Sjökortet v41 – 9/10-13/10

Sjökortet1

Allmän information

Betygsresultat – lå 16/17

Trots brist på spec.kompetens och därmed begränsad stödverksamhet, trots allt nytt och alla förändringar på alla plan och all den tid detta tagit under det passerade året, trots många nya elever för många lärare – även i åk9 – så är vi i stort kvar på samma meritvärden som ifjol. Ifjol var resultaten 227/237 (Landgren/Geresta) nu 233 (Hedda) men utifrån förutsättningarna hade man kunnat förvänta sig en sänkning. Bra jobbat allihop! 

Vi ser dock att låg personaltäthet i SvA under stora delar av året, med nya elever som kom under hela året samt den därav uppkomna bristen på kontinuitet i strukturen i mottagandet och utvecklingsbehov i det metodiska kring SvA-arbetet ute i klass påverkar resultatet negativt. Vi ligger lågt både i kommunen och ännu lägre nationellt i resultaten för elever med annan språklig bakgrund. Vi måste hitta rätt metoder för att bli bättre på detta på bredden och därmed se över hur vi alla arbetar med ”språkduschandet” .

Schemat finns nu tillgängligt digitalt för alla

schema3

Nu finna allas scheman – lärarscheman, klasscheman, salsscheman och ämnesscheman tillgängligt på HeddaUndervising.com under fliken ”Schema”. Tipsa era elever om detta – schemat finns även för app. Tyvärr är den inte lika bra i både Android och iphone – Android verkar vara avsevärt mer läsvänlig. För den som är nyfiken kan man ladda ner appen ”Untis” eller ”Untis mobile” och söka rätt på Hedda Wisingskolan. Inget login behövs.

Uppställning av stolar i klassrum inför städning 

Håkan och de andra som håller rent och snyggt kring oss i skolan vill påminna om när stolarna ska ställas upp i klassrummen för att det ska bli bra städat. På whiteboarden i varje klassrum finns en anvisning vilken veckodag golvet ska städas. Eftersom klassrummen städas tidigt på morgonen så innebär det att man måste ställa upp stolarna dagen innan. M.a.o. om det står ”onsdag” så ställer man upp stolarna när man är sist i klassrummet på tisdag.

”Skojbråkslek” sprider sig på skolan

hand

Det har noterats att det sprider sig en  ”skojbråkslek” på skolan. Den går till så här: En elev markerar någonstans på sin kropp (eller i värsta fall någon annans) med handen enligt bilden. Om någon ser det så är det fritt fram att slå. Den här typen av skojbråk är inte OK.

Om man ser det så stoppa det direkt.

Inför Lucia

lucia2

Elisabeth E kommer att hålla i Luciatåget. Hon behöver emellertid hjälp av någon som kan supporta henne – gärna genom att kompa på piano, men inte minst behöver hon stöd för att hålla ordning på eleverna under repetitioner och förberedelser. Hör av er till Elisabeth eller Erik / Johan om ni är intresserade av att vara en i teamet. (Anders B kommer att ha hand om ljud ljud och instrument, etc.).

Luciaövningarna kommer att läggas in på ett rullande schema för att inte påverka ett och samma ämne/klass orättvist. Schema för detta kommer ut inom kort.

Mitterminsuppföljning, F-varningar och utvecklingssamtal 

Från och med mitten av v.41 och till mån. v43 kommer ni kunna registrera var eleverna står på vägen mot målen för mitterminsuppföljningen. Ni kommer att få ut en länk för detta – precis som ht2016 och vt2017.

Senast fre v.43 ska F-varningar för åk 9 och fre v.45 för åk 7-8, ut till elever och vårdnadshavare. Viktigt att ni kommunicerar dessa till eleverna personligen innan ni skickar hem dem. Se rutinen för F-varning här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutin-fc3b6r-f-varning3.pdf 

Utifrån den återkoppling vi fått så kommer utvecklingssamtalen att hållas v.46-47. Men formerna är inte helt klara ännu, bla ska ersättningen tas i MBL v.41. Mer info om formerna för utv.samtalen kommer.

