Sjökortet v25 15/6-18/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Genomgång av program för veckan
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du från i höst våra mål och strategier – utifrån nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Planering för veckan

Här här hittar du programmet som skickades ut i torsdags: Planering medarbetare sista dagarna

Inför ämnes- och temaplaneringen

I mailet om det här Sjökortet hittar du den gemensamma ämnes/terminsplaneringen ni gjort tidigare.

Temaplaneringen – ämnen

Här hittar ni den Power Point-presentation som visades då temaperioderna presenterades. Där hittar ni även vilka ämnen som har tema resp period: https://harnosand-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/ETcx8UlCfYFEodvu1Ris4qMBstpMX2zP_o_P8u-F2k5Iiw?e=TKo9BL

Mer info om detta kommer på tisdag morgon.


Ämneslag

 • Se planering för sista veckan ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se planering sista veckan ovan.

Att göra på mentorstid

 • Sommarlov för eleverna – snart även för er 🙂

Veckans tips 

Edutopia

Intressant om hur vi blir bättre på feedback men med mindre arbetsinsats – ta med detta i ämnesplaneringen och temaplaneringen:


Detta händer under veckan (v.25)

Se planering för veckan ovan.


Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Snart är det sommarlov 🙂

 

 

 

 

 

Sjökortet v24 8/6-12/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inför sista skolveckan
 • Inför konf.dagarna
 • Inför avslutningsmiddagarna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorEleverna upplever att de är trygga i skolan.

Aktiviteter / åtgärder:

 • Elevhälsan omstrukturerar sin arbetsmodell för att komma närmare verksamheten och A-lagen.
 • A-lagsledare införs (2 i varje A-lag – varav en är med en Spec.ped med i EHT).
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8.
 • Arbeta med skolans värdegrund utifrån följande:
  • Elever gör egna case som kan diskuteras, ca 1 gång i månaden på mentorstid för att hitta ungdomarnas egen verklighet.
  • Skapa diskussionskort med händelser/beteenden som är kopplade till skolans värdegrund att regelbundet diskuteras.
  • 4-hörnsövningar med lätta frågor. Kan kopplas till Kahooten ”I min klass”.

Planering avslutningsveckan

Här är planeringen (samma som i tidigare mail/meddelande):

Planering sista skolveckan vt20

All information som ska ut på A-lagsnivå eller klassnivå. se till att den kommer ut så att inget sånt missas.

Göra riskbedömingar  

Glöm inte att alla aktiviteter utanför skolan ska riskbedömas. Det gäller smitingendag, nattvandring, hedda race, etc. Allt är kanske inte helt riskfritt – Här finns rutinen och checklistan – se till att fylla i den A-lagsvis eller klassvis beroende på hur ni organiserar er. Lämna in ifylld lista till exp senast 2 dagar före aktiviteten.

Utstädning 

Se förra Sjökortet eller rutinen som gäller från nu och inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Utvärderingar av hemklassrum

Se till att alla elever gör utvärderingen av hemklassrummen – påminn eleverna om att detta är en del av deras elevinflytande i skolan. Se nedan hur många som har gjort enkäterna i respektive klass.

 • 20A – 24 av 30 har gjort
 • 20B – 24 av 31 har gjort
 • 20C – 25 av 32 har gjort
 • 20D – 26 av 30 har gjort
 • 21A – 25 av 30 har gjort
 • 21B – 25 av 28 har gjort
 • 21C – 13 av 27 har gjort
 • 21D – 6 av 24 har gjort
 • 22A – 6 av 29 har gjort
 • 22B – 21 av 26 har gjort
 • 22C – 22 av 28 har gjort
 • 22D – 25 av 28 har gjort

 


Ämneslag

 • Läs på om de nya kursplanerna inför hösten 2021 – se länk ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lagstid endast för åk 9 – planering sista veckan, avslutning och åk 9s avslutningsfest.

Att göra på mentorstid

 • Se till att göra utvärderingen av hemklassrummen – i synnerhet 21C, 21D och 22A.
 • Gå igenom planeringen för sista skolveckan

Veckans tips 

Skolvärlden

Intressant om grovt språk mellan elever i skolan – kanske nåt att titta på? https://skolvarlden.se/artiklar/caroline-och-jeanette-har-hittat-ett-satt-att-stavja-krankningar


Detta händer under veckan (v.24)

Planering för avslutningsveckan – allt som gäller elever – se ovan och tidigare utskick.

 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – se över resultat utvärderingar – Ansvar Skolledningen 
 • Fre – 12:30-13:15 Avslutningsfika / brunch inkl avtackning Ansvar Skolledningen 
 • Fre – 13:15-och framåt – Egen planeringstid – samla ihop läsåret. Ansvar resp medarbetare

Aktuella enkäter att göra

 • Utvärdering av hemklassrum för medarbetare – deadline tisdag 9/6 kl 23:30
 • Utvärdering av A-lagsorganisation med A-lagsledare – deadline tisdag 9/6 kl 23:30

Viktiga påminnelser

 • Göra riskbedömningar

 

 

 

 

 

Sjökortet v23 1/6-5/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo – inga nya kursplaner inför hösten!!!
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Planering sista veckan

I den gemensamma kalendern håller planeringen för siste veckan på att växa fram. Förhoppningsvis är den helt klar näste vecka.

Kompledigt för 19/3-23/3 – planering utöver ramtid 

Torsdag 18/6 slutar all pedagogisk personal vid lunch och eftermiddagen tas ut som komp för tiden i slutet av mars  då det planerades inför ev. distansundervisning.

