Sjökortet v25 – 17/6-20/6

Sjökortet1

Allmän information 

Betyg och betygsinmatning

Sedan publiceringen i fredags har Gymnasieantagningen inte hittat nåt knas i betgsrapporteringen – de kunde ladda upp betygen utan problem. Endast 3 elever har hört av sig ang betygsfrågor. Dessa elevers lärare har fått mail. Bra jobbat allihop!! 🙂

Program under konferensdagarna

Jag, Erik,  har gjort en lite genant miss i kalendariet…. Effekten blir emellertid endast till er fördel. Jag har hela tiden haft för ögonen att  sista arbetsdagen är den 19/6 (varför vet jag inte) trots att den 20/6 sedan länge är MBLad som sista arbetsdag för er lärare och de med uppehållstjänst. Det innebär att torsdagen blir en dag för eget arbete och reflektion på fritt valt plats/ort…

I övrigt ser planeringen ut som följer:

Måndag 17/6
 • 08:00-09:00 Genomgång av planeringen mån-ons. Avcheckning inför sommarskola / betyg / betygskataloger, övriga frågor mm. Alla i gradängsalen.
 • 09:00-10:00 Utvärdering av Gleerups och Schoolity. Start i gradängsalen sedan gruppvis – klicka här för att svara enskilt digitalt.
 • 10:00-10:30 Fika i personalrummet
 • 10:30-12:00 Hemklassrum – diskussion i A-lag. RKA / behov. Start i gradängsalen – sedan A-lagsvis (klassrumsförslag presenteras vid mötet). Svar via mail till Erik och Johan.
  • Vilken typ av kompletteringar – material, ev möbler, etc behöver göras för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla?
  • Vad behöver vi tänka på vad gäller vilka klasser som ska vara i vilket klassrum?
  • Vilka gemensamma regler ska vi ha i resp. hemklassrum vad gäller ordning mm?
  • Hur ser ansvaret ut för resp. hemklassrum ut?
  • Övriga frågor.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-13:30 Återkoppling/reflektioner efter A-lagsdiskussion om hemklassrum. I gradängsalen.
 • 13:30-14:00 Reseberättelse Sydafrika i gradängsalen
 • 14:00-14:30 Återkoppling från MBL – A-lagsledare, tjänstefördelning, schema, rekrytering, lägstanivå Schoolity år 2, mm. I gradängsalen.
 • 14:30-15:00 Fika i personalrummet
 • 15:00-16:30 Arbete i A-lagen jobba med följande punkter som ska protokollföras (ni lägger själva till övriga punkter efter behov och tid) – protokoll mailas till Erik:
  • Viktigt som ska finnas med i kalendariet för läsåret?
  • Vilka gemensamma frågor / punkter vill ni jobba med under augustidagarna?
  • Är det något som ni vill ska periodiseras i schemat?
  • Hur / till vad ska vi använda riktade-stödtiden första 6 veckorna för resp åk?
  • Idéer kring hur ni vill starta terminen med eleverna – första dagarna/veckan
  • Idéer kring mötesstruktur i A-laget inför hösten – vilka punkter ska vara fasta på agendan?
Tisdag 18/6
 • 08:00-10:00 Ämnesmötestid – Hur ska samarbetet i ämnesgruppen under nästa år utvecklas och förbättras? – Start i gradängsalen
 • 08:30-09:30 Möte för EHT – Planering framåt / förberedelse inför onsdag morgon. I sal N118.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 10:00-12:00 Egen tid för läsårsavslutsarbete (i övrigt enskilda möten, bla. möte med mentorer i 7D mfl.)
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:30 Värdeskaparna – uppföljning av läsåret (inkl fika). Sal N215
Onsdag 19/6
 • 08:00-09:30 Elevhälsoarbete – presentation och utvärdering. Diskussion i smågrupper och sedan svara på frågor enskilt digitalt. Samling i gradängsalen.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 10:00-12:00 Gemensam övning kring vision och framtid – gruppvis – samling i N215.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Uppföljning av läsåret start i gradängsalen – ta med dator.
 • 14:00-17:00 Gemensam avslutning av läsåret (inkl fika) med femkamp och gemensam middag på skolan som fortsätter så länge vi har lust 🙂
Torsdag 20/6

Eget arbete och reflektionstid – valfri plats….. Sedan är det sommarlov 🙂

Läsårsdata till läsåret 19/20

 • Tis –  13/8 Arbetsåret (om möjligt) börjar för alla nyanställda resurser och lärare.
 • Ons – 14/8 Arbetsåret börjar för alla lärare, pedagoger och resurser (konferens och utbildningsdagar)
 • Tors – 22/8 Elevernas läsår börjar.
 • V44 – Höstlov för eleverna
 • V44 – 28/10-31/10 konferens och utbildningsdagar.
 • V44 – 1/11 ledigt för lärare.
 • Jullov – 20/12-6/1 ledigt för alla med uppehållstjänst eller ferietjänst. 27-28, 30/12, samt 2-3/1 arbetsdagar för övriga.
 • Tis-ons – 7-8/1 konferens och utbildningsdagar
 • V10 – Sportlov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 10/4 samt V16 Påsklov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Tors – 30/4 Valborg, lovdag, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 1/5 Första maj – Ledigt för alla.
 • Tors – 21/5 Kristi himmelfärd – Ledigt för alla.
 • Fre – 22/5 Lovdag – ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 12/6 Sista skoldagen för läsåret.
 • V25 – 15-18/6 konferens och utbildningsdagar.

Detta händer under veckan (v.25)

 • Mån-tors – Se program ovan

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Snart är det lov!! 🙂

 

 

 

Sjökortet v24 – 10/6-14/6

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:30 – kort möte

Agenda

 • Inför elevens val – akuta frågetecken
 • Betygen – så ser det ut just nu
 • Uppgifter inför sommarskolan
 • Övriga frågor.

Betygsläget – kompletteringar av betygssättning och signeringar mm.

Alla betyg är genomgångna och en del signeringar behöver göras och vissa betyg måste sättas. Vissa är missade, vissa har saknat lärare i systemet. Detta gås igenom snarast möjligt av Johan / Anna B, därefter kommer ni få listor där ni er lärare för lärare vad som saknas. Då behöver gå in i Schoolity för att göra kompletteringar / signera betyg.

Sommarskola 

Se i meddelandet / mailet om detta Sjökort vilka som ska gå sommarskola. Dessa elever behöver material och / eller examinationer att jobba med. Det ska läggas in i Schoolity som vid förra lovskolan. Info kommer inom kort då det är klart att lägga in.

Elevens val – Uppdaterade listor, Lunchtider och salar

Här är de listor som gäller från och med måndag : https://harnosand-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/EaMBHqeHKEtAgxA50i0zEZsBBJHOa3R5xTU4g6obd3wPNw?e=Sd1aUz

Återlämning av elevdatorer – torsdag 13/6

Följande schema gäller för återlämning av datorer för åk 8 och 9 (Börje och Simon hämtar i hemklassrummen):

 • 8A och 8B kl 08:00-08:30 i resp hemklassrum.
 • 8C och 8D kl 08:30-09:00 i resp hemklassrum.
 • 9A och 9B kl 09:00-09:30 i resp hemklassrum.
 • 9C och 9D kl 09:30-10:00 i resp hemklassrum.

Eleverna kan lämna in datorerna till Börje och Simon redan innan torsdag – under elevens val.

Tjänstefördelningen

Vi jobbar på detta – Erik hoppas kunna lägga ut den för påsyn under tisdagen. Vi inväntar besked ang anställningar under måndagen.

Närvaro under elevens valdagarna

Tyvärr har vi inte hunnit lägga in grupperna grupp för grupp i schemat. Nu har alla en position som heter ”Elevens val vt19” där alla elever ingår. Så tyvärr blir det en hel del skrollande för att lägga in frånvaron. Vi förstår att det blir lite meckigare än i julas – men det är det bäste vi hinner med till måndag morgon.

Program för sista veckorna 

Vi har fått in lite återkoppling kring programpunkterna för sista veckorna. Ett spikat program kommer måndag eller tisdag. Ingen avgörande förändring kring start- och stopptiderna dock.


A-lag / Ämneslag

 • Inget A-lag eller ämneslag

Att göra på mentorstid / mentorsdag på torsdag

 • Ingen mentorstid  – men mentorsdag på torsdag. För åk 8 och åk 9 se till att finnas på plats i hemklassrummen enligt bifogat schema och att datorerna ä på plats för inlämning till Börje / Simon.

Veckans tips

Intressant alternativ till vårt sätta att räkna – kanske passar vissa elever bättre?!


Detta händer under veckan (v.24)

 • Mån-ons – Elevens val
 • Mån – 08:10-08:30 – kort möte på morgonen
 • Ons – 19:00-ca 01:00 Avslutningsmiddag åk 9
 • Tors – Mentorsdag inkl. städning och tömning av skåp och återlämning av datorer. Se schema ovan för detta. Ansvar Börje och Simon samt resp mentor
 • Fre – 08:40-09:45 Samling för gemensam promenad till kyrkan för Skolavslutning i  samt återsamling i hemklassrummen kl 10:00 (Avslut innan lunch (ingen lunch på skolan) Ansvar Skolledning, Elisabeth E samt alla mentorer

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Snart är det lov!! 🙂