Sjökortet v18 3/5-7/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – återkoppling
 • Eng Gleerups ämnesmöte
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


F-varningar och prognoser

Allteftersom eleverna klarar av moment eller delar som varit anledning till F-varning bör F-varningarna inaktiveras (inte tas bort) för eleven. Eleven behöver den feedbacken och återkopplingen. Det är inte vettigt att en prognos eller F-varning ligger kvar långt efter att det r avklarat. Till slut blundar man för dem.

Godis och läsk i skolan

I vårt förväntansdokument så har vi sagt att ingen dryck som inte säljs i skolan eller serveras i matsalen är tillåten. Självfallet kan man vid särskilda tillfällen, när något firas, i mentorsgruppen/klassen tillåta avsteg från detta. Men när vi ser elever dricka läsk / energidryck i skolan så ska de sägas till och man ska hälla ut eller frånta dem drycken och meddela skolledningen. 

Vad gäller godis bör samma regler gälla – men det har vi faktiskt inte reglerat i förväntansdokumentet.

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Vilka ska representera resp A-lag?

Dansföreställning – om man har möjlighet 

Vi har blivit erbjudna att se en utomhusdansföreställning av Folkhögskolan på och kring torget. Se info nedan. Om man som mentor eller om man i ett ämne tcker att det verkar intressant så kan man anmäla sig/klassen till detta. Det ska dock göras i dialog med de lärare/ämnen som påverkas.

Street stories

Schema för inlämning av datorer v22 åk 8 och 9

Inlämning av datorer för år 8 och 9.                                                               

Vecka 22.

Undervisande lärare ansvarar för att skicka eleverna till Simons rum för inlämning av dator.

Eleverna skall skickas gruppvis, inte hela klassen samtidigt.

Elever år 8 lämnar in sina datorer.

Elever år 9 lämnar in dator + laddare.

  Torsdagen den      
22A 03-jun Kl. 10.45 So Dennis  B
22B 03-jun Kl. 12.40 Sv Anette F
22C 03-jun Kl 14.15 Ma Sabine D
22D 03-jun Kl. 09.10 En Rut S
         
  Fredagen den      
21A 04-jun Kl. 08.00 Sl Sara / Christina
21B 04-jun Kl 12.05 Ma Inga-Lill S
21C 04-jun Kl. 10.45 En Eva S
21D 04-jun Kl. 14.00 Ma Anncha E

Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget har möte med Gleerups på måndag på ämnesmötestiden 10:40-11:30. länk kommer.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Tänk UDL – så slipper ni lägga så mycket tid på individuell anpassning

UDL bild

UDL – Universal design for learning – nu även på från Skolverket:

 

Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis – 12:30-15:;30 – Digitala ”branschbussar” SYV-info – Teknik för tjejer och vård för killar (se sjökortet v17) Ansvar Malin L
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • OnsTors SYV-lektioner åk 8 – Se Sjökortet v17 Ansvar Malin L, involverade lärare och mentorer för påminnelse 
 • Ons – 13:45-15:15 – Överlämning från Brännaskolan till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid, kort info – därefter ämneslagstid Ansvar Skolledningen samt ämneslag
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid inför MBL19 12/5 (kl 09:00-10:00) Ansvar resp fackombud
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag samt EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v17 26/4-30/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – bokade salar – elever för möte
 • Samtalsgrupper EHT tis/tors – Sal?
 • Coronainfo – spridning och restriktioner
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Resultat utvärdering Gleerups digitala läromedel

Bra att vi fått in input om Gleerups digitala hjälpmedel. Många konstruktiva funderingar och viktig input vi tar vidare till David på Gleerups. Jag tolkar det som att vi fortsätter på Gleerups-spåret åtminstone ett år till. Inte så många av er (6 av 39) säger sig behöva ämnesspecifik kompetensutveckling i augusti. Vi ska därför se hur vi ska lägga upp det. Flera av fritextsvaren kan emellertid tolkas som att många inte vet hur man följer upp och får en bra översikt av elevresultaten på elevövningar. Ex med Gleerups ger ju möjlighet att se hur många gånger elever försöker med en uppgift/fråga innan de får rätt. Om man har pappersmaterial med facit längst bak / i häfte (vilket många pappersläromedel har) så har man ju ingen aning om hur många som”tjuvkollar” i facit.

