Sjökortet v43 20/10-24/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Eriks frånvaro
 • Inneskor efter lovet
 • Övriga frågor

Att fira – kulturenkäten / medarbetare – ”All time high” samt Härnösand klättrar på LRs lista Sveriges bästa skolkommun 🙂 

Fira2

Trots att det börjar dra ihop sig till höstlov och det är mycket att göra har vi ”All time high” på Kulturenkäten medarbetare (klicka på bilderna nedan för att förstora dem) – Bra jobbat av oss alla!! Självfallet något att fira!!

Kulkturenkät ht2019

 

 

 

 

 

Framgång elever ht2019

Prognosen för framgångsenkäten ser även den bra ut – eleverna rör sig stadigt uppåt i sin bedömning av hru vi lever upp till våra framgångsfaktorer.

Dessutom klättrar vi – Härnösand som skolkommun – stort och snabbt på LRs lista över ”Bästa skolkommun”. Nu är vi på plats 36!!

Viktigt ang beviljandet av ledigheter för elever

Som vi har sagt tidigare så kan mentor bevilja ledig upp till 5 dagar, därefter är det rektors beslut. Dock viktigt att ni mentorer inte beviljar systematisk ledighet samma veckodagar – ex flera måndagar eller fredagar under en eller ett par månader. Detta är viktigt eftersom då missar eleven samma lektioner gång på gång – vilket inte är bra oavsett om den klarar sig bra i studierna i övrigt. Extra känsliga ämnen är Slöjd och Hkk som endast har ett pass i veckan.

Vi gick ut med motsvarande information till vårdnadshavare för ett år sedan och går ut motsvarande info idag – följande har gått ut via Schoolity:

Hej alla elever och föräldrar,

Närvaro i skolan är viktigt och vi ser att närvaro har helt avgörande betydelse för elevers studieresultat.

På Hedda Wisingskolan har vi beslutat att mentorer har möjlighet att bevilja ledighet för elever upp till 5 dagar – därefter är det skolledning / rektor som beslutar (rektor får enligt lag inte delegera beslut om ledighet över 10 dagar). Ledighet från skolan ska alltid beviljas utifrån elevens studieförutsättningar. Skolan avråder från systematiska återkommande ledigheter samma veckodagar eftersom samma ämnen / lektioner påverkas varje gång en sådan ledighet tas.

Ibland kan man dock som familj / vårdnadshavare bedöma att ledigheter är befogade trots att det går stick i stäv med ovanstående. Från skolans sida respekteras sådana beslut om det inte bedöms ha negativ inverkan på elevens skolresultat och att det kommunicerats öppet till skolan så vi slipper vara oroliga över frånvaron eller att eleven behöver linda in sig i lögner om var den varit när hen inte varit i skolan. Sådan ledighet tas på vårdnadshavarens eget ansvar och innebär att den registreras som ogiltig frånvaro.

Man kan läsa mer om ledigheter på skolverkets hemsida här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan

mvh Erik Juntikka, rektor, Hedda Wisingskolan

Lägstanivå för Schoolity år 2 och kompetensutvecklingsbehov IKT

Påminnelse om lägstanivån för Schoolity. Kan vara bra att ha som utgångspunkt för uppföljningen av kompetensutvecklingsbehoven nedan. Tänk på att detta är lägstanivån som ska vara upp nådda vid läsårets slut – med andra ord behöver de inte fixas nu, men vi kan heller inte skjuta det framför oss för länge.

Klicka här för att se: Lägstanivå för Schoolity år 2

Viktigt att alla gör!! För att kompetensutvecklingen inom IKT ska kunna planeras efter era behov så behöver alla skatta var vi är idag och hur behoven ser ut. Gör det genom att klicka här för att fylla i en självskattning.

Kompetensutvecklingsplan förslag

Här kan du läsa förslaget till kompetensutvecklingsplanen för innevarande läsår. Om du på individuell nivå såväl som på A-lagsnivå har någon feedback på detta så är det viktigt att det kommer till skolledningen senast tisdag kväll inför MBL onsdag 22/10. Ta upp frågan på A-lagstiden. Se förslaget här: Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 201920

Påminnelse – hur vi planerar om man ska vara ledig under undervisningstid

Då och då uppstår det frågetecken då lärare ska vara tjänstlediga (eller annan ledighet med kort varsel) från sin undervisningstid. Generellt är vi generösa med den typen av ledighet  – om det går att lösa utan att håltimmar uppstår, förstås. Det senare betyder dock att en planering behövs göras. Om man har ett förslag kring vem som ska lösa det kommuniceras detta tydligt till Agneta / Johan / Erik – överenskommelser måste vara  tydliga för alla inblandade.

Oftast löser Agneta och ni själva detta genom bra kommunikation och planering i Schoolity, men om något upplevs oklart från exps sida eller om detta inte sköts tydligt så förväntas att ni fyller i följande blankett (som gick ut redan förra året): https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/09/rutiner-vid-ledighet-fc3b6r-lc3a4rare-utanfc3b6r-loven-ifyllningsbar.pdf

Man har lagstadgad rätt till tjänstledighet endast vid ett fåtal tillfällen – ex studier och föräldraledighet, men vid båda dessa fallen måste man ha god framförhållning. Föräldraledighet kan man inte kräva att ta ut med kortare varsel än 2 mån, även om vi oftast löser det med

Närvaroavstämningsperiod

Vid höstlovet avslutas närvaroperiod oktober – under lovet går närvarorapporten ut, därför är det viktigt att ni kolla igenom närvaroläget och kontakta vårdnadshavare om det behövs.

Frågan om hur mkt vi lägger på konferenstid

Då och så bubblar frågan upp om hur mycket tid vi lägger på konferenser. Och visst finns det måndagstider där vi upprepar sådant som står i Sjökortet och möten som inte används fullt ut tidsmässigt – men då blir det mer tid att förbereda mentorstiden, och det borde väl vara nåt positivt. Måndagstiden känns som en bra buffert att börja veckan med. Måndagsmötet var också en mkt tydlig önskan från er medarbetare att vi skulle fortsätta med.

Vi är öppna för förslag, men vi får i alla möjliga sammanhang önskemål från er enskilt eller i grupp (senast på konf.dagarna i augusti) om fler arenor och tid för samarbete, gemensam planering, pedagogisk diskussion, etc. och vi ser att det behövs. För att det ska bli tydligt vad vi pratar om, så att vi inte bara pratar om en känsla, så har vi sammanfattat vad har gjorts på onsdags konf. hittills i år:

 • V35: Info om Erasmus+ samt genomgång av Urkund för dem som inte gjorde det i våras (då vi också hade genomgång, men få registrerade sig)
 • V36: Kort info (det blev ca 20 min), därefter ämnesmötestid.
 • V37: Kort info (det blev ca 10 min), därefter – Startmöte för Erasmus+projekten. För övriga planering av upplägg kring utvecklingssamtalen.
 • V38: APT – allmänna frågor och underlag inför utv.samtal, därefter facklig tid (tid som normalt ska ligga utanför arbetstid).
 • V39: Kort info (det blev ca 20 min) för alla sedan ämnesmötestid.
 • V40: Kort info därefter IKT – fokus på underlaget inför utv.samtal.
 • V41: Kort info (ca 5 min för alla, samt 10 min för de som inte var med i Erasmusprojekten) därefter hade Erasmusgrupperna möte, övriga hade egen planering.
 • V42: Tid för att göra enkäter, därefter egen planeringstid om man inte hade möte Sv och Ma inför NP.
 • V43: Kort info, därefter tid för arbete med F-varningar

Mycket lite av detta går att föra över i skrift till Sjökortet eller sprida i mail – vi måste dessutom ha forum där frågor kan ställas och fås svar på.

Material för hjälp med begrepp på olika språk för Sva-elever

Pedagog värmlandSkolverket

Anna W har tagit fram material för ett flertal ämnen (se nedan) med begreppsstöd på olika språk – Somaliska, Dari, Persiska och Arabiska (något fall tigrinja). En pärm med dessa underlag finns nu på exp för kopiering eller så kan man hitta det via länk till Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal eller Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/skolord

 • Allmänna skolord
 • Studie och yrkesvägledning
 • Fy
 • Hkk
 • Hi
 • Ma
 • Re
 • Sh
 • Sex och samlevnad

Planering muntliga nationella prov ht19

Här hittar ni planeringen för muntliga nationella prov under ht19: Np ht-19 muntligt


Ämneslag

 • Kolla materialet med begrepp på olika språk ovan, fundera på hur ni kan använda detta på bästa sätt – i övrigt bestämmer ni själva i ämneslaget hur ni ska använda tiden.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er agenda – inget från skolledningen utöver återkoppling på protokoll och från A-lagsledarmöte.

Att göra på mentorstid

 • Påminna eleverna om att det efter lovet är inneskor som gäller – skoskåpsnycklar kommer att fördelas under veckan för de som inte har.
 • Prata med eleverna om att det varje dag hamnar mellan 10 och 20 bestick i återvinningen. Det är både onödigt, dyrt och i värsta fall förstör det kompoståtervinningen om det inte upptäcks.

Veckans tips 

Skolverket

Bra om skolutveckling och samarbete från skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola


Detta händer under veckan (v.43)

 • Tis – 15:45-17:00 EHM åk 7 (övriga A-lagstid) Ansvar EHT och A-lag åk 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. kort info – därefter tid för F-varningar Ansvar Skolledning och alla undervisande lärare.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B och resurser
 • Tors – 18:00-19:00 Föräldramöte inför gymnasievalet för föräldrar åk 9 Ansvar Malin L

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Planering inför nationella proven ht19: Np ht-19 muntligt
 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s