Utstädning av skåp

Se förra Sjökortet eller rutinen som gäller från nu och inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Avslutningssamkväm i kollegiet

Pga Corona så gör vi inget gemensamt allihop i kollegiet – även om det vore jättekul att göra nåt alla tillsammans allihop. Vi kommer istället avsätta 200 kr per anställd att göra nåt tillsammans i A-laget. Mellan fredag e.m. 12/6 till tors e.m. 18/6 (även helgtid om ni vill) så bekostar skolan om ni hittar på något A-lagsvis utomhus eller i skolans lokaler – men ett A-lag i taget. Pengarna kan gå till vad som helst som ni gör tillsammans – mat dryck, aktivitet, etc. så länge det inte är alkohol. Ni själva står för idéerna, partyt och tiden att ha kul tillsammans.

Riskbedömningar sista veckans aktiviteter

Under sista veckan planeras mkt roligt med eleverna. All är kanske inte helt riskfritt – Glöm därför inte att göra riskbedömningar för det ni gör utanför skolan sista veckan. Här finns rutinen och checklistan – se till att fylla i den A-lagsvis eller klassvis beroende på hur ni organiserar er. Lämna in ifylld lista till exp senast 2 dagar före aktiviteten.

Matleveranser sista veckan

Om ni vill ha matleveranser till olika aktiviteter under avslutningsveckan så måste det göras upp med Daniel innan så att han kan planera in det med köket och i vilken ordning det ska köras ut. Meddela honom senast fredag 5/6.

9:ornas avslutningsmiddagar

Nu har inbjudan till avslutningsmiddagarna kommit ut till era fack. Det är upp till er om ni vill och till vilka klasser ni går till bortsett från era mentorsklasser där ni förväntas vara med. I början av veckan kommer planeringen ut vilka vuxna som ska vara med och han vuxenansvar på resp middag förutom mentorerna. Det ska vara 4 vuxna på resp middag med ansvar.

Inga nya kursplaner inför hösten!!!

I covidbruset har en nog så viktig nyhet för grundkolan drunknat – blev klart för oss idag (se eftermiddag). Det blir inga nya kursplaner inför ht2020 – de kommer att börja gälla först ht2021!! Läs mer här: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs–och-amnesplaner/andrade-kursplaner-i-grundskolan#h-Vigerstodiimplementeringen


Ämneslag

 • Läs på om de nya kursplanerna inför hösten 2021 – se länk ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lagstid endast för åk 9 – planering sista veckan, avslutning och åk 9s avslutningsfest.

Att göra på mentorstid

 • Se nedan om det inte hanns med förra veckan?!

Snapchat och delning av bilder

Om ni hör nåt eller misstänker nåt för det vidare till oss i skolledningen.

 • I övrigt informera och planera inför ons/tors sista veckan.

Veckans tips 

BRIS

Bra tips och lite tankeväckare – alla längtar inte till sommarlovet bland eleverna…. https://via.tt.se/pressmeddelande/sommarlovet-kanns-hopplost-for-manga-barn?publisherId=1239792&releaseId=3260563

Känner ni oro för någon elev inför sommaren – kontakta EHT och tipsa elever om kurator såväl som BRIS https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/


Detta händer under veckan (v.23)

 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Forts utvärdering av läsåret utvärdera läsåret (hemklassrum, A-lagsledare, mm) – Ansvar Skolledningen 
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser – utvärdering av året – vad finns det mer behov av?! Ansvar Marie B (Erik J deltar preliminärt) 

Aktuella enkäter att göra

 • Enkäter inför konf.tiden kommer ut under mån/tis.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v22 25/5-29/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Samtalsstöd på KRIS-sidan

Här hittar man länkar till olika samtalsstöd främst riktat till eleverna: https://heddakrishandledning.wordpress.com/samtalsstod/ men flera av dem har även tjänster för vuxna.

Utstädning av skåp

Rutin för skåpstädning vid läsårsslut

Vid läsårsslut är det dags för eleverna att städa ur sina skåp. Vi gör detta efter varje skolårs slut eftersom vi inte vet hur hemklassrum och klassamansättningar kommer att se ut kommande läsår. Följande rutin gäller för att underlätta städningen för er.

Eleven ska städa sitt skåp.

 1. Tömma skåpet.
 • Ta rätt på sina tillhörigheter.
 • Eventuella skolböcker skall återlämnas till respektive ämneslärare.
 • Biblioteksböcker skall återlämnas till biblioteket.
 • Papper och övrigt skräp skall sorteras och kastas i respektive återvinningskärl.
 • Tillbehör till datorer (låneladdare, datormöss m.m.) återlämnas till Börje och Simon.
 • Elektronikskrot lämnas även det till Börje och Simon.
 1. Göra rent skåpet.
 • Sudda eller på annat sätt ta bort eventuellt klotter.
 • Ta bort eventuella klistermärken och annat så som tuggummin eller annat.
 • Sopa ut eventuellt grus och dam.
 • Torka rent på hyllor med fuktig trasa.

Mentors uppgift.

 1. Tillhandahålla städutrustning för eleverna – Trasor, hinkar, rengöringsmedel, sopsäckar m.m. finns i caféterian och återlämnas dit efter städningen är klar.
 2. Kontrollera – Kontrollera att skåpet är tomt och rengjort genom att ovanstående punkter är utförda.
 3. Godkänna – Godkänn städningen genom att låsa in skåpnyckeln i skåpet med huvudnyckel.

Rutinen finns inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Nu kan man se Schemat och nya klasser för nästa läsår

Nu är det preliminära schemat klart – man kan öppna kommande läsår (2020-2021) i Schoolity (gå in på Arktiv / Öppna – och välj sedan läsår).

De nya klasserna inför åk 7 ligger också inne om man går in på läsår 2020-2021.

Karriärstjänster nya uppdrag inför hösten – ansökan görs via insidan

Från och med måndag den 18 maj och fram till den 29 maj är ansökan till uppdrag som förstelärare eller lektor inom skolförvaltningen öppen. Annonserna ligger här på Insidan under Lediga tjänster.

Skolförvaltningen har tagit beslut om nya riktlinjer för dessa så kallade karriärtjänster.

Anledningen till de nya riktlinjerna är att:

 • Förutsättningarna för hur och vad vi får statsbidrag för har förändrats.
 • De riktlinjer vi har haft har gått ut.

De nya riktlinjerna har ett ökat fokus på skolutveckling och kollegialt lärande, och förstelärarens viktiga del i dessa områden. Något som ligger helt i linje med vad som är beslutat på nationell nivå.

Hur många uppdrag vi kan fördela på Hedda är ännu inte helt spikat. De utvecklingsområden vi vill satsa på på Hedda Wisingskolan är:

 • Uppföljning och fortsatt arbete med SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbete) lokalt på skolan utifrån SKUA-upplägget som presenteras i detalj i augusti.
 • Integrering av internationalisering i undervisningen på skolan samt planeringen av implementeringen av nya kursplaner (den senare tidsbegränsad).
 • Samarbete och samplanering inom NO-inst.
 • Ämnesövergripande samarbeten på skolan.

Läs mer på insidan och gör din ansökan via länkar där.

Informationsmaterialet ang de nya karriärstjänsterna finns här (samma som på Insidan): Riktlinjer Karriärtjänster

Kalendariet i Outlook

Kalendariet inför nästa läsår (lå 20/21) är nu uppdaterat i Outlook – följande finns inlagt för hela det kommande läsåret. De flesta av dessa punkter finns även i Schoolityschemat inför nästa år – arbetet med att lägga in i Schoolity pågår fortfarande.

 • A-lagstider (inkl kompensation för EHM-förlägning)
 • EHM-tider
 • Onsdags konf. inkl facklig tid.
 • Måndagsmöten
 • SKUA-tider (Språk och kunskapsutvecklande arbete) som vi har med Wendela
 • Lov
 • Preliminär planering höstlovet och januaridagar
 • Studiedagar
 • Planeringstid temaperioder
 • Temaperioder / Schemaperioder
 • Tid för utvärdering av temaperiod 1 och 2
 • MBL19 tider samt tid för fackliga möten 2ggr termin
 • RKA (risk och konsekvensanalys med skyddsombud
 • Brandskyddsrond
 • Skyddsronder
 • Elevrådstider
 • Klassrådstider
 • Tid för betygsinmatning
 • Tid för F-varningar
 • Nationella prov
 • Extra ämnesmötestider på konf.tid
 • PRAO-veckor

Kvar att lägga ut:

 • Planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet
  • Allmänt – framgång/kultur
  • Elevhälsans arbete
 • Kultur för eleverna

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd

Se nedan om det hinns med – annars ta det nästa vecka´7 eller på lektionstid.

Snapchat och delning av bilder

Om ni hör nåt eller misstänker nåt för det vidare till oss i skolledningen.


Veckans tips 

Vem bryr sig om forskning...

Mkt spännande och utmanande podcast från ”Jag vill vara en lärare som…” om att vara lärare: ”Vem bryr sig om forskning?” https://soundcloud.com/user-529612877/36-vem-bryr-sig-om-forskning?fbclid=IwAR2C8STBLl6WAD9PFkZVaCdaRxKAW8lFmPzob3BbSb2ZjHV0htWCMOaKjwE


Detta händer under veckan (v.22)

 • Mån – 13:00-16:30 EHT jobbar förlängd tid med strategiskt arbete / utvärdera läsåret Ansvar skolledningen / EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Börja utvärdera läsåret – Ansvar Skolledningen 
 • Tors – 08:00-13:30 – fortsatt uppföljning av läsåret och planering framåt Ansvar Skolledningen och EHT
 • Tors – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B

Aktuella enkäter att göra

 • Uppföljning av EHM och Elevhälsans arbete innan lunch måndag.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v21 18/5-22/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Samtalsstöd på KRIS-sidan

Här hittar man länkar till olika samtalsstöd främst riktat till eleverna: https://heddakrishandledning.wordpress.com/samtalsstod/ men flera av dem har även tjänster för vuxna.

Beställning av mat till sista veckan

Inför avslutningsveckan är det respektive A-lags ansvar att meddela köket om de har önskemål om avvikande lunchlösningar. Alla avvikelser för maten ska beställas senast 25/5.

Skype-presentation med blivande åk 7

På onsdag morgon kl 08:30 så samlas alla blivande åk7-mentorer i sal O107 eller O112 (beroende på ljuset) för att göra en Skypepresentation av er alla. Det blir en presentation för alla elever som vi gör tillsammans. Eleverna får veta vilken klass de hamnar i mitt på dagen på tisdag .Simon och Börje riggar med kamera och ljud och Erik J fixar Skypebokningen. Följande mentorspar är ju inplanerade:

 • Olov och Victoria  – klass 23A
 • Elisabeth och Janne – klass 23B
 • Anna F och P-O – klass 23C
 • Anna W och Tobias – klass 23D

Det är ju inte tänkt någon längre presentation, men jag tänker mig att följande kommer med:

 • Namn och blivande klass
 • Vilket ämne man undervisar i
 • Hälsa välkommen till den nya klassen.

