Sjökortet v22 31/5-4/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Påminna om – uppföljning extra anpassningar samt enkäter
 • Program v22-24
 • Deadline för betyg
 • Använd sista veckan till utvärderingar – se förra veckans Sjökort.
 • Sommarskola – deadline anmälan 31/5 – påminnelse har gått ut.
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


 

Breaking Barriers – digital eventvecka med Portugal

Breaking barriers

Missa inte att ett antal elever är med på digital eventvecka hela veckan. Tobias mfl. kommr att få berätta mer hur det är planerat och går på konf.dagarna.

Kompensationsplaneringstid för Wisingdagar

De som går på läraravtal som varit inblandade i båda Wisingdagarperioderna kommer att få ersättning för planeringstid. Det innebär INTE ledigt men tid för planering, inläsning, rättning etc. med andra ord man är i tjänst men har ingen schemalagd undervisning. Kompensationsplaneringstiden fördelas enligt följande:

Kompensationsplaneringstid

Den här situationen uppstår i år eftersom vi ställde in en omgång Wisingdagar samt för att det är första året vi genomförde det här upplägget – med andra ord en engångslösning. Kompensationsplaneringstiden ska genomföras under den 7/6 samt under andra tider under v23 om man har mer än en dag att ta ut. Man kan även spara den till nästa läsår och kan då tas ut i samråd med Erik eller Johan. 

Meddela Erik J om hur ni vill göra senast onsdag så att vi kan planera den 7/6 och vilka som ska vara var.

Mentorer i åk 9 – rensa elevakter

Alla elevakter för elever i åk 9 ska rensas. De ska endast innehålla pedagogiskt innehåll – pedagogiska utlåtanden, utlåtande läs o skriv osv.

Planering v22-24

En uppdaterad version av planeringen kommer att komma under veckan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Virtuell mobiliteten i Portugal 31/5-4/6.

Envising

Kurser/event

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Planera mentorsdagen.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Hur man väcker elevernas läslust: https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/svenska-so-sprak/prisad-svensklarare-sa-vacker-jag-elevernas-laslust

 

Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • Avslutningsfester åk 9  – se tidigare info samt kalendarium.
  • Översyn inkl avslutande av ÅP i alla klasser – Ansvar spec. samt mentorer
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort info, därefter tid för betygsinmatning. A-lag 7-9B har planeringsmöte. Ansvar resp ämneslärare / A-lag 7-9B Onsdag kväll – deadline för betygsinmatning!!
 • Tors – under dagen – inlämning a elevdatorer åk 8. se tider i preliminära planeringen för v22-24 i Sjökortet v21. Ansvar resp undervisande lärare. vid tidpunkten.
 • Tors – 13:00-14:00 MBL19 – Kallelse kommer Ansvar skolledningen
 • Fre – EHT har utvärderingsmöte / planeringsdag heldag. Ansvar Anna E och Erik J.
 • Fre – under dagen – inlämning a elevdatorer åk 9. se tider i preliminära planeringen för v22-24 i Sjökortet v21. Ansvar resp undervisande lärare. vid tidpunkten.

Aktuella enkäter att göra

 • Enkäter att göra för de som inte gjort dem: arbetsmiljöenkät, utvärdering av läsåret samt EHT-arbetet. Ska göras senast onsdag v22, se mail med länkar från Erik J den 26/5. 

Viktiga påminnelser

  • Alla extra anpassningnar ska vara uppdaterade enligt Sjökortet v21.
  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v21 24/5-28/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Uppföljning extra anpassningar
 • Matbeställningar sista skolveckan
 • Program v22-24
 • Sommarskola inläsning 11/6 och material
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vi firar 150 nr av Sjökortet!

Nu har 150 nr av Sjökortet givits ut!! Sedan oktober 2016 har vi haft 17472 besökare och 78735 visningar! Kul! Vi har haft besök från 46 olika länder! Det vi gör syns utåt – bra jobbat! 🙂 

En bra beskrivning på Teamwork från Alice 12 år

Vi tjänar alla på att vi blir ännu bättre på ”samework”!!

