Sjökortet v41 – 9/10-13/10

Sjökortet1

Allmän information

Betygsresultat – lå 16/17

Trots brist på spec.kompetens och därmed begränsad stödverksamhet, trots allt nytt och alla förändringar på alla plan och all den tid detta tagit under det passerade året, trots många nya elever för många lärare – även i åk9 – så är vi i stort kvar på samma meritvärden som ifjol. Ifjol var resultaten 227/237 (Landgren/Geresta) nu 233 (Hedda) men utifrån förutsättningarna hade man kunnat förvänta sig en sänkning. Bra jobbat allihop! 

Vi ser dock att låg personaltäthet i SvA under stora delar av året, med nya elever som kom under hela året samt den därav uppkomna bristen på kontinuitet i strukturen i mottagandet och utvecklingsbehov i det metodiska kring SvA-arbetet ute i klass påverkar resultatet negativt. Vi ligger lågt både i kommunen och ännu lägre nationellt i resultaten för elever med annan språklig bakgrund. Vi måste hitta rätt metoder för att bli bättre på detta på bredden och därmed se över hur vi alla arbetar med ”språkduschandet” .

Schemat finns nu tillgängligt digitalt för alla

schema3

Nu finna allas scheman – lärarscheman, klasscheman, salsscheman och ämnesscheman tillgängligt på HeddaUndervising.com under fliken ”Schema”. Tipsa era elever om detta – schemat finns även för app. Tyvärr är den inte lika bra i både Android och iphone – Android verkar vara avsevärt mer läsvänlig. För den som är nyfiken kan man ladda ner appen ”Untis” eller ”Untis mobile” och söka rätt på Hedda Wisingskolan. Inget login behövs.

Uppställning av stolar i klassrum inför städning 

Håkan och de andra som håller rent och snyggt kring oss i skolan vill påminna om när stolarna ska ställas upp i klassrummen för att det ska bli bra städat. På whiteboarden i varje klassrum finns en anvisning vilken veckodag golvet ska städas. Eftersom klassrummen städas tidigt på morgonen så innebär det att man måste ställa upp stolarna dagen innan. M.a.o. om det står ”onsdag” så ställer man upp stolarna när man är sist i klassrummet på tisdag.

”Skojbråkslek” sprider sig på skolan

hand

Det har noterats att det sprider sig en  ”skojbråkslek” på skolan. Den går till så här: En elev markerar någonstans på sin kropp (eller i värsta fall någon annans) med handen enligt bilden. Om någon ser det så är det fritt fram att slå. Den här typen av skojbråk är inte OK.

Om man ser det så stoppa det direkt.

Inför Lucia

lucia2

Elisabeth E kommer att hålla i Luciatåget. Hon behöver emellertid hjälp av någon som kan supporta henne – gärna genom att kompa på piano, men inte minst behöver hon stöd för att hålla ordning på eleverna under repetitioner och förberedelser. Hör av er till Elisabeth eller Erik / Johan om ni är intresserade av att vara en i teamet. (Anders B kommer att ha hand om ljud ljud och instrument, etc.).

Luciaövningarna kommer att läggas in på ett rullande schema för att inte påverka ett och samma ämne/klass orättvist. Schema för detta kommer ut inom kort.

Mitterminsuppföljning, F-varningar och utvecklingssamtal 

Från och med mitten av v.41 och till mån. v43 kommer ni kunna registrera var eleverna står på vägen mot målen för mitterminsuppföljningen. Ni kommer att få ut en länk för detta – precis som ht2016 och vt2017.

Senast fre v.43 ska F-varningar för åk 9 och fre v.45 för åk 7-8, ut till elever och vårdnadshavare. Viktigt att ni kommunicerar dessa till eleverna personligen innan ni skickar hem dem. Se rutinen för F-varning här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutin-fc3b6r-f-varning3.pdf 

Utifrån den återkoppling vi fått så kommer utvecklingssamtalen att hållas v.46-47. Men formerna är inte helt klara ännu, bla ska ersättningen tas i MBL v.41. Mer info om formerna för utv.samtalen kommer.

Köpstopp efter den 31/10 samt uppdatering av projektorutrustning

Efter den 31/10 råder köpstopp inom skolförvaltningen. Vid det här laget borde inga större behov av läromedel finnas, men om ni inom resp. ämnesinstitution har några omfattande behov innan nyår så får ni äska pengar hos Erik i så god tid att fakturan kommer innan den 31/10. I övrigt gäller ju 25% besparingar för året vad gäller inköp. Om ni vill veta om det finns några pengar kvar kan ni kontakta Agneta.

En uppdatering och komplettering av ett par utgångna projektorer kommer att göras. I samband med detta kommer även ett mer enhetligt kabelsystem att ordnas – så det blir mer lika att koppla in sig på projektorn från klassrum till klassrum.


A-lag och ämneslag

Om inte akuta specifika frågor finns – använd tiden för att fylla i mitterminsuppföljningen. Se mail med filer som kommer ut senast måndag.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

sömnbrist

Sömnbrist – hur påverkas skolgången. Intressant läsning med tanke på att det då och då dyker upp frågor om när skoldagen ska börja.

 


Detta händer under veckan

  • Under veckan – IT-genomgång med åk7 börjar. Ansvar Marlene N och Björn E
  • Tis – MBL 19 kl 15:00-16:00 – Forts. enligt den kallelse som tidigare har gått ut. (vi ses i Eriks rum) Ansvar Skolledningen
  • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Lena o Pia presenterar grundsärskolans upplägg och organisation, därefter diskussion kring utv.samtalens form. Ansvar – Skolledningen.

Planering framåt

  • V.42 A-lagstid samt konf.tid – tid att fylla i Mitterminsuppföljning
  • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)
  • V.42 Tors. 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är här för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng).
  • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

Elevrådsrepresentanter

Om ni mentorer ännu inte gjort det – se till att elevrådsrepresentanter väljs i varje klass.

För er som behöver stöttning i hur man jobbar i Sharepoint

Om ni tycker det är svårt att komma ihåg hur man jobbar i Sharepoint/Office365 – kolla den här filmen (drygt 5 min)