Mail och meddelanden i Schoolity

Nu behöver man inte skriva i BCC-fältet för att vårdnadshavare inte ska se varandras adresser.

Betyg på enskilda uppgifter

Se vår gemensamma riktlinje kring betyg och poäng på enstaka examinationer. Hur tycker du att du förhåller dig till detta? Då och då hör vi från elever att de fått si eller så betyg på provet eller si eller så många poäng? Hur kommer det sig?

Våra gemensamma riktlinjer för betygssättning finns här – extra viktigt i betygstider: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

De riktlinjer vi har är formulerade utifrån att vi ska arbeta med formativ bedömning och formativa arbetssätt – läs intressant artikel här om formativ bedömning/formativa arbetssätt: https://www.skolaochsamhalle.se/flode/dylan-wiliam-till-den-formativa-bedomningens-forsvar/?fbclid=IwAR1uDiMjHJON_Sq4JaKc3NnCIQbDXKAxzaFI-fsZCT2Mx5xgINlpVgF2U2U

Inlämning av datorer åk 8 och 9 vid terminsslut

Eleverna i åk 8 och 9 ska lämna in sina datorer för översyn och vid terminsslut. Detta kommer att ske mån/tis sista veckan enligt nedan:

Inlämning av datorer vt20

Glöm inte att anmäla dig för körmedverkan

Prata med Elisabeth E ang körmedverkan inför avslutningen. Första repetitionen är på måndag 15:30 i musiksalen.

Förberedelser inför åk 9s avslut – dag ändrad

I onsdags sa vi att vi skulle ha ”diktarafton” nu på onsdag den 20:e inför åk 9s avslut. Det visar sig att det inte var någon bra dag då många inte kan vara med då. Diktaraftonen blir istället onsdag 27/5.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – egna uppslag. Tipsa dock om samtalsstöd som finns via KRIS-sidan (se ovan) med anledning av mordet förra helgen.

Veckans tips 

elevhälsan.se

Intressant uppslag om undervisning för att främja elevers psykosociala mående: https://www.elevhalsan.se/artiklar/skolkuratorn-tar-klivet-in-i-klassrummet.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Detta händer under veckan (v.21)

 • Ons – 08:30-ca 09:00 Presentation av mentorer i blivande åk 7 (i sal O107 eller O112) Ansvar skolledningen / blivande mentorer / Simon o Börje
 • Ons – Friluftsdag Ansvar Idrottslärarna
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – bla uppföljning/utvärdering av EHM. mm. – Ansvar Skolledningen och EHT
 • TorsLedigt – Kristi flygare
 • Fre – info om arbetsuppgifter för de som är i tjänst presenteras under konftiden.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v20 11/5-15/5

saSjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Avslutningsveckan och avslutningen åk 7-9
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Sommarskola åk 9 

I år vänder vi oss endast till elever i åk 9 för att erbjuda sommarskola. Anneli A har gått igenom eleverna och sett över vilka som ska erbjudas sommarskola för att komma in på gymnasiet. De eleverna får riktade erbjudanden. Det är deadline 15/5.

Beställning av mat till sista veckan

Inför avslutningsveckan är det respektive A-lags ansvar att meddela köket om de har önskemål om avvikande lunchlösningar. Alla avvikelser för maten ska beställas senast 25/5.

Deadline betyg

Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

Förslag till upplägg på temaperioderna

På fredag kommer vi att köra en MBL19 kring för att diskutera vårt förslag till Temaperioderna. Vi ser att tiden rinner iväg och inser att det är bäst att vi presenterar vårt förslag för alla på konf.tiden på onsdag samt ger facklig tid sista halvtimmen så för MBL-gruppen mer att diskutera under fredagens MBL.

Uppföljning av läsåret för det systematiska kvalitetsarbetet

Vi kommer att lägga så mkt som möjligt av uppföljningen av läsåret innan konferensdagarna i juni så att ni ska få gott om tid att planera period 1 under temaperioden under juni och augustidagarna.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7 och 9.
 • Åk 8 EHM

Att göra på mentorstid

 • I åk 9 – diskutera och skicka vidare till klassrådsrepresentanterna hur de tänker att de vill avsluta åk 9.

Veckans tips 

Pedagog värmland

Bra att tänka på för att alla elever ska med och känna sig trygga inför avslutningsveckan – bra tips från Pedagog Värmland.

https://pedagogvarmland.se/blogg/1272/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen


Detta händer under veckan (v.20)

 • Ons – 15:45-16:30 Konf.tid – genomgång av förslag till Temaperioder Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid – Ansvar resp fackombud. 
 • Fre – 11:00-12:00 MBL19 Ansvar skolledning / fackliga ombud.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Inge aktuella påminnelser nu.

 

 

 

 

 

Sjökortet v18 27/4-1/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Preliminära betyg åk 9
 • Omprov tidigarelagt
 • Tid för planering v19-sommarlovet – hur har det gått?
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Omprov tidigarelagt på onsdag – möjlighet till två omprov samma dag

Eftersom vi avbryter ordinarie undervisning vid kl 13:00 på onsdag så tidigareläggs omprovstiden till redan kl 13:00-14:00. Det innebär också att om någon vill göra fler än ett omprov så ges möjlighet att göra ett till omprov kl 14:20-15:20.

Den här informationen har gått ut till alla elever och vårdnadshavare nu under fredagen.

