Sjökortet v9 – 25/2-1/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Dugga med åk 9 – (Se även ”Att göra på mentorstid” nedan).
 • Återkoppling ang utv.samtal
 • Uppdatering av elevdatorer åk 7.
 • Framgångsfaktorer Incito
 • Övriga frågor

Påminnelse: Examinationsschemat via Schoolity

Från och med v.11 så stänger vi ner examinationschemat via Outlook och Schoolity gäller. 

Påminnelse: Elev- och medarbetarenkät Incito

Under vecka 8 och 9 ska alla elever och personal göra en Incitoenkät om hur vi jobbar med våra framgångsfaktorer. 

Även alla medarbetare ska göra denna.

Påminnelse: Önskemål inför nästa läsår

Innan sportlovet behöver vi få in era önskemål inför nästa läsår var gäller schema och tjänstefördelning. Under sportlovet kommer vi att göra ramarna för schema och tjänstefördelning för alla. Gör era önskemål här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQlAxVlpKUTI3STQ5TjJWQUtLR05KN0lFNi4u

Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity.

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.

Elevrepresentanter – Gleerupsutvärdering

Det finns nu representanter från de flesta klasser (dock inte alla). Under veckan kommer elever bli kallad

Elevdatorerna åk 7 ska uppdateras under sportlovet

Under sportlovet ska alla elevdatorer åk 7 uppdateras och behöver därför lämnas in. Datorerna ska lämnas in senast 15:00 på fredag 1/3. De som lämnar in datorn i tid under fredagen kommer att vara med i utlottningen av 10 biobiljetter. De som inte lämnar in dem i tid kan komma in med datorn under sportlovet. Om datorn lämnas in efter lovet kommer man att riskera att vara utan dator en eller ett par dagar.

Datorerna ska lämnas till Börje eller Simon i ”Akvariet” (där spec.lärare sitter ) eller i skolans bibliotek mittemot matsalen.

Ledigheter under sportlovet

Om man inte har ferietjänst bör meddela snarast till Agneta om man tänker ha ledigt något under sportlovet.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid – Se filmen nedan (veckans tips) om framgångsrika skolor. Fundera över hur ni ser på och arbetar med de framgångsfaktorer som ni i ämneslaget kan påverka.
 • Handledning resurspersonal.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 – informera om att datorerna ska uppdateras under sportlovet – lämnas in senast fredag 15:00.
 • Åk 7 och 8 – de som inte gjort encitoenkäten – Framgång gör detta.
 • Åk 9 – Alla åk 9-elever måste registrera konto hos Dugga. Mattias M kommer att maila ut listor till er mentorer i åk 9 med tillfälliga lösenord för att skapa konton.
  • Skriv ut och markera på dessa listor vilka som inte var på plats (eller inte kunde skapa konto) så att vi kan följa upp dessa. Alla elever i åk 9 måste ha ett fungerande duggakonto innan första nationella provet tisdag v.11. (12/3).
  • Björn E, Mattias M, (och ev. Börje) och Erik J kommer att finnas tillgängliga för att supporta vid behov.
  • Länk till startsidan till dugga kommer att läggas upp på Schoolity för eleverna.

Veckans tips 

Framgångsrika skolor som lyckas utvecklas och förbättra resultat.


Detta händer under veckan (v.9)

 • Tis – 10:30-12:00 Ungdomsmottagningen för 8C grupp 2. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden
  • A-lag åk 7 – har EHM i N215 från 15:00!! . Ansvar EHT / Anna E
  • IKT – Office 365 och struktur och delning mm. i förhållande till Schoolity, samt prognosverktyget om det behövs. Ansvar Björn E samt skolledningen
  • Utv.samtal i åk 7-8 för de som har bokat in det den här tiden.
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Skolråd Ansvar Skolledning samt representanter från resp. A-lag
 • Tors – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8D grupp 1. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Fre – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8D grupp 2. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfälle.

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att alla gör sin Encitoenkät om framgångsfaktorer.

 

 

Sjökortet v8 – 18/2-22/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Enkäter – elever och personal
 • Önskemål inför nästa läsår
 • Klassmobiltelefoner
 • KIA-anmälan
 • Urkund
 • Övriga frågor

Elev- och medarbetarenkät Incito

Under vecka 8 och 9 ska alla elever och personal göra en Incitoenkät om hur vi jobbar med våra framgångsfaktorer. Förhoppningsvis finns den ute via mail redan på mentorstiden (till edu.adressen) måndag morgon 18/2.

Även alla medarbetare ska göra denna.

Elevrepresentanter för att formulera utvärdering av Gleerups

Alla elever har erbjudits möjligheten att vara med och ta fram frågor och underlag för att utvärdera Gleerups läromedel. De kan anmäla intresse via meddelande i Schoolity.

Bokningsbara salar i P-huset för utv.samtal

Vi ber om ursäkt för att denna precisering kommer så sent.  Men de salar som är bokningsbara (via Schoolity) för utv.samtal i P-huset vecka 8 och 9 är Sal 117, 122 och 123. (Bortse från övriga salar i P-huset som finns listade i Schoolity).

Önskemål inför nästa läsår

Innan sportlovet behöver vi få in era önskemål inför nästa läsår var gäller schema och tjänstefördelning. Under sportlovet kommer vi att göra ramarna för schema och tjänstefördelning för alla. Gör era önskemål här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQlAxVlpKUTI3STQ5TjJWQUtLR05KN0lFNi4u

Mobiltelefoner 

Mobiltelefonerna har kommit så att varje klass kan få en. De håller på att konfigureras så att alla telefoner har samma grundutbud av appar och genvägar samt konton för återställning. De kommer att delas ut under måndag eller tisdag.

Tillbud och olyckor ska nu anmälas via KIA – Avvikelserapportering 

Om något händer – tillbud, olycka eller liknande så ska en KIA-anmälan fyllas i. Detta gör ni genom Insidan och Avvikelserapportering. Vägen hittar ni lättas via vår KRIS-handeningssida: https://heddakrishandledning.wordpress.com/ 

Där finns en länk på startsidan.

KIAbild

Urkund – nu ska det funka

Ni ska alla nu ha fått en Urkund konto-adress från Urkund att lägga in i Schoolity. Den har kommit till er edu.adress. Ni ska själva lägga in den i Schoolity. Det gör ni via er infosida under rubriken ”Arbete” och under er skolepostadress (edu), se nedan:

Urkundkonto plats

Därefter kan ni klicka i ”Urkundsknappen” i de uppgifter där ni vill att era elever ska lämna in och få sina texter granskade.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – arbete efter a-lagets behov.

Att göra på mentorstid

 • Göra Incitoenkät om våra framgångsfaktorer – länk via mail.
 • Informera kort om att de som vill kan vara med och skapa frågorna inför utvärdering av Gleerups läromedel.

Veckans tips 

Intressant om hur vi påverkas av varandra – på gott och ont:


Detta händer under veckan (v.8)

 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden
  • A-lag åk 7 – har EHM i N215 från 15:00!! . Ansvar EHT / Anna E
  • IKT – Office 365 och struktur och delning mm. i förhållande till Schoolity, samt skapande av uppgift i Schoolity (om det behövs). Ansvar Björn E samt skolledningen
  • Utv.samtal i åk 9 för de som har bokat in det den här tiden.
 • Tors – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8B grupp 2. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Fre – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8C grupp 1. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfälle.

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Growth mindset vs Fixed mindset

 

Sjökortet v7 – 11/2-15/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Frågor kring ny mailadress
 • Inför friluftsdagen
 • Info om föreställningen Far and away på fredag
 • Malin S nya uppdrag
 • Övriga frågor

Instruktionsfilmer / lathundar för Schoolity, Office365, mm.

Ni har nu via mail från Schoolity fått ett mail med en länk till delad mapp med instruktionsfilmer för Schoolity, Office365 mm. Där kommer alla instruktionsfilmer att läggas. De kommer att ordnas efter vad det handlar om men det är inte gjort ännu.

Där ligger nu bland annat instruktionsfilmer för hur man delar i Office365 och hur man använder kommentarsfunktionen i Word.

Vår skola

Under Vår skola i Schoolity håller Mattias M på att lägga in en mapp med alla lathundrar i textform.

Rutin kring oro för elever – skickad till föräldrar

När oro kringelever når oss i skolan är vi skyldiga att agera. Vi har skrivit en rutin för detta – den finns som meddelande till er på Schoolity. Den har även skickats / lagts ut till föräldrar. Den kommer att hamna under HEddaWisingskolan.com / rutiner och riktlinjer.

Viktigt om mail till grupper och klasser i Schoolity

När vi skickar mail via Schoolity som ska nå alla föräldrar så måste de skickas så att inte mailadresserna syns för alla mottagare – annars bryter vi mot GDPR. Se film nedan hur man gör.

Uppföljning och utvärdering av resursuppdraget

Förhoppningsvis innan sportlovet kommer vi att göra en utförlig uppföljning av resursuppdragen. Det är viktigt att vi gör detta grundligt för att skapa förutsättningar för att kunna fortsätta med dessa. Mer info om detta kommer.

Att fira – minskad skadegörelse i skolan

Daniel har precis satt ihop en rapport om den skadegörelse vi hade i skolan under förra kalenderåret. Det är ingen rolig läsning att se all förstörelse – men vad vi måste fira är att förstörelsen har i antal (kostnader kommer inom kort) minskat med 60-70% under hösten 2018 jämfört med under våren 2018. En starkt bidragande orsak är fler aktiva vuxna i skolan.

Malin S har nytt uppdrag

Malin har sedan ett par veckor fått ett nytt uppdrag (som utannonserats och rekrytring har skett). Malin är nu färdig med sin beteendevetarutbildning och har nu fått ett uppdrag som innehåller spec.uppgifter, samtalsstöd och elevstöd. Malin kommer att vara en del av spec.teamet och ansvarar för åk 8.

Skolråd ons 27/2

Skolråd2

Onsdag den 27/2 är det skolråd. Varje arbetslag utser en representant till detta. Vi Skickar ut en kallelse till alla föräldrar.

Utvärdering av Gleerups läromedel inkl matteportalen 

Innan sportlovet kommer Gleerups läromedel att utvärderas av elever och lärare. Inför detta behöver vi en liten arbetsgrupp för att formulera utvärderingsfrågor – elever och lärare. För detta vill vi ha en representant från varje arbetslag. Elevrådet kommer att få utse representanter för dem. Utvärderingen kommer att ske via Incito.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag – möte efter era behov.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Relationer

Vikten av att skapa relationer med eleverna!!


Detta händer under veckan (v.7)

 • Tis – Friluftsdag – se info via mail (kommer) från Magnus, Dennis och Patrick. Ansvar Magnus, Dennis och Patrick
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – APT – bla ta ut utvärderingsfrågor i diverse uppföljningar, Gleerups, mm., samt tid för betygsanalys Ansvar skolledningen mfl.
 • Tors – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8B grupp 1. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Fre – 10:00-11:00 Musikföreställning för åk 8 och 9 på teaterns stora scen – Far and away – läs lärarhandledning här: Far and away lärarhandledning Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället – jätteviktigt att vi sitter med eleverna
 • Fre – 12:00-13:00 Musikföreställning för åk 7 på teaterns stora scen – Far and away – läs lärarhandledning här: Far and away lärarhandledning Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället – jätteviktigt att vi sitter med eleverna

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vikten av återkoppling och riktad feedback – en favorit i repris!

Sjökortet v6 – 4/2-8/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Tid för instruktion kring ny mailadress – förnamn.efternamn@edu.harnosand.se – ta med dator.
 • Övriga frågor om det hinns med.

Kort Sjökort denna vecka – kan bli extra info via separata mail under veckan.

På grund av tidsbrist (mer info på måndagsmötet) har inte allt kunnat samlas in för detta Sjökort. Därför kan det komma att bli extra info via mail under veckan.

Friluftsdag 12/6 – eleven måste göra sina val under vecka 6.

Under veckan måste eleverna göra sina val inför friluftsdagen – mer info inom kort via mail.

Påminnelse – lyft upp stolarna i klassrummen för städets skull

Vi vill självfallet ha välstädat inne i klassrummen – men för att detta ska ske måste stolarna ställas upp sista lektionen på dagen.

Biblioteket ska inte bokas för utv.samtal dagtid

Eftersom Biblioteket även är Simons (IKT-support) arbetsrum så ska det inte bokas för utvecklingssamtal dagtid utan att ni har kollat med honom hur hans arbetstider ser ut resp. dag.

Påmminnelse från förra Sjökortet – nya mailadresser från och med 4/2 

Som nämnts tidigare kommer alla inom skolförvaltningen som är inne i Schoolity eller i Office365 att få en ny / en till mailadress. Införandet kommer att ske måndag den 4/2. Det innebär följande:

 • Den nya adressen kommer att se ut så här: förnamn.efternamn@edu.harnosand.se
 • Detta sker för att de ska bli ”sömlöst” mellan Office365, Schoolity och Gleerups (och ev andra kommande program). Det kommer att underlätta delning av dokument – ex att ta in material och återkoppla till elever via Schoolity.
 • Hädanefter kommer man logga in via Microsoft-knappen” i Schoolity.
 • En till brevlåda i Outlook behöver skapas – detta gör vi tillsammans med handledning måndag morgon den 4/2.
 • Vi kommer att se till att de som vill att mail till den ena adressen hänvisas till den andra automatiskt kan göra det (kan vara att föredra för att inte missa några mail genom att man inte behöver kolla två brevlådor/inkorgar hela tiden).
 • För alla elever som gjorde rätt från början och loggar in via Microsoft-knappen kommer detta inte ha någon betydelse. För de eleverna som idag loggar in via ”Schoolity” kommer en nyinloggning i Office365 att behöva göras. Lathund för detta kommer att läggas ut på HeddaUndervisning.com
 • Alla system – Gleerups, Schoolity, Urkund, Incito – kommer att anpassas till detta under helgen 2-3/2 genom att Mattias M sitter och lägger om alla adresser åt er. Det innebär att ex. Schoolity kommer att vara stängt under söndag 3/2.

Mattias Ms IT-tid 15:00-16:30 på måndagar finns för stöd – den 4/2 sitter Mattias i Ljushallen.

Utvärdering av Gleerups läromedel inkl matteportalen 

Innan sportlovet kommer Gleerups läromedel att utvärderas av elever och lärare. Inför detta behöver vi en liten arbetsgrupp för att formulera utvärderingsfrågor – elever och lärare. För detta vill vi ha en representant från varje arbetslag. Elevrådet kommer att få utse representanter för dem. Utvärderingen kommer att ske via Incito.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – de A-lagsfrågor ni behöver prioritera.

Att göra på mentorstid

 • Informera elever om att de ska göra valen inför friluftsdagen.

Veckans tips 

Funka med ADHD

Bra tips för att förstå och funka med ADHD: http://www.funkamedadhd.se/28-fem-tips-for-att-ma-bra-anna-tebelius-bodin/


Detta händer under veckan (v.6)

 • Ons – heldag – Laine, Anna B och Elisabeth är på utbildning.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – IKT-tid. Ansvar skolledningen mfl.
 • Tors – 08:30-10:00 8A grupp 1 till Ungdomsmottagningen. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Tors – 08:30-14:30 Tjejer i 8C är på ”Teknikbussen” på Technichus

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

poddtoppen

Vi möter barn i skolan med alla typer av behov, erfarenheter och hemsituationer. En situation är vi ofta har svårt att ta till oss och förstå är att flera av våra elever lever med våld i hemmet på flera olika sätt. Här är en podd om hur det påverkar föräldraskapet och barnen när våld finns i närheten. Bitvis jobbigt att lyssna på – men en viktig insikt att ha med sig för oss som arbetar i skolan: https://poddtoppen.se/podcast/1435072316/vald-i-nara-relationer/4-barn-som-upplever-vald-i-nara-relationer