Sjökortet v33 16/8-19/8 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte – vi börjar på tisdag

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Välkommen tillbaka efter ledigheten

Sensommarfält

Nu börjar terminen full av förväntningar, utmaningar och säkert en och annan överraskning. Hoppas sommaren varit bra – tid för vila, tid för nya intryck, tid för lust och inspiration. Det ska bli så trevligt att träffa er alla igen inför läsåret 22/23.

Här kommer årets första Sjökort – i stort sett med fokus på konferensdagarna innan eleverna kommer och terminen är igång på allvar. 

Program för konferensdagarna

Här finns ett något uppdaterat program för konferensdagarna. Endast några mindre justeringar och tillägg ha skett sedan jag skickade ut första versionen i fredags. Ni kommer att få ut detta i papper under tisdagen. Här finns emellertid ett bifogade filer samt en länk till et formsformulär som av naturliga skäl inte funkar så bra på papper.

Program konferensdagar 16-24/8 inför ht 2022

Det är fika varje dag på f.m. i ljushallen/personalrummet ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30 (beroende på anslutande programpunkt). Lunch på egen hand varje dag utom (preliminärt) fredag 19/8 då vi ha gemensam lunch i ljushallen. Det kan komma att bli mindre förändringar i planeringen om förutsättningarna förändras.

Vissa av programpunkterna får a-lag 7-9B planera och utnyttja efter eget behov i samråd med skolledningen.

Tisdag 16/8

 • 08:00-08:30 Mingelfika i ljushallen för alla
 • 08:30-09:30 Uppstart av konfdagar – genomgång av program mm. I Gradängsalen.
 • 09:30-11:00 Egen planeringstid (inkl fika) inklusive att lyssna på p1-dokumentär (42 min) inför ämnesplaneringstiden i e.m. Lyssna på dokumentären här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1093713
 • 11:00-12:00 Mål och indikatorer – systematiskt kvalitetsarbete framåt (fortsättning på konftiden onsdag 7/9). I Gradängsalen.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-13:30 Gemensam start på ämnesplaneringen – genomgång av förslag till lägstanivå för ämnessamarbete/planering. I Gradängsalen. 
 • 13:30-16:00 Ämnesplanering (inkl fika) – Diskussion kring P1-dokumentären. Frågor mailas ut separat. Därutöver – planering / diskussion om utnyttjandet av Wisingdagar – studiebesök/alternativa examinationer/koppling till den löpande planeringen.
  • Länk till formsenkät skickas ut separat.
 • 13:30-14:30 A-lagsledarmötestid. Eriks rum.
 • 14:30-16:00 EHT träffas tillsammans för planering framåt. Biblioteket.

Onsdag 17/8

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:00 A-lag 7 planering av ”Skogen i skolan”. Sal O112
 • 08:00-09:00 A-lag 8 introduktion till YAM Sal O226
 • 09:00-10:00 Tid för spec att börja planera anpassningar – UDL och differentierande undervisning för ämneslagen. Studiegården. (inkl fika)
 • 10:00-11:30 Reunion presenterar sin resa samt gör övningar. I Gradängsalen.
 • 11:30-12:30 Lunch på egen hand.
 • 12:30-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 12:30-14:00 EHT-temaplanering. Samlas tillsammans i sal O112 – delar upp er efter behov. (inkl fika.
 • 14:00-16:00     Internationella gruppen träffas för planering framåt. Sal O227

Torsdag 18/8

 • 08:00-12:00 Presentation av ny kursplan för SvA/Sv av Linda Castell för alla SvA/Sv-lärare, alla spec., studiehandledare samt skolledning. Följande är anmälda: Victoria Ö, Malin S, Carina BB, Sara B, Marie B, Anna F, Anna W, Rut S, Annelie A, Erik J, Johan V. På Parkaden
 • 08:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering för övriga. (inkl fika) Särskilt möte 08:00-10:00 för Fr (Christina B-E) och No-ämneslaget ang samarbete med Frankrike.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika).
 • 13:00-14:20 Överlämning från Geresta inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B. 14:20-14:30 – bensträckare hämta kaffe…
 • 14:30-16:00 Överlämning från Brännan inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B

Fredag 19/8 

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:30 A-lag 7 – spec.överlämning. I sal O112.
 • 10:00-11:30 Ämnesmötestid / samplanering. Idh-lärare träffar Idh-lärare från Gymnasiet.
 • 11:30-12:30 Gemensam lunch i Ljushallen
 • 12:30-14:30 Genomgång av Gleerups planeringsverktyg samt föreläsning om digitalt läsande. I Gradängsalen. (inkl fika).
 • 14:30-16:00 A-lagsmöten i respektive A-lag

Måndag 22/8

 • 08:00-16:30 NO-dag – kompetensutveckling heldag. Se separat inbjudan.
 • 08:00-10:30 EHT träffas tillsammans för fortsatt planering framåt. Biblioteket. (inkl fika)
 • 08:00-10:30 Ämnesplanering / samplanering. (inkl fika)
 • 10:30-12:00 Internationella gruppen träffas för fortsatt planering framåt. Sal O227.
 • 10:30-12:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Möten med elever och föräldrar i 7-9B. (inkl fika)
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)

Tisdag 23/8

 • 08:00-10:00 EHT-temaplanering. I sal O112. (inkl fika)
 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 10:00-12:00 Gemensam genomgång av rutiner och riktlinjer samt planering av Wisingdagar.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 13:00-15:00 Uppföljning årskursvis vilka som ska ha SvA eller Sv. Alla spec. samt SvA/Sv-lärare. Samlas i O112. (inkl fika)
 • 15:00-16:00 A-lagsledarmöte. Eriks rum.

Onsdag 24/8

 • 08:00-09:00 Uppstart i resp A-lag för EHT-temaplanering. Bla prata om roller, uppgifter och ansvar på extra mentorstid.
 • 09:00-10:00 MBL19 – för MBL-gruppen. Se separat kallelse. Eriks rum.
 • 09:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 10:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering (inkl fika)
 • 10:00-11:00 Spec.överlämning för mod.spr.lärare från Geresta (tid för Brännan kommer senare).
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Möte i respektive A-lag – avstämning inför skolstart (program för första dagarna, ansvar, tider mm.)
 • 14:00-15:30 Egen planeringstid (inkl fika)
 • 15:30-16:00 Kort avstämning inför skolstart. I Gradängsalen.

_______________________________________

Första skoldagen – Torsdag 25/8

Planeringen för första skoldagen ser ut enligt följande. Därefter följer ni respektive a-lags/årskurs planering som ni mentorer presenterar för eleverna.

Åk 7

08:30 Åk 7 börjar med samling och presentation av all personal i Ljushallen. Respektive mentorer har skyltar och ställer sig i respektive hörn av Ljushallen. Därefter vidare till hemklassrummen.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 8

09:00 Åk 8 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 9

09:00 Åk 9 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Vanligt schema börjar på tisdag 30/8.

Förebyggande arbete för psykisk hälsa hos ungdomar

Centrala elevhälsan har utbildat en handfull handledare i YAM vilket är ett evidensbaserat program för att lära sig om psykisk hälsa samt att få verktyg för att hantera sitt psykiska mående. Alla elever i åk 8 kommer att få genomgå ett sådant program under året. Läs mer om YAM genom att klicka här

Påminnelse – Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34. 
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ konferensdagsplaneringen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ konferensdagsplaneringen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

samarbete

Spännande och viktigt om samarbete i skolan:

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola

Forskning på Karlstads universitet: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:740283/FULLTEXT01.pdf


Detta händer under veckan (v.33)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s