Sjökortet v9 28/2-4/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelse: Önskemål inför nästa läsår
 • Påminnelse: utvecklingssamtal för åk 9 under veckan
 • Påminn eleverna om lovskolan, anmälan senast 1/3
 • MBL om effekter och förändringar efter ekonomisk kartläggning i skolförvaltningen.
 • Tid för Wisingdagar
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Ett stort tack från våra besökande franska kollegor

Fransyskorna

Veronique, Corinne och Stéphanie hälsar ett varmt tack för bemötandet och engagemanget från er alla på skolan. De upplever sig ha blivit fantastiskt bemötta – engagerat, nyfiket och öppet!! Ett stort tack till er alla – Nu åker de med tåg mot Arlanda lördag morgon vid 04:00-tiden… 🙂

Ett stort tack till er som tagit hand om dem i klassrummen, i skolan, i personalrum, etc. Ett extra tack till Christina, Rut och Marie som visat dem närområdet – Sundsvall och Höga kusten samt bjudit hem på middag.

Arbetstider under Wisingdagarna

På förekommen anledning vill vi påminna om hur det är tänkt med arbetstiden under Wisingdagarna. Förra läsåret styrde jag och Johan upp detta i detalj för att det skulle bli så rättvist som möjligt. Vilket upplevdes för styrt och för krångligt – därför släppte vi det i dialog till er i respektive A-lag att lösa detta inom A-laget. Nu hör vi att det kommer upp diskussioner om orättvisa och hur mycket man ska jobba under dessa dagar. Här nedan kommer en så enkel och korrekt förklaring som bara möjligt är:

 • En genomsnittlig lärartjänst innebär 3,52 timmar undervisning och 7 tim arbete per dag
 • Det innebär att undervisande lärare normalt sett skulle göra 3×3,52 tim under en wisingdagsperiod i undervisingstid med elever.
 • Men för att tid skulle kunna friställas genom att wisingdagarna effektiviserade uppläggen så har vi sagt att ni ska göra 2/3 av tiden under wisingdagsperioderna. Alltså, ni får 33% mindre i undervisingstid dessa dagar än under vanliga dagar om ni gör 3,52 tim per dag i elevgrupp under 2/3 av tiden.
 • Den tiden har vi sagt att den skk fördelas på elevverksamhet 5-5,5 tim per dag – typ 08:30-14:00 inkl lunch.   
 • Den tiden ska räcka med god marginal även i det minsta av A-lagen. 

Utöver det har vi lagt in extra planeringstid på augustidagar, höstlov, januaridagar samt visa onsdagskonferenser. Trots att dessa 3,52 tim innebär 3,48 tim planeringstid för varje Wisingdag (9×3,48=31,32) underåret, alltså 31,32 timmar. 

Om ni diskussionen uppstår utifrån detta i resp A-lag – utgå ifrån ovanstående uträkning. Om det ändå inte går ihop – bjud in oss i skolledningen till A-laget.

Fransk blogg om besöket på skolan

Veronique, Corinne och Stephanie har skrivit en blogg om sina iakttagelser under besöket hos oss. Ni kan gå in och läsa den här: https://vbouancheau.wixsite.com/website-1/blog 

Använd google translate så får ni läsbar svenska 🙂 

(om ni provar google translate en gång i Gleerups så hamnar google translatesymbolen längts till höger i Google translate adressfältet på alla hemsidor som inte är svenska)

Frågor och förtydliganden om de internationella projekten

Erasmus+

Vårterminen har blivit intensiv med alla internationella event som klumpat ihop sig nu. Vi tänker oss att det ska bli avsevärt mer hanterligt när Envising och Breaking Barriers avslutas. Det har gjort att vi inte alltid varit så tydliga i kommunikationen om det internationella arbetet. Vi kommer att sätta oss ner och spalta upp allt om ett par veckor så att det kan bli tydligt för alla. Några frågor kan vi svara på direkt:

 • Resorna – eller mobiliteterna har fördelats ojämnt mellan Envising och Breaking Barriers på grund av att våra partners i Breaking Barriers har haft hårdare restriktioner samt varit en mer försiktiga än vi varit i Envisinggruppen. Det gör att resorna med BB blivit färre.
 • Vi har främst prioriterat att skicka medarbetare med kopplade till respektive projekt så att man varit insatta i det som händer samt haft en upprättad kontakt med de övriga som varit med. 
 • För att åka med på en mobilitet bör man ha varit aktiv och engagerad i de aktiviteter vi haft på hemmaplan för att prioriteras, eller vara inplanerad att vara med på kommande event/aktivitet. Mobiliteterna har fördelats utifrån det.
 • När det gäller kurser och jobbskuggning så har det varit fritt fram att söka och det har i omgpångar legat länkar ute i Sjökortet om var det finns kurser att hitta. Vad gäller jobbskuggning underlättas det om man har kontakter runt om i EU. Det sker ju naturligt när man är med aktivt i nåt projekt.

Ändrade frånvaroorsaker

Nu när vi börjar återgå till normalläge så tas frånvaroorsaken ”Arbetar hemma tillfälligt” tas nu bort från Schoolity. Alla elever och vårdnadshavare är informerade om detta.

Lovskola sportlovet

På tisdag är sista dagen för anmälan till lovskola under sportlovet. De elever ni vet ligger efter, skulle behöva ta igen inför examinationer, göra examinationer, färdigställa uppgifter, etc. – uppmana dem att anmäla sig till lovskolan. Sista dagen för detta är tisdag kväll – 1/3

Utvecklingssamtal v9 för åk 9

Påminnelse – under onsdag och torsdag v9 är det utvecklingssamtal för åk 9. Det innebär vissa inställda lektioner för de som är mentorer i åk 9. 

PRAO för 20A och 20B v11

Direkt efter sportlovet har 8A och 8B PRAO. Viktigt så ni inte glömmer bort det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

V.11 – 14-18/3 2022 Digitalt event Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan. Ca 12 elever deltar. Mer info om det kommer inom kort.

Envising:

 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.
 • Senare (datum ännu inte spikat – Envisingmobilitet till Turkiet)

Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om lovskola samt möjligheten att vara med och bygga skolan i Minecraft under sportlovet – de har fått både mail och meddelande samt påminnelse via Schoolity, inkl anmälningslänk. Anmälan senast tis 1/3.

