Sjökortet v2 10/1-14/1

Sjökortet1

Allmän information 

Inget måndagsmöte eftersom vi har planering med Wendela direkt på morgonen (se utskick från Camilla Söderback)

 • Frånvaro – tas efter lunch i samband med EHTs presentation av uppdragen
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Covidläget

Det är läge ”Rött” igen i Västernorrland och Härnösand vad gäller smittspridningen. V48 pikade smittspridningen och halverades till vecka 49, och halverades igen till vecka 50. Nu är är dock smittspridingen igång igen. Viktigt att vi alla tänker på det. Att man har möjlighet att jobba hemifrån så mycket man kan när man inte undervisar – all undervisning ska dock ske på skolan. Vi försöker undvika fysiska möten – ta sådant via Teams.

Se till att ämnesplanering finns utlagt i Schoolity – på samma sätt som under våren, precis som vi påmint om under hela hösten.

Påminn elever och varandra om att hålla avstånd – att hålla god handhygien, etc.

Program måndagens konf.dag.

Vi jobbar via teams hela dagen – hemma eller på skolan. Man bestämmer själv. Schema för dagen finns i gemensamma kalendern. Måndag morgon börjar med samarbete med Wendela – se utskick från Camilla Söderback.

Nästa studiedag 14/2

Redan måndag den 14/2 har vi stidedag för planering av de nya kursplanerna. Eleverna är lediga – tid avsatt helt och hållet för kursplanearbete. Preliminärt i resp ämneslag lokalt.

Wisingdagar v3

Reda vecka 3 är det Wisingdagar. Hoppas ni hann få ihop er planering i stort i fredags. Använd gärna även mån e.m. att planera. En sista gemensam planeringstid blir på onsdags konf.tiden.

Arbetspraktik

Från och med måndag kommer Hazar Thierb att göra praktik på skolan för att på sikt bli mattelärare. Hon kommer främst följa Elisabeth E.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.


Ämneslag

 • Se till att samplanera och lägg ut material på ämnesytor / i schemat om man blir sjuk eller om vi måste köra på distans.
 • Fundera över hur ni vill arbeta vidare med de nya kursplanerna efter arbetet med Wendela under måndagen – vi har studiedag för detta mån den 7/2. Den dagen jobbar vi preliminärt på resp skola i lokala ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Endast EHT-temamentorstid eden här veckan.

Veckans tips

Specialpedagogen

Viktigt och intressant om skolkultur och lektionsdesign: https://specialpedagogen.blog/2020/10/22/lektionsdesign-som-kultur/ 

 


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna – från och med 11/1…
 • Mån – konfdag – Se ovan. 
 • Ons – 12:40-13:15 Förstläraravstämningsmöte via Teams Ansvar: Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 Planering Wisingdagar (bortse från tidigare utskick ang SKUA). Ansvar: resp A-lag
 • Tors – 08:00-09:30 Skyddsrond Ansvar Skolledningen, Skyddsombud

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.