Sjökortet v18 2/5-5/5 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte eftrsom vi är lediga 1/5


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Resurs fram till sommaren

Från och med v18 kommer Beppe Norrgran vara resurs fram till sommaren. Han och Tomas kommer att jobbamed elever som hänger i korridorerna och inte kommer in på lektioner. Marie B samordnar detta och schemalägger de elever som berörs.

Påminelse – Skolråd onsdag 3/5

Glöm inte att det är skolråd den 3/5 – en representant per årskurs måste tillsättas.

Presnetation av Erasmus+aktiviteter

Onsdag 24/5 ska alla som varit inblandade i mobiliteter (kurser och jobbskuggning eller resor med elever) presentera sina erfarenheter och vad vi kan lära oss av andra.

Besök från Arenaskolan

Tisdag 16/5 får vi besök från Arenaskolan i Timrå. De vill besöka oss för att prata om inkludering och Erasmus+projekt. Snarlikt upplägg som när via hade besök från Skellefteå för några veckor sedan.

Värdfamiljer för tyska elever – långt besök

I höst är det tänkt att 2 tyska högstadietjejer kommer och går i skola hos oss i tre månader. Vi gör detta för att testa hur det är att vara värdar en längre period. Vid så här långa besök så utgår ersättning till värdfamiljerna. Information om detta och ansökan om värdfamiljskap har gått ut idag under fredagen. 

Påminna om eget fixande och registrering av PRAO-platser

Så många praoplatser som möjligt måste ordnas av eleverna. Idag har 8 av 30 ordnat plats i 21C. I 21D 2 av 29. Det räcker inte på långt när!

Slutdatum torsdag 4/5 för rapportering av plats.

NP i moderna språk v18

Då det är NP i moderna språk v18, tisdagen den 2/5 är det viktigt att alla vet att dessa NP avviker i tider jämfört med andra NP.  Eleverna gör proven på ordinarie lektionstider. Dock är tiden förlängd på tisdagen då provtiden är 60 + 40 min. Vi har valt att lägga in lunch för år 9 under pausen mellan proven.

Schemaändringarna som detta medför för eleverna år 9 syns i elevernas ordinarie schema för v 17.
Observera dock. Att elever som läser bas, år 9, får denna tisdag en extra lång lunch, då de får ha lunchpass när språkeleverna har sitt provpass II. BAS-lektionerna hålls för övrigt som vanligt för de eleverna. Allt syns i schemat.

Frånvaro under v18

 • Anders B är borta hela veckan och Janne Ö kommer in alla dagar utom torsdag (då är cafét stängt).
 • Anna B är på referensgruppsmöte på Umeå universitet onsdag och torsdag v18. 

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Skolråd 3/5 – utse vem i respektive A-lag som ska vara med, därefter följer ni er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 och 8  – tipsa om utbyteselever från Tyskland under höstterminen. Se ovan.
 • Åk 8 21C och 21D – påminna om att ordna praoplatser och registrera dem!

Veckans tips

Big life journal

Hur utvecklar vi ”Grit” hos våra barn: https://biglifejournal.com/blogs/blog/activities-grit-resilience-children 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • Klass 22C tömmer återvinningstationerna.
  • Tis-Fre Anders B Ledig
  • Ons-tors Anna B på referensgruppsmöte
 • Tis – Np i Modspr, info se ovan Ansvar lärare i Mod.spr
 • Ons – spec. överlämning (Geresta 12:30-14:00 Brännan 15:00-16:30) Ansvar spec/EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. kort gemensam info – sedan A-lagsvis planera sista skolveckorna samt mottagande av blivande åk 7 den 1/6 Ansvar Skolledning och resp A-lag
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Slkolråd Ansvar Erik J och respektive A-lagsrepresentanter
 • Tors – Np i Modspr, info, se ovan Ansvar lärare i Mod.spr

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

Sjökortet v17 24/4-28/4 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelse – NP So v17 och NP moderna språk v18
 • Påminna om egenfixade PRAO-platser för 8C + D
 • Stökigt i hemklassrum
 • RKA och MBL11 på fredag – elevskyddsombud behöver kallas.
 • MBL11
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Felanmälan WiFi – nu enklare att felanmäla

Efter att Simon har fått återkoppling på att det var lite omständligt att felanmäla WiFi:t så har han gjort ett formsformulär – det här ska nog göra det lite enklare för er: https://forms.office.com/e/1paEz020Uh

Kör inför sommaravslutningen

Musik

Alla ni som vill vara med i kören på sommaravslutningen ska anmäla detta till Hanna eller Elisabeth E. Sprid detta även till eleverna.

