Sjökortet v18 – 2/5-4/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val

Nu har era förslag sammanställts och en webenkät skapats för att ni ska få välja var era kompetenser passar bäst. Utifrån detta kommer vi inom kort att gå ut till eleverna för att göra val. Se länk till enkät i mailet för detta sjökort. Ni kommer att få tid att fylla i denna på konftiden på onsdag.

Uppsamling nationellt prov engelska

Uppsamling för elever som missat NP i eng på gör det på torsdag morgon. Tider:

 • 08:00-11:20 för läs och hör
 • 08:00-10:00 för skrivdelen

Detta rör max 20 elever. Salar anslås på info-TVn.

Resursupplägg inför nästa läsår

Förslaget som skickats ut gäller endast resursuppdraget – den sista rubriken ”Arbetsuppgifter och ansvar för undervisande lärare eller mentor med lärarbehörighet” är endast delar av det som på sikt bör bli en beskrivning av mentors och undervisande lärares arbetsbeskrivning.

Den såväl som resurspersonens uppdrag måste förhålla sig till läroplanens beskrivning av skolans och lärares, samt övriga som jobbar i skolans uppdrag.

Om ni har input eller frågor kring detta så maila Erik snarast – det kommer att kallas till MBL inom kort därefter kommer annons att gå ut.


Att fira

Valborg

Vi firar vidare att våren är här efter en lååång vinter…..


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.18 – Ingen A-lagstid.

Ämneslag

V.18 – Ämneslagstid: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Faktiskt.se

Faktiskt.se  – faktagranskning och källkritik när det är som bäst. Bra att utgå ifrån i många ämnen. Läs mer här: https://www.faktiskt.se/ 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Ons – JOBI skor besöker skolan – personalrummet.
 • Ons – 15:40-17:00 Kort info kl 15:40. Ta med datorer för ifyllning av enkät inför elevens val. Infon gäller resursuppdraget och därför är det viktigt att all resurspersonal är med vid informationen (som blir kort). Ansvar skolledningen
 • Tors – Upplevelseverkstad för åk 8 –  8A och 8C 09:00-11:30, 8B och 8D 12:30-15:00. Ansvar respektive undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Tors – Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Planering framåt

 • V.19 – Mån. NP i Ma
 • V.19 – Ons. NP i Ma
 • V.19 – Ons. Besök av Christer Fuglesang i Sigma för åk 8.
 • V.20 – Mån. överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning från Geresta och Brännan.
 • V.20 – Sön. 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan.
 • V.21 – Tis. Åk 8 med fritidsprogrammet – överiga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Gemensamt arbete
Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal