Sjökortet v39 – 25/9-29/9

Sjökortet1

Allmän information

Examinationskalendrarna

Det är viktigt att ni gör följande för att det ska vara översiktligt och lättläst i examinationskalendrarna för både er och eleverna:

 • Börja med att skriva vilken klass det gäller, ex 9A
 • Sedan vilket ämne, ex Svenska
 • Sedan vilket moment, ex ”Från källa till referat”
 • Sedan lärarsignatur, ex JAEK
 • Avsluta med sal, ex Sal O227 (i rutan för ”Plats”)

Handledning av resurspersonal

Den 26/9 är första handledningsmötet för resurspersonal. Det kommer att ske på A-lagstid (15:20-16:20) och var 4:e vecka – alla möten ligger i det gemensamma kalendariet. All resurspersonal ska vara med (Patrick och Magnus får ha en dialog med Marie B när de ska prioritera A-lag eftersom de är mentorer).

Fruktrutinen

Nu när vi ska dela ut frukt till eleverna varje dag så är det viktigt att vi vet hur vi ska hantera detta. Anders (och Micke) har tagit fram en rutin för detta –  mkt viktigt att den följs för miljöns skull, för att undvika luktande sopkorgar och bananflugor, samt för att underlätta ordningshållandet.

Såhär kommer det att fungera fram till höstlovet v.44. Då får vi utvärdera hur vi tycker att det går.

 1. Personal i kiosken beställer frukten.
 2. Frukten packas i korgar. En frukt per elev. Korgen packas på eftermiddagen dagen innan den ska levereras.
 3. En elev från klassen hämtar korgen i kiosken. När lektionen är slut så tar samma elev tillbaka korgen med skrutt och skal i matåtervinningspåsar, samt överbliven frukt till kiosken. Förslag: Klassen väljer en elev på mentorstiden som får hämta korgen under veckan. Veckan efter väljs en ny elev.
 4. De som arbetar i kiosken lägger matavfallspåsarna i monokeln.
 5. Den överblivna frukten säljs i kiosken till självkostnadspris.

Erik J ledig och Johan V Tf.

Under veckan är Erik J ledig ons-fre. Under de dagarna är Johan V Tf. rektor och har fullt rektorsansvar.

Kommunen har nytt försäkringsbolag

För kännedom – kommunen har nytt försäkringsbolag. Läs mer på insidan vid behov. Är man nyfiken kan man hitta mer här – Svedea.


A-lag och ämneslag

Tider för utvecklingssamtal

När är vi redo för utvecklingssamtal med eleverna – och hur vill vi ha upplägget i år?

Nobellmiddag

Ifjol togs diskussionen upp om vi skulle ha ”Nobelmiddag” för eleverna. Diskutera detta i A-lagen och återkoppla till Erik o Johan.

Lovskola under höstlovet – att diskutera i ämneslagen

Vi har möjlighet att ha lovskola under höstlovet. Ett förslag är att drilla elever som verkligen behöver det i matte (de fyra räknesätten) ett par timmar om dagen. Finns andra för slag? Skolledningen behöver veta snarast för planeringens skull.

 


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

murberget

Utställning på Murberget – ”I skolans värld” 

 

inkludering DM

Inkludering i skolan av David Mitchell  – Bra bok med många konkreta tips och strategier. Om man vill ha den här boken så beställer skolan den. Meddela Agneta så beställs den.

 


Detta händer under veckan

 • Mån-Tis – gradängsalen stängd för vidare undersökning av luktproblemet.
 • Tis – 15:20-16:20 – Handledning resurspersonal (första mötet – i fortsättningen var fjärde vecka) Ansvar Marie Borglund
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Allmän info samt A-lagstid (om det inte hunnits med under tisdagen så finns tid nu att diskutera hur vi ska förhålla oss till läxor och det förslag som ni fått via mail och presenterades föregående vecka. Ansvar Skolledningen samt resp. A-lag
 • Fre – Skoljoggen (börjar 13:30) – se info från Sjökortet v38 samt mer info från Patrick, Magnus och Kenneth.

Planering framåt

 • V.40 Ons. konftid – genomgång av Hjärtstartare.
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)

Viktigt att komma ihåg

Skolans rutin vid kränkande behandling och diskriminering

mobbning

Det är jätteviktigt att alla följer skolans rutin vid kränkande behandling och diskriminering så snart en situation uppstår.

– Det handlar om att vi ska agera lika och tydligt mot alla som upplever sig utsatta.

– Det handlar om att eleverna ska känna att vi agerar – att de ska känna sig trygga.

– Det handlar om att vi ska agera rättssäkert och rättvist.

Vi har sagt att vi ska bli bättre på detta. Vi måste utgå från resultatet på brukarundersökningen i våras. Eleverna svarade följande på två av frågorna:

Trygghet i skolan

Alla måste agera när vi ser nåt eller får veta nåt som inte är OK – vi måste ta oss tid att läsa och göra oss förtrogna med våra rutiner – läs här Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Om man är osäker på hur man ska dokumentera / göra minnesanteckningar om det som skett kan man alltid använda blanketten ”Dokumentation vid elevmöte”

Sjökortet v38 – 18/9-22/9

Sjökortet1

Allmän information

IT / Sharepoint-support för elever och personal

Mattias finns tillgänglig i ”Studiegården” rum 111A (Spec.rum – det vänstra) mån 14:20-16:30 samt tors 14:20-16:30 för IT-support för både elever och personal fram till v.44.

”Lägstanivå” i Sharepoint / HeddaUndervisning.com 

Nu har en lägstanivå för Sharepoint / HeddaUndervisnuing.com formulerats och en lathund i form av en instruktionsfilm gjorts. Läs igenom denna (klicka här eller läs under Rutiner och riktlinjer / Pedagogisk planering) och se instruktionsfilmen om du är osäker på vad och hur du ska göra. Länk till filmen finns även i pdf.en.

Skoljoggen

Fredag den 29/9 är det Skoljoggen. Det är start kl 13:30 men lektionerna avbryts senast kl 12:00 så alla hinner äta och byta om utan stress. All tillgänglig personal ska förbereda sig på att vara assistans under loppet. Mer info från Patrick D. kommer.


A-lag och ämneslag

fira

Vad vill vi fira?

Vad säger ni om att varje A-lag lyfter varje vecka – stort som smått – något / någon att fira. Något bra som någon gjort i skolan!! Som Bengan säger: ”Det absolut mesta är ju faktiskt bra i klassrummet, eleverna gör ju mest bra saker”. Maila det vi ska fira till Erik så ser vi till att uppmärksamma det på ett eller annat sätt.

Ännu ingen skolrådsrepresentant från A-lagen?

Förra veckan nämndes att resp. A-lag skulle ha en lärarrepresentant till skolrådet 18/10. Ännu har inget meddelats till skolledningen. Viktigt att det görs snarast.

Hur vi förhåller oss till läxor

Under v. 38-39 ska A-lagen diskutera hur vi ska förhålla oss till läxor – vad är läxor, när ger vi läxor och varför gör vi det? Skolledningen kommer att presentera ett underlag för diskussion kring detta under onsdagskonf.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Provfri matte

Mycket intressant från Pedagog Stockholm om läxor och prov i matte – något att diskutera oavsett ämne, men särskilt i matte.  ”Ge inte gångertabell-läxa”


Detta händer under veckan

 • Tis – Föreställningen ”Killarna” för åk 8. se tider i gemensamma kalendariet. klicka här för Spelschema och klicka här för att läsa om föreställningenAnsvar resp. undervisande lärare som undervisar när föreställningen infaller på schemat.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Examinationer och examinationskalendern, Läxors vara eller inte vara (presentation av förslag för diskussion i A-lag) Ansvar Skolledningen
 • Ons – 05:30-17:00 Olle L och Benjamin W (samt en spec.) har utbildning i Gleerups Eng-material

Planering framåt

 • V.40 Ons. konftid – genomgång av Hjärtstartare.
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Kunskapstörst

På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.
Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden

 • Gör ditt bästa
 • Efterfråga feedback
 • Ge feedback
 • Fira framgångar

Sjökortet v37 – 11/9-15/9

Sjökortet1

Allmän information

Klassråd

Det behöver väljas nya representanter till elevrådet. Se mail från ordföranden (Sebastian R) via Erik den 5/9.

