Sjökortet v38 20/9-24/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Fotografering för de som saknas bild på i Schoolity
 • ev. coronainfo
 • Envising
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Fotografering för de som saknas foto på

På fredag den 24/9 kommer Simon att se till att de som inte fotats till Schoolity blir fotade. Han kommer att söka upp eleverna klass för klass och hämta dem direkt i klassrummen. 

Personal som inte blivit fotade får gå till Simon under dagen samma dag så att det blir gjort.

Se lista på de som inte blivit fotade ännu i mailet om det här Sjökortet. 

Brandövning och brandrutin

Viktigt att alla nu är informerade om brandrutinen. I början av oktober kommer vi att ha en brandövning på skolan. Det är kanske extra viktigt att ni i 7-9B pratar med eleverna om att det kommer. Om de behöver förvarnas – hör av er till Erik J om det. 

Nytt upplägg inför utvecklingssamtalen kommer

Vi tar under veckan upp ett förslag på nytt upplägg inför utvecklingssamtalen det här läsåret. Vi kan inte bygga utvecklingssamtalen på ett upplägg där endast 1/3 av förberedelserna är gjorda för vissa elever/klasser.

Anna E ledig 

Mellan 23/9 och 5/10 har Anna E semester. Om någon behöver rådgivning av skolsköterska så får ni ringa eller mejla
Anneli Johansson Medicinskt ledningsansvar CEH – anneli.m.johansson@harnosand.se tel. 070-397 14 22 .

Alla jobbar vi på olika sätt

När det är köksansvarsvecka i personalrummet så måste alla vara överens om hur ni ska dela upp göromålen. Det ska inte landa på Hanna att ex plocka undan för att saker inte hinns med /görs. Om ni exempelvis behöver en genomgång för hur kaffemaskinen ska rengöras så kan vi se till att ni alla får det. Hanna prioriterar att se till att så få lektioner ställs in som möjligt och hoppar själv in ibland, det innebär att varje köksansvarsgrupp får se till att ex. kaffemaskinen hålls igång om alla ska ha kaffe.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet till Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. Möte (digitalt) med deltagande lärare och elever med familjer inför mobilitet preliminärt 27/9 kl 18.30

Breaking Barriers

 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. Möte med partnerskolorna för att slutföra planering av veckan 7/10 kl 19.00.

Kurser/event

UHR erbjuder:

 • Inget aktuellt just nu.

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder 20/9, kl 17.00-18.30 Ett webbinarium om språkinlärning. Användbara webbverktyg introduceras för att främja digital läskunnighet. Anmälan på etwinning.net

 • Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete


Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Vikten och effekten av samarbete i skolan: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola

 
 

Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan
  • Klass 19B ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Screening fortsätter i olika ämnen
  • Gymnasieinfo sker löpande av Malin L
 • Mån –  EHM åk 7, 15:30-17:30 Ansvar A-lag och EHT
 • Tis – 18:00-20:00 Föräldramöte med tolkar Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid. kort gemensam info – därefter A-lagsvis planering inför Wisingdagar Ansvar Respektive A-lag

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.

Sjökortet v37 13/9-17/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Coronainfo – testkit endast då smittskyddet kontaktar oss
 • Föräldrareprentanter till skolråd – fyll i länk
 • Elevfotografering
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Reviderad info om testkit vid smitta

Rutinen/informationen runt testkit vid smitta har uppdaterats. De kommer bara att användas / skickas ut om vi blir kontaktade av smittskyddet, troligen först när det är flera fall i närheten av varandra.

Viktigt om återvinningsstationerna – vårt gemensamma ansvar – plastsäckar i hemklassrummen

Återvinningsstationer

Viktigt att ni alla tar en diskussion i era klasser om vikten av återvinning och att man släng rätt i återvinningsstationerna. Det är allas ansvar att de slänger rätt saker på rätt plats – alla klasser har sina veckor att tömma dem. För att underlätta kommer det att finnas plastsäckar i hemklasrummen.

Fotografering elever åk 7 till Schoolity

Nu ska eleverna fotas för att få in foton i Schoolity. Eleverna kommer 5 åt gången. Ansvarig lärare tillser att eleverna kommer till fotografering gruppvis.

Fotografering sker utanför Simons rum i källaren (N-huset). Tiderna för fotografering kommer att finnas på elevernas agenda för lektionerna. Fotografering är obligatorisk för alla elever.

Här kommer mer detaljerad info gällande tider och lektioner för resp. klass.

 • 21A V 37 17/9 Lektioner: So kl. 09.35-11.05 
 • 21B V 37 14/9 Lektioner : Sl kl 09.00-10.55 
 • 21C V 37 13/9 Lektioner: Ma 09.25-10.25. 
 • 21D V 38 20/9 Lektioner: Ma kl 10.45-11.40. 

Erik ledig – Johan tf rektor

Som nämnts tidigare så kommer Erik J att vara ledig i slutet av september. Mellan den 23/9 och 6/10 är Johan tf rektor.

Riktat stöd – elever

Glöm inte att på ämneslagstid gå igenom vilka elever ni tycker ska ha riktat stöd. Maila listorna till Johan V så lägger han in det allt eftersom. Vi kan skcika ut ett gemensamt utskick till de elevernas vårdnadshavare men kommer att hänvisa ev frågor till respektive ämneslärare.

Simundervisning torsdagar – 14:30-15:10

Det är viktigt att de elever som ska ha simundervisning kommer iväg på det i tid på torsdagar. Se lista i mailet om veckobrevet så ser ni vilka elever det är i respektive klass. De måste släppas runt senast 14:00 för att hinna till simundervisningen.