Frånvaroanmälan under veckan

Hanna har lämnat telefonen för frånvaroanmälan till Henrik för måndag och tisdag – han sköter detta då. Onsdag till fredag kommer Agneta in och vickar istället för Hanna.

Följ Portugalresenärarena på deras reseblogg

I lördags kväll landade Malin, Julia, Anna och Hanna i Portugal – följ deras resa här: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Stökigt i hemklasrum

I många av hemklassrum är det onödigt stökigt. Ni mentorer har ansvar för den generella ordningen i hemklasrummen – men alla som undervisar i respektive klassrum har ansvar för att det inte är stökigt. Diskutera vad som skulle behövas för att det ska vara lättare att hålla ordning. Ex nu i fredags var det mkt stökigt i O226 och O223.

NP i moderna språk v18

Då det är NP i moderna språk v18, tisdagen den 2/5 är det viktigt att dessa NP avviker i tider jämfört med andra NP.  Eleverna gör proven på ordinarie lektionstider. Dock är tiden förlängd på tisdagen då provtiden är 60 + 40 min.
Vi har valt att lägga in lunch för år 9 under pausen mellan proven.

Schemaändringarna som detta medför för eleverna år 9 syns i elevernas ordinarie schema för v 17.
Observera dock. Att elever som läser bas, år 9, får denna tisdag en extra lång lunch, då de får ha lunchpass när språkeleverna har sitt provpass II. BAS-lektionerna hålls för övrigt som vanligt för de eleverna.

SvA-lärares ansvar

I dagsläget har vi ju fördelat ut Victoria som enda SvA-lärare och därmed SvA-stöd till de som inte har SvA i sin Sv-utbildning. Det är dock viktigt att det är tydligt vilket anvsar SvA-läraren har och vilket ansvar Sv-läraren har. Sva-lärare ansvarar för följande:

 • Att ha inskrivningsmöte med nyanlända elever.
 • Att undervisa eleverna i sva.
 • Att stötta svensklärarna som inte har sva i sin behörighet.
 • Att göra kartläggning Steg 2 på nyanlända elever.

Svensklärarna ansvarar för följande:

 • Att undervisa, bedöma och sätta betyg på sva-eleverna – med stöd från sva-läraren om man inte har sva i sin behörighet. Det är inte SvA-lärarens ansvar at sätta betyg.
 • Att använda sig av ”Bygga svenska” för att kartlägga vilken nivå en elev är på (med stöd från sva-läraren om man inte har sva i sin behörighet). 

Inför läsåret 23/24 och det faktum att SvA-kursen har blivit mer avvikande från den ordinarie Sv-kursen så kommer SvA-organisationen se annorlunda ut nästa läsår. Mer om det när tjänstefördelningarna presenteras.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

EHT till Portugal

V17 åker delar av EHT till Portugal för att jobbskugga professioner i deras motsvarande EHT. Mer info om detta kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Skolråd 3/5 – utse vem i respektive A-lag som ska vara med, därefter följer ni er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ta upp med eleverna att om de vill vara med i avslutningskören i Kyrkan så ska man anmäla detta till Hanna eller Elisabeth E.
 • Till åk 8 C och D – påminna att de måste lämna in egenfixade PRAO-platser till exp senast 4/5.

Veckans tips

SVT nyheter

En helt mobilfri skola – är dt så här vi borde göra? https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/mobilforbud-i-skolan-framjar-elevernas-studiero


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • Klass 22B tömmer återvinningstationerna.
  • Mån-tors – Erik Ledig
  • hela veckan – Malin S, Anna E, Julia T och Hanna W är på resa.
 • Ons – Np i So, se info i utskick från Johan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Kort gemensam samling därefter egen tid sam facklig tid Ansvar Skolledning och Fackombud.
 • Ons – 18:00-18:45 Föräldramöte i 21C Ansvar Erik J
 • Fre – Np i So, se info i utskick från Johan.
 • Fre – 09:30-10:30 RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Fre – 12:30-13:30 MBL11 Ansvar Skolledning och resp Fackombud, inkl skyddsombud

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

Sjökortet v16 17/4-21/4 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • NP Engelska
 • Mentorstid – klassråd
 • MBL
 • SYV-info
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Välkommen tillbaka alla ni som haft påsklov

Sitter själv i skrivande stund på ett tåg som rusar fram genom ett vårregnigt Tyskland på väg mot nattåget från Hamburg till Stockholm och vidare hem till Härnösand. Hoppas ni som varit lediga kunnat ta till vara på ledigheten och ladda om batterierna till spurten fram till sommaren. 🙂 

SVT-reportage om tjejernas film och kollage på Internationella kvinnodagen

SVT kvinnodagen

Grymt kul att SVT Västernorrland gjorde ett reportage om det tjejerna gjorde på internationella kvinnodagen. Se inslaget och reportaget här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/s-27 

Teater för åk 9 v16 

”Famnen” den 18/4 på stora scen Härnösands teater.

Nationella prov Eng ons 19/4 och fre 21/4 (v16)

På onsdag och fredag är det nationella prov i engelska:

 • Del B. Tid för provet onsdag: kl 09.00-12.00
  • Provtid 09.00-10.40 // 10.40-11.00 rast // 11.00-12.00
 • Del C. Tid för provet fredag: kl 09.00-10.30

Onsdagens prov: Skoldagen slutar för åk 9 efter provet.

Fredagens prov: Lektionerna fortsätter enligt schemat efter lunch för åk 9.

Information till alla inblandade har gått ut via mail.

Kommande nationella prov

V17 är det nationella prov i So onsdag och fredag. Mer info om detta kommer.

Estetprogrammet besöker skolan

Estetprogrammet kommer på besök till Hedda Wisingskolan den 4/5 mellan kl 11.00-13.00. Då kommer de att finnas i ljushallen.

SYV besöker åk 8 klass C och D

Ann-Louise Zetterblad (SYV från Wendela) besöker klasserna 21c och 21D på tisdag den 18/4.

 • Hon kommer till 21D kl 08:10-09:10, Sv sal O222, Anna Westfals lektion.
 • När hon är klar med D-klassen finns 21C i sal O44. Det berör antingen slutet av Ruts lektion 08.20-09.15, eller Henriks/Roberts lektion 09.30-10.15.

Inför nya klasser åk 7

Under veckan får vi förslagen till de nya klasserna inför åk 7. EHT och skolledningen kommer att se över förslagen utifrån behov och förutsättningar och ge feedback till Brännan och Gerestaskolan.

Skolråd 3/5

Onsdag den 3/5 är det skolråd. Respektive A-lag utser representant för skolrådet 

Frånvaro vecka 17

Under hela vecka 17 är Malin S, Anna E och Julia T samt eventuellt någon ersättare för Malin L borta på Erasmus+resa till Portugal för besök i en skola och deras EHT-arbete. 

Vecka 17 – måndag till torsdag är även Erik J borta, TF rektor Johan Vallgårda.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

EHT till Portugal

V17 åker delar av EHT till Portugal för att jobbskugga professioner i deras motsvarande EHT. Mer info om detta kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Skolråd 3/5 – utse vem i respektive A-lag som ska vara med, därefter följer ni er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd i alla klasser
 • Påminn om teaterföreställningen på tisdag för åk 9 (se ovan).

