Sjökortet v44 1/11-5/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Planering inför veckan
 • Lovskola
 • SKUA
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Schema v.44

Vi tänker oss följande planering under v44 – inga avgörande förändringar från förra Sjökortet – se här (läs detaljer i den gemensamma kalendern):

Planering v44 2

 Att göra på den egna planeringstiden är bland annat att fylla i prognoserna klart samt förbereda inför utv.samtal v 45 och 46.

Infor till elever och vårdnadshavare inför höstlovet 

Se i Schoolity – info som jag skickat ut till elever och vårdnadshavare inför höstlovet. Bland annat tas följande tydliggörande om klädsel i skolan upp där:

Klädkod1

Diskussion om klädkod på skolan

De senaste två veckorna har vi haft en pågående diskussion i flera klasser om klädsel i skolan. På grund av ett missförstånd mellan ett par medarbetare har det framställts som att skolledningens och skolans hållning skulle vara att det skulle finnas en outtalad klädkod på skolan som skulle handla om vad som är passande och inte. Det har väckt en mängd viktiga men ibland också känsliga frågor i flera klasser, så även i kollegiet. Jag som rektor har därför gått ut i de klasser där det framkommit att frågorna bubblat för att förklara skolans hållning och svara på frågor. Vi beklagar missförståndet – men Hedda Wisingskolans hållning är och kommer att vara följande:

Man ska som kille eller tjej alltid känna sig trygg i att det är OK att komma till skolan klädd precis som man vill – som man känner sig bekväm och/eller tycker är fint – så länge man inte kränker någon, så länge det inte är olagligt. Vi tror att eleverna på högstadiet vet var den gränsen går. Vi har ingen moralpolis i Sverige – och skolan ska heller inte vara det.

Bilden ovan ritades av en klass för några år sedan för att illustrera hur vår värdegrund förhåller sig till frågan om klädsel och personligt mod. Jag tycker den illustrerar skolans hållning mycket bra!

I och med att diskussionen har väckt en del känslor förstår vi att vi måste bli bättre på att lyfta frågan i förebyggande syfte. Vi måste även bli bättre på hur vi bemöter dessa frågor – hur vi uttrycker oss och i vilket sammanhang vi gör det. Det gäller både elever och medarbetare. Vi har även förstått att förståelsen för och medvetenheten om att klädsel har betydelse på olika sätt, måste diskuteras mer och att det aldrig är OK att kommentera, göra sexuella anspelningar eller tafsa på någon bara för att man är klädd på ett speciellt sätt.

Lovskola 

Lovskola2

Så här ser planeringen för lovskolan ut just nu. Kan bli behov av förändringar – det får ni prata ihop er om själva eller ta det med Erik eller Johan. Det är 21 elever anmälda, men på grund av en miss från mig (Erik) i anmälningen är det inte helt klart vilka dagar alla ska vara på skolan. Det får komma av sig självt som det är nu.

Lärares roll i matkö och matsal

Vi har ett mycket förmånligt pris när vi äter i matsalen – pedagogisk lunch. Det innebär att vi sitter utspritt i matsalen och max tre vuxna vid samma bord. Vi måste även agera om elever inte sköter sig – lämnar tallrikar, springer ut ur matsalen med mackor, etc.

Det innebär att vi även har en roll i matkön – självfallet – om man har bråttom och inte hinner stå i lååång kö så kan man gå före, men har man normal lunchtid så får man stå i kön som alla andra.

Lärarassistenternas roll vid SKUA v44.

Skulafokuset v44 ligger mot de nya ämnesplanerna – alltså ganska strikt kopplat till ämnesundervisningen. Det kan därför vara svårt för er som är lärarassistenter att veta hur ni ska delta, utan att känna er stressade över att ni har andra kompetensförutsättningar och ett annat uppdrag än ämneslärare.

Jag tänker mig därför att det är viktigt för er att veta att ni inte förväntas följa diskussionerna på samma nivå och på samma sätt som ämneslärarna. Ni kan heller kanske inte delta i alla resonemang utan får agera mer av observatörer i de frågorna.

Köpstopp från v44

Från och med v44 är det köpstopp fram till jul. Ni som flaggar för eventuella behov innan dess har möjlighet att handla om det ligger i linje med budget.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event

 • Inget aktuellt just nu

Ämneslag

 • Ämneslagstid under v44 innebär inläsning av de nya ämnesplanerna inför ht22.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-laget träffas under v44 främst för att planera Wisingdagar II

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid.

Veckans andra mentorstid

 • Ingen andra mentorstid.

Veckans tips 

jennis skolblogg

Fler perspektiv och tips kring ämnesövergripande samarbete: Jennis skolblogg


Detta händer under veckan (v.44)

 • Hela veckan
  • Se planering i gemensam kalender eller ovan!

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten – tid avsatt på tisdag. Ni ska även göra en arbetsmiljöenkät – länk kommer senare.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.

Sjökortet v43 25/10-29/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Avstämning Wisingdagar – hur har det gått?
 • Riktlinjer för 20C
 • Enkät / Nulägeskoll inför EHM i åk 8 och 9.
 • Envisingmöte på mentorstiden måndag – vi är värdar i december.
 • Samarbete i ämneslag/grupper
 • Återkoppling brandövning
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Schema v.44

Vi tänker oss följande planering under v44 – inga avgörande förändringar än det som legat ute i kalendariet sedan skolstart – se här (läs detaljer i den gemensamma kalendern):

Schema höstlovet Att göra på den egna planeringstiden är bland annat att fylla i prognoserna klart samt förbereda inför utv.samtal v 45 och 46.

V45 – uppföljning av teaterföreställning – ”Ja skiter i att det är fejk – det är förjävligt ändå”

Teaterföreställningen nu till veckan för åk 7 och 8 kommer v45 att följas upp med Workshops med åk 7. Det ligger i elevernas scheman och planeringen ser ut så här: 

 • Onsdag 10/11.
  • Klass 7a kl 08.50 – 11.20. sal N111 grupp 1. // Mu-sal, grupp 2.
  • Klass 7b kl 12.15 – 14.20. sal 215B grupp 1 // Mu-sal grupp 2.
 • Torsdag 11/11.
  • Klass 7c kl 08.00 -10.40. sal O 44 grupp 1 // Gradängen grupp 2
  • Klass 7d kl 12.05-14.30. sal O 44 grupp 1 // Gradängen grupp 2.

Lärarhandledning och spelschema hittar ni här: se info i Sjökortet v40 här.

Förslag till kompetensutvecklingsplan

Förslag till läsårets kompetensutvecklingsplan kommer att MBLas under höstlovet. Om ni har input på detta är ni välkomna att maila Erik. Förslaget ser ut enligt följande: Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 202122

Envising blog 

Nu på måndag kan ni läsa om Sabines och Dennis Envisingresa till Rumänien – gör som nästa 900 andra läs här: https://erasmusenvising.wordpress.com/ 

Skolans mål och internationaliseringsmålen

Skolans indikatorer och mål håller på att processas. Det görs parallellt med att vi ser över uppföljningen mot eleverna med olika enkäter. Allt för att det inte ska spreta så mycket. Här kan den som är nyfiken läsa om våra mål som vi har med internationaliseringsarbetet – vad vi vill utveckla på skolan inte minst genom samarbete med andra länder i EU. Läs här: Ackrediteringsmålen

Köpstopp från v44

Från och med v44 är det köpstopp fram till jul. Ni som flaggar för eventuella behov innan dess har möjlighet att handla om det ligger i linje med budget.

Städning mm.

I veckan har vi haft möte med Samhall ang den ojämna städningen i skolan. Vissa nya rutiner skulle införas efter det och vi hoppas det blir en förändring.

För att det ska bli fint städat även i personalrummet så behöver stolarna vid matborden ställas upp efter dagens slut. Vi får hjälpas åt med detta allihop – men det är nog bra om siste kvinna/man för dagen av de som har köksvecka gör en extra koll.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Planeringsmöte inför att vi är värdar 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuell t event.

Kurser/event

 • Inget aktuellt just nu

Ämneslag

 • Ni som inte följer en gemensam planering i ert eller era ämnen – diskutera detta. Det underlättade med gemensam planering under värsta coronaperioden – det underlättar på samma sätt nu. Inför nästa år kommer samplanering att vara ett måste. Det kommer att MBLas i vår i linje med arbetet med de nya ämnesplaner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ upp Wisingdagarna och se till att all planering ligger i rätt mapp i ”Arbetsrummet” under Wisingdagar rätt åk.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 och åk 9 ska göra en temperaturmätning / enkät inför EHM under veckan. Info om detta på måndagsmötet.
 • 19C ansvarar för källsorteringen
 • Åk 7 gå igenom förväntansdokumentet för förslag till revidering med alla klasser i alla årskurser. Förslag på tillägg/förändring mailas till Erik.
 • Prata med eleverna om att det skräpas ner en hel del i trapphuset mellan N- och O-huset. Det slängs grejer mellan trapporna!

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Ämnesläraren

Viktigt om relationellt ledarskap i klassrummet: https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/fackbocker/otroligt-viktigt-att-lyssna-pa-eleverna 


Detta händer under veckan (v.43)

 • Hela veckan
  • Klass 19C ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • 19A och 19B har PRAO hela veckan.
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
 • Mån – 12:00-13:00 20A+20B Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.
 • Tis – 15:30-17:30 EHM åk 8 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:45-17:00 – Kort info i ljushallen, därefter arbete med F-varningar och prognoser Ansvar alla ämneslärare
 • Tors – 08:00-09:00 – RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud.
 • Tors – 10:00-11:00 21A+21B Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.
 • Tors – 12:00-13:00 21C+21D Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.
 • Tors – 15:30-17:30 EHM åk 9 Ansvar EHT samt A-lag
 • Fre – 12:00-13:00 20C+20D Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra för personal – åk 8 och 9 ska göra nulägeskoll med sina klasser. Länk kommer separat via mail till resp klass och mentorer.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.

Sjökortet v42 18/10-22/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Återkoppling skolråd.
 • Avstämning Wisingdagar (viktigt att allt är finns i era Scheman)
 • Envising – Sabine och Dennis på plats i Rumänien
 • Breaking Barriers
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Lovskola v44

Vi ses just nu över om vi ska erbjuda lovskola ”light” över höstlovet. Om vi gör det så blir det inte någon ny planering utan endast möjlighet att med någon vuxen närvarande jobba med befintligt material för att ta igen eller komplettera, och då endast 3 tim om dagen under veckan. Mer infor kommer under v42 då vi även kommer att gå ut till eleverna.

Wisingdagar

Hoppas att allt känns färdigplanerat och på G.

Under Wisingdagarna gäller andra tider i matsalen ons-fre – matsalen öppnar redan 10:40 – det kommer att vara hårt tryck vid 11:00 så prata ihop er i A-lagen när ni släpper eleverna runt 11:00 – så det blir lite spridning.

Inför Wisingdagarna II i januari så vill Malin få in Arbetsmarknadskunskap AMK – för åk 9, en timme per klass.

Envising blogg

Nu när Sabine och Dennis är på plats i Rumänien kan ni alla följa deras resa via Envisingbloggen – följ själva och uppmuntra eleverna att göra detsamma. Både Dennis och Sabine är redan igång – följ dem här: https://erasmusenvising.wordpress.com/ 

Syvinfo

Vecka 46 – torsdag den 18/11 är det gymnasiemässa. Det kommer att synas i elevernas schema och syns redan nu i den gemensamma kalendern vilka klasser som berörs när. Se även nedan: 

 • 2 klasser kl 12.30 – 14.00. 9a + 9b
 • 2 klasser 14.00-15.30. 9c + 9d

Kvällstid samma dagar för elever och vh- alla program.

Vecka 50 är det riktade programbesök tisdag till fredag. Tanken är 2 besök per elev. Besök på program i andra kommuner sker i samråd med Malin L.

Luciaplanering

Vi kommer snarast att prata ihop oss kring hur Luciafirandet ska se ut i år. Mer info om detta via mail så snart det är klart.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet / digitalt event med Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. 

Breaking Barriers

 • Info på måndagsmötet om ”Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10.” 

Kurser/event

 • Inget aktuellt just nu

Ämneslag

 • Agenda efter behov i respektive ämneslag. -förbered Wisingdagar ni som har det tidigt i veckan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni som hinner ha för bereder Wisingdagarna.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19C ansvarar för källsorteringen

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Skolvärlden

Hur gör vi och vad fokuserar vi på för elever som riskerar att hamna utanför: https://www.youtube.com/watch?v=0YBxqyA33iY 


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela veckan
  • Klass 19C ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
 • Tis – 15:00-17:00 EHM åk 7-9B Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons-Fre Wisingdagar
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid – Uppföljning frånvaro. Ansvar EHT samt mentorer 

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

Sjökortet v41 11/10-15/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Inför skolråd – representanter i 21B och 19 D saknas fortfarande.
 • Envising / Breaking Barriers / Erasmusday
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Omprovspärmar

Alla behöver se över vad som finns i omprovspärmen. I dagsläget finns det en del gammalt material som inte längre är aktuellt – riktat till elever som inte är kvar på skolan eller material från tidigare terminer. Varje ämneslärare kontrollerar så att det blir helt solklart vilka prov som ska göras / finnas kvar i pärmen.

Ingen Envisingresa till Rumänien för eleverna v.42

På grund av smittläget i Rumänien och att eleverna inte är vaccinerade så har valt att ställa in resan med elever dit. Övriga länder som deltar gör det med vaccinerade elever. 

Dennis och Sabine åker som represententer och kommer att vara garanter för att ett digitalt event ska gå så smidigt som möjligt. Det innebär att de elever som skulle ha följt med och eventuellt några av de elever som hade anmält intresse kommer att vara med på eventet under vecka 42 – de kommer med andra ord inte vara så mkt med på Wisingadgarplaneringen. 

Breaking Barriers-event v42 – samt förberedelsemöte för deltagare v41

På måndag morgon på mentorstid så kommer de som är involverade i Breaking Barriers eventet v42 vara med på förberedande möte i Biblioteket. Se mail från Tobias. 

Norrdans – ”One to one”

På torsdag vid lunchtid kommer Norrdans att genomföra en dansföreställning i ljushallen. Den påverkar inte undervisningen eftersom den vänder sig till en och en (One to one) som passerar dem i i ljushallen. Men den vänder sig till alla på skolan och kommer att genomföras i två omgångar under torsdagen – kl 11:00 och kl 12:00. 🙂 

Läs / se mer här: https://norrdans.se/sv/koreografier/2021/one-one-one/ 

Undersökning av användningen av NE.se

Christer Mohlin undersöker hur vi ska jobba vidare med NE.se i kommunen – därför är det viktigt att ni svarar på den här enkla enkäten så snabbt som möjligt.

https://forms.office.com/r/FdfXDGHZca


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet / digitalt event med Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. 

Breaking Barriers

 • Planeringsmöte på onsdgskonf. 13/10.
 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. 

Kurser/event

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Agenda efter behov i respektive ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vilka som ska representerar A-laget inför skolråd på onsdag 13/11.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19C ansvarar för källsorteringen
  • Diskutera källsorteringen – vem tjänar på att man INTE källsorterar?
 • Ta upp en diskussion med eleverna om förstörelse i främst N-huset och i de små ”kurerna” – det är allas ansvar att vi håller skolan fin. I N-huset har bordet i kurren ristats sönder. I O-huset har bordet i kuren till och med slitits bort och det har kladdats på väggen i kuren.

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Skolvärlden

Om lärares ledarskap i klassrummet: https://www.youtube.com/watch?v=FhzY37FINvM 


Detta händer under veckan (v.41)

 • Hela veckan
  • Klass 19C ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
 • Mån – 15:30-17:30 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid – förberedelse Wisingdagar inför v42 samt Möte Envisinggruppen inför vårt värdskap i december Ansvar resp A-lag samt Tobias / Skolledning för Envisingmötet
 • Ons – 18:30-ca 20:00 Skolråd Ansvar skolledning och A-lagsrepresentanter 
 • Tors – 11:00 och 12:00 Norrdans uppför ”One to one” i ljushallen Ansvar Johan V och Norrdans
 • Fre – Erasmusday prel 14:00-15:30 Ansvar skolledning, Tobias, Ann-Sofie, och projektengagerade

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

Sjökortet v40 4/10-8/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Måndagsmötena fortsätter via Teams
 • PRAO 19C och 19D
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förstörelse i N-huset

Det sker en del förstörelse i N-huset. Viktigt att rastvakterna passerar där systematiskt samt att alla som undervisar i N-huset håller ögonen extra öppna för vad som sker.

Projektorer i klassrummen 

Projektorerna i klassrummen slits mer än man kanske tror om man låter dem stå ”stand by” – det gäller fläktar såväl som lampor. Livslängden minskar om de står stand by och en lampa kostar mellan 1500 kr och 3000 kr att byta. Stäng dem därför helt när ni använt dem.

Inför utvecklingssamtalen

Vi kommer nästa vecka att presentera upplägget för hur vi tänker kirng förberedelserna kring utvecklingssamtalen i höst. Det blir inga stora förändringar men vi måste få till en bättre grundinformation till ALLA elever inför samtalen.

Erasmus Day – 15/10

Fredag den 15/10 firar vi Erasmusdag på e.m. mer info kommer!!

Kommande kultur i skolan

V.43 kommer eleverna i åk 7 och 8 att få se en föreställning om källkritik ”Ja skiter i att det är fejk – det är fördjävligt ändå” – Det är inlagt i elevernas scheman och följande tider gäller:

 • Mån 25/10 kl 12:00-13:00 20A+B
 • Tors 28/10 kl 10:00-11:00 21A+B
 • Tors 28/10 kl 12:00-13:00 21C+D
 • Fre 29/10 kl 12:00-13:00 20C+D

Mer detaljinfo kommer – men tänk på att eleverna ska både hinna med lunch och förflyttning dessa dagar. Lärarhandledning hittar ni här – viktigt i flera ämnen!! Ja skiter att det är fejk det är förjävligt ändå – lärarhandledning


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet till Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. 

Breaking Barriers

 • 4/10 Sista dag för elever i åk 7-8 att anmäla intresse för Breaking Barriers virtuella mobilitet Slovakien
 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. Möte med partnerskolorna för att slutföra planering av veckan 7/10 kl 19.00.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

Se ovan under UHR erbjuder.

Lärarförbundet erbjuder alla, inte bara medlemmar:                                                                               


Ämneslag

 • Agenda efter behov i respektive ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Agenda efter behov.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19B ansvarar för källsorteringen
 • Informera eleverna om att vi fick beskedet i augusti att multiarenan skulle levereras den 12/9. Det skedde ju uppenbarligen inte – vi har nu fått veta att de har problem med leveransen. Just nu ser det ut som att den ska komma v40-44?! Poängtera att detta är något som vi i skolledningen inte styr över.

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Edutopia

Kort metod för att effektivisera feedback mellan elever – ”60-Second Strategy: Respond, Reflect, and Review” tips från Edutopia: https://www.edutopia.org/video/60-second-strategy-respond-reflect-and-review 


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan
  • Klass 19B ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
  • PRAO 19C + 19D
 • Tis – 15:30-17:30 EHM åk 8 Ansvar EHT samt A-lag åk 8
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA (släpp eleverna ca 14:50 så ni hinner i tid) Ansvar Linda, Ingrid och Marie 
 • Tors – 15:00-16:30 – NPF-utbildning Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Ni i personalen som ännu inte fotograferat sig ska boka tid med Simon.