Veckans tips

Läraren2

Tips inför utvecklingssamtalet: https://www.lararen.se/nyheter/guider-amp-tips/guide-sa-lyckas-du-med-utvecklingssamtalet


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • 20D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Tis – 11:00-12:00 RKA Ansvar Erik, P-O och Lena 
 • Ons – 12:30-13:20 Möte Breaking Barriers (se kallelse från Tobias) Ansvar Tobias
 • Ons – 13:00-17:00 Utvecklingssamtal åk 9 Ansvar mentorer åk 9
 • Ons – 15:45-17:00 Möte A-lagsvis elevärenden och frånvaro – (7-9B – Johan V, Åk 7 – Anna E, Åk 8 – Julia, Åk 9 – Malin L) samt möte för Breaking Barriers (berörda har får inbjudan), Ansvar: EHT/A-lagsledare och Tobias och Ann-Sofie
 • Tors – 08:00-09:00 MBL19 Ansvar Erik och resp fackombud
 • Tors – 13:00-17:00 Utvecklingssamtal åk 9 Ansvar mentorer åk 9

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Påminnelse: Önskemål inför nästa läsår
  • Påminnelse: utvecklingssamtal för åk 9 under veckan

Sjökortet v8 21/2-25/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Önskemål inför nästa läsår
 • Hur vi pratar om 7-9As och 7-9Bs verksamhet
 • friluftsdagen – tider
 • Budget Erasmus+
 • Tobak / nikotin.
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Tillgång till ljudböcker skönlitteratur – Sv och Eng på biblioteket

Det finns en bra ljudbokstjänst via biblioteket. Det är en app som heter Libby. Där finns det ljudböcker att lyssna på, det ska finnas engelska titlar samt några andra språk. Kräver lånekort från biblioteket. Har man lånekort får lyssna på sex titlar i månaden.

https://bibliotek.harnosand.se/-/libby

https://harnosand.overdrive.com/

Skolan ska byggas i Minecraft på sportlovet

Minecraft

Under Wisingdagarna kläcktes idén om att bygga skolan i Minecraft under sportlovet. En både jätterolig idé och kan vara mycket bra ur ett inkluderingsperspektiv då vi kan låta eleverna lära känna skolans lokaler innan de kommer hit. I en datormiljö många elever är vana vid. 

Vi tänker oss att det behövs 8-12 vana mincraftbyggande elever till detta. De kan göra det parallellt med lovskolan eller endast bygga Minecraft. De anmäler sig i samma anmälningsformulär som till lovskolan – se nedan.

Vilka behöver gå på lovskola under sportlovet

lovskola

Uppmana redan nu de elever som bör gå på lovskolan under sportlovet att anmäla sig – se anmälningsblankett som gått ut till eleverna här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUMU9LWThMTkZCWlc3NzlYMk84Q0pVSzdIQyQlQCNjPTEu

Eleverna har fått den som mail och meddelande via Schoolity.

Onsdagsfika

Vi i admin/skolledningen kommer inte blanda oss i hur onsdagsfikat löses – men visst är det trevligt om det blir av. Vi tänker oss att det är fritt fram igen med vanligt onsdagsfika – utgå gärna från ifrån vilka som har köksveckorna.

Sökta pengar för Erasmus / Ackreditering

På onsdag nästa vecka är det sista ansökningsdag för budget för andra ackrediteringsperioden. Just nu tänker vi oss att vi söker för 8 st jobbskuggningar inom EU och 8 st kurser/utbildningar inom EU, samt 35 elevmobiliteter med medföljande lärare. Om i har några idéer kring att göra nåt hela ämneslaget så är det OK att göra det med fokus på våra mål. Resan får då bli v44 om det är ett helat ämneslag. mer info muntligt.

Vilka reser till Frankrike

Det är nu klart att Tobias H Hedda och Björn H från Wednela åker med 4 elever  – en från Wendela och tre från oss. Vi presenterar dem på måndagsmötet.

Snus/tobak/nikotin i skolan

snus

Det blir allt svårare att ha snack med elever ang tobak och snus i skolan när de ser att vuxna använder snus/tobak/nikotin i skolan. Det framgår tydligt av vår egen lokala drogpolicy samt att Härnösands kommuns verksamheter är tobaksfria sedan många år. Det gäller alla. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

V.11 – 14-18/3 2022 Digitalt event Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan. Ca 12 elever deltar. Mer info om det kommer inom kort.

Envising:

 • Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A är i Italien / Isernia 21-25/2.
 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.

Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om friluftsdagen.
 • Påminn eleverna om lovskola samt möjligheten att vara med och bygga skolan i Minecraft under sportlovet – se ovan.
 • Påminn eleverna om att de kan anmäla sig att vara med på Breaking Barriers-veckan v11 – digitalt event. De har fått mail med länk till anmälan.

Veckans tips

SPSM lika värde

Lyssna på SPSMs pod med Marie B 🙂 

Ladda ner avsnitt 67
Lyssna på avsnitt 67 på Spotify
Lyssna på avsnitt 67 på Apple podcast 
Läs avsnitt 67 (PDF-dokument, 209 kB)


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan
  • 20D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Besök från Nantes hela veckan.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik är mkt bokad.
  • Johan och Dennis är i Italien hela veckan.
 • Tis – friluftsdag – se info från idrottslärare.
 • Ons – 15:45-17:00 Möte Breaking Barriers (berörda har fått inbjudan), övriga Workshop digitala hjälpmedel. Ansvar: Tobias och Erik J

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v7 14/2-18/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för dagen
 • Klassråd – Martin informerar
 • Val av aktivitet friluftsdag 22/2 – första lektionen tisdag 15/2. + ev extra info friluftsdag.
 • Utv.samtal – vad är nu bestämt?
 • Besök Nantes – presentation av lärare
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Program för studiedagen 14/2

Planen för dagen ser ut form följer:

 • 08:00-ca 08:30 – vanligt måndagsmöte
 • 08:30-12:00 – Ämnesmötestid för alla ämneslag (lokalt med Hedda-lärare) med fullt fokus på nya kursplaner och hur ni ska samplanera kring dessa. Ni väljer själva vilka ämneslag ni ska träffas i ni som är i flera.
 • 09:00-12:00 För Spec. samt lärare i Svenska – fortsättning i ”Bygga Svenska” – ni ska ha fått separat kallelse av Pia Liljeström.
 • 10:00-10:45 Fika serveras på skolan för de som är på plats.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Ämneslagsplanering nya kursplaner med Wendla – digitalt – se mail från Johan.
 • 14:00-14:45 Fika serveras på skolan för de som är på plats.

Val av aktivitet till friluftsdag

Följande info har gått ut till alla elever under lördagen:

”Hej alla elever,

Nu är det tid att göra era val inför vinterfriluftsdagen 22/2 – tisdag v.8. Det har dragit ut lite på tiden innan vi fått garantier från Vårdkasen att de kan ta emot elever för att åka slalom. Nu vet vi att det går.

Följande aktiviteter finns att välja på:

 • Slalom – Vårdkasen.
 • Skridskor – Högslätten.
 • Hockey – Puck/boll – Högslätten.
 • Längdskidor – Högslätten.
 • Promenad – Landgren till Vårdkasen.
 • Pulka/pimpling – Bondsjöhöjden.