Länkar till inläsningsmaterialet för spec.ped.fortbildningen 

Här i det högra fältet under aktuella länkar och tips ligger nu länkar till allt inläsningsmaterial (inkl ett par ljudfiler och en film) del för del. Så slipper ni söka runt efter vad som ska läsas in för varje vecka.

Inför skolfoto – ons-fre

Under onsdag-fredag är det skolfoto. Vi håller till nere i källaren i N-huset. Eftersom det inte är våra lokaler är det jätteviktigt att det inte blir nåt onödigt spring och att undervisande lärare följer med och håller uppsikt under hela fotograferingen.

Arbetsfördelning för SvA

Eftersom både Anna W och Victoria Ö har reguljär ämnesundervisning utöver sina SvA-uppdrag. Därför är det viktigt att de får en tydlig arbetsfördelning. I grova drag ser den ut som följer:

 • Victoria Ö: hon ansvarar för SvA-undervisning för åk7 på BAS-tid såväl som på det riktade stöden mån och ons. Hon tar därmed inskrivningssamtalen med eleverna som är kopplade till åk7.
 • Anna W: hon ansvarar för SvA-undervisning för åk8-9 på BAS-tid såväl som på det riktade stöden mån och ons. Hon tar därmed inskrivningssamtalen med eleverna som är kopplade till åk7. Anna samordnar även SvA-insatserna utöver BAS och riktatstöd-tid tillsammans med Johan V. Utöver det har Anna institutionsansvar för SvAs material.
Moderna språk spanska i halvklass

För att ha mindre grupper i Spanska har Ann-Sofi och Maria önskat delning i spanska ett pass i veckan. Detta har gått att lösa genom att tidigarelägga lunchen för åk8 på torsdagar till 10:50.

Modersmål

Nu r modersmål igång i Arabiska, Farsi och Somaliska. Alla språken har lagts så att de inte påverkar andra ämnen.

Info om extraundervisningen (riktat stöd) till vårdnadshavare

Så snart listningen är klar kommer Johan att gå ut till alla om vilka elever som blir listade på mån. e.m. samt ons. morgon. I samband med detta kommer ni mentorer att få en text som ni ska skicka till var och en av de vårdnadshavare för de elever som blir listade. Viktigt att den informationen går ut så snart som möjligt efter att ni fått namnen.


A-lag och ämneslag

Skolråd

Det är skolråd onsdag den 18/10 samt onsdag den 29/11. Tills dess vill vi ha representanter som ska delta utsedda av respektive A-lag (en representant per A-lag). Meddela Erik via mail. Info om skolråd har gått ut till föräldrar via HeddaUndervisning – klicka här.

Mobiler i skolan

Hur ska vi förhålla oss till mobiler i skolan. Läs detta (Mobilfritt i skolan…) diskutera i A-lagen – behöver vi förändra våra riktlinjer kring detta?


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Tänk om vi i skolan behandlades som idrottsstjärnor 🙂 Hur gör vi för att vi ska få mer pepp?!