Teamwork samework

 

Sommarskola – påminnelse sista anmälan är 31/5

Påminn eleverna om sommarskolan – i synnerhet elever som ni vet inte får betyg.

Den första dagen på sommarskolan – 11/6 – kommer att vara inläsningsdag/självstudier. Eeleverna behöver med andra ord nåt att arbeta med då. Mellan 1/6 och 10/6 ska ni vara beredda på att skapa material till eleverna.

Länk till anmälan finns även här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURFQ1RU8yUDVLSThZNjZIQjdZOEFOSEZKWS4u

Matbeställningar inför sista skolveckan / specialschema

Senast onsdag vid lunchtid vill Lena i köket ha beställningar på alternativ lunch för sista skolveckan. Glöm inte detta  – missar ni det serveras maten på skolan – även om ni befinner er på utflykt!

V22 – tips till meningsfulla aktiviteter trots att betygen är satta

Det kan vara svårt att motivera eleverna till jobb på slutet. Här kommer några viktiga tips om vad ni kan göra den veckan som är meningsfullt både för eleverna och oss som skola:

 • Gör en kort presentation/genomgång vad ni gjort under året.
 • Gör en utförlig utvärdering om hur undervisningen har varit under året – låt eleverna vara aktiva och ge konstruktiva förslag. Gör en gemensam plan med eleverna utifrån resultatet – typ: ”Detta ska vi tillsammans göra bättre nästa år…” 
 • Utvärdera även med åk 9 – men där kan planen handla om hur de ska jobba framåt i just ditt ämne när de kommer till gymnasiet.
  • Gör en Kahoot, en formsenkät, en mentimeter enkät, brainstorma på tavlan etc.
 • Låt eleverna fundera över sin egen utveckling – en sommarplan – vad kan de sätta upp för mål? Socialt, hälsa, idrott, resa, sommarjobb, etc.? 

Se under veckans tips.

Nya A-lagsledare

Som alla vet byter vi A-lagsledare inför nästa läsår. Vi hoppas att med tiden har de flesta av er som pedagogisk personal varit A-lagsledare – vi byter vartannat år.

Inför lå21/22 och 22/23 kommer A-lagsledarteamen se ut så här:

 • Blivande åk 7: Carina BB och Henrik S
 • Blivande åk 8: Malin S och Victoria Ö
 • Blivande åk 9: Marie B och Anna B
 • 7-9B: Anna N

Presentationsfilm för blivande mentorer i åk 7

Under veckan ska presentationsfilmer till de blivande klasserna göras av resp mentorspar/trippel. Simon håller i filmandet – det måste vara gjort senast måndag v.22. Se mail från Erik J.

Information om situationen i Palestina

Under måndagen kommer några elever under Hanans ledning att ha ett litet informationsbord i ljushallen för att informera om läget i Palestina. Det kommer att bjudas på nåt enklare gott och möjligheten att få veta mer om hur situationen är för palestinier i allmänhet. Det är en laddad fråga – men det ska vara ett så objektivt material som möjligt. Om diskussion uppstår – ska det tas ur ett källkritiskt perspektiv, om det gäller sakfrågorna så får det lyftas tillsammans med So-lärare.

Uppföljning av extra anpassningar

Alla extraanpassningar ska ligga i Schoolity. Det är dock viktigt att de är daterade och utvärderas/uppdateras enligt plan. En betydande del 15-20% av dem är idag inte daterade alls, torts att det är en given rubrik i mallen. En ännu större andel är inte utvärderade/uppdaterade. Det ska göras för alla årskurser – det gäller även åk 9 eftersom det blir ett överlämningsmaterial inför gymnasiet. 

Ingen explicit tid för detta ges på konferensdagarna, även om man kan välja att göra det på den egna planeringstiden. Alla extra anpassningar skall dock utvärderas/uppdateras innan ni går på sommarlov. Ett ra tillfälle att göra deta i dialog med eleverna är under v22. Det som ska göras är:

 • De befintliga extraanpassningar som fortfarande gäller (utvärdering någon gång under ht21) får ligga kvar.
 • De som med endast enklare revideringar ska fortsätta att gälla inför nästa läsår (oavsett om man börjar åk 8, 9 eller börjar gymnasiet) kopeieras/revideras och läggs in som ny från dagens datum.
 • De som inte alls gäller längre noteras som ”utvärderad/uppföljd” och dagens datum. Ingen ny anpassning skapas.

Översyn av ÅP och avslutande av ÅP

Alla ÅP ska ses över, utvärderas och ev avslutas om de inte gäller längre. Ska göras innan sommarlovet börjar. Mentorer och spec. ansvarar tillsammans för detta.

Arbetsmiljöenkät, EHT-utvärdering och uppföljning av läsåret

Under v21 och fram till onsdag v22 ska olika utvärderingar göras. Tid för detta avsätts på onsdagens konf.tid. För Ma-ämneslaget och arbetsgruppen Breaking Barriers får de göras på annan tid då de behöver mötas då.

Planering v22-24

Nu finns en mycket preliminär planering inför v22-24. Se nedan. Det kommer att göras justeringar, tillägg och kanske även strykningar. A-lagsledargruppen går igenom förslaget på A-lagsledartiden. Senast onsdag vill vi ha in annan övrig input om något saknas. Maila sådana förslag till Erik J. Preliminär planering v22-24: Planering sista skolveckorna vt21

I den ligger ännu inte den kompensatoriska planeringstiden inne för Wisingdagarna. Det var mer komplext att reda ut än befarat eftersom schemat säger en sak och era planeringar i resp A-lag säger nåt annat. Jag återkommer till resp A-lagsledare om jag har frågor.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Veckoplanering av virtuella mobiliteten i Portugal 31/5-4/6 har skickats ut av Ann-Sofie till alla som berörs.

Envising

 • Den 26/5 har vi nästa online-event i Envising, med Italien som värd. Ni som berörs har fått mail med instruktioner av Ann-Sofie.

 • Nu finns åk-7 elevernas filmer att titta på (bra jobbat av eleverna) – de ligger utlagda på vår Youtubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg 

Kurser/event

Kurser/event

eTwinning erbjuder:

 • 31/5, kl 17-00-18.30: How does media literacy fit to your classroom? Seminarium om hur mediekunskap kan integreras i lektioner på ett enkelt och humoristiskt sätt. (Anmälan på eTwinning.net/eTwinningLive)

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd för alla klasser – se till att alla får med sig protokollfrågor till elevrådsmötet på torsdag kl 13:00.
 • Åk 8 och 9 påminna om att anmäla sig till sommarskola. Länk finns i mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Lärarförbundet

Om att göra enkla snabba utvärderingar med elever: https://www.lararforbundet.se/bloggar/forstelararbloggen/snabb-utvardering-val-anvand-tid 

 

Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • Översyn inkl avslutande av ÅP i alla klasser – Ansvar spec. samt mentorer
  • Klass 23B ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 08:40-09:20 Mentorstid – klassråd. Ansvar resp mentorer
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort info, tid för enkäter samt möte Ämneslag matematik och arbetsgrupp Breaking Barriers Ansvar resp ämneslag/arbetsgrupp
 • Tors – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B

Aktuella enkäter att göra

 • Enkätlänkar till arbetsmiljöenkät, utvärdering av året samt EHT-arbetet kommer inom kort. Ska göras senast onsdag v22. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v20 17/5-21/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Riskbedömning Aspnäs
 • Idéer om samsång och musikinslag på avslutningsdagen…
 • Sommarskola
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vi ser på saker på olika sätt – därför viktigt med differentierat lärande / UDL (Universal design for learning)

Perspektiv olika

 

Sommarskola

Vi kommer att erbjuda åk 8- och 9-elever sommarskola mellan fre 11/6 och mån/tis 28 och 29/6. Anmälan har skciats ut via mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9. 

Det är viktigt att alla ni ämneslärare meddelar elever om ni anser att de behöver gå i sommarskola. Påminn även på mentorstiden. Länk till anmälan finns även här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURFQ1RU8yUDVLSThZNjZIQjdZOEFOSEZKWS4u

Åk 9 har friluftsliv i Aspnäs under veckan – istället för friluftsdag

Under vecka 20 har åk 9 friluftsliv en heldag per klass ute i Aspnäs – enligt följande:

 • Måndag 9D
 • Tisdag 9B
 • Onsdag 9C
 • Torsdag 9A

Till alla berörda – se mail från Patrick.

Simhallen stängd för simundervisning v20

På grund av smittspridning bland medarbetare på Simhallen så är all simundervisning och verksamhet i samhallen stängd för skolor under vecka 20.

Nya klasser i åk 7 – preliminär plan!

Den preliminära planen är nu att de nya klasserna för åk 7 ”släpps” för åk 6 måndag den 31/5. Tanken är sedan att det blir ett digitalt presentationsmöte för eleverna på onsdag den 2/6 kl 15:00-15:30. (lektionerna får avslutas lite tidiagare för A-lag 9). Vi inväntar återkopling från Geresta och Brännan ang detta! 

Avslutning – preliminär planering / förslag

Förra veckan gick det ut info om att det blir en annorlunda skolavslutning även detta år.

Avslutningsfesterna för åk 9 är i full gång vad gäller planeringen – följande gäller middagarna klass för klass under vecka 22.

 • Mån: 9C
 • Tis: 9B
 • Ons: 9A
 • Tors: 9D

Med andra ord – ni som är mentorer i dessa klasser ska planera in dessa kvällar. Henrik och festkommittén kommer med mer info senare.

Avslutningen den 10/6

Just nu har följande föreslagits – Vi kör samma upplägg som ifjol:

 • Vi avslutar årskursvis – 3 olika tider/ sittningar för att det inte ska blir för mkt elever samtidigt in och ut ur skolan.
 • Tal och liknande spelas in i förväg. Spelas upp på given tid. (om elevrådet vill säga nåt måste de påminnas om detta). En idé / önskan från elever om ev solosång – kanske kommer in i programmet!
 • En idéer om samsång finns – det tar vi muntligt på måndagsmöte.

GPS Quiz – Tips inför avslutningsdagar eller senare under kommande läsår

GPS-quiz

Om ni vill aktivera eleverna och samtidigt ”tvinga” dem att röra på sig – kör ett GPS-quiz med dem – läs mer här: https://www.gpsquiz.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Budgetansökan ackrediteringsprojekt

Ansökan för perioden 1/10-21 till 30/11-22 är nu klar och inskickad. I ackrediteringsplanen så planerade vi att den första perioden skulle endast inbegripa kompetensutveckling för medarbetare ca 10 st (kan justeras både uppåt och neråt). Det innebär att vi nu har sökt budget för 9 mobiliteter (resor för personal). De idéer som kommit in är / de vi sökt för (allt under följande teman – inkludering, migration, språkinlärning): Höstlovet – Kurs om inkludering, migration mm. Reunion Island (4 lärare), vt22 – Besök i Nantes och skola som etwinning projekt rörande Franska och Engelska (2 lärare), Besök / jobbskuggning i Lyon/St Etienne ang rektorsuppdrag och lärare i Eng/moderna språk.

Breaking Barriers

 • Veckoplanering av virtuella mobiliteten i Portugal 31/5-4/6 har skickats ut av Ann-Sofie till alla som berörs.

Envising

 • Den 26/5 har vi nästa online-event i Envising, med Italien som värd. Ni som berörs har fått mail med instruktioner av Ann-Sofie.

