Sjökortet v18 27/4-1/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Preliminära betyg åk 9
 • Omprov tidigarelagt
 • Tid för planering v19-sommarlovet – hur har det gått?
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Omprov tidigarelagt på onsdag – möjlighet till två omprov samma dag

Eftersom vi avbryter ordinarie undervisning vid kl 13:00 på onsdag så tidigareläggs omprovstiden till redan kl 13:00-14:00. Det innebär också att om någon vill göra fler än ett omprov så ges möjlighet att göra ett till omprov kl 14:20-15:20.

Den här informationen har gått ut till alla elever och vårdnadshavare nu under fredagen.

Återkoppling, djupintervjuer och analys av enkätresultat

Under v18 och v19 kommer Erik och Brittis ut till tre klasser – en i varje åk – för att prata om hur vi jobbar med enkäter samt för att göra nya utifrån de samtal vi haft. Vi vill skapa förutsättningar för, och underlag till en djupare analys varför skillnaden mellan medarbetare och elever växer. De lärare som berörs av detta har fått info via mail.

Därefter kommer vi ha djupintervjuer med några elever ur de klasser vi möter för att få en mer nyanserad och kvalitativ input inför framtiden och arbetet med enkäter.

Betygssättning – studieplaner anpassningar

Om det strular med att möjligheten att sätta betyg på någon elev / grupp så beror det på att det är nåt fel i en studieplan. Hör av er snarast till exp om det sker.

Karriärstjänster inför hösten

En plan för hur karriärstjänsterna ska ansökas till inför hösten kommer strax ut. Det kommer att vara lite korta ställtider pga förseningar i och med Corona.

Om ni vill ha direkt IT-support 

Om ni behöver direkt IT-support av Börje eller Simon boka via kalendern. Björn är på skolan på torsdagar och kan bokas in mot klasser då. Det går eventuellt att låna in honom extra mån. f.m. eller ons. f.m. (Björn avgör själv om han kan dessa dagar).

Bokning av salar vid salsbyte

När man gör ett salsbyte måste salen man går till bokas genom Schoolity. Nu sker hela tiden krockar då lektioner flyttas i tid och läggs i andra salar utan att de bokas. Agneta måste veta på exp vilka salar som finns tillgängliga och när.

Om man tycker att det är svårt med salsbokningar i Schoolity så ser vi till att ha en workshop om detta. Meddela Erik eller Johan om det behovet finns.

Riktlinjer /checklista för planering av tiden fram till sommaren

Nu kan vi lära oss av vad som funkar bra i klassrummet – några av er har även provat undervisning med fjärrmetodik (fast med eleverna på plats) – utgå från det när ni nu på onsdag planerar på samma sätt för resten av terminen. Här kommer checklistan från förra planeringstiden:

Teoretiska ämnen

 • Planeringen ska fungera både som fjärr- och ordinarie undervisning, vilket innebär att:
  • Planeringen bygger på våra digitala verktyg med Schoolity som bas och kommunikationsyta.
  • Planeringen ska vara så omfattande och tydlig att eleverna kan följa den själva eller med stöd av vikarie/handledare.
  • Länkar till läromedel ska finnas tillgängligt digitalt.
  • Uppgifter/moment ska utformas, gärna som stora områden nedbrutna i mindre delar.
  • Tydlighet kring inlämningsuppgifter, examinationer samt bedömning/återkoppling måste finnas i planeringen.

Praktisk-estetiska ämnen:

 • Vid eventuell fjärrundervisning: vilka praktiska inslag i undervisningen kan skjutas till kommande läsår

Specped./lärarassistenter:

 • Använd tiden för att planera prioritering av stödet till utsatta grupper om skolan stängs, prioritera åk 9 extra. Hur kan vi genomföra stödet vid stor personalfrånvaro eller vid fjärrundervisning? Vilka digitala lösningar tycker vi funkar bäst?

SvA-undervisning:

 • Hur kan vi underlätta för SvA-eleverna? Vilka digitala lösningar finns?

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag åk 9 – Vanligt möte, diskutera gärna hur ni vill avsluta läsåret mer era elever utan att det blir för mkt samlingar av folk.
 • Åk 8 inget A-lag.
 • Åk 7 EHM

Att göra på mentorstid

 • Klassrådsrepresentanterna återkopplar från föregående klassråd.
 • Utifrån de olika enkäterna kommer Erik och Brittis att träffa en klass från varje åk för att diskutera hur vi jobbar med enkäter mm. Se ovan – därefter återkopplar vi till alla.

Veckans tips 

Gothia fortbildning

Webbinarium 29/4 och 30/4 via Gothia fortbildning om fjärrundervisning. Om ni vill och har möjlighet att haka på så står skolan för kostnaden, ni själva står för tiden.

https://www.gothiafortbildning.se/distansundervisning?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNRI-NQAcOSXuqO47Wc7JBJA_37wQpNu19KTwn_ypX6SngDJ_0AzI1hoCVuAQAvD_BwE 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM åk 7 – se ovan. Ansvar EHT samt A-laget
 • Tis – 15:45-16:45 A-lag åk 9 Ansvar elevrådet och Martin G
 • Ons – 13:00-17:00 Planering v19 och fram till sommarlovet (se ovan) Ansvar resp ämnesansvarig för resp åk 
 • TorsFre Ledigt för elever och lärare 🙂

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Sätta preliminära betyg för åk 9 innan sista april.

 

 

 

 

 

Sjökortet v17 20/4-24/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo – hur vi hanterar rykten
 • Preliminära betyg åk 9
 • Tjänstefördelning
 • Incito – att fira!!
 • Vad som gjorts på lovet – resurser berättar
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Att fira – mkt bra svarsfrekvens och mkt positiv kultur- och framgångsenkät medarbetare

Jättekul med mycket positiva resultat i både Kulturenkäten och Framgångsenkäten bland oss medarbetare. Vi har dessutom mkt bra svarfrekvens. Se nedan – det firar vi med extra fika på onsdag!!

Vi behöver dock se över elevresultaten och diskutera dessa tillsammans alla och i A-lagen.

Kulturenkäten

Kultur medarbetare vt20

Framgångsenkäten

Framgång medarbetare vt20

Preliminära betyg åk 9 innan aprils utgång

Innan april månads utgång ska preliminära betyg sättas på alla elever i åk 9 för att säkra upp om vi blir tydligt påverkade av längre sjukskrivningar bland er som undervisar åk 9. Preliminära betyg innebär även mindre stress för er de sista veckorna.

Preliminära betyg sätter man genom att sätta betyget utan att signera. Då kan man i efterhand gå in och signera och vi i skolledningen publicerar.

Tid för detta bör finnas då planeringen till och med vecka 18 redan är avklarad.

Tjänstefördelningen 

En första preliminär tjänstefördelning kommer att komma ut under veckan i pappersform i era fack. När ni fått dem är det viktigt att ni återkopplar inom kort (datum kommer) om något verkar vara på tok eller om ni har några frågor. Schemaläggningsarbetet pågår parallellt med tjänstefördelningsarbetet.

Arbete med tjänstefördelning och schema mm

Erik och Johan kommer att jobba mer hemifrån de kommande veckorna för att snabbt komma framåt med schemaläggning och tjänstefördelning. Erik har allt fler möten via Skype och kommer att försöka koncentrera dessa på tider de kan göras hemifrån både för att öka effektiviteten och kunna vara mer närvarande när vi är på plats samt för att öka den sociala distanseringen.

Att anmäla ärenden till EHT – och få återkoppling

I spalten till höger finns från och med nu en länk till ”Ärenden till elevhälsan”. Om du inte lyfter ett elevhälsoärende direkt med din A-lagsledare (Anneli, Carina eller Marie) så kan du göra en anmälan via den här länken. Du kommer inom kort få en delad excelfil i din ”Onedrive” där du kan följa ärendet – vem som han ansvaret inom EHT mm.

Alla elevärenden kommer från och med nu att dokumenteras summariskt där för att det på skikt ska bli lättare för alla att se hur det följs upp.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag åk 8 och 9 – Screena ”Sårbara elever”. Marie B går in i A-lag 8 och stöttar istället för Carina BB.
 • Åk 7 vanligt A-lag.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd inför elevråd på onsdag kl 13:00. Viktigt att alla representanter är med på Elevrådet.

Veckans tips 

Lärarnas tidning

Om vikten av att vi fortsätter som vanligt – vi ska inte köra dubbla upplägg – bra från lärarnas tidning.


Detta händer under veckan (v.17)

 • Tis – 15:45-16:45 A-lag  – se ovan. Ansvar resp A-lagsledare
 • Ons – 13:00-14:00 – Elevråd i gradängsalen Ansvar elevrådet och Martin G
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. preliminärt IKT Ansvar skolledning och resurser
 • Tors – 15:20-16:10 handledning resurser Ansvar Marie B

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Sätta preliminära betyg för åk 9 innan sista april.

 

 

 

 

 

Sjökortet v15 6/4-10/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Kontrollera elevers tillgång till internet
 • Enkäten
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Ledighetslistan inför påsklovet

Viktigt att alla med semestertjänst skriver på semetserlistan hos Agneta – så vi vet vilka som ska jobba och inte jobba under påsklovet.

Arbetsuppgifter under påsklovet för de som är i tjänst

För de som är i tjänst under lovet blir det digital kompetensutveckling. De verktyg vi behöver för att fjärrundervisa eleverna ska övas och prövas så att det finns en grupp i personalen som kan dessa bra. Filmer för instruktioner ska göras samt ev. lektionsmaterial skapas.

Om Gleerups hänger sig / funkar dåligt

Vi har nu varit i kontakt med Gleerups ang att systemet hängt sig vid något tillfälle samt med en förfrågan om hur vi betalande användare får support och stöd för att de ska funka om det blir undervisning på distans.

Om Gleerups hänger sig eller fungerar segt ska ni göra följande:

Maila eller ring David Sköld: david.skold@gleerups.se / 070-193 77 98

Uppge följande info:

 • Skola
 • Vem som anmäler problemet
 • Vilket ämne det rör
 • Vilken klass/grupp det rör
 • Beskrivning av problemet (gärna skärmdump av felmeddelande)
 • Vilken tid problemet upplevdes

Enkäter till elever och medarbetare

Från mån v15 till mån v17 kommer brukarundersökningen, kultur- och framgångsundersökningarna att finnas tillgängliga för alla elever och alla medarbetare. Mentorstiden på måndag är förlängd för att alla elever ska hinna att göra alla tre enkäter.

Screening av behov i klasserna om skolan stängs

EHT har tagit fram ett screeningsunderlag för att förutse behoven i respektive klass om skolan stängs. Marie B har gått igenom detta med åk 7 och åk 8 och 9 kommer att göra detta på konf.tiden på onsdag. Se underlaget nedan:

Uppdrag från Elevhälsan på grund av Coronapandemin.

Alla blir påverkade på ett eller annat sätt och många aktiviteter är inställda för våra elever. Flera blir begränsade i sin vardag och i den sociala tryggheten.

Vi behöver fånga upp elever som finns i riskzonen inför en eventuell skolstängning.  

Social oro – Riskfaktorer för ohälsa i hemmet som tex våld i familjen kan bero stress, psykisk ohälsa, ekonomiska problem m.m. När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen.

Pedagogisk oro – vid ev. skolstängning så vet vi att flera av våra elever kommer att ha det svårt med distansundervisning. Några kommer att fixa Skype möten där individuellt stöd kan ges och några behöver mer stöd och hjälp som genom fysisk närvaro. Vilka är det?

Problematisk frånvaro – Vi har elever med problematisk skolfrånvaro och nu är det stor risk att de eleverna är hemma mer än vanligt. Vilka är hemma helt nu?

Vi kan behöva upprätthålla en regelbunden kontakt med flera elever under en ev. skolstängning men även nu finns det elever som behöver stöd.

Vi börjar med en Screening där EHT tillsammans med er, mentorer, får en bra översikt.

 

Elev Social oro

 

Pedagogisk oro Problematisk frånvaro och är hemma helt eller mer än vanligt. Ansvarig att upprätta regelbunden kontakt
Elev Elevsson x

 

Schema för vikarier under utv.samtal tisdag

Under måndagen kommer ett schema för vikarier för att täcka upp under utvecklingssamtalen under tisdagn.

Tjänstefördelningen

Under veckan hoppas vi få ut en preliminär tjänstefördelning i era fack. Den är för påsyn och kontroll samt underlag för ev diskussion.

Skolråd 8/4 via Skype

En inbjudan har gått ut till alla föräldrar/föräldrarepresentanter om att anmäla sig till skolrådet på onsdag. Mötet sker via Skype i ett klassrum eller inne i Eriks rum mellan ca 18:30- ca 20:30. Resp. A-lag ska vara representerat.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Utv.samtal åk 8 och 9.
 • A-lag åk 7 samt 7-9B. Möte efter vanlig agenda + utse vem som ska medverka vid skolrådet den 8/4. 18:30-ca 20:30.

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid 08:40-10:00 – Eleverna ska göra tre enkäter – Brukarundersökningen, Framgångsenkät och kulturenkäten.

Veckans tips 

Skolporten

Mycket på ”Skolporten” fokuserar på fjärrundervisning just nu – väl värt ett besök: https://www.skolporten.se/nyhetskategori/fjarrundervisning/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Mån – 08:40-10:00 förlängd mentorstid – därefter direkt återgång till undervisning enligt schema. Ansvar alla mentorer
 • Tis – 11:15 – till arbetsdagens slut  – Utevcklingssamtal åk 8 och 9. Ansvar alla mentorer
 • Ons – 15:45-16:30 Konf.tid. Återkoppling elevhälsans arbete samt Screening av elevbehov vid stängd skola för A-lag 8 och 9.  Ansvar Skolledningen / Spec.
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp fackombud.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J
 • GLAD PÅSK!!!  🙂 

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.15-17
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.15-17

Viktiga påminnelser

 • Onsdag v.15 Skolråd
 • Konf.tiden onsdag v.15 – återkoppling elevhälsans arbete