Sjökortet v36 2/9-6/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Föräldramöten.
 • Tolkar inför föräldramöten
 • Övriga frågor

Att lära av varandra – auskultation

I flera olika sammanhang har vi lyft att vi skulle vilja besöka varandra mer i varandras undervisning. Tillsammans med A-lagsledarna diksuterade vi fram ett förslag på upplägg för att främja och locka till besök på varandras lektioner. Här är förslaget i korthet (diskussion på A-lagstid och konf.tid för att ta fram färdigt upplägg):

Fokus vid klassrumsbesök hos varandra ska ligga på vad vi kan lära oss själva av att besöka någon annans undervisning. Om vi ska ge feedback så ska det vara i form av ”Two stars and a wish”.

 • A-lagen tar fram tre temaområden att välja emellan vad ska man observera / lära.
 • En enkel och tydlig mall/formulär tas fram för besökaren att fylla i (som sagt med fokus på den egna utvecklingen).
 • Man fyller i en mall/formulär för varje klassrumsbesök – kopierar och ger ett ex till den man besökt, ett ex till skolledningen och behåller ett ex själv.
 • Varje klassrumsbesök som är dokumenterat med en ifylld och inlämnad mall kompenseras tid mot tid (den tid besöket varade) som kompledighet på under tors v.44, en av konf.dagarna i jan samt en dag i juni.

Agenda och protokoll på A-lagsmöten och A-lagsledarmöten

För att det ska bli så transparent och tydligt för alla så har ett färdigt upplägg / en färdig struktur för hur agenda och protokoll på A-lagsmötena ska föras och sparas. Alla anteckningar förs direkt på A-lagets ämnesyta och inlägget med protokollen ligger alltid överst bland inläggen. Se kort instruktionsfilm genom att klicka här.

Där ligger nu även de stående punkterna för A-lagsmötena överst så att dte bara är att kopiera och lägga in för den som för protokoll vid varje möte. De protokoll som lagts upp på A-lagsämnesytan har klistrats in där redan så det är samlade på samma ställe.

Screening i resp årskurs

Vi kommer att screena alla årskurs 7 i läs- och skrivfärdigheter enligt den kommunala planen. De elever vi känner oro för kommer vi att följa upp både i årskurs 8 och 9. Marie B kommer att tillhandahålla material till svensklärare som genomför testerna under lektionstid. Det är tre deltest nu i början av höstterminen och ett deltest i februari.

Gällande matematik så kommer vi att screena alla elever i alla årskurser i början av både höstterminen och vårterminen. Spec tillhandahåller material men matematiklärare genomför testet i klassen.

Både svenska och matematik screeningarna kommer spec att rätta för att tillsammans med undervisande lärare analysera resultatet.

Gemensam kalender och färgkodning

Det börjar närma sig en lösning kring den gemensamma kalendern. Vi kan nu dela den med er en och en via webbgränssnittet, men det är för mycket jobb så vi inväntar att de löst hela problemet.

När ni kan läsa den på ”klienten” (inte på webben utan via Outlook på er dator så kommer ni se att kalendern är färgkodad med olika färger för alla inslag som är schemabrytande eller endast rör en årskurs. Blått för åk7, grönt för åk 8 och gult för åk 9. Se exempel nedan (inför föräldramötena):

Färgkodning kalender

Mål, vision och strategier – reviderat

Nu är Mål, vision och strategier reviderade efter er input och era förslag. Se här: Vision mål och strategier efter revidering ht19

Om ni har funderingar kring detta  – återkoppla under v.36 till skolledningen. Vi kommer att gå igenom dem tillsammans under konf.tid. om ett par veckor.

Inför föräldramöten under kommande vecka

Under onsdag och torsdag är det föräldramöten med åk 7, 8 och 9. Här är en lite checklista att utgå ifrån inför föräldramötena:

 • Rundvandring i skolan
 • Skolluncher / specialkost / tider
 • Förväntansdokument och värdegrund
 • Elevens val
 • Representanter till Skolråd
 • Uppdatera mailadresser och telefonnr
 • Frånvaro och frånvarorapportering
 • Föräldrarna i resp. klass presenterar sig för varandra

VIKTIGT!! Glöm inte att meddela Johan och Agneta vilka tolkar som behövs för respektive klass – gör detta senast måndag.

