerbesök av Gustav Fridolin 15:00-16:00

Planering framåt

 • V. 50 – Ons. 08:00-09:30 Lucia i Landgrenshallen inkl lussefika i hemklassrummen.
 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)
 • V. 51 – Julavslutning kl 13:00 i Domkyrkan.

Viktigt att komma ihåg

När stödbehov upptäcks – utgår från skolans checklista. Om något upplevs vara otydligt eller saknas i processen – återkoppla till EHT eller skolledning. Checklistan ligger nu under en egen flik på HeddaWisingskolan.com – ”Elevhälsa”: