Sjökortet v9 28/2-4/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelse: Önskemål inför nästa läsår
 • Påminnelse: utvecklingssamtal för åk 9 under veckan
 • Påminn eleverna om lovskolan, anmälan senast 1/3
 • MBL om effekter och förändringar efter ekonomisk kartläggning i skolförvaltningen.
 • Tid för Wisingdagar
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Ett stort tack från våra besökande franska kollegor

Fransyskorna

Veronique, Corinne och Stéphanie hälsar ett varmt tack för bemötandet och engagemanget från er alla på skolan. De upplever sig ha blivit fantastiskt bemötta – engagerat, nyfiket och öppet!! Ett stort tack till er alla – Nu åker de med tåg mot Arlanda lördag morgon vid 04:00-tiden… 🙂

Ett stort tack till er som tagit hand om dem i klassrummen, i skolan, i personalrum, etc. Ett extra tack till Christina, Rut och Marie som visat dem närområdet – Sundsvall och Höga kusten samt bjudit hem på middag.

Arbetstider under Wisingdagarna

På förekommen anledning vill vi påminna om hur det är tänkt med arbetstiden under Wisingdagarna. Förra läsåret styrde jag och Johan upp detta i detalj för att det skulle bli så rättvist som möjligt. Vilket upplevdes för styrt och för krångligt – därför släppte vi det i dialog till er i respektive A-lag att lösa detta inom A-laget. Nu hör vi att det kommer upp diskussioner om orättvisa och hur mycket man ska jobba under dessa dagar. Här nedan kommer en så enkel och korrekt förklaring som bara möjligt är:

 • En genomsnittlig lärartjänst innebär 3,52 timmar undervisning och 7 tim arbete per dag
 • Det innebär att undervisande lärare normalt sett skulle göra 3×3,52 tim under en wisingdagsperiod i undervisingstid med elever.
 • Men för att tid skulle kunna friställas genom att wisingdagarna effektiviserade uppläggen så har vi sagt att ni ska göra 2/3 av tiden under wisingdagsperioderna. Alltså, ni får 33% mindre i undervisingstid dessa dagar än under vanliga dagar om ni gör 3,52 tim per dag i elevgrupp under 2/3 av tiden.
 • Den tiden har vi sagt att den skk fördelas på elevverksamhet 5-5,5 tim per dag – typ 08:30-14:00 inkl lunch.   
 • Den tiden ska räcka med god marginal även i det minsta av A-lagen. 

Utöver det har vi lagt in extra planeringstid på augustidagar, höstlov, januaridagar samt visa onsdagskonferenser. Trots att dessa 3,52 tim innebär 3,48 tim planeringstid för varje Wisingdag (9×3,48=31,32) underåret, alltså 31,32 timmar. 

Om ni diskussionen uppstår utifrån detta i resp A-lag – utgå ifrån ovanstående uträkning. Om det ändå inte går ihop – bjud in oss i skolledningen till A-laget.

Fransk blogg om besöket på skolan

Veronique, Corinne och Stephanie har skrivit en blogg om sina iakttagelser under besöket hos oss. Ni kan gå in och läsa den här: https://vbouancheau.wixsite.com/website-1/blog 

Använd google translate så får ni läsbar svenska 🙂 

(om ni provar google translate en gång i Gleerups så hamnar google translatesymbolen längts till höger i Google translate adressfältet på alla hemsidor som inte är svenska)

Frågor och förtydliganden om de internationella projekten

Erasmus+

Vårterminen har blivit intensiv med alla internationella event som klumpat ihop sig nu. Vi tänker oss att det ska bli avsevärt mer hanterligt när Envising och Breaking Barriers avslutas. Det har gjort att vi inte alltid varit så tydliga i kommunikationen om det internationella arbetet. Vi kommer att sätta oss ner och spalta upp allt om ett par veckor så att det kan bli tydligt för alla. Några frågor kan vi svara på direkt:

 • Resorna – eller mobiliteterna har fördelats ojämnt mellan Envising och Breaking Barriers på grund av att våra partners i Breaking Barriers har haft hårdare restriktioner samt varit en mer försiktiga än vi varit i Envisinggruppen. Det gör att resorna med BB blivit färre.
 • Vi har främst prioriterat att skicka medarbetare med kopplade till respektive projekt så att man varit insatta i det som händer samt haft en upprättad kontakt med de övriga som varit med. 
 • För att åka med på en mobilitet bör man ha varit aktiv och engagerad i de aktiviteter vi haft på hemmaplan för att prioriteras, eller vara inplanerad att vara med på kommande event/aktivitet. Mobiliteterna har fördelats utifrån det.
 • När det gäller kurser och jobbskuggning så har det varit fritt fram att söka och det har i omgpångar legat länkar ute i Sjökortet om var det finns kurser att hitta. Vad gäller jobbskuggning underlättas det om man har kontakter runt om i EU. Det sker ju naturligt när man är med aktivt i nåt projekt.

Ändrade frånvaroorsaker

Nu när vi börjar återgå till normalläge så tas frånvaroorsaken ”Arbetar hemma tillfälligt” tas nu bort från Schoolity. Alla elever och vårdnadshavare är informerade om detta.

Lovskola sportlovet

På tisdag är sista dagen för anmälan till lovskola under sportlovet. De elever ni vet ligger efter, skulle behöva ta igen inför examinationer, göra examinationer, färdigställa uppgifter, etc. – uppmana dem att anmäla sig till lovskolan. Sista dagen för detta är tisdag kväll – 1/3

Utvecklingssamtal v9 för åk 9

Påminnelse – under onsdag och torsdag v9 är det utvecklingssamtal för åk 9. Det innebär vissa inställda lektioner för de som är mentorer i åk 9. 

PRAO för 20A och 20B v11

Direkt efter sportlovet har 8A och 8B PRAO. Viktigt så ni inte glömmer bort det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

V.11 – 14-18/3 2022 Digitalt event Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan. Ca 12 elever deltar. Mer info om det kommer inom kort.

Envising:

 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.
 • Senare (datum ännu inte spikat – Envisingmobilitet till Turkiet)

Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om lovskola samt möjligheten att vara med och bygga skolan i Minecraft under sportlovet – de har fått både mail och meddelande samt påminnelse via Schoolity, inkl anmälningslänk. Anmälan senast tis 1/3.

Veckans tips

Läraren2

Tips inför utvecklingssamtalet: https://www.lararen.se/nyheter/guider-amp-tips/guide-sa-lyckas-du-med-utvecklingssamtalet


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • 20D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Tis – 11:00-12:00 RKA Ansvar Erik, P-O och Lena 
 • Ons – 12:30-13:20 Möte Breaking Barriers (se kallelse från Tobias) Ansvar Tobias
 • Ons – 13:00-17:00 Utvecklingssamtal åk 9 Ansvar mentorer åk 9
 • Ons – 15:45-17:00 Möte A-lagsvis elevärenden och frånvaro – (7-9B – Johan V, Åk 7 – Anna E, Åk 8 – Julia, Åk 9 – Malin L) samt möte för Breaking Barriers (berörda har får inbjudan), Ansvar: EHT/A-lagsledare och Tobias och Ann-Sofie
 • Tors – 08:00-09:00 MBL19 Ansvar Erik och resp fackombud
 • Tors – 13:00-17:00 Utvecklingssamtal åk 9 Ansvar mentorer åk 9

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Påminnelse: Önskemål inför nästa läsår
  • Påminnelse: utvecklingssamtal för åk 9 under veckan

Sjökortet v8 21/2-25/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Önskemål inför nästa läsår
 • Hur vi pratar om 7-9As och 7-9Bs verksamhet
 • friluftsdagen – tider
 • Budget Erasmus+
 • Tobak / nikotin.
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Tillgång till ljudböcker skönlitteratur – Sv och Eng på biblioteket

Det finns en bra ljudbokstjänst via biblioteket. Det är en app som heter Libby. Där finns det ljudböcker att lyssna på, det ska finnas engelska titlar samt några andra språk. Kräver lånekort från biblioteket. Har man lånekort får lyssna på sex titlar i månaden.

https://bibliotek.harnosand.se/-/libby

https://harnosand.overdrive.com/

Skolan ska byggas i Minecraft på sportlovet

Minecraft

Under Wisingdagarna kläcktes idén om att bygga skolan i Minecraft under sportlovet. En både jätterolig idé och kan vara mycket bra ur ett inkluderingsperspektiv då vi kan låta eleverna lära känna skolans lokaler innan de kommer hit. I en datormiljö många elever är vana vid. 