Veckans tips

Ämnesläraren SL

Om formativ matteundervisning som givit mer tid till både lärare och elever: https://www.vilarare.se/amneslararen-matte-no/reportage/metoden-som-fick-ewa-att-lagga-om-sin-matteundervisning/?fbclid=IwAR0ITDjJAPI-1xVStzGXUYD3YO81EDpYbsydFEByJRk8g1MQSO_SL0qmVDw


Detta händer under veckan (v.16)

 • Hela veckan
  • Klass 22B tömmer återvinningstationerna.
  • Ons-tors – Erik Ledig
 • Mån – 08:40-09:20 – Mentorstid – klassråd Ansvar mentorer samt klassrådsrepresententer
 • Tis – teaterföreställningar för åk 9  – se detaljer ovan
 • Ons – Np i engelska, se info ovan
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Kort gemensam samling därefter uppföljning av frånvaro i respektive A-lag Ansvar EHT / respektive A-lag.
 • Ons – 18:00-18:45 Föräldramöte i 21C Ansvar Erik J
 • Tors – 11:00-12:00 MBL19 – Se separat kallelse Ansvar Erik J och respektive fackombud
 • Fre – Np i engelska, se info ovan

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

Sjökortet v14 3/4-7/4 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Lovskolan
 • Ledigheter under lovet
 • Att ta upp på mentorstid
 • Utvärdering av Wisingdagar och EHM
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Eventuellt besök av SVT

Under måndag eftermiddag kan vi få besök av SVT som vill intervjua elever om konstverk och manifestation under kvinnodagen.

Teater för åk 9 v16 – direkt efter lovet

”Famnen” den 18/4 på stora scen Härnösands teater.

Påminnelse – att följa upp elevers frånvaro

Vi har en kommungemensam rutin och ärendegång kring elevers frånvaro. Viktigt att vi alla följer upp när elever är borta och att vi göra det konsekvent oberoende av klass. Se rutinen här (hittas under fliken ”Elevhälsa”: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/03/flc3b6desschema-rutiner-fc3b6r-anmc3a4lan-av-frc3a5nvaro-fc3b6rskoleklass-grundskola-200312.pdf

Ny funktion i Schoolity ang hur man skickar meddelanden

Ny funktion i Schoolity

I meddelandefunktionen i Schoolity har en ny finess kommit till. Om man skickar ett meddelande till en klass/grupp så kan alla mottagare svara på meddelandet. Det kan vara en bra funktion om man behöver ge mottagare chansen att ställa motfrågor eller liknande, men det kan även vara en onödig källa till negativt chattande. Funktionen stängs enkelt av genom att klicka på det lilla hänglåset mellan rutorna ”Meddelande” och ”Epost”.

Positiv respons efter Demokratiforum

Elevernas riksförbund

Det demokratiforum som hölls i onsdags var mycket uppskattat på flera sätt – inte minst av arrangörerna som var imponerade av att så många vuxna var med. Ett gott betyg till er och skolan eftersom det endast var ett A-lag som kunde vara med!! Läs det pressmeddelande som gick ut efter besöket hos oss: Demokratiforum – ”Det ska bli skönt att elever och lärare är på samma nivå”

Ledigheter under påsklovet

Hos Hanna på exp finns en lista över er som inte har ferietjänst. Skriv i där hur ni tänker jobba eller om ni ska vara lediga så att vi får ett underlag inför lovskolan. 


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Att ta upp med alla elever: efter lovet är det OK med uteskor i skolan igen – fram till höstlovet.
 • Att ta upp med alla elever – Lapparna på toalettdörrarnas insida ang städtider / när toaletterna är städade måste få sitta kvar. När dessa lappar rivs ner riskerar toaletterna att bli städade mer sällan då det blir svårt för städarna att hålla koll på när det är gjort.
 • Påminn alla elever om lovskolan och eventuell anmälan (deadline måndag kväll) och att de måste själva ta med sig / veta om vad de ska arbeta med.
 • Ta upp teaterföreställningen på måndagen eller den andra mentorstiden – se lärarhandledning ovan.

Veckans tips

Webinar autism Hogrefe

Mycket spännande webinar kring elever inom autismspektrat och social träning: http://eap-tracker.egenerator.se/159962/YRnkWJFJ/SKOLKONTAKT–Social-fardighetstraning-i-skolan?click


Detta händer under veckan (v.14)

 • Hela veckan
  • Klass 22B tömmer återvinningstationerna.
  • Ons-tors – Erik Ledig
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Kort gemensam samling – sedan utvärdering av Wisingdagar samt EHM Ansvar Respektive A-lag.
 • Tors – Dagen slutar senast 16:00 för alla anslutna till Sveriges Lärare (oavsett ramtid) Ansvar alla medarbetare anslutna till SL.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 •