Föräldramöte med tolkar tisdag 21/9

På tisdag den 21/9 kommer det bli föräldramöte med tolkar. Inbjudan och anmälan kommer att gå ut under måndagen. 

Skolrådsdatum för hösten

Följande datum är det skolråd under detta läsår. Varje A-lag ska utse representanter till detta. Datumen ligger inne i kalendariet.

 • 13/10
 • 8/12
 • 2/3
 • 4/5

Salsscheman och stolar upp

Simon och Hanna har sett till att det kommit upp salsscheman i alla salar. På vissa ställen har de bytts ut mot klasscheman. Bra tänkt men det blir inte lika tydligt när sista lektionen i respektive sal hålls. Nys salsscheman kommer att läggas i mentorernas fack – se till att de kommer upp i respektive sal.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers / Envising

 • Breaking Barriers partner träffas onsdag 15/9, kl 17.30, för att ta beslut om fysisk eller virtuell mobilitet till Slovakien i oktober. (Samma dag (kl 16.15) träffas Breaking Barriers projektgrupp)

 • Artikel kopplad till Breaking Bariers: Om barn och ungdomars prestationsångest som kan komma i vägen för undervisning. Hur kan man stötta på bästa sätt?

  https://www.lararen.se/nyheter/elevhalsa/7-rad-sa-moter-du-elever-med-prestationsangest

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder under september med start 13/9 ett lärevent om hur man lär ut språk (läsa, skriva, lyssna, tala, grammatik) med hjälp av olika appar. Mer info på eTwinning.net

 • eTwinning erbjuder 20/9, kl 17.00-18.30 Ett webbinarium om språkinlärning. Användbara webbverktyg introduceras för att främja digital läskunnighet. Anmälan på etwinning.net

 • Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete


Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Kooperativt lärande

Bra om kooperativta projektarbeten – kanske uppslag om metod inför Wisingdagar?! https://kooperativt.com/2021/06/09/kooperativa-projektarbeten/

 
 

Detta händer under veckan (v.37)

 • Hela veckan
  • Klass 19A ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Alla befintliga ÅP ska kollas och uppföljning planeras.
  • Screeningar pågår.
  • Anmäla elever till riktat stöd till Johan  
 • Tis –  EHM åk 8 15:30-17:30 Ansvar A-lag och EHT
 • Tis – EHM åk 7-9B 15:30-17:30 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid. kort gemensam info – därefter möte för internationella gruppen Ansvar Tobias och ErikJ
 • Ons – 18:00- ca 20:00 Kurs i Schoolity för föräldrar Ansvar Erik J
 • Tors – 15:30-17:30  EHM åk 9 Ansvar mentorer och EHT 

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.

Sjökortet v36 6/9-10/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Städning och stolar upp…
 • Frågor inför föräldramöten
 • Kurs EHM på onsdag
 • Internationella gruppen – aktiviteter / mobiliteter på G 
 • Om smittspårning och självtestning
 • Ev coronainfo.
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Städning och stolar upp

Det ligger i allas intresse att alla salar blir städade – även på golven. Men för att det ska ske måste stolarna ställas upp av den som är sista i klassrummet. Scheman sätts nu upp i alla klassrum för det här läsåret så att man kan kolla snabbt om man är sist på plats. Sisten i respektive klassrum ser till att alla stolar är uppe.

Samplanering på ämnesmötestid

På ämnesmötestid finns alltid mycket att planera och diskutera. Det här läsåret bör dock ämnesmötestiden fortsätta att prioritera samplanering så mycket det går för att vi ska bli mindre sårbara och för att i förlängningen minska stressen. Med fördel kan ni dela planeringar, LPPer, uppgifter examinationer, etc på er ämnesyta i ”Arbetsrummet” via Schoolity. En gemensam planering kommer att bli ett krav inför nästa år i respetive ämne. Då är det viktigt att ni kan dela material. 

Föräldramöten

All info inkl länkar är nu skickade till alla årskurser – även ni mentorer har fått samma info. Ni bestämmer själva hur ni gör med föräldramötet – men jag tror att ni gör det lättare för er själva om ni mentorer är på samma plats under mötet.

Särskilda behov och SvA i åk 7

Som det ser ut nu är SvA-behoven och behoven av stöd / särskilt stöd störst i åk 7. För att få en tydligare koppling till SvA och studiestöd, samt för att enklare kunna vara med i dialogen kring eleverna så byter Hanan från A-lag 8 till A-lag 7.

Låsningstider

Generellt sett stängs skolans ytterdörrar kl 15:30, men med årets upplägg för studiehandledning, modersmål och läxläsning ser stängningstiderna nu ut enligt följande:

 • Mån 16:15
 • Tis 15:30
 • Ons 15:45
 • Tors 15:45
 • Fre 15:30

Hälsningar från vår nya skolchef Marie Blomberg

Marie Blomberg

De flesta av er har redan fått en liten glimt  av vår nya skolchef, Marie Blomberg, vid föreläsningen av Hassan Sharif den 18/8. Här kommer en filmhälsning från henne där hon bland annat tar upp kartläggning och genomlysning av den ekonomiska situationen i Skolförvaltningen som just nu lider av ett ekonomiskt underskott. Vi kommer att ta upp frågan om ekonomin på måndagsmötet. Kort kan sägas att högstadiet – Hedda och Wendela – tillsammans inte har ett avgörande underskott. Se Maries filmhälsning här: https://share.mediaflowpro.com/?1AAMCDV6T3

Kurs i EHM onsdag  – undervisningen avslutas 12:50

På onsdag har alla utbildning i EHM – tips och råd om hur man kan jobba mm. Utbildningen är inspelad digitalt och kommer att ske digitalt. Mer info kommer.

Klassernas ansvar för återvinningen 

Här i veckobrevet står det varje vecka under ”Detta händer under veckan” vilken klass som har ansvar för återvinningskärlen respektive vecka. Det står även i det gemensamma kalendariet. Varje klass har ansvaret i 3 veckor vardera. 

För att underlätta detta kommer återvinningspåsar nu läggas ut i alla klassrum istället för att de ligger i återvinningsrummet.

Om smittspårning

En ny rutin för smittspårning vid smitta gäller för skolan från och med i höst. I korthet innebär det att om smitta förekommit på skolan kommer alla (elever och medarbetare) att få ett litet testkit med sig hem. Mer detaljerad info kommer att gå ut till berörda om smitta upptäcks och förekommer.

Cafét öppnar

Från och med tisdag öppnar cafét igen!! 🙂 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers / Envising

 • Det blir möte med partnerskolorna Breaking Barriers på måndag 6/9 kl 17.30. Två programpunkter: Aktiviteter i september. Mobilitet till Slovakien.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder under september med start 13/9 ett lärevent om hur man lär ut språk (läsa, skriva, lyssna, tala, grammatik) med hjälp av olika appar. Mer info på eTwinning.net

  Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi

  UHR erbjuder 9 september kl 15.00-15.45 en ”snabbtitt på eTwinning för språklärare” Mer info och anmälan (senast 6/9) se: https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-for-spraklarare-en-snabbtitt-pa-etwinning/


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Börja processa era fokusområden redan nu från start.
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Bokmässan

Bokmässan 23-26/9 blir i år blir digital. Info på www.bokmassan.se

 

Detta händer under veckan (v.36)

 • Hela veckan
  • Klass 19A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • SYV erbjuder gymnasieprat på riktadstödtiden – varje vecka hela september.
  • Alla befintliga ÅP ska kollas och uppföljning planeras.
  • Screening Ma och Eng påbörjas. 
 • Mån – 17:30-ca 18:30 Möte partnerskolor Breaking Barriers Ansvar Ann-Sofie i dialog med Tobias
 • Tis – 18:30-ca 20:00 Föräldramöte åk 7 Ansvar mentorer och skolledning
 • Ons – 13:00-17:00 Konftid. Kurs i EHM Ansvar CEHT
 • Ons – 18:00- ca 19:00 Föräldramöte åk 9 Ansvar mentorer och Malin L
 • Ons – 19:15- ca 20:15  Föräldramöte åk 8 Ansvar mentorer 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra!

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.

Sjökortet v35 30/8-3/9

Sjökortet1

Allmän information 

”Du skyddar bara det du älskar
Du älskar bara det du känner till
Du känner till endast det du fått lära dig”

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Info om utlämning av datorer åk 9.
 • Om EHT-teman denna vecka.
 • Ev coronainfo.
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Datorer åk 9

På måndag morgon kan mentorer i åk 9 hämta de uppdaterade datorerna för utlämning. Simon informerar mer på måndagsmötet.

Kontakta Hanna Wallin för exp.frågor

Från och med nu är det Hanna W ni ska maila, ringa, kontakta för alla frågor som gäller admin och exp. Agneta är med oss några agar till för den första lönekörningen, men Hanna tar alla ärenden till exp från och med nu.

Föräldramöten

Vecka 36 blir det föräldramöten – åk 7 tisdag 7/9 och åk 8 och 9 onsdag 8/9. Allt talar för att de blir digitala. Mer info kommer under veckan.

Lite kortare rapporteringstider inför bytet av HR- och lönesystem

Från och med oktober byter kommunen HR- och lönesystem. Det gör att det nuvarande systemet stänger den 7:e september och allt som ska ut i oktober måste vara inrapporterat innan dess – frånvaro, utlägg, resor, övertid, etc. – senast den 3:e september. Det nya systemet öppnar igen 8-10 oktober. Även då är det kort om tid för inrapporteringen till första lönekörningen. Det som ska ut på  nästa lön ska vara inmatat senat den 12:e oktober.

Pianostämmare i skolan under v35 

Under vecka 35 har musik- och kulturskolan tagit in en pianostämmare som kommer att gå runt i alla deras lokaler för att stämma pianon. Hen kommer även att besöka Hedda – dock inte sagt vilken dag.

Lediga fredagar för Johan

Under det här läsåret kommer Johan V att gå ner i tid. Han kommer att ta ut främst lediga fredagar, med start redan v 34. 

Skolans utemiljö

Om ni får frågor hur det går med skolans utemiljö så händer det inget eftersom entreprenörerna väntar på leverans av multiarena.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers / Envising

 • I uppstart inför läsåret. Info kommer.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder under september med start 13/9 ett lärevent om hur man lär ut språk (läsa, skriva, lyssna, tala, grammatik) med hjälp av olika appar. Mer info på eTwinning.net

  Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi

  UHR erbjuder 9 september kl 15.00-15.45 en ”snabbtitt på eTwinning för språklärare” Mer info och anmälan (senast 6/9) se: https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-for-spraklarare-en-snabbtitt-pa-etwinning/


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ta upp hur A-lagsarbetet ska organiseras och drivas under året. Den stående agendan för förra läsåret ser ni nedan. Ett förslag för året är att dela på mötena – så att vartannat möte blir ”Lära” och vartannat blir ”Göra”. Målet är att hälften av A-lagstiden på ett eller annat sätt ska vara lära och hälften göra. https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/08/agenda-a-lagsarbete-1.pdf 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Följ upp hur uppstartsdagarna varit.
 • Informera om den andra mentorstiden – vad gör ni den här veckan.

Veckans andra mentorstid

Tanken är at det på den här ytan ska ligga info om vad resp åk gör på den extra mentorstiden.

 • Åk 7 …..
 • Åk 8 …..
 • Åk 9 …..

Veckans tips 

Viktigt om det vissa kallar ”lärstilar”  – vi bör tänka UDL (Universial Design of Learning), eller differentierat lärande. Ännu ett spännande inslag från Youtubekanalen: Veritasium
 
 

Detta händer under veckan (v.35)

 • Hela veckan
  • Klass 19A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • SYV erbjuder gymnasieprat på riktadstödtiden – varje vecka hela september.
  • Alla befintliga ÅP ska kollas och uppföljning planeras.
  • Screening Ma och Eng påbörjas. 
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid. Uppföljning skolstart, målarbete och planering föräldramöten. Ansvar skolledningen
 • Tors – 08:00-09:00 Fortsatt MBL11, se kallelse. Ansvar skolledning och fackliga representanter
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-utbildning för Resurser samt 7-9B. Ni får separat kallelse från CEHT.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra!

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.

Sjökortet v23 7/6-11/6

Sjökortet1

Allmän information 

Kortinfo istället för måndagsmöte

 • Tack Tobbe, Ann-Sofie, Olle, Martin och Maria (och fler om det är nån jag missat) – för roddandet med Portugal / Breaking Barriers-eventet.
 • Rensning av elevakter ska göra för åk9 – Notera att det ska även finnas kvar anteckningar om kränkningar, konflikter – samt det pedagogiska materialet.
 • Viktigt!! Som mentor följer man sin klass under måndagen oavsett hur inplanerad man är eller ej (om man inte har kompplaneringstid)
 • På Nattvandringan – se till att ni håller avstånd mellan klasserna pga Corona.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Städning av skåp och källsortering

Även vid städning av skåp ska allt källsorteras. Det såg bedrövligt ut vid källsorteringsstationerna nu i veckan som var efter att vissa klasser hade börjat städa ur skåpen. Förslagsvis samlas allt in och tas direkt i säckar sorterat och klart till soprummet. Prata med Agneta eller Daniel om säckar för detta.

Sommarstädning

En del av sommarstädningen innebär fönsterputs. Men om man vill ha fönstren putsade så måste man se till att fönsternischerna i resp arbetsrum är tomma från grejer. OM det ligger saker där i sommar blir fönstren inte putsade.

Preliminärt schema i Schoolity

Inom kort kommer ni kunna se det preliminära schemat i Schoolity för nästa läsår (ni som är superusers kan redan se det). Det kommer separat mail om det. Det är ett preliminärt schema – ett par frågetecken finns kvar som teoretiskt kan påverka schemat för mer eller mindre vem som helst rörande främst enstaka lektioner.

Instruktion sommarskola

Alla elever som ska ha sommarskola har nu fått en egen schemaposition helt individuellt på schemat. Det innebär en även en ämnesyta för ”Sommarskola”. På den ämnesytan ska alla som har elever involverade i Sommarskolan lägga upp det material och instruktioner som eleven behöver. Utgå ifrån att vem som helst ska kunna handleda / undervisa eleven – det kan inte vara personberoende. En mall för hur det ska läggas in på ämnesytan finns – se instruktionsfilm via länk i mailet om det här veckobrevet.

Planering v23-24

En uppdaterad version av planeringen finns i mailet om det här Sjökortet! Viss detaljinfo om länkar med mera för avslutningsdagen kommer under veckan. Vi har lite öppet hur allt blir på grund av väder och corona mm.

Informera/ påminn INTE elever och föräldrar om att vi eventuellt ska sjunga i stadsparken på avslutningsdagen – vi vill INTE ha några föräldrar och släktingar där!!

Coronainfo

Coronaläget har förbättrats något men är fortfarande kritiskt i kommunen. Bra att vi har korta måndag och sedan företrädelsevis utomhusaktiviteter resten av veckan.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Virtuell mobiliteten i Portugal 31/5-4/6.

Envising

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

 • 13/9 2021: Att undervisa moderna språk med hjälp av appar. Lär känna olika appar för att läsa, skriva, tala och lyssna, och även grammatik, och hur man använder dem effektivt.

Ämneslag

 • Inget ämneslag – lägg tiden på att göra klart uppgifter och material till sommarskolan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Knyta ihop läsåret.

Att göra på mentorstid

 • Informera om schemat de sista dagarna.

Veckans tips 

Njut av att det är sommarlov i sikte!!

Detta händer under veckan (v.23)

 • Hela veckan – Se särskilt schema för detta samt den gemensamma kalenderns för individuella avvikelser.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra!

Viktiga påminnelser

  • Alla extra anpassningnar ska vara uppdaterade!!
  • Alla som har elever i Sommarskolan ska ladda upp instruktioner på den aktuella elevens ämnesyta för Sommarskola.
  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v22 31/5-4/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Påminna om – uppföljning extra anpassningar samt enkäter
 • Program v22-24
 • Deadline för betyg
 • Använd sista veckan till utvärderingar – se förra veckans Sjökort.
 • Sommarskola – deadline anmälan 31/5 – påminnelse har gått ut.
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


 

Breaking Barriers – digital eventvecka med Portugal

Breaking barriers

Missa inte att ett antal elever är med på digital eventvecka hela veckan. Tobias mfl. kommr att få berätta mer hur det är planerat och går på konf.dagarna.

Kompensationsplaneringstid för Wisingdagar

De som går på läraravtal som varit inblandade i båda Wisingdagarperioderna kommer att få ersättning för planeringstid. Det innebär INTE ledigt men tid för planering, inläsning, rättning etc. med andra ord man är i tjänst men har ingen schemalagd undervisning. Kompensationsplaneringstiden fördelas enligt följande:

Kompensationsplaneringstid

Den här situationen uppstår i år eftersom vi ställde in en omgång Wisingdagar samt för att det är första året vi genomförde det här upplägget – med andra ord en engångslösning. Kompensationsplaneringstiden ska genomföras under den 7/6 samt under andra tider under v23 om man har mer än en dag att ta ut. Man kan även spara den till nästa läsår och kan då tas ut i samråd med Erik eller Johan. 

Meddela Erik J om hur ni vill göra senast onsdag så att vi kan planera den 7/6 och vilka som ska vara var.

Mentorer i åk 9 – rensa elevakter

Alla elevakter för elever i åk 9 ska rensas. De ska endast innehålla pedagogiskt innehåll – pedagogiska utlåtanden, utlåtande läs o skriv osv.

Planering v22-24

En uppdaterad version av planeringen kommer att komma under veckan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Virtuell mobiliteten i Portugal 31/5-4/6.

Envising

Kurser/event

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Planera mentorsdagen.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Hur man väcker elevernas läslust: https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/svenska-so-sprak/prisad-svensklarare-sa-vacker-jag-elevernas-laslust

 

Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • Avslutningsfester åk 9  – se tidigare info samt kalendarium.
  • Översyn inkl avslutande av ÅP i alla klasser – Ansvar spec. samt mentorer
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort info, därefter tid för betygsinmatning. A-lag 7-9B har planeringsmöte. Ansvar resp ämneslärare / A-lag 7-9B Onsdag kväll – deadline för betygsinmatning!!
 • Tors – under dagen – inlämning a elevdatorer åk 8. se tider i preliminära planeringen för v22-24 i Sjökortet v21. Ansvar resp undervisande lärare. vid tidpunkten.
 • Tors – 13:00-14:00 MBL19 – Kallelse kommer Ansvar skolledningen
 • Fre – EHT har utvärderingsmöte / planeringsdag heldag. Ansvar Anna E och Erik J.
 • Fre – under dagen – inlämning a elevdatorer åk 9. se tider i preliminära planeringen för v22-24 i Sjökortet v21. Ansvar resp undervisande lärare. vid tidpunkten.

Aktuella enkäter att göra

 • Enkäter att göra för de som inte gjort dem: arbetsmiljöenkät, utvärdering av läsåret samt EHT-arbetet. Ska göras senast onsdag v22, se mail med länkar från Erik J den 26/5. 

Viktiga påminnelser

  • Alla extra anpassningnar ska vara uppdaterade enligt Sjökortet v21.
  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v21 24/5-28/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Uppföljning extra anpassningar
 • Matbeställningar sista skolveckan
 • Program v22-24
 • Sommarskola inläsning 11/6 och material
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vi firar 150 nr av Sjökortet!

Nu har 150 nr av Sjökortet givits ut!! Sedan oktober 2016 har vi haft 17472 besökare och 78735 visningar! Kul! Vi har haft besök från 46 olika länder! Det vi gör syns utåt – bra jobbat! 🙂 

En bra beskrivning på Teamwork från Alice 12 år

Vi tjänar alla på att vi blir ännu bättre på ”samework”!!

Teamwork samework

 

Sommarskola – påminnelse sista anmälan är 31/5

Påminn eleverna om sommarskolan – i synnerhet elever som ni vet inte får betyg.

Den första dagen på sommarskolan – 11/6 – kommer att vara inläsningsdag/självstudier. Eeleverna behöver med andra ord nåt att arbeta med då. Mellan 1/6 och 10/6 ska ni vara beredda på att skapa material till eleverna.

Länk till anmälan finns även här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURFQ1RU8yUDVLSThZNjZIQjdZOEFOSEZKWS4u

Matbeställningar inför sista skolveckan / specialschema

Senast onsdag vid lunchtid vill Lena i köket ha beställningar på alternativ lunch för sista skolveckan. Glöm inte detta  – missar ni det serveras maten på skolan – även om ni befinner er på utflykt!

V22 – tips till meningsfulla aktiviteter trots att betygen är satta

Det kan vara svårt att motivera eleverna till jobb på slutet. Här kommer några viktiga tips om vad ni kan göra den veckan som är meningsfullt både för eleverna och oss som skola:

 • Gör en kort presentation/genomgång vad ni gjort under året.
 • Gör en utförlig utvärdering om hur undervisningen har varit under året – låt eleverna vara aktiva och ge konstruktiva förslag. Gör en gemensam plan med eleverna utifrån resultatet – typ: ”Detta ska vi tillsammans göra bättre nästa år…” 
 • Utvärdera även med åk 9 – men där kan planen handla om hur de ska jobba framåt i just ditt ämne när de kommer till gymnasiet.
  • Gör en Kahoot, en formsenkät, en mentimeter enkät, brainstorma på tavlan etc.
 • Låt eleverna fundera över sin egen utveckling – en sommarplan – vad kan de sätta upp för mål? Socialt, hälsa, idrott, resa, sommarjobb, etc.? 

Se under veckans tips.

Nya A-lagsledare

Som alla vet byter vi A-lagsledare inför nästa läsår. Vi hoppas att med tiden har de flesta av er som pedagogisk personal varit A-lagsledare – vi byter vartannat år.

Inför lå21/22 och 22/23 kommer A-lagsledarteamen se ut så här:

 • Blivande åk 7: Carina BB och Henrik S
 • Blivande åk 8: Malin S och Victoria Ö
 • Blivande åk 9: Marie B och Anna B
 • 7-9B: Anna N

Presentationsfilm för blivande mentorer i åk 7

Under veckan ska presentationsfilmer till de blivande klasserna göras av resp mentorspar/trippel. Simon håller i filmandet – det måste vara gjort senast måndag v.22. Se mail från Erik J.

Information om situationen i Palestina

Under måndagen kommer några elever under Hanans ledning att ha ett litet informationsbord i ljushallen för att informera om läget i Palestina. Det kommer att bjudas på nåt enklare gott och möjligheten att få veta mer om hur situationen är för palestinier i allmänhet. Det är en laddad fråga – men det ska vara ett så objektivt material som möjligt. Om diskussion uppstår – ska det tas ur ett källkritiskt perspektiv, om det gäller sakfrågorna så får det lyftas tillsammans med So-lärare.

Uppföljning av extra anpassningar

Alla extraanpassningar ska ligga i Schoolity. Det är dock viktigt att de är daterade och utvärderas/uppdateras enligt plan. En betydande del 15-20% av dem är idag inte daterade alls, torts att det är en given rubrik i mallen. En ännu större andel är inte utvärderade/uppdaterade. Det ska göras för alla årskurser – det gäller även åk 9 eftersom det blir ett överlämningsmaterial inför gymnasiet. 

Ingen explicit tid för detta ges på konferensdagarna, även om man kan välja att göra det på den egna planeringstiden. Alla extra anpassningar skall dock utvärderas/uppdateras innan ni går på sommarlov. Ett ra tillfälle att göra deta i dialog med eleverna är under v22. Det som ska göras är:

 • De befintliga extraanpassningar som fortfarande gäller (utvärdering någon gång under ht21) får ligga kvar.
 • De som med endast enklare revideringar ska fortsätta att gälla inför nästa läsår (oavsett om man börjar åk 8, 9 eller börjar gymnasiet) kopeieras/revideras och läggs in som ny från dagens datum.
 • De som inte alls gäller längre noteras som ”utvärderad/uppföljd” och dagens datum. Ingen ny anpassning skapas.

Översyn av ÅP och avslutande av ÅP

Alla ÅP ska ses över, utvärderas och ev avslutas om de inte gäller längre. Ska göras innan sommarlovet börjar. Mentorer och spec. ansvarar tillsammans för detta.

Arbetsmiljöenkät, EHT-utvärdering och uppföljning av läsåret

Under v21 och fram till onsdag v22 ska olika utvärderingar göras. Tid för detta avsätts på onsdagens konf.tid. För Ma-ämneslaget och arbetsgruppen Breaking Barriers får de göras på annan tid då de behöver mötas då.

Planering v22-24

Nu finns en mycket preliminär planering inför v22-24. Se nedan. Det kommer att göras justeringar, tillägg och kanske även strykningar. A-lagsledargruppen går igenom förslaget på A-lagsledartiden. Senast onsdag vill vi ha in annan övrig input om något saknas. Maila sådana förslag till Erik J. Preliminär planering v22-24: Planering sista skolveckorna vt21

I den ligger ännu inte den kompensatoriska planeringstiden inne för Wisingdagarna. Det var mer komplext att reda ut än befarat eftersom schemat säger en sak och era planeringar i resp A-lag säger nåt annat. Jag återkommer till resp A-lagsledare om jag har frågor.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Veckoplanering av virtuella mobiliteten i Portugal 31/5-4/6 har skickats ut av Ann-Sofie till alla som berörs.

Envising

 • Den 26/5 har vi nästa online-event i Envising, med Italien som värd. Ni som berörs har fått mail med instruktioner av Ann-Sofie.

 • Nu finns åk-7 elevernas filmer att titta på (bra jobbat av eleverna) – de ligger utlagda på vår Youtubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg 

Kurser/event

Kurser/event

eTwinning erbjuder:

 • 31/5, kl 17-00-18.30: How does media literacy fit to your classroom? Seminarium om hur mediekunskap kan integreras i lektioner på ett enkelt och humoristiskt sätt. (Anmälan på eTwinning.net/eTwinningLive)

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd för alla klasser – se till att alla får med sig protokollfrågor till elevrådsmötet på torsdag kl 13:00.
 • Åk 8 och 9 påminna om att anmäla sig till sommarskola. Länk finns i mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Lärarförbundet

Om att göra enkla snabba utvärderingar med elever: https://www.lararforbundet.se/bloggar/forstelararbloggen/snabb-utvardering-val-anvand-tid 

 

Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • Översyn inkl avslutande av ÅP i alla klasser – Ansvar spec. samt mentorer
  • Klass 23B ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 08:40-09:20 Mentorstid – klassråd. Ansvar resp mentorer
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort info, tid för enkäter samt möte Ämneslag matematik och arbetsgrupp Breaking Barriers Ansvar resp ämneslag/arbetsgrupp
 • Tors – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B

Aktuella enkäter att göra

 • Enkätlänkar till arbetsmiljöenkät, utvärdering av året samt EHT-arbetet kommer inom kort. Ska göras senast onsdag v22. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v20 17/5-21/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Riskbedömning Aspnäs
 • Idéer om samsång och musikinslag på avslutningsdagen…
 • Sommarskola
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vi ser på saker på olika sätt – därför viktigt med differentierat lärande / UDL (Universal design for learning)

Perspektiv olika

 

Sommarskola

Vi kommer att erbjuda åk 8- och 9-elever sommarskola mellan fre 11/6 och mån/tis 28 och 29/6. Anmälan har skciats ut via mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9. 

Det är viktigt att alla ni ämneslärare meddelar elever om ni anser att de behöver gå i sommarskola. Påminn även på mentorstiden. Länk till anmälan finns även här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURFQ1RU8yUDVLSThZNjZIQjdZOEFOSEZKWS4u

Åk 9 har friluftsliv i Aspnäs under veckan – istället för friluftsdag

Under vecka 20 har åk 9 friluftsliv en heldag per klass ute i Aspnäs – enligt följande:

 • Måndag 9D
 • Tisdag 9B
 • Onsdag 9C
 • Torsdag 9A

Till alla berörda – se mail från Patrick.

Simhallen stängd för simundervisning v20

På grund av smittspridning bland medarbetare på Simhallen så är all simundervisning och verksamhet i samhallen stängd för skolor under vecka 20.

Nya klasser i åk 7 – preliminär plan!

Den preliminära planen är nu att de nya klasserna för åk 7 ”släpps” för åk 6 måndag den 31/5. Tanken är sedan att det blir ett digitalt presentationsmöte för eleverna på onsdag den 2/6 kl 15:00-15:30. (lektionerna får avslutas lite tidiagare för A-lag 9). Vi inväntar återkopling från Geresta och Brännan ang detta! 

Avslutning – preliminär planering / förslag

Förra veckan gick det ut info om att det blir en annorlunda skolavslutning även detta år.

Avslutningsfesterna för åk 9 är i full gång vad gäller planeringen – följande gäller middagarna klass för klass under vecka 22.

 • Mån: 9C
 • Tis: 9B
 • Ons: 9A
 • Tors: 9D

Med andra ord – ni som är mentorer i dessa klasser ska planera in dessa kvällar. Henrik och festkommittén kommer med mer info senare.

Avslutningen den 10/6

Just nu har följande föreslagits – Vi kör samma upplägg som ifjol:

 • Vi avslutar årskursvis – 3 olika tider/ sittningar för att det inte ska blir för mkt elever samtidigt in och ut ur skolan.
 • Tal och liknande spelas in i förväg. Spelas upp på given tid. (om elevrådet vill säga nåt måste de påminnas om detta). En idé / önskan från elever om ev solosång – kanske kommer in i programmet!
 • En idéer om samsång finns – det tar vi muntligt på måndagsmöte.

GPS Quiz – Tips inför avslutningsdagar eller senare under kommande läsår

GPS-quiz

Om ni vill aktivera eleverna och samtidigt ”tvinga” dem att röra på sig – kör ett GPS-quiz med dem – läs mer här: https://www.gpsquiz.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Budgetansökan ackrediteringsprojekt

Ansökan för perioden 1/10-21 till 30/11-22 är nu klar och inskickad. I ackrediteringsplanen så planerade vi att den första perioden skulle endast inbegripa kompetensutveckling för medarbetare ca 10 st (kan justeras både uppåt och neråt). Det innebär att vi nu har sökt budget för 9 mobiliteter (resor för personal). De idéer som kommit in är / de vi sökt för (allt under följande teman – inkludering, migration, språkinlärning): Höstlovet – Kurs om inkludering, migration mm. Reunion Island (4 lärare), vt22 – Besök i Nantes och skola som etwinning projekt rörande Franska och Engelska (2 lärare), Besök / jobbskuggning i Lyon/St Etienne ang rektorsuppdrag och lärare i Eng/moderna språk.

Breaking Barriers

 • Veckoplanering av virtuella mobiliteten i Portugal 31/5-4/6 har skickats ut av Ann-Sofie till alla som berörs.

Envising

 • Den 26/5 har vi nästa online-event i Envising, med Italien som värd. Ni som berörs har fått mail med instruktioner av Ann-Sofie.

 • Nu finns åk-7 elevernas filmer att titta på (bra jobbat av eleverna) – de ligger utlagda på vår Youtubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg 

Kurser/event

Kurser/event

eTwinning erbjuder:

 • 31/5, kl 17-00-18.30: How does media literacy fit to your classroom? Seminarium om hur mediekunskap kan integreras i lektioner på ett enkelt och humoristiskt sätt. (Anmälan på eTwinning.net/eTwinningLive)

UHR erbjuder:

 • 24/5, kl 15.30-16.30: En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus+-ackreditering. (Anmälan senast 23/5 på utbyten.se)
 • 27/5, kl 16.30-17.10: En snabbtitt på eTwinning med tema globala målen (Anmälan senast 26/5 på utbyten.se)

Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 och 9 påminna om att anmäla sig till sommarskola. Länk finns i mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9.
 • Åk 9  – påminn om friluftslivsdagar under veckan.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant artikel om elevers förhållande till digitala medier och läromedel – känns bra att vi låter eleverna läsa reativt mycket – även utan dator. https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/pisa-2018/ny-studie-varannan-15-aring-kan-inte-skilja-fakta-fran-asikter

 

Kvinnliga hjältar

Viktigt att vidga perspektiven – vi läser sällan om hjältar av det här slaget: https://www.ranker.com/list/women-war-heroes/lisa-waugh?utm_source=facebook&utm_medium=historypost&pgid=642850749204637&utm_campaign=women-war-heroes

 

Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • Klass 23B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Åk 9 har friluftsliv ute i Aspnäs – se ovan.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v19 10/5-12/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Läsa veckobreven – (ex om skolrådet)
 • Kommande internationella projekt
 • Arbetsdagens slut onsdag 16:00
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


SYV-info / Arbetsmarknadskunskap för åk 8

I Sjökortet för v17 ligger planeringen för veckans SYV-info / Arbetsmarknadskunskap. Läs mer här: https://heddawisingskolan.com/2021/04/23/sjokortet-v17-26-4-30-4/ 

Eleverna ha all info de behöver på sina scheman, inkl länk till det digitala mötet. 

Hälsningar från Frankrike

Våra franska besökare vill skicka en tackhälsning till alla de träffat under veckan de var här: 

“Were are all now back in our houses and schools, and we would like to thank you again for last week : thank you so much for your welcome, all the time you passed with us, and your generosity.
      We keep in our mind the quality of our exchanges, the amazing touristic discoveries we had made.
      We would like, if possible, to thank also all your staff : deputy principal, teachers, teachers assistants and of course pupils. We will send to you some photos with them. Please thank also the school’s, high school’s directors, who welcomed us and talked with us so nicely, and of course Marie, Ann-Sophie, Kristina and people involved in the international group.
      If it’s possible, please tell the municipality we are very glad that the project has been realised in those perfect conditions, and that we are grateful to the municipality for the book they have offered us.”

Kul att de upplevt besöket så positivt – tack alla ni – det här har vi gjort tillsammans!

Arbetstid på onsdag den 12/5

Onsdag är dag före röd dag – då slutar vi 16:00.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Måndag 19/5: Elever presenterar den virtuella mobiliteten till Kroatien i årskurs 7 på mentorstiden. Senare under v.19 presenterar de för årskurs nio (under SO-lektioner).

 • 31/5-4/6: Virtuell mobilitet till Portugal.

Envising

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Börja planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Skolporten

Höga utbildningsambitioner hos utlandsfödda – intressant artikel från Skolporten: https://www.skolporten.se/forskning/intervju/hoga-utbildningsambitioner-hos-barn-till-utrikesfodda/

 

Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Tis – 13:00-14:00 – RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 09:00-10:00 MBL19 Ansvar Skolledning och fackombud 
 • Ons – 10:00-12:00 – Uppföljning Brandskyddsrond Ansvar skolledning / skyddsombud / vaktmästare
 • Ons – 15:45-16:00 Konf.tid – kort info Ansvar skolledningen
 • Tors–  ledigt
 • Fre – ledig för de med läraravtal – övriga meddelar Agneta hur de vill göra.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v18 3/5-7/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – återkoppling
 • Eng Gleerups ämnesmöte
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


F-varningar och prognoser

Allteftersom eleverna klarar av moment eller delar som varit anledning till F-varning bör F-varningarna inaktiveras (inte tas bort) för eleven. Eleven behöver den feedbacken och återkopplingen. Det är inte vettigt att en prognos eller F-varning ligger kvar långt efter att det r avklarat. Till slut blundar man för dem.

Godis och läsk i skolan

I vårt förväntansdokument så har vi sagt att ingen dryck som inte säljs i skolan eller serveras i matsalen är tillåten. Självfallet kan man vid särskilda tillfällen, när något firas, i mentorsgruppen/klassen tillåta avsteg från detta. Men när vi ser elever dricka läsk / energidryck i skolan så ska de sägas till och man ska hälla ut eller frånta dem drycken och meddela skolledningen. 

Vad gäller godis bör samma regler gälla – men det har vi faktiskt inte reglerat i förväntansdokumentet.

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Vilka ska representera resp A-lag?

Dansföreställning – om man har möjlighet 

Vi har blivit erbjudna att se en utomhusdansföreställning av Folkhögskolan på och kring torget. Se info nedan. Om man som mentor eller om man i ett ämne tcker att det verkar intressant så kan man anmäla sig/klassen till detta. Det ska dock göras i dialog med de lärare/ämnen som påverkas.

Street stories

Schema för inlämning av datorer v22 åk 8 och 9

Inlämning av datorer för år 8 och 9.                                                               

Vecka 22.

Undervisande lärare ansvarar för att skicka eleverna till Simons rum för inlämning av dator.

Eleverna skall skickas gruppvis, inte hela klassen samtidigt.

Elever år 8 lämnar in sina datorer.

Elever år 9 lämnar in dator + laddare.

  Torsdagen den      
22A 03-jun Kl. 10.45 So Dennis  B
22B 03-jun Kl. 12.40 Sv Anette F
22C 03-jun Kl 14.15 Ma Sabine D
22D 03-jun Kl. 09.10 En Rut S
         
  Fredagen den      
21A 04-jun Kl. 08.00 Sl Sara / Christina
21B 04-jun Kl 12.05 Ma Inga-Lill S
21C 04-jun Kl. 10.45 En Eva S
21D 04-jun Kl. 14.00 Ma Anncha E

Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget har möte med Gleerups på måndag på ämnesmötestiden 10:40-11:30. länk kommer.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Tänk UDL – så slipper ni lägga så mycket tid på individuell anpassning

UDL bild

UDL – Universal design for learning – nu även på från Skolverket:

 

Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis – 12:30-15:;30 – Digitala ”branschbussar” SYV-info – Teknik för tjejer och vård för killar (se sjökortet v17) Ansvar Malin L
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • OnsTors SYV-lektioner åk 8 – Se Sjökortet v17 Ansvar Malin L, involverade lärare och mentorer för påminnelse 
 • Ons – 13:45-15:15 – Överlämning från Brännaskolan till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid, kort info – därefter ämneslagstid Ansvar Skolledningen samt ämneslag
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid inför MBL19 12/5 (kl 09:00-10:00) Ansvar resp fackombud
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag samt EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.