Sjökortet v45 2/11-6/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Schema och luncher ons-fre
 • Ta med datorer för netigate-enkät
  • ”Mål” menas skolans mål (inte ämnesmål enligt läroplan).
 • Inneskor
 • Åk 9 anmäla intresse till kör/Luciaträning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Anmälan till att vara med i Luciatåg

I onsdags skickades meddelande/mail/sms till alla elever i åk 9 med en förfrågan och uppmuntran om att vara med i årets Luciatåg. I förfrågan ligger länk till anmälan. Alla nior har möjlighet att vara med. Det ska ges tid att fylla i anmälan på mentorstiden måndag. Ett mycket preliminärt övningsschema ser ut så här:

Luciaövning

Frågor från Linda och Malin ang Gibbons bok för SKUA-läsningen

Ni som skulle föredra att lyssna på Gibbons bok istället för att läsa – meddela Marie B så samlar hon in era nämn för detta och meddelar Linda och Malin. Hör av er innan v45 är slut.

Wisingdagar ons-fre

Nyfikenhet lust

Nu är det första gången vi kör Wisingdagar. Vi är nybörjare och provar ett nytt upplägg – glöm inte det!! Vi gör så gott vi kan – nu ska vi göra eleverna nyfikna och skapa lust för lärande!!  🙂 

Vi planerar – genomför – följer upp – och utvecklar till nästa gång! Vi utvärderar redan på måndag v46 med eleverna och onsdag v46 med oss vuxna.

kvalitetsarbete planera genomföra följa upp åtgärda

Inneskor från och med v45

”Skovakter” Starttid och ca 20 min framåt

 • Måndag – Johan o Erik 08.30
 • Tisdag – Anders o Simon 07.50
 • Onsdag- Agneta o Henrik 07.50
 • Torsdag- Martin o Christofer 07.50
 • Fredag- Johan o Börje 07.50

Teaterföreställningen ”Fucking Åmål” för åk 9 v45

Under onsdag och torsdag (se kalendariet) så är det teaterföreställning för åk 9 – ”Fucking Åmål”. 

Lärarhandledning finns här: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.42921ce8174877041bb30082


Ämneslag

 • Gemensam ämneslpanering – checka av den utifrån vad ni kom fram till under v44.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planering inför Wisingdagar

Att göra på mentorstid

 • Åk 9  – börja mentorstiden med att informera om Luciatåg och ge tid för att fylla i anmälan. Sista anmälningsdag är mån 2/11 – alltså mån v45.

Veckans tips 

Nyisvenskaskolan

Från SKUA-workshopen i onsdags – Linda och Malin visade film med Anna Kaya och tipsade om hennes blogg – ”Ny i svanska skolan” – här hittar ni den: http://nyisvenskaskolan.blogspot.com/

 

Detta händer under veckan (v.45)

 • Ons-fre  – Wisingsdagar I
 • Ons – 12:30-14:00 9A och 9B – teaterföreställning ”Fucking Åmål”. Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • 15:45-17:00 – Konf.tid. Gemensam info i ljushallen därefter planering utv.samtal åk 8 och 9 samt ev. inspelad föreläsning för åk 7. Ansvar skolledning samt resp mentor och A-lag 7 
 • Tors – 10:00-11:30 9C och 9D – teaterföreställning ”Fucking Åmål”. Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Fre – Deadline F-varningar åk7 och 8. 

Aktuella enkäter att göra

 • Göra medarbetarenkäten ”Hållbart medarbetarengagemang” senast 8/11.
 • Arbetsmiljöenkät kommer inom kort.

Viktiga påminnelser

 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v44 26/10-30/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Se i kalendariet – alternativ planering pga höstlov ligger där.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Checklista inför ämnesplanering

 • Planeringen ska fungera både som fjärr- och ordinarie undervisning.
 • Planeringen bygger på våra digitala verktyg med Schoolity som bas och kommunikationsyta. Annat material måste länkas eller scannas in så att det finns tillgängligt digitalt.
 • Innan året är slut ska det finnas fullständiga ämnesplaneringar (lektion för lektion) i varje ämne och årskurs – delbart så att alla kommer åt till nästa läsår. 
 • I varje ämne ska lektionsplaneringarna följa samma form. 
  • Lektionsplanering måste finnas inskrivet i schemat minst 2 veckor i förväg – mer om det gäller läxor och examinationer. Använd årsplaneringsverktyget – då är det lätt att ligga avsevärt längre fram i planeringen än så. 
  • Lektionsplanering måste finnas på ämnesytan för minst 5 veckor framåt – gärna avsevärt längre än så.
 • Om man väljer att i schemat endast hänvisa till ämnesytan så måste hänvisningen vara mkt tydlig och uppdateras kontinuerligt om ändringar görs.
 • Tänk på följande när ni gör lektionsplaneringarna så att vem som helst kan hoppa in och ta över – även de som inte är ämneslärare:
  • Tydlig instruktion vad lektionen ska handla om. Planeringen ska vara så omfattande och tydlig att eleverna kan följa den själva eller med stöd av vikarie/handledare.
  • Tydlig hänvisning till vilket material som eleverna ska använda och läraren utgår ifrån – materialet ska vara digitaliserat (inscannat) i så stor utsträckning som möjligt. Det ska vara länkat till allt digitat undervisningsmaterial via gleerups, studi, NE, eller liknande. Viktigt för att den som ska ta lektionen har en chans att skriva ut, visa via projektor eller kopiera upp.
  • Moment som pågår under längre tid ska vara tydligt avgränsade när de påbörjas och förväntas avslutas. Uppgifter/moment ska utformas, gärna som stora områden nedbrutna i mindre delar.
  • Alla tänkta läxor (allt går inte att förutse) måste stå tydligt i schemat. Tydlighet kring inlämningsuppgifter, examinationer samt bedömning/återkoppling måste finnas i planeringen.
 • Praktisk-estetiska ämnen:
  • Vid eventuell fjärrundervisning: vilka praktiska inslag i undervisningen kan skjutas till kommande läsår?

Om ni i ämnesgrupperna har idéers som motsäger dessa punkter hör av er till Erik eller Johan.

Avräkningsperioder

Följande gäller efter MBL11 och återkoppling från fackmöten för det här läsårets avräkningsperioder:

Att de är samma som NO-perioderna i schemat:

 • Period 1 – 20/8-6/11
 • Period 2 – 9/11-27/1
 • Period 3 – 28/1-1/4
 • Period 4 – 12/4-10/6

Redovisningen av perioderna måste ske senast innan andra lönebryt efter att peridoen är slut. Från och med nu ska avräkningsperioderna redovisas via webbblankett – den hittar ni här: Rapportering av avräkningsperioder

och hittas under HeddaWisingskolan.com/Blanketter – Ledighet/Arbetstid – Rapportering av avräkningsperioder. Läs mer om våra rutiner för avräkningsperioderna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf

Instruktion:

Varje avräkningsperiod ska rapporteras senast innan det andra lönebrytet (den ca 10:e varje månad) efter periodens slut.

 • Ex 1: Om en avräkningsperiod är slut den 6/11 då ska rapporteringen ske senast den 9/1.
 • Ex 2: Om en avräkningsperiod är slut den 15/11 då ska det ske senast den 9/2.

Följande ska rapporteras:

Arbetstid utöver ramtiden under avräkningsperioden som inte redan har förts in och godkänts av chef i det digitala lönerapporteringssytemet ”Rapportera”. Det gäller arbetstid som är överenskommet med rektor / biträdande skolledare, eller som ni anser att ni borde få ersättning för, alltså inte det som ska ses som förtroendetid.

Allt som förs in som tid utöver ramtiden måste vara beskriven tydligt när den skett och vad som gjorts och i vilket sammanhang.

Prognoser

På måndag ska ni ju jobba med prognoser. För er som glömt hur man gör så kan ni se en kortfilm (utan ljud) med instruktioner genom att klicka här.

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt hur ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Att använda funktionen ”Årsschema” i Schoolity

För att få en bättre överblick över årsplaneringen så förordar jag att man använder funktionen ”Årsschema” i Schoolity. Se kort film genom att klicka här för hur man ser och använder det. 

Rutin för uppföljning av kränkande behandling

Vi gick tidigare ut med att ni ska fylla i anmälan om kränkande behandling via en E-tjänst som ni ju numer hittar som en egen rubrik i sidhuvudet här på Heddawisingskolan.com  – klicka här så ser ni hur den ser ut.

Nu är rutinen för uppföljning klar – den påverkar inte ert arbete mer än att Julia T (kurator) har upopdraget att följa upp de anmälningar som kommer in gentemot er mentorer. Det kan därför vara bra att ni läser igenom rutinen så ni inte blir förvånade om Julia kontaktar er. Läs rutinen genom att klicka här. Den ligger även under Heddawisinskolan.com/rutiner och riktlinjer.

Inneskor från och med mån v45

Information om att det är inneskor från och med vecka 45 har gått ut till alla elever och föräldrar. under v45 kommer vi att skovakta vid entrén men alla har ett ansvar att säga till om uteskor och se till att eleverna byter till inneskor. Skovaktsschemat ser ut sår här v45: 

”Skovakter” Starttid och ca 20 min

 • Måndag – Johan o Erik 08.30
 • Tisdag – Anders o Simon 07.50
 • Onsdag- Agneta o Henrik 07.50
 • Torsdag- Martin o Christofer 07.50
 • Fredag- Johan o Börje 07.50

Arbete för lärarassistenter och övriga medarbetare

Det finns en del diversearbete att göra för alla medarbetare när ni inte ingår i någon av de schemalagda uppgifterna i kalendariet. Vi kommer att gå igenom detta på måndag f.m. 

Schema v45 – Wisingdagar 

Som vi tog upp förra veckan på onsdagskonferensen så behöver schemat för v45 tightas till med färre hål för eleverna – meddela Johan via mail senast tisdag e.m. om vilka justeringar ni vill göra. 

Teaterföreställningen ”Fucking Åmål” för åk 9 v45

Under onsdag och torsdag (se kalendariet) så är det teaterföreställning för åk 9 – ”Fucking Åmål”. 

Lärarhandledning finns här: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.42921ce8174877041bb30082


Ämneslag

 • Gemensam ämneslpanering

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planering inför Wisingdagar

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid

Veckans tips 

Webbträff gleerups

Webbträff med Gleerups om matematik torsdag 12/11 – läs mer här (ligger även i det gemensamma kalendariet): https://www.gleerups.se/pa-gang/evenemang/fa-full-koll-pa-gleerups-matematik-e402719


Detta händer under veckan (v.44)

 • Mån – Fre se planering i kalendariet.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v43 19/10-23/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity
 • Info till undervisande i 9C
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Filmen om gymnasievalet att tipsa eleverna om

Följande två filmer om gymnasievalet har skickats ut från Malin L – bar om ni tipsar eleverna om den infon. Dessutom har vi fått SYVar med filmstjärnestatus 🙂 

Vi har SYV-heldagar tisdag och torsdag den här veckan. 21A på tisdag och 21B på torsdag.

Gymnasievalet 2021 – Info från studievägledarna

Skolverket – att välja till gymnasiet

Mall för veckoplanering på mentorstid

Här finns en lite instruktion för hur ni lägger mallen på mentorstidsagendan: Film hur man lägger in mall för veckoplanering

Förväntningar på olika roller under SKUA

Här är Powerpionten med förväntningarna på respektive roll i skolan under SKUA: Förväntningar SKUA

Dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity

Det finns möjlighet att ha dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity. Om vi ska införa det så är det viktigt att vi fortfarande har diskussionerna med eleverna omspelande. Registreringen i Schoolity ska endast ses som ett enkelt sätt att meddela vårdnadshavare. En kort diskussion om detta på måndag.

Extra städning pga Covid-19

Utökad städning på grund av Covid-19 sker redan genom att handtag, räcken och liknande torkas av extra i hela skolan. Städningen i form av torkning av bänkar och likande har förändrats och kommer att ökas/förändras efter behov.

Avstämning kring städningen

Vi har haft avstämning kring städningen och de avvikelserapporter vi skickar in. Samhall granskar och sätterin åtgärder löpande utifrån de avvikelserapporter som vi skickar in genom att fylla i webbformuläret. Se länk till detta i kolumnen till höger här i Sjökortet.

Om ni märker att ingen förändring sker efter att ni anmält så måste ni ta upp det med Agneta eller Erik J.

Teaterföreställningen (O)synligt – nu på onsdag

Här är spelschemat för teaterföreställningen (O)synligt på onsdag v43. 

Spelschema osnynligt

Detta innebär att för A+B måste undervinsningen avslutas absolut senast 10:40 och de måste få lunch ca 12:30-13:00. Lektionerna börjar som vanligt kl 13:00. Medföljande medarbetare: Anette F och Halema M

För C+D så avslutas lektionerna senast 13:40 och eleverna slutar efter föreställningen. Medföljande medarbetare: Dennis B och Sabine D

Lärarhandledningen finns här: Osynligt – lärarhandledning


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Jobba med vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – testa att göra veckoplanering. Se ovan.

Veckans tips 

Källkritik om USAvalet

Intressant och bra om källkritik och USA-valet: Klicka här


Detta händer under veckan (v.43)

 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – konftid 15:45-17:00 Kort info sedan tid för ifyllning av F-varningar Ansvar Erik J samt alla ämneslärare
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v42 12/10-16/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Fotboll mot Wendela
 • Enkäter och systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
 • Scheman Wisingdagar I v45. 
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Erasmusday – nu på fredag!

Erasmusday 2

Ska vi se till att vi har någon liten Erasmusdayaktivitet så att  Härnösand/Sverige placerar sig på kartan?! 

Någon liten aktivitet i några grupper – klasser – hitta på nåt så ser vi till att vi syns 🙂

Läs mer här: https://www.erasmusdays.eu/ 

 

Ämnessamtal inför utvecklingssamtal

Om ni inte hunnit börja me ämnessamtalen inför utvecklimngssamtalen är det läge att det samtalen hålls med eleverna från och med nu och fram till samtalen.

Arbetsgruppen för ”Arenor” har tagit fram ett förslag

Arbetsgruppen för arenor har tagit fram ett förslag som kommer att gås igenom på A-lagsledartid måndag. Därefter skickas det ut till alla för påsyn innan det spikas.

Arbetet med mål och indikatorer 

Arbetet med de reviderade målen och indikatorerna har dragit ut på tiden på grund av uppföljning och kompetensutveckling för oss skolledare i hela kommunen. Efter senaste gången – nu i torsdags kommer ett förslag utifrån er input att färdigställas för att gå ut på remiss inför v44.

Skolrådsrepresententer

Vi måste samla in alla skolrådsrepresentanter gemensamt inser vi. Att vi inte gjort det var en av orsakerna till att vi inte fick någon representation att tala om inför skolrådet. Näste skolråd är den 9/12. I god tid inför detta kommer vi att skicka ut info där skolrådsrepresentanter samlas in. Vissa klasser har redan gjort det. 

Teaterföreställningen (O)synligt – ons v43

Här är spelschemat för teaterfö4reställningen (O)synligt på onsdag v43. 

Spelschema osnynligt

Detta innebär att för A+B måste undervinsingen avslutas absolut senast 10:40 och de måste få lunch ca 12:30-13:00. Lektionerna börjar som vanligt kl 13:00

För C+D så avslutas lektionerna senast 13:40 och eleverna slutar efter föreställningen.


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se förslag till Arenor – mailas ut efter A-lagsledarmöte mån.

Att göra på mentorstid

 • Om ni inte hann det förra veckan – åk 8 och 9 – förbereda eleverna inför utv.samtal – ladda upp självskattningsmall
 • Alla elever – prata om stickkontaktssabotaget – mkt farligt!! Bild nedan.

Stickkontakt


Veckans tips 

Intressant webbverktyg för barinstorming och samarbete – Miro.com

Miro


Detta händer under veckan (v.42)

 • Mån – 10:30-11:30 RKA(?) Ansvar skolledning och skyddsombud
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – konftid 15:45-17:00 Avstämning ang ämnesmötestidsamt genomgång av SKUA-förutsättningar och  mål- och visionsarbete / SKA Ansvar Erik J
 • Tors – Skyddsrond del 2 Ansvar skolledning och skyddsombud (inkl elevskyddsombud) 
 • FreErasmusday!!!!

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v41 5/10-9/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Köpstopp från och med v44.
 • Fotboll mot Wendela på fredag
 • Personalfoton till Schoolity / vägg utanför exp.
 • Skolråd
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Skolråd – onsdag

Skolråd2

På onsdag är det terminens första skolråd. Det blir digitalt via Teams. Det går ut en påminnelse till alla föräldrar idag att de får anmäla sig. Vi behöver också veta vem av er från respektive A-lag som ska medverka. 

Hörlurar till elever

Från och med nu kommer inte hörlurarna att uppdateras i hemklassrummen eftersom svinnet är för stort. Eleverna kan från och med nu låna hörlurar mot en depositionsavgift 100 kr i cafét – de får ha dem som sina egna så länge eleverna är inskrivna i skolan. Om det tappar bort dem eller har sönder dem så får de inte tillbaka depositionsavgiften. 

De elever som på grund av behov av lurar i form av särskilt stöd får låna utan depositionsavgift – men det måste då gå igenom spec.ped och Simon/Börje.

Laddning av elbilar

Elbilar kommer inte längre vara möjliga att ladda via motorvärmaruttagen meddelas från hyresvärden för skolförvaltningen lokaler. Nya el-regler för laddning av elbilar.

Översiktsvyn och extraanpassningar

Översiktsvyn för resp klass har nu förbättras så det behövs färre klick för att se vilka extraanpassningar som finns i klassen. Läsbarheten har dessutom förbättrats avsevärt. Dock mkt viktigt att vi alla följer mallen för vilka extraanpassningar som förs in i systemet. Se film för detta i mail om det här Sjökortet.

Fotografering för de som saknar bild – elever och personal

Det saknas fortfarande en del elever som inte tagit porträttfoton till Schoolity. Börje kommer att söka upp dem på lektionstid för att de ska fotas. 

Porträttfoto

För oss vuxna som saknar foto i Schoolity eller på väggen utanför exp – sök upp Börje så att det blir ett kort taget. 

Studiehandledarstöd vid examinationer

För att våra elever som får studiehandledning via Hanan ska få rimligt rättvisa chanser vid examinationer så måste Hanan få möjlighet att se prov i förväg så de kan översättas till arabiska.