Följande tyckte ni om de olika påståendena:

Resultat utvärdering Gleerups

Extra viktigt att analysera är den sista frågan. När man tittar på betygsstatistiken för ”förädlingsvärdet” (hur betygen utvecklas från åk 7 till 9) för matematik som ni på många sätt säkert har helt rätt i vad gäller er kritik, så är statistiken inte så tydlig vad gäller betygen. När man jämför tre år tillbaka – till nuvarande åk 9, klasser som knappt eller inte alls har haft Gleerups me dklasser som haft det så mycket som ni ansett det möjligt, så pekar statistiken inte på något tydligt resultat åt något håll. Det går inte att avgöra om pappersmaterial är bättre eller sämre. En tendens är dock följande: I de klasser/årgångar som haft mer digitalt material i matte har fler elever än tidigare fått A över tid. Något färre elever har fått B, C och D. Fler elever har fått E, och något färre har fått F. Med andra ord kan man säga att tendensen skulle vara att vi tappar i mitten – men vinner i utkanterna av skalan.

Felanmälan IT-hårdvara och mottagningstider för Simon

Om ni inte får tag i Simon direkt och behöver hjälp med IT-hårdvaror – datorer, skärmar, projektorer, sladdar, etc – så finns nu en ”Felanmälan IT-hårdvara” här i högerspalten. Om ni anmäler där blir det listat på Simons att-göra-lista och lättare för honom att komma ihåg och följa upp. Om han har mycket att göra är det svårt att ta emot felanmälningar som görs muntligt i korridorer och personalrum.

Se felanmälan IT-hårdvara här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUM0JCVklOVThMU1g4M1hMSlU2MlNIMkdXWC4u 

Simon har nu även fasta mottagningstider för support då han mer eller mindre garanterat är på plats i sitt rum eller i ljushallen: 

 • Måndagar – 08:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Tisdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Onsdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Torsdagar – 07:30 – 08:30 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Fredagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen

Borrning av bergvärme på skolområdet

Vår fastighet ska övergå till bergvärme – jättebra! Det innebär dock att från och med nästa vecka kommer man att gränsa av delar av skolgården mot P-huset och M-huset och ner mot parkeringen bakom P-huset. Borrningarna borta vid M-huset och bakom P-huset kommer att påbörjas fredan under vecka 17. Det kommer att pågå borrningar mer eller mindre på heltid som längst fram till och med v23. De borrningar, 5 st borrhål á 225 m djupa, som ska göras mellan P-huset och kanten av N-huset (utanför träslöjden) görs sist för att påverka undervisningen i N-huset så sent som möjligt på terminen. Avslutningsdagen är fridlyst mellan 08:00 och 11:30 – inga borrningar då.

Utrymningsvägarna ur träslöjden och skarven N- och M-huset är säkrade med en ”korridor” av stängsel på 2 meters bredd mellan husen och arbetsområdet. Mer info kommer när de börjar närma sig N-huset.

Vissa VVS-jobb i N-husets källare kommer att påbörjas parallellt. De kommer att informera Daniel när mer ljudliga arbeten ska göras. Det antas inte blir så mycket als av det ljudliga inne i huset. De har blivit informerade att ta särskild hänsyn med anledning av att 7-9B har sin verksamhet delvis i N-huset.

Sommarsemesterlistan

Alla som har semestertjänst måste skriva på sommarsemesterlistan så att sommarens arbete kan planeras och så att vi vet vilka som finns i huset i sommar. Listan finns hos Agneta.

Ämnesslagstid – info från Gleerups

Utifrån tidigare frågeställningar och kritik mot upplägget i Engelska så har en preliminär tid för frågor och genomgång av ämnesmaterialsutvecklaren i Engelska på Gleeerups bokats in till ämneslagstiden / Engelska den 3/5 – 10:40-11:30. Innan onsdag måste vi veta om ni vill ha den genomgången, samt vad ni vill att personen från Gleerups ska fokusera på, så vi kan bekräfta till förlaget. 

