Sjökortet v4 – 21/1-25/1

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Medarbetarsamtal
 • Koll på elever i matsalen samt rastvakter
 • Skokoll inneskor/uteskor
 • Övriga frågor

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Ordning i matsalen

Lena meddelar att det varit en del stök i matsalen – detta trots att vi vuxna finns där nere varje dag. Vi måste bli bättre på att alla elever på skolan är allas våra elever och att vi tydliggör för eleverna så fort vi ser att de inte sköter sig.

Deadline för nytt examinationsschema 

Måndag vecka 11 (11/3) direkt efter sportlovet går vi över till att endast förmedla examninationsdatum genom Schoolitys uppgiftsfunktion. Fram tills dess bör examinationerna stå i endast Outlook eller både Outlook och Schoolity. Från och med 11/3 kommer examinationskalendrarna i Outlook att stängas ner.

Det kommer att bli två tillfällen med workshops för att hantera detta på IKT-tid. Om du vill ha mer instruktioner än så boka tid med Mattias eller Simon eller någon av Schoolitypiloterna. Om du vill redan nu kan du se instruktionsfilmen här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jaek_hsd_harnosand_se/ESPWHgBs9KlMoQTMSq29wDoBcDOoorZlyjixt6l7dMXjbQ?e=hRk43P


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • På A-lagstid. För Åk 7 är det genomgång av EHM – ElevHälsoMöte

Att göra på mentorstid

 • För alla årskurser – påminna om Pytagoras Quest – mattetävling uttagning på onsdag morgon 08:00-08:50 i sal O226.
 • Åk9 förbereda inför dansföreställning på torsdag – se mail från Johan V. 2/1.

Veckans tips 

kooperativt lärande

Många konkreta tips på pedagogisk variation och vägar till inkluderande arbetssätt: https://kooperativt.com/category/strukturer-for-kl/klass-och-teambuildning/ 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Ons – 08:00-08:50 – Pytagoras Quest – uttagning i Sal O226 Ansvar Elisabet E
 • Ons – (Fika från 14:50) 15:00-17:00 EHM – ElevHälsoMöte för A-lag 7 Ansvar EHT 
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – gemensam info för åk 8 och 9, sedan tid för arbete med värdegrundsarbete Ansvar skolledningen
 • Tors – 10:30-11:30 (underviningen bryts 10:10) Ansvar Alla som har eleverna i undervisning den tiden samt resurser (anpassat lunchschema kommer via mail från Johan V) 
 • Tors – 11:00-12:00 RKA Ansvar Skolledningen
 • Fre – 08:30-10:00 Programbesök Estetiska programmet Ansvar Malin L

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att aktivt med vår värdegrund!!

https://heddawisingskolan.com/vardegrund/