Dansföreställning åk 9 måndag 5/10

Sedan länge har det varit klart i kalendariet och schemat att det är dansföreställning för åk 9 nu på måndag. Här kommer den sammanfattande och detaljerade informationen inkl underlaget för info innan.

Our house is on fire

Teater // Dansföreställning. Norrdans – Our house is on fire”

Speltiderna inkl. förflyttningstid finns på Schemat, se agenda: 

 •  9AB. Speltid  kl 10.30-11.35 – Medföljande personal: Maria R, Anncha E och Patrick D.
 • 9CD. speltid kl 13.00-14.05 – Medföljande personal: Henrik S, Christofer S, Olle L.

Viktigt att mentorerna tar upp föreställningen innan eleverna går på denna. Då det är en föreställning av och med Norrdans bör eleverna ha lite förförståelse. Ta upp detta på mentorstiden: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.1348a2bc1745760a05fbd5b5

Föreställningarna påverkar inte några lunchtider för år 9. Eleverna återgår till ordinarie schema efter förställningens slut.

Teaterföreställning åk 8 onsdag v43

Osynligt

Åk 8 ska på föreställningen ”Osynligt” onsdag v43 – två sittningar. Det står i kalendariet (tider och klasser) och i schemat för alla berörda elever.

Eleverna ska förberedas på detta – lärarhandledning finns här: Osynligt – lärarhandledning

Film – genomgång av Schoolity för vårdnadshavare

Om man är nyfiken på vad en vårdnadshavare ser och kan göra i Schoolity så finns den webbkurs för vårdnadshavare som vi hade i måndags kväll som film här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/EXZkBwZ9JolDoL5fbTDXQ8QBDChj21Q9wqrzSNeF8C3ORg?e=N8ryOi


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Att ta upp för diskussion: Vi gör olika idag ang läxor och examinationskalendern / ”Uppgiftsschemat” i Schoolity – Vad tänker ni i A-lagen – borde ALLA läxor in i uppgiftsschemat som ”uppgifter”?

Att göra på mentorstid

 • Informera om hörlurar – se ovan.
 • Mentorer åk 9 – förbered eleverna på dansföreställningen ”Our house is on fire” – se ovan.

Veckans tips 

Bra film från Skolverket om Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt:


Detta händer under veckan (v.41)

 • Mån – Åk9 föreställningen ”our house is on fire” se schema och info ovan Ansvar mentorer för info samt medföljande medarbetare enligt ovan
 • Tis – Heldag SYV-dag åk 9 / 21C Ansvar Malin L
 • Ons –  Möte / planering internationalisering Tobias, Ann-Sofi, Erik J – Ansvar Erik J
 • Ons – konftid 15:45-17:00 – kort gemensam info i Ljushallen, därefter:
  • Arbete med Arenor och arenakompetens – Dennis B, Olle L, Anneli A, Catarina N, Erik J – på Erik rum Ansvar Erik J
  • Övriga ämnesmötestid – gemensam planering.
 • Ons – 18:30-20:30 Skolråd via Teams – se ovan Ansvar Skolledning samt representanter från resp A-lag
 • Tors – Heldag SYV-dag åk 9 / 21D Ansvar Malin L 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v40 28/9-2/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Personalkluster i matsalen.
 • Schablonavdrag mat.
 • Specialkost medarbetare.
 • F-varningar – inte ämnesvarningar.
 • Föreläsning på onsdag
 • Sopsortering med Anders B
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Riktat stöd

Info till alla elever och vårdnadshavare vilka som ska ha riktat stöd – se bifogad lista (excelfil) i mail om det här Sjökortet. Alla mentorer måste informera elever och vårdmnadshavarte vad RS är och varför det ska ha det på sitt schema. 

Sopsorteringen

En ansvarsfördelning för tömning av återvinningsstationerna är nu gjord för alla klasser på skolan och börjar gälla den här veckan (se bilaga till det här veckobrevet). Nyckel till soprummet ska finnas i varje hemklassrum. Anders B kommer att vara med 21D under mentorstiden för att visa.

Vi börjar med 9:or eftersom de bör vara ”bekvämast” i huset vid det här laget. 9:or kommer att få tömma 3 veckor/klass, 8:or och 7:or kommer att tömma 2 veckor/klass.

På loven får personal (vaktmästare) tömma stationerna vid behov och ingen klass är satt veckan efter loven då stationerna förmodligen kommer att vara tömda då.

Deadline för F-varningar – påminnelse

Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45. konftiden v43 kommer att avsättas för detta för främst åk 9, men om man vet med sig att det kan bli många så kan man ju börja tidigare. Glöm inte att för de elever som får F-varningar så ska det rimma med vad ni skriver i prognosen. Tid har också avsatts måndag v44 fylla i prognoser och F-varningar för övriga.

Tänk på att det är F-varningar som ska skrivas och inte ämnesvarningar. Se länk till instruktionsfilm för F-varningar i mailet om detta Sjökort. 

Info från Fältassistenterna

Följande film har gjorts av Fältarna och skickats till alla elever och föräldrar:

Fotografering för de som saknar bild

Se lista på de elever som saknar bild i Schoolity i mailet om det här Sjökortet. Dessa elever ska skickas ner till Börjes kontor för foto. De måste skickas aktivt under lektionstid/mentorstid – för vissa av dem vill helst låta bli.

Schablonavdrag för mat

Vi har inte fått in några negativa reaktioner ang Schablonavdrag för mat. Det är självfallet frivilligt, men från och med vecka 40 måste man meddela Agneta om man INTE vill ha schablonavdrag för mat på 300 kr / mån.

Omprovstider 

Omprovstiden blir på samma tid som förra året. Sal O226, kl 15.30. Personal ansvariga finns listade på dörren i p-rummet.

Skriva ut terminsbetyg i ett ämne för en klass…

Det finns nu en lathund i Schoolity för hur man skriver ut terminsbetyg för elever från föregående termin för en klass. Ex. alla betyg i En för en klass i år 7. Lathund för detta hittar du i Schoolity under rubriken ”Vår skola”.


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom med eleverna hur man ska tömma återvinningsstationerna enligt Anders instruktion ovan. 21D börjar redan den här veckan – se bilaga in mailet om det här Sjökortet.
 • Det är också Klassråd inför elevråd på tisdag den här veckan kl 13:00.

Veckans tips 

Skolvärlden

Läs om det slutgiltiga förslaget till övergripande ändringar i läroplanen inför nästa år, bla Fx-betyg: https://skolvarlden.se/artiklar/slutliga-forslaget-amnesbetyg-ersatter-kursbetyg 

Detta händer under veckan (v.40)

 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd på mentorstid samt instruktioner kring återvinning – Ansvar mentorer
 • Mån – 18:00-ca 19:00 Schoolitykurs för föräldrar via webben Ansvar Erik J
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Elevrådet och Martin G
 • Tis – 13:00-14:00 MBL19 – Ansvar skolledningen samt fackliga ombud
 • Ons 10:00-11:20 Skyddsrond Ansvar Skolledning samt skyddsombud och elevskyddsombud
 • Ons – 15:40-16:10 Facklig tid Ansvar resp Fackombud.
 • Ons – konftid 16:15-17:00 Digital föreläsning om Lektionsdesign och differentierad undervisning av Helena Wallberg. I srespektive A-lagsklassrum Ansvar spårklärare i resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v39 21/9-25/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Inför skoljoggen
 • Festfixarna informerar
 • Skolans larm
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Viktigt om hur  planeringen presenteras i schemat och ämnesytan.

Många av er har lagt ut lektionsplaneringen / materialet på resp ämnesyta i LPPer eller i avsnittsbeskrivningar. Där är lektionerna ofta beskrivna med nr; Lektion 1, Lektion 2 etc. Det verkar både bra och logiskt och kräver mkt lite omplanering om det blir förändringar. 

Men det måste även stå i Schemat vilken lektionsnr det är om ni tänker er att eleverna hänvisas till ämnesytan istället för lektinsytan i schemat. Det är helt omöjligt för en elev som varit borta att veta vilkan av lektionerna 1-10 den har missat om det inte står på schemat. Det hela bli än mer omöjligt om ni lärar varit sjuka och en lektion ställs in – då går det inte härleda alls vilken planering som gäller och vad som ska göras eller vad som missats. 

Om man går in och vikarierar är det dessutom avgörande att man skriver i schemat vad man som vikarie gjort. 

Hur skolan är larmad

Sedan vi fått nytt inbrottslarm på skolan har larmtider ändrats – se tider i mail med detta Sjökort.

Omställning av ventilationen

Under veckan (ännu inte klart vilken dag) kommer ”Radiator” att ställa om / förlänga ventilationen nattetid i skolan. När det görs blir N-huset utan varmvatten ca 3 tim. Anders kommer att maila ut när det sker. 

Ansökan om stipendium

Nu är det läge igen att ansöka om Stipenidestiftelsen Företagssam skola utlyser sina årliga stipendier för utvecklings- och förändringsarbete. Läs mer här: Ansökan utvecklingsstipendium Sista ansökningsdag 16/10. 

Anmälan om kränkande behandling

Ny ligger länken till E-tjänsten för ”Anmälan om kränkande behandling ” under en egen rubrik överst här på heddaWisingskolan.com. För er som ska fylla i anmlan har det blivit enklare – ingen ny rutin för er mer än en påminnelse att kränkningsanmälan ska göras skyndsamt efter att man fått veta om en upplevd kränkning. Med Skyndsamt menas 48 tim då det prövats rättsligt.

Vill vill ju ha städat och snyggt…. så stolarna måste upp vid dagens slut 

Därför måste stolarna ställas upp sista lektionen i varje klassrum. Schema finns nu uppsatt i varje sal så att det är lätt att kolla när stolarna ska upp.

Skoljogg bild

Inför Skoljoggen på fredag

I början av veckan kommer ett körschema ut från Johan för Skoljoggen på fredag. För att coronasäkra arrangemanget så är eleverna uppdelade i tre lopp efter årskurs. Detta gör logistiken lite krånglig för att detn blir lite extra personalkrävande och vi vill inte att övrig undervisning ska påverkas så mkt. Därför kommer Johan att ta ut alla resurser och ej undervisande personal extra för detta så var beredda på det.

Istället för PRAO och Gymnasiemässa

SYV-dagar

En del av programmet istället för PRAO blir SYV-dagar för åk 9 – dessa ligger i kalendariet. Följande dagar bryts elevernas undervisning för SYV-info/aktiviteter:

 • 6/10 för 21 C
 • 8/10 för 21 D
 • 20/10 för 21 A
 • 22/10 för 21 B

Istället för gymnasiemässa – Styrd rundtur på gymnasiet

På grund av corona så kommer gymnasiemässan att ställas in istället blir det guidad/styrd rundtur på gymnasiet.

Två klasser åt gången får en guidad/styrd rundtur till tolv olika stationer(gymnasieprogramprogram) av en lärare från gymnasiet. Vilket innebär att eleverna besöker alla program inkl. en idrott-station.

Rundturen kommer att ta två timmar i anspråk (plus ställtid).

Detta kommer att ske under vecka 46 mer info om detta kommer.

Återkoppling efter SKUA-intro

Hälsning från Maria Wiksten från i onsdags (hoppas ni upplevde det lika spännande som jag gjorde):

”Hej!
Stort tack för igår (i onsdags). Speciellt tack till Christina Engström, Ingrid Åkesson, Linda Bäckmans samt Malin Gunn som varit med och planerat eftermiddagen – och till alla gruppledare som såg till att det fungerade på plats. Jag hoppas att ni, trots det inte helt optimala formatet, fått en inblick i vad SKUA kan vara och att ni känner er inspirerade att fortsätta att arbeta med det. 😊

Här finner ni materialet från workshoppen 16 september 2020: https://stockholmuniversity.box.com/s/ro3mrikctkd9f5i6q5eoycc3kmcivm8d

Lycka till med det fortsatta arbetet och tveka inte att höra av er!

Vänliga hälsningar,
Maria Wiksten
Projektledare”

Kartläggning nuläge inför SKUA

Jättespännade att se hur ni svarade på kartläggningen inför SKUA. Nu sk de bli spännande atts e hur vi ser på och påverkas av det vi möter genom SKUA-projketet. Här kan ni se delar av ert svarsmaterial. Vi kommer att återkomma till det senare.

