Sjökortet v6 – 4/2-8/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Tid för instruktion kring ny mailadress – förnamn.efternamn@edu.harnosand.se – ta med dator.
 • Övriga frågor om det hinns med.

Kort Sjökort denna vecka – kan bli extra info via separata mail under veckan.

På grund av tidsbrist (mer info på måndagsmötet) har inte allt kunnat samlas in för detta Sjökort. Därför kan det komma att bli extra info via mail under veckan.

Friluftsdag 12/6 – eleven måste göra sina val under vecka 6.

Under veckan måste eleverna göra sina val inför friluftsdagen – mer info inom kort via mail.

Påminnelse – lyft upp stolarna i klassrummen för städets skull

Vi vill självfallet ha välstädat inne i klassrummen – men för att detta ska ske måste stolarna ställas upp sista lektionen på dagen.

Biblioteket ska inte bokas för utv.samtal dagtid

Eftersom Biblioteket även är Simons (IKT-support) arbetsrum så ska det inte bokas för utvecklingssamtal dagtid utan att ni har kollat med honom hur hans arbetstider ser ut resp. dag.

Påmminnelse från förra Sjökortet – nya mailadresser från och med 4/2 

Som nämnts tidigare kommer alla inom skolförvaltningen som är inne i Schoolity eller i Office365 att få en ny / en till mailadress. Införandet kommer att ske måndag den 4/2. Det innebär följande:

 • Den nya adressen kommer att se ut så här: förnamn.efternamn@edu.harnosand.se
 • Detta sker för att de ska bli ”sömlöst” mellan Office365, Schoolity och Gleerups (och ev andra kommande program). Det kommer att underlätta delning av dokument – ex att ta in material och återkoppla till elever via Schoolity.
 • Hädanefter kommer man logga in via Microsoft-knappen” i Schoolity.
 • En till brevlåda i Outlook behöver skapas – detta gör vi tillsammans med handledning måndag morgon den 4/2.
 • Vi kommer att se till att de som vill att mail till den ena adressen hänvisas till den andra automatiskt kan göra det (kan vara att föredra för att inte missa några mail genom att man inte behöver kolla två brevlådor/inkorgar hela tiden).
 • För alla elever som gjorde rätt från början och loggar in via Microsoft-knappen kommer detta inte ha någon betydelse. För de eleverna som idag loggar in via ”Schoolity” kommer en nyinloggning i Office365 att behöva göras. Lathund för detta kommer att läggas ut på HeddaUndervisning.com
 • Alla system – Gleerups, Schoolity, Urkund, Incito – kommer att anpassas till detta under helgen 2-3/2 genom att Mattias M sitter och lägger om alla adresser åt er. Det innebär att ex. Schoolity kommer att vara stängt under söndag 3/2.

Mattias Ms IT-tid 15:00-16:30 på måndagar finns för stöd – den 4/2 sitter Mattias i Ljushallen.

Utvärdering av Gleerups läromedel inkl matteportalen 

Innan sportlovet kommer Gleerups läromedel att utvärderas av elever och lärare. Inför detta behöver vi en liten arbetsgrupp för att formulera utvärderingsfrågor – elever och lärare. För detta vill vi ha en representant från varje arbetslag. Elevrådet kommer att få utse representanter för dem. Utvärderingen kommer att ske via Incito.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – de A-lagsfrågor ni behöver prioritera.

Att göra på mentorstid

 • Informera elever om att de ska göra valen inför friluftsdagen.

Veckans tips 

Funka med ADHD

Bra tips för att förstå och funka med ADHD: http://www.funkamedadhd.se/28-fem-tips-for-att-ma-bra-anna-tebelius-bodin/


Detta händer under veckan (v.6)

 • Ons – heldag – Laine, Anna B och Elisabeth är på utbildning.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – IKT-tid. Ansvar skolledningen mfl.
 • Tors – 08:30-10:00 8A grupp 1 till Ungdomsmottagningen. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Tors – 08:30-14:30 Tjejer i 8C är på ”Teknikbussen” på Technichus

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

poddtoppen

Vi möter barn i skolan med alla typer av behov, erfarenheter och hemsituationer. En situation är vi ofta har svårt att ta till oss och förstå är att flera av våra elever lever med våld i hemmet på flera olika sätt. Här är en podd om hur det påverkar föräldraskapet och barnen när våld finns i närheten. Bitvis jobbigt att lyssna på – men en viktig insikt att ha med sig för oss som arbetar i skolan: https://poddtoppen.se/podcast/1435072316/vald-i-nara-relationer/4-barn-som-upplever-vald-i-nara-relationer