Läsårsplanering

Sida under konstruktion

årstider

Här finns en läsårsplanering som bygger på veckor – obundet till specifikt läsår, men uppdateras vid tillägg och förändringar. Med andra ord – vad sker eller bör ske respektive skolvecka under läsåret.

Planeringen år att läsa terminsvis eller veckovis och är presenterat som ett exceldokument.