Sjökortet v(16) 17 – 23/4-27/4

Sjökortet1

Allmän information 

Sommarskola (lovskola)

Det har nu blivit obligatoriskt för grundskolor att hålla lovskola under sommaren. Det innebär att vi måste hålla lovskola de första två veckorna efter att skolan slutat i juni. Lovskolan vänder sig till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, samt till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program. Det innebär att vi snabbt måste göra tre saker:

 1. I god tid identifiera vilka elever i åk 9 och åk 8 som har rätt att erbjudas lovskola.
 2. Bedöma vilka ämnen och uppgifter dessa elever ska erbjudas lovskola i.
 3. Skapa uppgifter som kan examineras under lovskolan – detta gäller främst elever i åk 9. De uppgifter elever i åk 8 gör under lovskolan kan rättas i samband med skolstart i aug.
 4. Skapa en organisation för hur detta ska lösas.

Vi kommer att hålla lovskolan på Hedda men tillsammans med Wendela med personal från båda skolorna samt även från andra skolor i kommunen som kan tillhandahålla lärare under den här perioden. Mer information om detta kommer till er inom kort. Information till föräldrar om möjligheten till lovskola har redan gått ut.

Om du vill veta mer – läs mer här: https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/att-anordna-lovskola-1.264394

Semesterlista

Agneta kommer inom kort att gå ut med en semesterlista till all personal som inte har ferie eller uppehållstjänst, samt en ”önskelista” för timanställda som vill jobba under lovskolan. Vi kommer att prioritera personal på plats till och med sista juni för att lösa lovskolan.

Deadline för ämnesöverlämningsinfo 20/5 samt info om länk

Vi har skjutit på informationen för överlämningsinfo till den 20/5. Det datumet är dock mycket viktigt att det hålls för att den informationen ligger delvis till grund för vilka elever som ska erbjudas och förberedas inför lovskolan (se ovan).

Länk till överlämningsinformationen för respektive ämnen ligger i mailet om detta sjökort.

 

Information kring planeringen av nationella prov i engelska

Johan har fått göra om planeringen för nationella proven i engelska då vi är mkt korta om folk på grund av fortbildningar mm. Johan kommer att skicka ut en separat planering för detta via mail.

Elevens val

Er input från konferensen om elevens val samt om upplägg under sista skolveckan håller på att processas. Inom kort kommer en webbenkät ut där ni får önska vilka olika elevens-valaktiviteter ni kan tänka er ansvara för / delta innan vi går ut med aktiviteter för eleverna.

Resursupplägg inför nästa läsår

A-lag och resurspersonal har alla nu fått möjlighet att komma med input kring hur ett utvidgat resursuppdrag inkl mentorskap kan se ut inför hösten. Ett sammanfattat förslag kommer att färdigställas under kommande vecka. Därefter kommer vi att kalla till MBL11 för att skapa ett gemensamt underlag inför rekrytering.

Examinationskalendern – alla måste ha koll på den

Uppryckning – viktigt att alla fyller i och att alla fyller i det som ska stå. Just nu saknas ibland namn, samt det är mkt glest i examinationskalendrarna samtidigt som eleverna söker upp skolledningen för att det är körigt och många examinationer!!

Det är viktigt att ni gör följande för att det ska vara översiktligt och lättläst i examinationskalendrarna för både er och eleverna:

 • Börja med att skriva vilken klass det gäller, ex 9A
 • Sedan vilket ämne, ex Svenska
 • Sedan vilket moment, ex ”Från källa till referat”
 • Sedan lärarsignatur, ex JAEK
 • Avsluta med sal, ex Sal O227 (i rutan för ”Plats”)

Skolråd 3/5

Torsdag den 3/5 är det skolråd på skolan. Viktigt att representanter för respektive A-lag är med. Skolråden är mellan 18:30 och ca 20:00.

Respektive mentor meddelar / påminner respektive klass representanter. Se kallelse till föräldrar här: https://heddaundervisning.com/2018/04/22/skolrad-3-5/ 

Program för eleverna (och lärare) inblandade i sydafrikabesöket 

Här nedan ser ni programmet för sydafrikabesöket. Vilka elever som är värdelever ser ni i mailet om detta Sjökort.

 • Måndag. Den 23/4 kl 20:31 ankommer våra besökare till Järnvägsstationen.
 • Tisdag. De sydafrikanska eleverna följer värdfamiljseleverna med till skolan och skuggar de svenska eleverna helt enligt respektive elevs schema. Det gäller även på idrottslektionerna. De följer schemat fram till 10:50.
 • Tisdag. 10:50 samlas alla utanför skolans huvudentré och är redo att åka på studiebesök till Hemab som börjar 11:00.
 • Tisdag. Ca 12:15 Efter studiebesöket på Hemab så äter vi medhavd lunchmatsäck (skolan fixar detta) i Hemabs besökslokaler. Därefter buss till Absolicon.
 • Tisdag. 13:00 börjar studiebesöket på Absolicon. Besöket varar till ca 14:45-15:00 då vi åker tillbaka till skolan och skoldagen är slut.
 • Tisdag. Våra besökare chillar / är med värdfamiljerna och värdfamiljseleverna resten av e.m. kvällen.
 • Onsdag. 08:00 samlas vi alla på skolan i ljushallen för kort info samt ihopsamlande av skid/pulkgrejer och kläder inför kvällen (lämnas inlåst på skolan) innan vi beger oss mot dagens begivenheter ca 08:15.
 • Onsdag. 08:15 avgår minibussar från skolan mot Hemsön och Hemsö fästning. Vi har först guidad tur där som avslutas med lunch i restaurangen (skolan stor för detta) innan vi tar färjan tillbaka till fastlandet.
 • Onsdag. Ca 13:15 kommer vi med minibussar till Curlinghallen för att prova på Curling i ca 2 tim. Därefter är det promenad tillbaka till Hedda Wisingskolan – viktigt att alla tar hand om varandra och ser till att ingen kommer efter.
 • Onsdag. 16:45 träffas vi på skolan igen för middag och pepp i ljushallen innan vi åker till vårdkasen och avslutar dagen med lite skid- och pulkaktiviteter i snön.
 • Onsdag. Ca 17:45 avgår minibussarna till Vårdkasen för utprovning av skidor mm.
 • Onsdag. Ca 20:45 (Om ni vuxna eller andra familjemedlemmar inte är sugna att vara med och åka) så kan det vara läge att eleverna hämtas i backen. Detta ansvarar respektive värdfamilj för.
 • Torsdag. 08:00 – Eleverna följer med till skolan och tar med all packning. Alla kommer få goda möjligheter att säga adjö på skolan.
 • Torsdag. Ca 08:45 avgår minibussarna från skolan ner till Järnvägsstationen
 • Torsdag. 09:09 – tåget går tillbaka till Stockholm.

Att fira

 • På idrotten arbetas det  nu med rörelse till musik, det fungerar mycket bra med eleverna och grupperna. Eleverna tar hand om varandra på fint sätt. Extra viktigt när det är dans som kan vara känsligt för vissa!

A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.17 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

Ämneslag

V.17 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen

 • Se över vad ni skrivit in på examinationskalendrarna. Det verkar saknas en del.
 • Revidering av LPPer – Erik har endast fått in förslag till revidering från ämneslagen Sv, Eng, So och Mod.spr. Det var en uppgift till ämnesmötenstiden v.15. De ämneslag som inte kommer med input får helt enkelt köpa de rubriker som blir i lärportalen inför hösten.

Att göra på mentorstid

 

Informera om lovskola i juni för åk 8 och 9

Informera kort om lovskolan i juni – lyft vilka som kommer att erbjudas i enlighet med infon ovan.

Gå igenom examinationskalendern

Gå igenom elevernas arbetsbörda för kommande veckor – kolla med examinationskalendern och kolla vad som saknas. Meddela de lärare som måste förtydliga mot eleverna om det är prov eller ej eller om det ska in på examinationskalendern.


Veckans tips 

Kort om troll på nätet!

 


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan – Vi är lite kort om folk eftersom det vaktas nationella prov, det rättas nationella prov, sydafrikabesök, flera medarbetare tjänstlediga samt några på utbildning
 • Mån – Under dagen olika pass – Överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning inför gymnasiet. Ansvar spec. och EHT
 • Tis – 08:00-10:50 – Sydafrikanska elever skuggar värdelever i åk 7 och 8. Ansvar skolledningen.
 • Tis – ca 08:00-12:00 – Nationella prov i engelska – se mail från Johan. Ansvar – alla inblandade provvakter samt Eng-lärare.
 • Ons – 15:40-17:00 A-lagstid på konftiden. Info kommer vid kort info kl 15:40.
 • Tors – ca 08:00-12:00 – Nationella prov i engelska – se mail från Johan. Ansvar – alla inblandade provvakter samt Eng-lärare


Planering framåt

 • V.18 – Ons. JOBI skol besöker skolan – personalrummet.
 • v.18 – Tors. Upplevelseverkstad för åk 8 –  8A och 8C 09:00-11:30, 8B och 8D 12:30-15:00. Ansvar respektive undervisande lärare vid tidpunkten.
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • V.19 – Mån. NP i Ma
 • V.19 – Ons. NP i Ma
 • V.19 – Ons. Besök av Christer Fuglesang i Sigma för åk 8.
 • V.20 – Mån. överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning från Geresta och Brännan.
 • V.20 – Sön. 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan.
 • V.21 – Tis. Åk 8 med fritidsprogrammet – överiga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan

 

Sjökortet v13 – 15 – 26/3-13/4

Sjökortet1

Allmän information 

Glad påsk på er alla

Påskhare

Hoppas vårvintern kommer att bjuda på sina bästa sidor under påsklovet – njut av  ledigheten. Hinner vi inte se innan dess  -Glad påsk på er alla – så ses vi den 16/4.

mvh Erik

Erik ledig och Johan Tf.

Mellan den 28/3 och 15/4 är Erik föräldraledig. Under den perioden är Johan V tf. rektor med fullt ansvar och fulla befogenheter i alla rektorsärenden.

Önskemål inför nästa läsår

Var och en fylla i önskemål inför nästa läsår vad gäller schema, tjänsteomfattning och tjänstefördelning. Både ämneslärare, medarbetare i 7-9B, spec.lärare/ped. och resurspersonal ska fylla i detta.

Detta är endast önskemål som vi ska försöka att infria. Vi prioriterar dock följande:

 1. Att ha behöriga lärare i alla ämnen / alt. lärare som undervisar alla 4 ämnen i No/Tk eller alla 4 ämnen i So.
 2. Att fylla era tjänster i enlighet med er tjänsteomfattning samt att alla lärare är mentorer*.
 3. Att få till en renodling av årskurs-A-lag inkl att resp lärare undervisar sin mentorsgrupp så mkt det går.
 4. Att få en tjänstefördelning som det går att bygga ett schema på.

Därefter tar vi hänsyn till er individuella önskemål.

* Om inte annat överenskommits.

Klicka på nedanstående länk för att fylla i (går inte att öppna från iphone om du inte går via Office365) – Fyll i detta senast 180415.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNFBSTU82OFM0NkNaNUFXUVRVNzRHNlFGOC4u

Biblioteket iordningställt som matsal och grupprum

Biblioteket är nu iordningställt/inrett för att även kunna vara matsal för elever som ej klarar av att äta i stora matsalen av olika anledningar. Skall elever äta i biblioteket, sker det med vuxens närvaro. Biblioteket kan mao fungera som en extra matsal mellan kl 11.00-13.00.

Om man använder biblioteket som grupprum – så ska det vara vuxen närvarande eller mkt noga koll före och efter hur ordningen är i salen. Ev. stökighet och förstörelse måste markeras och följas upp av den lärare som använt salen för elever.

Miljöutbildning genom Absolicon

Absolicon bjuder in till miljöutbildning lördag den 14/4 med bland annat meterolog Pär Holmgren. Skolan kommer att få några guldbiljetter där allt ingår (inkl mat) – först till kvarn gäller. Läs mer här: http://www.absolicon.se/absolicondagen/

Vänd er till Johan – han kommer att få ”Guldbiljetterna”. Om ni väljer att gå på detta kommer ni att få komptid timme mot timme.


Att fira

 • Eleverna har gjort fantastiska knivar i slöjden (åk 9)

Knivar


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

 

A-lag

V.13 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

V.15 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

Ämneslag

Nu är det klart att Härnösands kommun kommer att sluta avtal med Schoolity som lärportal – läs mer här om ni är nyfikna: https://www.schoolity.com/ 

Det innebär att vi kommer att kunna lägga in rubrikmallar i lärportalen för hur LPPerna ska se ut för alla elever på skolan inför hösten. Det innebär att vi behöver följa upp, utvärdera och revidera de rubriker vi har i vår LPP-mall idag. Detta ska göras på ämnesmötestiden v.13 och/eller v.15 (Ni använder så mkt tid ni tycker att ni behöver dessa veckor.). Ert uppdrag i ämnesgruppen är alltså att diskutera och ge förslag på vilka rubriker ni vill ha och förändra inför nästa läsår. Utifrån era förslag kommer skolledning och spec.-gruppen att revidera våra nuvarande rubriker.

Respektive ämneslag skriver ett protokoll med era förslag till revidering som mailas senast fredag v.15 till Erik J.

V.13 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen – revidering av LPPer

V.15 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen – revidering av LPPer


Att göra på mentorstid

Genomgång av skåpnycklar för alla elever

Alla mentorer ska skriva upp skoskåps- och elevskåpsnr för alla elever på de listor ni mentorer fått i era fack. Eleverna byter ibland skåp utan att säga till – och det är viktigt att vi i skolan har kolla på vilka skåp eleverna har. Se listor i facken och enkel instruktion om skåpnycklarna i mailet om detta Sjökort.

Brukarundersökningen – mycket viktigt att alla elever gör den!

Under v.13 och v.15 ska tid avsättas för att eleverna i åk 8 ska göra brukarundersökningen. Under v. 13 till v. 16 kan eleverna i åk 7 och åk 9 göra det.

För åk 8  – se information i mailet för detta Sjökort.

För åk 7 och 9 så kommer eleverna att få ett personligt mail från Incito till sin skolmail – mailet kommer någon gång under v.13.

För åk 9 – gå igenom tider för teater under onsdag och torsdag – se ovan

 


Veckans tips 

Vi väljer hur vi möter utmaningar och motgångar:

Bland det viktigaste vi kan ge eleverna är ”grit” – ett driv – uthållighet – beslutsamhet – ”djävlar anamma” – tåga – om vi och våra elever tog sig an sina skolutmaningar på det här sättet skulle vi nog ha en annan skola i Sverige:


Detta händer under veckan (v.13)

 • Mån – 14:00-15:00 forts MBL11 ang ersättning nationella prov. Ansvar Skolledningen
 • Tis – 08:00-12:00 – Emil Pettersson från UNF informerar elever i Ljushallen.
 • Tis – 10:00-12:00 – Yrkesmässa på Parkaden för åk 8 Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – till och med fre v.15 – Erik Ledig Johan V. Tf.
 • Ons – 10:00-11:00 – teater på gymnasiet för 9A Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – 13:00-14:00 – teater på gymnasiet för 9B och 9D Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – 15:40-17:00 Tid för att fylla i mitterminsuppföljning samt F-varningar Ansvar respektive ämneslärare.
 • Tors – 13:00-14:00 – teater på gymnasiet för 9C och 9E Ansvar undervisande lärare vid tillfället.

Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela veckan PRAO åk 8 – 8 C och D
 • Tis – 15:20-16:20 – Handledning all resurspersonal Ansvar Marie B och all resurspersonal.
 • Ons – 08:00-12:00 – Nationella prov i No för åk 9 Ansvar Alla No-lärare samt skolledning.
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – Kort info, tid för egen planering. Ansvar Skolledning

Planering framåt

 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • v.15-16 – Ämneslärare ska fylla i överlämningsmaterial för elever som ska till IM (med vissa undantag) – de som berörs kommer att kontaktas av Spec.gruppen.
 • V.17 – Besök från Sydafrika 23-26/4 (de kommer på kvällen den 23:e och åker på morgonen den 26:e)
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

 

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.
Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden
• Gör ditt bästa
• Efterfråga feedback
• Ge feedback
• Fira framgångar

Sjökortet v12 – 19-23/3

Sjökortet1

Allmän information 

Sydafrikabesök – att göra på mentorstiden

sydafrika

Den 23-26/4 kommer 16 elever och 4 lärare från Cornwall Hill Collage i Sydafrika att besöka oss på Hedda Wising. Vi hoppas detta kan leda till ett långsiktigt samarbete och kanske ett utbyte på sikt.

Inför detta behöver vi värdfamiljer för eleverna. Peppa och prata med era elever om detta på mentorstiden. De som är värdfamiljer / värdelever kommer även att  vara med på de aktiviteter som vi genomför med besökarna under de två dagar de är här (om man som elev inte har någon examinationman måste ta). Läs om föreslaget programinnehåll på hedda undervisning.com Där finns även en länk för att göra en intresseanmälan för värdfamiljskap. Det är deadline för intresseanmälan måndag v.13  – 26/3.

De elever som är värdelever kommer att ha större chans än övriga att följa med till Sydafrika om det blir en mindre testresa redan under nästa läsår. Vi jobbar på att det ska bli det – men det är ännu inte klart.

Alla mentorer ska även maila ut info till alla föräldrar om detta – bifoga då länken till informationen: https://heddaundervisning.com/2018/03/16/vardfamiljer-for-elever-fran-sydafrika-sokes-mellan-23-4-och-26-4/ 

Mitterminsuppföljning deadline torsdag v.13

I mailet med länken till det här Sjökortet finns underlagen för att fylla i mitterminsuppföljningen. Klicka på länken för att fylla i – mycket viktigt att ni utgår från bifogade PDF-listor med eleverna så att ni markerar rätt elev på rätt rad.

Utöver den tid ni själva väljer att göra detta så ska ämnesmötestiden v. 12 och A-lagstiden och konf.tiden v.13 användas till detta tillsammans med att skriva F-varningar. Torsdag v.13 är det definitiv deadline.

Brandutbildning för elever i åk8 – vi ber om ursäkt för den sena informationen

Räddningstjänsten vill komma ut och ge brandutbildning till alla elever i åk 8. Den tid som passar med dem utan att krocka med andra aktiviteter / examinationer är nu på måndag och tisdag. Brandutbildningen är 60 min i Gradängsalen O117. Tider för resp klass enligt följande:

 • Måndag 2 klasser. 8C 10.00 -11.00. 8B: 13.05 – 14.05.
 • Tisdag 2 klasser. 8A 10.50 -11-50. 8D 13.20 -14.20.

Diskussionsuppgift för all resurspersonal (inkl A-lag åk9)

Förra veckan diskuterade A-lag 7 och 8 vilka möjliga arbetsuppgifter de kan tänka sig ett utvidgat resursuppdrag där mentorskap ingår kan innebära. Nu vill vi ha in samma input från er som arbetar som resurspersonal på skolan. Maila Erik och Johan vad ni kommer fram till.

 


Att fira

 • Allt klotter på skolan är bortstädat – nu ser vi tillsammans till att det får förbli så!!
 • Genomförandet av det nationella proven rullade på bra!!

A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Möte i A-laget.

Ämneslag

Enskilt arbete – fokus F-varningar och Mitterninsuppföljning


Att göra på mentorstid

Sydafrikabesök

Informera om Sydafrika-besöket 23-26/4 och att vi behöver värdfamiljer (se ovan).

Skicka hem informationen till alla föräldrar – skicka länken som nämns ovan.

Brandutbildning för åk 8

Informera era elever om brandutbildning mån och tisdag – se tider för resp klass ovan.


Veckans tips 

PreziPrezi – ett bra gratisverktyg för mer variationsrika och flexibla digitala presentationer. Här är ett exempel på när vi skulle presentera skolans trygghetsarbete och värdegrund utåt (länken går inte att öppna i ipad eller iphone utan konto hos Prezi – men det funkar utmärkt på PC eller appledator):

http://prezi.com/conxn5dp6tgs/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Varför använda Prezi?


Detta händer under veckan (v.12)

 • Mån – 10:00-11:00 – Brandutbildning 8C Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Mån – 13:05-14:05 – Brandutbildning 8B Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 10:50-11:50 – Brandutbildning 8A Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 13:20-14:20 – Brandutbildning 8D Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – Kort info, därefter övning i ”Påtala” Ansvar Skolledning samt Marie B

Planering framåt

 • V.13 – 10:00-12:00 Tisdag Yrkesmässa åk 8 på Parkaden – mer info från SYV kommer
 • V.13 – Torsdag – deadline F-varningar och Mitterminsuppföljning.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.17 – Besök från Sydafrika 23-26/4 (de kommer på kvällen den 23:e och åker på morgonen den 26:e)
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan

Sjökortet v9-11 – 26/2 – 16/3

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka efter lovet

Hoppas ni alla haft ett bra lov med mycket vika varvat med trevliga vinteraktiviteter med nära och kära. Nu kör vi igen i tre veckor sedan är det lov igen!