Gör ditt val under första lektionen på tisdag 15/2 eller absolut senast onsdag 16/2 kl 15:00 om du varit sjuk (därefter stängs formuläret). Valformuläret öppnas inte för ifyllning förrän på mentorstiden. 

Om du inte väljer innan dess blir du placerad där det finns plats.

De är viktigt att du gör ett första och ett andrahandsval (som inte är samma aktivitet). Vi kan komma att behöva prioritera platser beroende på att vi måste få god spridning på er elever. Prioriteringen kommer i så fall att bli att i första hand elever i åk 9 får sina förstahandsval sedan åk 8 och sist åk 7. Så har vi alltid gjort när vi behövt prioritera pga begränsat antal platser tidigare.

Om du väljer slalomåkning på Vårdkasen och behöver hyra utrustning så ska du kontakta din idrottslärare.

Du kan bara fylla i formuläret en gång – tänk därför igenom noga vad du vill göra! Klicka här för att fylla i formuläret.


mvh Patrick, Dacian och Dennis”

Därför är det mycket viktigt att alla tar sig tid med respektive klass vid första lektionen på tisdagen att fylla i aktivitetsvalsformuläret med alla elever. Det tar på sin höjd 10 min. Eleverna har redan fått informationen och de ska bara fylla i ett val.

Inför friluftsdag 

Ni som blir funktionärer under friluftsdagen måste stämma av med Patrick, Dacian och Dennis (innan D. åker till Italien) samt med Daniel om hur och när lunchen ska serveras / levereras.

Klassråd 

Eftersom elevrådet haft ett par spännande besök utifrån de senaste mötena har inte allt övrigt elevrådsmöte kunnat hinnas med ensligt planerna. Därför har ett extra elevrådsmöte satts in nu på tisdag 11:20-12:20.  

Resa – snart ska det planeras in nästa Envisingresa – till Frankrike

Peppa eleverna att söka till näste resa med Envising – till Frankrike 21-25/3. Det blir 4 elever och 2 lärare. Ansökningsformuläret kommer ut under söndag kväll och är öppet till torsdag kväll. De som varit värdar har förtur.

Preliminärt – Besökare från Nantes träffar ämneslärare A-lag 9 samt EHT

Under A-lagstiden på torsdag kommer några av er ämneslärare eventuellt träffa lärarna från Nantes. Vi planerar detta på måndag f.m. Mer info kommer. Vi kommer även boka en tid då de får träffa representanter från EHT.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

 • Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A är i Italien / Isernia 21-25/2.
 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.

Ämneslag

 • Fundera över hur ni vill jobba vidare med de nya kursplanerna.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Studiedag – Ingen måndagsmentorstid.

Veckans tips

Specialpedagogen

En favorit i repris – extra viktig att ha med sig i kursplanearbetet: https://specialpedagogen.blog/strategier-for-bedomning-for-larande-konkreta-exempel/


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • 20C ansvarar för återvinningsstationerna
  • Medarbetarsamtalen pågår – Johan och Erik är mkt bokade.
  • Besökare från Nantes skuggar So, No och Eng-lärare.
  • Alla A-lag har A-lagsmöte under veckan.
 • Mån – Studiedag – se ovan
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA Ansvar: EHT samt A-lagsledare

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v6 7/2-11/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Klassråd
 • Schema måndag 14/2
 • Breaking Barriers event
 • Utv.samtal för alla klasser v9 – är vi redo för beslut?
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Schema/planering mån 14/2

Måndag den 14/2 är det ju studiedag för planering av de nya kursplanerna samt ”Bygga svenska” för Sv-lärare och spec. Exakta tider och upplägg kommer under veckan, men i korthet är det ämneslagsplanering lokalt / ”Bygga svenska” på förmiddagen och gemensam ämneslagsplanering med Wendela på eftermiddagen. 

För lärarassistenter / resurser är det lovskola/missade examinationer om någon anmäler sig eller egen planeringstid / uppföljning av elever. 

Klassråd 

På måndag kl 12.00 är det elevrådsmöte och då kommer Madelen Ottosson från Kommunstyrelseförvaltningen och pratar med elevrådet om ungdomsdemokrati i Härnösands kommun.

Det är dock viktigt att det hålls klassråd på måndagen som vanligt.

Besök från Frankrike / Nantes

Under vecka 7 och 8 kommer vi att ha 3 lärare från Nantes på besök hos oss. De kommer ska vara här på jobbskuggning och lära sig om hur vi jobbar i svenska skola. Det är en  lärare i Eng – Veronique, en lärare i So – Corinne, och en lärare i No – Stéphanie. De kommer att följa främst Rut, Eva, Tobias, Dennis, Anna b och Sabine. Men de kommer även att besöka Olle, Olof, Elisabeth och Inga-Lill. Alla besök är inlagda på era scheman. De är kanske lite trixigt att avläsa eftersom de går olika olika veckor – i synnerhet på fredagarna. För So växlar det även under övriga dagar mellan veckorna eftersom Dennis är borta v8.

Resa till Italien / Isernia

Efter mycket om och men så blir det elevresa till Italien – Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A åker 18-25/2.

Breaking Barriers digitalt event

Under v 6 har vi ett projekt igång och har då bokat av en del salar för detta. Aktuella salar/grupprum som är bokade , se schema nedan. Lektioner påverkade av detta är flyttade och undervisande lärare informerade.

schema salar v6

Utv.samtal v9?

Preliminärt tänker vi oss att  vi kastar om utv.samtalen för alla årskurser till vecka 9 (åk9 är redan flyttat dit pga de nationella proven). Alla samma vecka – samma dagar – då ställs alla lektioner in lika för alla, det finns salar/rum för alla att vara i. Men detta ska tas upp i respektive A-lag under vecka 6 om det inte togs upp förra veckan. Elevsamtalen måste dock komma igång direkt för detta.    


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A är i Italien / Isernia 21-25/2.

UHR erbjuder

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/

Annan fortbildning

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

8/2 kl 18.30-20.00 en kostnadsfri föreläsning med Fredrik Sandström med titeln: Svenska – med rätt att läsa. Varför rasar elevers läslust och vad kan skolan göra åt det? Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder språklärare:

15/2 kl 15.30-17.00 en kostnadsfri workshop online om hur man kan arbeta med interkulturalitet och utveckling av kritiskt tänkande genom läsning av skönlitteratur inom språkundervisningen, exempelvis engelska, franska, spanska och tyska.  Givetvis är workshoppen kostnadsfri! Begränsat antal platser. Mer info och anmälan på

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2022/workshop-om-interkulturalitet-och-utveckling-av-kritiskt-tankande-i-sprakundervisningen/


Ämneslag

 • Fundera över Wisingdagarnas innehåll så att det håller ihop med vad ni gör i respektive ämne före och efter själva Wisingdagarna – så att dagarna inte endast blir event utan tillför ordinarie undervisning kvalitet och alternativa undervisningsupplägg.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda om ni hann diskutera ändrade datum för utv.samtal redan förra veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd ska hållas i alla klasser.