Köpstopp efter den 31/10 samt uppdatering av projektorutrustning

Efter den 31/10 råder köpstopp inom skolförvaltningen. Vid det här laget borde inga större behov av läromedel finnas, men om ni inom resp. ämnesinstitution har några omfattande behov innan nyår så får ni äska pengar hos Erik i så god tid att fakturan kommer innan den 31/10. I övrigt gäller ju 25% besparingar för året vad gäller inköp. Om ni vill veta om det finns några pengar kvar kan ni kontakta Agneta.

En uppdatering och komplettering av ett par utgångna projektorer kommer att göras. I samband med detta kommer även ett mer enhetligt kabelsystem att ordnas – så det blir mer lika att koppla in sig på projektorn från klassrum till klassrum.


A-lag och ämneslag

Om inte akuta specifika frågor finns – använd tiden för att fylla i mitterminsuppföljningen. Se mail med filer som kommer ut senast måndag.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

sömnbrist

Sömnbrist – hur påverkas skolgången. Intressant läsning med tanke på att det då och då dyker upp frågor om när skoldagen ska börja.

 


Detta händer under veckan

 • Under veckan – IT-genomgång med åk7 börjar. Ansvar Marlene N och Björn E
 • Tis – MBL 19 kl 15:00-16:00 – Forts. enligt den kallelse som tidigare har gått ut. (vi ses i Eriks rum) Ansvar Skolledningen
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Lena o Pia presenterar grundsärskolans upplägg och organisation, därefter diskussion kring utv.samtalens form. Ansvar – Skolledningen.

Planering framåt

 • V.42 A-lagstid samt konf.tid – tid att fylla i Mitterminsuppföljning
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)
 • V.42 Tors. 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är här för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng).
 • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

Elevrådsrepresentanter

Om ni mentorer ännu inte gjort det – se till att elevrådsrepresentanter väljs i varje klass.

För er som behöver stöttning i hur man jobbar i Sharepoint

Om ni tycker det är svårt att komma ihåg hur man jobbar i Sharepoint/Office365 – kolla den här filmen (drygt 5 min)

 

Sjökortet v40 – 2/10-6/10

Sjökortet1

Allmän information

Genomgång av IT-verktyg och datorer av IT-pedagogerna

Marlene och Björn har gått igenom vad som är utlagt på examinationskalendrarna och har nu gjort ett schema för när de kommer ut till eleverna för att gå igenom enklare IT-verktyg samt Sharepoint/Office365. Schemat är gjort så att det inte ska krocka med några examinationer, men vid några tillfällen kommer eleverna få skjuta på genomgångarna något för att de skulle få till ett hanterbart schema för alla klasser. De går inledningsvis in i åk 7 två ggr samt en ggr i åk 8 och 9. Se schema för detta genom att klicka här: Hedda Wising schema åk 7-9 ht 2017 genomgång IT (002)

Ramscheman och arbetstider

Under vecka 40 kommer Johan och Erik att kalla till individuella samtal med de lärare som lämnat in ramscheman som är över 35 tim. Individuella överenskommelser om ersättning kommer att göras i enlighet med den princip som MBLats tillsammans med Wendela. Hur principen ser ut mailas ut separat.

Omprovstid

Vi fortsätter som vi gjort under föregående läsår med omprovstid för elever under konf.tid på onsdagar. Pärm finns i personalrummet.

Rastvärdssschema 

Nytt rastvärdsschema är färdig och håller på att korrläsas / gås igenom och kommer att skickas ut separat inom kort.


A-lag och ämneslag

Att diskutera i ämneslagen:

 • Vad ska skrivas in på examinationskalendern?
 • Hur många examinationer ska skrivas in per vecka?
 • Hur/när kommuniceras detta till eleverna?

Förslag till gemensam hållning (maila feedback till Erik)

 1. En examination som ska skrivas in på examinationskalendern ska uppfylla båda dessa kriterier:
  1. Ett examinatoriskt tillfälle där eleven förväntas förbereda sig mer än endast under lektionstid.
  2. Ett prov, en presentation, en inlämning, etc. där vi prövar elevens förmågor och kunskaper som täcker merparten (minst hälften) av ett arbetsområdet / moment.
 2. Eleverna ska ska inte ha mer än 2 examinationer per vecka.
 3. Vi ska sträva efter att eleverna inte upplever att allt hänger på enskilda examinationer för betyg i enskilda ämnen.
 4. Examinationens form och tidpunkt ska tydligt kommuniceras till eleverna då LPP:n presenteras – datum ska helst skrivas i LPP:n.