Inför medarbetarsamtalen

Vi kommer att försöka boka in alla medarbetarsamtal under v.11-13 och ser fram emot spännande och intressanta samtal med er alla. Innan dess ska alla ha fyllt i självskattningen och och eventuella önskemål om vilka frågor man vill ta upp från RUS-samtalet (viktigt så vi kan förbereda oss). För de som inte gjort självskattningen hålls inga medarbetarsamtal. Se info i mailet om Sjökortet v.9-11.

Skolråd 

Onsdag den 14/3 är det Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. Respektive A-lag – meddela Erik eller Johan snarast vila representanterna för vårterminens skolråd är.

Ökade färgkopiekostnader

Färgkopiekostnaderna har ökat dramatiskt. Med mycket goda möjligheter att dela material digitalt med eleverna borde kopieringen, i synnerhet färgkopieringen, minska istället. Viktigt att alla funderar på när färgkopiering verkligen är nödvändigt.

Viktigt att meddela varje dag man är sjuk

När man är sjuk ska man vara hemma och krya på sig – det är jätteviktigt! Men det är också viktigt att man meddelar tydligt till Agneta varje dag man är borta eller de dagar men säkert vet att man kommer att vara borta. Om man inte gör det är det mkt svårt att veta hur vi ska lösa vikariefrågan.

Välkommen till IKT-workshops med IT-pedagoger – Marlene och Björn

Efter Sportlovet kör vi igång med våra It-workshops igen på Johannesberg i lokalen Lönnen (ingång vid trafikenheten och sedan vänster). Det kommer att vara en del Office 365 och Forms, en del iPads och en del SmartBoard/Notebook pass. Nytt är också att det kommer att finnas ett pass som visar lite hur man kan jobba med flippad undervisning.

Man anmäler sig som vanligt via Insidan under Arbetsstöd -Utbildningar för Anställda -Utbildningar inom Skolförvaltningen –IT workshops. Det går också att klicka på följande länk för att komma till anmälan. https://insidan.harnosand.se/arbetsstod/utbildningarforanstallda/utbildningarinomskolforvaltningen/itworkshopparforpedagoger.4.413780bb161d894ab474bc98.html

Överlämningsinfo inför gymnasiet från v. 11 till och med v. 14

Från och med v.11 fram till måndag v.15 (9/4) ska överlämningsinformation inför övergång till gymnasiet förberedas / fyllas i. Carina, Marie och Marie fyller i den allmänna överlämningsinformationen (i dialog med mentor då det behövs) i ett blankett material. Alla ni ämneslärare kommer att få fylla i ämnesspecifik information för främst de elever som ska gå IM (med vissa undantag) i ett annat blankettmaterial. För vilka elever det gäller får ämneslärare veta av spec.

Allt materialet är nu digitaliserat för att göra det enklare och snabbare att fylla i samt lättare att följa upp. Materialet är nu ett och samma för hela kommunen. Mer information om detta inkl länkar kommer inom kort via mail.

Nya medarbetare

Från och med måndag morgon så har vi 4 nya (och nygamla) medarbetare hos oss – vi vill önska dem mycket välkomna till oss på Hedda:

 • Kalle börjar som resurs i 7D samt stöttning i mentorskapet till Tobias – till att börja med fram till sommaren.
 • Carola börjar i cafét med Erika och kommer att vara stöttning i mentorskapet till Kajsa fram till sommaren.
 • Mia börjar som resurs istället för José i 7-9B mån-ons.
 • Joakim provundervisar i Eng, Sv och BAS tillsammans med Rut, Ann-Sofi, Erik, Benjamin och Victoria, eventuellt fram till sommaren.

Att fira

Att solen är på väg tillbaka och den första dagsmejan har satt in 🙂

dagsmeja


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

Konf.tid onsdag: Diskutera och punkta upp vilka arbetsuppgifter och ansvar ni i respektive a-lag kan tänka er vore bra om resurspersoner kan ta över från er lärare / mentorer. Detta för att ha ett bra underlag när vi börjar skapa ramarna för de nya resurstjänsterna inför hösten.

Se till att alla punkter protokollförs och mailas i protokollet till Erik.

Ämneslag

Ämnesmötestid – möte i ämnesgruppen.


Att göra på mentorstid

Mentorer åk 9 går igenom mail från Johan med info inför nationella prov i Svenska

Alla mentorer går igenom och diskuterar förväntansdokumentet samt konsekvenstrappan. Diskutera med eleverna vad som krävs för att att alla ska följa dessa regler.


Veckans tips 

Intressant ur lärarnas tidning om vem som gör läxorna – elever eller föräldrar:

http://lararnastidning.se/vem-betygsatter-du-eleven-eller-foraldrarna/ 

läxhjälp2


Detta händer under veckan (v.11)

 • Mån – Mentorstid – Viktigt att mentorer i åk 9 informerar om nationella provet (se mail från Johan 8/3) Ansvar alla mentorer i åk 9
 • Tis – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – A-lagstid – se arebtsuppgifter ovan. Ansvar alla A-lag.
 • Ons – 16:30 – Facklig tid Ansvar alla lokalombud
 • Ons – Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • Tors – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Tors – 15:30-16:30 – Gemensam MBL19 och 11 med Wendela ang ersättning förrättning av nationella prov. Plats  – WendelaHellmanskolan
 • Fre – MBL11 och 19 lokalt, se kallelse.

