Sjökortet v38 – 18/9-22/9

Sjökortet1

Allmän information

IT / Sharepoint-support för elever och personal

Mattias finns tillgänglig i ”Studiegården” rum 111A (Spec.rum – det vänstra) mån 14:20-16:30 samt tors 14:20-16:30 för IT-support för både elever och personal fram till v.44.

”Lägstanivå” i Sharepoint / HeddaUndervisning.com 

Nu har en lägstanivå för Sharepoint / HeddaUndervisnuing.com formulerats och en lathund i form av en instruktionsfilm gjorts. Läs igenom denna (klicka här eller läs under Rutiner och riktlinjer / Pedagogisk planering) och se instruktionsfilmen om du är osäker på vad och hur du ska göra. Länk till filmen finns även i pdf.en.

Skoljoggen

Fredag den 29/9 är det Skoljoggen. Det är start kl 13:30 men lektionerna avbryts senast kl 12:00 så alla hinner äta och byta om utan stress. All tillgänglig personal ska förbereda sig på att vara assistans under loppet. Mer info från Patrick D. kommer.


A-lag och ämneslag

fira

Vad vill vi fira?

Vad säger ni om att varje A-lag lyfter varje vecka – stort som smått – något / någon att fira. Något bra som någon gjort i skolan!! Som Bengan säger: ”Det absolut mesta är ju faktiskt bra i klassrummet, eleverna gör ju mest bra saker”. Maila det vi ska fira till Erik så ser vi till att uppmärksamma det på ett eller annat sätt.

Ännu ingen skolrådsrepresentant från A-lagen?

Förra veckan nämndes att resp. A-lag skulle ha en lärarrepresentant till skolrådet 18/10. Ännu har inget meddelats till skolledningen. Viktigt att det görs snarast.

Hur vi förhåller oss till läxor

Under v. 38-39 ska A-lagen diskutera hur vi ska förhålla oss till läxor – vad är läxor, när ger vi läxor och varför gör vi det? Skolledningen kommer att presentera ett underlag för diskussion kring detta under onsdagskonf.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Provfri matte

Mycket intressant från Pedagog Stockholm om läxor och prov i matte – något att diskutera oavsett ämne, men särskilt i matte.  ”Ge inte gångertabell-läxa”


Detta händer under veckan

  • Tis – Föreställningen ”Killarna” för åk 8. se tider i gemensamma kalendariet. klicka här för Spelschema och klicka här för att läsa om föreställningenAnsvar resp. undervisande lärare som undervisar när föreställningen infaller på schemat.
  • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Examinationer och examinationskalendern, Läxors vara eller inte vara (presentation av förslag för diskussion i A-lag) Ansvar Skolledningen
  • Ons – 05:30-17:00 Olle L och Benjamin W (samt en spec.) har utbildning i Gleerups Eng-material

Planering framåt

  • V.40 Ons. konftid – genomgång av Hjärtstartare.
  • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Kunskapstörst

På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.
Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden

  • Gör ditt bästa
  • Efterfråga feedback
  • Ge feedback
  • Fira framgångar