Sjökortet v20 – 13/5 – 17/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Skolråd
 • Eriks frånvaro under v.21
 • Övriga frågor.

Skolråd mån 27/5 kl 18:30

På måndag den 27/5 är det skolråd mellan 18:30 och ca 20:00. Viktigt att varje A-lag utser en representant till mötet. Kallelse går ut till föräldrar i skrivande stund.

Nya klasser inför åk 7

Vi har fått klassförslagen från Brännan och Geresta nu och ska klassplacera de elever som kommer från fastlandet. Utöver detta ska EHT titta på klassförslagen och utifrån överlämningarna se om vi tycker att några justeringar ska göras. I slutet av v.20 kommer ni blivande mentorer i åk 7 att få information om klasserna och på måndag den 20/5 går informationen ut till mentorerna på resp. avlämnande skola.

Efter MBL på måndag kommer info om vilka mentorspar det blir inför höstterminen i åk 7 att meddelas.

Elevens val

Nu har vi en mängd förslag att ta ställning till och sedan erbjuda. På onsdag lägger vi hela konferenstiden på att planera ämnena så att vi kan lägga ut valen innan helgen. I mailet om detta Sjökort finns en länk till ett dokument som alla kan jobba i samtidigt. Vill man lägga till beskrivningar eller lista sig som intresserad av ett ämne eller sätta in hur många elever ett ämne kan fylla så är det fritt fram.

Tjänstefördelningen

Förhoppningsvis kommer  vi kunna skicka ut en preliminär tjänstefördelning under kommande vecka. Den kommer att vara preliminär och grund för dialog om så behövs.

Eriks borta v.21

Under vecka 21 är Erik på studiebesök och seminarium i Sofia. Under Eriks frånvaro är Johan tf. rektor.

Redovisning av Sydafrikaresan i klasser och på Gerestaskolan

Under några mentorstider framöver kommer sydafrikaresenärerna att redovisa sina upplevelser för skolkamrater här på Hedda samt för elever på Gerestaskolan. Se schema för när eleverna redovisar häör på skolan samt när de är borta och redovisar för eleverna på Geresta: Redovisningar Sydafrikaresa till klasser

Tjänster

I dagsläget söker vi följande 4 tjänster:

 • Ämneslärare/spec. till 7-9B (ersätter Marie F som flyttar till Ö-vik)
 • Resurs/pedagog till 7-9B (ytterligare medarbetare / nyanställning för att stärka laget när vi tar emot fler elever från fastlandet till gruppen)
 • Lärare Ma/No (ersätter Inga-Lill som börjar på Wendela).
 • Idrott / resurs som utannonseras pga att Patrick och Magnus inte är behöriga.

Tjänsterna i Ty och Fr har tidigare utannonserats av samma skäl som idrottstjänsterna. Till dessa tjänster har Christina W och Christina B-E återanställts på ett läsår till.

Om ni vet möjliga kandidater till dessa tjänster så tipsa gärna. Tjänsterna hittar ni här: https://heddawisingskolan.com/lediga-tjanster/ eller på Härnösands kommuns hemsida och platsbanken. Annonsering i Allehanda  sker nu till helgen och i veckan.

EU-valet 22/5 

Onsdag 22/5 kommer vi att genomföra EU-skolvalet. Klasser kommer att hämtas på olika tider under dagen. Röstningen är dock frivillig. Har ni prov denna dag så meddela SO-ämneslaget kan de anpassa tiden för klassen. Röstningen tar max 20 minuter per klass.

En sista kulturmätning  samt brukarundersökning för läsåret

V.21 ska en sista kulturmätning samt brulragöras med eleverna. Utskick inför detta sker i slutet av veckan.

Riktlinjer för betygssättning

Om man känner sig osäker kring bedömning och betygssättning så vill vi påminna om de riktlinjer vi har. Läs mer här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

NP i matte 15/5 och 17 /5

På onsdag och fredag är det NP i matte. Läs planeringen här: Planering Np Ma vt-19


A-lagstid

 • Respektive A-lag väljer representanter till skolrådet.
 • Alag blivande åk7Anette, Ann-Cha, Sabine, Rut, Dennis, Christina F, Anna B och Tomas förbereder inför mottagande av nya klasser.
 • A-lag nuv åk 7 och 8 gör GAP-analys över det viktigaste utvecklingsområdet fram till sommaren.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd inför elevråd på tisdag 14/5 kl 13:00. Missa inte detta 🙂

Veckans tips 

special nest

Tips kring ”Greppa begreppen”: https://www.specialnest.se/metoder/greppa-begreppen-en-enkel-metod-inlarning


Detta händer under veckan (v.20)

 • Ons – f.m. NP i matematik 80 min se info ovan – Ansvar Mattelärarna
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid.  Planering av elevens val – Ansvar Skolledningen
 • Fre – f.m. NP i matematik 100 min se info ovan  – Ansvar Mattelärarna

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Språket kan göra att förutsättningar för hur man ställer sig till lärande förändras helt. Viktigt hur vi möte elever med annan språklig och kulturell bakgrund.

 

Sjökortet v19 – 6/5 – 10/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • ”Mobiltelefon på lektionstid” – hur har det gått?
 • Betygstider – gå tillbaka till era analyser / handlingsplaner.
 • Fika på mentorstid.
 • Övriga frågor.

årstider

Fira att förstörelsen har minskat

På mentorstid måndag kommer det att finnas fika att hämta i cafét till respektive klass. Sist vi ville fira att förstörelsen har minskat så hann vi inte mer än planera ett fika så tog förstörelsen fart igen. Men det verkar ha varit tillfälligt – det ser mkt bättre ut igen.

Bra jobbat av alla  – elever och medarbetare. Därför firar vi med fika på mentorstiden!! 🙂

Datorer ska blåsas om till Windows 10

Allt med IT uppdateras allt eftersom och sådant man har blir föråldrat varken man vill eller ej. Därför kommer även alla era datorer att blåsas om till Windows 10 – för er som inte har det redan. Detta kommer att ske allteftersom fram till hösten. Simon och Börje kommer att ta in datorerna för detta – det tar ca 2 tim per dator. Läs mer på insidan: https://insidan.harnosand.se/organisation/samladeinternanyheter/nyhetsarkiv/storuppgraderingavwindowsochofficepaketet.5.40b4e98d16a4af139f595bb7.html

Återkoppling av elevernas utvärdering av Gleerups läromedel

Följande tider vill jag träffa alla eleverna – 2 klasser i taget i Gradängsalen för återkoppling kring Gleerups läromedel (undervisande lärare följer med). Det är viktigt att eleverna ser att vi läser och tar deras kommentarer och feedback på allvar:

 • 7A och 7B tisdag 7/5 kl 12:10-12:40
 • 8A och 8B tisdag 7/5 kl 12:50-13:20
 • 9A och 9B tisdag 7/5 kl 13:30-14:00
 • 7C och 7D onsdag 8/5 kl 12:45-13:15
 • 8C och 8D onsdag 8/5 kl 13:25-13:55
 • 9C och 9D onsdag 8/5 kl 14:05-14:35

Om någon av dessa tider absolut inte går så återkoppla snarast till Erik.

Inför elevens val

Se Sjökortet v.18 för liggande förslag. Till dessa har tillkommit följande förslag: Cykling / MTB, Bokcirkel, Yoga, Smitingen (?), Handboll, Innebandy. Kom gärna med fler förslag.

Grovplanering sista skolveckorna

Följande datum aktiviteter är nu klara inför sista skolveckorna:

 • Tisdag 4/6 Deadline för betygssättning. Mer info kommer om detta.
 • Onsdag 5/6 Elevens val halvdag f.m.
 • Onsdag 5/6 Fotbollsmatch mellan Hedda och Wendela ca 13:30. Mer info kommer om detta.
 • Torsdag-fredag 6-7/6 Nationaldagsledigt
 • Måndag-onsdag 10-12/6 Elevens val
 • Onsdag kväll – Avslutningsfest för åk9
 • Torsdag 13/6 mentorsdag
 • Fredag 14/6 – skolavslutning. Samling på skolgården 08:40 för gemensam promenad till kyrkan. Avslutning i kyrkan 09:00-09:45. Tillbaka till skolan – samling i hemklassrummen kl 10:00-ca 11:00. Sommarlov för eleverna.
 • Måndag-tisdag 17/6-25/6 Sommarskola på Wendela.
 • Måndag-onsdag 17-19/6 konfdagar. Program kommer.
 • Tisdag 18/6 e.m. Värdeskaparna.
 • Sommarlov!!

Referensgrupp till Norrdans

Norrdans vill gärna skapa föreställningar som unga känner igen sig i, vill se och uppleva. För att göra det behöver de samarbeta med elever i rätt ålder för att det ska bli bra!

De söker en referensgrupp och tanken är att referensgruppen kommer på besök hos Norrdans alt till skolan ca 4 gånger under processen.

Dessa möten kan bestå av samtal, intervjuer, övningar och självklart visningar av hur precessen med att skapa en föreställning går till. Språket är svenska och engelska eftersom dansarna kommer från hela världen. De har tidigare samarbetat med en skola i Ljustorp, i Timrå kommun, under några år.

Det handlar om att träffa dansare och koreograf från Norrdans vid ca 4 tillfällen, 1- 3 timmar per tillfälle, under ht -19. Föreställningen kommer ses av alla elever i åk 9 se under senhösten 2019.

Om eleverna vill och det finns möjlighet så vore det toppen om de vill berätta om deras arbete för andra klasser inför föreställningen?

Info om Proxy:
http://norrdans.se/evenemang/proxy/

Första träffen med Proxy bör vara så snart skolorna börjat. Då rep-perioden inleds 05.08.2019. Därefter ca 4 möten. I allt 5 st. Räkna med att de har 90 min med oss vid varje tillfälle. Meddela Erik om ni tror att ni och era elever är intresserade

Påminnelse – A-lagsledare – intresseanmälan

Nu har beskrivningen av A-lagsledarrollen MBLats och godkänts. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare i höst mailar en intresseanmälan till Erik senast torsdag den 9/4. Läs om uppdraget här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf 

I korthet gäller följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning:

 • Man får antingen 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. Eller så kan det på sikt bli det ett lönetillägg på 1500 kr/mån för den period man är A-lagsledare. Det senare är inte klart ännu.
 • Utöver detta kommer ett möte i veckan mellan alla a-lagsledare att läggas ut på 40-45 min. Den tiden tas inte från planeringstiden.

Ämneslag och handledning resurspersonal

 • Ämneslag: Det är betygssättningstider. Se över de analyser och eventuella handlingsplaner ni gjort i vinter av tidigare satta betyg – hur kommer vi tillrätta med att våra betyg är tydligt lägre än rikssnittet trots vårt elevunderlag?
 • Marie B ansvarar för planeringen.

Att göra på mentorstid

 • Hämta fika vid cafét för att fira minskad förstörelse!!
 • Påminn eleverna om att de ska få återkoppling kring Gleerupsutvärderingen på tis eller ons – se schema ovan.

Veckans tips 

Vad saknas idag för att vi ska bli bättre på detta? Vad behöver alla undervisande lärare göra – vad behöver skolledningen göra?


Detta händer under veckan (v.19)

 • Mån – heldag – Lärare i Sv samrättar NP Ansvar Rut S och Anette F 
 • Tis –  09:00-11:10 Np i So – se uppdaterat mail med planering som kom tors. 3/5 från Johan V  Ansvar lärare vi So
 • Tis – 12:10-14:00 – Återkoppling ang Gleerupsutvärdering elever – se tider ovan Ansvar Erik J
 • Ons – 12:45-14:30 – Återkoppling ang Gleerupsutvärdering elever – se tider ovan Ansvar Erik J
 • Ons – 15:00-17:00 EHM för åk 7 Ansvar Anna E
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid. Ansvar Skolledningen
 • Tors – 09:00-11:10 Np i So – se uppdaterat mail med planering som kom tors. 3/5 från Johan V  Ansvar lärare vi So
 • Tors – 11:00-12:00 RKA – P-O, Lena, Daniel och Erik Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Läs igenom våra mål och strategier  – hur tycker du att vi jobbar – är vi på väg mot våra mål?

Hedda Wisngskolans mål lå 2016/17, 17/18 och 18/19.

De prioriterade målen är de som är rödmarkerade.

 • Eleverna upplever undervisningen mer intressant för varje år.
 • Skolarbetet gör eleverna mer nyfikna för varje år.
 • Eleverna upplever att de är mer trygga i skolan för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen för elever som läser SvA ökar för varje år.
 • Eleverna upplever att de för varje år kan påverka sin skolsituation allt mer.

Strategier

För att nå våra mål och leva upp till vår vision har vi valt att arbeta efter följande strategier:

 • Vi samarbetar och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 • Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 • Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 • Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och ämnesplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 • Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar i olika uppföljande och elevstärkande processer.
 • Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter / åtgärder och genom att följa upp och utvärdera vårt arbete med utifrån tydliga mål.

 

 

 

 

 

Sjökortet v18 – 29/4 – 3/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • ”Mobiltelefon på lektionstid”
 • Intresseanmälan A-lagsledare
 • projektet om språkutvecklande arbetssätt
 • Övriga frågor

A-lagsledare – intresseanmälan

Nu har beskrivningen av A-lagsledarrollen MBLats och godkänts. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare i höst mailar en intresseanmälan till Erik senast torsdag den 9/4. Läs om uppdraget här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf 

I korthet gäller följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning:

 • Man får antingen 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. Eller så kan det på sikt bli det ett lönetillägg på 1500 kr/mån för den period man är A-lagsledare. Det senare är inte klart ännu.
 • Utöver detta kommer ett möte i veckan mellan alla a-lagsledare att läggas ut på 40-45 min. Den tiden tas inte från planeringstiden.

Återkoppling av elevernas utvärdering av Gleerups läromedel

Inom kort kommer Erik att maila ut ett förslag där han går ut till alla klasser alt samlar klasserna 2 och 2 i gradängsalen för att återkoppla resultaten av utvärderingen av Gleerups läromedel.

Inför elevens val

Följande ämnen fanns att välja på i våras (vt2018). Ridning är borttaget eftersom priserna har stigit avsevärt.

Vilka elevens val-ämnen ska vi har kvar till i vår? Vi måste ha minst ett par tre ämnen till för att det inte ska bli för stora grupper i de ämnen som finns nedan (om det är de ämnen som ni vill erbjuda). Sv, Ma och Eng (gärna fler teoretiska ämnen) ska erbjudas – kanske kan vi hjälpa upp någon till godkända betyg.

På onsdagskonf. 15/5 så ska ämnena spikas så att eleverna i god tid kan göra sina val. Mer info om intrsseanmälan från er lärare vilka ämnen man kan tänka sig kommer inom kort.

 • Svenska / SvA – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8) Här kan du få göra klart restuppgifter i sv/sva, träna att läsa mellan och bortanför raderna, testa att skriva en texttyp du inte gjort tidigare. Blir vi många kan vi träna argumentering i en debatt.
 • Matematik/No – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8).
 • Engelska – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8) – Här kan du träna din engelska genom att få träna på att läsa mellan och bortom raderna, producera olika texttyper,  träna muntligt framförande och träna på olika redovisningsformer.
 • Bild / Slöjd – Fågel Fenix är ett samarbete mellan bild och slöjd där du får möjlighet att utforska kreativa uttryck när du skapar fåglar i olika material och tekniker. Arbetet ska utmynna i en utställning/utsmyckning. Du väljer grupp utifrån den teknik du vill jobba med.
 • Filmskapande och redigering – Detta är för Dig som drömmer om en karriär inom filmbranschen eller för dig som bara vill lära dig att göra snygga presentationer med videoformatet. Vi kommer att lära Er hur man skapar dramatik, hur man klipper och redigerar, lägger in ljudeffekter och musik och använder greenscreen osv. Om du väljer att göra naturfilm eller kortfilmer eller bara jobbar med att skapa häftiga klipp på dina släktingar och vänner väljer du helt själv. Utrustning står vi för så detta fungerar för vem som helst. Är detta ditt första steg mot att bli en ny youtube-stjärna!?
 • Legorobotpbygge och programmering – Bygg och lär dig programmera legorobotar – ger dig ett klart försprång i programmeringen på matten såväl som på NO:n.
 • Matlagning / Hkk – mat, hälsa och rörelse – Du kommer att ingå i en mindre grupp där ni ska planera olika måltider. Ni kommer att få närings- och prisberäkna måltiderna, gå till affären och köpa ingredienser och sen laga den nyttig och goda maten. Dessutom kommer vi att  ägna oss åt en motionsaktivitet varje dag.
 • Matlagning från olika kulturer – Vill du lära dig matlagning från andra kulturer? Är du nyfiken på andra smaker? Vässa dina ”middagsskills” med detta elevensvalalternativ.
 • Musik – musikavslutning i kyrkan- Huvudsyftet när du väljer musik är att träna inför och delta i skolavslutningen i kyrkan. Vi kommer att sjunga i kör 2 pass om dagen. Resten av tiden ägnas åt gruppspel med akustiska instrument och sång.
 • Fotboll – I kursen Fotboll kommer du att få fördjupa dig i sporten. Du kommer att få möjlighet till att lära dig mer om spelets skeenden, ledarskap och taktik.  Givetvis kommer du också att få träna och spela fotboll och som avslutning på veckan delta i en fotbollsmatch.
 • Golf – Ta chansen och spela golf eller helt enkelt få pröva på golf tillsammans med Olle, Bengan och Patrick under elevensval. Vi kommer hålla till på Vägnö golfklubb utanför Härnösand, ni behöver inte äga någon utrustning utan det räcker att ni kommer till klubben med oömma kläder och glada i hågen.Vi kommer spela på banan, träna på att slå, chippa, pitcha och putta på klubbens fina övningsområden.
 • Friluftsliv – hund, djur och natur – Här kommer vi att vara ute i naturen eller på brukshundklubben. Promenera, träna hund mm. Även du som inte har hund kan delta. Njuta av och lära dig om naturen. Oöm klädsel är bra!
 • Friluftsliv – fiske – Kursen är till för dig som tycker om att vistas i naturen, fiska i olika miljöer och gillar att fånga olika typer av fiskar. Syftet är att fördjupa kunskaperna inom friluftsliv och därigenom lära och testa på olika typer av fiskeaktiviteter, så som haspel, mete, flugfiske m.m. Kursen är uppdelad i teoretisk och praktisk kunskap runt fiske och friluftsliv, där vi kommer att lära oss om viktiga basområden inom fiske och även inom friluftsliv och utevistelse. Vi kommer testa på att fiska, starta upp eld, laga mat över öppen eld och då vi fångar fisk kommer vi att tillaga den över öppen eld. Fisket kommer ske i närliggande sjöar i Härnösands kommun.

Mobiltelefoner på lektioner – ska nu rapporteras i Schoolity

Mobiler i skolan

Syfte med denna förändring: Att vårdnadshavare per automatik ska få direkt information / återkoppling att deras barn barn inte respekterar skolans regler kring mobiltelefoner.

Från och med måndag 29/4 – direkt efter påsklovet – börjar vi rapportera när eleverna inte lämnar in sin mobil. Ni markerar i närvarorapporteringen i Schoolity ”Mobiltelefon på lektionstid” så fort en elev inte lämnar ifrån sig mobilen när de kommer in i klassrummet alt. om eleven ”tar tillbaka” inlämnad telefon under lektionstid. Det kommer att innebära en sms-anmälan via frånvarosystemet till vårdnadshavare i form av sms med info om att eleven inte följer regeln om mobilfritt klassrum. En sådan anmälan kommer att innebära ogiltig frånvaro 5 min (i dagsläget tillåter systemet endast 5 min intervaller, vi undersöker om det kan förändras) och ska tolkas som den tid det tar för lärare/resurser att följa upp, diskutera med eleven och samla in telefonen.

Det innebär att inga elever ska ha mobilerna kvar i fickan, i jackan etc. – Alla mobiler ska lämnas in alt. lämnas i skåpet.

När en elev fått 3 stycken eller fler sådana markeringar till respektive månadsvisa frånvarouppföljning så ska vårdnadshavare kontaktas personligen om detta av mentor för att påtala att eleven inte sköter detta samt diskutera fram en gemensam plan för hur det ska lösas.

Om man som elev upplever det otryggt att lämna mobilen till läraren så får man lämna mobilen i skåpet innan lektionen startar.

Vi testar detta fram till sommaren och utvärderar på junidagarna.

tid

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.

Planering av NP i So

Under v.19 är det nationella prov i So under tisdag och torsdag morgon / f.m. Se planeringen i bifogad fil till mailet om detta Sjökort.


A-lagstid

 • A-laget planerar själva

Att göra på mentorstid

 • Mentorerna planerar själva. Påminneleverna om att det endast är en enkät kvar detta läsår och det är brukarundersökningen. Mer info kommer om detta. Återkoppling av Gleerupsutvärderingen kommer inom kort.

Veckans tips 

Bra film från Pedagog Stockholm om ”Lågaffektivt bemötende”


Detta händer under veckan (v.18)

 • Mån – 13:00-16:00 – Överlämning spec. från Brännan och Geresta Ansvar EHT
 • Tis – 11:00-12:00 – Gymnasieinformation idrottsinriktningar i Ljushallen Ansvar Malin L
 • Tis – 14:20-15:20 – Elever som läser BAS i åk 6 besöker Hedda för att lära känna skolans lokaler Ansvar Skolledningen
 • Ons – 1:a maj – Lovdag
 • Tors – 12:30-16:30 – Överlämning för elever till 7-9B Ansvar Skolledning / EHT

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vi måste alltid fråga oss vad har jag gjort för att nå eleven där den är!

Anpassningar

 

 

 

Sjökortet v16 – 15/4 – 18/4

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Återkoppling kring höjd beredskap under onsdagen
 • Övriga frågor

Återkoppling från elever, besökare och föräldrar ang onsdagens incident

Beröm

Vi har fått höra från både elever, föräldrar och besökare i skolan att alla vuxna uppträdde lugnt och behärskat – skapade trygghet och lugn bland elever trots höjd beredskap. Att ni agerade proffsigt och sakligt – helt enligt planen – mkt bra!! 🙂

Om ni känner att ni vill fräscha upp minnet kring hur vi ska agera i krissituationer – se till att ni har bläddrat lite i Kris-handledningen (ska finnas i varje arbetsrum  – meddela om den saknas någonstans) eller kolla påvår digitala version – ha den gärna som genväg i er mobil: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Plan för skapande av nya klasser inför nästa år samt överlämningar 

Följande plan gäller

 • Respektive skola (Brännan och Geresta) skapar lämpliga halvklasser med bra blandning på eleverna (inga idrottsklasser – där alla ”sportiga” elever går).
 • Mentorer från båda skolorna – utan vår inblandning – träffas och skapar nya helklasser. Helklassförslagen ska vara klara senast fredag vecka 16, alltså innan påsklovet.
 • Måndag den 29/4 gör vi spec.överlämning – spec. och mentorer på överlämnande skolor träffar vårt EHT för överlämning (på Hedda) för elever i behov av stöd och särskild info vid mottagande. Överlämningsinfo i Schoolity görs av resp spec./mentorer i Schoolity.
 • Under vecka 18 besöker de elever som idag inte läser moderna språk i åk 6 (från Brännan och Geresta) skolan eftersom alla andra elever har varit här sedan i höstas. Tider för detta kommer.
 • Senast fredag den 10/5 återkopplar vi från Hedda till er (Brännan och Geresta) om vi har några frågor eller vill göra några ändringar i klassammansättningen utifrån överlämningar och annan inkommen info / förutsättningar.
 • Senast fredag morgon 17/5 spikas klasserna och nuv. mentorer i åk 6 samt de blivande mentorerna om de nya klasserna meddelas via mail.
 • Måndag den 20/5 meddelas de blivande mentorerna om ev förutsättningar / spec.info inför första mötet med eleverna.
 • Måndag den 20/5 presenterar ni klasserna på resp. skola.
 • Fredag den 24/5 besöker de nya klasserna Hedda och får träffa nya mentorer och klasskamrater. (program för det senare).

Ang överlämningsinformation

All överlämningsinfo ska göras i Schoolity genom att vi registrerar spec. och nuv. mentorer som lärare hos oss (eftersom alla era elever redan finns inlagda i systemet). Med andra ord kommer alla nya mentorer ha tillgång till det mesta materialet redan innan sommaren via Schoolity.

För elever som kan tänkas ska kopplas till vår 7-9B-grupp måste vi ha en separat överlämning och diskussion. Detta kommer att ske torsdag e.m. den 2/5.

Lovskola under påsklovet

Vi ett 50-tal elever är nu anmälda från Hedda och Wendela. Dessa elever kommer att erbjudas lovskola utifrån deras behov av att ta igen / få mer undervisning i ett eller flera ämnen. Alla elever som nu är listade kommer att få ett grundschema i Schoolity under tis-fre v.17. Ett förmiddagspass 08:00-11:00 och 11:45-14:00. En lista på de elever som ska gå kommer att komma ut under måndagen. De elevena behöver få instruktioner i de ämnen de ska jobba med. Dessa instruktioner ska läggas in på Schoolity. Instruktion för detta kommer då listan presenteras. Tid för att lägga in detta kommer att finnas under konf.tiden på onsdag.

Praktikant 

Under v.16-20 kommer vi har en praktikant från Barn och fritidsprogrammet i Kramfors hos oss – Christian Berglund. Han kommer att följa undervisningen tillsammans med Anna W i SvA i röd grupp.

Föreläsning på tisdag 16/4 – Källkritik med Jack Werner

Följande är anmälda till föreläsningen i källkritik med Jack Werner 15:00-17:00 på tisdag. Föreläsningen är på Länsmuseet. Meddela Agneta hur ni löser detta mot eleverna om det behövs schemajusteringar eller om ni löst det med vik.

Anna Westfal
Eva Agneta Vesterholm
Mattias Molin
Katarina Risberg
Marie Frosth
Hans Olof Asplund
Dennis Blixt
Karl Tobias Hedenström
Carina Berglund Bystedt
Hanan Abufayyad
Martin Gisselman
Maria Angeles Rios Rodriguez
Harriet Olsén
Daniel Jonsson
Anette Funemo
Erik Fahlberg
Anna Fellenius
Eva Sjöström

Elever från Hedda på ”Lärcentrum” / Biblioteket som stör

Vi har fått veta att elever från Hedda är på lärcentrum / biblioteket ibland under dagarna och att de då inte visar hänsyn till övrig verksamhet där. Detta måste få ett stopp och behöver tas upp under mentorstid.


Ämneslagstid / Handledning resurspersonal

 • Egen planering ämneslag.
 • Resurshandledning – Marie B planerar.

Att göra på mentorstid

 • Ta upp ordning i Lärcentrum / Biblioteket.

Veckans tips 

Intressant pod från Skolverket om bland annat bedömning och betygsfrågor:

Skolverket bedömnig och betygspod

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/bedomning-och-betygssattning—podcast-och-diskussionsfragor


Detta händer under veckan (v.16)

 • Mån – 15:00-16:00 – MBL 11 ang A-lagsledarrollen Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 – Konf.tid. IKT – genomgång av hur man lägger in individuella uppgifter – inför Lovskola. Diskussion om detta som verktyg för Omprovsplanering. Genomgång av utskrift av anpassningar / Behov Ansvar Skolledningenpåskkyckling
 • Fre – Påsklov 🙂

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vi måste alltid fråga oss vad har jag gjort för att nå eleven där den är!

Anpassningar

 

 

 

Sjökortet v15 – 8/4-12/4

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Mobiltelefonsuppföljningsförslaget
 • NP i Eng under veckan
 • Övriga frågor

Checklista för elever i behöv av stöd

Checklista elevvårdsarbetet

Vi ser allt oftare att våra rutiner för elever i behov av stöd inte följs – vi vill därför påminna alla om att följa checklistan för att vi ska ta tag i saker och ting på rätt sätt och rätt ordning – se checklistan här nedan (ligger på Heddawisingskolan.com / Elevhälsa)

https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/checklista-fc3b6r-elevvc3a5rdsarbetet-diagram-170905-ifyllningsbar.pdf

Elever i behov av ljudutjämningssystem och andra hörselhjälpmedel

Ljudutjämninssystem

Vi har några elever på skolan som behöver stöd i form av att ljudutjämninssystem ska användas. Om det finns ett sådant system i klassrummet så ska det användas då man har de klasser där de eleverna går. Om man är osäker på vilke elever det rör så pratar man med Carine BB eller kollar i Schoolity på elevernas infosidor / alt skriver ut en klasslista och klickar i ”Hörselhjälpmedel” då får ni en lista på vilka elever i klassen som behöver detta. 

Kommande nationella prov i Engelska – tis och tors denna vecka

Johan har gjort schema för detta och kommer att skickat ut det som ett separat mail till alla berörda.

Rapportering av mobiltelefoner som inte lämnas in

Som ni säkert har sett så ser vi över möjligheten att lägga in mobiltelefonanvändning på lektionstid som en närvaromarkering (med automatiskt SMS hem) i Schoolity för att vårdnadshavare ska bli medvetna om att eleverna inte lämnar ifrån sig mobilerna. Detta för att uppföljningen ska bli tydligare och att uppföljningen blir mer konsekvent.

Om ni har några invändningar kring förslaget så är det viktigt att ni återkopplar till Johan eller Erik innan påsklovet.

Föreläsning i källkritik den 16/4

Ni som anmält er till föreläsningen i källkritik med Jack Werner på eftermiddagen den 16/4 – meddela Agneta om ni måste fixa med vikarie / ersättare på något sätt.

Påminnelse: Värdeskaparna med oss onsdag

Kompetensprofilsarbetet för ”övrig personal” kommer att genomföras på onsdagsförmiddagen mellan 08:00 och ca 11:00. Det innebär att inga resurser (inkl Anders B) finns tillgängliga då (för 7-9B får vi diskutera hur en lösning kan se ut).

Arbetet med en prestationsprofil för lärare kommer att ske mellan 14:00 och 17:00 samma dag. Den undervisning som påverkas av detta får lösas med resurspersoner. Meddela Agneta eller Johan om problem kring detta uppstår.


A-lagstid

 • Se över förslaget till A-lagsledarrollen som skickades ut tidigare den här veckan. Återkoppla till Erik och Johan via A-lagsprotokollet.

Att göra på mentorstid

 • Ta upp mobiltelefonförslaget – rapportering hem via frånvarosystemet om man inte lämnar ifrån sig mobilen på lektionen. Än så länge är det ett förslag för att köra på prov efter påsklovet.

Veckans tips 

SPSM och om skolor som lyckas med extra anpassningar – läs mer eller se film via länken nedan.

Skolor som lyckas med extra anpassningar

https://www.spsm.se/stodmaterial-extra-anpassningar/start/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela Veckan – PRAO för 8A och 8B Ansvar Malin L
 • Tis – f.m. NP i Eng (se utskick från Johan) Ansvar lärare i Eng.
 • Ons – 08:00-11:00 Värdeskaparna – kompetensprofil ”Övrig personal” – sal meddelas senare Ansvar Skolledningen
 • Ons – 14:00-17:00 Värdeskaparna – prestationsprofil Lärare – sal meddelas senare Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 – Planering för resurspersonal och medverkande från Wendela och Kastellskolan inför lovskola på påsklovet Ansvar Malin S
 • Tors – Erik ledig
 • Tors – f.m. NP i Eng (se utskick från Johan) Ansvar lärare i Eng.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Man kan och minns bara sådant man har tänkt och förstått!!

Man minns vad man förstått

 

 

Sjökortet v14 – 1/4-5/4

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val och sista skolveckan
 • Avvikelserapportering städning
 • Påminna om lovskolan
 • Övriga frågor

Värdeskaparna med oss onsdag 10/4

Den kompetensprofil för lärare som vi tog fram till grund för kompetensspindeln och självskattningen inför medarbetarsamtalet ska utvecklas med en prestationsprofil för lärare. Först skattar vi vår kompetens – jag kan och har förmåga till för tillfället – sedan skattar vi hur vi arbetat i förhållande till den.

Samtidigt ska en kompetensprofil tas fram för ”övrig personal” som arbetar med elever tas fram.

Detta arbete ska påbörjas med Värdeskaparna den 10/4. Kompetensprofilsarbetet för ”övrig personal” kommer att genomföras på förmiddagen mellan 08:00 och ca 11:00. Det innebär att inga resurser (inkl Anders B) finns tillgängliga då (för 7-9B får vi diskutera hur en lösning kan se ut).

Arbetet med en prestationsprofil för lärare kommer att ske mellan 14:00 och 17:00 samma dag. Den undervisning som påverkas av detta får lösas med resurspersoner. Meddela Agneta eller Johan om problem kring detta uppstår.

Förslag – dagar för elevens val

Vi föreslår att elevens val i vår (sista gången vi har det – försvinner till nästa år med ny läroplan) sker 5-12/6. Det innebär uppstart och förberedelse ons den 5/6 (ledigt tors-fre pga nationaldag och klämdag) sedan fortsätter vi mån-ons 10-12/6. Elevernas avslutningsfest den 12/6.

Vi bör besluta detta senast den 10/4 för att kunna påbörja planering och gå ut med val inför elevens val. Därför bör det diskuteras i ämneslag och A-lag.

Lovskola under påsklovet – hur uppgifter för anmälda elever ska lämnas in.

Söndagen den 7/4 är det sista dagen att anmäla sig som elev till lovskola under påsklovet. Uppmuntra de elever som behöver det – utgå från elevernas ämnesprognoser. Se i mailet om det här Sjökortet vilka elever som hittills har anmält sig (än så länge endast 3 st från Hedda).

Alla elever som anmäler sig till lovskola under påsklovet kommer att få ett grundschema under påsklovet i Schoolity. Ett förmiddagspass och ett eftermiddags pass. De uppgifter eleverna ska jobba med ska läggas upp på individnivå. Instruktion för hur man gör och tid att göra detta kommer att finnas den 17/4 (innan lovet) – uppgiften måste dock vara formulerad innan dess. Under måndagen den 8/4 kommer listor ut på vilka elever som behöver förberedelser.

Möte för alla resurser som blir involverade i detta (från Hedda och Wendela) kommer att hållas på konf.tiden den 10/4.

Rapportering av städavvikelser – när städningen inte sköts som förväntas 

Vi har inte alltid varit nöjda med städningen på sistone, men vi har en mycket god dialog med städföretaget. Därför har vi nu skapat en avvikelseanmälan som går direkt till samordnaren / ansvarig på städföretaget – en anmälan som vi också kan följa upp i realtid. Avvikelserapporteringen ligger i menyn i högerspalten här på Heddewisingskolan.com – du kan också klicka här för att komma till avvikelserapporteringen.

Alla klasstelefoner ska ha en genväg till avvikelserapporteringen direkt på startskärmen. Om ni behöver hjälp med detta kontakta Simon eller Börje. Ansvar för dettas är den som ansvarar för klasstelefonen. 

NP i No onsdag 3/4 

Anna B har gjort ett schema för nationella proven i No inför kommande vecka. Se bifogad fil till utskicket av detta Sjökort.

Drogvaneundersökning för åk 9

De som inte har gjort drogvaneundersökningen med åk 9 måste göra detta denna vecka – lämna sedan svaren till Agneta.


Ämneslag / handledning resurser

 • Fundera över vilka ev problem det finns med att lägga elevens val 5-12/6. Se ovan.
 • Kolla av vilka elever i resp ämne som skulle behöva uppmanas att gå lovskola under påsklovet. Meddela sedan dessa elever under veckan om inte mentorerna vet.

Att göra på mentorstid

 • Påminna om Lovskola – sista anmälningsdag 7/4. Se info på Schoolity.
 • Åk 9 – drogvaneundersökning för de som inte gjort den.

Veckans tips 

Regeringskansliet

Viktig och spännande info från regeringskansliet: https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/03/nu-ar-det-slut-pa-hoten-mot-larare/?fbclid=IwAR1cEo8s5P3dLdce1fpzVpd7I9dX7SrDddvmMKqUrzHOKODNw1njYtPBq08


Detta händer under veckan (v.14)

 • Mån 09:50-10:50 Teknikföreläsning för åk 8 klass 8B och 8C i gradängsalen. Ansvar undervisande lärare / resurser vid tillfället
 • Mån 13:00-14:00 Teknikföreläsning för åk 8 klass 8A och 8D i gradängsalen. Ansvar undervisande lärare / resurser vid tillfället
 • Ons – 08:00-09:00 MBL19 – ersättning för tidigare inställt MBL19 den 25/3. Ansvar Skolledningen och resp fackombud.
 • Ons f.m. – Nationella prov åk 9. Se schema vilka som berörs i bifogad fil till detta Sjökort. Ansvar Anna B och Inga-Lill
 • Ons – 15:00-17:00 EHM åk 7 i sal N215B Ansvar EHT
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först – IKT-fördjupning Ansvar Skolledningen
 • Tors -11:30-12:30 RKA på Eriks rum (Erik, P-O, Lena och Daniel) Ansvar skolledningen
 • Fre – Söndag sista dag att anmäla till Lovskola påsklovet

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Skolvärlden

Vikten av att vi håller koll på vad eleverna gör på datorer och telefoner – att vi följer upp det vi sagt om att samla in telefonerna på lektionerna: https://skolvarlden.se/artiklar/skarmarna-forstor-vara-barns-liv?fbclid=IwAR3gKM-4zWey7PTIC7w7BNlpNfzydZ8Boa-52XW5B-0P9xBM8H9hRV7xpIU

 

 

Sjökortet v13 – 25/3-29/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Drogvaneundersökning åk 9
 • F-varningar
 • Övriga frågor

F-varningar

Som ni vet är det deadline för F-varningar fredag v.13. EN sak som jag påmint om massor med gånger är att det är viktigt att tänka på vilka som ska ha en F-varning och vad varningen har för syfte. Så här har vi skrivit om när F-varningar ska delas ut:

Om en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation och befarar att eleven riskerar att få F i betyg ska eleven få information om detta så tidigt under terminen att det finns rimliga möjligheter (med eller utan extra stöd) för eleven att förbättra sina prestationer så att hen får E i betyg, eller högre. Eftersom detta gäller när en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation ska en F-varning inte skickas ut med utgångspunkt från enstaka prov/examinationer – läraren ska göra en helhetsbedömning. Om enstaka examinationer i slutet av terminen är avgörande för en elevs betyg (F eller E) ska eleven emellertid informeras om detta innan examinationen.

