Sjökortet v8 – 19/2 – 23/2

Sjökortet1

Allmän information 

Inför utvecklingssamtal – öva/förbered inför samtalet på mentorstid

Efter att ha gått igenom alla elevers (i åk 8 A, B samt åk 9) självskattningar i deras inlämningsmappar framgår att det är väldigt ojämnt hur mycket eleverna har förberett sig genom att fylla i sina självskattningar.

Använd mentorstiden till att låta eleverna komplettera och fylla i sina självskattningar så att underlag finns inför samtalen. De elever som gjort det (i vissa klasser endast 50% av eleverna) kan öva två och två att utifrån självskattningen berätta hur de själva ser på sin utveckling i skolan. Se även till att alla går igenom checklistan inför samtalen. Hitta checklistan här.

Skolråd 

Skolråd2

Den 14/3 och 3/5 är det skolråd under vårterminen. Tid 18:30-ca 20:00. Plats sal O112. Skolrådsrepresentanter för vårterminen ska utses av resp A-lag. Föreslagen agenda för det första skolrådet kan läsas här: https://heddaundervisning.com/2018/02/15/skolrad-14-3-kl-1830-ca-2000/

Fokus på riktat stöd-tid och BAS-lektioner – samt hur omprovstid ska användas

Allt oftare nämner elever i olika sammanhang att de gör olika examinationer eller arbetar med andra ämnen än Sv/Ma/Eng på riktat stöd resp. BAS-lektionerna. Det är inte OK. Många elever har i sina åtgärdsprogram/extra anpassningar inskrivet att de ska jobba med Sv/Eng på BAS eller Sv/Eng/Ma på riktade stödtiden. Ofta görs också överenskommelser med elever och föräldrar att dessa pass ska läggas extra fokus på. Därför är det mkt viktigt att om annat görs än det dessa tider är avsatta för så måste man som lärare ha koll på att inga ÅP eller extra anpassningar eller andra överenskommelser styr vad eleverna gör under dessa pass.

Omprov ska endast hållas på omprovstid eller ordinarie lektionstid. 

Ny lärare i Ty samt vissa schemajusteringar pga detta från v.9

Viktigt at ni informerar era elever som läser tyska om följande: Från och med v.9 börjar Christine Wusch som lärare i tyska hos oss. Vi kommer under vårterminen att dela henne med Gymnasiet och för att det ska fungera så görs vissa justeringar i schemat för de elever som läser tyska (ej spanska eller franska). Följande justeringar har gjorts (syns från v.9 i det digitala schemat):

För år 7: Språkpasset måndagar kl 10.00-11.00 ersätts med ett pass studietid/läxtid. Ansvarig för passet FNTE, sal 224.

Halvklasstimme tyska tisdagar är förlängs med 10 min för respektive undervisningsgrupp 10.55-12.05// 12.10-13.20.

Detta innebär en ”skuld” till elever som läser tyska på 50 min /v under resterande del av vt-17. Detta kompenseras under kommande läsår.

För år 8: Inga schemaförändringar.

För år 9: Undervisning i tyska tisdagar kl 14.15-15.15 utgår. Lektionen placeras som en morgonlektion onsdagar kl 08.00-08.50. sal 224.

Instruktion till hur man gör en GAP-analys

För att göra en GAP-analys så kan man behöva stöd första gången. Här finns ett metodblad för hur du/ni jobbar med GAP-analysen som metod.

För att dokumentera era GAP-analyser så är Incitos verktyg för detta jättebra och vi får resultatet rakt in i vårt Systematiska kvalitetsarbete. Två instruktionsfilmer har gjorts för detta – en kortversion (5:17 min) om man bara vill se stegen och en långversion med lite instruktioner vad man ska / kan tänka på. Här nedan ser du kortversionen. Om du vill ha den mer ingående instruktionen klickar du bara på länken under filmrutan.