Möblering inför mötena. – det vore bra om några kan hjälpa Daniel att möblera i Ljushallen inför resp kväll.

Fortbildning om rymden på Technichus

Rymden

 

EN bra chans för alla intresserade NO-lärare eller för er som just ska börja med arbete kring rymden – fortbildning på Technichus – heldag 19/9. Sista anmälningsdag 5/9 – klicka på bilden för att läsa inbjudan.

 

Problem med inloggning i Gleerups

Det har varit en del problem med inloggningen i Gleerups för sjuorna samt nya elever. Det jobbas hårt på det och vi hoppas på en mkt snar lösning.

Stolar och städning i klassrummen

Från och med måndag kommer det att finnas salsscheman i klassrummen – ni som har sista lektionen – ta som regel att ställa upp stolarna – varje dag. Då har vi skapat de bästa förutsättningarna för att det ska bli välstädat.

Att fira

Fira2

Jättebra jobbat allihop!! Fler elever som klarar målen i alla ämnen – följande har jag tagit upp i kvalitetsberättelsen (hela berättelsen kommer senare):

Källa. Skolans betygsdatabas i Schoolity, underlag för rapportering till SCB. 

Kommentar

Höjningen i % av de elever som gått ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen är mer än den dubbla. Från 67,6% lå17/18 till 75% för lå 18/19. Denna höjning är både mer signifikativ än höjningen i meritvärde och mer viktig och intressant då den visar på att de elever som har svårt för ett eller ett par ämnen klarat sig bättre i större omfattning än tidigare. Förklaringarna till detta är säkert många och sammansatta men vi ser det som en tydlig bekräftelse på att följande förändringar haft positiv effekt:

 • större vuxennärvaro genom fler kompetenta resurser i skolan genom resurspedagoguppdragen – eleverna i åk 9 är dock de som berörts relativt sett minst av denna förändring.
 • förändrade arbetssätt med mer specialpedagogisk kompetens bland alla i personalen för de elever som behöver stöd.
 • digitala läromedel i alla ämnen med mycket goda möjligheter till individuella anpassningar och god och likvärdig tillgång till läromedlen i alla lägen. Bland eleverna i åk 9 är det dessutom flera klasser som haft digitala läromedel i ämnena Eng/ No / Ma i två läsår.

A-lagstid

 • Gå igenom den stående agendan och skapa en struktur för de återkommande punkterna – vem tar vad och när ska det göras.
 • Stämma av inför föräldramöten.
 • Önskemål inför beställningar till hemklassrum måste preciseras (kanske främst i åk 7) – vad vill ni ha och hur många etc.

Att göra på mentorstid

 • Ni styr själva / i A-laget vad ni tycker ni ska börja med vid läsårets första mentorstid. Missa dock inte att gå igenom kommande schemabrytande aktiviteter.

Veckans tips 

Möjligt underlag för genus / könsrollsdiskussion med eleverna – Skatebordande tjejer i Indien:


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – deadline för att göra intresseanmälan till Erasmusprojekt – Ansvar Alla intresserade 🙂
 • Ons – 08:55-11:30 A-lagsledare och EHT träffar Stefan från Värdeskaparna. Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – kort gemensam info i Gradängsalen därefter ämnesmötestid Ansvar Erik J 
 • Ons – 18:30-ca 20:30  – föräldramöte åk 7 Ansvar skolledning samt mentorer åk 7
 • Tors – 18:00-ca 20:00 – föräldramöte åk 8 Ansvar skolledning samt mentorer åk 8 
 • Tors – 19:00-ca 21:00 – föräldramöte åk 9 Ansvar skolledning samt mentorer åk 9

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse för att delta i våra Erasmus+projekt – se Sjökortet v34.