Återkoppling, djupintervjuer och analys av enkätresultat

Under v18 och v19 kommer Erik och Brittis ut till tre klasser – en i varje åk – för att prata om hur vi jobbar med enkäter samt för att göra nya utifrån de samtal vi haft. Vi vill skapa förutsättningar för, och underlag till en djupare analys varför skillnaden mellan medarbetare och elever växer. De lärare som berörs av detta har fått info via mail.

Därefter kommer vi ha djupintervjuer med några elever ur de klasser vi möter för att få en mer nyanserad och kvalitativ input inför framtiden och arbetet med enkäter.

Betygssättning – studieplaner anpassningar

Om det strular med att möjligheten att sätta betyg på någon elev / grupp så beror det på att det är nåt fel i en studieplan. Hör av er snarast till exp om det sker.

Karriärstjänster inför hösten

En plan för hur karriärstjänsterna ska ansökas till inför hösten kommer strax ut. Det kommer att vara lite korta ställtider pga förseningar i och med Corona.

Om ni vill ha direkt IT-support 

Om ni behöver direkt IT-support av Börje eller Simon boka via kalendern. Björn är på skolan på torsdagar och kan bokas in mot klasser då. Det går eventuellt att låna in honom extra mån. f.m. eller ons. f.m. (Björn avgör själv om han kan dessa dagar).

Bokning av salar vid salsbyte

När man gör ett salsbyte måste salen man går till bokas genom Schoolity. Nu sker hela tiden krockar då lektioner flyttas i tid och läggs i andra salar utan att de bokas. Agneta måste veta på exp vilka salar som finns tillgängliga och när.

Om man tycker att det är svårt med salsbokningar i Schoolity så ser vi till att ha en workshop om detta. Meddela Erik eller Johan om det behovet finns.

Riktlinjer /checklista för planering av tiden fram till sommaren

Nu kan vi lära oss av vad som funkar bra i klassrummet – några av er har även provat undervisning med fjärrmetodik (fast med eleverna på plats) – utgå från det när ni nu på onsdag planerar på samma sätt för resten av terminen. Här kommer checklistan från förra planeringstiden:

Teoretiska ämnen

 • Planeringen ska fungera både som fjärr- och ordinarie undervisning, vilket innebär att:
  • Planeringen bygger på våra digitala verktyg med Schoolity som bas och kommunikationsyta.
  • Planeringen ska vara så omfattande och tydlig att eleverna kan följa den själva eller med stöd av vikarie/handledare.
  • Länkar till läromedel ska finnas tillgängligt digitalt.
  • Uppgifter/moment ska utformas, gärna som stora områden nedbrutna i mindre delar.
  • Tydlighet kring inlämningsuppgifter, examinationer samt bedömning/återkoppling måste finnas i planeringen.

Praktisk-estetiska ämnen:

 • Vid eventuell fjärrundervisning: vilka praktiska inslag i undervisningen kan skjutas till kommande läsår

Specped./lärarassistenter:

 • Använd tiden för att planera prioritering av stödet till utsatta grupper om skolan stängs, prioritera åk 9 extra. Hur kan vi genomföra stödet vid stor personalfrånvaro eller vid fjärrundervisning? Vilka digitala lösningar tycker vi funkar bäst?

SvA-undervisning:

 • Hur kan vi underlätta för SvA-eleverna? Vilka digitala lösningar finns?

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag åk 9 – Vanligt möte, diskutera gärna hur ni vill avsluta läsåret mer era elever utan att det blir för mkt samlingar av folk.
 • Åk 8 inget A-lag.
 • Åk 7 EHM

Att göra på mentorstid

 • Klassrådsrepresentanterna återkopplar från föregående klassråd.
 • Utifrån de olika enkäterna kommer Erik och Brittis att träffa en klass från varje åk för att diskutera hur vi jobbar med enkäter mm. Se ovan – därefter återkopplar vi till alla.

Veckans tips 

Gothia fortbildning

Webbinarium 29/4 och 30/4 via Gothia fortbildning om fjärrundervisning. Om ni vill och har möjlighet att haka på så står skolan för kostnaden, ni själva står för tiden.

https://www.gothiafortbildning.se/distansundervisning?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNRI-NQAcOSXuqO47Wc7JBJA_37wQpNu19KTwn_ypX6SngDJ_0AzI1hoCVuAQAvD_BwE 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM åk 7 – se ovan. Ansvar EHT samt A-laget
 • Tis – 15:45-16:45 A-lag åk 9 Ansvar elevrådet och Martin G
 • Ons – 13:00-17:00 Planering v19 och fram till sommarlovet (se ovan) Ansvar resp ämnesansvarig för resp åk 
 • TorsFre Ledigt för elever och lärare 🙂

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Sätta preliminära betyg för åk 9 innan sista april.

 

 

 

 

 

Sjökortet v17 20/4-24/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo – hur vi hanterar rykten
 • Preliminära betyg åk 9
 • Tjänstefördelning
 • Incito – att fira!!
 • Vad som gjorts på lovet – resurser berättar
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Att fira – mkt bra svarsfrekvens och mkt positiv kultur- och framgångsenkät medarbetare

Jättekul med mycket positiva resultat i både Kulturenkäten och Framgångsenkäten bland oss medarbetare. Vi har dessutom mkt bra svarfrekvens. Se nedan – det firar vi med extra fika på onsdag!!

Vi behöver dock se över elevresultaten och diskutera dessa tillsammans alla och i A-lagen.

Kulturenkäten

Kultur medarbetare vt20

Framgångsenkäten

Framgång medarbetare vt20

Preliminära betyg åk 9 innan aprils utgång

Innan april månads utgång ska preliminära betyg sättas på alla elever i åk 9 för att säkra upp om vi blir tydligt påverkade av längre sjukskrivningar bland er som undervisar åk 9. Preliminära betyg innebär även mindre stress för er de sista veckorna.