Veckans tips

The power of feedback

The power of Feedback – men bla John Hattie – man behöver inte se hela, man kan skrolla sig igenom och titta på de bitar man intresserar sig för – eller mann kan se 5 min ena dah och 10 min andra – väl värd att se: https://youtu.be/fOtF_0I9Beo 


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • 20C ansvarar för återvinningsstationerna
  • Medarbetarsamtalen pågår – Johan kan vara mkt bokad.
  • Erik ledig – Johan Tf.
  • Alla A-lag har A-lagsmöte under veckan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. EHT-temaplanering, för övriga Wisingdagsplanering Wisingdagar III Ansvar: EHT samt A-lagsledare

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v5 31/1-4/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Representanter digitalt skolråd 2/2
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Erik ledig v6

Under vecka 6 har Erik semester och Johan Vallgårda är tf. rektor med fullt ansvar i allt utom omfattande ekonomiska frågor som inte är helt avgörande akuta.

Besök från Frankrike / Nantes

Under vecka 7 och 8 kommer vi att ha 3 lärare från Nantes på besök hos oss. De kommer ska vara här på jobbskuggning och lära sig om hur vi jobbar i svenska skola. Mer info kommer om hur och när de kommer på besök och vem de kommer att följa och hur dras schema ser ut.

DVD-spelare och dunk på vift

Simon och Eva efterlyser ett par saker:

 • Portabla DVD-spelare – han skulle behöva en för at bränna några skivor för skolan. Kontakta Simon ni som har DVD-spelare.
 • Under vaccinationerna fixade Eva en dunk med saft för att ge behövande elever efter sprutan. Nu är saftdunken på vift. Om ni vet ar den är  – kontakta Eva S eller Simon.

Övergripande om provtagning och smittspårning covid-19 i skolor i Västernorrland (från förskoleklass till gymnasium)

Utgångspunkt:
Snabb lägesförändring av Omikron framtvingar stora förändringar i rutiner. Relativt god vaccinationstäckning och en statistiskt sett mindre aggressiv sjukdomsbild hos Omikron motverkas av dess samtidigt mycket större smittsamhet. Kapacitet i såväl provtagning som smittspårning når kapacitetstaket även i Västernorrland. Prioritering av resurserna, förhoppningsvis tillfällig, till främst sjukvårdens och äldrevårdens patienter/brukare och personal. Under en period behöver därför smittspårning vad gäller skola nedprioriteras.

TVÅ stora förändringar har tagits beslut om på nationell nivå, och gäller nu även i Västernorrland:

 • Den som har symtom på covid-19 (med eller utan positivt prov) ska stanna hemma i minst fem dagar (tidigare gällde sju dagar)
 • Den som bor med någon som har covid-19 (=hushållskontakt till covid-19) ska stanna hemma i fem dagar (tidigare gällde sju dagar). Undantag för personer som fått tre doser vaccin och/eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna.

Läs mer om detta på 1177.se eller i Smittskyddsläkarnas uppdaterade smittskyddsblad för covid-19
Primärt handlande i vissa typ-situationer (följ sedan rek i ovan länkar, eller från Smittspårare):

 1. Enskild lärare får symtom: Läraren går hem, stannar hemma i minst fem dagar från insjuknande, och skall vara återställd/feberfri 48 timmar. Lärare som inte arbetar på distans rekommenderas att försöka boka tid för PCR-test.
 2. Enskild elev får symtom: Eleven går hem och bokar om möjligt provtagning (PCR). Om eleven får ett positivt provsvar stannar hen hemma minst fem dagar från symtomdebut och skall vara återställd/feberfri 48 timmar innan återgång till skola. Om eleven får ett negativt provsvar kan hen återvända till skolan vid symtomfrihet. Om provsvaret inte hunnit komma inom fem dagar från symtomdebut kan eleven ändå återvända till skolan om hen är symtomfri och varit feberfri i 48 timmar.
 3. Enskild lärare har positivt självtest – betraktar sig som misstänkt covid-fall, beter sig som om hen har covid och går hem samt stannar hemma i minst fem dagar varav minst två feberfria dagar.
 4. Enskild lärare har symtom, men negativt självtest: symtomen styr, går hem som i (1) och försöker boka tid för PCR-test.
 5. Enskild elev har positivt självtest – betraktar sig som misstänkt covid-fall, beter sig som om hen har covid, dvs. går hem och stannar hemma i minst fem dygn.
 6. Enskild elev har symtom, men negativt självtest: symtomen styr, går hem som i (2).
 7. Om någon i elevs hushåll har testat positivt med ett snabbtest, bör eleven stanna hemma i fem dygn även om hen saknar symtom på covid-19. Undantag om eleven själv haft covid-19 de senaste tre månaderna.
 8. Flera elever i en klass har symtom – de med symtom går hem, symtomfria kan fortsätta få undervisning i skolan.
 9. Flera elever i en klass har positiva självtest, eller positiva PCR-prover: bra om Rektor kan meddela Smittspårare om situationer där hen bedömer att flera sådana finns (minst tre i en klass inom en tiodagarsperiod). Om/när Smittskydd bedömer att kapacitet och skäl finns för utvidgad provtagning klassvis, initieras sådan efter beslut av Smittskydd, med ledning av dels influtna PCR-bekräftade provsvar, dels sådana signaler från Rektor via Smittspårare.
 10. Ett flertal elever i en klass är frånvarande (av olika skäl) – skolan/huvudman värderar hur så många som möjligt av elever bäst kan få fortsatt undervisning. Här kan behövas flexibilitet och pragmatiska lösningar – ibland kan t ex en lärare med lindrig eller symtomfri covid bedriva e-undervisning från hemmet med klassen i skolan (högre stadier), och ibland kan distansundervisning behöva tillgripas p g a personalbrist, enligt beslut av Skolhuvudman. Se mer om bl a detta: Förvärrat läge i förskola och skola kommande veckor – Skolverket och Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kommunikation i första hand mellan:
1 – 8: Enskild – inom skolan – ev Smittspårare
9: Rektor till Smittspårare fvb till Smittskyddsläkare (till daglig fm-genomgång alla skolor)
10: Rektor till Skolhuvudman; v b samråd Skolhuvudman – Smittskyddsläkare

Förlängd löneprocess

På grund av covid har kommunen beslutat, efter central MBL, att senarelägga löneprocessen. Vi kommer att kunna fördela medarbetarsamtalen fram till 20/5 och de nya lönerna sätts innan sommaren och utbetalas retroaktivt i juni från och med 1/4.

