Sjökortet v40 – 2/10-6/10

Sjökortet1

Allmän information

Genomgång av IT-verktyg och datorer av IT-pedagogerna

Marlene och Björn har gått igenom vad som är utlagt på examinationskalendrarna och har nu gjort ett schema för när de kommer ut till eleverna för att gå igenom enklare IT-verktyg samt Sharepoint/Office365. Schemat är gjort så att det inte ska krocka med några examinationer, men vid några tillfällen kommer eleverna få skjuta på genomgångarna något för att de skulle få till ett hanterbart schema för alla klasser. De går inledningsvis in i åk 7 två ggr samt en ggr i åk 8 och 9. Se schema för detta genom att klicka här: Hedda Wising schema åk 7-9 ht 2017 genomgång IT (002)

Ramscheman och arbetstider

Under vecka 40 kommer Johan och Erik att kalla till individuella samtal med de lärare som lämnat in ramscheman som är över 35 tim. Individuella överenskommelser om ersättning kommer att göras i enlighet med den princip som MBLats tillsammans med Wendela. Hur principen ser ut mailas ut separat.

Omprovstid

Vi fortsätter som vi gjort under föregående läsår med omprovstid för elever under konf.tid på onsdagar. Pärm finns i personalrummet.

Rastvärdssschema 

Nytt rastvärdsschema är färdig och håller på att korrläsas / gås igenom och kommer att skickas ut separat inom kort.


A-lag och ämneslag

Att diskutera i ämneslagen:

 • Vad ska skrivas in på examinationskalendern?
 • Hur många examinationer ska skrivas in per vecka?
 • Hur/när kommuniceras detta till eleverna?

Förslag till gemensam hållning (maila feedback till Erik)

 1. En examination som ska skrivas in på examinationskalendern ska uppfylla båda dessa kriterier:
  1. Ett examinatoriskt tillfälle där eleven förväntas förbereda sig mer än endast under lektionstid.
  2. Ett prov, en presentation, en inlämning, etc. där vi prövar elevens förmågor och kunskaper som täcker merparten (minst hälften) av ett arbetsområdet / moment.
 2. Eleverna ska ska inte ha mer än 2 examinationer per vecka.
 3. Vi ska sträva efter att eleverna inte upplever att allt hänger på enskilda examinationer för betyg i enskilda ämnen.
 4. Examinationens form och tidpunkt ska tydligt kommuniceras till eleverna då LPP:n presenteras – datum ska helst skrivas i LPP:n.

Glöm inte att notera examinationerna enligt följande:

Det är viktigt att ni gör följande för att det ska vara översiktligt och lättläst i examinationskalendrarna för både er och eleverna:

 • Börja med att skriva vilken klass det gäller, ex 9A
 • Sedan vilket ämne, ex Svenska
 • Sedan vilket moment, ex ”Från källa till referat”
 • Sedan lärarsignatur, ex JAEK
 • Avsluta med sal, ex Sal O227 (i rutan för ”Plats”)

PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Viktigt att våga utmana sig och ta risker i lärandet – intressant från Edutopia! Konkreta tips!

risker

https://www.edutopia.org/article/classroom-full-risk-takers 


Detta händer under veckan

 • Tis – MBL 11 och 19 kl 15:00-16:00 – kallelse har gått ut. (vi ses i Eriks rum)
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Genomgång av hjärtstartare – halva personalgruppen i taget. Övriga info i Gradängsalen. Ansvar – Skolledningen.

Planering framåt

 • V.41 Tis. Första passet för åk7 med IT-utbildning för eleverna av IT-pedagogerna. Se ovan.
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)
 • V.42 Tors. 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är här för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng).
 • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

Om ni inte hunnit fräscha upp minnet kring hur våra rutiner vid kränkande behandling ser ut – gå in på Sjökortet v39 under ”Viktigt att komma ihåg”