Sjökortet v12 16/3-20/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Aktiviteter utanför skolan
 • prioritering av kärnuppdrag
 • Ingen yrkesmässa
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Begränsad IT-support av Mattias

Mattias är sjukskriven på 50%. Under den tiden är hans supportmöjligheter begränsade. Maila honom i första hand så tar han frågorna i mån av tid. Så här ser hans arbetstider ut just nu och framåt:

Från 2020-03-02

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 13.00 – 17.00 8.00 – 12.00 9.35 – 13.35
Kontaktbar 14.45 – 15.30 11.10 – 11.50

Yrkesmässa 3/4

Den är inställd / uppskjuten på grund av Coronaviruset.

Rutin / Flödesschema för bemötandet av skolfrånvaro

Nu är rutinen uppdaterad efter våra önskemål även på Insidan.se – med % istället för tillfällen (där det går). Se här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/03/flc3b6desschema-rutiner-fc3b6r-anmc3a4lan-av-frc3a5nvaro-fc3b6rskoleklass-grundskola-200312.pdf 

Info om kommunens krisledningsplan samt info om Coronaviruset / Covid-19 på andra språk

På vår KRIS-sida finns nu info om kommunens krisledningsplan – se här: https://heddakrishandledning.wordpress.com/krisgruppen/ 

På KRIS-sidan finns även kommunledningens och skolchefens info om Corona i förkortad version på olika språk. Dessa har delats ut i pappersform för att ta med hem  till alla elever med respektive språk under fredagen, se här:  https://heddakrishandledning.wordpress.com/2020/03/13/information-about-the-corona-virus-covid-19-in-different-language/

Strategier för eventuella förändringar i skolans verksamhet pga corona

Krisgruppen (inkl info till skyddsombud) har haft ett förberedande möte för eventuella förändringar i skolans verksamhet pga corona. Vi har pratat om förhållningssätt och ev samtalsbehov samt hur vi skulle hantera eventuell distansundervisning. Främst kommer vi att agera på kommunledningens / skolchefens inrådan och uppdrag och i linje med vad som bestäms centralt. Men vi har en pågående dialog med Wendela om hur det skulle kunna ske i praktiken. Mer info kommer om det skulle bli aktuellt.

Info / beslut från skolkontorets ledningsgrupp ang aktiviteter utanför skolan

”Det har kommit frågor gällande evenemang/aktiviteter mellan skolor. Skolförvaltningens ledningsgrupp har fattat beslutet att i rådande läge är det viktigt att upprätthålla kärnuppdraget i undervisningen. Det innebär att planerade evenemang, teaterföreställningar etc. som medför sammanblandning av elever mellan skolor bör undvikas.”

Ang resor i tjänsten – info från Roland Bång

Med anledning av pågående pandemi, coronavirus:

Kommunens krissamordningsgrupp har beslutat om följande riktlinje gällande resor i tjänster, deltagande i utbildningar, kurser och konferenser som beviljats av närmsta chef. Riktlinjen gäller samtliga medarbetare och fram till dess att annat beslutas av krissamordningsgruppen.

Förhållningssättet som kommunens ledningsgrupp påkallat att följa nationella mål så att medarbetare i Härnösands kommun bidrar till att hindra nationell smittspridning gäller, samtidigt som grundläggande verksamhet ska fungera i möjligaste mån.

 • Avstå som grundprincip att genomföra resor, delta i konferenser och utbildningssammankomster där det sker en fysisk sammanblandning av människor från olika håll.
 • Kan digital teknik ersätta sådana fysiska möten och sammankomster – nyttja detta i möjligaste mån.
 • Anser medarbetaren att resan, utbildningen eller konferensen trots allt är nödvändig att genomföra, och att den inte ställts in av arrangören, ska närmsta chef fatta beslut om deltagande med vägledning i det förhållningssätt som råder i Härnösands kommun.

Med vänlig hälsning,

Roland Bång
Förvaltningschef
Skolförvaltningen


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag endast åk 9. Möte efter vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – det är elevrådstid på tisdag kl 13:00.
 • Påminna eleverna om att den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga. Det här gäller om barnet/eleven har ett eller flera av följande symtom:
  • Torrhosta
  • Feber
  • Andningsbesvär

Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.

 • Återkoppla kring arbetet ang elevers stress enligt resp A-lags plan.

Veckans tips 

O365

 

Gå in på O365 och kolla de olika apparna – klicka runt – kolla hur de funkar. Kanske bra tips för den egna vanliga undervisningen – kanske bra verktyg om vi skulle hamna i en annan skolsituation pga Corona.

 


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan – PRAO 8C och 8D – Ansvar Malin L
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd i gradängsalen Ansvar Martin G och Elevrådet
 • Tis – 15:15-17:15 EHM för 7-9B Ansvar EHT och A-lag 7-9B
 • Tis – 15:45-16:45 A-lag åk 9 Ansvar A-lagsledare
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Corona mm.  Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

Inga aktuella enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 • v.12  – PRAO för åk 8C och D
 • 27/3 F-varningar och prognoser i Schoolity ska vara klara.
 • Inställd 3/4 är det yrkesmässa för åk 8 se Sjökortet v.11.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.