Skolråd 2/2

Onsdag 2/2 är det digitalt skolråd – jag behöver veta vilka representanter som ska kallas från resp A-lag. Från 7-9B kommer Catarina N, från åk 7 kommer Carina B-B, från åk 8 kommer Victoria, men i åk 9 saknas skolrådsrepresentanter till på onsdag!! 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Just nu är tanken att det blir ett digitalt event 21-25/2.

UHR erbjuder

Om etwinning – KORT VARSEL 2/2 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 31/1. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare3/

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/

Annan fortbildning

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

8/2 kl 18.30-20.00 en kostnadsfri föreläsning med Fredrik Sandström med titeln: Svenska – med rätt att läsa. Varför rasar elevers läslust och vad kan skolan göra åt det? Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder språklärare:

15/2 kl 15.30-17.00 en kostnadsfri workshop online om hur man kan arbeta med interkulturalitet och utveckling av kritiskt tänkande genom läsning av skönlitteratur inom språkundervisningen, exempelvis engelska, franska, spanska och tyska.  Givetvis är workshoppen kostnadsfri! Begränsat antal platser. Mer info och anmälan på

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2022/workshop-om-interkulturalitet-och-utveckling-av-kritiskt-tankande-i-sprakundervisningen/


Ämneslag

 • Stötta varandra i att lägga upp planeringar och material i Schoolity

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla elever: Ta upp farorna med eld i skolan. Gå gärna igenom någon av artiklarna som Erik skickade ut i torsdags.
 • Alla elever: Påminn eleverna om att det blir ett digitalt event 21-25/2 med Envising / Italien – de har fått mail och meddelande om detta via Schoolity. Ansökan öppen till torsdag 3/2 – alla elever har fått länk till ansökan via mail och meddelande i Schoolity.
 • Alla elever: Påminn eleverna om hygien och distans.

Veckans tips

Miranda på UWC

Missa inte reportaget om Miranda Samuelsson som nu går på UWC i Italien – tipsa gärna alla elever i åk 9 om detta. Erik kan mer om UWC om någon är intresserad. Reportaget i Yippie.

 


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Ny klass – 20C ansvarar för återvinningsstationerna
  • Medarbetarsamtalen börjar – Erik och Johan mkt bokade.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Pedagogiskt forum – ni träffas A-lagsvis. samt möte för Breaking Barriers Ansvar: A-lagsledare / Skolledning och Tobias H
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-kurs resurser och 7-9B Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v4 24/1-28/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Representanter digitalt skolråd 2/2
 • Vaccination dos 2 onsdag 26/1
 • Covidsituationen – ändrade restriktioner/råd
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Allas ansvar att vi håller i och håller ut

Det är allas vårt ansvar att vi håller i och håller ut – det innebär bland annat att det hänger på alla vuxna tt påminna eleverna om matkön, om hur de sitter i matsalen, etc. 

Det vi hela tiden måste påminna eleverna och oss själva om att vi ska minimera tiden då vi sitter tätt. Det innebär att när man kan – ex i matsalen – ska man sitta glest. 

Vaccinationsdos 2 till elever på onsdag

Vaccinationer sker i klassrum O 44.

Efter vaccination skall eleverna sitta 15 min i biblioteket, under övervakning, innan de får återgå till lektion.

 • 08.30             8a                  Elisabet
 • 09.00             9b                  Anna B / Eva
 • 09.30             9c                  Dennis B
 • 10.00             9d                  Rut S
 • 10.30             7a                  Kajsa F
 • 11.00             7c                  Anncha /Henrik
 • 11.30             9a                  Christina / Sara
 • 12.00             7-9b// 7-9a    Sara, Lena
 • 12.30             Lunch
 • 13.00             7b                  Inga-Lill       
 • 13.30             7d                  Robert S       
 • 14.00             8c                  Anna F
 • 14.30             8d                  Anncha / Magnus             
 • 15.00             8b                  Elisabet / Janne                  

Salsbyten från sal O44 till…..

 1. Ma 08.50-09.50 21C. Robert S till sal    N 215B
 2. Sv 12.15-13.15 Rut S   till sal    N 215B
 3. So 13.25-14.40 Olle L till sal    N 215B

Info från skolförvaltningen ang provtagning

Information från Smittskyddsenheten: Utvidgad provtagning i skolor upphör tillfälligt

Bakgrund: Den snabba spridningen av Omikron i samhället gör att kapaciteten för provtagning och smittspårning når sitt tak. I enlighet med Folkhälsomyndighetens Stöd för prioritering av testning och smittspårning under fjärde vågen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) så prioriteras patienter och personal inom vård och äldreomsorg. Tillgängliga resurser räcker då inte för att upprätthålla hittillsvarande rutiner för smittspårning i bl a skolor, och utvidgad provtagning.

Aktuellt: Utvidgad provtagning vid ansamlingar av fall i skolklasser kan t v ej utföras.
Råd: I en extraordinär situation som den nuvarande kan olika pragmatiska lösningar behöva vidtas. Inriktningen för skolan som helhet är fortsatt att undervisning bedrivs med friska elever när så är möjligt. Beslut om ev omflyttningar av lärare och elever kan ibland vara en möjlighet. De allra flesta av dessa beslut behöver tas inom skolan, av lokal skolledare eller skolhuvudman. Några grundläggande ramar är fortsatt:

 • Person (lärare eller elev) med symtom går hem, bokar sig om möjligt för PCR covid-19
  o Ett negativt självtest (”snabbtest” taget utanför hälso- och sjukvårdens regi) medför inte i denna situation att misstanken på Covid-19 kan avskrivas, och räcker inte för att personen ska kunna återgå till arbetsplatsen/skolan. Nuvarande rekommendationer fortsätter gälla i allt tillämpligt: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Självtest kan, om sådana är tillgängliga, användas för att ge vägledning i en del situationer. En person med positivt självtest bör betraktas som ett misstänkt fall av Covid-19, och bör inte gå till skola eller arbete. Viktigt att veta är dock att ett positivt självtest hos en person inte räcker som formellt underlag för förhållningsregler enligt Smittskyddslagen till personens hushållskontakt, och därmed inte heller för smittbärarpenning. Se mer här: Arbetsplatser och skolor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Familjers karantän – om en familjemedlem testat positiv på självtest, men ej fått svar på PCR; i det läget avgör förekomst av symtom om eleven kan gå till skolan eller ej.

Att fortsatt kunna erbjuda plats för barn på förskolor och lägre skolstadier, och alldeles särskilt till föräldrar med samhällsviktiga arbeten, bör vara en prioriterad funktion. Detta kan motivera omplaceringar och omflyttningar av såväl personal som elever.

Info från skolförvaltningen ang meddelande till elever och vårdnadshavare samt allmänt om covid

Det är just nu stor spridning av covid-19 i samhället. Vi vill påminna er om att vara uppmärksamma på symtom och att ditt barn/du som elev ska stanna hemma vid minsta lilla symtom.

Då smittan finns i så stor utsträckning i hela samhället kommer vi på skolan inte längre att skicka ut särskilda meddelanden varje gång vi får kännedom om att en elev eller personal med bekräftad covid-19 har varit i verksamheten under smittsam period. Som läget är nu måste alla vara vaksamma på symtom hela tiden.

Stanna hemma vid symtom

Alla elever som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och boka tid för provtagning via www.1177.se/vasternorrland
Skolelevers provtagning prioriteras från och med nu och det ska därför vara lättare än tidigare att få en provtagningstid och svar.  

Familjekarantän

Om någon i er familj är sjuk i covid-19 ska ni stanna hemma i fem dagar.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från skolan när någon i familjen är sjuk i covid-19.

 • De som är symtomfria har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som är symtomfria har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna

Läs mer på www.1177.se/vasternorrland och www.folkhalsomyndigheten.se Med vänlig hälsning

Marie Blomberg, förvaltningschef
Skolförvaltningen
Härnösands kommun

Kallt i vissa salar – främst gradängsalen

Nåt är vajsing med värmen i gradängsalen – tilluften har nu plötsligt alldeles för låg temp. Vi undersöker detta och försöker lösa det snarast. Kom ihåg att i sal O222, O223 och O224 så sitter tilluften bakom det bruna skåpet. Lägg inbte upp något uppe på skåpet som kan täppa till. Vi har sagt detta förut, men bara häromdagen låg grejer över tilluften i sal O224.

Ordning i kopieringsrummet

Kopieringsrummet är allas ansvar att hålla koll på. Nu är periodvis ganska stökigt där – kvarlämnat material, skräpigt och struligt i lådorna. Daniel kommer att med tätare regelbundenhet kolla kopieringsrummet vad gäller kopieringspapper och kartonger. Men uppkopierat och kvarlämnat material är allas ansvar. 

Envising 21-25 februari

Just nu har vi stoppat resa till Italien för Envising i slutet av februari. Smittläget är för påfallande och vi vill inte riskera att någon blir kvar på plats där nere på grund av smitta. Det innebär att eventet kommer att genomföras på distans precis som ett par ggr förut med Breaking Barriers. De elever som var värdfamiljer kommer att vara engagerade i detta men vi kommer även att ”rekrytera” ytterligare 10-15 elever att delta. 

Skolråd 2/2

Onsdag 2/2 är det digitalt skolråd – jag behöver veta vilka representanter som ska kallas från resp A-lag.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Just nu är tanken att det blir ett digitalt event 21-25/2.

UHR erbjuder

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/


Ämneslag

 • Prata om hur ni jobbar med SKUA i era ämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vem som blir skolrådsrepresentant den 2/2.
 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om att det blir ett digitalt event 21-25/2 med Envising / Italien – de har fått mail och meddelande om detta via Schoolity.
 • Påminn eleverna om hygien och distans.

Veckans tips

Om lektionsdesign

Kort film från ”Pedagog Göteborg”: https://youtu.be/jyIo7MRAT7w

Vill man lyssna på mer – Svenskpodden om lektionsdesign – intressant för alla om lektionsdesign: https://play.acast.com/s/5f9015010b70ef51cbfaeb86/http%3A%2F%2Fwww.amigre.se%2Fpodcasts%2Fsvenskpodden%2Fsvenskpodden-20.mp3


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna
 • Ons – Vaccination för alla elever dos 2. Se ovan.
 • Ons – 12:30-13:20 – Möte Breaking Barriers via Teams – se kallelse Ansvar: Tobias H
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA Ansvar: Marie B, Linda  och Ingrid
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-kurs resurser och 7-9B Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v3 17/1-21/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Frånvaro – inför Wisingdagarna
 • Covidsituationen
 • Brandlarmsbesiktning tisdag.
 • Vikariebehov Ty när Jenny är på utbildning.
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Allas ansvar att vi håller i och håller ut

Det är allas vårt ansvar att vi håller i och håller ut – det innebär bland annat att det hänger på alla vuxna tt påminna eleverna om matkön, om hur de sitter i matsalen, etc. 

Det vi hela tiden måste påminna eleverna och oss själva om att vi ska minimera tiden då vi sitter tätt. Det innebär att när man kan – ex i matsalen – ska man sitta glest. 

Besiktning av uppdaterat brandlarm 

Under tisdagen (18/1) kommer skolans uppdaterade brandlarm att besiktigas. Det innebär att larmet kommer att testas i kortare omgångar. Då ska skolan inte utrymmas.

Kamera i övre N-korridoren

Nu är ”smygen” längst bort i N-korridoren igenbyggd. Branddörren är flyttad till den nya väggen. Öppningen av branddörren styrs av brandlarmet och en ny brandlarmsknapp har satts upp vid dörren. För  att man inte ska lockas att trycka på brandlarmet i onödan så har en kamera som täcker bortre delen av N-korridoren satts upp så at den som trycker på larmet fastnar på bild. Elever och vårdnadshavare är informerade (ni har fått kpia på mailet).

Medarbetarsamtal

Under den kommande veckan kommer vi att börja kalla till medarbetarsamtal. Till i år har vi bantat underlaget och vinklat det utifrån våra/skolan viktigaste satsningar och utvecklingsområden. Det innebär att det blir ett tydligare gemensamt fokus på Heddas behov och utvecklingsprojekt – nu fokus på SKUA, samarbete och A-lagens fokusområden. Se materialet nedan. Läs särskilt det rödmarkerade – det är det ni ska utgå ifrån när ni förbereder er inför samtalen. Kom förberedda.

Utvecklingssamtal medarbetare – för utskrift 2022

Gymn. Info år 9.

Paralellt med wisingdagarna så pågår gymnaieinfo digitalt i Gradängsalen. Tisdag, onsdag och torsdag.

Elever som är intresserade av respektive program går till Gradängsalen på tider nedan för digital information. Hanna (tisdag, onsdag) och Malin L  (torsdag) kommer att finnas på plats, sköter uppkoppling samt ser till att de sitter klassvis och spritt i salen. 

Tisdag 18/1
09:00-09:45 EK
10:00-10:45 NA
11:00-11:45 VF

Onsdag 19/1
09:00-09:45 TE
10:00-10:45 ES
11:00-11:45 VO
Lunch
13:00-13:45 IM

Torsdag 20/1
09:00-09:45 RL
10:00-10:45 SA
11:00-11:45 LÄR
Lunch
13:00-13:45 BF
14:00-14:45 SX

Tyvärr kommer det att innebära visst manfall bland eleverna under wisingdagarna.