Glöm inte att notera examinationerna enligt följande:

Det är viktigt att ni gör följande för att det ska vara översiktligt och lättläst i examinationskalendrarna för både er och eleverna:

 • Börja med att skriva vilken klass det gäller, ex 9A
 • Sedan vilket ämne, ex Svenska
 • Sedan vilket moment, ex ”Från källa till referat”
 • Sedan lärarsignatur, ex JAEK
 • Avsluta med sal, ex Sal O227 (i rutan för ”Plats”)

PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Viktigt att våga utmana sig och ta risker i lärandet – intressant från Edutopia! Konkreta tips!

risker

https://www.edutopia.org/article/classroom-full-risk-takers 


Detta händer under veckan

 • Tis – MBL 11 och 19 kl 15:00-16:00 – kallelse har gått ut. (vi ses i Eriks rum)
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Genomgång av hjärtstartare – halva personalgruppen i taget. Övriga info i Gradängsalen. Ansvar – Skolledningen.

Planering framåt

 • V.41 Tis. Första passet för åk7 med IT-utbildning för eleverna av IT-pedagogerna. Se ovan.
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)
 • V.42 Tors. 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är här för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng).
 • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

Om ni inte hunnit fräscha upp minnet kring hur våra rutiner vid kränkande behandling ser ut – gå in på Sjökortet v39 under ”Viktigt att komma ihåg”

 

 

Sjökortet v39 – 25/9-29/9

Sjökortet1

Allmän information

Examinationskalendrarna

Det är viktigt att ni gör följande för att det ska vara översiktligt och lättläst i examinationskalendrarna för både er och eleverna:

 • Börja med att skriva vilken klass det gäller, ex 9A
 • Sedan vilket ämne, ex Svenska
 • Sedan vilket moment, ex ”Från källa till referat”
 • Sedan lärarsignatur, ex JAEK
 • Avsluta med sal, ex Sal O227 (i rutan för ”Plats”)

Handledning av resurspersonal

Den 26/9 är första handledningsmötet för resurspersonal. Det kommer att ske på A-lagstid (15:20-16:20) och var 4:e vecka – alla möten ligger i det gemensamma kalendariet. All resurspersonal ska vara med (Patrick och Magnus får ha en dialog med Marie B när de ska prioritera A-lag eftersom de är mentorer).

Fruktrutinen

Nu när vi ska dela ut frukt till eleverna varje dag så är det viktigt att vi vet hur vi ska hantera detta. Anders (och Micke) har tagit fram en rutin för detta –  mkt viktigt att den följs för miljöns skull, för att undvika luktande sopkorgar och bananflugor, samt för att underlätta ordningshållandet.

Såhär kommer det att fungera fram till höstlovet v.44. Då får vi utvärdera hur vi tycker att det går.

 1. Personal i kiosken beställer frukten.
 2. Frukten packas i korgar. En frukt per elev. Korgen packas på eftermiddagen dagen innan den ska levereras.
 3. En elev från klassen hämtar korgen i kiosken. När lektionen är slut så tar samma elev tillbaka korgen med skrutt och skal i matåtervinningspåsar, samt överbliven frukt till kiosken. Förslag: Klassen väljer en elev på mentorstiden som får hämta korgen under veckan. Veckan efter väljs en ny elev.
 4. De som arbetar i kiosken lägger matavfallspåsarna i monokeln.
 5. Den överblivna frukten säljs i kiosken till självkostnadspris.

Erik J ledig och Johan V Tf.

Under veckan är Erik J ledig ons-fre. Under de dagarna är Johan V Tf. rektor och har fullt rektorsansvar.

Kommunen har nytt försäkringsbolag

För kännedom – kommunen har nytt försäkringsbolag. Läs mer på insidan vid behov. Är man nyfiken kan man hitta mer här – Svedea.


A-lag och ämneslag

Tider för utvecklingssamtal

När är vi redo för utvecklingssamtal med eleverna – och hur vill vi ha upplägget i år?

