Sjökortet v35 – 28/8-1/9

Sjökortet1

Allmän information

SvA och schema

Under det första veckorna måste vi se över behov och logistik kring elever i behov av SvA. Det innebär att eleverna följer klassens schema fullt ut och får all SvA-undervisning på ”rikstat stöd”-lektionerna på mån e.m. och ons. f.m. samt på BAS-passen. Övrig SvA-undervisning schemaläggs allteftersom. Mer info om detta kommer.

Hur vi löser vikariebehoven detta läsår

Ska ha som grundambition att inga lektioner ska ställas in för att någon är sjuk, ledig eller vabbar. Det är dock svårt att hitta externa vikarier. För att lösa det det här läsåret kommer befintlig resursperson, i de klasser där det finns en sådan, tar vikarierollen när det behövs. Det innebär att ställtiden blir kortare samt att det de då blir en person som både känner klassen samt vet var klassen är i respektive ämne/undervisningssituation, som tar vikarierollen. Vi har utöver det även anställt en person, Michaela Z, som har del av sin tjänst som vikarie och med andra ord alltid är tillgänglig på skolan. Vi hoppas att vi genom detta ska kunna täcka upp vikariebehovet för korttidsvikarier avsevärt bättre än förra läsåret.

Påminn eleverna om att de behöver ha datorerna med i undervisningen

För att det ska fungera att använda HeddaUndervisning.com och Sharepoint så måste eleverna ha datorerna med sig, fungerande, laddade och klara att använda. Det är vi vuxna som måste påminna om detta. Skolan lånar inte ut datorer till elever som glömmer. Enda gången skolan lånar ut datorer är när deras ordinarie dator är på service eller lagning hos IT-enheten.


A-lag och ämneslag

Se bifogad fil i mail från Erik fre. 170825. Detta förslag till ”Förväntansdokument” (istället för ordningsregler) ska diskuteras i A-lagen under v35 eller v36 – respektive A-lag bestämmer när. A-lagens återkoppling ska ske i form av kommentarer direkt i dokumentet i annan färg som skickas till Erik senast måndag v.37. Ett återkopplingsdokument per A-lag.

Att resonera kring:

 • Vad är bra med den här typen av dokument?
 • Vad finns det för risker med den här typen av dokument?
 • Vad ska läggas till eller tas bort?

Tanken är att vi ska diskutera detta på konf.tid v.37.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

musik och plugg

Intressant och läsvärt om musik och pluggande: http://www.annatebeliusbodin.se/kan-man-lyssna-pa-musik-nar-man-pluggar/ 

 


Detta händer under veckan

 • Tis – Aktivitetsdag med mentorsklasser årskursvis. Ansvar – resp. mentorer.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 Avstämning efter skolstart och allmän info. Ansvar Erik och Johan.

Planering framåt

 • V.36 Arbetet med Spec.ped.lyftet börjar. Se era scheman och utgå från den info Carina och Lena presenterat.
 • V.36 Föräldramöten – åk7 tis, 18:30, åk8 ons, 18:30, åk9 ons, 19:00.
 • V.37 Mån-tis . ”Arbetsmarknadskunskap” för åk 9 – se tider i gemensamma kalendariet.
 • V.38 Tisdag – föreställningen ”Killarna” för åk 8. se tider i gemensamma kalendariet.

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med:

Bemötande

Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden

 • Respektera olikheter
 • Bekräfta
 • Ha positiv förväntan

 

Sjökortet v34 – 21/8-25/8

Sjökortet1

Allmän information

Tillägg till planeringen kommande vecka för Ma/No-lärare ang digitala läromedel

På onsdag kl 10:00-12:00 kommer Joakim Hedman från Gleerups att ha engenomgång/presentation av det digitala läromedlet i NO och ev kort om Matteportalen – i sal N213.

Material för gruppstärkande arbete och värdegrundsarbete från resursteamet

Håkan Holmkvist och Ulrika Mähler presenterade häromdagen deras och resursteamets upplägg för arbete med grupper/klasser och arbete med värdegrund. Här finns tips på material och upplägg som alla kan ta del av.