Modersmålsundervising under vt22

Vi kommer att ha elever på skolan från Wendela Hellamnskolan på måndagr, då modersmålsundervisningen startar. Detta är vid 15.50. Vi gör det övervägandet eftersom den absoluta majoriteten elever har slutat för dagen då.

Vi har för rättvisans skull växlat mellan Hedda Wisingskolan och Wendel Hellamnskolan under lå 21/22 för undervisning i modersmål.

För vt22 är undervisningen förlagd enligt följande:

 • FAS. Persiska Wendela Hellmanskolan, sal C215
 • KMR. Kurdiska Hedda Wisingskolan, sal O223
 • SOM. Somaliska Hedda Wisingskolan, sal O222
 • TIR. Tigrinja Hedda Wisingskolan, sal O112

Tiderna/salarna för undervisningen (måndagar) ser eleverna på sina individuella scheman.

EHM utgår – vanliga A-lagsmöten istället

För att minimera smittspridning väljer vi att inte ha några fysiska möten för EHM. Men att genomföra dessa möte via Teams är inte lyckat. Vi kommer därför att ta bort några EHM under terminens början.

EHM mötena ersätts med arbetslagsmöten, vilket betyder att komp. tiden för EHM är borttagen och ersätts med ett ordinarie arbetslagsmöte.

Inledningsvis har vi valt att ställa in EHM för följande:

 • V 3, 7-9B.
  • V 5 A-lagsmöte
 • V 3, år 9.
  • V 3 A-lagsmöte
 • V 4, år 7.
  • V 3 A-lagsmöte

Google maps

Nu är Google maps-funktionen påkopplad på alla elevkonton för chromebooks.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.

UHR erbjuder

13/1 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/


Ämneslag

 • Se till att samplanera och lägg ut material på ämnesytor / i schemat om man blir sjuk eller om vi måste köra på distans.
 • Prata om hur ni jobbar med SKUA i era ämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 
 • Stäm av hur det går med era fokusområden i A-lagen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om hygien och distans.
 • Påminn åk 9 om Gymnasieinfo.

Veckans tips

Skolvärlden

”Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan” med UDL – läs mer här: https://skolvarlden.se/artiklar/metoden-forbattrade-skolans-tillganglighetsarbete 


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna
 • MånOns – Wisingdagar – se scheman A-lagsvis Ansvar resp A-lag 
 • Ons – 15:45-17:00 Ämnesmötestid – fokus möjliga ämensövergripande arbeten. Samt planeringstid EHT-teman Ansvar: Resp ämneslag och Olle L, samt EHT-temaplanerare.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v2 10/1-14/1

Sjökortet1

Allmän information 

Inget måndagsmöte eftersom vi har planering med Wendela direkt på morgonen (se utskick från Camilla Söderback)

 • Frånvaro – tas efter lunch i samband med EHTs presentation av uppdragen
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Covidläget

Det är läge ”Rött” igen i Västernorrland och Härnösand vad gäller smittspridningen. V48 pikade smittspridningen och halverades till vecka 49, och halverades igen till vecka 50. Nu är är dock smittspridingen igång igen. Viktigt att vi alla tänker på det. Att man har möjlighet att jobba hemifrån så mycket man kan när man inte undervisar – all undervisning ska dock ske på skolan. Vi försöker undvika fysiska möten – ta sådant via Teams.

Se till att ämnesplanering finns utlagt i Schoolity – på samma sätt som under våren, precis som vi påmint om under hela hösten.

Påminn elever och varandra om att hålla avstånd – att hålla god handhygien, etc.

Program måndagens konf.dag.

Vi jobbar via teams hela dagen – hemma eller på skolan. Man bestämmer själv. Schema för dagen finns i gemensamma kalendern. Måndag morgon börjar med samarbete med Wendela – se utskick från Camilla Söderback.

Nästa studiedag 14/2

Redan måndag den 14/2 har vi stidedag för planering av de nya kursplanerna. Eleverna är lediga – tid avsatt helt och hållet för kursplanearbete. Preliminärt i resp ämneslag lokalt.

Wisingdagar v3

Reda vecka 3 är det Wisingdagar. Hoppas ni hann få ihop er planering i stort i fredags. Använd gärna även mån e.m. att planera. En sista gemensam planeringstid blir på onsdags konf.tiden.

Arbetspraktik

Från och med måndag kommer Hazar Thierb att göra praktik på skolan för att på sikt bli mattelärare. Hon kommer främst följa Elisabeth E.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.


Ämneslag

 • Se till att samplanera och lägg ut material på ämnesytor / i schemat om man blir sjuk eller om vi måste köra på distans.
 • Fundera över hur ni vill arbeta vidare med de nya kursplanerna efter arbetet med Wendela under måndagen – vi har studiedag för detta mån den 7/2. Den dagen jobbar vi preliminärt på resp skola i lokala ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Endast EHT-temamentorstid eden här veckan.

Veckans tips

Specialpedagogen

Viktigt och intressant om skolkultur och lektionsdesign: https://specialpedagogen.blog/2020/10/22/lektionsdesign-som-kultur/ 

 


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna – från och med 11/1…
 • Mån – konfdag – Se ovan. 
 • Ons – 12:40-13:15 Förstläraravstämningsmöte via Teams Ansvar: Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 Planering Wisingdagar (bortse från tidigare utskick ang SKUA). Ansvar: resp A-lag
 • Tors – 08:00-09:30 Skyddsrond Ansvar Skolledningen, Skyddsombud

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v51 20/12-2/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Tack alla för Envisingjobb och fix!! 
 • Deadline betyg.
 • Tid för musikrep inför avslutning
 • Avslutningen
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Deadline för betyg

På måndag den 20/12 är det deadline för betyg – vi ska inte behöva jaga några oinmatade betyg under tisdagen, då ska allt vara klart inför publicering.

Handsprit

Se till att fylla på handsprit till alla klassrum. Simon har påfyllning. Det är extra viktigt inför och efter jullovet. Vi vill inte avsluta med smittspridning hem till alla julfiranden…. 🙂 

Avslutningen på onsdag 22/12

Sista skoldagen ht-21 – tanken är att eleverna börjar med viss fördröjning och slutar med viss fördröjning för att det inte ska bli alltför struligt och trängt vid grillarna ute. Se körordning nedan. Tanken är att varje klass har mentorsavslut i 1:45 tim innan lunch – viktigt att vi håller sluttiderna. 

OSB!

Tänk på att eleverna inte skall vara fullproppade med kakor/godis innan det är dags för lunch. Om de inte orkar äta blir matsvinnet för stort.

Starttider för resp. klass.

Tiden med klassen är mentorstid under onsdagen. Klassen/mentorer ansvarar för innehåll.