Nobellmiddag

Ifjol togs diskussionen upp om vi skulle ha ”Nobelmiddag” för eleverna. Diskutera detta i A-lagen och återkoppla till Erik o Johan.

Lovskola under höstlovet – att diskutera i ämneslagen

Vi har möjlighet att ha lovskola under höstlovet. Ett förslag är att drilla elever som verkligen behöver det i matte (de fyra räknesätten) ett par timmar om dagen. Finns andra för slag? Skolledningen behöver veta snarast för planeringens skull.

 


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

murberget

Utställning på Murberget – ”I skolans värld” 

 

inkludering DM

Inkludering i skolan av David Mitchell  – Bra bok med många konkreta tips och strategier. Om man vill ha den här boken så beställer skolan den. Meddela Agneta så beställs den.

 


Detta händer under veckan

 • Mån-Tis – gradängsalen stängd för vidare undersökning av luktproblemet.
 • Tis – 15:20-16:20 – Handledning resurspersonal (första mötet – i fortsättningen var fjärde vecka) Ansvar Marie Borglund
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Allmän info samt A-lagstid (om det inte hunnits med under tisdagen så finns tid nu att diskutera hur vi ska förhålla oss till läxor och det förslag som ni fått via mail och presenterades föregående vecka. Ansvar Skolledningen samt resp. A-lag
 • Fre – Skoljoggen (börjar 13:30) – se info från Sjökortet v38 samt mer info från Patrick, Magnus och Kenneth.

Planering framåt

 • V.40 Ons. konftid – genomgång av Hjärtstartare.
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)

Viktigt att komma ihåg

Skolans rutin vid kränkande behandling och diskriminering

mobbning

Det är jätteviktigt att alla följer skolans rutin vid kränkande behandling och diskriminering så snart en situation uppstår.

– Det handlar om att vi ska agera lika och tydligt mot alla som upplever sig utsatta.

– Det handlar om att eleverna ska känna att vi agerar – att de ska känna sig trygga.

– Det handlar om att vi ska agera rättssäkert och rättvist.

Vi har sagt att vi ska bli bättre på detta. Vi måste utgå från resultatet på brukarundersökningen i våras. Eleverna svarade följande på två av frågorna:

Trygghet i skolan

Alla måste agera när vi ser nåt eller får veta nåt som inte är OK – vi måste ta oss tid att läsa och göra oss förtrogna med våra rutiner – läs här Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Om man är osäker på hur man ska dokumentera / göra minnesanteckningar om det som skett kan man alltid använda blanketten ”Dokumentation vid elevmöte”

Sjökortet v38 – 18/9-22/9

Sjökortet1

Allmän information

IT / Sharepoint-support för elever och personal

Mattias finns tillgänglig i ”Studiegården” rum 111A (Spec.rum – det vänstra) mån 14:20-16:30 samt tors 14:20-16:30 för IT-support för både elever och personal fram till v.44.

”Lägstanivå” i Sharepoint / HeddaUndervisning.com 

Nu har en lägstanivå för Sharepoint / HeddaUndervisnuing.com formulerats och en lathund i form av en instruktionsfilm gjorts. Läs igenom denna (klicka här eller läs under Rutiner och riktlinjer / Pedagogisk planering) och se instruktionsfilmen om du är osäker på vad och hur du ska göra. Länk till filmen finns även i pdf.en.

Skoljoggen

Fredag den 29/9 är det Skoljoggen. Det är start kl 13:30 men lektionerna avbryts senast kl 12:00 så alla hinner äta och byta om utan stress. All tillgänglig personal ska förbereda sig på att vara assistans under loppet. Mer info från Patrick D. kommer.


A-lag och ämneslag

fira

Vad vill vi fira?

Vad säger ni om att varje A-lag lyfter varje vecka – stort som smått – något / någon att fira. Något bra som någon gjort i skolan!! Som Bengan säger: ”Det absolut mesta är ju faktiskt bra i klassrummet, eleverna gör ju mest bra saker”. Maila det vi ska fira till Erik så ser vi till att uppmärksamma det på ett eller annat sätt.

Ännu ingen skolrådsrepresentant från A-lagen?