Vi tänker oss att det behövs 8-12 vana mincraftbyggande elever till detta. De kan göra det parallellt med lovskolan eller endast bygga Minecraft. De anmäler sig i samma anmälningsformulär som till lovskolan – se nedan.

Vilka behöver gå på lovskola under sportlovet

lovskola

Uppmana redan nu de elever som bör gå på lovskolan under sportlovet att anmäla sig – se anmälningsblankett som gått ut till eleverna här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUMU9LWThMTkZCWlc3NzlYMk84Q0pVSzdIQyQlQCNjPTEu

Eleverna har fått den som mail och meddelande via Schoolity.

Onsdagsfika

Vi i admin/skolledningen kommer inte blanda oss i hur onsdagsfikat löses – men visst är det trevligt om det blir av. Vi tänker oss att det är fritt fram igen med vanligt onsdagsfika – utgå gärna från ifrån vilka som har köksveckorna.

Sökta pengar för Erasmus / Ackreditering

På onsdag nästa vecka är det sista ansökningsdag för budget för andra ackrediteringsperioden. Just nu tänker vi oss att vi söker för 8 st jobbskuggningar inom EU och 8 st kurser/utbildningar inom EU, samt 35 elevmobiliteter med medföljande lärare. Om i har några idéer kring att göra nåt hela ämneslaget så är det OK att göra det med fokus på våra mål. Resan får då bli v44 om det är ett helat ämneslag. mer info muntligt.

Vilka reser till Frankrike

Det är nu klart att Tobias H Hedda och Björn H från Wednela åker med 4 elever  – en från Wendela och tre från oss. Vi presenterar dem på måndagsmötet.

Snus/tobak/nikotin i skolan

snus

Det blir allt svårare att ha snack med elever ang tobak och snus i skolan när de ser att vuxna använder snus/tobak/nikotin i skolan. Det framgår tydligt av vår egen lokala drogpolicy samt att Härnösands kommuns verksamheter är tobaksfria sedan många år. Det gäller alla. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

V.11 – 14-18/3 2022 Digitalt event Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan. Ca 12 elever deltar. Mer info om det kommer inom kort.

Envising:

 • Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A är i Italien / Isernia 21-25/2.
 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.

Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om friluftsdagen.
 • Påminn eleverna om lovskola samt möjligheten att vara med och bygga skolan i Minecraft under sportlovet – se ovan.
 • Påminn eleverna om att de kan anmäla sig att vara med på Breaking Barriers-veckan v11 – digitalt event. De har fått mail med länk till anmälan.

Veckans tips

SPSM lika värde

Lyssna på SPSMs pod med Marie B 🙂 

Ladda ner avsnitt 67
Lyssna på avsnitt 67 på Spotify
Lyssna på avsnitt 67 på Apple podcast 
Läs avsnitt 67 (PDF-dokument, 209 kB)


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan
  • 20D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Besök från Nantes hela veckan.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik är mkt bokad.
  • Johan och Dennis är i Italien hela veckan.
 • Tis – friluftsdag – se info från idrottslärare.
 • Ons – 15:45-17:00 Möte Breaking Barriers (berörda har fått inbjudan), övriga Workshop digitala hjälpmedel. Ansvar: Tobias och Erik J

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v7 14/2-18/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för dagen
 • Klassråd – Martin informerar
 • Val av aktivitet friluftsdag 22/2 – första lektionen tisdag 15/2. + ev extra info friluftsdag.
 • Utv.samtal – vad är nu bestämt?
 • Besök Nantes – presentation av lärare
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Program för studiedagen 14/2

Planen för dagen ser ut form följer:

 • 08:00-ca 08:30 – vanligt måndagsmöte
 • 08:30-12:00 – Ämnesmötestid för alla ämneslag (lokalt med Hedda-lärare) med fullt fokus på nya kursplaner och hur ni ska samplanera kring dessa. Ni väljer själva vilka ämneslag ni ska träffas i ni som är i flera.
 • 09:00-12:00 För Spec. samt lärare i Svenska – fortsättning i ”Bygga Svenska” – ni ska ha fått separat kallelse av Pia Liljeström.
 • 10:00-10:45 Fika serveras på skolan för de som är på plats.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Ämneslagsplanering nya kursplaner med Wendla – digitalt – se mail från Johan.
 • 14:00-14:45 Fika serveras på skolan för de som är på plats.

Val av aktivitet till friluftsdag

Följande info har gått ut till alla elever under lördagen:

”Hej alla elever,

Nu är det tid att göra era val inför vinterfriluftsdagen 22/2 – tisdag v.8. Det har dragit ut lite på tiden innan vi fått garantier från Vårdkasen att de kan ta emot elever för att åka slalom. Nu vet vi att det går.

Följande aktiviteter finns att välja på:

 • Slalom – Vårdkasen.
 • Skridskor – Högslätten.
 • Hockey – Puck/boll – Högslätten.
 • Längdskidor – Högslätten.
 • Promenad – Landgren till Vårdkasen.
 • Pulka/pimpling – Bondsjöhöjden.

Gör ditt val under första lektionen på tisdag 15/2 eller absolut senast onsdag 16/2 kl 15:00 om du varit sjuk (därefter stängs formuläret). Valformuläret öppnas inte för ifyllning förrän på mentorstiden. 

Om du inte väljer innan dess blir du placerad där det finns plats.

De är viktigt att du gör ett första och ett andrahandsval (som inte är samma aktivitet). Vi kan komma att behöva prioritera platser beroende på att vi måste få god spridning på er elever. Prioriteringen kommer i så fall att bli att i första hand elever i åk 9 får sina förstahandsval sedan åk 8 och sist åk 7. Så har vi alltid gjort när vi behövt prioritera pga begränsat antal platser tidigare.

Om du väljer slalomåkning på Vårdkasen och behöver hyra utrustning så ska du kontakta din idrottslärare.

Du kan bara fylla i formuläret en gång – tänk därför igenom noga vad du vill göra! Klicka här för att fylla i formuläret.


mvh Patrick, Dacian och Dennis”

Därför är det mycket viktigt att alla tar sig tid med respektive klass vid första lektionen på tisdagen att fylla i aktivitetsvalsformuläret med alla elever. Det tar på sin höjd 10 min. Eleverna har redan fått informationen och de ska bara fylla i ett val.

Inför friluftsdag 

Ni som blir funktionärer under friluftsdagen måste stämma av med Patrick, Dacian och Dennis (innan D. åker till Italien) samt med Daniel om hur och när lunchen ska serveras / levereras.

Klassråd 

Eftersom elevrådet haft ett par spännande besök utifrån de senaste mötena har inte allt övrigt elevrådsmöte kunnat hinnas med ensligt planerna. Därför har ett extra elevrådsmöte satts in nu på tisdag 11:20-12:20.  

Resa – snart ska det planeras in nästa Envisingresa – till Frankrike

Peppa eleverna att söka till näste resa med Envising – till Frankrike 21-25/3. Det blir 4 elever och 2 lärare. Ansökningsformuläret kommer ut under söndag kväll och är öppet till torsdag kväll. De som varit värdar har förtur.

Preliminärt – Besökare från Nantes träffar ämneslärare A-lag 9 samt EHT

Under A-lagstiden på torsdag kommer några av er ämneslärare eventuellt träffa lärarna från Nantes. Vi planerar detta på måndag f.m. Mer info kommer. Vi kommer även boka en tid då de får träffa representanter från EHT.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

 • Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A är i Italien / Isernia 21-25/2.
 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.

Ämneslag

 • Fundera över hur ni vill jobba vidare med de nya kursplanerna.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Studiedag – Ingen måndagsmentorstid.

Veckans tips

Specialpedagogen

En favorit i repris – extra viktig att ha med sig i kursplanearbetet: https://specialpedagogen.blog/strategier-for-bedomning-for-larande-konkreta-exempel/


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • 20C ansvarar för återvinningsstationerna
  • Medarbetarsamtalen pågår – Johan och Erik är mkt bokade.
  • Besökare från Nantes skuggar So, No och Eng-lärare.
  • Alla A-lag har A-lagsmöte under veckan.
 • Mån – Studiedag – se ovan
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA Ansvar: EHT samt A-lagsledare

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v6 7/2-11/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Klassråd
 • Schema måndag 14/2
 • Breaking Barriers event
 • Utv.samtal för alla klasser v9 – är vi redo för beslut?
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Schema/planering mån 14/2

Måndag den 14/2 är det ju studiedag för planering av de nya kursplanerna samt ”Bygga svenska” för Sv-lärare och spec. Exakta tider och upplägg kommer under veckan, men i korthet är det ämneslagsplanering lokalt / ”Bygga svenska” på förmiddagen och gemensam ämneslagsplanering med Wendela på eftermiddagen. 

För lärarassistenter / resurser är det lovskola/missade examinationer om någon anmäler sig eller egen planeringstid / uppföljning av elever. 

Klassråd 

På måndag kl 12.00 är det elevrådsmöte och då kommer Madelen Ottosson från Kommunstyrelseförvaltningen och pratar med elevrådet om ungdomsdemokrati i Härnösands kommun.

Det är dock viktigt att det hålls klassråd på måndagen som vanligt.

Besök från Frankrike / Nantes

Under vecka 7 och 8 kommer vi att ha 3 lärare från Nantes på besök hos oss. De kommer ska vara här på jobbskuggning och lära sig om hur vi jobbar i svenska skola. Det är en  lärare i Eng – Veronique, en lärare i So – Corinne, och en lärare i No – Stéphanie. De kommer att följa främst Rut, Eva, Tobias, Dennis, Anna b och Sabine. Men de kommer även att besöka Olle, Olof, Elisabeth och Inga-Lill. Alla besök är inlagda på era scheman. De är kanske lite trixigt att avläsa eftersom de går olika olika veckor – i synnerhet på fredagarna. För So växlar det även under övriga dagar mellan veckorna eftersom Dennis är borta v8.

Resa till Italien / Isernia

Efter mycket om och men så blir det elevresa till Italien – Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A åker 18-25/2.

Breaking Barriers digitalt event

Under v 6 har vi ett projekt igång och har då bokat av en del salar för detta. Aktuella salar/grupprum som är bokade , se schema nedan. Lektioner påverkade av detta är flyttade och undervisande lärare informerade.

schema salar v6

Utv.samtal v9?

Preliminärt tänker vi oss att  vi kastar om utv.samtalen för alla årskurser till vecka 9 (åk9 är redan flyttat dit pga de nationella proven). Alla samma vecka – samma dagar – då ställs alla lektioner in lika för alla, det finns salar/rum för alla att vara i. Men detta ska tas upp i respektive A-lag under vecka 6 om det inte togs upp förra veckan. Elevsamtalen måste dock komma igång direkt för detta.    


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Dennis, Johan med elever Ella E, Marijke H och Qasem A är i Italien / Isernia 21-25/2.

UHR erbjuder

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/

Annan fortbildning

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

8/2 kl 18.30-20.00 en kostnadsfri föreläsning med Fredrik Sandström med titeln: Svenska – med rätt att läsa. Varför rasar elevers läslust och vad kan skolan göra åt det? Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder språklärare:

15/2 kl 15.30-17.00 en kostnadsfri workshop online om hur man kan arbeta med interkulturalitet och utveckling av kritiskt tänkande genom läsning av skönlitteratur inom språkundervisningen, exempelvis engelska, franska, spanska och tyska.  Givetvis är workshoppen kostnadsfri! Begränsat antal platser. Mer info och anmälan på

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2022/workshop-om-interkulturalitet-och-utveckling-av-kritiskt-tankande-i-sprakundervisningen/


Ämneslag

 • Fundera över Wisingdagarnas innehåll så att det håller ihop med vad ni gör i respektive ämne före och efter själva Wisingdagarna – så att dagarna inte endast blir event utan tillför ordinarie undervisning kvalitet och alternativa undervisningsupplägg.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda om ni hann diskutera ändrade datum för utv.samtal redan förra veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd ska hållas i alla klasser.

Veckans tips

The power of feedback

The power of Feedback – men bla John Hattie – man behöver inte se hela, man kan skrolla sig igenom och titta på de bitar man intresserar sig för – eller mann kan se 5 min ena dah och 10 min andra – väl värd att se: https://youtu.be/fOtF_0I9Beo 


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • 20C ansvarar för återvinningsstationerna
  • Medarbetarsamtalen pågår – Johan kan vara mkt bokad.
  • Erik ledig – Johan Tf.
  • Alla A-lag har A-lagsmöte under veckan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. EHT-temaplanering, för övriga Wisingdagsplanering Wisingdagar III Ansvar: EHT samt A-lagsledare

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.