Sjökortet v40 – 1/10-5/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Incitoenkät – alla som inte gjort den tar med dator
 • IKT-från i onsdags.
 • Om allas plats i skolan
 • Övriga frågor

Skolinspektionsenkäter – personal, elever och vårdnadshavare åk 9

Under vecka 40-42 ska alla lärare på skolan samt elever och vårdnadshavare i åk 9 svara på Skolinspektionens skolenkät 2018. Information kommer att skickas till alla föräldrar digitalt samt i pappersform, eleverna gör enkäten på mentorstid v.41 och alal lärare gör den på konf.tiden nu på onsdag.

Greppa begreppen

Som ett led i att jobba konkret med de idéer som diskuterades och processades under specialpedagogiklyftet kommer Carina, Marie och Ann-Sofi att börja med att gå igenom en metod för inlärning som kallas ”Greppa begreppen”. Vi börjar med det på onsdag på konf.tiden. Vill man läsa på mer om detta innan kan man göra det här:

https://www.specialnest.se/metoder/greppa-begreppen-en-enkel-metod-inlarning


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – diskutera för och nackdelar med A-lagsledare.

Att göra på mentorstid

 • Att diskutera på mentorstiden för alla klasser – titta på vår värdegrund – diskutera ”Bemötande” och allas plats på skolan.  Ansvar resp mentorer
 • Bemötande
  Till vår skola är man varmt välkommen.
  Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
  I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
  Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.
  Beteenden
  • Respektera olikheter
  • Bekräfta
  • Ha positiv förväntan

Veckans tips 

Ibland vill man kanske lägga till mer material i schemat än bara en länk – man kanske har word- eller PDF-filer som man vill att eleverna ska läsa eller jobba med då är det enkelt att lägga till fil direkt i schemat i Schoolity:

 


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan –  Screening i Sv för åk 7.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – Kort info om: brandrutiner elever i rullstol, elevens val och miljöcertifiering. Göra skolinspektionsenkät – ta med dator. Greppa begreppen – workshop med Carina, Marie och Ann-Sofi. Ansvar: Skolledningen / Carina / Marie / Ann-Sofi
 • Tors – e.m. Skoljoggen – se info från idrottslärare. Ansvar: Idrottslärarna
 • Tors – MBL19 – separat kallelse kommer. Ansvar: Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vikten av att vi inte bara ingjuter mod och driv i våra elever och barn – vi behöver lära oss det och det måste övas: