Sjökortet v49 2/12-6/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Np år 9 Ma
 • Personal
 • Julkort
 • Incidenter v 48

Nationella prov år 9

Muntliga Np i matematik genomförs under v 49-50. Ansvariga lärare är P-O Tidstrand, Elisabet Enander och Carina Berglund. Grupper / salar och tider finns anslaget på anslagstavlan utanför exp. Vikarier finns.

Stress/illabehandling

Från varje klass i år 8 och 7-9B skall tre representanter väljas, som skall träffa personal från EHT för att prata om stress/illa behandling. Dessa elever kommer att representera sina respektive klasser i diskussion med EHT personal om stress/illa behandling. Eleverna skall även välja vilket område som är viktigast, stress eller illa behandling, inför fortsatta samtal. Dessa samtal sker på onsdag 4/12 kl 10.15

Enkät.

Enkät för utvärdering av EHM går ut till arbetslag 8 under v 49. Svarstid v 49 – 50.

Konf. onsdag

På onsdag skall tre saker ske samtidigt. kl 15.45. 1. Envising träffas i sal O112. 2. De som är intresserade av lärarkör samlas i Gradängsalen. 3. Övriga i respektive a-lag för planering av aktiviteter sista skolveckan.


Ämneslag

 • Viktigt att resp lärare/ämneslag kontrollerar studieplanerna för respektive ämne och klass.
 • Fundera på frågeställningar inför elevernas prao. Från respektive ämne.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Fortsatt arbete enligt dagordning. Lyft frågan hur man kan jobba med prao på ett övergripande sätt så att eleverna får ut det mesta/bästa av sin prao

Att göra på mentorstid

 • Klassråd år 7-9. Elevråd tisdag 3 dec.
 • Klass 9C o 9D. förbered eleverna för besök från Trafikverket. Se mail från Ann-Sofi Forsell.
 • År 8 och 7-9B väljer representanter till samtal om stress/illa behandling.
 • År 8 och 9. Fråga efter intresse för att tillverka julkort för Breaking Barrior. Se mail från Ann-Sofi. Förslag lämnas till Martin Gisselman.

Detta händer under veckan (v.49)

 • Tis – kl 13.00 -14.00 Elevrådsmöte
 • Tis – kl 15.45-17.00 EHM a-lag 7, sal O112
 • Ons – kl 10.15 Möte elevrepr år 8/7-9B för disk. om stress eller illa behandling. Ansvar. Anna Edlund och Ann-Sofi Forsell. Sal meddelas senare
 • Ons – Trafikverket besöker 9C och 9D. kl 08.00 Gradängsalen  kl 08.00-08.45.
 • Ons – kl 15.45-17.00. Konf, se info längre upp. Envising har möte i sal O112.
 • Tors – kl 15.20 Handledning resurser
 • Fre – På em. besöker 20 elever Wendela Hellmanskolan för julkortstillverkning

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v48 24/11-28/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Np år 9
 • Personal vik. ty
 • Övriga frågor

Arbetsmiljöenkät.

Under v 48 kommer arbetsmiljöenkäten att skickas ut. Denna kan besvaras under v 48 och v 49.

KIA

Tips!  Till dig som vill ladda ner appen för IA. Det finns instruktioner på ”insidan” för hur enkelt kan ladda ner denna till din telefon. Anv.namn: Harnosandapp Lösen: Härnösand 1.

Genväg till IA (KIA) hittar du på Hedda Wisingskolans startsida.

Samtal psykisk hälsa

Nu är det dags för klass 8a att få dessa samtal. kommer att ske gruppvis under onsdag och torsdag.

Adventsfika

Vi börjar närma oss första advent. På fredag morgon, den 29 nov, bjuds det på adventsfika på morgonen i personalrummet.

 


Ämneslag

 • SYV i vid bemärkelse. frågeställningar som elever kan ha med sig ut på prao, kopplat till olika skolämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 7-9. Aktiviteter för em. 17, 18 december. Även aktiviteter för 19/12.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd. Informera om elevråd flyttat från 12/12 till 3/12.
 • Klass 9a och 9b har information Trafikverket onsdag kl 08.00. Gradängsalen
 • Np år 9 En. Påminn om grupper under vecka 48.
 • Ansökningar till Erasmusprojektsresor kommer att läggas ut till alla elever.       Deadline 13 dec.