Värdegrundsmaterialet – för nyanställda samt för kopiering

Värdegrund

Värdegrundsmaterialet kommer initialt att kopieras upp i A3-format för att sättas upp i alla klassrum och arbetsrum. Det kommer även att gå till tryckeri för att göra det i planschformat till klassrummen. Klicka här för att öppna värdegrundsmaterialet. Det är i första hans sida 1 som kommer att göras i större format.

Riskbedömning inför aktiviteter utanför skolans område

På ett eller annat sätt kommer alla klasser att ha aktiviteter utanför skolans områden under kommande dagar/veckor – i synnerhet den 29/8. För alla dessa aktiviteter bör riskbedömningar göras. Ni kan göra dem klass för klass eller per A-lag. Alla som berörs bör dock skriva sin signatur på dem innan de lämnas i Eriks fack – senast en dag innan resp. aktivitet. Klicka här för att hitta underlaget/checklistan för riskbedömningen.

Information till vårdnadshavare om schemabrytande aktiviteter 

Generell info om schemabrytande aktiviteter den 29/8 har gått ut till alla vårdnadshavare. Varje mentor ansvarar dock för att förmedla den detaljerade informationen som rör resp. klass. Klicka här för att se vilken info som gått ut till vårdnadshavarna. 

Info om föräldramöte

Information om föräldramöten den 5:e och 6:e september har gått ut till alla vårdnadshavare. Där står hålltider samt ett enklare program. Mentorer i åk7 bör dock påminna sina elever/vårdnadshavare om detta. Klicka här för att se vilken info som gått ut.


A-lag och ämneslag

Ingen info denna vecka.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Dagenssamhälle

Intressant intervju med skolverkets nya chef: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/mer-pengar-loser-inte-problemen-i-skolan-18153 

Skolporten

Viktigt om pojkars och flickors plats och röstutrymme i klassrummet: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/pojkar-dominerar-talutrymmet-klassrummet/ 


Detta händer under veckan

 • Mån – Scheman och uppdaterad tjänstefördelning kommer under dagen ut i resp. fack. Ansvar Erik och Johan
 • Mån-ons – fortsatt arbete enligt konf.dagsplaneringen med tillägg att Ma/No-lärare träffar Joakim Hedman från Gleerups på onsdga mellan 10:00 och 12:00.  Ansvar all personal.
 • Tors – Eleverna börjar.
  • Åk7 kl 08:30 (har skoldag till ca 13:30) börjar med samling för alla elever i ljushallen i O-huset – mentorer möter upp vid huvudingången. Ansvar Skolledning och mentorer i åk7
  • Åk8 och 9 börjar kl 09:00(har skoldag till ca 14:00) börjar med samling i hemklassrum. Ansvar mentorer i åk8-9
  • Luncher under dagen sker årskursvis. Förenklat schema för detta kommer inom kort. Ansvar Skolledningen
 • Fre – undervisning enligt schema.

Planering framåt

 • V.35 Aktivitetsdag 29/8 med mentorsklasser årskursvis. Mentorer ansvarar för detaljinfo till vårdnadshavare.
 • V.36 Föräldramöten – åk7 tis, 18:30, åk8 ons, 18:30, åk9 ons, 19:00

Viktigt att komma ihåg

Veckans värdegrundsbegrepp att arbeta med

Dynamiskt engagemang
På vår skola visar vi ett positivt och varmt engagemang i varandra och i skolan. Vi visar vilja att hjälpa till och genom personliga insatser göra skillnad idag och för framtiden.
Vi inbjuder alla till delaktighet för att göra skolarbetet inspirerande och meningsfullt.
Vi för skolan ut i omvärlden och omvärlden in i skolan. Vi eftersträvar arbetsglädje och en kreativ miljö, där nyfikenhet och skapande lockar allas engagemang.
I vår skola vill ungdomar och vuxna vara och verka.

Beteenden
• Visa engagemang
• Hjälp till
• Bjud in till delaktighet

Sjökortet v33 – 14/8-18/8

Sjökortet1

Allmän information

Program inför konferensdagarna 

Planeringen för konferensdagarna hittar du nedan som länk under ”Detta händer under veckan”. Att planeringen kommer som länk/bifogad fil gäller endast nu vid skolstart – i kommande Sjökort kommer att planeringen för veckan att skrivas direkt i texten.

Förändring / Fördelning av arbetsplatser

Vi har en hel del nya medarbetare – några lärare såväl som ett antal resurspersonal (assar). Det gör att vi gjort ett fåtal ändringar för att förbättra möjligheterna till samarbete inom ämnen/ämnesområden samt jämnat ut en del vad gäller hur många man sitter i varje rum. Klicka här för att se den nya rumsindelningen. Förändringen har kommunicerats till de fackliga representanterna och de har bejakat idén bakom och de förändringars om gjorts.

I ett par arbetsrum behöver möblering justeras och fler hyllor in eller flyttas. Detta kommer Daniel att finnas behjälplig för redan från måndag 14/8.

Fördelning av resurser/assistenter

Assistenter / resurspersonal blev klart i juni. Klicka här för att se fördelningen av personal per klass.

Vikarielösning inför kommande läsår

Skolan har som grundidé att inga lektioner ska ställas in för att någon är sjuk eller vabbar. Detta har vi inte alls kunnat leva upp till under det passerade läsåret på grund av svårigheter att få tag i vikarier. För att lösa detta inför kommande år har vi tänkt om kring organisationen för vår resurspersonal genom att befintlig resursperson, i de klasser där det finns en sådan, tar vikarierollen när det behövs. Det innebär att ställtiden blir kortare samt att det de då blir en person som både känner klassen samt vet var klassen är i respektive ämne/undervisningssituation, som tar vikarierollen. Vi har utöver det även anställt en person som har del av sin tjänst som vikarie och med andra ord alltid är tillgänglig på skolan. Vi hoppas att vi genom detta ska kunna täcka upp vikariebehovet för korttidsvikarier avsevärt bättre än förra läsåret.

HeddaUndervisning.com samt info till föräldrar

Nu är HeddaUndervisning.com uppe och i drift. Vi kommer att ha en genomgång av detta under konferensdagarna, men det är bra om ni tar er tid att gå in där och ser vad ni kan finna samt läser den information som gått ut till föräldrar under sommaren.


A-lag och ämneslag

Här kommer information riktat till A-lag och ämneslag. Kan vara i form av ämnesvis info, men också i form av länkar och material som ska läsas och gås igenom eller frågor som ska diskuteras på A-lags- och ämneslagstider.


PUG-info

Här kommer information till och från skolans Pedagogiska UtvecklingsGrupp att ligga. Det kan vara frågor som ska diskuteras på nästa möte eller information/frågeställningar från PUG till övriga kollegiet.


Veckans tips

”Grit” – ihärdighet och driv – viktigare än IQ och talang – mkt intressant inslag på TED om detta av Angela Lee Duckworth 

Mycket läsvärd artikel av Sara Bruun från skolvärlden – läraryrkets komplexitet  – ”Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet


Detta händer under veckan

Nya lärare börjar på måndag 14/8 för eget arbete och installation kl 09:00. Övriga lärare och personal börjar tisdag 15/8. Schema för konferensdagar hittar du här: Planering inför konfdagar ht2017


Planering framåt

Här kommer endast det aktiviteter som bedöms vara akuta eller avgörande inslag för merparten av eleverna eller medarbetarna att publiceras. I övrigt hittar i allt kommande i skolans gemensamma kalender här till höger (eller i Outlook som det sett ut det senaste året).


Viktigt att komma ihåg

Idag räcker det med att komma ihåg att vi är precis början på ännu en spännande termin!!