Förra veckan nämndes att resp. A-lag skulle ha en lärarrepresentant till skolrådet 18/10. Ännu har inget meddelats till skolledningen. Viktigt att det görs snarast.

Hur vi förhåller oss till läxor

Under v. 38-39 ska A-lagen diskutera hur vi ska förhålla oss till läxor – vad är läxor, när ger vi läxor och varför gör vi det? Skolledningen kommer att presentera ett underlag för diskussion kring detta under onsdagskonf.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Provfri matte

Mycket intressant från Pedagog Stockholm om läxor och prov i matte – något att diskutera oavsett ämne, men särskilt i matte.  ”Ge inte gångertabell-läxa”


Detta händer under veckan

 • Tis – Föreställningen ”Killarna” för åk 8. se tider i gemensamma kalendariet. klicka här för Spelschema och klicka här för att läsa om föreställningenAnsvar resp. undervisande lärare som undervisar när föreställningen infaller på schemat.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Examinationer och examinationskalendern, Läxors vara eller inte vara (presentation av förslag för diskussion i A-lag) Ansvar Skolledningen
 • Ons – 05:30-17:00 Olle L och Benjamin W (samt en spec.) har utbildning i Gleerups Eng-material

Planering framåt

 • V.40 Ons. konftid – genomgång av Hjärtstartare.
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Kunskapstörst

På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.
Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden

 • Gör ditt bästa
 • Efterfråga feedback
 • Ge feedback
 • Fira framgångar

Sjökortet v37 – 11/9-15/9

Sjökortet1

Allmän information

Klassråd

Det behöver väljas nya representanter till elevrådet. Se mail från ordföranden (Sebastian R) via Erik den 5/9.

Länkar till inläsningsmaterialet för spec.ped.fortbildningen 

Här i det högra fältet under aktuella länkar och tips ligger nu länkar till allt inläsningsmaterial (inkl ett par ljudfiler och en film) del för del. Så slipper ni söka runt efter vad som ska läsas in för varje vecka.

Inför skolfoto – ons-fre

Under onsdag-fredag är det skolfoto. Vi håller till nere i källaren i N-huset. Eftersom det inte är våra lokaler är det jätteviktigt att det inte blir nåt onödigt spring och att undervisande lärare följer med och håller uppsikt under hela fotograferingen.

Arbetsfördelning för SvA

Eftersom både Anna W och Victoria Ö har reguljär ämnesundervisning utöver sina SvA-uppdrag. Därför är det viktigt att de får en tydlig arbetsfördelning. I grova drag ser den ut som följer:

 • Victoria Ö: hon ansvarar för SvA-undervisning för åk7 på BAS-tid såväl som på det riktade stöden mån och ons. Hon tar därmed inskrivningssamtalen med eleverna som är kopplade till åk7.
 • Anna W: hon ansvarar för SvA-undervisning för åk8-9 på BAS-tid såväl som på det riktade stöden mån och ons. Hon tar därmed inskrivningssamtalen med eleverna som är kopplade till åk7. Anna samordnar även SvA-insatserna utöver BAS och riktatstöd-tid tillsammans med Johan V. Utöver det har Anna institutionsansvar för SvAs material.
Moderna språk spanska i halvklass

För att ha mindre grupper i Spanska har Ann-Sofi och Maria önskat delning i spanska ett pass i veckan. Detta har gått att lösa genom att tidigarelägga lunchen för åk8 på torsdagar till 10:50.

Modersmål

Nu r modersmål igång i Arabiska, Farsi och Somaliska. Alla språken har lagts så att de inte påverkar andra ämnen.

Info om extraundervisningen (riktat stöd) till vårdnadshavare

Så snart listningen är klar kommer Johan att gå ut till alla om vilka elever som blir listade på mån. e.m. samt ons. morgon. I samband med detta kommer ni mentorer att få en text som ni ska skicka till var och en av de vårdnadshavare för de elever som blir listade. Viktigt att den informationen går ut så snart som möjligt efter att ni fått namnen.