Planering framåt

 • V.13 – Fredag – deadline F-varningar – ny blankett kommer under v.11.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.

Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.

Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.

Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden
• Gör ditt bästa
• Efterfråga feedback
• Ge feedback
• Fira framgångar

 

Sjökortet v8 – 19/2 – 23/2

Sjökortet1

Allmän information 

Inför utvecklingssamtal – öva/förbered inför samtalet på mentorstid

Efter att ha gått igenom alla elevers (i åk 8 A, B samt åk 9) självskattningar i deras inlämningsmappar framgår att det är väldigt ojämnt hur mycket eleverna har förberett sig genom att fylla i sina självskattningar.

Använd mentorstiden till att låta eleverna komplettera och fylla i sina självskattningar så att underlag finns inför samtalen. De elever som gjort det (i vissa klasser endast 50% av eleverna) kan öva två och två att utifrån självskattningen berätta hur de själva ser på sin utveckling i skolan. Se även till att alla går igenom checklistan inför samtalen. Hitta checklistan här.

Skolråd 

Skolråd2

Den 14/3 och 3/5 är det skolråd under vårterminen. Tid 18:30-ca 20:00. Plats sal O112. Skolrådsrepresentanter för vårterminen ska utses av resp A-lag. Föreslagen agenda för det första skolrådet kan läsas här: https://heddaundervisning.com/2018/02/15/skolrad-14-3-kl-1830-ca-2000/

Fokus på riktat stöd-tid och BAS-lektioner – samt hur omprovstid ska användas

Allt oftare nämner elever i olika sammanhang att de gör olika examinationer eller arbetar med andra ämnen än Sv/Ma/Eng på riktat stöd resp. BAS-lektionerna. Det är inte OK. Många elever har i sina åtgärdsprogram/extra anpassningar inskrivet att de ska jobba med Sv/Eng på BAS eller Sv/Eng/Ma på riktade stödtiden. Ofta görs också överenskommelser med elever och föräldrar att dessa pass ska läggas extra fokus på. Därför är det mkt viktigt att om annat görs än det dessa tider är avsatta för så måste man som lärare ha koll på att inga ÅP eller extra anpassningar eller andra överenskommelser styr vad eleverna gör under dessa pass.

Omprov ska endast hållas på omprovstid eller ordinarie lektionstid. 

Ny lärare i Ty samt vissa schemajusteringar pga detta från v.9

Viktigt at ni informerar era elever som läser tyska om följande: Från och med v.9 börjar Christine Wusch som lärare i tyska hos oss. Vi kommer under vårterminen att dela henne med Gymnasiet och för att det ska fungera så görs vissa justeringar i schemat för de elever som läser tyska (ej spanska eller franska). Följande justeringar har gjorts (syns från v.9 i det digitala schemat):

För år 7: Språkpasset måndagar kl 10.00-11.00 ersätts med ett pass studietid/läxtid. Ansvarig för passet FNTE, sal 224.

Halvklasstimme tyska tisdagar är förlängs med 10 min för respektive undervisningsgrupp 10.55-12.05// 12.10-13.20.

Detta innebär en ”skuld” till elever som läser tyska på 50 min /v under resterande del av vt-17. Detta kompenseras under kommande läsår.

För år 8: Inga schemaförändringar.

För år 9: Undervisning i tyska tisdagar kl 14.15-15.15 utgår. Lektionen placeras som en morgonlektion onsdagar kl 08.00-08.50. sal 224.

Instruktion till hur man gör en GAP-analys

För att göra en GAP-analys så kan man behöva stöd första gången. Här finns ett metodblad för hur du/ni jobbar med GAP-analysen som metod.

För att dokumentera era GAP-analyser så är Incitos verktyg för detta jättebra och vi får resultatet rakt in i vårt Systematiska kvalitetsarbete. Två instruktionsfilmer har gjorts för detta – en kortversion (5:17 min) om man bara vill se stegen och en långversion med lite instruktioner vad man ska / kan tänka på. Här nedan ser du kortversionen. Om du vill ha den mer ingående instruktionen klickar du bara på länken under filmrutan.

Klicka här för att öppna långversionen (14:13 min).

Inför medarbetarsamtalen

Efter MBL i onsdags har vi samsyn kring att vi inför medarbetarsamtalen kommer att skicka ut ett självskattningsformulär utifrån den kompetensprofil vi tog fram tillsammans med Värdeskaparna. Den ska alla fylla i så att Erik och Johan kan göra en skattning innan samtalen. Alla kommer dessutom att få välja 3 områden som känns extra viktiga att prata om utifrån RUS-materialet. Mer info om detta i separat mail.

Inför gemensamma aktiviteter på konfdagar i juni

Info om aktiviteter på konfdagarna i juni samt förslag att ta ställning till kommer att skickas ut i separat mail.

 


Att fira

Att friluftsdagen i torsdag blev en jättefin dag – välarrangerad och härligt väder!! Tack alla ni som gjorde det till en bra dag för alla!