Detta händer under veckan

 • Mån – Arbetsmarknadskunskap 9A, 9B och 9C (se gemensam kalender i outlook)  Ansvar resp. undervisande lärare.
 • Tis – Arbetsmarknadskunskap 9D och 9E (se gemensam kalender i outlook) Ansvar resp. undervisande lärare.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 Ansvar Skolledningen
 • Onsfred från 13:00 – skolfoto. Se ovan. Ansvar resp undervisande lärare och Anders och Micke

Planering framåt


Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Gemensamt arbete

Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal

Sjökortet v36 – 4/9-8/9

Sjökortet1

Allmän information

Datorer till elever 

Börje jobbar löpande med att se till att nya elever i åk 8 och 9 får ut datorer. För åk 7 väntar vi på en kompletterande leverans och kommer att dela ut kontrakt för påskrift så snart de nya datorerna finns i kommunen. Föräldrar har informerats om detta samt har möjlighet att se hur kontraktet ser ut via HeddaUndervisning.com. Klicka här för att se den informationen. 

Uppföljning av frånvaro

Under stora delar av förra året (av förståeliga orsaker) vare det si och så med uppföljningen av elevernas frånvaro. Vi (med roddande av Anna E) kom dock igång under vårterminen. Att följa upp statistik och skicka varningar är en av de metoder vi använder – det är dock fortsättningsvis viktigt med kontakten med eleverna och hemmet då frånvaro är hög. Se skolans rutiner för frånvarouppföljningen genom att klicka här.

Föräldramöten

På tisdag och onsdag är det föräldramöte för åk 7 resp åk 8-9. På tisdagens föräldramöte för åk 7 förväntas alla undervisande lärare i åk 7, hela EHT samt resurspersonal som möter 7:or vara på plats för att presentera sig. Mötet börjar 18:30 i ljushallen med allmän info och ni kommer att presentera er tidigt efter mötets början. Efter att ni presenterat er kan ni gå hem om ni inte är mentorer i åk 7. Mentorerna fortsätter sedan till resp klassrum.

Vid möten med åk 8 och 9 behöver endast mentorer i åk 8 och 9 närvara. Se här den info som gått ut till föräldrar.

Gå & cykla 2017 – Trafikkalendern

Trafikkalendern

Ni som vill utmana er själva, eleverna eller kanske en annan klass i att öra sig mer – anmäl er till Gå & cykla 2017. Klicka här för att läsa mer om arrangemanget – inbjudan Gå & Cykla 2017.


A-lag och ämneslag

Se bifogad fil i mail från Erik fre. 170825. Detta förslag till ”Förväntansdokument” (istället för ordningsregler) ska diskuteras i A-lagen under v36 – respektive A-lag bestämmer när. A-lagens återkoppling ska ske i form av kommentarer direkt i dokumentet i annan färg som skickas till Erik senast måndag v.37. Ett återkopplingsdokument per A-lag.

Att resonera kring:

 • Vad är bra med den här typen av dokument?
 • Vad finns det för risker med den här typen av dokument?
 • Vad ska läggas till eller tas bort?

Tanken är att vi ska diskutera detta på konf.tid v.37.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Feedback 4

Intressant tips om, och vikten av feedback.


Detta händer under veckan

 • Mån-Ons  – Första mötet med Spec.ped.fortbildningen. Ansvar – All undervisande personal samt Carina B och Lena B
 • Tis – Föräldramöte åk 7 kl 18:30 Ansvar Skolledning samt alla mentorer i åk 7.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 Först allmän info till ca 16:10, därefter A-lagsmöte eftersom A-lagstiden föll bort tis v.35. Ni ska bl.a. diskutera förväntansdokumentet.  Ansvar Resp. A-lag
 • Ons – Föräldramöte åk 8 börjar kl 18:30 och för åk 9 kl 19:00, de följer samma upplägg som åk 7. Ansvar Skolledning och mentorer i åk 8 och 9.

Planering framåt

 • V.37 Mån-tis . ”Arbetsmarknadskunskap” för åk 9 – se tider i gemensamma kalendariet.
 • V.37 Ons – Skolfotografering från kl 13:00 – mer info kommer om detta.
 • V.38 Tisdag – föreställningen ”Killarna” för åk 8. se tider i gemensamma kalendariet.
 • V.40 Ons. konftid – genomgång av Hjärtstartare.

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.
Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden

 • Låt dig utmanas
 • Påtala
 • Agera förebild