Veckans tips 

Att sätta terminsbetyg


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
 • Mån – kl 11.000-12.00 Vårdföreläsning 8A,D. kl 13.00-14.00 för klasserna 8C,B. Gradängsalen.
 • Tis – kl 15.45-16.45 a-lag.
 • Ons – kl 08.00-08.50  SYV, Trafikverket . klass 9a och 9b. Gradängsalen.
 • Ons – Elevskyddsombudsutbildning kl. 08.30-12.00. sal O 222.
 • Fre – Från kl 07.30 Adventsfika, personalrummet.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v47 18/11-22/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Nationella prov En år 9
 • Dugga
 • Resa Mallorca
 • År 9 programbesök
 • Övriga frågor

Teater åk 7

”Fallet Exet” teaterföreställning  för åk 7. Lokal Brännaborg. Speltid 70 min. Lärarhandledning, se länk i veckobrev 46.

Torsdag 21/11. Kl 10.00 klass 22A.    Kl 12.00  klass 22B

Fredag 22711. kl 10.00 klass 22C   Kl 12.00 klass 22D.

Mail har gått ut till berörd personal. Om frågor vänd er till Ann-Sofi.

Nationella prov En

Påminn eleverna om Np En under v 47-48. Grupper finns på anslagstavlan utanför exp. Rum för provgenomförande är O 219, rummet innanför kopiators rummet. Muntliga nationella prov i engelska kommer att genomföras av Elisabeth Larsson Paldanius.

 

KIA

Under rubriken på Hedda Wisingskolans hemsida finns nu en länk till ”KIA – Incident rapportering” gå vidare till IA Avvikelserapportering. Här skall följande rapporter läggas in: Tillbud, olycksfall, färdolycksfall, riskobservationer och egendom och säkerhet.

Våra skyddsombud kommer under v 47 att få utbildning i KIA systemet.

Ventilation O-huset

Ventilationen är nu åter i full drift. Både från- och tilluft fungerar enligt


Ämneslag

 • Syv i vid bemärkelse. Inför prao år 8. Fundera på frågeställningar som är knutna till respektive ämne kopplade till elevernas prao plats. Hur skall återkopplingen ske?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Tisdag EHM år 8 kl 15.45-17.30
 • Tisdag a-lag Åk 7 och 9.

Att göra på mentorstid

 • År 9. Gå igenom Np En grupper/tider/lokal.
 • Informera om skolåret. Sista skoldagen 19/12. Vt-20 start för elever 9/1 enl. schema.

Veckans tips 

Se skolverkets skrivningar om

Betyg och bedömning


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan
 • Mån – kl 14.00-16.00 KIA utbildning (P-O T o Lena B)
 • Tis – kl 15.45-17.30. EHM arbetslag  år 8
 • Ons – kl 15.45-17.00 konf. tid. Breaking Barriers O 112
 • Tors – kl 10.00 och 12.00 Teater år 7.
 • Fre – kl 10.00 och kl 12.00 Teater år 7.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.
 • Vårdföreläsning för år 8. 25/11 kommer år 8 att få en föreläsning av destination jobb. 8AD kl 11.00-12.00 och 8BC kl 13.00-14.00.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v46 11/11-15/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Praktikant / Resurs
 • EHT år 7 o 9.
 • Elevrådet
 • Övriga frågor

Gymnasiemässa år 9

Tisdagen den 12 november bjuder vi på Härnösands gymnasium in till Gymnasiemässan i våra lokaler på Brunnshusgatan.

Start: samling i aulan för kort info. Undervisande lärare följer med till aulan, därefter kommer eleverna att tas omhand av gymnasieskolan och delas in i grupper.

Programmets starttider ser ut som följer:

13.00  Hedda Wisingskolan  9A, B

13.30  Hedda Wisingskolan  9C, D och Kastellskolan

Betyg

Betygen skall vara inmatade i Schoolity senast den 13/12. Publicering sker först den 19/12.

Praktikant

Anders Broman har en praktikant från v 46 – v 49. Emmy Ingvarsson.

Samtalsgrupper.

Elevrådet har initierat ett projekt som handlar om psykisk hälsa. Alla klasser år 8 kommer att genomföra samtal i mindre elevgrupper om 5-6 elever. Projektet går igång under 46 och berör under veckan klasserna 8b, c och d. 8a kommer att genomföra detta senare under ht. Samtalsledare i grupperna är Anna, Britt-Marie och Ninni från ungdomsmottagningen.

Utvecklingssamtal

För att utvecklingssamtalen skall fungera bra för mentorer år 8 under onsdag och torsdag v 46, uppmanar jag er att se tidigare utskick gällande lektioner som skall täckas upp för mentorerna år 8.

Teater för år 7

Eleverna år 7 skall se på teater v 47. Innan föreställningen är det viktigt att eleverna har lite förförståelse gällande föreställningen.  Lärarhandledning till teaterföreställningen ”Fallet Exet”, år 7. Länken är till fil på Insidan. Tiderna för teater finns i elevernas scheman år 7.

Fallet Exet

EHM

7-9 B personalgrupp kommer att få en genomgång av arbetsprocessen gällande EHM på onsdag 13 nov, efter kort konf.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Mål och aktiviteter för respektive arbetslag.

Att göra på mentorstid

 • År 9 Gå igenom aktuella tider/grupper för Np Sv. v 46.
 • Gymnasiemässa år 9 tisdag. Starttider och samlingsplats på gymnasiet.
 • Återkoppling från elevrådet 6 nov.

Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
 • Mån – 13.00 – 15.00 skyddsrond, kallade samt elevrepresentanter.
 • Tis –  kl 13.00 gymnasiemässa 9A, B. kl 13.30 9C, D.
 • Tis – 15.45-16.45 A-lag.
 • Ons – 15.30 konf. kort info. aktuella ärenden. // Em.  Utvecklingssamtal år 8
 • Tors – em. utvecklingssamtal år 8.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v45 4/11-8/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Praktikanter
 • Utvecklingssamtal / Np
 • Samtalsgrupper år 8, v 46 psykisk hälsa.
 • Möblering
 • Övriga frågor

Utvecklingssamtal

Schema över lektioner som måste täckas upp vid genomförande av utvecklingssamtal (v 45 + 46) är nu utskickade till berörda. Anlag finns också utanför exp dörr gällande lektionsansvariga då mentorer genomför utvecklingssamtal.

Nationella prov

För år 9 finns nu tider och gruppindelning färdigt för Sv, En och Ma. Dessa är utskickade till mentorer år 9. De  finns utanför exp på anslagstavla.

F-varningar.

Under v 45 skall F-varningar för elever år 7 och 8 vara klara. Senast fredag 8 Nov.

Gymnasiemässa

Tisdagen den 12 november bjuder vi på Härnösands gymnasium in till Gymnasiemässan i våra lokaler på Brunnshusgatan.

Vi kommer att hålla mässan mellan 12.00 – ca 15.30 och 18.30 -20.00 (eller så länge vi har föräldrar på besök). Elever och föräldrar får möjlighet att skapa sig en fördjupad bild av de utbildningar som finns inom vårt område. Gymnasieskolorna i Kramfors och Sollefteå inklusive Naturbruksgymnasiet är också inbjudna att visa upp de utbildningar som vi inte kan erbjuda.

Programmets starttider ser ut som följer:

13.00  Hedda Wisingskolan  9A, B

13.30  Hedda Wisingskolan  9C, D och Kastellskolan

Avräkningsperioder

Blankett för redovisning av arbetstid, avräkningsperioder, finns nu klar. Perioderna är v 33-45, v 46-9 och v10-25. Se vidare MBL protokoll.

Blanketten ligger på G:// Arbetstid.

Salar

Salar / rum som inte kan bokas för utvecklingssamtal. Alla salar märkta P samt följande salar N030, N032, N035, N118, N127, N023 och N130.

Praktikanter

Malin Lindström har två praktikanter, under perioden v 45 – 50. Louise Svensson och Christoffer Wallin.

Underlag för lektionsbesök.

Det finns tre olika inriktningar på dessa utifrån a-lagens prioriteringar. Mallarna för dessa ligger under G:// rubrik. Lektionsbesök.

Värt att fira!!

Vi har fått  European Quality Label för projektet Explosion of feelings på eTwinning.

etw_europeanqualitylabel_149265_sv

 


A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag år 9. Följ egen agenda.

Att göra på mentorstid

 • År 7-9. Lektioner onsdag/torsdag då utvecklingssamtal genomförs, vikarier.
 • År 9. Np för v 45 Sv.

Veckans tips 

Ta rätt beslut i klassrummet

 


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
 • Tis –  15.45-16.45. A-lags tid för år 9
 • Ons – 15.40  konf tid. kort info + Extra a-lags tid för år 7 och 8. Återkoppling år 7 a-lag till klasslärare år 6.
 • Ons. kl 18.00 Föräldramöte inför Mallorcaresa.
 • Tors –  kl 15.20-16.10. Handledning för resurser
 • Fre – Dead line för F-varningar år 7 och 8.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.