Preliminära betyg sätter man genom att sätta betyget utan att signera. Då kan man i efterhand gå in och signera och vi i skolledningen publicerar.

Tid för detta bör finnas då planeringen till och med vecka 18 redan är avklarad.

Tjänstefördelningen 

En första preliminär tjänstefördelning kommer att komma ut under veckan i pappersform i era fack. När ni fått dem är det viktigt att ni återkopplar inom kort (datum kommer) om något verkar vara på tok eller om ni har några frågor. Schemaläggningsarbetet pågår parallellt med tjänstefördelningsarbetet.

Arbete med tjänstefördelning och schema mm

Erik och Johan kommer att jobba mer hemifrån de kommande veckorna för att snabbt komma framåt med schemaläggning och tjänstefördelning. Erik har allt fler möten via Skype och kommer att försöka koncentrera dessa på tider de kan göras hemifrån både för att öka effektiviteten och kunna vara mer närvarande när vi är på plats samt för att öka den sociala distanseringen.

Att anmäla ärenden till EHT – och få återkoppling

I spalten till höger finns från och med nu en länk till ”Ärenden till elevhälsan”. Om du inte lyfter ett elevhälsoärende direkt med din A-lagsledare (Anneli, Carina eller Marie) så kan du göra en anmälan via den här länken. Du kommer inom kort få en delad excelfil i din ”Onedrive” där du kan följa ärendet – vem som han ansvaret inom EHT mm.

Alla elevärenden kommer från och med nu att dokumenteras summariskt där för att det på skikt ska bli lättare för alla att se hur det följs upp.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag åk 8 och 9 – Screena ”Sårbara elever”. Marie B går in i A-lag 8 och stöttar istället för Carina BB.
 • Åk 7 vanligt A-lag.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd inför elevråd på onsdag kl 13:00. Viktigt att alla representanter är med på Elevrådet.

Veckans tips 

Lärarnas tidning

Om vikten av att vi fortsätter som vanligt – vi ska inte köra dubbla upplägg – bra från lärarnas tidning.


Detta händer under veckan (v.17)

 • Tis – 15:45-16:45 A-lag  – se ovan. Ansvar resp A-lagsledare
 • Ons – 13:00-14:00 – Elevråd i gradängsalen Ansvar elevrådet och Martin G
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. preliminärt IKT Ansvar skolledning och resurser
 • Tors – 15:20-16:10 handledning resurser Ansvar Marie B

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Sätta preliminära betyg för åk 9 innan sista april.

 

 

 

 

 

Sjökortet v15 6/4-10/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Kontrollera elevers tillgång till internet
 • Enkäten
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Ledighetslistan inför påsklovet

Viktigt att alla med semestertjänst skriver på semetserlistan hos Agneta – så vi vet vilka som ska jobba och inte jobba under påsklovet.

Arbetsuppgifter under påsklovet för de som är i tjänst

För de som är i tjänst under lovet blir det digital kompetensutveckling. De verktyg vi behöver för att fjärrundervisa eleverna ska övas och prövas så att det finns en grupp i personalen som kan dessa bra. Filmer för instruktioner ska göras samt ev. lektionsmaterial skapas.

Om Gleerups hänger sig / funkar dåligt

Vi har nu varit i kontakt med Gleerups ang att systemet hängt sig vid något tillfälle samt med en förfrågan om hur vi betalande användare får support och stöd för att de ska funka om det blir undervisning på distans.

Om Gleerups hänger sig eller fungerar segt ska ni göra följande:

Maila eller ring David Sköld: david.skold@gleerups.se / 070-193 77 98

Uppge följande info:

 • Skola
 • Vem som anmäler problemet
 • Vilket ämne det rör
 • Vilken klass/grupp det rör
 • Beskrivning av problemet (gärna skärmdump av felmeddelande)
 • Vilken tid problemet upplevdes

Enkäter till elever och medarbetare

Från mån v15 till mån v17 kommer brukarundersökningen, kultur- och framgångsundersökningarna att finnas tillgängliga för alla elever och alla medarbetare. Mentorstiden på måndag är förlängd för att alla elever ska hinna att göra alla tre enkäter.

Screening av behov i klasserna om skolan stängs

EHT har tagit fram ett screeningsunderlag för att förutse behoven i respektive klass om skolan stängs. Marie B har gått igenom detta med åk 7 och åk 8 och 9 kommer att göra detta på konf.tiden på onsdag. Se underlaget nedan:

Uppdrag från Elevhälsan på grund av Coronapandemin.

Alla blir påverkade på ett eller annat sätt och många aktiviteter är inställda för våra elever. Flera blir begränsade i sin vardag och i den sociala tryggheten.

Vi behöver fånga upp elever som finns i riskzonen inför en eventuell skolstängning.  

Social oro – Riskfaktorer för ohälsa i hemmet som tex våld i familjen kan bero stress, psykisk ohälsa, ekonomiska problem m.m. När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen.

Pedagogisk oro – vid ev. skolstängning så vet vi att flera av våra elever kommer att ha det svårt med distansundervisning. Några kommer att fixa Skype möten där individuellt stöd kan ges och några behöver mer stöd och hjälp som genom fysisk närvaro. Vilka är det?

Problematisk frånvaro – Vi har elever med problematisk skolfrånvaro och nu är det stor risk att de eleverna är hemma mer än vanligt. Vilka är hemma helt nu?

Vi kan behöva upprätthålla en regelbunden kontakt med flera elever under en ev. skolstängning men även nu finns det elever som behöver stöd.

Vi börjar med en Screening där EHT tillsammans med er, mentorer, får en bra översikt.

 

Elev Social oro

 

Pedagogisk oro Problematisk frånvaro och är hemma helt eller mer än vanligt. Ansvarig att upprätta regelbunden kontakt
Elev Elevsson x

 

Schema för vikarier under utv.samtal tisdag

Under måndagen kommer ett schema för vikarier för att täcka upp under utvecklingssamtalen under tisdagn.

Tjänstefördelningen

Under veckan hoppas vi få ut en preliminär tjänstefördelning i era fack. Den är för påsyn och kontroll samt underlag för ev diskussion.

Skolråd 8/4 via Skype

En inbjudan har gått ut till alla föräldrar/föräldrarepresentanter om att anmäla sig till skolrådet på onsdag. Mötet sker via Skype i ett klassrum eller inne i Eriks rum mellan ca 18:30- ca 20:30. Resp. A-lag ska vara representerat.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Utv.samtal åk 8 och 9.
 • A-lag åk 7 samt 7-9B. Möte efter vanlig agenda + utse vem som ska medverka vid skolrådet den 8/4. 18:30-ca 20:30.

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid 08:40-10:00 – Eleverna ska göra tre enkäter – Brukarundersökningen, Framgångsenkät och kulturenkäten.

Veckans tips 

Skolporten

Mycket på ”Skolporten” fokuserar på fjärrundervisning just nu – väl värt ett besök: https://www.skolporten.se/nyhetskategori/fjarrundervisning/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Mån – 08:40-10:00 förlängd mentorstid – därefter direkt återgång till undervisning enligt schema. Ansvar alla mentorer
 • Tis – 11:15 – till arbetsdagens slut  – Utevcklingssamtal åk 8 och 9. Ansvar alla mentorer
 • Ons – 15:45-16:30 Konf.tid. Återkoppling elevhälsans arbete samt Screening av elevbehov vid stängd skola för A-lag 8 och 9.  Ansvar Skolledningen / Spec.
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp fackombud.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J
 • GLAD PÅSK!!!  🙂 

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.15-17
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.15-17

Viktiga påminnelser

 • Onsdag v.15 Skolråd
 • Konf.tiden onsdag v.15 – återkoppling elevhälsans arbete

 

 

 

 

 

Sjökortet v14 30/3-3/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Kontrollera elevers tillgång till internet
 • Utvecklingssamtal via Skype
 • Skolråd via Skype 8/4
 • Enkäten om fortbildningsbehov kopplat till ev. fjärrundervisning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Bra jobbat – det här fixar vi tillsammans!

We can do it

Bra roddat alla med planering och omställning – nya upplägg och inhopp överallt!! Trots den stora frånvaron bland medarbetare så har vi ställt in relativt få lektioner – tack för flexibiliteten och beredvilligheten att se till att vi fixar detta tillsammans! Ni är grymma!! 🙂

Brandutbildningarna tis/tors inställda

Brandutbildningarna för åk 8 är inställda från brandmyndigheten.

Brukarundersökning, kultur- och framgångsenkät går ut till alla elever och medarbetare.

Under kommande vecka går Brukarundersökningen, kultur- och framgångsenkät ut till alla – elever och medarbetare. Mer detaljer kommer kring detta.

Planering för ersatta lektioner under utv.samtalen

Se i mailet om detta Sjökort – där finns en excelfil med planeringen för ersatta lektioner under utvecklingssamtalen.

Inställda nationella prov

Inställda nationella prov

Nationella proven kommer att ställas in från 30 mars och till och med  30 juni.

Nationella proven är ett viktigt underlag bland andra underlag vid betygsättning. I de fall de saknas avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven.

Betygsättande lärare har bäst kännedom om elevens kunskaper och ansvarar för att allsidig utvärdera elevens kunskapsutveckling.

I den unika situationen vi befinner oss  finns det en risk att undervisande lärare kan vara frånvarande vid betygsättning. Därför är det ytterst viktigt att lärare  kontinuerligt dokumenterar elevens kunskaper och så långt som det är möjligt göra det på ett sätt så att en annan lärare kan förstå underlaget.

Det är viktigt att det på skolan är känt var dokumentation finns  i händelse av frånvaro. Rektor ansvarar för varje skolans rutiner kring dokumentation.

Kontrollera internet hemma hos elever

Internet

På mentorstiden är det viktigt att alla mentorer går igenom era klasser och kolla om de har tillgång till internet hemma. Se länk att fylla i nedan under rubriken ”Att göra på mentorstid”.

Missa inte våra gemensamma tips

Metodtips i Coronatider

Glöm inte att kolla våra gemensamma tips på som ligger under ämnesytan ”Konferenstid – samarbetsyta” i Schoolity. Inlägget växer med allt mer bra material och länkar – nu senast med länk till Hedda Wisingskolans Youtube-kanal som nu har förberetts med spellistor för alla ämnen/ämnesområden (spellistorna blir synliga så snart det finns innehåll). Om ni spelar in material så kan ni lägga upp dem på Youtubesidan – ni kan även lägga Skärminspelningar där. Det blir det enklaste sättet att dela film och filmmaterial som tar stor plats. Ni meddelar bara Simon så hjälper han er.

Ta chansen att öva det interaktiva innehållet

Den nya planeringen ska ju bygga på digitala lösningar – ta chansen att pröva de planerade uppläggen med olika lösningar så att det inte måste tas från scratch om skolan stänger.