A-lag och ämneslag

Skolråd

Det är skolråd onsdag den 18/10 samt onsdag den 29/11. Tills dess vill vi ha representanter som ska delta utsedda av respektive A-lag (en representant per A-lag). Meddela Erik via mail. Info om skolråd har gått ut till föräldrar via HeddaUndervisning – klicka här.

Mobiler i skolan

Hur ska vi förhålla oss till mobiler i skolan. Läs detta (Mobilfritt i skolan…) diskutera i A-lagen – behöver vi förändra våra riktlinjer kring detta?


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Tänk om vi i skolan behandlades som idrottsstjärnor 🙂 Hur gör vi för att vi ska få mer pepp?!


Detta händer under veckan

 • Mån – Arbetsmarknadskunskap 9A, 9B och 9C (se gemensam kalender i outlook)  Ansvar resp. undervisande lärare.
 • Tis – Arbetsmarknadskunskap 9D och 9E (se gemensam kalender i outlook) Ansvar resp. undervisande lärare.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 Ansvar Skolledningen
 • Onsfred från 13:00 – skolfoto. Se ovan. Ansvar resp undervisande lärare och Anders och Micke

Planering framåt


Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Gemensamt arbete

Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal

Sjökortet v36 – 4/9-8/9

Sjökortet1

Allmän information

Datorer till elever 

Börje jobbar löpande med att se till att nya elever i åk 8 och 9 får ut datorer. För åk 7 väntar vi på en kompletterande leverans och kommer att dela ut kontrakt för påskrift så snart de nya datorerna finns i kommunen. Föräldrar har informerats om detta samt har möjlighet att se hur kontraktet ser ut via HeddaUndervisning.com. Klicka här för att se den informationen. 

Uppföljning av frånvaro

Under stora delar av förra året (av förståeliga orsaker) vare det si och så med uppföljningen av elevernas frånvaro. Vi (med roddande av Anna E) kom dock igång under vårterminen. Att följa upp statistik och skicka varningar är en av de metoder vi använder – det är dock fortsättningsvis viktigt med kontakten med eleverna och hemmet då frånvaro är hög. Se skolans rutiner för frånvarouppföljningen genom att klicka här.

Föräldramöten

På tisdag och onsdag är det föräldramöte för åk 7 resp åk 8-9. På tisdagens föräldramöte för åk 7 förväntas alla undervisande lärare i åk 7, hela EHT samt resurspersonal som möter 7:or vara på plats för att presentera sig. Mötet börjar 18:30 i ljushallen med allmän info och ni kommer att presentera er tidigt efter mötets början. Efter att ni presenterat er kan ni gå hem om ni inte är mentorer i åk 7. Mentorerna fortsätter sedan till resp klassrum.

Vid möten med åk 8 och 9 behöver endast mentorer i åk 8 och 9 närvara. Se här den info som gått ut till föräldrar.

Gå & cykla 2017 – Trafikkalendern

Trafikkalendern

Ni som vill utmana er själva, eleverna eller kanske en annan klass i att öra sig mer – anmäl er till Gå & cykla 2017. Klicka här för att läsa mer om arrangemanget – inbjudan Gå & Cykla 2017.


A-lag och ämneslag

Se bifogad fil i mail från Erik fre. 170825. Detta förslag till ”Förväntansdokument” (istället för ordningsregler) ska diskuteras i A-lagen under v36 – respektive A-lag bestämmer när. A-lagens återkoppling ska ske i form av kommentarer direkt i dokumentet i annan färg som skickas till Erik senast måndag v.37. Ett återkopplingsdokument per A-lag.

Att resonera kring:

 • Vad är bra med den här typen av dokument?
 • Vad finns det för risker med den här typen av dokument?
 • Vad ska läggas till eller tas bort?

Tanken är att vi ska diskutera detta på konf.tid v.37.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Feedback 4

Intressant tips om, och vikten av feedback.


Detta händer under veckan

 • Mån-Ons  – Första mötet med Spec.ped.fortbildningen. Ansvar – All undervisande personal samt Carina B och Lena B
 • Tis – Föräldramöte åk 7 kl 18:30 Ansvar Skolledning samt alla mentorer i åk 7.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 Först allmän info till ca 16:10, därefter A-lagsmöte eftersom A-lagstiden föll bort tis v.35. Ni ska bl.a. diskutera förväntansdokumentet.  Ansvar Resp. A-lag
 • Ons – Föräldramöte åk 8 börjar kl 18:30 och för åk 9 kl 19:00, de följer samma upplägg som åk 7. Ansvar Skolledning och mentorer i åk 8 och 9.