Med andra ord – en elev som av en eller annan anledning har missat en enstaka examination kan definitivt inte antas (prognos) få ett F i betyg om eleven vid senaste betygssättningen ligger på C, B eller A, och i mkt sällsynta fall inte ens om eleven har ett D. Det är mkt sällsynt att en elev få ett betyg som ligger två betygssteg under det föregående betyget. Eleven måste bli informerad om vad som har missats och om något behöver kompletteras – men en F-varning ska inte utdelas pga en enstaka examination i dessa fall.

Riktlinjerna för F-varningar hittar ni här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf 

Påminnelse: Examinationskalendern

Viktigt att alla lägger in alla examinationer i Schoolity (som uppgift). Ta hjälp av någon Schoolitypilot om du inte minns hur man gör.

Om eleverna få för många examinationer kan man kolla vem som haft mest framförhållning i planerandet. Den som lagt in sin (en tredje för veckan) examination sist får i värsta fall prioritera om. Är en examination inte inlagd alls får man vara beredd på att flytta den även om den är kommunicerad till eleverna på annat sätt.

Friluftsdag och besök av åk 6

Fredagen den 24/5 kommer alla elever att ha friluftsdag. Åk 8 tas om hand av Barn- och fritidsprogrammet. Åk 7 och 9 har ”vanlig ” friluftsdag. Mer info om detta kommer från Patrick, Dennis och Magnus.

Samma dag kommer eleverna från åk 6 hit på besök för att träffa sina blivande mentorer och nya klasser. Mer info om detta kommer.

Uppsamlingsheat nationella prov 24/5 (friluftsdagen / åk6 besök)

Vi har inge skyldighet att låta eleverna göra nationella provet om de missat det, men vi kan erbjuda det till de som vill ge det den 24/5 för de elever ni prioriterar. Då kan man tänka sig att en elev kan göra främst ett prov, alt två kortare delar. (möjligen ett långt skrivpass och ett kort delprov på e.m. Ni ämneslärare avgör vilka som ska erbjudas detta och ni mentorer hjälper eleverna att göra en prioritering om det är flera prov som missats.

Tjänstefördelningen inför lå 19/20 och ny timplan

I stort är tjänstefördelningen inför nästa år är i stort sett klar – till 90-95%. Det som saknas nu är information som i stort sett är på individnivå/ämnesnivå. Alla som berörs av de funderingar som finns kommer att kontaktas de närmaste veckorna. När det är klart så läggs tjänsterna in i nästa års schema/tjänstefödelning i Schoolity. Mer info om detta kommer.

Jag har ytterligare försökt optimera A-lagen, vilket har varit möjligt av att nya förutsättningar skapats med bla en ny timplan samt att nya klasser ska skapas i åk 7. Förändringarna är följande:

 • Idrott och hälsa ökar med 50 min/vecka
 • Matematik ökar med 45 min/vecka
 • Elevens val försvinner helt från högstadiet

Som det ser ut klarar vi ut dessa förändringar med främst behöriga lärare utan nyrekrytering.

Drogvaneundersökning för åk 9

Under v.12 – 14 förväntas eleverna i åk 9 göra den årliga drogvaneundersökningen. Den ska göras i pappersformat och kommer att läggas i facken – mentorer åk 9.

På måndag morgon fördelas enkäterna – som mentorer kan ni välja att göra dem på mentorstiden samma dag eller måndag v.14 (eller under lektionstid).

Planering inför nationella prov i Kemi under v.13

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Se detaljschema i mailet till detta Sjökort. Viktigt att alla kollar detta eftersom de flesta av er kan beröras av salsbyten eller vaktande.

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.


A-lag

 • På måndagens MBL19 presenteras ett förslag till uppdragsbeskrivning för A-lagsledare. Det kommer att skickas ut efter MBLet för påsyn av alla – därefter ska det MBL11as. Viktigt att alla tipttar på förslaget och att respektive A-lag kommer in med lite återkoppling på förslaget.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 – Drogvaneundersökning denna eller nästa vecka.

Veckans tips 

Så här mitt i läsåret kan det vara bra att fräscha upp det vi kommit överens om gällande betygssättning och bedömning – vår utgångspunkt är: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf 

Betygssättning


Detta händer under veckan (v.13)

 • Mån – 13:30-14:30 MBL19 se kallelse (Eriks rum) Ansvar skolledningen
 • Mån 14:30-15:30 MBL11 tillsammans med Wendela (här på Hedda rum N118) se kallelse Ansvar solledningen
 • Tis – ons – Nationella prov i Kemi – Laborationsprov. Se schema vilka som berörs i bifogad fil till detta Sjökort. Ansvar Anna B och Inga-Lill
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först – sedan diskussion i grupper resultat Resursuppdraget – hur tolkar vi detta och hur ska vi utveckla framåt.  Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det är inte alltid lätt att vara lärare – men det är väl tjusningen med yrket 🙂 Vi har ett ansvar som inte är elevens ansvar.

Lärares ansvar