Sammanställning av planering av dokumentation och lektionsgenomförande

Vid en nedstängning ser planen lika ut på Hedda och Wendela (vi har planerat tillsammans) – här är en sammanfattning för er alla – bra att läsa om det kommer frågor från föräldrar eller andra:

 • Hur tänker vi sammanställa och dokumentera vilken garanterad undervisningstid som eleverna fått i respektive ämne?
  • Vi har gjort en prioritering av underviningsordningen där åk 9 alltid går i första hand.
  • Om en stängning sker eller om omfattande personaltapp gör att undervisningen inte är möjlig att sköta i skolan så finns en gemensam plan för alla ämnen. Den planen sjösätts redan innehållsligt från och med torsdag den här veckan (26/3) för att snabbt och utan tapp kunna möta lärarfrånvaro. Den planeringen bygger på att den omgående kan växla om till fjärrundervisning.
  • All dokumentation – inkl undervisningstiden görs i Schoolity – klass för klass, genom att varje lärare – vikarier eller ordinarie dokumenterar vilka av de gemensamt planerade lektionerna som genomförts.
  • Vid en stängning kommer även schemat att läggas om så att samarbete/sambedömning och kontakt med elever kan främjas genom att all ämnesundervisning i respektive ämne genomförs samtidigt för respektive årskurs eller flera klasser samtidigt. Detta säkrar även rättnings- och bedömningssituationen om inte personalfrånvaron är för omfattande.
  • På respektive skola har vi haft genomgångar med eleverna och personal kring hur man använder de befintliga digitala verktygen som vi nu bedömer är bäst att använda vid en stängning – Schoolity, Gleerups, Dugga, Studi.se och Skype. Det har också hållits och kommer att hållas genomgångar i andra program och lösningar – streaming, skärminspelning, filmning, mm.
 • Hur fångar vi omfattningen på den undervisning som missas och som sedermera måste ges vid en skolöppning?
  • Utifrån den dokumentation som ska göras i varje ämne i Schoolity kan vi få en överblick av vad som missats utifrån den ämnesplanering som tidigare gjorts för läsåret i resp ämnesgrupp. Varje ämnesgrupp får sammanställa vilka eventuella luckor som kan ha uppstått.
  • Vi tänker oss att vi med det planerade upplägget klarar det mesta i undervisningstid för alla elever i alla ämnen om inte hela lärargrupper/ämnesinstitutioner blir sjukskrivna länge.
  • Vi tänker att det vi ev missar i åk 7 och 8 för att vi prioriterar åk 9 kan läggas under kommande läsår och spridas med mer undervisningstid över året.
  • Om mer undervisningstid behöver läggas ut än så får vi ta den diskussionen då.
  • Vi undersöker möjligheten att få till en rapport i Schoolity som registrerar inställda lektioner.
 • Hur missad undervisning ska tillhandahållas?
  • Se ovan – detta gäller de elever som klarar fjärrundervisning.
  • Vi känner dock stor oro kring hur vi fångar upp de elever som redan har svårt idag och behöver stöd och handpåläggning i klassrummet idag eller de som har omfattande frånvaro redan nu, etc. Vi tror att om en skolstängning sker över en längre period så kanske 30-40% inte kommer att klara den situationen så bra. Vi utgår dock från att en stängning inte innebär att vis stödverksamhet inte kan ske i mindre grupper / enskilt i skolan.
  • Om vi hamnar i en skolstängning med mycket hårda restriktioner eller om vi får omfattande långvarig sjukfrånvaro bland personalen så ber vi om rambeslut från centralt håll utifrån en dialog med oss. Det bör inte ligga på respektive enskild rektor att lösa detta. Vi kanske får avsätta gemensam tid för det mellan skolorna.
  • Vi skapar en Youtube-kanal där inspelat material kan läggas för återanvändning och för att ta igen missat material och lektioner.
 • Finns vissa prioriterade elevgrupper?
  • Som nämnts ovan prioriteras åk 9.
  • Andra prioriterade grupper är 7-9B (vår gemensamma lilla grupp för elever med autism och liknande behov) – deras verksamhet kommer att genomföras oavsett, möjligen med kortad skoldag beroende på situationen. Om skolan stängs med hårda restriktioner – att ingen elev får komma till skolan – inte ens små grupper, då tror vi att vi tappar merparten av dessa elever.
  • Världsklass / SvA-elever kommer få egna upplägg med mer kontinuerlig uppföljning.
 • Hur gör vi för att inte ”tappa bort” enskilda lärares dokumentation av bedömningar och resultat (göra dokumentationen tillgänglig för fler)?
  • All löpande dokumentation ska göras i Schoolity.
  • Examinationer och liknande tillgängliggörs i ex. Dugga och Schoolity.
 • Hur säkerställer vi tid för bedömning och betygsättning i ett tidspressat läge?
  • Svårt att säkerställa i förväg – det beror på – om och hur skolan skulle stängas, om och hur omfattande personalsituationen påverkas, etc.

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • EHM åk 8
 • A-lag endast 7-9B, åk 8 och 9. Möte efter vanlig agenda + utse vem som ska medverka vid skolrådet den 8/4. 18:30-ca 20:30.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Gå in på ämnesytan för ”Konferenstid” i Schoolity och kolla tipsen där!!


Detta händer under veckan (v.14)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 8 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. endast för A-lag åk 7  Ansvar Skolledningen
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.13-14
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.13-14

Viktiga påminnelser

 • Onsdag v.15 Skolråd
 • Konf.tiden onsdag v.15 – återkoppling elevhälsans arbete
 • Utv.samtal v13-14.
 • NP No v14.