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Skolrådet sker digitalt och vi behöver en representant från respektive A-lag.

Inga Teamslänkar via det gemensamma kalendariet – allt i Schoolity

Från och med i måndags har vi inga teamslänkar via det gemensamma kalendariet. Alla gemensamma länkar finns nu i i schemat i Schoolity. Detta för att vi upptäckte att vi hade med oss ett par elever (flickor i åk 7) på måndagsmötet.

Schema SYV-aktiviteter/info åk 8 

Följande ligger nu på elevernas scheman vad gäller SYV-aktiviteter/info:

Branschbuss  (digital) år 8.    

Hedda Wisingskolan                  20210504

Teknik för flickor  // Vård för killar

Arbetspass 3 timmar. Kl 12.30-15.30. inkl. rast.

Detta ligger nu utlagt på respektive schema klass och ansvarig personal.

Fördelning elever / klasser / flickor och pojkar.

Schema SYVinfo

SYV lektioner + AMK.

AMK, arbetsmarknadskunskap för samtliga elever år 8.

Den 12 maj, kl 13.20-14-20. Detta sker genom en digital föreläsning för alla elever.

Klass 22A          sal  O 112          Anette F

Klass 22B           sal N215B          Anna B (tidigare start på lektion)

Klass 22C           Sal O 223           Rut start / Dennis tar över ( tidigare start idh)

Klass 22D          N213                   Sabine   

Detta ligger nu inlagt på elever och lärare scheman.

SYV lektioner

22D                     5 maj                  kl. 10.25-11.20 och 12.10-13.10

22C                      6 maj                  kl. 10.30-11.40 och 12.15-13.05

22A                     10 maj               kl 09.45-10.35 och 11.40-12.40

22B                      12 maj               kl 10.35-11.35 och 12.05-13.05.

Ligger nu på elevernas scheman. Alla lektioner är i Gradängsalen.

Ansvariga för lektionerna är våra syvare Malin L och Annlo Z. (Wendela)

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Stort tack till Tobias, Martin, Olle, Susanne, Björn, Patrick (och Ann-Sofie) och alla deltagande elever för Kroatieneventet!! Bra jobbat, fixat och donat!!
 • I övrigt inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget behöver ta ställning om kurs i Gleerups 3/5 – se ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann det – se över den preliminära planen (Sjökortet v16) för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.
 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – inför elevrådet på onsdag kl 13:00.
 • Påminna om samtalsgrupper EHT-teman tisdag och torsdag morgon mellan 08:00-09:30.
 • Prata med eleverna om att det är ännu viktigare att de håller sig coronarestrikttionerna – håll avstånd, lek inte lekar där ni i grupp håller ihop tätt, etc. Utomstående har kommenterat att de ser heddaelever som inte verkar ta restriktionerna på allvar.

Veckans tips 

Skolvärlden

Bra om källkritik, artikel och kort film – ur elevperspektiv: https://skolvarlden.se/artiklar/avlidna-elins-familj-darfor-vill-vi-dela-lektionsupplagget-om-kallkritik

 


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • Klass 23D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Besök från Frankrike hela veckan. 
 • Tis – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tis – 15:05-17:00 EHM åk 7-9B Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 13:00-14.00 Elevråd Ansvar alla mentorer att representanterna kommer samt Martin G på plats.
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA på Konftid, se till att sluta föregående lektion tidigare Ansvar Marie B, Linda och Malin.
 • Tors – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tors – 13:30-15:30 – Överlämning från Solen och Murberget till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT 

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v16 19/4-23/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Chatten i teams
 • Gleerups i Eng – 3/5.
 • Utvärderingar att göra – Gleerups (ej anonymt) och Wisingdagarna
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Program för de franska rektorerna

Under v17 när de franska rektorerna kommer så se deras preliminära program ut så här: Förslag till program (röda avsnitt är ännu inte spikade)

Det innebär att de kommer att gå runt i skolan och i överenskommelse med er så kommer de att ibland titta in på olika lektioner – korta besök, på avstånd och med munskydd på. Det är självklart frivilligt – Om det är någon av er som absolut inte vill ha dem på kortare besök så får ni meddela mig om det. 

