Sjökortet v40 28/9-2/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Personalkluster i matsalen.
 • Schablonavdrag mat.
 • Specialkost medarbetare.
 • F-varningar – inte ämnesvarningar.
 • Föreläsning på onsdag
 • Sopsortering med Anders B
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Riktat stöd

Info till alla elever och vårdnadshavare vilka som ska ha riktat stöd – se bifogad lista (excelfil) i mail om det här Sjökortet. Alla mentorer måste informera elever och vårdmnadshavarte vad RS är och varför det ska ha det på sitt schema. 

Sopsorteringen

En ansvarsfördelning för tömning av återvinningsstationerna är nu gjord för alla klasser på skolan och börjar gälla den här veckan (se bilaga till det här veckobrevet). Nyckel till soprummet ska finnas i varje hemklassrum. Anders B kommer att vara med 21D under mentorstiden för att visa.

Vi börjar med 9:or eftersom de bör vara ”bekvämast” i huset vid det här laget. 9:or kommer att få tömma 3 veckor/klass, 8:or och 7:or kommer att tömma 2 veckor/klass.

På loven får personal (vaktmästare) tömma stationerna vid behov och ingen klass är satt veckan efter loven då stationerna förmodligen kommer att vara tömda då.

Deadline för F-varningar – påminnelse

Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45. konftiden v43 kommer att avsättas för detta för främst åk 9, men om man vet med sig att det kan bli många så kan man ju börja tidigare. Glöm inte att för de elever som får F-varningar så ska det rimma med vad ni skriver i prognosen. Tid har också avsatts måndag v44 fylla i prognoser och F-varningar för övriga.

Tänk på att det är F-varningar som ska skrivas och inte ämnesvarningar. Se länk till instruktionsfilm för F-varningar i mailet om detta Sjökort. 

Info från Fältassistenterna

Följande film har gjorts av Fältarna och skickats till alla elever och föräldrar:

Fotografering för de som saknar bild

Se lista på de elever som saknar bild i Schoolity i mailet om det här Sjökortet. Dessa elever ska skickas ner till Börjes kontor för foto. De måste skickas aktivt under lektionstid/mentorstid – för vissa av dem vill helst låta bli.

Schablonavdrag för mat

Vi har inte fått in några negativa reaktioner ang Schablonavdrag för mat. Det är självfallet frivilligt, men från och med vecka 40 måste man meddela Agneta om man INTE vill ha schablonavdrag för mat på 300 kr / mån.

Omprovstider 

Omprovstiden blir på samma tid som förra året. Sal O226, kl 15.30. Personal ansvariga finns listade på dörren i p-rummet.

Skriva ut terminsbetyg i ett ämne för en klass…

Det finns nu en lathund i Schoolity för hur man skriver ut terminsbetyg för elever från föregående termin för en klass. Ex. alla betyg i En för en klass i år 7. Lathund för detta hittar du i Schoolity under rubriken ”Vår skola”.


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom med eleverna hur man ska tömma återvinningsstationerna enligt Anders instruktion ovan. 21D börjar redan den här veckan – se bilaga in mailet om det här Sjökortet.
 • Det är också Klassråd inför elevråd på tisdag den här veckan kl 13:00.

Veckans tips 

Skolvärlden

Läs om det slutgiltiga förslaget till övergripande ändringar i läroplanen inför nästa år, bla Fx-betyg: https://skolvarlden.se/artiklar/slutliga-forslaget-amnesbetyg-ersatter-kursbetyg 

Detta händer under veckan (v.40)

 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd på mentorstid samt instruktioner kring återvinning – Ansvar mentorer
 • Mån – 18:00-ca 19:00 Schoolitykurs för föräldrar via webben Ansvar Erik J
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Elevrådet och Martin G
 • Tis – 13:00-14:00 MBL19 – Ansvar skolledningen samt fackliga ombud
 • Ons 10:00-11:20 Skyddsrond Ansvar Skolledning samt skyddsombud och elevskyddsombud
 • Ons – 15:40-16:10 Facklig tid Ansvar resp Fackombud.
 • Ons – konftid 16:15-17:00 Digital föreläsning om Lektionsdesign och differentierad undervisning av Helena Wallberg. I srespektive A-lagsklassrum Ansvar spårklärare i resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v39 21/9-25/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Inför skoljoggen
 • Festfixarna informerar
 • Skolans larm
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Viktigt om hur  planeringen presenteras i schemat och ämnesytan.

Många av er har lagt ut lektionsplaneringen / materialet på resp ämnesyta i LPPer eller i avsnittsbeskrivningar. Där är lektionerna ofta beskrivna med nr; Lektion 1, Lektion 2 etc. Det verkar både bra och logiskt och kräver mkt lite omplanering om det blir förändringar. 

Men det måste även stå i Schemat vilken lektionsnr det är om ni tänker er att eleverna hänvisas till ämnesytan istället för lektinsytan i schemat. Det är helt omöjligt för en elev som varit borta att veta vilkan av lektionerna 1-10 den har missat om det inte står på schemat. Det hela bli än mer omöjligt om ni lärar varit sjuka och en lektion ställs in – då går det inte härleda alls vilken planering som gäller och vad som ska göras eller vad som missats. 

Om man går in och vikarierar är det dessutom avgörande att man skriver i schemat vad man som vikarie gjort. 

Hur skolan är larmad

Sedan vi fått nytt inbrottslarm på skolan har larmtider ändrats – se tider i mail med detta Sjökort.

Omställning av ventilationen

Under veckan (ännu inte klart vilken dag) kommer ”Radiator” att ställa om / förlänga ventilationen nattetid i skolan. När det görs blir N-huset utan varmvatten ca 3 tim. Anders kommer att maila ut när det sker. 

Ansökan om stipendium

Nu är det läge igen att ansöka om Stipenidestiftelsen Företagssam skola utlyser sina årliga stipendier för utvecklings- och förändringsarbete. Läs mer här: Ansökan utvecklingsstipendium Sista ansökningsdag 16/10. 

Anmälan om kränkande behandling

Ny ligger länken till E-tjänsten för ”Anmälan om kränkande behandling ” under en egen rubrik överst här på heddaWisingskolan.com. För er som ska fylla i anmlan har det blivit enklare – ingen ny rutin för er mer än en påminnelse att kränkningsanmälan ska göras skyndsamt efter att man fått veta om en upplevd kränkning. Med Skyndsamt menas 48 tim då det prövats rättsligt.

Vill vill ju ha städat och snyggt…. så stolarna måste upp vid dagens slut 

Därför måste stolarna ställas upp sista lektionen i varje klassrum. Schema finns nu uppsatt i varje sal så att det är lätt att kolla när stolarna ska upp.

Skoljogg bild

Inför Skoljoggen på fredag

I början av veckan kommer ett körschema ut från Johan för Skoljoggen på fredag. För att coronasäkra arrangemanget så är eleverna uppdelade i tre lopp efter årskurs. Detta gör logistiken lite krånglig för att detn blir lite extra personalkrävande och vi vill inte att övrig undervisning ska påverkas så mkt. Därför kommer Johan att ta ut alla resurser och ej undervisande personal extra för detta så var beredda på det.

Istället för PRAO och Gymnasiemässa

SYV-dagar

En del av programmet istället för PRAO blir SYV-dagar för åk 9 – dessa ligger i kalendariet. Följande dagar bryts elevernas undervisning för SYV-info/aktiviteter:

 • 6/10 för 21 C
 • 8/10 för 21 D
 • 20/10 för 21 A
 • 22/10 för 21 B

Istället för gymnasiemässa – Styrd rundtur på gymnasiet

På grund av corona så kommer gymnasiemässan att ställas in istället blir det guidad/styrd rundtur på gymnasiet.

Två klasser åt gången får en guidad/styrd rundtur till tolv olika stationer(gymnasieprogramprogram) av en lärare från gymnasiet. Vilket innebär att eleverna besöker alla program inkl. en idrott-station.

Rundturen kommer att ta två timmar i anspråk (plus ställtid).

Detta kommer att ske under vecka 46 mer info om detta kommer.

Återkoppling efter SKUA-intro

Hälsning från Maria Wiksten från i onsdags (hoppas ni upplevde det lika spännande som jag gjorde):

”Hej!
Stort tack för igår (i onsdags). Speciellt tack till Christina Engström, Ingrid Åkesson, Linda Bäckmans samt Malin Gunn som varit med och planerat eftermiddagen – och till alla gruppledare som såg till att det fungerade på plats. Jag hoppas att ni, trots det inte helt optimala formatet, fått en inblick i vad SKUA kan vara och att ni känner er inspirerade att fortsätta att arbeta med det. 😊

Här finner ni materialet från workshoppen 16 september 2020: https://stockholmuniversity.box.com/s/ro3mrikctkd9f5i6q5eoycc3kmcivm8d

Lycka till med det fortsatta arbetet och tveka inte att höra av er!

Vänliga hälsningar,
Maria Wiksten
Projektledare”

Kartläggning nuläge inför SKUA

Jättespännade att se hur ni svarade på kartläggningen inför SKUA. Nu sk de bli spännande atts e hur vi ser på och påverkas av det vi möter genom SKUA-projketet. Här kan ni se delar av ert svarsmaterial. Vi kommer att återkomma till det senare.

SKUA kartläggning

Tider för elevfotografering

Under v39 kommer eleverna i åk 7 att fotograferas av Börje enligt följande

 • Måndag 21/9, Klass 7C, kl. 14.20-15.30, Bl (Kajsa)
 • Tisdag 22/9, klass 7A, kl. 13.20-15.20, Sl (Christina/Sara)
 • Onsdag 23/9, klass 7B, kl. 13.15-15.15, Sl (Christina/Sara)
 • Torsdag 24/9, Klass 7D, kl. 12.45-13.55, Bl (Kajsa)

Fotografering sker i anslutning till Börjes och Simons arbetsrum/verkstad. trapphuset O-huset/N-huset längst ner.

Eleverna kommer till fotograferingen enligt klasslistan. Fem elever i taget. När dessa fem elever återvänder till klassrummet, skall nästa ”femgrupp” skickas iväg för fotografering. Bilder tas endast för Schoolity, porträttbilder.

Övriga klasser – de elever där foton saknas kommer att kallas.Elevfoto

Om ni hör protester från elever som inte vill att andra ska se deras foton så får ni säga åt dem att föräldrarna kan klicka i så att fotona inte syns för andra elever/föräldrar. De behöver bara klicka på ”ögat” bredvid bilden i Schoolity under elevens info. 


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Påminnelse – här är agendan som är tänkt att vi ska följa under A-lagsmötena. Den gäller fram tills att ”Arenaarbetet” är klart. Agenda A-lagsarbete
 • Om det inte gjordes v37 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – ta upp eventuella arbetsmiljöfrågor för eleverna. Meddela dem till elevrådsrepresentanten som får ta det vidare till elevskyddsombuden. Möte med dem kommer inom kort.

Veckans tips 

Måmnga bra tips om att utveckla undervisning finns på ”Education week” på youtube som den här om differentierade instruktioner/uppgifter:


Detta händer under veckan (v.39)

 • Mån – 15:30-17:00 – EHM för åk 7 – Ansvar A-ag och EHT
 • Tis – 09:10-10:00 – MBL11 om Tjänstefördelning, Schema och Avräkningsperioder Ansvar Skolledning och fackliga representanter skolförbunden
 • Ons-Fre Erik ledig och ute på fjället – Johan tf rektor under frånvaron Ansvar Johan V
 • Ons – 15:00-17:00 Konf.tid. Kort info av Johan samt sjunga för ”födelsedagsbarnen” därefter möte A-lagsvis – Uppföljning av elevfånvaro och elevärenden Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v38 14/9-18/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Hur har det gått med ämneslagsplaneringen.
 • Alla lärare och resurser – göra enkät om nuläget och SKUA – se länk i Sjökortsutskick.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Översiktsvyn – se elevernas anpassningar och gör lista med behov

I mailet om det här Sjökortet finns en länk till en kort instruktionsfilm för hur enkelt får en översikt över alla extra anpassningar i en klass. I instruktionsfilmen förklaras även hur man tar ut en klasslista där alla stödbehov finns listade.

Arbetet med Arenor och arenakompetens

Sammanställningen av era idéer och kommentarer från när Värdeskaparna var hos oss och pratade om arenakompetens är klar. Det har varit jättegivande att gå igenom och läsa era tankar och idéer. Nu kommer tid avsättas och representanterna för respektive A-lag kommer att få sätta sig och sammanställa detta unde rv.38-39. Kallelse kring detta kommer till de berörda.

Revideringen av indikatorer är på gång

Det revisionsarbete av våra indikatorer kring kommunens mål för skolan – En god miljö för utveckling och lärande – är på gång. Allt material är sammanställt och nu ska vi diskutera på A-lagsmötet hur vi tar det vidare nästa steg Elevrådet ska också få säga sitt innan revideringen.

Coronaregler för elever på biblioteket

Info från biblioteket:

Skolklasser och förskolegrupper är välkomna att besöka Härnösands bibliotek och låna böcker i höst. Förbokning är obligatorisk! Detta för att undvika att flera grupper kommer samtidigt. Dessutom har vi större möjlighet att hjälpa till när vi vet när ni kommer.