Planering framåt

 • V.37 Mån-tis . ”Arbetsmarknadskunskap” för åk 9 – se tider i gemensamma kalendariet.
 • V.37 Ons – Skolfotografering från kl 13:00 – mer info kommer om detta.
 • V.38 Tisdag – föreställningen ”Killarna” för åk 8. se tider i gemensamma kalendariet.
 • V.40 Ons. konftid – genomgång av Hjärtstartare.

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.
Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden

 • Låt dig utmanas
 • Påtala
 • Agera förebild

 

Sjökortet v35 – 28/8-1/9

Sjökortet1

Allmän information

SvA och schema

Under det första veckorna måste vi se över behov och logistik kring elever i behov av SvA. Det innebär att eleverna följer klassens schema fullt ut och får all SvA-undervisning på ”rikstat stöd”-lektionerna på mån e.m. och ons. f.m. samt på BAS-passen. Övrig SvA-undervisning schemaläggs allteftersom. Mer info om detta kommer.

Hur vi löser vikariebehoven detta läsår

Ska ha som grundambition att inga lektioner ska ställas in för att någon är sjuk, ledig eller vabbar. Det är dock svårt att hitta externa vikarier. För att lösa det det här läsåret kommer befintlig resursperson, i de klasser där det finns en sådan, tar vikarierollen när det behövs. Det innebär att ställtiden blir kortare samt att det de då blir en person som både känner klassen samt vet var klassen är i respektive ämne/undervisningssituation, som tar vikarierollen. Vi har utöver det även anställt en person, Michaela Z, som har del av sin tjänst som vikarie och med andra ord alltid är tillgänglig på skolan. Vi hoppas att vi genom detta ska kunna täcka upp vikariebehovet för korttidsvikarier avsevärt bättre än förra läsåret.

Påminn eleverna om att de behöver ha datorerna med i undervisningen

För att det ska fungera att använda HeddaUndervisning.com och Sharepoint så måste eleverna ha datorerna med sig, fungerande, laddade och klara att använda. Det är vi vuxna som måste påminna om detta. Skolan lånar inte ut datorer till elever som glömmer. Enda gången skolan lånar ut datorer är när deras ordinarie dator är på service eller lagning hos IT-enheten.


A-lag och ämneslag

Se bifogad fil i mail från Erik fre. 170825. Detta förslag till ”Förväntansdokument” (istället för ordningsregler) ska diskuteras i A-lagen under v35 eller v36 – respektive A-lag bestämmer när. A-lagens återkoppling ska ske i form av kommentarer direkt i dokumentet i annan färg som skickas till Erik senast måndag v.37. Ett återkopplingsdokument per A-lag.

Att resonera kring:

 • Vad är bra med den här typen av dokument?
 • Vad finns det för risker med den här typen av dokument?
 • Vad ska läggas till eller tas bort?

Tanken är att vi ska diskutera detta på konf.tid v.37.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

musik och plugg

Intressant och läsvärt om musik och pluggande: http://www.annatebeliusbodin.se/kan-man-lyssna-pa-musik-nar-man-pluggar/ 

 


Detta händer under veckan

 • Tis – Aktivitetsdag med mentorsklasser årskursvis. Ansvar – resp. mentorer.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 Avstämning efter skolstart och allmän info. Ansvar Erik och Johan.

Planering framåt

 • V.36 Arbetet med Spec.ped.lyftet börjar. Se era scheman och utgå från den info Carina och Lena presenterat.
 • V.36 Föräldramöten – åk7 tis, 18:30, åk8 ons, 18:30, åk9 ons, 19:00.
 • V.37 Mån-tis . ”Arbetsmarknadskunskap” för åk 9 – se tider i gemensamma kalendariet.
 • V.38 Tisdag – föreställningen ”Killarna” för åk 8. se tider i gemensamma kalendariet.

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Bemötande

Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden

 • Respektera olikheter
 • Bekräfta
 • Ha positiv förväntan