09.00 8a, 8b

09.15 8c, 8d

09.30 7a, 7b

09.45 7c, 7d

09.00 år 9 – Start på bio Saga. Filmvisning. Återsamling i skolan, hemklassrummet, efter filmvisning.

Lunchtider.

Hamburgare / festis kommer att serveras från grillen, på skolgården.

10.45 8a, 8b

11.00 8c, 8d

11.15 9a, 9b

11.30 9c, 9d

11.45 7a, 7b

12.00 7c, 7d

Elever som smiter in på andras lektioner

Jätteviktigt att alla pratar med sina klasser om att det inte är OK att komma in och störa på andras lektioner. En väg kan vara att  låsa dörren när lektionen startar.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.


Ämneslag

 • Inget ämneslagarbete.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Gå igenom schemat för avslutningsdagen.
 • Prata med eleverna om vikten av att inte komma in och störa på andras lektioner.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Magnus E

Massor med spännande No-tips på en av landets mest använda och inspirerande lärarbloggar: https://ehinger.nu/undervisning/ 


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna – från och med 11/1…
 • Ons – ca12:30 – 13:30 (kanske fram mot 14:00 – beroende på när vi börjar) Julavslutning personalen – matigt tilltugg och avslutning.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v50 13/12-17/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Inget måndagsmöte pga Lucia – ev info utöver Sjökortet kommer via mail.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Deadline för betyg

På måndag den 20/12 är det deadline för betyg – vi ska inte behöva jaga några oinmatade betyg under tisdagen, då ska allt vara klart inför publicering.

Interaktiv infoTV i ljushallen för våra internationella projekt

Nu är vår stora Info-TV i ljushallen igång för våra internationella projekt. Prova och klicka er fram!!

Modersmålsundervisning

V51 är modersmålsundervisningen inställd. Kommer igång igen efter jullovet.

Coronainfo

Vi har en ökad smittspridning i kommunen. Därför skulle jag vilja be er vara extra uppmärksam på:

OM du får förkylningssymtom, snuva, kli/ont i halsen, huvudvärk, feber, ont i kroppen – stanna hemma och ta ett PCR test = boka tid och hämta test på apoteket på stora COOP (kom ihåg att du som har symtom får inte gå dit, utan skicka ombud) eller boka tid på högslätten om du har tillgång till bil eller kan bli skjutsad. I väntan på provsvar begränsa ditt umgänge, stanna hemma.

Snabbtest använder man främst när man inte har symtom men vill säkerställa att man inte är smittsam med covid inför t ex möten där man vill säkerställa att man inte är positiv. Får man där ett positivt svar så ska man gå vidare med PCR test, se ovan. Snabbtest är inget vi har lagrat på skolan. Finns anledning så ser vi över det.

Tänk sen på att hålla avstånd i och utanför skolan. I kollektivtrafik, åtminstone vid trängsel, så rekommenderas det att man använder munskydd – gör gärna det för din och andras skull. Håll god handhygien – tvål och vatten räcker gott. Vi kommer dock att öka på tillgången till handsprit under veckan.

För mer detaljerad information från Region Västernorrland, se följande informationsblad:

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid/antigen-snabbtest/antigentest-for-hemmabruk-210303.pdf

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid/antigen-snabbtest/information-till-apotek-och-andra-forsaljare-av-antigentest.pdf

Program Lucia

Luciafirandet sker i Landgrenshallen. Det blir två sittningar – Tänk på att hålla avstånd – alla klasser kommer att ha en markerade platser i hallen – mkt viktigt att detta följs – för att hindra smittspridningen. Våra gäster i Envisingutbytet tillsammans med värdfamiljseleverna kommer att gå in först vid första sittningen för att enkelt lotsas till rätt platser.

 • 1. Kl 08.00 för klasserna 8a, 7A-D, 7-9A, 7-9B samt våra gäster via Envising. + Mentorstid efter framträdandet. Samla er klassvis utanför Landgrenshallen innan ni går in.
 • 2. Kl 09.00 för klasserna 9A-D, 8B-D. + Mentorstid före uppträdandet. Samla er klassvis utanför Landgrenshallen innan ni går in.

För att inte krångla till logistiken för mycket så kör vi fikastund före resp. efter framträdandet i Landgrenshallen. Vilket betyder att sittning två får ha en liten sammankomst (Mentorstid 08.00) för fikastund innan de ser på luciatåget.

Detta betyder att vi kan bryter undervisningen för alla åk under samma tider och inga övriga lektioner blir inställda.

Mentorerna får hämta fika i köket/personalrummet.

Mentorstiderna är mao flyttade under måndagen 13 dec. Finns i schemat.
Lektioner kan ske enl. ordinarie schema från kl 10.00.

Luciafirandet streamas live via youtube – länk kommer att skickas ut direkt på måndag morgon vid 07:30-07:45 till alla föräldrar. Alltså – inga föräldrar på plats i Landgrenshallen. Den här infon har gått ut till alla föräldrar och elever.

Höj och sänkbara skrivbord

Skolan har fått tag på ett stort antal höj- och sänkbara skrivbord. Men tyvärr hade vi fått fel info. Vi har fått klart färre än vi fick besked om, dock sex stycken som ska fördelas ut. Vi kommer att titta på måtten och ni som önskat bord – så får vi se hur det kan lösas. 

Ersättningssalar för 215 A+B v50

Se ersättningsalsschemat ut för 215A+B för vecka 50 i förra Sjökortet (v49): https://heddawisingskolan.com/2021/12/03/sjokortet-v48-29-11-3-12-2/

Envisingbesök schema och vem som gör vad

Vill man se programmet för Envisingbesöket så finns det via länken nedan. Där kan man även se vem som är engagerad i vilka delar av projektet. Erik J och Johan V kommer med andra ord vara ganska upptagen under veckan. På plats på skolan då och då.  https://harnosand-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/Eai9_LsAa21HuDG8TXQgSUgBMfbF7VT5T8CypKpRZSlTTg?e=wnwM2e

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

13-17/12 Besök – Envising Sweden


Ämneslag

 • Diskutera ämneslagssamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om covissituationen – hålla avstånd, handtvätt, försiktighet och att hålla i och hålla ut.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

 

Två tips om hållbarhet:

Hur kan vi ändra vårt sätt att prata om klimatförändringar: https://youtu.be/DkZ7BJQupVA 

En ögonöppnare kring hur vårt plastavfall sprids i haven: https://youtu.be/fsjvwQclGLo


Detta händer under veckan (v.50)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Översyn ÅP alla årskurser
 • Mån – Luciamorgon och luciafika – se ovan.
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam infor, därefter tid för betygsinmatning Ansvar Skolledning / ämneslärare.

Aktuella enkäter att göra

 • Fylla i enkät om handledarutbildning för VFU. Se ovan.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.