Sjökortet v6 3/2-7/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Utvecklingssamtal åk 7
 • Filmprojekt åk 8
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 • Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 • Det kommer strax nytt mål från nämnden!!

Rutin när elev inte trivs i klassen

Vi håller på att formulera en rutin för situationer när en elev upplever att hen inte trivs i klassen/gruppen. Här kommer den i korthet:

När en elev uttrycker att hen inte trivs i klassen/gruppen gäller följande:

 1. Mentor pratar med eleven med syfte att ta reda på orsaken till vantrivseln – genomför de åtgärders som är möjliga att göra direkt. Kontakta vårdnadshavare. Ansvar mentor
 2. Om det beror på utsatthet eller kränkningar – följ våra rutiner ”Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling…”  Ansvar enligt rutin
 3. Följ upp första mötet efter 10-14 dagar för att kontrollera om någon förändring skett. Ansvar mentor
 4. Om ingen förändring skett kontakta först kurator, i andra hand skolsköterska eller spec.ped. Samtalsstöd ska föreslås för att kartlägga och ge stöd kring strategier att påverka sin situation. Återkoppla till vårdnadshavare och boka ny uppföljningstid. Ansvar mentor / kurator el. skolsköterska/spec.
 5. Informera A-laget/undervisande lärare / vuxna och uppmärksamma elevens upplevelser (kan behövas göras redan efter punkt 1 beroende på situation). Ansvar mentor
 6. Följ upp hur det går utifrån punkt 4. Om det inte blivit någon skillnad – lyft ärendet till EHT genom spec. A-lagsledare. Ansvar mentor
 7. Därefter planerar EHT-representant och mentor vidare åtgärder utifrån behov.

Viktigt!! Föreslå eller bejaka aldrig ett klassbyte – lyssna och ta önskningen vidare.

Stipendie från företagsam skola

Företagsam skola

Stipendiestiftelsen ”Företagsam skola” delar varje år ut stipendier till skolor som driver projekt som på ett nytänkande sätt bidrar till nya sätt att tänka och arbeta inom skolan. Vi kommer att söka pengar för våra tågresor inom Erasmusprojektet mm, men det finns kanske ännu bättre och mer spännande och kreativa idéer att söka för – kanske Olles maskodling/kretsloppsprojekt eller liknande?! Läs mer här:

Företagsam Skola utlysning 2020

Filmprojekt för åk 8 under veckan

Följande dagar kommer åk 8 att ha schemabrytande filmtemaarbete nu till veckan:

• Måndag 21C – start 08:40
• Tisdag 21D – start 08:00
• Onsdag 21A – start 08:00
• Torsdag 21B – start 08:00

Johan har skickat ut salsändringar till de som berörs. Inga lärare behöver vara med men Christoffer följer med 8C hela dagen och Therese föjler med 8D hela dagen.

Hörlurar i klassrummen

I september började vi med hörlurar till låns inne i klassrummen. Vi började med 10 st i varje hemklassrum – med andra ord 120 st. Nu finns endast 71 st kvar enligt följande fördelning:

 • O221 8st
 • O222 8st
 • O223 8st
 • O224 7st
 • O225 3st
 • O226 4st
 • O227 11st
 • O107 2st
 • O112 10st
 • O44 6st
 • N111 1st
 • N215b 3st

Vi kan inte ersätta dem genom att köpa nya om de försvinner i den här takten. Vi har ett gemensamt ansvar att hålla koll på sådant. Därför – be era elever att på mentorstiden gå igenom skåpen och hämta ev. hörlurar som hamnat där. Vi kommer även att gå ut med en uppmaning till elever och föräldrar via Schoolity att kolla om det finns skolhörlurar hemma.

Techclub på Technichus

Nu är det läge för elever att anmäla sig till techclub på Techncihus. Läs mer här: TechClub våren 2020

Techclub

Ersättning i tid för NP – samt rutiner för att förhindra spridning av prov

Kompensationstid i tim för lärare som rättar NP (enligt MBL11 180326).

 • Sv 6 tim per 10/elev
 • Eng 6 tim per 10/elev
 • So 6 tim per 10/elev
 • No 6 tim per 10/elev
 • Ma 4 tim per 10/elev

Skolverket har skickat ut rutiner för att förhindra spridningen av nationella prov – läs dem här: Förhindra risken för spridning av nationella prov

Rutin vid kränkande behandling

Vi vill påminna er alla om att vi alla har ansvar för att följa våra rutiner för kränkande behandling. Det gäller inte endast när någon är utsatt för mobbing – även våld ingår i detta.

När vi inte följer rutinerna så finns alltid risken att en situation för elev eller mellan elever förvärras. Du hittar rutinerna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssmtalen blir v.8 och v.9. Vi avsätter tid för att kunna sätta in vikarier under ons v8 och tors v9 från 11:15 fram till sista lektion, men ni får planera in samtal andra tider, men vi kommer inte kunna rodda ihop individuella vikariescheman.

Underlaget för samtalen med mer instruktioner kommer ut i början av v.6.

Skärmar till hemklassrummen

Vi beställde ju ett antal skärmar till era hemklassrum i höstas. När de kom gick vi ut med info att hämta ut dem efter era önskade behov. Nu finns det 7-8 skärmar kvar – kontakta Daniel om ni glömt att hämta eller om ni behöver fler. Om detta inte sker under vecka 6-7 så kommer de att slussas vidare till verksamheter med skärmbehov.


Ämneslag

 • Disponera tiden som ni finner bäst.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gör klart de konkreta förslagen för hur ni ska bemöta elevernas upplevelse av stress.

Att göra på mentorstid

 • Be alla som fått med sig hörlurar till sina skåp att lämna tillbaka dem till hemklassrummet.

Veckans tips 

En introduktion till UDL – Universal design for Learning – en del av ett differentiellt lärande:

 


Detta händer under veckan (v.6)

 • Mån –  8C har filmprojekt heldag. Ansvar Christoffer S + filmkonsulterna
 • Mån – 11:00-13:00 – Lärlingsprogrammet har info i ljushallen. Ansvar Malin L
 • Tis – 8D har filmprojekt heldag. Ansvar Therese + filmkonsulterna
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid för alla. Ansvar A-lagsledare
 • Ons – 8A har filmprojekt heldag. Ansvar filmkonsulterna
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid. Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar fackliga ombud
 • Tors – 8B har filmprojekt heldag. Ansvar filmkonsulterna

Aktuella enkäter att göra

Inom kort kommer självskattningen inför medarbetarsamtalen ut.


Viktiga påminnelser

 • Kontakta Daniel senast v.7 om ni har behov av skärmar till hemklassrummen.
 • Har ni några elever i mentorsgruppen där ni behöver kontakta föräldrarna ang frånvaron?
 • Har någon blivit kränkt (även utsatt för våld) ska vi följa vår rutin (Rutiner vid kränkande behandling) för detta samt göra en kränkningsanmälan – se våra gemensamma rutiner: https://heddawisingskolan.com/rutiner-och-riktlinjer/
 • Maila Erik om ni som mentorer inte fick frånvarorapporter under v5.