Sjökortet v5 – 28/1-1/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Medarbetarsamtal
 • Planering av info- / feedbacksamtal i alla ämnen
 • Info om byte av mailadress
 • Övriga frågor

Erik ledig v.5

Under vecka 5 är Erik ledig och Johan är TF

Fortfarande många som inte planerat in pass för feedback till eleverna 

Det är fortfarande många av er som inte fyllt i planeringsformuläret när ni ska hålla era feedbacksamtal med eleverna inför utvecklingssamtalen. Gör det snarast – klicka här för att fylla i er planering.

Nya mailadresser från och med 4/2 

Som nämnts tidigare kommer alla inom skolförvaltningen som är inne i Schoolity eller i Office365 att få en ny / en till mailadress. Införandet kommer att ske måndag den 4/2. Det innebär följande:

 • Den nya adressen kommer att se ut så här: förnamn.efternamn@edu.harnosand.se
 • Detta sker för att de ska bli ”sömlöst” mellan Office365, Schoolity och Gleerups (och ev andra kommande program). Det kommer att underlätta delning av dokument – ex att ta in material och återkoppla till elever via Schoolity.
 • Hädanefter kommer man logga in via Microsoft-knappen” i Schoolity.
 • En till brevlåda i Outlook behöver skapas – detta gör vi tillsammans med handledning måndag morgon den 4/2.
 • Vi kommer att se till att de som vill att mail till den ena adressen hänvisas till den andra automatiskt kan göra det (kan vara att föredra för att inte missa några mail genom att man inte behöver kolla två brevlådor/inkorgar hela tiden).
 • För alla elever som gjorde rätt från början och loggar in via Microsoft-knappen kommer detta inte ha någon betydelse. För de eleverna som idag loggar in via ”Schoolity” kommer en nyinloggning i Office365 att behöva göras. Lathund för detta kommer att läggas ut på HeddaUndervisning.com
 • Alla system – Gleerups, Schoolity, Urkund, Incito – kommer att anpassas till detta under helgen 2-3/2 genom att Mattias M sitter och lägger om alla adresser åt er. Det innebär att ex. Schoolity kommer att vara stängt under söndag 3/2.

Mattias Ms IT-tid 15:00-16:30 på måndagar finns för stöd – den 4/2 sitter Mattias i Ljushallen.

Teknikbussen för tjejer i åk 8

Under vecka 5 och 6 kommer tjejer i 8B och 8C ha heldagar med ”Teknikbussen” för att locka och inspirera till teknikutbildningar.  V5, torsdag 31/1 deltar flickor i 8B och V6, torsdag 7/2 deltar flickor 8c. Det är heldag med start 08.30 på Technicus. Sluttid ca 14.30.

Utvärdering av Gleerups läromedel inkl matteportalen 

Innan sportlovet kommer Gleerups läromedel att utvärderas av elever och lärare. Inför detta behöver vi en liten arbetsgrupp för att formulera utvärderingsfrågor – elever och lärare. För detta vill vi ha en representant från varje arbetslag. Elevrådet kommer att få utse representanter för dem. Utvärderingen kommer att ske via Incito.

Frånvarouppföljning

På torsdag den här veckan går frånvarorapporten ut till alla vårdnadshavare. Viktigt att dialog förs med elever och vårdnadshavare så att det inte är en nyhet när frånvarobrevet kommer. Ansvar alla mentorer.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • På ämneslagstid – Fortsätta betygsanalysen och eventuella handlingsplaner. För de som gjort detta klart och skickat in den till skolledningen och inte behöver komplettera jobbar efter egen agenda.

Att göra på mentorstid

 • Informera elever om att Gleerups och matteportalen kommer att utvärderas innan sportlovet. Elevrådet kommer utse elevrepresentanter för att vara med och utforma frågorna. Därför är det viktigt att alla elevrådsreprentanter är mottagliga för idéer från övriga klasskamrater om vad de tycker är viktigt att utvärdera – alltså inte vad som är bra eller dåligt med Gleerups, det kommer alla att få säga sitt om när utvärderingen är utformad och skickas ut till alla innan sportlovet.

Veckans tips 

Skolvärlden

Kan inte sägas nog många gånger: https://skolvarlden.se/artiklar/goda-relationer-forutsattning-ordning-och-reda


Detta händer under veckan (v.5)

 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – gemensam info, mm. Ansvar skolledningen
 • Tors – 08:30-14:30 Tjejer i 8B är på ”Teknikbussen” på Technichus

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vikten av den goda relationen i mötet med varandra i skolan: https://pedagogiskamagasinet.se/den-nodvandiga-relationen/