Utvärdering av Gleerups inför nästa läsår

Nu har vi kört Gleerups i 3 år och tänker oss att fortsätta med dem som upplägget är nu. Vi behöver dock utvärdera hur vi använder läromedlet samt styrkor och svagheter. Vi ska även använda utvärderingen som underlag för kompetensutveckling ämneslagsvis i augusti. Enkäten är inte annonym för att vi ska kunna följa upp om stöd i materialet ska kunna ges.

Tre saker som är viktigt att tänka på när vi utvärderar Gleerups:

 1. Inget läromedel är perfekt – varken digitala eller pappersläromedel.
 2. Man kan vara extra nöjd eller extra missnöjd med ett läromedel – men man måste skilja på om det beror på att det är digitalt eller om det beror på innehållet / upplägg / disposition. Om man är missnöjd med en funktion i ett digitalt läromedel och därför hellre vill ha ett pappersläromedel – så måste man fråga sig om den funktionen är bättre i pappersform. Ex om man är missnöjd med uppläsningsfunktionen – så bör man titta på andra digitala läromedel – inte av det skälet gå tillbaka till pappersläromedel.
 3. Av samarbetsskäl, tillgänglighetsskäl (alla läromedel i ett) samt av kostnadsskäl ska inte alla välja ”sitt” favoritläromedel som grund och vi kan inte köra både digitalt och pappersmaterial. 

Klicka här för att öppna enkäten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURE05WllHTzVOTzJYSTZUUVRSM0s2RllNVy4u

Enkäten är för alla som har tillgång till det i era ämnen eller de som arbetare med det som lärarassistenter/resurser – ska göras senast fredag v16.

Ersättning för A-lagsledare

Äntligen (söndag kväll kl 21:16)har vi fått klartecken att det är OK att ge ett lönetillägg för A-lagsledare så länge de har uppdraget. Det är som föreslaget i beskrivningen i det som MBLades för 2 år sedan. Så från och med i höst får man ett lönetillägg på 1500 kr/mån för A-lagsledarskapet.

Handsprit i klassrummen

Mentorerna ansvarar på måndagarna för att det fylls på handsprit i klassrummen om det behövs. Resten av veckan ansvarar respektive lärare som undervisar i salen att det görs. Gå till Agneta så hjälper hon till med det.

Chatten i teams

För att alla inte ska se / inte störas av interna frågor mellan enskilda i chatten i teams, så måste man när man skickar meddelanden/frågor som inte gäller alla, rikta sina meddelande till de enskilda de berör. 

Preliminär planering sista veckorna

Här nedan finns ett förslag hur de sista veckorna av terminen kan se ut. Den bygger på förra årets planering och behöver därför filas på. Ta er tid på A-lagstiden och se över hur ni vill lägga upp det. Bland annat viktigt att ta ställning till är om dte ska bli nattvandring för åk 8 (det borde ju kunna ses som tradition nu) samt hur vi gör med smitingendagen. Heddarejset behöver kanske även det in i planeringen för åk nio. Vad gäller kompensation för Wisingdagarna kommer jag och Johan att räkna på ett förslag. De dagar som är med här är preliminärt de dagar vi planerar in komp mot. Klicka på bilden så går den att förstora.

Preliminär planering siata veckorna 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Missa inte de inslag som kommer att sändas på stora infoskärmen i Ljushallen.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Inge aktuellt just nu.

Other events

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se över den preliminära planen för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.

Att göra på mentorstid

 • Prata med eleverna om att om man inte äter så ska man inte vistas i matsalen vid lunchen. Det gäller nu i synnerhet nu på grund av coronasituationen. Med andra ord – om man tex inte tycker om maten, eller om firar ramadan nu, så får man avstå att vara med sina kompisar när de äter. 