 • Nu finns åk-7 elevernas filmer att titta på (bra jobbat av eleverna) – de ligger utlagda på vår Youtubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg 

Kurser/event

Kurser/event

eTwinning erbjuder:

 • 31/5, kl 17-00-18.30: How does media literacy fit to your classroom? Seminarium om hur mediekunskap kan integreras i lektioner på ett enkelt och humoristiskt sätt. (Anmälan på eTwinning.net/eTwinningLive)

UHR erbjuder:

 • 24/5, kl 15.30-16.30: En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus+-ackreditering. (Anmälan senast 23/5 på utbyten.se)
 • 27/5, kl 16.30-17.10: En snabbtitt på eTwinning med tema globala målen (Anmälan senast 26/5 på utbyten.se)

Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 och 9 påminna om att anmäla sig till sommarskola. Länk finns i mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9.
 • Åk 9  – påminn om friluftslivsdagar under veckan.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant artikel om elevers förhållande till digitala medier och läromedel – känns bra att vi låter eleverna läsa reativt mycket – även utan dator. https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/pisa-2018/ny-studie-varannan-15-aring-kan-inte-skilja-fakta-fran-asikter

 

Kvinnliga hjältar

Viktigt att vidga perspektiven – vi läser sällan om hjältar av det här slaget: https://www.ranker.com/list/women-war-heroes/lisa-waugh?utm_source=facebook&utm_medium=historypost&pgid=642850749204637&utm_campaign=women-war-heroes

 

Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • Klass 23B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Åk 9 har friluftsliv ute i Aspnäs – se ovan.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v19 10/5-12/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Läsa veckobreven – (ex om skolrådet)
 • Kommande internationella projekt
 • Arbetsdagens slut onsdag 16:00
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


SYV-info / Arbetsmarknadskunskap för åk 8

I Sjökortet för v17 ligger planeringen för veckans SYV-info / Arbetsmarknadskunskap. Läs mer här: https://heddawisingskolan.com/2021/04/23/sjokortet-v17-26-4-30-4/ 

Eleverna ha all info de behöver på sina scheman, inkl länk till det digitala mötet. 

Hälsningar från Frankrike

Våra franska besökare vill skicka en tackhälsning till alla de träffat under veckan de var här: 

“Were are all now back in our houses and schools, and we would like to thank you again for last week : thank you so much for your welcome, all the time you passed with us, and your generosity.
      We keep in our mind the quality of our exchanges, the amazing touristic discoveries we had made.
      We would like, if possible, to thank also all your staff : deputy principal, teachers, teachers assistants and of course pupils. We will send to you some photos with them. Please thank also the school’s, high school’s directors, who welcomed us and talked with us so nicely, and of course Marie, Ann-Sophie, Kristina and people involved in the international group.
      If it’s possible, please tell the municipality we are very glad that the project has been realised in those perfect conditions, and that we are grateful to the municipality for the book they have offered us.”

Kul att de upplevt besöket så positivt – tack alla ni – det här har vi gjort tillsammans!

Arbetstid på onsdag den 12/5

Onsdag är dag före röd dag – då slutar vi 16:00.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Måndag 19/5: Elever presenterar den virtuella mobiliteten till Kroatien i årskurs 7 på mentorstiden. Senare under v.19 presenterar de för årskurs nio (under SO-lektioner).

 • 31/5-4/6: Virtuell mobilitet till Portugal.

Envising

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Börja planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Skolporten

Höga utbildningsambitioner hos utlandsfödda – intressant artikel från Skolporten: https://www.skolporten.se/forskning/intervju/hoga-utbildningsambitioner-hos-barn-till-utrikesfodda/

 

Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Tis – 13:00-14:00 – RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 09:00-10:00 MBL19 Ansvar Skolledning och fackombud 
 • Ons – 10:00-12:00 – Uppföljning Brandskyddsrond Ansvar skolledning / skyddsombud / vaktmästare
 • Ons – 15:45-16:00 Konf.tid – kort info Ansvar skolledningen
 • Tors–  ledigt
 • Fre – ledig för de med läraravtal – övriga meddelar Agneta hur de vill göra.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.