Sjökortet v33 – 14/8-17/8

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka till skolan efter härlig sommarledighet

Hoppas ni alla haft en bra ledighet och kunnat njuta av den fantastiska (men också lite skrämmande för Sverige….) solen och värmen här hemma i Sverige. Nu börjar Hedda Wisings tredje läsår – Härligt och spännande!!

Program inför planeringsdagarna 15/8-22/8

Här nedan kan finns hela programmet för planeringsdagarna.

Program inför planeringsdagar augusti 2018

Följande program gäller för konferensdagarna 15/8-22/8 för alla medarbetare. Programmet för konferensdagarna gäller med reservation för förändringar för oförutsedda situationer och behov. Till programmet kommer det att komma länkar med webblanketter för ifyllnad – de kommer via mail. 

Onsdag 15/8 – alla medarbetare 

 • 08:30 Samling i Gradängsalen, genomgång av planering för konf.dagar och generell info (presentation av nya medarbetare, larm o nycklar, kopieringsmaskiner/skrivare, etc.). Alla medarbetare
 • 09:30 Fika i personalrummet.
 • 10:00 A-lagsarbete – planering av elevernas första veckor – är det något som behöver bokas / beställas (bussar till Skule, material, etc.)? Tid för att spika bokningar och beställningar – i övrigt egen tid att komma i ordning. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. Alla medarbetare i A-lag
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00 Kvalitetsarbete – Hur jobbar vi med utvecklingsarbete? Uppföljning av ”Mål och visionsarbete” från Tallinnresan (inkl tid för kaffe på plats) i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • Ca 14:30 Fika i personalrummet
 • 15:00 Arbete i A-lag med att planera arbetet med hur ni ska jobba med teambuildning, mm. de första veckorna. Värdegrundsmaterialet med utgångspunkt från era ideer från juni/Tallinn inkl hur ni ska göra för att hålla samma linje kring stramare policy kring mobiltelefoner. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

Torsdag 16/8

 • 08:00-12:00 Utbildning i Schoolity för superanvändare och Schoolitypiloter. Anna B, Olle L, Olof A, Mattias M, Dennis B, Börje N, Johan V, Erik J (ev. Anna F) i sal O112. För övriga lärare egen planeringstid.
 • 08:00-09:30 Möte för alla resurser. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L I sal O226.
  • Presentation
  • Förväntningar
  • Mötes- och fortbildningsbehov.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet.
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Planeringsmöte EHT inkl skolledning. Hela EHT (ev delar vi upp oss under e.m.) i Studiegården.
  • Arbetsfördelning
  • Handledning resurser
  • Översiktsplanering
  • Första planering av ev. EHM-upplägg
  • Planering av screening i olika ämnen
  • Arbetsgång inför året
  • Övriga frågor
 • 13:00 (tid inkl fika) Egen planeringstid förutom för de som berörs av nedanstående punkter.
 • 13:00-14:30 Möte gemensamt i sal N215 för ämneslag Ma/No, Sv och Eng ang vilka som ska ha ”Riktat stöd” (mån e.m. och ons f.m.) i åk 8 och åk9. Alla lärare som undervisar i dessa ämnen, all resurspersonal samt spec.lärare och de som har ”Riktat stöd” på schemat (inkl. skolledning).
 • 13:00-14:30 Lärare i idrott och hälsa planerar in vilka dagar under läsåret de tänker att de vill ha idrottsdagar så att detta kan komma in i kalendariet snarast. Lokal väljer ni själva.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Dagen avslutas

Fredag 17/8

 • 08:30-09:30 Genomgång med ”Schoolitypiloter” och superanvändare i Schoolity – vad ska första genomgången med personalen innehålla? Gå igenom förslaget till ”Lägstanivån i Schoolity” Alla som fått utbildning i Schoolity under torsdagen. I sal O112.
 • 08:30-09:30 Möte för alla resurser – utbyte av material och hjälpmedel – Mattias M visar digitalt stödmaterial.  Mattias M, Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. I sal O226. För övriga egen planeringstid.
 • 09:30 Fika i personalrummet
 • 10:00 Inloggning i Gleerups läromedel och skapa konto för de som inte har samt Introduktion av Schoolity inkl lägstanivå mm. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Utbildning i PMO – Carina BB, Marie B, Erik J och Johan V.
 • 13:30-15:30 Planeringstid för upplägg under ”Riktat stödtid” (RS) under v. 35-39 – Gäller Elisabeth E, Inga-Lill S, Anna B och Bachar R (Ma i åk 7), Ann-Sofie F, Rut S, Victoria Ö, Anna W och Annette F (Sv i åk 8), Malin L, Olov A, Dennis B, Tobias H (Framtidsplanering i åk 9) Övriga har egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:30 dagen avslutas

Måndag 20/8

 • 08:30-11:30 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal och resurspersonal som undervisar åk7 samt EHT. För övriga egen planeringstid
  • Geresta 08:30-09:50
  • Bensträckare 09:50-10:00
  • Brännaskolan 10:00-11:20
 • 11:30 Lunch på egen hand
 • 12:30 Möte för alla resurser inkl skolledning (Johan och Erik) och spec. Marie B. – Möjligheter och svårigheter som kan uppstå i arbetet. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. För övriga egen planeringstid
 • 14:30 Gleerups presenterar de digitala läromedlen vi kommer att börja med från och med i höst. Alla tar med sin dator. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och spec.
 • 16:30 Dagen avslutas

Tisdag 21/8

 • 08:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 EHT inkl Ann-Sofie ska presentera hur vi kommer att jobba under läsåret med stöd och elevvårdsarbetet, samt presentation av hur resp klass särskilda behov finns dokumenterat och tillgängligt. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 14:30 Egen planeringstid förutom den tid man berörs av särskild överlämning enligt nedan.
 • 15:00 Särskild överlämning enligt separat schema för elever med särskilda behov, (kommer via mail senast måndag 20/8) fortsätter under onsdagen. I studiegården.
 • 16:30 Dagen avslutas

Onsdag 22/8                                    

 • 08:30 Schoolity fortsättning genomgång. Alla tar med sin dator. Vi är i O112. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 10:30 fika i personalrummet
 • 11:00 Allmän info om policys mm. Samt kartläggning IKT-kompetens LIKA. Alla tar med dator. I Gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. Följande punkter kommer att tas upp:
  • Policy för lovansökningar.
  • Möten i A-lag ang resursuppdrag mm.
  • Kalendarium för läsåret.
  • Nationella prov och hur de matas in.
  • Dokumentation av elever i behov av stöd.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 Öppen tid för alla resurser för övriga egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Avstämning inför att eleverna kommer All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Ni som är nyfikna på Schoolity – ni kan redan nu hitta kontaktuppgifterna till eleverna via mobilen eller datorn när ni loggat in. Prata med Erik, Johan, Anna B eller Mattias om ni vill ha hjälp med hur man gör.

 


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – se separat program för planeringsdagarna.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Skolvärlden

Så blev deras skola NPF-säkrad – intressant artikel i Skolvärlden. Se särskilt faktarutan om anpassningar!! http://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-deras-skola-npf-sakrad 


Detta händer under veckan (v.33-34)


Planering framåt

 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat. Kommer under v.34.

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamheten genomsyras av vård värdegrund.

Värdegrund