Sjökortet v24 – 11/6-15/6

Sjökortet1

Allmän information 

Sommarskola – uppgifter till eleverna

Nu har vi fått in en del anmälningar till sommarskolan. Erik och Johan i dialog med Wendela håller på att planera hur upplägget blir i detalj nu när vi fått in aktuella anmälningar.

Viktigt för er som undervisar elever i åk 8 och 9 är att ni går igenom den bifogade listan som finns i mailet till det här veckobrevet. Där finna alla elever på Hedda (och Wendela) listade som ska ha sommarskolan mellan 18/6 och 29/6. Dessa elever måste dock ha uppgifter att arbeta med under dessa dagar. För eleverna i åk 9 gäller även att de uppgifterna måste innehålla prov/examinationsuppgifter som kan bedömas vid sommarskolans slut.

Ni som har undervisat eleven den senaste terminen / läsåret ska skriva ett underlag inför lovskola senast torsdag 14/6. Detta underlag inkl material (ev. böcker, examinationer, inlämningsuppgifter, etc.) ska lämnas i en låda på expeditionen. Se blanketten för ”Underlag för lovskola” som ifyllningsbar pdf.

 

Inför nattvandringen

Väder nattvandring

Glöm inte att diskutera och gå igenom riskerna med varandra och eleverna. I övrigt hoppas vi på en jättehärlig kväll / natt och trevlig promenad med spännande samtal och tajta klasser. Vädret ser ut att bli jättebra.

Vi håller på att rodda ihop så att alla känner att det blir trygga grupper även där det för tillfället saknas personal. Bl. a. kommer Marie M att gå med 7C…. Mer info kommer.

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Ni som är nyfikna på Schoolity – ni kan redan nu hitta kontaktuppgifterna till eleverna via mobilen eller datorn när ni loggat in. Prata med Erik, Johan, Anna B eller Mattias om ni vill ha hjälp med hur man gör.

Påminnelse: Inför fotbollsmatchen Hedda / Wendela den 12/6

Jätteviktigt att alla mentorer pratar med alla elever om ordningen uppe på Högslätten under matchen, alla är kvar hela matchen, alla ska prickas av av mentor och alla sitter klassvis. Se även info via mail från Patrik D.

Ett särskilt lunchschema kommer att komma ut via mail inför den 12/6.

Program för konferensdagarna

Under veckan kommer ett detaljerat schema via mail utöver de hålltider som Bengan redan presenterat på onsdagns konf. för 1,5 vecka sedan.

 


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka

 


Att göra på mentorstid

Ingen vanlig mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Ledarskap och undervisning

Viktigt och intressant om ledarskap och undervisning. Bl. a. en mkt bra checklista att ta med i alla undervisningssituationer.

https://1larare.svedala.se/ledarskap-en-forutsattning-for-att-lyckas-som-larare/ 

 


Detta händer under veckan (v.24)


Planering framåt

 • 18-20 – Konf.resa…. Sedan sommarlov!!!

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet visa att vi arbetar med alla 5 delarna av vår värdegrund under elevens val-dagarna såväl som terminens sista dagar.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v23 – 4/5-8/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val-listor – uppdaterade

Elevens vallistor efter den allra senaste uppdateringarna bifogas i mailet med länken till det här Sjökortet.

Riskbedömning inför aktiviteter utanför skolan – checklista

De kommande två veckorna innebär ju i stor utsträckning aktiviteter utöver det vanliga och aktiviteter utanför skolans område. Därför behöver flera av er göra riskbedömningar enligt checklistan. Det gäller i synnerhet följande:

 • 9Es vistelse i Aspnäs.
 • Elevens valaktiviteter som innebär verksamhet utanför skolans område / lokaler.
 • Fotbollsmatchen mellan Hedda och Wendela
 • Nattvandringen
 • Ev. mer alternativa aktiviteter på mentorsdagen.
 • Heddaracet för åk 9

Checklistan ska vara ifylld och inlämnad i Erik Js fack senast  dagen innan aktiviteten sker.

Läs rutinerna för rsikbedömning samt hitta checklistan här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf 

Om något händer eller riskerat ha hänt ska en tillbudsrapportering göras. Den kan ni fylla i här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjwM4DvgiTffvVTWalr-scG8Jnhe_wNxZI6NudJMtLE3d6w/viewform?c=0&w=1 

Läs mer om tillbudsrapportering här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/om-att-rapportera-tillbud-pc3a5-arbetsplatsen.pdf

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Inför fotbollsmatchen Hedda / Wendela den 12/6

Jätteviktigt att alla mentorer pratar med alla elever om ordningen uppe på Högslätten under matchen, alla är kvar hela matchen, alla ska prickas av av mentor och alla sitter klassvis. Se även info via mail från Patrik D.

Ett särskilt lunchschema kommer att komma ut via mail inför den 12/6.

Påminnelse – informationsmöte om elevens val och möte inför ”Hand in Hand”

Under måndagen sker två schemabrytande möten: Möte inför ”Hand in Hand” mellan 10:00 och ca 12:00 – alla som berörs har blivit kallade. Samtidigt är det information inför elevens val 11:10-11:40. Ni som berörs av ”Hand in Hand” – glöm inte att stämma av med övriga i er elevens valgrupp att ni inte är med på Hand in Hand-mötet.

Preliminära scheman

Preliminära scheman är klara och alla kan logga in på Schoolity.com https://www.schoolity.com/ och kolla de preliminära scheman som de ser ut i dagsläget. Hör av er om det är några konstigheter. Se instruktionsfilm nedan hur man gör.

Nominera / föreslå utmärkelser till elever i åk 9 

Under kommande vecka har alla elever i åk 9 samt lärare och övrig personal som jobbat nära nuv åk 9 möjlighet att nominera / ge förslag till utmärkelser. Läs mer på HeddaUndervisning.com och gör din nominering / lämna ditt förslag. Ska göras senast söndag 10/6. Läs mer här: https://heddaundervisning.com/2018/06/01/infor-niornas-avslutningsfest-nominera-ge-forslag-till-elever-som-borde-fa-en-positiv-utmarkelse/ 

Anmälan till niornas avslutningsfest 

Vi i personalen som tänker att vi ska gå på niornas avslutningsfest måste göra det snarast. Se inbjudan från Christable i 9A. Maila henne. Senast tisdag den 5/6!!


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.23 – A-lagstid: Möten i resp. A-lag. – Planering av sista veckan – för åk 7 och 8 extra viktigt att nattvandringen blir färdigplanerad och att ansvar / arbetsuppgifter fördelas mellan er. A-lag för åk 9 behöver kanske lite tid för att planera Heddaracet!?

Ämneslag

V.22 – Ämneslagstid: Den ämneslagstid som är schemalagd mån eller tisdag ska läggas på att dela med er hur årsplaneringarna (vad ni gjort och genomfört) i era klasser sett ut till de lärare som enligt tjänstefördelningen kommer att ta över era klasser.


Att göra på mentorstid

Samma upplägg men nya punkter att påminna eleverna om – en för åk 7, två för åk 8 och fyra för åk 9:

 1. Påminna eleverna om att anmäla sig till sommarskolan – fortfarande få anmälda – se mail med mer detaljer från Erik J från ons den 23/5. Gäller åk 8 och 9.
 2. Alla elever ska göra en incitoenkät – den ni gjorde i förrförra onsdagen – mycket få som gjorde den förra veckan med sina elever. Viktigt att den görs – alla elever har fått en länk via mail. Gäller alla årskurser.
 3. Anmälan till avslutningsfesten för åk 9 går ut under måndagen. De som inte anmält sig missar festen.
 4. Alla elever i åk 9 har möjlighet att göra nomineringar / lämna förslag till elever som borde få en positiv utmärkelse (sista dag söndag 10/6) – se heddaundervisning.com

Veckans tips 

Pedagogiskens giganter

Från UR om pedagogikens giganter – nåt att titta på regniga dagar i sommar 🙂

https://urskola.se/Produkter/136312-Pedagogikens-giganter-Rudolf-Steiner-och-Maria-Montessori#Om-serien 

 


Detta händer under veckan (v.23)

 • Mån-tis – Från 13:00 – 9E är i Aspnäs Ansvar Mentorer
 • Mån – 10:00-ca 12:00 – info om ”Hand in Hand” se separat kallelse. Ansvar kallade medarbetare samt EHT.
 • Mån – 11:10-11:40 Elevens valinfomöte – se separat mail ang salar. Viktigt att alla inte släpps till matsalen efteråt alla går tillbaka till schemalagd aktivitet och äter på sig mattid. Ansvar resp. elevens valansvarig
 • Ons – Nationaldagsledigt
 • Tors-fre – Elevens val-dagar

Planering framåt


Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet visa att vi arbetar med alla 5 delarna av vår värdegrund under elevens val-dagarna såväl som terminens sista dagar.

Värdegrund