 

 

 

 

Sjökortet v35 26/8-30/8

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Hur har de första två dagarna varit?
  • Underlag och planering ska sparas på A-lagets ämnessida inför nästa år. Inlägg redan inlagt och förberett.
 • Rädda våra koraller mot klimatförändringarnas påverkan – saltvattensakvarieteam
 • Riktat stöd fram till höstlovet
 • Plan för datorutlämning
 • Namnlista BAS-elever

Info i personakterna 

Då och då dyker det upp material på Agnetas bord som ska in i elevakterna. I allt sådant material måste följande info alltid finnas för att det ska hamna på rätt plats och för att vi inte av misstag ska lägga något i fel mapp:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer (minst de 6 första)

Urkund – kontrollera elever som klipper och klistrar

För er som inte skapat Urkundskonton kommer vi att ha Workshop på onsdag den 28/8 under konf.tid. Inbjudan att skapa konto kommer att mailas till er alla under onsdag f.m. direkt från Urkund.se

Kultur i skolan – Kulturombud

Om någon av er känner för att vara kulturombud för skolan så vill vi att ni anmäler intresse för detta snarast. Läs mer om kultur i skolan på Insidan i gruppen ”Kultur i skolan”

Schemabrytande aktiviteter de kommande veckorna efter tis 27/8

Alla aktiviteter är införda i den gemensamma kalendern.

Destination jobb år 9 – Arbetsmarknadskunskap 9-10/9 – i Gradängsalen

Mån 9/9

 • 09.30-10.30. 9A
 • 10.50-11.50. 9C
 • 12.05-13.05. 9B

Tis 10/9

 • 13.05-14.05 9D

Drog- och våldsförebyggande föreläsning 11/9 – för alla i åk 9 i Sigma

 • 08:00-09:30

Skogen i skolan – temahalvdag med skogsföretagen 12/9

 • På eftermiddagen, från lunch och framåt (tidig lunch) – schema kommer

Den gemensamma kalendern

Det verkar inte gå att hitta en enkel lösning på delningen av kalendern ännu för er som inte kommer åt den. Därför har jag lagt in en delningslänk (mot förmodan funkar det…) så att man kan öppna den gemensamma kalendern här i Sjökortets högerspalt. Den får ligga där tills den går att dela på normalt sätt igen. Det är felanmält till IT-avdelningen.

Detta ha saktat ner arbetet med att lägga in helhetsplaneringen i kalendern av rädsla att vi gör jobb i onödan.

Plats för aktuella påminnelser i Sjökortet

Nytt för det här läsåret är att aktuella påminnelser läggs längst ner här i Sjökortet. Där hamnar sådant som är tidsbegränsat med tydlig deadline.

Förslag till aktiviteter och personal för riktat stödtiden mån / ons de första 6 veckorna

Nu har vi gjort ett förslag till aktiviteter för riktatstödtiden till och med v40. Den bifogade filen är ett förslag – alla har inte hunnit bli tillfrågade/informerade om tiderna ännu (vi vet till exempel inte om Christer Molin kan etc.). Vi har försökt följa era förslag i största möjligaste mån – men vi har kastat om där ni behöver samma personer/kompetenser. Vi har i största möjligaste mån lagt in de som har möjlig tid i sin tjänst eller redan är schemalagda på RS-tid. Övriga får kompensation för dessa veckor utöver tjänsten – främst i tid, men vi har inte hunnit diskutera slutformen med facken ännu.

Kolla förslaget och återkom snarast till Johan och Erik. Vi tar även upp frågan på måndagsmötet. Se förslaget i bifogad fil här: Förslag till Aktiviteter på riktat stödtid ht19.csv

Att fira

Etwinning

Eftersom flera av er hakade på Ann-Sofies Etwinningprojekt så har vi erhållit ”Etwinning Quality label” som en av 12 skolor i EU i år. Bra jobbat av er som varit inblandade 🙂

Läs mer om utmärkelsen genom att klicka här 

Detta gör det ännu lättare för oss i nätverkandet och inför kommande projekt!


A-lagstid

 • Spika fasta punkter på agendan

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstid.