Veckans tips 

Skärmklippsverktyget

Att använda skärmklippsverktyget – här finns en instruktionsfilm för hur man kan ta bilder eller delar av direkt från skärmen med skärmklippsverktyget (instruktionsfilmen ligger i ”Arbetsrummet” i Schooilty) filmen hittar ni här: https://harnosand.sharepoint.com/:v:/s/hedda/Arbetsrummet/EQhTNXE1D8RAuAZVgz9UXaoB3EVK8eqRMI_JIhpoc72WLg?e=S2TsFf 


Detta händer under veckan (v.16)

 • Hela veckan
  • Kroatien leder Breaking Barriers-event hela veckan. Missa inte de inslag som kommer att sändas på den stora infoskärmen i Ljushallen.
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis/Ons – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 10:00-11:20 Skyddsrond Ansvar skolledningen, skyddsombud och vaktmästare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v15 12/4-16/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Läge att söka pengar för ackrediterade skolor
 • Bedömning vid omprov
 • Spara planeringen inför Wisingdagarna i och II i ”Arbetsrummet”
 • Uppföljning frånvaro
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Besök från Frankrike 26/4-30/4

Under sista veckan i april har vi besök från Frankrike av 4 skolledare som ska ”skugga” oss i skolledningen samt se andra verksamheter kring elever i behov av särskilt stöd på Hedda och i särskolan. Besöket sker under förutsättningar att restriktionerna kring smitta och resor inte ändras och att vi följer de restriktioner vi gemensamt överenskommit med de besökande rektorerna samt i enlighet med den RKA (Risk och konsekvensanalys) som gjorts med skyddsombuden under vecka 13 angående besöket. Utöver att besökarna följer alla restriktioner vi har i Sverige och i skolan görs följande:

 • De testar sig i samband med avresan till Sverige.
 • De hyr bil i S-holm istället för flyger/åker tåg och kör upp till H-sand.
 • De hyr ett hus utanför stan för att inte blanda sig med andra på ett hotell.
 • När de besöker verksamheten håller vi det till få inblandade, håller avstånd och har endast korta möten förutom oss inblandade i besöket. 

Mattias delvis nytt uppdrag ang Schoolity

Från 1/4 har Mattias M fått delvis nytt uppdrag som är kommunövergripande. Tidigare har Kenneth S-N skött dialogen med Schoolity samt den lokala supporten mot föräldrar och mellan skolorna i kommunen. Nu kommer Mattias att ta över det uppdraget. Mattias kommer att fortsätta att vara på skolan hos oss men sköter uppdraget för hela kommunen härifrån. Uppdragets omfattning är inte helt klart, men vi uppskattar det till 30-50% i dagsläget, men det kommer att variera under läsåret. 

Resultat enkät extra mentorstid – samt beslut

I samband med MBL19 under vecka 13 presenterades resultatet av enkäten och skolledningens beslut om att införa extra mentorstid. Det skedde i samförstånd med MBL-mötet. Det innebär att de preliminära tjänstefördelningsförslag som bygger på en extra mentorstid fortsätter att gälla som preliminära tjänstefördelningar och Johan kommer att schemalägga en extra mentorstid på 40 min fördelat på onsdagar, torsdagar eller fredagar inför nästa läsår. 

Endast 37 svar av 50 möjliga kom in. Alla har dock fått chansen att uttrycka sin mening. 32 av 37 tycker att förslaget är ganska eller mycket bra. Så här ser resultatet ut på enkäten:

Extra mentorstid

Självfallet kommer detta att följas upp och utvärderas under läsåret nästa läsår.

Rutin frånvarouppföljning

Till det här läsåret avsattes tid för elev- och frånvarouppföljning med EHT-representanter var 8:e vecka på onsdagskonf.tid. Vi ser nu att rutinen för detta måste bli tydligare och följas upp av alla ansvariga mentorer. Rutinen är enligt följande:

Arbetsgång elev- och frånvarouppföljning

 1. Man sätter sig i resp. mentorspar/grupp
 2. Tittar på rutiner för frånvaro + checklista för behov av stöd
 3. Tittar på frånvarostatistiken i Schoolity för den period det gäller.
  1. Utgå från rutiner för anmälan (uppföljning) av frånvaro
  2. Vilka har för hög frånvaro?
  3. Vad blir nästa steg (ex. vem ringer föräldrarna, behövs anpassning, etc.)?
 4. Tittar på stödbehov i klassen
  1. Titta på checklistan för stödbehov
  2. Vilka elever i klassen behöver stöd / ändrat stöd?
  3. Uppdatera på översiktssidan i Schoolity:
   1. Behöver anpassningar avslutas/kompletteras?
   2. Behövs något kartläggas?
  4. Behövs stöd från EHT?
 5. Återsamlas i slutet av mötestiden – återkoppla till A-laget och A-lagsledaren
  1. Vilka har för hög frånvaro / stödbehov?
  2. Vad ska göras och av vem (ex. kontakta föräldrarna)?
  3. Vad ska tas vidare till EHT?

Rutinen ligger i det gemensamma kalendariet för de inplanerade träffarna.

Påföljande A-lagsmöte följs föräldrasamtalen upp.

Viktigt dock – mentorsansvaret att följa upp frånvaron löpande – mellan träffarna.

Nästa uppföljning är:

 • 14/4 för A-lag åk 7 samt mentorer i åk 8 CD
 • 21/4 för A-lag åk 9 samt mentorer i åk 8 AB

Informationstillfällen inför gymnasiet – olika program

Gradängsalen för digitala informationstillfällen för respektive program. Malin L kommer att vara med delvis vid informationen, i övrigt är någon annan vuxen med i Gradängsalen.

Alla använder sig alltså av en länk till teams de fått utskickat. Därav viss ställtid på 15 minuter mellan.

Tisdag 20/4
9.00-9.45 EK*
10.00-10.45 NA*
11.00-11.45 VF*

Onsdag 21/4
9.00-9.45 TE*
10.00-10.45 ES*
11.00-11.45 VO*

Torsdag 22/4
9.00-9.45 BF
10.00-10.45 SA
11.00-11.45 LÄR

Lunch
13.00-13.45 RL*
14.00-14.45 SX*

Fredag 23/4
9.00-9.45 IM

A-lagsledare inför nästa läsår

Tack alla ni för era intresseanmälningar. Jag och Johan kommer att går igenom dem under veckan och återkomma till er alla. 

Utvärdering Wisingdagarna

För att lära oss inför nästa läsår så är det viktigt att vi utvärderar Wisingdagarna II som vi gjorde med de förra. Klicka på den här länken och svara på frågorna. Uppföljningen ska göras senast onsdag v16. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURU82QVQwU1dSMUlUNDYyNFgxMFBVTjUwTC4u 

Omprov och rätten till betyg

Elever har rätt att få möjligheten att visa kunskaper och färdigheter på alla nivåer – oavsett om det är under lektionstid, examinationer eller omprov. Omprov kan inte bara vara på ”E-nivå” – det förhållningssättet rimmar inte med läroplanen / våra egna riktlinjer för betygssättning. Läroplanen är mycket tydlig med att vi måste ta hänsyn till ”all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven” då eleven bedöms. Läs mer nedan.

Klicka för att komma åt Vad-bedoms-och-vad-bedoms-inte.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Sanoma Utbildnings erbjuder

15/4, kl 16.00  Föreläsning om demokratiuppdraget i skolan (Anmälan görs på nedanstående länk)

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det nio behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se till att alla Wisingsdagsplaneringar (detaljplaneringen) hamnar i ”Arbetsrummet” så att det blir sparat till kommande läsår.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Läslovers

Spännande om ”Läslovers” och om att vända negativa lästrender: https://mariabjorsell.larandelek.se/2021/04/08/laslovers-vande-negativ-lastrend/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Schemaperiod 4 börjar – tid att rapportera ev avvikelser
 • Hela veckan
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons/Tors – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av
 • Tors 12:00-13:00 Pianofavoriter för åk 7CD på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)
 • Fre – 11:00-12:00 Pianofavoriter för åk 7AB på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.