Vårdkasen


Tid för lära- och görafrågor

Vid onsdagens (180214) GAP-analys med värdeskaparna så beslutade vi gemensamt att vi skulle skilja på Lära- och Görafrågor. Därför gäller följande för A-lagstid och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är var och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

 

A-lagstid tisdag: A-lagstid utgår för A-lag åk 8 och 9 pga utvecklingssamtal. A-lag åk 7 har gemensam A-lagstid.

Ämneslag

Egen planeringstid – möjlighet till fritt samarbete.


Att göra på mentorstid

Se till att eleverna förbereder sig inför utvecklingssamtalen – se överst i detta Sjökort samt instruktionerna i förra Sjökortet.

För åk 7 – ett elevskyddsombud för varje klass ska nomineras och meddelas Lena Bylund och P-O Tidstrand. Därefter lottas två elevskyddsombud för skolan. Läs mer om elevskyddsombud här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/elevskyddsombud/#2 


Veckans tips 

Vi blir bättre på vad vi tränar på – då är det viktigt att fundera på vad vi väljer att träna på:

 


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan inför utv.samtal – enskilda förberedelsesamtal med elever.
 • Mån – Mentorstid – förbereda inför utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer
 • Tis-Ons – 08:00-17:00 – Utvecklingssamtal 8A-B samt hela åk 9 Ansvar resp mentor
 • Ons – 9A utför test av nationellt prov i Svenska mellan 08:00 och 12:00 i sal O221 (all annan undervisning utgår denna tid)  Ansvar Erik J, Börje N och Ann-Sofie F

Planering framåt

 • V.9 – Utvecklingssamtal för 8C och D samt åk 7 – se Sjökortet v.5  och i det gemensamma kalendariet Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L
 • V.10 Sportlov
 • V.11 – Ons. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att vi alla följer samma upplägg kring utvecklingssamtalen.

 

Vår värdegrund – Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.

Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden
• Låt dig utmanas
• Påtala
• Agera förebild

Sjökortet v7 – 12/2 – 16/2

Sjökortet1

Allmän information 

Tider och rum/salar för utvecklingssamtalen

Efter att fått flera frågor och kloka förslag kring tiderna för utvecklingssamtalen så öppnar vi för att ni gärna får boka samtal när som helst under de dagar vi planerat in samtalen. Det skapar bättre möjlighet till flexibilitet för er, sprider extrabehovet av rum/salar under en längre tid samt kanske minskar stressen för er.

Viktigt dock att ni meddelar Agneta eller själva gör upp med resurspersonal när ni behöver ersättare ni undervisningen.

Inför utvecklingssamtal – betyg bedömning av examinationer

Inför utvecklingssamtalen är det mycket viktigt att alla utgår från samma riktlinjer vad gäller terminsbetyg, bedömning och feedback etc. Därför är det extra viktigt att vi gör lika vad gäller några punkter. Två av dessa punkter är:

 • Terminsbetyg. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om termiknsbetyg:
  • Terminsbetyg bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i förhållande till de områden undervisningen berört till och med den aktuella terminen – alltså inte endast den senaste terminen. 
  • Detta ligger helt i linje med Skolverkets förklarande film om terminsbetyg och det innebär att det i praktiken ska till mycket speciella skäl till att en elev får ett avsevärt lägre betyg (2 betygssteg eller mer) från en termin till en annan, i synnerhet om eleven endast gjort mindre missar på examinationer eller liknande.
 • Poäng på prov/examinationer. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om omdömen och poäng på examinationer
  • Omdömen på examinationer/kunskapsprövningar ska alltid vara baserade på och kommunicerade utifrån de nationella kunskapskraven och inte utifrån andel poäng eller liknande. Eleven ska genom de omdömen de får tydligt veta vilka färdigheter/förmågor som behöver utvecklas eller vilka kvalitéer som behöver förbättras inför nästa kunskapsprövning eller betygssättning i ämnet. 
  • Detta innebär att man inte har poängräkning på examinationer – och att man i synnerhet inte får ett lägre betyg än föregående termin för att man fått si eller så många poäng på den sista examinationen.

Inför utvecklingssamtalen – material

Här är materialet inför utvecklingssamtalen. Här nedan kan ni öppna dem för utskrift:

Inför utvecklingssamtalen – skolverkets allmänna råd mm.

Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare deltar aktivt. Det är därför mkt viktigt att ni ger eleverna tid att prata med er alla om hur de ligger till i respektive ämne.

Det 10 timmar som är avsatta för samtalen bör innebära god tid för alla mentorer att sitta  minst en halvtimme med respektive elev och föräldrar och ändå hinna bensträckare och rast.

Läs mer om utvecklingssamtalet i skolverkets allmänna råd (sid 10-16)  – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Ordning i biblioteket och grupprummet längst bort i N-korridoren

Böcker1

Det har varit en hel del förstörelse och stök i biblioteket och i grupprummet längst bort i N-korridoren. Allt ifrån intryckta friskluftsgaller, bucklor i Whiteboarden och till förstörda böcker och möbler. Det är inte OK! Om man öppnar för elever till dessa rum så ansvarar man för att de sköter sig, att salen låses då lektionen är slut och man ser till att salen lämnas i samma ordning som man vill ha den när man kommer dit nästa gång.

Låset kommer att bytas ut i biblioteket så att man får hämta nyckel hos Agneta när man ska dit. Det innebär att man måste planera när och hur man ska använda biblioteket som lokal.