Klicka här för att öppna långversionen (14:13 min).

Inför medarbetarsamtalen

Efter MBL i onsdags har vi samsyn kring att vi inför medarbetarsamtalen kommer att skicka ut ett självskattningsformulär utifrån den kompetensprofil vi tog fram tillsammans med Värdeskaparna. Den ska alla fylla i så att Erik och Johan kan göra en skattning innan samtalen. Alla kommer dessutom att få välja 3 områden som känns extra viktiga att prata om utifrån RUS-materialet. Mer info om detta i separat mail.

Inför gemensamma aktiviteter på konfdagar i juni

Info om aktiviteter på konfdagarna i juni samt förslag att ta ställning till kommer att skickas ut i separat mail.

 


Att fira

Att friluftsdagen i torsdag blev en jättefin dag – välarrangerad och härligt väder!! Tack alla ni som gjorde det till en bra dag för alla!

Vårdkasen


Tid för lära- och görafrågor

Vid onsdagens (180214) GAP-analys med värdeskaparna så beslutade vi gemensamt att vi skulle skilja på Lära- och Görafrågor. Därför gäller följande för A-lagstid och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är var och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

 

A-lagstid tisdag: A-lagstid utgår för A-lag åk 8 och 9 pga utvecklingssamtal. A-lag åk 7 har gemensam A-lagstid.

Ämneslag

Egen planeringstid – möjlighet till fritt samarbete.


Att göra på mentorstid

Se till att eleverna förbereder sig inför utvecklingssamtalen – se överst i detta Sjökort samt instruktionerna i förra Sjökortet.

För åk 7 – ett elevskyddsombud för varje klass ska nomineras och meddelas Lena Bylund och P-O Tidstrand. Därefter lottas två elevskyddsombud för skolan. Läs mer om elevskyddsombud här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/elevskyddsombud/#2 


Veckans tips 

Vi blir bättre på vad vi tränar på – då är det viktigt att fundera på vad vi väljer att träna på:

 


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan inför utv.samtal – enskilda förberedelsesamtal med elever.
 • Mån – Mentorstid – förbereda inför utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer
 • Tis-Ons – 08:00-17:00 – Utvecklingssamtal 8A-B samt hela åk 9 Ansvar resp mentor
 • Ons – 9A utför test av nationellt prov i Svenska mellan 08:00 och 12:00 i sal O221 (all annan undervisning utgår denna tid)  Ansvar Erik J, Börje N och Ann-Sofie F

Planering framåt

 • V.9 – Utvecklingssamtal för 8C och D samt åk 7 – se Sjökortet v.5  och i det gemensamma kalendariet Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L
 • V.10 Sportlov
 • V.11 – Ons. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att vi alla följer samma upplägg kring utvecklingssamtalen.

 

Vår värdegrund – Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.

Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden
• Låt dig utmanas
• Påtala
• Agera förebild

Sjökortet v7 – 12/2 – 16/2

Sjökortet1

Allmän information 

Tider och rum/salar för utvecklingssamtalen

Efter att fått flera frågor och kloka förslag kring tiderna för utvecklingssamtalen så öppnar vi för att ni gärna får boka samtal när som helst under de dagar vi planerat in samtalen. Det skapar bättre möjlighet till flexibilitet för er, sprider extrabehovet av rum/salar under en längre tid samt kanske minskar stressen för er.

Viktigt dock att ni meddelar Agneta eller själva gör upp med resurspersonal när ni behöver ersättare ni undervisningen.

Inför utvecklingssamtal – betyg bedömning av examinationer

Inför utvecklingssamtalen är det mycket viktigt att alla utgår från samma riktlinjer vad gäller terminsbetyg, bedömning och feedback etc. Därför är det extra viktigt att vi gör lika vad gäller några punkter. Två av dessa punkter är:

 • Terminsbetyg. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om termiknsbetyg:
  • Terminsbetyg bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i förhållande till de områden undervisningen berört till och med den aktuella terminen – alltså inte endast den senaste terminen. 
  • Detta ligger helt i linje med Skolverkets förklarande film om terminsbetyg och det innebär att det i praktiken ska till mycket speciella skäl till att en elev får ett avsevärt lägre betyg (2 betygssteg eller mer) från en termin till en annan, i synnerhet om eleven endast gjort mindre missar på examinationer eller liknande.
 • Poäng på prov/examinationer. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om omdömen och poäng på examinationer
  • Omdömen på examinationer/kunskapsprövningar ska alltid vara baserade på och kommunicerade utifrån de nationella kunskapskraven och inte utifrån andel poäng eller liknande. Eleven ska genom de omdömen de får tydligt veta vilka färdigheter/förmågor som behöver utvecklas eller vilka kvalitéer som behöver förbättras inför nästa kunskapsprövning eller betygssättning i ämnet. 
  • Detta innebär att man inte har poängräkning på examinationer – och att man i synnerhet inte får ett lägre betyg än föregående termin för att man fått si eller så många poäng på den sista examinationen.

Inför utvecklingssamtalen – material

Här är materialet inför utvecklingssamtalen. Här nedan kan ni öppna dem för utskrift:

Inför utvecklingssamtalen – skolverkets allmänna råd mm.

Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare deltar aktivt. Det är därför mkt viktigt att ni ger eleverna tid att prata med er alla om hur de ligger till i respektive ämne.

Det 10 timmar som är avsatta för samtalen bör innebära god tid för alla mentorer att sitta  minst en halvtimme med respektive elev och föräldrar och ändå hinna bensträckare och rast.

Läs mer om utvecklingssamtalet i skolverkets allmänna råd (sid 10-16)  – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Ordning i biblioteket och grupprummet längst bort i N-korridoren

Böcker1

Det har varit en hel del förstörelse och stök i biblioteket och i grupprummet längst bort i N-korridoren. Allt ifrån intryckta friskluftsgaller, bucklor i Whiteboarden och till förstörda böcker och möbler. Det är inte OK! Om man öppnar för elever till dessa rum så ansvarar man för att de sköter sig, att salen låses då lektionen är slut och man ser till att salen lämnas i samma ordning som man vill ha den när man kommer dit nästa gång.

Låset kommer att bytas ut i biblioteket så att man får hämta nyckel hos Agneta när man ska dit. Det innebär att man måste planera när och hur man ska använda biblioteket som lokal.

Matsalspraktiken för åk 8 är obligatorisk

matsal

Det är viktigt att alla elever i åk 8 förstår att matsalspraktiken är obligatorisk för alla. Nästa år kommer även fler årskurser att ha matsalspraktik.

Medarbetarsamtal

Inom kort kommer Johan och Erik att börja kalla till medarbetarsamtal. Vi gör nu en översyn av hur fördelningen ser ut – vem som har personalansvar för vem. Vi återkommer när den översynen är klar.

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Att vi får skicka 3 elever till Pythagoras Quest på Sandö!!  🙂 Vi håller tummarna!

http://www.pythagorasquest.se/ 

 


A-lag 

A-lagstid tisdag: Tid till egen planering / fritt samarbete

Ämneslag

För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb och ge er och eleverna så lite avbrott som möjligt om någon är borta så måste vi ha vikariepärmar/vikariematerial. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Följande ska finnas för varje ämne:

 • Ämne
 • Ämnesområde / moment
 • Årskurs materialet passar till (kan spänna över flera årskurser)
 • Beräknad tidsåtgång
 • Beskrivning av uppgiften – Hur, Vad, När, Varför, etc.
 • Syfte med uppgiften

Tänk på att materialet måste kunna tillgängliggöras även digitalt – Word, PDF, Film, Länk till externt material/hemsida/youtube, Länk till annan plats i Sharepoint, etc.

Vikariepärmen ska finnas på Exp. Agneta förbereder pärm för detta.

Det digitala materialet läggs upp här i mapp för resp. ämne:  https://harnosand.sharepoint.com/:f:/s/hedda/Enf7aNUlaLdCrQrJmCk-IJoBqBlrGMXaMTM9JP-FONo8gQ?e=sfKwUC 

Om man är osäker på hur man gör finns instruktionsfilmer här:  https://heddawisingskolan.com/instruktioner-och-lathundar/ 

Ansvar: alla ämneslärare


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Mycket bra webbsida/tjäsnt för att skapa begreppsordlistor på andra språk för nyanlända elever – se instruktionsfilm:

 


Detta händer under veckan (v.7)

 • Mån – Mentorstid – mentorer åk 8 – påminna om att Matsalspraktiken är obligatorisk. Man får ogiltig frånvaro om man inte är där. Ansvar att informera mentorer åk 8.
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdag) Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Värdeskaparna kör Workshop med oss alla om hur man gör en GAP-analys  Ansvar Skolledningen
 • Tors – Vinterfriluftsdag – se info från Patrick/Magnus/Kenneth Ansvar alla involverade i vinterfriluftsdagen
 • Tors – Elever åk 6 från Geresta och Brännan kommer på besök på skolan. De äter även lunch på Hedda. Ansvar Johan V, Brittis H-J och Erik F

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5  och i det gemensamma kalendariet Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att vi alla följer samma upplägg kring medarbetarsamtalen.

Vår formulering i värdegrunden:

Gemensamt arbete

Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal

Sjökortet v6 – 5/2 – 9/2

Sjökortet1

Allmän information 

Att göra på mentorstid eller senast onsdag denna vecka – Val av aktivitet på friluftsdagen 15/2

Nu ligger en enkät ute på HeddaUndervisning.com för val av aktivitet på friluftsdagen den 15/2. Viktigt att eleverna gör sina val senast onsdag denna vecka – om ni inte vet att ni kommer att kunna göra detta under lektionstid med era elever senast onsdag så se till att ge eleverna tid att göra det på mentorstiden. Se länk till enkäten här:  https://heddaundervisning.com/2018/02/02/vinterfriluftsdag-torsdag-15-2/ 

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Sydafrika hand

 

Att det nu är helt klart att vi får besök från Sydafrika i slutet av april – 16 elever och 4 lärare. 🙂 Nu hoppas vi att vi kan få till ett lite långsiktigare projekt av detta så att vi kan skicka en delegation dit också !!


A-lag 

A-lagstid tisdag: Diskutera schema- och tjänstefördelningsförutsättningar inför nästa läsår. Underlag för diskussuon kommer ut via mail under måndagen.

 

Ämneslag

Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Ibland vill man använda bara delar av bilder som man hittar på nätet, har i sin mapp eller på annat sätt kan öppna på datorn – här är en kort instruktion till hur man hittar och använder datorns eget klippverktyg:


Detta händer under veckan (v.6)

 • Mån – Mentorstid – Gör val till friluftsdagen den 15/2 samt underlag inför utvecklingssamtal (om det inte hanns med förra veckan). Se ovan. Ansvar alla mentorer
 • Mån –  10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Alla ämneslag ska presentera de aktiviteter / åtgärder de tänker vidta för att minska diskrepansen mellan antal elever som inte antas nå målen vid mitterminsuppföljningen och terminsbetygen (se förra Sjökortet)  Ansvar resp. ämneslag

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 – Ämnesmötestid – För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb så måste vi ha vikariepärmar. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Ansvar: alla ämneslärare
 • V.7 Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdagAnsvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare
 • V. 7 – Tors (15/2) – Vinterfriluftsdag – med info från Patrick.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5   Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Alla ämneslärare ska avsätta individuell tid för varje elev för ett kortare samtal för att prata om utvecklingen i resp. ämne. Se instruktionen i Sjökortet v.5.