Sjökortet v13 – 15 – 26/3-13/4

Sjökortet1

Allmän information 

Glad påsk på er alla

Påskhare

Hoppas vårvintern kommer att bjuda på sina bästa sidor under påsklovet – njut av  ledigheten. Hinner vi inte se innan dess  -Glad påsk på er alla – så ses vi den 16/4.

mvh Erik

Erik ledig och Johan Tf.

Mellan den 28/3 och 15/4 är Erik föräldraledig. Under den perioden är Johan V tf. rektor med fullt ansvar och fulla befogenheter i alla rektorsärenden.

Önskemål inför nästa läsår

Var och en fylla i önskemål inför nästa läsår vad gäller schema, tjänsteomfattning och tjänstefördelning. Både ämneslärare, medarbetare i 7-9B, spec.lärare/ped. och resurspersonal ska fylla i detta.

Detta är endast önskemål som vi ska försöka att infria. Vi prioriterar dock följande:

 1. Att ha behöriga lärare i alla ämnen / alt. lärare som undervisar alla 4 ämnen i No/Tk eller alla 4 ämnen i So.
 2. Att fylla era tjänster i enlighet med er tjänsteomfattning samt att alla lärare är mentorer*.
 3. Att få till en renodling av årskurs-A-lag inkl att resp lärare undervisar sin mentorsgrupp så mkt det går.
 4. Att få en tjänstefördelning som det går att bygga ett schema på.

Därefter tar vi hänsyn till er individuella önskemål.

* Om inte annat överenskommits.

Klicka på nedanstående länk för att fylla i (går inte att öppna från iphone om du inte går via Office365) – Fyll i detta senast 180415.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNFBSTU82OFM0NkNaNUFXUVRVNzRHNlFGOC4u

Biblioteket iordningställt som matsal och grupprum

Biblioteket är nu iordningställt/inrett för att även kunna vara matsal för elever som ej klarar av att äta i stora matsalen av olika anledningar. Skall elever äta i biblioteket, sker det med vuxens närvaro. Biblioteket kan mao fungera som en extra matsal mellan kl 11.00-13.00.

Om man använder biblioteket som grupprum – så ska det vara vuxen närvarande eller mkt noga koll före och efter hur ordningen är i salen. Ev. stökighet och förstörelse måste markeras och följas upp av den lärare som använt salen för elever.

Miljöutbildning genom Absolicon

Absolicon bjuder in till miljöutbildning lördag den 14/4 med bland annat meterolog Pär Holmgren. Skolan kommer att få några guldbiljetter där allt ingår (inkl mat) – först till kvarn gäller. Läs mer här: http://www.absolicon.se/absolicondagen/

Vänd er till Johan – han kommer att få ”Guldbiljetterna”. Om ni väljer att gå på detta kommer ni att få komptid timme mot timme.


Att fira

 • Eleverna har gjort fantastiska knivar i slöjden (åk 9)

Knivar


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

 

A-lag

V.13 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

V.15 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

Ämneslag

Nu är det klart att Härnösands kommun kommer att sluta avtal med Schoolity som lärportal – läs mer här om ni är nyfikna: https://www.schoolity.com/ 

Det innebär att vi kommer att kunna lägga in rubrikmallar i lärportalen för hur LPPerna ska se ut för alla elever på skolan inför hösten. Det innebär att vi behöver följa upp, utvärdera och revidera de rubriker vi har i vår LPP-mall idag. Detta ska göras på ämnesmötestiden v.13 och/eller v.15 (Ni använder så mkt tid ni tycker att ni behöver dessa veckor.). Ert uppdrag i ämnesgruppen är alltså att diskutera och ge förslag på vilka rubriker ni vill ha och förändra inför nästa läsår. Utifrån era förslag kommer skolledning och spec.-gruppen att revidera våra nuvarande rubriker.

Respektive ämneslag skriver ett protokoll med era förslag till revidering som mailas senast fredag v.15 till Erik J.

V.13 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen – revidering av LPPer

V.15 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen – revidering av LPPer


Att göra på mentorstid

Genomgång av skåpnycklar för alla elever

Alla mentorer ska skriva upp skoskåps- och elevskåpsnr för alla elever på de listor ni mentorer fått i era fack. Eleverna byter ibland skåp utan att säga till – och det är viktigt att vi i skolan har kolla på vilka skåp eleverna har. Se listor i facken och enkel instruktion om skåpnycklarna i mailet om detta Sjökort.

Brukarundersökningen – mycket viktigt att alla elever gör den!

Under v.13 och v.15 ska tid avsättas för att eleverna i åk 8 ska göra brukarundersökningen. Under v. 13 till v. 16 kan eleverna i åk 7 och åk 9 göra det.

För åk 8  – se information i mailet för detta Sjökort.

För åk 7 och 9 så kommer eleverna att få ett personligt mail från Incito till sin skolmail – mailet kommer någon gång under v.13.

För åk 9 – gå igenom tider för teater under onsdag och torsdag – se ovan

 


Veckans tips 

Vi väljer hur vi möter utmaningar och motgångar:

Bland det viktigaste vi kan ge eleverna är ”grit” – ett driv – uthållighet – beslutsamhet – ”djävlar anamma” – tåga – om vi och våra elever tog sig an sina skolutmaningar på det här sättet skulle vi nog ha en annan skola i Sverige:


Detta händer under veckan (v.13)

 • Mån – 14:00-15:00 forts MBL11 ang ersättning nationella prov. Ansvar Skolledningen
 • Tis – 08:00-12:00 – Emil Pettersson från UNF informerar elever i Ljushallen.
 • Tis – 10:00-12:00 – Yrkesmässa på Parkaden för åk 8 Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – till och med fre v.15 – Erik Ledig Johan V. Tf.
 • Ons – 10:00-11:00 – teater på gymnasiet för 9A Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – 13:00-14:00 – teater på gymnasiet för 9B och 9D Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – 15:40-17:00 Tid för att fylla i mitterminsuppföljning samt F-varningar Ansvar respektive ämneslärare.
 • Tors – 13:00-14:00 – teater på gymnasiet för 9C och 9E Ansvar undervisande lärare vid tillfället.

Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela veckan PRAO åk 8 – 8 C och D
 • Tis – 15:20-16:20 – Handledning all resurspersonal Ansvar Marie B och all resurspersonal.
 • Ons – 08:00-12:00 – Nationella prov i No för åk 9 Ansvar Alla No-lärare samt skolledning.
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – Kort info, tid för egen planering. Ansvar Skolledning

Planering framåt

 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • v.15-16 – Ämneslärare ska fylla i överlämningsmaterial för elever som ska till IM (med vissa undantag) – de som berörs kommer att kontaktas av Spec.gruppen.
 • V.17 – Besök från Sydafrika 23-26/4 (de kommer på kvällen den 23:e och åker på morgonen den 26:e)
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

 

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.
Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden
• Gör ditt bästa
• Efterfråga feedback
• Ge feedback
• Fira framgångar