Sjökortet v45 8/11-12/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Studiebesök Ungdomsmottagningen åk 8
 • Lovskola – återkoppling
 • Inneskor efter lovet
 • Värdar lärare Envising
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Planeringstider EHT-teman

Nu är det utlagt planeringstider för EHT-teman vid 4-5 tillfällen fram till strax innan påsklovet. Vi kommer stämma av innan dess för att se om mer tid för detta behövs. Alla tider syns i den gemensamma kalendern.

Skolverket erbjuder

Fredag 26/11, kl 13-15: En digital föreläsning ”Så får vi fler pojkar och flickor att lyckas i skolan” med Fredrik Zimmerman (forskare och fil. dr. inom Barn och ungdomsvetenskap med fokus på skolan). Mer info och anmälan senast 23/11 på https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/sa-far-vi-fler-pojkar-och-flickor-att-lyckas-i-skolan. De 250 första deltagarna som anmäler sig får Fredrik Zimmermans bok ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan”.

Nationella prov åk 9

Listor / tider

Här finns listorna för provtiderna för respektive elev (dessa listor är även de utskickade via Schoolity, men det är inte utlagt på elevernas scheman):

Salar

Från v 45 kommer Np för år 9 att starta. Svenskan startar redan på tisdag, v 45.

Tider för elever/grupper att genomföra A-delen, muntliga delen, finns i listorna ovan och är anslagena på anslagstavlan utanför exp. Ansvariga för genomförande av proven är: Sv, Ann-Sofi Forssell. En, Olle Löfgren. Ma, Johan Vallgårda.
Eleverna måste själva hålla koll på sina provtider. Det ligger inte på elevernas personliga scheman.

Salar för muntliga proven är:

 • O213 – svenska
 • O 217 – matematik – vid kopieringsrummet
 • O 220 – engelska – vid kopieringsrummet

Luciaträning

Ljus

Nu är det snart jul – Luciaträningen startar v 45.
Ansvarig: Elisabet Enander.
När: Tisdag 9/11, kl 14.00 första träffen för träning.
Var: Gradängsalen.

Elever som anmält (22 st) sig till luciaträning har detta på sina respektive scheman.

Efterarbete föreställning om källkritik

Efterarbete på skolan med teater V-Norrland och pjäsen ”Ja skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå” för åk 7 gäller följande tider:

 • 21A 10/11 kl 09.00-11.20  sal Mu/ N111
 • 21B 10/11 kl 12.15-14.20 sal Mu / N215B
 • 21C 11/11 kl 08.00-10.40  sal gradängen/ O 44
 • 21D 11/11 kl 12.00-14.30  sal Gradängen / O 44

Finns inlagt i elevernas scheman. – Inför uppföljningen ska klassen skall vara uppdelad i två grupper. Ansvar för uppdelningen – mentorer. Undervisande lärare för de lektioner där workshopen ligger deltar.

Studiebesök ungdomsmottagningen 

Stud. besök Ungdomsmottagningen år 8, måndag 8/11 och tisdag 9/11 enligt nedan.
Eleverna går i samma grupper som de är fördelade i enl. No-grupper.
Måndag

 • 09.00-10.00 8A
 • 10.30-11.30 8A
 • 13.00-14.00 8B
 • 14.00-15.00 8B

Tisdag

 • 09.00-10.00 8C
 • 10.30-11.30 8C
 • 13.00-14.00 8D
 • 14.00-15.00 8D


Med vänlig hälsning Jonas Stenlund
Kurator Ungdomsmottagningen

Wisingdagar dokumentation

Se till att all planering från Wisingdagarna hamnar i ”Arbetsrummet” under rätt Wisingdag och årskurs. 

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet – det blev tydligt under Wisingdagarna att eftersom man i vissa ämnen inte följde en gemensam ramplanering för ämnet så blev samarbetsmöjligheterna sämre och att hålla en röd tråd kopplat till undervisningen före och efter Wisingdagarna omöjligt i vissa fall. Innan det här läsåret är slut kommer 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminna om inneskor.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips 

Skolverket

Presentation av de kommande digitala nationella proven. https://www.youtube.com/watch?v=TzcaHCPqmIc


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Åk 8 har studiebesök ungdomsmottagningen
  • Åk 7 har Workshops efter föreställning om källkritik
  • De muntliga nationella proven börjar
 • Tis – från 13:00 och framåt – utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – från 13:00 Utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: pedagogiskt forum samt EHT-temaplanering för A-lag 7 och 8. Ansvar Skolledning samt A-lagsledare och EHT.
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-utbildning för resurser Ansvar CEHT
 • Fre – Deadline F-varningar och prognoser åk 7 och 8. Ansvar – ämneslärare

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten – om man var borta under v44 ska medarbetarenkäten och arbetsmiljöenkäten göras innan veckans slut.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.