Sjökortet v33 – 14/8-18/8

Sjökortet1

Allmän information

Program inför konferensdagarna 

Planeringen för konferensdagarna hittar du nedan som länk under ”Detta händer under veckan”. Att planeringen kommer som länk/bifogad fil gäller endast nu vid skolstart – i kommande Sjökort kommer att planeringen för veckan att skrivas direkt i texten.

Förändring / Fördelning av arbetsplatser

Vi har en hel del nya medarbetare – några lärare såväl som ett antal resurspersonal (assar). Det gör att vi gjort ett fåtal ändringar för att förbättra möjligheterna till samarbete inom ämnen/ämnesområden samt jämnat ut en del vad gäller hur många man sitter i varje rum. Klicka här för att se den nya rumsindelningen. Förändringen har kommunicerats till de fackliga representanterna och de har bejakat idén bakom och de förändringars om gjorts.

I ett par arbetsrum behöver möblering justeras och fler hyllor in eller flyttas. Detta kommer Daniel att finnas behjälplig för redan från måndag 14/8.

Fördelning av resurser/assistenter

Assistenter / resurspersonal blev klart i juni. Klicka här för att se fördelningen av personal per klass.

Vikarielösning inför kommande läsår

Skolan har som grundidé att inga lektioner ska ställas in för att någon är sjuk eller vabbar. Detta har vi inte alls kunnat leva upp till under det passerade läsåret på grund av svårigheter att få tag i vikarier. För att lösa detta inför kommande år har vi tänkt om kring organisationen för vår resurspersonal genom att befintlig resursperson, i de klasser där det finns en sådan, tar vikarierollen när det behövs. Det innebär att ställtiden blir kortare samt att det de då blir en person som både känner klassen samt vet var klassen är i respektive ämne/undervisningssituation, som tar vikarierollen. Vi har utöver det även anställt en person som har del av sin tjänst som vikarie och med andra ord alltid är tillgänglig på skolan. Vi hoppas att vi genom detta ska kunna täcka upp vikariebehovet för korttidsvikarier avsevärt bättre än förra läsåret.

HeddaUndervisning.com samt info till föräldrar

Nu är HeddaUndervisning.com uppe och i drift. Vi kommer att ha en genomgång av detta under konferensdagarna, men det är bra om ni tar er tid att gå in där och ser vad ni kan finna samt läser den information som gått ut till föräldrar under sommaren.


A-lag och ämneslag

Här kommer information riktat till A-lag och ämneslag. Kan vara i form av ämnesvis info, men också i form av länkar och material som ska läsas och gås igenom eller frågor som ska diskuteras på A-lags- och ämneslagstider.


PUG-info

Här kommer information till och från skolans Pedagogiska UtvecklingsGrupp att ligga. Det kan vara frågor som ska diskuteras på nästa möte eller information/frågeställningar från PUG till övriga kollegiet.


Veckans tips

”Grit” – ihärdighet och driv – viktigare än IQ och talang – mkt intressant inslag på TED om detta av Angela Lee Duckworth 

Mycket läsvärd artikel av Sara Bruun från skolvärlden – läraryrkets komplexitet  – ”Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet


Detta händer under veckan

Nya lärare börjar på måndag 14/8 för eget arbete och installation kl 09:00. Övriga lärare och personal börjar tisdag 15/8. Schema för konferensdagar hittar du här: Planering inför konfdagar ht2017


Planering framåt

Här kommer endast det aktiviteter som bedöms vara akuta eller avgörande inslag för merparten av eleverna eller medarbetarna att publiceras. I övrigt hittar i allt kommande i skolans gemensamma kalender här till höger (eller i Outlook som det sett ut det senaste året).


Viktigt att komma ihåg

Idag räcker det med att komma ihåg att vi är precis början på ännu en spännande termin!!