SKUA kartläggning

Tider för elevfotografering

Under v39 kommer eleverna i åk 7 att fotograferas av Börje enligt följande

 • Måndag 21/9, Klass 7C, kl. 14.20-15.30, Bl (Kajsa)
 • Tisdag 22/9, klass 7A, kl. 13.20-15.20, Sl (Christina/Sara)
 • Onsdag 23/9, klass 7B, kl. 13.15-15.15, Sl (Christina/Sara)
 • Torsdag 24/9, Klass 7D, kl. 12.45-13.55, Bl (Kajsa)

Fotografering sker i anslutning till Börjes och Simons arbetsrum/verkstad. trapphuset O-huset/N-huset längst ner.

Eleverna kommer till fotograferingen enligt klasslistan. Fem elever i taget. När dessa fem elever återvänder till klassrummet, skall nästa ”femgrupp” skickas iväg för fotografering. Bilder tas endast för Schoolity, porträttbilder.

Övriga klasser – de elever där foton saknas kommer att kallas.Elevfoto

Om ni hör protester från elever som inte vill att andra ska se deras foton så får ni säga åt dem att föräldrarna kan klicka i så att fotona inte syns för andra elever/föräldrar. De behöver bara klicka på ”ögat” bredvid bilden i Schoolity under elevens info. 


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Påminnelse – här är agendan som är tänkt att vi ska följa under A-lagsmötena. Den gäller fram tills att ”Arenaarbetet” är klart. Agenda A-lagsarbete
 • Om det inte gjordes v37 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – ta upp eventuella arbetsmiljöfrågor för eleverna. Meddela dem till elevrådsrepresentanten som får ta det vidare till elevskyddsombuden. Möte med dem kommer inom kort.

Veckans tips 

Måmnga bra tips om att utveckla undervisning finns på ”Education week” på youtube som den här om differentierade instruktioner/uppgifter:


Detta händer under veckan (v.39)

 • Mån – 15:30-17:00 – EHM för åk 7 – Ansvar A-ag och EHT
 • Tis – 09:10-10:00 – MBL11 om Tjänstefördelning, Schema och Avräkningsperioder Ansvar Skolledning och fackliga representanter skolförbunden
 • Ons-Fre Erik ledig och ute på fjället – Johan tf rektor under frånvaron Ansvar Johan V
 • Ons – 15:00-17:00 Konf.tid. Kort info av Johan samt sjunga för ”födelsedagsbarnen” därefter möte A-lagsvis – Uppföljning av elevfånvaro och elevärenden Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v38 14/9-18/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Hur har det gått med ämneslagsplaneringen.
 • Alla lärare och resurser – göra enkät om nuläget och SKUA – se länk i Sjökortsutskick.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Översiktsvyn – se elevernas anpassningar och gör lista med behov

I mailet om det här Sjökortet finns en länk till en kort instruktionsfilm för hur enkelt får en översikt över alla extra anpassningar i en klass. I instruktionsfilmen förklaras även hur man tar ut en klasslista där alla stödbehov finns listade.

Arbetet med Arenor och arenakompetens

Sammanställningen av era idéer och kommentarer från när Värdeskaparna var hos oss och pratade om arenakompetens är klar. Det har varit jättegivande att gå igenom och läsa era tankar och idéer. Nu kommer tid avsättas och representanterna för respektive A-lag kommer att få sätta sig och sammanställa detta unde rv.38-39. Kallelse kring detta kommer till de berörda.

Revideringen av indikatorer är på gång

Det revisionsarbete av våra indikatorer kring kommunens mål för skolan – En god miljö för utveckling och lärande – är på gång. Allt material är sammanställt och nu ska vi diskutera på A-lagsmötet hur vi tar det vidare nästa steg Elevrådet ska också få säga sitt innan revideringen.

Coronaregler för elever på biblioteket

Info från biblioteket:

Skolklasser och förskolegrupper är välkomna att besöka Härnösands bibliotek och låna böcker i höst. Förbokning är obligatorisk! Detta för att undvika att flera grupper kommer samtidigt. Dessutom har vi större möjlighet att hjälpa till när vi vet när ni kommer.

Bokning görs via mail eller telefon:

Birgitta Norgren – 0611-865 09
Helene Lundgren – 0611-865 35
Olle Backstrom – 0611-865 08

Vänliga hälsningar,
Härnösands bibliotek, barn- och ungdomsavdelningen

Information om SKUA-föreläsning på onsdag 16/9

Linda och Malin önskar oss välkomna till den första SKUA-föreläsningen med Maria Wiksten på onsdag. Det innebär att undervisningen bryts ca 14:45 för att ni ska samlas i A-lagen och förbereda webföreläsning. Simon / Börje hjälper till att rigga ljud där det behövs.

Inbjudan till föreläsning/workshop med Maria Wiksten

Hjärtligt välkomna till en innehållsrik eftermiddag med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt!

Vad? “Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – vad och varför?” en interaktiv föreläsning med diskussioner och workshopinslag.

När? Onsdag 16 september kl. 15-17.

Var? Arbetslagsvis, i klassrum.

Hur? Varje arbetslagsledare/samordnare kopplar upp sig och sitt arbetslag via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan. Det kommer att vara en digital föreläsning med workshopinslag.

Fika kommer att finnas att hämta inför mötet. (med andra ord så förskjuts vårt fikaschema i personalrummet) Samtliga tar med papper, penna, dator/iPad/smartphone.

Varför? Uppstart inför den kommande SKUA-fortbildningen.

Vem? Maria Wiksten arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. Hon är legitimerad lärare med behörighet i svenska och svenska som andraspråk för åk 4 till gymnasiet. Den längsta arbetslivserfarenheten har hon från gymnasiet där hon undervisat både nationella program och på språkintroduktion men hon har även arbetat på SFI, haft gymnasiala kurser på VUX och undervisat på högstadiet.

Skolutveckling är ett stort intresseområde, och hon har varit med och drivit flera språkutvecklande projekt för skolor.

Innan NC arbetade hon på Språkforskningsinstitutet på FoU-enheten i Stockholm stads utbildningsförvaltning med ett liknande uppdrag som nu, men kommunalt istället för nationellt.

Tillsammans med sin kollega Björn Kindenberg har hon skrivit de praktiska metodböckerna “Språkutvecklande SO-undervisning” och “Språkutvecklande NO-undervisning”.

Vänliga hälsningar Maria Wiksten och SKUA-utvecklarna

Kartläggning nuläge inför SKUA

För att kunna mäta och ha en grund för diskussion kring hur SKUA-projektet påverkar oss  så ska vi mäta av nuläget kring hur vi ser på och arbetar med de framgångsfaktorer och omständigheter som finns kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Se länk i mailet om det här Sjökortet. Vi (all pedagogisk personal) fyller i enkäten på måndagsmötestiden.

Skolfoto

Under de kommande veckorna kommer Börje att ta kort på alla elever i åk 7 samt alla där vi har luckor i Schoolity idag i åk 8 och åk9. Skolfotot är obligatoriskt av såväl säkerhets som coronaskäl eftersom vi på ett enkelt sätt vill kunna se efter vilka ungdomar vi har i huset – vilka som hör till os eller ej. Schema kommer inom kort

Simons  kommande frånvaro

Under några veckor framöver kommer Simon att vara på körkortsutbildning och därför inte på skolan så mkt. Men Börje och Mattias finns på plats.


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Påminnelse – här är agendan som är tänkt att vi ska följa under A-lagsmötena. Den gäller fram tills att ”Arenaarbetet” är klart. Agenda A-lagsarbete
 • Om det inte gjordes v37 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – ta upp eventuella arbetsmiljöfrågor för eleverna. Meddela dem till elevrådsrepresentanten som får ta det vidare till elevskyddsombuden. Möte med dem kommer inom kort.

Veckans tips 

Sopor

Mkt intressant om sopor och hållbar utveckling. Bra underlag för diskussioner i många ämnen – kunskapskanalen: https://kunskapskanalen.se/program/39545/sanningen-under-sopbergen 


Detta händer under veckan (v.38)

 • Tis – Erik jobbar hemifrån – nås nia Skype/Teams/telefon och mail. Länk till Teams-möte finns i tisdagsbokningen i den gemensamma kalendern under ”Erik jobbar hemifrån
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag
 • Ons – 15:00-17:00 Konf.tid. SKUA-föreläsning – lektionerna bryts 14:45 och det bjuds på fika från Skolförvaltningen Skolledningen / SKUA-samordnare

Aktuella enkäter att göra

 • Senast 15/9 ska enkäten om nuläge inför SKUA göras. Finns länk i mailet om det här Sjökortet.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v37 7/9-11/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Utdelning datorer åk 7
 • Undervisande lärare i 9B samlas för kort info.
 • Alla lärare och resurser – göra enkät om digitalisering – Ta med dator – se länk i Sjökortsutskick.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Informationsmaterial istället för föräldramöten

Nu är informationsmaterialet i stort sett klart. Det saknas dock några ljudspår då vi inser att vi inte helt säkert kan lägga ut dessa på ett bra sätt. Men titta gärna igenom materialet – se länk nedan. Alla blå rubriker är länkar till olika informationssidor. Kom gärna med återkoppling senast under tisdag – vi vill få ut materialet så snart som möjligt.

Klicka här för att öppna Powerpointen.

Ny delning av den gemensamma kalendern

En ny delning av den gemensamma kalenderns skickades ut förra veckan. Det är den andra versionen som gäller – den första delningen fungerade inte. Hör av er till Erik om ni inte får upp den.

Förslag till schablonavdrag för luncher

För att förenkla för alla parter tänkte vi erbjuda schablonavdrag för luncherna på samma sätt som Geresta, Brännan och Wendela gör. Det skulle innebära att man gör ett schablonavdrag på 300 kr under sept – april men inget avdrag under augusti maj och juni. Detta stället för att man kryssar i varje dag.

Dominique Adou är med oss på måndagar

Dominique följer Christina Biela Enberg  i undervisningen i Franska på måndagar här på Hedda. Välkommen igen  Dominique!

Vilka soom ska gå på RS på onsdagar

Viktigt att A-lagsledare samlar in vilka som ska går på RS på onsdagar och i vilket ämne. Varje lärare ska INTE kontakta Johan om detta – det ska samlas in per arbetslag.

”Temaperioder” byter preliminärt namn till ”Wisingdagar”

Vi har aldrig varit riktigt nöjda med begreppet ”Temaperioder” och har nu preliminärt bestämt att de ska heta ”Wisingdagar I, II och III” för att det inte ska hamna förväntningar på temaupplägg eller liknande.

Vi är dock mycket öppna för förslag – kom gärna in med alternativa namn på dessa dagar/perioder. Vi bör dock ha det klart i god tid innan de börjar – gärna senast vecka 40.

Datorer åk 7

Nu är datorerna klara för leverans i åk 7. Johan har gjort ett schema för detta. Det behövs ca en timme per klass för utdelning och en första inloggning för eleverna. Mattias, Simon och Börje gör detta tillsammans med eleverna i form av en Workshop i gradängsalen under tisdag och onsdag nästa vecka. Följande schema finns inlagt i elevernas agenda de tider då de berörs. Viktigt att undervisande lärare är med på plats:

 • Tisdag 7a kl 13.20
 • Tisdag 7b kl. 10.20
 • Onsdag 7c Kl 08.00
 • Onsdag 7d kl 09.50.

SKUA – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

På onsdagskonferensen kommer Malin och Linda från Wendela hit och presenterar det kommande SKUA-upplägget för de kommande åren. Därefter har vi en SKUA-föreläsning på onsdag 16/9 15:00-17:00 (undervsiningen får avslutas något tidigare – mer info om detta kommer) och ett motsvarande SKUA-upplägg onsdag den 18/11.

Reviderade 

Nu har ”riktlinjer för betygssättning” och ”riktlinjer för läxor” reviderats efter era förslag. Det blev ganska små och få ändringar eftersom ni i stort var nöjda med de texter vi har. Ändringar har dock skett och era kommentarer och förslag har tagits på allvar – se ”Återkopplingsfilerna nedan”…. Titta igenom de nya samt de kommentarer jag har gjort på de idéer ni haft. Se nedan:


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om det inte gjordes v36 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd för alla klasser – uppföljning elevrådets kickoff.
 • Åk 9 – SYV håller på att förbereda en SYV-chat och vill inför detta få in frågor som kan förberedas. Samla in dessa på mentorstid.

Veckans tips 

Inspirationsföreläsning

Inspirationsföreläsningar

Lärarförbundets medlemmar har redan fått tips om detta – Kan kanske vara intressant för fler på skolan om tid finns. Om en medlem i Lärarförbundet anmäler sig via en länk kan ju fler ta del om man kopplar upp sig på en projektor.

Lärarförbundet anordnar en serie föreläsningar under hösten. De sänds digitalt och därför har alla medlemmar möjlighet att delta. Och om man inte har tid exakt den tid de sänds kan man ta del av dem inom 7 dagar efteråt.

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inspirationskvallar


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – 13:00-14:00 Elevrådsmöte – Ansvar elevrådet och Martin/Anders
 • Tis – 13:00-14:00 RKA Ansvar Skolledningen inkl skyddsombuden
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. SKUA-info Skolledningen / SKUA-samordnare
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Senast den 11/9 ska enkäten om digitalisering göras.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v36 31/8-4/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Ang förberedande MBL
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Att fundera på inför mötet med eleverna i undervisningen

Vi måste fråga oss som möter elever vilken inställning vi har i vårt kärnuppdrag.

”Inställningen är inte att eleverna kommer till klassen för att få undervisning, utan att läraren kommer till klassen för att utvärdera effekten av sin undervisning.”

Hattie, J., The Applicability of Visible Learning to Higher Education…

Datorer åk 9 

På måndagens mentorstid ska resp. mentorer i åk 9 samla in påskrivna ansvarsavtal. Därefter lämnas avtalen till Simon/Börje och de börjar förbereda utdelning till klasserna i åk 9.

Vilka ska ha RS – riktat stöd

Inom kort kommer vi att vilja ha in vilka elever som ska ha schemalagt riktat stöd – det gäller främst åk 7 – men även förändringar i åk 8 och 9.

Läsårets första förberedande MBL

På måndag 10:30-11:30 har vi vårt första förberedande MBL – inget regelrätt MBL19 – mer ett resonerande för att utvärdera hur vi ska jobba med MBL-strukturen under året – brainstorming.

Lektionsbesök

Från och med v.37 komemr jag, Erik J, att göra lektionsbesök hos alla undervisande lärare. Jag kommer att börja utifrån åk 7 och sedan ta alla 12 klasser så att alla klasser får minst ett besök. JAg kommer att utgå ifrån någon av de teman vi tog fram förra hösten infö lektionsbesök:

Elevrådet har kick-off på Aspnäs tors-fre

Torsdag till fredag är elevrådet i Aspnäs för kick-off och årsmöte. De är borta hela dagarna.

Innan årsmötet behöver intresseanmälningar till rollen som elevskyddsombud för åk 23 lämnas in. Lyft frågan under mentorstiden.
Viktig info att få med angående skyddsombud:

 • Rollen som elevskyddsombud innebär att du som är elev får lära dig om fysisk-/ (rum och lokaler) samt psykisk-/ (stress, hög volym mm) arbetsmiljö och hur dessa påverkar oss samt vilka bestämmelser som finns kring detta. Elevskyddsombuden kommer att tillsammans med skolledare och personalens skyddsombud göra en skyddsrond där lokalerna i skolan undersöks och en rapport med förslag på åtgärder sedan skrivs. Rapporten skrivs ej av elevskyddsombuden, men de har full rätt att ta del av den. Eleverna på skolan har även rätt att kontakta någon av skyddsombuden med frågor eller påpeka eventuella brister i arbetsmiljön. Mer info går att finna: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/elevskyddsombud/#1
 • Två skyddsombud lottas fram vid årsmötet bland de som är intresserade. Det kan inte bli två ombud från samma klass. Om så sker vid lottandet så lottas det andra ombudet om.
 • Mandatperioden är tre år, dvs under alla tre årskurser under tiden på Hedda Wisingskolan, men det är möjligt att avsäga sig uppdraget vid nytt läsår. Då lottas en ny fram vid nästa årsmöte.
 • Skyddsombuden kommer få en utbildning av ansvariga hos kommunen. Det är en förmiddag under höstterminen.

Fotografering för åk 7 samt där det finns luckor…

Så snart datorerna är utdelade kommer Börje att förbereda fotografering av åk 7-eleverna samt de elever där vi idag saknar foton i Schoolity. Åk 8 och 9 har kvar sina foton från åk 7. Info / schema för detta kommer så snart datorerna är utdelade.

Reviderade förslag på rutiner utifrån er input

Nu har ”riktlinjer för betygssättning” och ”riktlinjer för läxor” reviderats efter era förslag. Det blev ganska små och få ändringar eftersom ni i stort var nöjda med de texter vi har. Ändringar har dock skett och era kommentarer och förslag har tagits på allvar – se ”Återkopplingsfilerna nedan”…. Titta igenom de nya samt de kommentarer jag har gjort på de idéer ni haft. Se nedan:

Nytt sätt att anmäla kränkande behandling

Nu är den nya E-tjänsten /  Webblanketten klar att användas. Nu kan ni fylla i den direkt på datorn / telefonen och dne behöver inte skrivas ut och läggas i någon mapp eller liknande. Rutinen är snart klar – men för er som inte ingår i EHT – är det nu bar att fylla i på nätet så görs resten automatiskt. Se E-tjänsten här: https://oep.harnosand.se/oversikt/overview/16


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9. A-lagsledarna kommer att ha några punkter med sig från A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

 • Första vanliga mentorstiden för läsåret. Glöm inte att nominera 2 elevskyddsombud per klass  – se ovan.

Veckans tips 

För att hedra Sir Ken Robinson som nyss avlidit – viktiga tankar om hur vi ser på och jobbar med skola och undervisning och särskilda behov:


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – 10:30-11:30 Förberedande MBL – Ansvar Skolledningen
 • Mån – 15:00-17:00 Uppstartsträff / Infomöte för alla Förstelärare Sambiblioteket plan 4 – Ansvar Skolförvaltningen
 • Ons – vanligt schema börjar för terminen
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – kort gemensam avstämning därefter info till övningsämneslärare ang 7-9B. Ämnesmötestid för övriga – Ansvar Skolledningen / 7-9B / Ämnelag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.