Sjökortet v44 26/10-30/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Se i kalendariet – alternativ planering pga höstlov ligger där.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Checklista inför ämnesplanering

 • Planeringen ska fungera både som fjärr- och ordinarie undervisning.
 • Planeringen bygger på våra digitala verktyg med Schoolity som bas och kommunikationsyta. Annat material måste länkas eller scannas in så att det finns tillgängligt digitalt.
 • Innan året är slut ska det finnas fullständiga ämnesplaneringar (lektion för lektion) i varje ämne och årskurs – delbart så att alla kommer åt till nästa läsår. 
 • I varje ämne ska lektionsplaneringarna följa samma form. 
  • Lektionsplanering måste finnas inskrivet i schemat minst 2 veckor i förväg – mer om det gäller läxor och examinationer. Använd årsplaneringsverktyget – då är det lätt att ligga avsevärt längre fram i planeringen än så. 
  • Lektionsplanering måste finnas på ämnesytan för minst 5 veckor framåt – gärna avsevärt längre än så.
 • Om man väljer att i schemat endast hänvisa till ämnesytan så måste hänvisningen vara mkt tydlig och uppdateras kontinuerligt om ändringar görs.
 • Tänk på följande när ni gör lektionsplaneringarna så att vem som helst kan hoppa in och ta över – även de som inte är ämneslärare:
  • Tydlig instruktion vad lektionen ska handla om. Planeringen ska vara så omfattande och tydlig att eleverna kan följa den själva eller med stöd av vikarie/handledare.
  • Tydlig hänvisning till vilket material som eleverna ska använda och läraren utgår ifrån – materialet ska vara digitaliserat (inscannat) i så stor utsträckning som möjligt. Det ska vara länkat till allt digitat undervisningsmaterial via gleerups, studi, NE, eller liknande. Viktigt för att den som ska ta lektionen har en chans att skriva ut, visa via projektor eller kopiera upp.
  • Moment som pågår under längre tid ska vara tydligt avgränsade när de påbörjas och förväntas avslutas. Uppgifter/moment ska utformas, gärna som stora områden nedbrutna i mindre delar.
  • Alla tänkta läxor (allt går inte att förutse) måste stå tydligt i schemat. Tydlighet kring inlämningsuppgifter, examinationer samt bedömning/återkoppling måste finnas i planeringen.
 • Praktisk-estetiska ämnen:
  • Vid eventuell fjärrundervisning: vilka praktiska inslag i undervisningen kan skjutas till kommande läsår?

Om ni i ämnesgrupperna har idéers som motsäger dessa punkter hör av er till Erik eller Johan.

Avräkningsperioder

Följande gäller efter MBL11 och återkoppling från fackmöten för det här läsårets avräkningsperioder:

Att de är samma som NO-perioderna i schemat:

 • Period 1 – 20/8-6/11
 • Period 2 – 9/11-27/1
 • Period 3 – 28/1-1/4
 • Period 4 – 12/4-10/6

Redovisningen av perioderna måste ske senast innan andra lönebryt efter att peridoen är slut. Från och med nu ska avräkningsperioderna redovisas via webbblankett – den hittar ni här: Rapportering av avräkningsperioder

och hittas under HeddaWisingskolan.com/Blanketter – Ledighet/Arbetstid – Rapportering av avräkningsperioder. Läs mer om våra rutiner för avräkningsperioderna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf

Instruktion:

Varje avräkningsperiod ska rapporteras senast innan det andra lönebrytet (den ca 10:e varje månad) efter periodens slut.

 • Ex 1: Om en avräkningsperiod är slut den 6/11 då ska rapporteringen ske senast den 9/1.
 • Ex 2: Om en avräkningsperiod är slut den 15/11 då ska det ske senast den 9/2.

Följande ska rapporteras:

Arbetstid utöver ramtiden under avräkningsperioden som inte redan har förts in och godkänts av chef i det digitala lönerapporteringssytemet ”Rapportera”. Det gäller arbetstid som är överenskommet med rektor / biträdande skolledare, eller som ni anser att ni borde få ersättning för, alltså inte det som ska ses som förtroendetid.

Allt som förs in som tid utöver ramtiden måste vara beskriven tydligt när den skett och vad som gjorts och i vilket sammanhang.

Prognoser

På måndag ska ni ju jobba med prognoser. För er som glömt hur man gör så kan ni se en kortfilm (utan ljud) med instruktioner genom att klicka här.

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt hur ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Att använda funktionen ”Årsschema” i Schoolity

För att få en bättre överblick över årsplaneringen så förordar jag att man använder funktionen ”Årsschema” i Schoolity. Se kort film genom att klicka här för hur man ser och använder det. 

Rutin för uppföljning av kränkande behandling

Vi gick tidigare ut med att ni ska fylla i anmälan om kränkande behandling via en E-tjänst som ni ju numer hittar som en egen rubrik i sidhuvudet här på Heddawisingskolan.com  – klicka här så ser ni hur den ser ut.

Nu är rutinen för uppföljning klar – den påverkar inte ert arbete mer än att Julia T (kurator) har upopdraget att följa upp de anmälningar som kommer in gentemot er mentorer. Det kan därför vara bra att ni läser igenom rutinen så ni inte blir förvånade om Julia kontaktar er. Läs rutinen genom att klicka här. Den ligger även under Heddawisinskolan.com/rutiner och riktlinjer.

Inneskor från och med mån v45

Information om att det är inneskor från och med vecka 45 har gått ut till alla elever och föräldrar. under v45 kommer vi att skovakta vid entrén men alla har ett ansvar att säga till om uteskor och se till att eleverna byter till inneskor. Skovaktsschemat ser ut sår här v45: 

”Skovakter” Starttid och ca 20 min

 • Måndag – Johan o Erik 08.30
 • Tisdag – Anders o Simon 07.50
 • Onsdag- Agneta o Henrik 07.50
 • Torsdag- Martin o Christofer 07.50
 • Fredag- Johan o Börje 07.50

Arbete för lärarassistenter och övriga medarbetare

Det finns en del diversearbete att göra för alla medarbetare när ni inte ingår i någon av de schemalagda uppgifterna i kalendariet. Vi kommer att gå igenom detta på måndag f.m. 

Schema v45 – Wisingdagar 

Som vi tog upp förra veckan på onsdagskonferensen så behöver schemat för v45 tightas till med färre hål för eleverna – meddela Johan via mail senast tisdag e.m. om vilka justeringar ni vill göra. 

Teaterföreställningen ”Fucking Åmål” för åk 9 v45

Under onsdag och torsdag (se kalendariet) så är det teaterföreställning för åk 9 – ”Fucking Åmål”. 

Lärarhandledning finns här: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.42921ce8174877041bb30082


Ämneslag

 • Gemensam ämneslpanering

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planering inför Wisingdagar

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid

Veckans tips 

Webbträff gleerups

Webbträff med Gleerups om matematik torsdag 12/11 – läs mer här (ligger även i det gemensamma kalendariet): https://www.gleerups.se/pa-gang/evenemang/fa-full-koll-pa-gleerups-matematik-e402719


Detta händer under veckan (v.44)

 • Mån – Fre se planering i kalendariet.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v43 19/10-23/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity
 • Info till undervisande i 9C
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Filmen om gymnasievalet att tipsa eleverna om

Följande två filmer om gymnasievalet har skickats ut från Malin L – bar om ni tipsar eleverna om den infon. Dessutom har vi fått SYVar med filmstjärnestatus 🙂 

Vi har SYV-heldagar tisdag och torsdag den här veckan. 21A på tisdag och 21B på torsdag.

Gymnasievalet 2021 – Info från studievägledarna

Skolverket – att välja till gymnasiet

Mall för veckoplanering på mentorstid

Här finns en lite instruktion för hur ni lägger mallen på mentorstidsagendan: Film hur man lägger in mall för veckoplanering

Förväntningar på olika roller under SKUA

Här är Powerpionten med förväntningarna på respektive roll i skolan under SKUA: Förväntningar SKUA

Dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity

Det finns möjlighet att ha dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity. Om vi ska införa det så är det viktigt att vi fortfarande har diskussionerna med eleverna omspelande. Registreringen i Schoolity ska endast ses som ett enkelt sätt att meddela vårdnadshavare. En kort diskussion om detta på måndag.

Extra städning pga Covid-19

Utökad städning på grund av Covid-19 sker redan genom att handtag, räcken och liknande torkas av extra i hela skolan. Städningen i form av torkning av bänkar och likande har förändrats och kommer att ökas/förändras efter behov.

Avstämning kring städningen

Vi har haft avstämning kring städningen och de avvikelserapporter vi skickar in. Samhall granskar och sätterin åtgärder löpande utifrån de avvikelserapporter som vi skickar in genom att fylla i webbformuläret. Se länk till detta i kolumnen till höger här i Sjökortet.

Om ni märker att ingen förändring sker efter att ni anmält så måste ni ta upp det med Agneta eller Erik J.

Teaterföreställningen (O)synligt – nu på onsdag

Här är spelschemat för teaterföreställningen (O)synligt på onsdag v43. 

Spelschema osnynligt

Detta innebär att för A+B måste undervinsningen avslutas absolut senast 10:40 och de måste få lunch ca 12:30-13:00. Lektionerna börjar som vanligt kl 13:00. Medföljande medarbetare: Anette F och Halema M

För C+D så avslutas lektionerna senast 13:40 och eleverna slutar efter föreställningen. Medföljande medarbetare: Dennis B och Sabine D

Lärarhandledningen finns här: Osynligt – lärarhandledning


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Jobba med vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – testa att göra veckoplanering. Se ovan.

Veckans tips 

Källkritik om USAvalet

Intressant och bra om källkritik och USA-valet: Klicka här


Detta händer under veckan (v.43)

 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – konftid 15:45-17:00 Kort info sedan tid för ifyllning av F-varningar Ansvar Erik J samt alla ämneslärare
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v42 12/10-16/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Fotboll mot Wendela
 • Enkäter och systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
 • Scheman Wisingdagar I v45. 
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Erasmusday – nu på fredag!

Erasmusday 2

Ska vi se till att vi har någon liten Erasmusdayaktivitet så att  Härnösand/Sverige placerar sig på kartan?! 

Någon liten aktivitet i några grupper – klasser – hitta på nåt så ser vi till att vi syns 🙂

Läs mer här: https://www.erasmusdays.eu/ 

 

Ämnessamtal inför utvecklingssamtal

Om ni inte hunnit börja me ämnessamtalen inför utvecklimngssamtalen är det läge att det samtalen hålls med eleverna från och med nu och fram till samtalen.

Arbetsgruppen för ”Arenor” har tagit fram ett förslag

Arbetsgruppen för arenor har tagit fram ett förslag som kommer att gås igenom på A-lagsledartid måndag. Därefter skickas det ut till alla för påsyn innan det spikas.

Arbetet med mål och indikatorer 

Arbetet med de reviderade målen och indikatorerna har dragit ut på tiden på grund av uppföljning och kompetensutveckling för oss skolledare i hela kommunen. Efter senaste gången – nu i torsdags kommer ett förslag utifrån er input att färdigställas för att gå ut på remiss inför v44.

Skolrådsrepresententer

Vi måste samla in alla skolrådsrepresentanter gemensamt inser vi. Att vi inte gjort det var en av orsakerna till att vi inte fick någon representation att tala om inför skolrådet. Näste skolråd är den 9/12. I god tid inför detta kommer vi att skicka ut info där skolrådsrepresentanter samlas in. Vissa klasser har redan gjort det. 

Teaterföreställningen (O)synligt – ons v43

Här är spelschemat för teaterfö4reställningen (O)synligt på onsdag v43. 

Spelschema osnynligt

Detta innebär att för A+B måste undervinsingen avslutas absolut senast 10:40 och de måste få lunch ca 12:30-13:00. Lektionerna börjar som vanligt kl 13:00

För C+D så avslutas lektionerna senast 13:40 och eleverna slutar efter föreställningen.


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se förslag till Arenor – mailas ut efter A-lagsledarmöte mån.

Att göra på mentorstid

 • Om ni inte hann det förra veckan – åk 8 och 9 – förbereda eleverna inför utv.samtal – ladda upp självskattningsmall
 • Alla elever – prata om stickkontaktssabotaget – mkt farligt!! Bild nedan.

Stickkontakt


Veckans tips 

Intressant webbverktyg för barinstorming och samarbete – Miro.com

Miro


Detta händer under veckan (v.42)

 • Mån – 10:30-11:30 RKA(?) Ansvar skolledning och skyddsombud
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – konftid 15:45-17:00 Avstämning ang ämnesmötestidsamt genomgång av SKUA-förutsättningar och  mål- och visionsarbete / SKA Ansvar Erik J
 • Tors – Skyddsrond del 2 Ansvar skolledning och skyddsombud (inkl elevskyddsombud) 
 • FreErasmusday!!!!

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v41 5/10-9/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Köpstopp från och med v44.
 • Fotboll mot Wendela på fredag
 • Personalfoton till Schoolity / vägg utanför exp.
 • Skolråd
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Skolråd – onsdag

Skolråd2

På onsdag är det terminens första skolråd. Det blir digitalt via Teams. Det går ut en påminnelse till alla föräldrar idag att de får anmäla sig. Vi behöver också veta vem av er från respektive A-lag som ska medverka. 

Hörlurar till elever

Från och med nu kommer inte hörlurarna att uppdateras i hemklassrummen eftersom svinnet är för stort. Eleverna kan från och med nu låna hörlurar mot en depositionsavgift 100 kr i cafét – de får ha dem som sina egna så länge eleverna är inskrivna i skolan. Om det tappar bort dem eller har sönder dem så får de inte tillbaka depositionsavgiften. 

