Sjökortet v45 4/11-8/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Praktikanter
 • Utvecklingssamtal / Np
 • Samtalsgrupper år 8, v 46 psykisk hälsa.
 • Möblering
 • Övriga frågor

Utvecklingssamtal

Schema över lektioner som måste täckas upp vid genomförande av utvecklingssamtal (v 45 + 46) är nu utskickade till berörda. Anlag finns också utanför exp dörr gällande lektionsansvariga då mentorer genomför utvecklingssamtal.

Nationella prov

För år 9 finns nu tider och gruppindelning färdigt för Sv, En och Ma. Dessa är utskickade till mentorer år 9. De  finns utanför exp på anslagstavla.

F-varningar.

Under v 45 skall F-varningar för elever år 7 och 8 vara klara. Senast fredag 8 Nov.

Gymnasiemässa

Tisdagen den 12 november bjuder vi på Härnösands gymnasium in till Gymnasiemässan i våra lokaler på Brunnshusgatan.

Vi kommer att hålla mässan mellan 12.00 – ca 15.30 och 18.30 -20.00 (eller så länge vi har föräldrar på besök). Elever och föräldrar får möjlighet att skapa sig en fördjupad bild av de utbildningar som finns inom vårt område. Gymnasieskolorna i Kramfors och Sollefteå inklusive Naturbruksgymnasiet är också inbjudna att visa upp de utbildningar som vi inte kan erbjuda.

Programmets starttider ser ut som följer:

13.00  Hedda Wisingskolan  9A, B

13.30  Hedda Wisingskolan  9C, D och Kastellskolan

Avräkningsperioder

Blankett för redovisning av arbetstid, avräkningsperioder, finns nu klar. Perioderna är v 33-45, v 46-9 och v10-25. Se vidare MBL protokoll.

Blanketten ligger på G:// Arbetstid.

Salar

Salar / rum som inte kan bokas för utvecklingssamtal. Alla salar märkta P samt följande salar N030, N032, N035, N118, N127, N023 och N130.

Praktikanter

Malin Lindström har två praktikanter, under perioden v 45 – 50. Louise Svensson och Christoffer Wallin.

Underlag för lektionsbesök.

Det finns tre olika inriktningar på dessa utifrån a-lagens prioriteringar. Mallarna för dessa ligger under G:// rubrik. Lektionsbesök.

Värt att fira!!

Vi har fått  European Quality Label för projektet Explosion of feelings på eTwinning.

etw_europeanqualitylabel_149265_sv

 


A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag år 9. Följ egen agenda.

Att göra på mentorstid

 • År 7-9. Lektioner onsdag/torsdag då utvecklingssamtal genomförs, vikarier.
 • År 9. Np för v 45 Sv.

Veckans tips 

Ta rätt beslut i klassrummet

 


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
 • Tis –  15.45-16.45. A-lags tid för år 9
 • Ons – 15.40  konf tid. kort info + Extra a-lags tid för år 7 och 8. Återkoppling år 7 a-lag till klasslärare år 6.
 • Ons. kl 18.00 Föräldramöte inför Mallorcaresa.
 • Tors –  kl 15.20-16.10. Handledning för resurser
 • Fre – Dead line för F-varningar år 7 och 8.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.