Sjökortet v2 7/1-10/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndag denna vecka 🙂
 • Övriga frågor

tåg1

Gott nytt år och god fortsättning på er alla

Jättekul att vara tillbaka och att läsa och se att ni gjort så mkt spännande när jag varit borta 🙂 Det har tagit några dagar att acklimatisera sig och ”landa” i Sverige igen, men nu känner jag mig redo för en ny termin. Hade visserligen hoppats på snö – men det kommer väl – annars är det skönt att vara hemma igen.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Varje vecka kommer ett mål, en del av vår vision eller en strategi att lyftas extra här. Nu inför termisstart påminner vi om alla målen här:

Hedda Wisingskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Planering konferensdagarna 7-8/1

Tisdag 7/1:

Onsdag 8/1:

 • 08:00-08:30 Anette Bönström från CEHT har genomgång om bemötandet av elever med hörselproblematik.
 • 08:00-11:00 EHT håller i presentation för alla (frånvaro, arbetet runt stress/illabehandling)
 • 13:00-16:30 Arbete om ämnesintegrering. Carina/Marie o Anneli börjar med en introduktion, presentation av det som de fick under Skolverkets/SPSM fortbildning i Umeå 10/12

 


Ämneslag

 • Inget denna vecka.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget denna vecka.

Att göra på mentorstid

 • Inget denna vecka

Veckans tips 

Intressant om hur IKEAs pedagogik i skolan: https://palchristensson.wordpress.com/2019/12/27/rektor-kamprad/ 

IKEA


Detta händer under veckan (v.2)

 • Mån – Helg
 • Tis – Konfdag se ovan.
 • Ons – Konfdag se ovan.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Inget för nu.