Sjökortet v35 – 27/8-31/8

Sjökortet1

Allmän information 

Skicka bilder från era aktiviteter 

Nu när ni jobbar med era klasser/grupper med värdegrund och gruppstärkande aktiviteter – skicka gärna bilder till Erik J 0702971210 så kan han lägga ut på facebook. MKT VIKTIGT att ni kollar med eleverna om de får vara med på bild (om inte samtyckes blanketten har lämnats in).

Skogen i skolan för åk 7

Skogen i skolan

Torsdag den 20/9 har alla elever i åk 7 skogshalvdag med ”Skogen i skolan” uppe på Bondsjöhöjden. Separat schema kommer via mail.

Föräldramöten

Kvällar och tider för föräldramöten är nu spikade – se nedan inkl länk av till det som gått ut till föräldrar via HeddaUndervisning.com.

MBL – tjänstefördelningar – ramscheman

Så snart alla frågetecken är utredda kring schemat i Schoolity så gör vi en sista översyn av tjänstefördelningarna. Det är dock viktigt att vi får inn alla frågor till oss i skolledningen / schemaläggare så att vi kan kolla och rätta/ändra om så behövs. Fråga Erik eller Johan om det är nåt oklart eller meddela Anna B eller Johan om nåt verkar behöva justeras i schemat.

Vi har fått frågor kring faktorerna – i den bifogade filen till mailet med länken till detta Sjökort finns en lista med viss förklaring av faktorerna.

Så snart allt är genomgånget och MBLat vill vi ha in era RAM-tider. Utgå ifrån en utskrift av ert schema i Schoolity.


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – använd tiden på tis e.m. för egen planering.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Internetstiftelsen

IIS – (Internetstiftelsen i Sverige) har färdigt lektionsmaterial om allt möjligt som gäller digitalisering – allt ifrån källkritik till grafik.  Se deras digitala lektioner här


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån. Ansvar resp. A-lag
  • Åk 7 har gruppstärkande aktiviteter på/i skolan och kring skolan om inte schemat kastats om pga vädret.
  • Åk 8 Är på cykelutflykt runt Härnön
  • Åk 9 Är på vandring i Skuleskogen
  • 7-9B Blandade aktiviteter, bla Bangolf.
 • Tis. Ansvar – resp. A-lag
  • Åk 7 jobbar vidare med gruppstärkande på olika håll – KA5, Kåken, Brännbollsplan, Hkksalen….
  • Åk 8 Fortsatt värdegrundsarbete på skolan.
  • Åk 9 Brännboll…. om det finns nåt kvar i benen efter vandring 🙂
  • 7-9A Ska till Hemsö fastning 🙂
  • 7-9B Ser över och börjar planera skolarbetet och rutiner för gruppen.
 • Ons. RS-tiden v. 35-39 Aktiviteterna startar för resp. årskurs
  • Åk 7 Matte – nötning av grunder i de fyra räknesätten Ansvar – Elisabet E mfl
  • Åk 8 Svenska – bla gemensamt upplägg för skrivna texter… Ansvar – Ann-Sofie F mfl.
  • Åk 9 Framtidsplanering Ansvar – Malin L mfl. 
 • Ons. Undervisningen rullar igång enligt schemat. Ansvar – Alla undervisande lärare
 • Ons. Konferenstiden 15:40-17:00
  • Tid att delge varandra vad ni gjort med eleverna och var som givit extra mycket. Ansvar – resp A-lag
  • EHT och Ann-Sofi presenterar planering inför läsåret. Ansvar – EHT o Ann-Sofi
  • Inventering om vad vi behöver fokusera på i Schoolity. Ansvar – Skolledningen

Planering framåt

 • V.36 – Mån – Datorer till elever i åk 7 börjar delas ut.
 • V.36 – Tis-Ons – föräldramöten. åk 7 tis kl 18:30, åk 8 ons kl 18:00, åk 9 ons kl 19:00. Läs mer på HeddaUndervisning.com om detta – klicka här.
 • V.36 – Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • V.37 – Tis – på Ämneslagstid men med start redan 15:00 (till 16:30) kommer Gleerups och har en fördjupad Workshop. Kallelse till de som berörs kommer. Tis – kväll kl 18:00-20:00 kurs/genomgång av Schoolity och presentation av Gleerups för föräldrar.
 • V.37 – Ons – På konf.tiden 15:30-17:00 Gleerup har genomgång med de som inte hade genomgång under tisdagen. Övriga ämnesmötestid.
 • V.37 – Tors-Fre – De som är inblandade i projektet ”Hand in Hand” är på utbildning med MIUN (mail går ut med kallelse).
 • V.38 – Tors – Skogen i skolan för alla elever i åk 7.
 • V.39 – Hela veckan – PRAO för 9C och 9D.
 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat för hela terminen – men det sker nu allt eftersom. Vi återkommer när vi tror att vi lagt in allt vi borde veta redan nu….

Viktigt att komma ihåg

Förväntansdokumentet

Vad jag har förstått så har många ev er redan haft spännande diskussioner och övningar kring värdegrund och förväntansdokumentet. Vi vill alla höra på konf.tiden hur det har gått de 4 första dagarna.

Under vårterminen testade vi på prov att använda förväntansdokumentet som aktivt verktyg mot några elever som i vissa frågor behövde påminnas lite extra om vad förväntansdokumentet säger, vad gäller kränkningar, och vilka konsekvenser det får om man inte följer det. Inget komplicerat men det blev mycket effektivt att ha som grund i diskussionen om vad som hänt och hur det påverkar andra. Vi satte oss ner i 5 min innan vi träffade eleverna en och en och markerade / ”high lightade” i dokumentet på vilka områden eleverna inte gjort vad som förväntades av dem.

Förväntansdokument som verktyg

Konsekvenstrappa som verktyg

Det blev både mycket konkret underlag i diskussionen, lätt att dokumentera samt bra i återkopplingen till vårdnadshavare.

Eftersom vi behöver bli tydligare i arbetet med återkopplingen kring eleverna kring värdegrund såväl som förväntansdokumentet så tycker vi att ni ska prova detta. Det behöver inte göras digitalt – det går lika bra på papper. Om man vill göra det digitalt kan man hämta dokumentet i wordformat här: Förväntansdokument

 

 

 

Sjökortet v34 – 20/8-24/8

Sjökortet1

Allmän information 

Tillgång till olika kalendarium i Outlook samt maillista

En uppdaterad maillista har nu skickats ut till er alla – det är en maillista med alla medarbetare på Hedda. Den kommer med all säkerhet att uppdateras under läsåret – men den är bra som start. Se länk här hur man sparar delad kontaktlista: https://videopress.com/v/a58cQT7e 

Alla nya medarbetare har dessutom fått tillgång till vår gemensamma kalender samt de olika årskursernas examinationskalendrar. Se riktlinjer för hur de ska användas här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-examinationer-och-examinationskalendern.pdf 

Årskalender

En årskalender håller på att sammanställas – så snart den är klar kommer allt info på den läggas ut i skolans gemensamma Outlookkalender. Vi inväntar dock lite info från olika håll innan den är helt färdig.

Program inför planeringsdagarna 20/8-22/8

Här nedan finns programmet för de återstående planeringsdagarna.

Program inför planeringsdagar augusti 2018

Följande program gäller för de återstående konferensdagarna 20/8-22/8 för alla medarbetare. Programmet för konferensdagarna gäller med reservation för förändringar för oförutsedda situationer och behov.

Måndag 20/8

 • 08:30-11:30 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal och resurspersonal som undervisar åk7 samt EHT. Särskild överlämning kommer att bokas med de som berörs under v. 34. För övriga egen planeringstid
  • Geresta 08:30-09:50
  • Bensträckare 09:50-10:00
  • Brännaskolan 10:00-11:20
 • 11:30 Lunch på egen hand
 • 12:30 Möte för alla resurser inkl skolledning (Johan och Erik) och spec. Marie B. – Möjligheter och svårigheter som kan uppstå i arbetet. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. För övriga egen planeringstid
 • 14:30 Gleerups presenterar de digitala läromedlen vi kommer att börja med från och med i höst. Alla tar med sin dator. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och spec.
 • 16:30 Dagen avslutas

Tisdag 21/8

 • 08:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 EHT inkl Ann-Sofie ska presentera hur vi kommer att jobba under läsåret med stöd och elevvårdsarbetet, samt presentation av hur resp klass särskilda behov finns dokumenterat och tillgängligt. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 14:30 Egen planeringstid förutom den tid man berörs av särskild överlämning enligt nedan.
 • 15:00 Särskild överlämning enligt separat schema för elever med särskilda behov, (kommer via mail senast måndag 20/8) fortsätter under onsdagen. I studiegården.
 • ca 15:30 (för vissa med extra överlämning 16:30) Dagen avslutas med avfärd till Anna E ute i Finsvik för knytis!!

Onsdag 22/8                                    

 • Onsdag morgon – deadline för inskickning av de tre planerna – se instruktionen här: Tre planer inför läsåret
 • 08:30 Schoolity fortsättning genomgång. Alla tar med sin dator. Vi är i O112. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 10:30 fika i personalrummet
 • 11:00 Allmän info om policys mm. Samt kartläggning IKT-kompetens LIKA. Alla tar med dator. I Gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. Följande punkter kommer att tas upp:
  • Policy för lovansökningar.
  • Möten i A-lag ang resursuppdrag mm.
  • Kalendarium för läsåret.
  • Nationella prov och hur de matas in.
  • Dokumentation av elever i behov av stöd.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 Öppen tid för alla resurser för övriga egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Avstämning inför att eleverna kommer All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

Program för de två första skoldagarna

Torsdag 23/8 – första skoldagen

Detaljprogram står resp A-lag för och presenteras för mentorerna.

 • Åk 7 – kl 08:30 samlas alla nya sjuor i Ljushallen (strax innanför huvudentrén där vi samlades när ni var på skolan och hälsade på) för att möta sina nya mentorer för vidare aktiviteter i hemklassrummen. Lunch serveras på skolan vid ca 11:00. Programmet fortsätter ca 11:45 och pågår till ca 12:30 då dagen avslutas.
 • Åk 8 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 11:30. Programmet fortsätter ca 12:15 och pågår till ca 12:45 då dagen avslutas.
 • Åk 9 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 12:00. Programmet fortsätter ca 12:45 och pågår till ca 13:15 då dagen avslutas.
 • 15:30-16:30 – MBL tillsammans med Wendela ang lägstanivå för läsåret i Schoolity. Kallelse har gått ut till berörda från Sara Mattsson. Plats: konferensrummet på Wendela.

Fredag 24/8

Respektive klass och årskurs följer det program som resp. A-lag har gjort för dagarna 23/8-28/8. Det kommer att komma ut till alla senast under onsdagen den 22/8 via mail och presenteras här.

Lunchtiderna är desamma som under torsdagen 23/8.

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Riskbedömningar för aktiviteter utanför skolan

Glöm inte att riskbedömningar ska göras för all verksamhet utanför skolan (görs på grupp, klass eller A-lagsnivå, beroende på hur sammanhållen aktiviteten är). De fylls i och skrivs ut samt lämnas senast dagen innan i Erik Js fack. Finns tveksamheter kring riskerna / att ni inte har täckning för era behov måste ni få klartecken av Erik eller Johan innan aktiviteten startar.

Se checklistan här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf 

MBL – tjänstefördelningar

Så snart alla scheman och därmed tjänstefördelningar är klara och genomgångna i Schoolity så kommer vi kalla till MBL. Inför detta kommer allt underlag utöver det som finns i Schoolity att skickas ut till fackliga företrädare. Allt är inte helt klart ännu i detalj, – det kan saknas enstaka moment/positioner i systemet.

Det är därför mkt viktigt att alla hör av sig till Johan och /eller Anna B om ni saknar nåt på schemat eller om det är nåt som ser konstigt ut.


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – se separat program för första veckan.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Skolporten

Mycket intressant från Skolporten om elevers kunskapssyn: https://www.skolporten.se/forskning/intervju/elevers-forhallningssatt-till-kunskap-viktigt-i-en-varld-av-fake-news/ 


Detta händer under veckan (v.34)

Se planering ovan.


Planering framåt

 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat. Kommer förhoppningsvis under v.34.

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet genomsyras av vår värdegrund.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v33 – 14/8-17/8

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka till skolan efter härlig sommarledighet

Hoppas ni alla haft en bra ledighet och kunnat njuta av den fantastiska (men också lite skrämmande för Sverige….) solen och värmen här hemma i Sverige. Nu börjar Hedda Wisings tredje läsår – Härligt och spännande!!

Program inför planeringsdagarna 15/8-22/8

Här nedan kan finns hela programmet för planeringsdagarna.

Program inför planeringsdagar augusti 2018

Följande program gäller för konferensdagarna 15/8-22/8 för alla medarbetare. Programmet för konferensdagarna gäller med reservation för förändringar för oförutsedda situationer och behov. Till programmet kommer det att komma länkar med webblanketter för ifyllnad – de kommer via mail. 

Onsdag 15/8 – alla medarbetare 

 • 08:30 Samling i Gradängsalen, genomgång av planering för konf.dagar och generell info (presentation av nya medarbetare, larm o nycklar, kopieringsmaskiner/skrivare, etc.). Alla medarbetare
 • 09:30 Fika i personalrummet.
 • 10:00 A-lagsarbete – planering av elevernas första veckor – är det något som behöver bokas / beställas (bussar till Skule, material, etc.)? Tid för att spika bokningar och beställningar – i övrigt egen tid att komma i ordning. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. Alla medarbetare i A-lag
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00 Kvalitetsarbete – Hur jobbar vi med utvecklingsarbete? Uppföljning av ”Mål och visionsarbete” från Tallinnresan (inkl tid för kaffe på plats) i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • Ca 14:30 Fika i personalrummet
 • 15:00 Arbete i A-lag med att planera arbetet med hur ni ska jobba med teambuildning, mm. de första veckorna. Värdegrundsmaterialet med utgångspunkt från era ideer från juni/Tallinn inkl hur ni ska göra för att hålla samma linje kring stramare policy kring mobiltelefoner. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

Torsdag 16/8

 • 08:00-12:00 Utbildning i Schoolity för superanvändare och Schoolitypiloter. Anna B, Olle L, Olof A, Mattias M, Dennis B, Börje N, Johan V, Erik J (ev. Anna F) i sal O112. För övriga lärare egen planeringstid.
 • 08:00-09:30 Möte för alla resurser. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L I sal O226.
  • Presentation
  • Förväntningar
  • Mötes- och fortbildningsbehov.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet.
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Planeringsmöte EHT inkl skolledning. Hela EHT (ev delar vi upp oss under e.m.) i Studiegården.
  • Arbetsfördelning
  • Handledning resurser
  • Översiktsplanering
  • Första planering av ev. EHM-upplägg
  • Planering av screening i olika ämnen
  • Arbetsgång inför året
  • Övriga frågor
 • 13:00 (tid inkl fika) Egen planeringstid förutom för de som berörs av nedanstående punkter.
 • 13:00-14:30 Möte gemensamt i sal N215 för ämneslag Ma/No, Sv och Eng ang vilka som ska ha ”Riktat stöd” (mån e.m. och ons f.m.) i åk 8 och åk9. Alla lärare som undervisar i dessa ämnen, all resurspersonal samt spec.lärare och de som har ”Riktat stöd” på schemat (inkl. skolledning).
 • 13:00-14:30 Lärare i idrott och hälsa planerar in vilka dagar under läsåret de tänker att de vill ha idrottsdagar så att detta kan komma in i kalendariet snarast. Lokal väljer ni själva.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Dagen avslutas

Fredag 17/8

 • 08:30-09:30 Genomgång med ”Schoolitypiloter” och superanvändare i Schoolity – vad ska första genomgången med personalen innehålla? Gå igenom förslaget till ”Lägstanivån i Schoolity” Alla som fått utbildning i Schoolity under torsdagen. I sal O112.
 • 08:30-09:30 Möte för alla resurser – utbyte av material och hjälpmedel – Mattias M visar digitalt stödmaterial.  Mattias M, Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. I sal O226. För övriga egen planeringstid.
 • 09:30 Fika i personalrummet
 • 10:00 Inloggning i Gleerups läromedel och skapa konto för de som inte har samt Introduktion av Schoolity inkl lägstanivå mm. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Utbildning i PMO – Carina BB, Marie B, Erik J och Johan V.
 • 13:30-15:30 Planeringstid för upplägg under ”Riktat stödtid” (RS) under v. 35-39 – Gäller Elisabeth E, Inga-Lill S, Anna B och Bachar R (Ma i åk 7), Ann-Sofie F, Rut S, Victoria Ö, Anna W och Annette F (Sv i åk 8), Malin L, Olov A, Dennis B, Tobias H (Framtidsplanering i åk 9) Övriga har egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:30 dagen avslutas

Måndag 20/8

 • 08:30-11:30 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal och resurspersonal som undervisar åk7 samt EHT. För övriga egen planeringstid
  • Geresta 08:30-09:50
  • Bensträckare 09:50-10:00
  • Brännaskolan 10:00-11:20
 • 11:30 Lunch på egen hand
 • 12:30 Möte för alla resurser inkl skolledning (Johan och Erik) och spec. Marie B. – Möjligheter och svårigheter som kan uppstå i arbetet. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. För övriga egen planeringstid
 • 14:30 Gleerups presenterar de digitala läromedlen vi kommer att börja med från och med i höst. Alla tar med sin dator. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och spec.
 • 16:30 Dagen avslutas

Tisdag 21/8

 • 08:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 EHT inkl Ann-Sofie ska presentera hur vi kommer att jobba under läsåret med stöd och elevvårdsarbetet, samt presentation av hur resp klass särskilda behov finns dokumenterat och tillgängligt. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 14:30 Egen planeringstid förutom den tid man berörs av särskild överlämning enligt nedan.
 • 15:00 Särskild överlämning enligt separat schema för elever med särskilda behov, (kommer via mail senast måndag 20/8) fortsätter under onsdagen. I studiegården.
 • 16:30 Dagen avslutas

Onsdag 22/8                                    

 • 08:30 Schoolity fortsättning genomgång. Alla tar med sin dator. Vi är i O112. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 10:30 fika i personalrummet
 • 11:00 Allmän info om policys mm. Samt kartläggning IKT-kompetens LIKA. Alla tar med dator. I Gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. Följande punkter kommer att tas upp:
  • Policy för lovansökningar.
  • Möten i A-lag ang resursuppdrag mm.
  • Kalendarium för läsåret.
  • Nationella prov och hur de matas in.
  • Dokumentation av elever i behov av stöd.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 Öppen tid för alla resurser för övriga egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Avstämning inför att eleverna kommer All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Ni som är nyfikna på Schoolity – ni kan redan nu hitta kontaktuppgifterna till eleverna via mobilen eller datorn när ni loggat in. Prata med Erik, Johan, Anna B eller Mattias om ni vill ha hjälp med hur man gör.

 


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – se separat program för planeringsdagarna.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Skolvärlden

Så blev deras skola NPF-säkrad – intressant artikel i Skolvärlden. Se särskilt faktarutan om anpassningar!! http://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-deras-skola-npf-sakrad 


Detta händer under veckan (v.33-34)


Planering framåt

 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat. Kommer under v.34.

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamheten genomsyras av vård värdegrund.

Värdegrund