Matsalspraktiken för åk 8 är obligatorisk

matsal

Det är viktigt att alla elever i åk 8 förstår att matsalspraktiken är obligatorisk för alla. Nästa år kommer även fler årskurser att ha matsalspraktik.

Medarbetarsamtal

Inom kort kommer Johan och Erik att börja kalla till medarbetarsamtal. Vi gör nu en översyn av hur fördelningen ser ut – vem som har personalansvar för vem. Vi återkommer när den översynen är klar.

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Att vi får skicka 3 elever till Pythagoras Quest på Sandö!!  🙂 Vi håller tummarna!

http://www.pythagorasquest.se/ 

 


A-lag 

A-lagstid tisdag: Tid till egen planering / fritt samarbete

Ämneslag

För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb och ge er och eleverna så lite avbrott som möjligt om någon är borta så måste vi ha vikariepärmar/vikariematerial. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Följande ska finnas för varje ämne:

 • Ämne
 • Ämnesområde / moment
 • Årskurs materialet passar till (kan spänna över flera årskurser)
 • Beräknad tidsåtgång
 • Beskrivning av uppgiften – Hur, Vad, När, Varför, etc.
 • Syfte med uppgiften

Tänk på att materialet måste kunna tillgängliggöras även digitalt – Word, PDF, Film, Länk till externt material/hemsida/youtube, Länk till annan plats i Sharepoint, etc.

Vikariepärmen ska finnas på Exp. Agneta förbereder pärm för detta.

Det digitala materialet läggs upp här i mapp för resp. ämne:  https://harnosand.sharepoint.com/:f:/s/hedda/Enf7aNUlaLdCrQrJmCk-IJoBqBlrGMXaMTM9JP-FONo8gQ?e=sfKwUC 

Om man är osäker på hur man gör finns instruktionsfilmer här:  https://heddawisingskolan.com/instruktioner-och-lathundar/ 

Ansvar: alla ämneslärare


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Mycket bra webbsida/tjäsnt för att skapa begreppsordlistor på andra språk för nyanlända elever – se instruktionsfilm:

 


Detta händer under veckan (v.7)

 • Mån – Mentorstid – mentorer åk 8 – påminna om att Matsalspraktiken är obligatorisk. Man får ogiltig frånvaro om man inte är där. Ansvar att informera mentorer åk 8.
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdag) Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Värdeskaparna kör Workshop med oss alla om hur man gör en GAP-analys  Ansvar Skolledningen
 • Tors – Vinterfriluftsdag – se info från Patrick/Magnus/Kenneth Ansvar alla involverade i vinterfriluftsdagen
 • Tors – Elever åk 6 från Geresta och Brännan kommer på besök på skolan. De äter även lunch på Hedda. Ansvar Johan V, Brittis H-J och Erik F

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5  och i det gemensamma kalendariet Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att vi alla följer samma upplägg kring medarbetarsamtalen.

Vår formulering i värdegrunden:

Gemensamt arbete

Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal

Sjökortet v6 – 5/2 – 9/2

Sjökortet1

Allmän information 

Att göra på mentorstid eller senast onsdag denna vecka – Val av aktivitet på friluftsdagen 15/2

Nu ligger en enkät ute på HeddaUndervisning.com för val av aktivitet på friluftsdagen den 15/2. Viktigt att eleverna gör sina val senast onsdag denna vecka – om ni inte vet att ni kommer att kunna göra detta under lektionstid med era elever senast onsdag så se till att ge eleverna tid att göra det på mentorstiden. Se länk till enkäten här:  https://heddaundervisning.com/2018/02/02/vinterfriluftsdag-torsdag-15-2/ 

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Sydafrika hand

 

Att det nu är helt klart att vi får besök från Sydafrika i slutet av april – 16 elever och 4 lärare. 🙂 Nu hoppas vi att vi kan få till ett lite långsiktigare projekt av detta så att vi kan skicka en delegation dit också !!


A-lag 

A-lagstid tisdag: Diskutera schema- och tjänstefördelningsförutsättningar inför nästa läsår. Underlag för diskussuon kommer ut via mail under måndagen.

 

Ämneslag

Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Ibland vill man använda bara delar av bilder som man hittar på nätet, har i sin mapp eller på annat sätt kan öppna på datorn – här är en kort instruktion till hur man hittar och använder datorns eget klippverktyg:


Detta händer under veckan (v.6)

 • Mån – Mentorstid – Gör val till friluftsdagen den 15/2 samt underlag inför utvecklingssamtal (om det inte hanns med förra veckan). Se ovan. Ansvar alla mentorer
 • Mån –  10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Alla ämneslag ska presentera de aktiviteter / åtgärder de tänker vidta för att minska diskrepansen mellan antal elever som inte antas nå målen vid mitterminsuppföljningen och terminsbetygen (se förra Sjökortet)  Ansvar resp. ämneslag

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 – Ämnesmötestid – För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb så måste vi ha vikariepärmar. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Ansvar: alla ämneslärare
 • V.7 Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdagAnsvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare
 • V. 7 – Tors (15/2) – Vinterfriluftsdag – med info från Patrick.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5   Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Alla ämneslärare ska avsätta individuell tid för varje elev för ett kortare samtal för att prata om utvecklingen i resp. ämne. Se instruktionen i Sjökortet v.5.