Bokning görs via mail eller telefon:

Birgitta Norgren – 0611-865 09
Helene Lundgren – 0611-865 35
Olle Backstrom – 0611-865 08

Vänliga hälsningar,
Härnösands bibliotek, barn- och ungdomsavdelningen

Information om SKUA-föreläsning på onsdag 16/9

Linda och Malin önskar oss välkomna till den första SKUA-föreläsningen med Maria Wiksten på onsdag. Det innebär att undervisningen bryts ca 14:45 för att ni ska samlas i A-lagen och förbereda webföreläsning. Simon / Börje hjälper till att rigga ljud där det behövs.

Inbjudan till föreläsning/workshop med Maria Wiksten

Hjärtligt välkomna till en innehållsrik eftermiddag med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt!

Vad? “Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – vad och varför?” en interaktiv föreläsning med diskussioner och workshopinslag.

När? Onsdag 16 september kl. 15-17.

Var? Arbetslagsvis, i klassrum.

Hur? Varje arbetslagsledare/samordnare kopplar upp sig och sitt arbetslag via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan. Det kommer att vara en digital föreläsning med workshopinslag.

Fika kommer att finnas att hämta inför mötet. (med andra ord så förskjuts vårt fikaschema i personalrummet) Samtliga tar med papper, penna, dator/iPad/smartphone.

Varför? Uppstart inför den kommande SKUA-fortbildningen.

Vem? Maria Wiksten arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. Hon är legitimerad lärare med behörighet i svenska och svenska som andraspråk för åk 4 till gymnasiet. Den längsta arbetslivserfarenheten har hon från gymnasiet där hon undervisat både nationella program och på språkintroduktion men hon har även arbetat på SFI, haft gymnasiala kurser på VUX och undervisat på högstadiet.

Skolutveckling är ett stort intresseområde, och hon har varit med och drivit flera språkutvecklande projekt för skolor.

Innan NC arbetade hon på Språkforskningsinstitutet på FoU-enheten i Stockholm stads utbildningsförvaltning med ett liknande uppdrag som nu, men kommunalt istället för nationellt.

Tillsammans med sin kollega Björn Kindenberg har hon skrivit de praktiska metodböckerna “Språkutvecklande SO-undervisning” och “Språkutvecklande NO-undervisning”.

Vänliga hälsningar Maria Wiksten och SKUA-utvecklarna

Kartläggning nuläge inför SKUA

För att kunna mäta och ha en grund för diskussion kring hur SKUA-projektet påverkar oss  så ska vi mäta av nuläget kring hur vi ser på och arbetar med de framgångsfaktorer och omständigheter som finns kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Se länk i mailet om det här Sjökortet. Vi (all pedagogisk personal) fyller i enkäten på måndagsmötestiden.

Skolfoto

Under de kommande veckorna kommer Börje att ta kort på alla elever i åk 7 samt alla där vi har luckor i Schoolity idag i åk 8 och åk9. Skolfotot är obligatoriskt av såväl säkerhets som coronaskäl eftersom vi på ett enkelt sätt vill kunna se efter vilka ungdomar vi har i huset – vilka som hör till os eller ej. Schema kommer inom kort

Simons  kommande frånvaro

Under några veckor framöver kommer Simon att vara på körkortsutbildning och därför inte på skolan så mkt. Men Börje och Mattias finns på plats.


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Påminnelse – här är agendan som är tänkt att vi ska följa under A-lagsmötena. Den gäller fram tills att ”Arenaarbetet” är klart. Agenda A-lagsarbete
 • Om det inte gjordes v37 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – ta upp eventuella arbetsmiljöfrågor för eleverna. Meddela dem till elevrådsrepresentanten som får ta det vidare till elevskyddsombuden. Möte med dem kommer inom kort.

Veckans tips 

Sopor

Mkt intressant om sopor och hållbar utveckling. Bra underlag för diskussioner i många ämnen – kunskapskanalen: https://kunskapskanalen.se/program/39545/sanningen-under-sopbergen 


Detta händer under veckan (v.38)

 • Tis – Erik jobbar hemifrån – nås nia Skype/Teams/telefon och mail. Länk till Teams-möte finns i tisdagsbokningen i den gemensamma kalendern under ”Erik jobbar hemifrån
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag
 • Ons – 15:00-17:00 Konf.tid. SKUA-föreläsning – lektionerna bryts 14:45 och det bjuds på fika från Skolförvaltningen Skolledningen / SKUA-samordnare

Aktuella enkäter att göra

 • Senast 15/9 ska enkäten om nuläge inför SKUA göras. Finns länk i mailet om det här Sjökortet.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v37 7/9-11/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Utdelning datorer åk 7
 • Undervisande lärare i 9B samlas för kort info.
 • Alla lärare och resurser – göra enkät om digitalisering – Ta med dator – se länk i Sjökortsutskick.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Informationsmaterial istället för föräldramöten

Nu är informationsmaterialet i stort sett klart. Det saknas dock några ljudspår då vi inser att vi inte helt säkert kan lägga ut dessa på ett bra sätt. Men titta gärna igenom materialet – se länk nedan. Alla blå rubriker är länkar till olika informationssidor. Kom gärna med återkoppling senast under tisdag – vi vill få ut materialet så snart som möjligt.

Klicka här för att öppna Powerpointen.

Ny delning av den gemensamma kalendern

En ny delning av den gemensamma kalenderns skickades ut förra veckan. Det är den andra versionen som gäller – den första delningen fungerade inte. Hör av er till Erik om ni inte får upp den.

Förslag till schablonavdrag för luncher

För att förenkla för alla parter tänkte vi erbjuda schablonavdrag för luncherna på samma sätt som Geresta, Brännan och Wendela gör. Det skulle innebära att man gör ett schablonavdrag på 300 kr under sept – april men inget avdrag under augusti maj och juni. Detta stället för att man kryssar i varje dag.

Dominique Adou är med oss på måndagar

Dominique följer Christina Biela Enberg  i undervisningen i Franska på måndagar här på Hedda. Välkommen igen  Dominique!

Vilka soom ska gå på RS på onsdagar

Viktigt att A-lagsledare samlar in vilka som ska går på RS på onsdagar och i vilket ämne. Varje lärare ska INTE kontakta Johan om detta – det ska samlas in per arbetslag.

”Temaperioder” byter preliminärt namn till ”Wisingdagar”

Vi har aldrig varit riktigt nöjda med begreppet ”Temaperioder” och har nu preliminärt bestämt att de ska heta ”Wisingdagar I, II och III” för att det inte ska hamna förväntningar på temaupplägg eller liknande.

Vi är dock mycket öppna för förslag – kom gärna in med alternativa namn på dessa dagar/perioder. Vi bör dock ha det klart i god tid innan de börjar – gärna senast vecka 40.

Datorer åk 7

Nu är datorerna klara för leverans i åk 7. Johan har gjort ett schema för detta. Det behövs ca en timme per klass för utdelning och en första inloggning för eleverna. Mattias, Simon och Börje gör detta tillsammans med eleverna i form av en Workshop i gradängsalen under tisdag och onsdag nästa vecka. Följande schema finns inlagt i elevernas agenda de tider då de berörs. Viktigt att undervisande lärare är med på plats:

 • Tisdag 7a kl 13.20
 • Tisdag 7b kl. 10.20
 • Onsdag 7c Kl 08.00
 • Onsdag 7d kl 09.50.

SKUA – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

På onsdagskonferensen kommer Malin och Linda från Wendela hit och presenterar det kommande SKUA-upplägget för de kommande åren. Därefter har vi en SKUA-föreläsning på onsdag 16/9 15:00-17:00 (undervsiningen får avslutas något tidigare – mer info om detta kommer) och ett motsvarande SKUA-upplägg onsdag den 18/11.

Reviderade 

Nu har ”riktlinjer för betygssättning” och ”riktlinjer för läxor” reviderats efter era förslag. Det blev ganska små och få ändringar eftersom ni i stort var nöjda med de texter vi har. Ändringar har dock skett och era kommentarer och förslag har tagits på allvar – se ”Återkopplingsfilerna nedan”…. Titta igenom de nya samt de kommentarer jag har gjort på de idéer ni haft. Se nedan:


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om det inte gjordes v36 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd för alla klasser – uppföljning elevrådets kickoff.
 • Åk 9 – SYV håller på att förbereda en SYV-chat och vill inför detta få in frågor som kan förberedas. Samla in dessa på mentorstid.

Veckans tips 

Inspirationsföreläsning

Inspirationsföreläsningar

Lärarförbundets medlemmar har redan fått tips om detta – Kan kanske vara intressant för fler på skolan om tid finns. Om en medlem i Lärarförbundet anmäler sig via en länk kan ju fler ta del om man kopplar upp sig på en projektor.

Lärarförbundet anordnar en serie föreläsningar under hösten. De sänds digitalt och därför har alla medlemmar möjlighet att delta. Och om man inte har tid exakt den tid de sänds kan man ta del av dem inom 7 dagar efteråt.

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inspirationskvallar


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – 13:00-14:00 Elevrådsmöte – Ansvar elevrådet och Martin/Anders
 • Tis – 13:00-14:00 RKA Ansvar Skolledningen inkl skyddsombuden
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. SKUA-info Skolledningen / SKUA-samordnare
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Senast den 11/9 ska enkäten om digitalisering göras.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.