Sjökortet v9-11 – 26/2 – 16/3

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka efter lovet

Hoppas ni alla haft ett bra lov med mycket vika varvat med trevliga vinteraktiviteter med nära och kära. Nu kör vi igen i tre veckor sedan är det lov igen!

Inför medarbetarsamtalen

Vi kommer att försöka boka in alla medarbetarsamtal under v.11-13 och ser fram emot spännande och intressanta samtal med er alla. Innan dess ska alla ha fyllt i självskattningen och och eventuella önskemål om vilka frågor man vill ta upp från RUS-samtalet (viktigt så vi kan förbereda oss). För de som inte gjort självskattningen hålls inga medarbetarsamtal. Se info i mailet om Sjökortet v.9-11.

Skolråd 

Onsdag den 14/3 är det Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. Respektive A-lag – meddela Erik eller Johan snarast vila representanterna för vårterminens skolråd är.

Ökade färgkopiekostnader

Färgkopiekostnaderna har ökat dramatiskt. Med mycket goda möjligheter att dela material digitalt med eleverna borde kopieringen, i synnerhet färgkopieringen, minska istället. Viktigt att alla funderar på när färgkopiering verkligen är nödvändigt.

Viktigt att meddela varje dag man är sjuk

När man är sjuk ska man vara hemma och krya på sig – det är jätteviktigt! Men det är också viktigt att man meddelar tydligt till Agneta varje dag man är borta eller de dagar men säkert vet att man kommer att vara borta. Om man inte gör det är det mkt svårt att veta hur vi ska lösa vikariefrågan.

Välkommen till IKT-workshops med IT-pedagoger – Marlene och Björn

Efter Sportlovet kör vi igång med våra It-workshops igen på Johannesberg i lokalen Lönnen (ingång vid trafikenheten och sedan vänster). Det kommer att vara en del Office 365 och Forms, en del iPads och en del SmartBoard/Notebook pass. Nytt är också att det kommer att finnas ett pass som visar lite hur man kan jobba med flippad undervisning.

Man anmäler sig som vanligt via Insidan under Arbetsstöd -Utbildningar för Anställda -Utbildningar inom Skolförvaltningen –IT workshops. Det går också att klicka på följande länk för att komma till anmälan. https://insidan.harnosand.se/arbetsstod/utbildningarforanstallda/utbildningarinomskolforvaltningen/itworkshopparforpedagoger.4.413780bb161d894ab474bc98.html

Överlämningsinfo inför gymnasiet från v. 11 till och med v. 14

Från och med v.11 fram till måndag v.15 (9/4) ska överlämningsinformation inför övergång till gymnasiet förberedas / fyllas i. Carina, Marie och Marie fyller i den allmänna överlämningsinformationen (i dialog med mentor då det behövs) i ett blankett material. Alla ni ämneslärare kommer att få fylla i ämnesspecifik information för främst de elever som ska gå IM (med vissa undantag) i ett annat blankettmaterial. För vilka elever det gäller får ämneslärare veta av spec.

Allt materialet är nu digitaliserat för att göra det enklare och snabbare att fylla i samt lättare att följa upp. Materialet är nu ett och samma för hela kommunen. Mer information om detta inkl länkar kommer inom kort via mail.

Nya medarbetare

Från och med måndag morgon så har vi 4 nya (och nygamla) medarbetare hos oss – vi vill önska dem mycket välkomna till oss på Hedda:

 • Kalle börjar som resurs i 7D samt stöttning i mentorskapet till Tobias – till att börja med fram till sommaren.
 • Carola börjar i cafét med Erika och kommer att vara stöttning i mentorskapet till Kajsa fram till sommaren.
 • Mia börjar som resurs istället för José i 7-9B mån-ons.
 • Joakim provundervisar i Eng, Sv och BAS tillsammans med Rut, Ann-Sofi, Erik, Benjamin och Victoria, eventuellt fram till sommaren.

Att fira

Att solen är på väg tillbaka och den första dagsmejan har satt in 🙂

dagsmeja


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

Konf.tid onsdag: Diskutera och punkta upp vilka arbetsuppgifter och ansvar ni i respektive a-lag kan tänka er vore bra om resurspersoner kan ta över från er lärare / mentorer. Detta för att ha ett bra underlag när vi börjar skapa ramarna för de nya resurstjänsterna inför hösten.

Se till att alla punkter protokollförs och mailas i protokollet till Erik.

Ämneslag

Ämnesmötestid – möte i ämnesgruppen.


Att göra på mentorstid

Mentorer åk 9 går igenom mail från Johan med info inför nationella prov i Svenska

Alla mentorer går igenom och diskuterar förväntansdokumentet samt konsekvenstrappan. Diskutera med eleverna vad som krävs för att att alla ska följa dessa regler.


Veckans tips 

Intressant ur lärarnas tidning om vem som gör läxorna – elever eller föräldrar:

http://lararnastidning.se/vem-betygsatter-du-eleven-eller-foraldrarna/ 

läxhjälp2


Detta händer under veckan (v.11)

 • Mån – Mentorstid – Viktigt att mentorer i åk 9 informerar om nationella provet (se mail från Johan 8/3) Ansvar alla mentorer i åk 9
 • Tis – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – A-lagstid – se arebtsuppgifter ovan. Ansvar alla A-lag.
 • Ons – 16:30 – Facklig tid Ansvar alla lokalombud
 • Ons – Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • Tors – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Tors – 15:30-16:30 – Gemensam MBL19 och 11 med Wendela ang ersättning förrättning av nationella prov. Plats  – WendelaHellmanskolan
 • Fre – MBL11 och 19 lokalt, se kallelse.

Planering framåt

 • V.13 – Fredag – deadline F-varningar – ny blankett kommer under v.11.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.

Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.

Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.

Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden
• Gör ditt bästa
• Efterfråga feedback
• Ge feedback
• Fira framgångar