Veckans tips 

Skolverket

Bra från skolverket om att jobba mot fusk och plagiering – läs mer här Förebygga fusk och plagiering


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån-Tis – resp A-lags egen planering
 • Ons – Jobb enligt ordinarie schema börjar
 • Ons – 11:00-13:00 – JOBI skor besöker skolan
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – Presentation av Erasmus+projekt Ansvar Ann-Sofie F och Erik J samt genomgång av Urkund Ansvar Erik J 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse för att delta i våra Erasmus+projekt – se Sjökortet v34.
 • Här nedan finns lista med alla klasser, hemklassrum och mentorerMentorer och hemklassrum

 

 

 

 

Sjökortet v34 19/8-23/8

Sjökortet1

Allmän information 

När undervisningen enligt schemat börjar

22/8-27/8 har alla elever schemabrytande aktiviteter. Undervisning enligt schema börjar onsdag morgon 28/8. Innan dess kommer en plan för RS-tiden för respektive årskurs att vara klar.

Schema för 22/8-27/8

Under de kommande dagarna kommer ett gemensamt schema för alla elever att göras för de fyra första dagarna. Det kommer att skickas ut via Schoolity till er samt elever och föräldrar. Infon från resp A-lag ska bara sammanställas.

Checklista för uteaktiviteter

Se till att alla ni som har aktiviteter med era elever utanför skolan som kan innebära någon risk måste göra en riskbedömning. Den ska lämnas in till Agneta senast en dag innan aktiviteten. Agneta ser till att Erik eller Johan får den för kontroll om det finns några frågetecken att reda ut. De kommer alla att hamna i en pärm på exp. Länk till checklistan

Förslag till stående dagordning för A-lagstiden

Nu har ett förslag på stående punkter till A-lagstiden tagits fram. utgångspunkten har varait de diskussioner och de protokoll ni lämnat in under våren, och i juni samt EHTs idéer. Se bifogad fil. Förslag till agenda A-lagsarbete

Om ni hinner med bör ni titta på den under tisdagens A-lagstid.

Den gemensamma kalendern

Det verkar lite klurigt att få till det bra så att alla kommer åt kalendern nu med två adresser i systemet, nu när edu.adressen är standardadress. Därför har kalendern inte uppdaterats (för att slippa dubbeljobb) eller någon ny inbjudan skickats ut. Vi undersöker hur det ska lösas. Ny inbjudan till alla kommer då vi har löst frågan.

Våra blivande Erasmus+projekt

Erasmus+

På onsdag v35 (28/8) kommer Ann-Sofie och berättar mer om våra Erasmus+projekt. Men om du redan nu känner att du vill haka på skicka ett mail till Erik med en intresseanmälan (senast mån 2/9) för ett eller båda projekten:

 • Envisning: skapa en app för att jobba med hållbar utveckling / klimatförändringar (Sverige, Spanien, Rumänien, Turkiet, Frankrike och Italien)
 • Breaking barriers. jobba med att ta fram arbetssätt för social, pedagogisk utveckling och välmående för elever – mot mobbing och utanförskap. (Sverige, Kroatien, Portugal, Slovakien, och Spanien)

Läsårsdata till läsåret 19/20

 • Tors – 22/8 Elevernas läsår börjar.
 • V44 – Höstlov för eleverna
 • V44 – 28/10-31/10 konferens och utbildningsdagar.
 • V44 – 1/11 ledigt för lärare.
 • Jullov – 20/12-6/1 ledigt för alla med uppehållstjänst eller ferietjänst. 27-28, 30/12, samt 2-3/1 arbetsdagar för övriga.
 • Tis-ons – 7-8/1 konferens och utbildningsdagar
 • V10 – Sportlov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 10/4 samt V16 Påsklov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Tors – 30/4 Valborg, lovdag, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 1/5 Första maj – Ledigt för alla.
 • Tors – 21/5 Kristi himmelfärd – Ledigt för alla.
 • Fre – 22/5 Lovdag – ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 12/6 Sista skoldagen för läsåret.
 • V25 – 15-18/6 konferens och utbildningsdagar.

A-lagstid

 • Se tidigare utskickat program – ingen vanlig A-lagstid

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstid.

Veckans tips 

Etwinning

Att jobba med Etwinning – i Erasmus+projekt eller enskilt –  en bra mentod för att vidga vyer, väcka nyfikenhet och skapa kontakter.


Detta händer under veckan (v.34)

 • Mån-fre – Se tidigare utskickat program, samt resp A-lags egen planering.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det här är hur eleverna ser på lärares sommarlov…. 🙂

snobben om lärare