De elever som på grund av behov av lurar i form av särskilt stöd får låna utan depositionsavgift – men det måste då gå igenom spec.ped och Simon/Börje.

Laddning av elbilar

Elbilar kommer inte längre vara möjliga att ladda via motorvärmaruttagen meddelas från hyresvärden för skolförvaltningen lokaler. Nya el-regler för laddning av elbilar.

Översiktsvyn och extraanpassningar

Översiktsvyn för resp klass har nu förbättras så det behövs färre klick för att se vilka extraanpassningar som finns i klassen. Läsbarheten har dessutom förbättrats avsevärt. Dock mkt viktigt att vi alla följer mallen för vilka extraanpassningar som förs in i systemet. Se film för detta i mail om det här Sjökortet.

Fotografering för de som saknar bild – elever och personal

Det saknas fortfarande en del elever som inte tagit porträttfoton till Schoolity. Börje kommer att söka upp dem på lektionstid för att de ska fotas. 

Porträttfoto

För oss vuxna som saknar foto i Schoolity eller på väggen utanför exp – sök upp Börje så att det blir ett kort taget. 

Studiehandledarstöd vid examinationer

För att våra elever som får studiehandledning via Hanan ska få rimligt rättvisa chanser vid examinationer så måste Hanan få möjlighet att se prov i förväg så de kan översättas till arabiska.

Dansföreställning åk 9 måndag 5/10

Sedan länge har det varit klart i kalendariet och schemat att det är dansföreställning för åk 9 nu på måndag. Här kommer den sammanfattande och detaljerade informationen inkl underlaget för info innan.

Our house is on fire

Teater // Dansföreställning. Norrdans – Our house is on fire”

Speltiderna inkl. förflyttningstid finns på Schemat, se agenda: 

 •  9AB. Speltid  kl 10.30-11.35 – Medföljande personal: Maria R, Anncha E och Patrick D.
 • 9CD. speltid kl 13.00-14.05 – Medföljande personal: Henrik S, Christofer S, Olle L.

Viktigt att mentorerna tar upp föreställningen innan eleverna går på denna. Då det är en föreställning av och med Norrdans bör eleverna ha lite förförståelse. Ta upp detta på mentorstiden: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.1348a2bc1745760a05fbd5b5

Föreställningarna påverkar inte några lunchtider för år 9. Eleverna återgår till ordinarie schema efter förställningens slut.

Teaterföreställning åk 8 onsdag v43

Osynligt

Åk 8 ska på föreställningen ”Osynligt” onsdag v43 – två sittningar. Det står i kalendariet (tider och klasser) och i schemat för alla berörda elever.

Eleverna ska förberedas på detta – lärarhandledning finns här: Osynligt – lärarhandledning

Film – genomgång av Schoolity för vårdnadshavare

Om man är nyfiken på vad en vårdnadshavare ser och kan göra i Schoolity så finns den webbkurs för vårdnadshavare som vi hade i måndags kväll som film här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/EXZkBwZ9JolDoL5fbTDXQ8QBDChj21Q9wqrzSNeF8C3ORg?e=N8ryOi


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Att ta upp för diskussion: Vi gör olika idag ang läxor och examinationskalendern / ”Uppgiftsschemat” i Schoolity – Vad tänker ni i A-lagen – borde ALLA läxor in i uppgiftsschemat som ”uppgifter”?

Att göra på mentorstid

 • Informera om hörlurar – se ovan.
 • Mentorer åk 9 – förbered eleverna på dansföreställningen ”Our house is on fire” – se ovan.

Veckans tips 

Bra film från Skolverket om Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt:


Detta händer under veckan (v.41)

 • Mån – Åk9 föreställningen ”our house is on fire” se schema och info ovan Ansvar mentorer för info samt medföljande medarbetare enligt ovan
 • Tis – Heldag SYV-dag åk 9 / 21C Ansvar Malin L
 • Ons –  Möte / planering internationalisering Tobias, Ann-Sofi, Erik J – Ansvar Erik J
 • Ons – konftid 15:45-17:00 – kort gemensam info i Ljushallen, därefter:
  • Arbete med Arenor och arenakompetens – Dennis B, Olle L, Anneli A, Catarina N, Erik J – på Erik rum Ansvar Erik J
  • Övriga ämnesmötestid – gemensam planering.
 • Ons – 18:30-20:30 Skolråd via Teams – se ovan Ansvar Skolledning samt representanter från resp A-lag
 • Tors – Heldag SYV-dag åk 9 / 21D Ansvar Malin L 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45.