Sjökortet v44 26/10-30/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Se i kalendariet – alternativ planering pga höstlov ligger där.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Checklista inför ämnesplanering

 • Planeringen ska fungera både som fjärr- och ordinarie undervisning.
 • Planeringen bygger på våra digitala verktyg med Schoolity som bas och kommunikationsyta. Annat material måste länkas eller scannas in så att det finns tillgängligt digitalt.
 • Innan året är slut ska det finnas fullständiga ämnesplaneringar (lektion för lektion) i varje ämne och årskurs – delbart så att alla kommer åt till nästa läsår. 
 • I varje ämne ska lektionsplaneringarna följa samma form. 
  • Lektionsplanering måste finnas inskrivet i schemat minst 2 veckor i förväg – mer om det gäller läxor och examinationer. Använd årsplaneringsverktyget – då är det lätt att ligga avsevärt längre fram i planeringen än så. 
  • Lektionsplanering måste finnas på ämnesytan för minst 5 veckor framåt – gärna avsevärt längre än så.
 • Om man väljer att i schemat endast hänvisa till ämnesytan så måste hänvisningen vara mkt tydlig och uppdateras kontinuerligt om ändringar görs.
 • Tänk på följande när ni gör lektionsplaneringarna så att vem som helst kan hoppa in och ta över – även de som inte är ämneslärare:
  • Tydlig instruktion vad lektionen ska handla om. Planeringen ska vara så omfattande och tydlig att eleverna kan följa den själva eller med stöd av vikarie/handledare.
  • Tydlig hänvisning till vilket material som eleverna ska använda och läraren utgår ifrån – materialet ska vara digitaliserat (inscannat) i så stor utsträckning som möjligt. Det ska vara länkat till allt digitat undervisningsmaterial via gleerups, studi, NE, eller liknande. Viktigt för att den som ska ta lektionen har en chans att skriva ut, visa via projektor eller kopiera upp.
  • Moment som pågår under längre tid ska vara tydligt avgränsade när de påbörjas och förväntas avslutas. Uppgifter/moment ska utformas, gärna som stora områden nedbrutna i mindre delar.
  • Alla tänkta läxor (allt går inte att förutse) måste stå tydligt i schemat. Tydlighet kring inlämningsuppgifter, examinationer samt bedömning/återkoppling måste finnas i planeringen.
 • Praktisk-estetiska ämnen:
  • Vid eventuell fjärrundervisning: vilka praktiska inslag i undervisningen kan skjutas till kommande läsår?

Om ni i ämnesgrupperna har idéers som motsäger dessa punkter hör av er till Erik eller Johan.

Avräkningsperioder

Följande gäller efter MBL11 och återkoppling från fackmöten för det här läsårets avräkningsperioder:

Att de är samma som NO-perioderna i schemat:

 • Period 1 – 20/8-6/11
 • Period 2 – 9/11-27/1
 • Period 3 – 28/1-1/4
 • Period 4 – 12/4-10/6

Redovisningen av perioderna måste ske senast innan andra lönebryt efter att peridoen är slut. Från och med nu ska avräkningsperioderna redovisas via webbblankett – den hittar ni här: Rapportering av avräkningsperioder

och hittas under HeddaWisingskolan.com/Blanketter – Ledighet/Arbetstid – Rapportering av avräkningsperioder. Läs mer om våra rutiner för avräkningsperioderna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf

Instruktion:

Varje avräkningsperiod ska rapporteras senast innan det andra lönebrytet (den ca 10:e varje månad) efter periodens slut.

 • Ex 1: Om en avräkningsperiod är slut den 6/11 då ska rapporteringen ske senast den 9/1.
 • Ex 2: Om en avräkningsperiod är slut den 15/11 då ska det ske senast den 9/2.

Följande ska rapporteras:

Arbetstid utöver ramtiden under avräkningsperioden som inte redan har förts in och godkänts av chef i det digitala lönerapporteringssytemet ”Rapportera”. Det gäller arbetstid som är överenskommet med rektor / biträdande skolledare, eller som ni anser att ni borde få ersättning för, alltså inte det som ska ses som förtroendetid.

Allt som förs in som tid utöver ramtiden måste vara beskriven tydligt när den skett och vad som gjorts och i vilket sammanhang.

Prognoser

På måndag ska ni ju jobba med prognoser. För er som glömt hur man gör så kan ni se en kortfilm (utan ljud) med instruktioner genom att klicka här.

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt hur ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Att använda funktionen ”Årsschema” i Schoolity

För att få en bättre överblick över årsplaneringen så förordar jag att man använder funktionen ”Årsschema” i Schoolity. Se kort film genom att klicka här för hur man ser och använder det. 

Rutin för uppföljning av kränkande behandling

Vi gick tidigare ut med att ni ska fylla i anmälan om kränkande behandling via en E-tjänst som ni ju numer hittar som en egen rubrik i sidhuvudet här på Heddawisingskolan.com  – klicka här så ser ni hur den ser ut.

Nu är rutinen för uppföljning klar – den påverkar inte ert arbete mer än att Julia T (kurator) har upopdraget att följa upp de anmälningar som kommer in gentemot er mentorer. Det kan därför vara bra att ni läser igenom rutinen så ni inte blir förvånade om Julia kontaktar er. Läs rutinen genom att klicka här. Den ligger även under Heddawisinskolan.com/rutiner och riktlinjer.

Inneskor från och med mån v45

Information om att det är inneskor från och med vecka 45 har gått ut till alla elever och föräldrar. under v45 kommer vi att skovakta vid entrén men alla har ett ansvar att säga till om uteskor och se till att eleverna byter till inneskor. Skovaktsschemat ser ut sår här v45: 

”Skovakter” Starttid och ca 20 min

 • Måndag – Johan o Erik 08.30
 • Tisdag – Anders o Simon 07.50
 • Onsdag- Agneta o Henrik 07.50
 • Torsdag- Martin o Christofer 07.50
 • Fredag- Johan o Börje 07.50

Arbete för lärarassistenter och övriga medarbetare

Det finns en del diversearbete att göra för alla medarbetare när ni inte ingår i någon av de schemalagda uppgifterna i kalendariet. Vi kommer att gå igenom detta på måndag f.m. 

Schema v45 – Wisingdagar 

Som vi tog upp förra veckan på onsdagskonferensen så behöver schemat för v45 tightas till med färre hål för eleverna – meddela Johan via mail senast tisdag e.m. om vilka justeringar ni vill göra. 

Teaterföreställningen ”Fucking Åmål” för åk 9 v45

Under onsdag och torsdag (se kalendariet) så är det teaterföreställning för åk 9 – ”Fucking Åmål”. 

Lärarhandledning finns här: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.42921ce8174877041bb30082


Ämneslag

 • Gemensam ämneslpanering

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planering inför Wisingdagar

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid

Veckans tips 

Webbträff gleerups

Webbträff med Gleerups om matematik torsdag 12/11 – läs mer här (ligger även i det gemensamma kalendariet): https://www.gleerups.se/pa-gang/evenemang/fa-full-koll-pa-gleerups-matematik-e402719


Detta händer under veckan (v.44)

 • Mån – Fre se planering i kalendariet.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 7 och 8 är det fredag v45.