Sjökortet v5 – 28/1-1/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Medarbetarsamtal
 • Planering av info- / feedbacksamtal i alla ämnen
 • Info om byte av mailadress
 • Övriga frågor

Erik ledig v.5

Under vecka 5 är Erik ledig och Johan är TF

Fortfarande många som inte planerat in pass för feedback till eleverna 

Det är fortfarande många av er som inte fyllt i planeringsformuläret när ni ska hålla era feedbacksamtal med eleverna inför utvecklingssamtalen. Gör det snarast – klicka här för att fylla i er planering.

Nya mailadresser från och med 4/2 

Som nämnts tidigare kommer alla inom skolförvaltningen som är inne i Schoolity eller i Office365 att få en ny / en till mailadress. Införandet kommer att ske måndag den 4/2. Det innebär följande:

 • Den nya adressen kommer att se ut så här: förnamn.efternamn@edu.harnosand.se
 • Detta sker för att de ska bli ”sömlöst” mellan Office365, Schoolity och Gleerups (och ev andra kommande program). Det kommer att underlätta delning av dokument – ex att ta in material och återkoppla till elever via Schoolity.
 • Hädanefter kommer man logga in via Microsoft-knappen” i Schoolity.
 • En till brevlåda i Outlook behöver skapas – detta gör vi tillsammans med handledning måndag morgon den 4/2.
 • Vi kommer att se till att de som vill att mail till den ena adressen hänvisas till den andra automatiskt kan göra det (kan vara att föredra för att inte missa några mail genom att man inte behöver kolla två brevlådor/inkorgar hela tiden).
 • För alla elever som gjorde rätt från början och loggar in via Microsoft-knappen kommer detta inte ha någon betydelse. För de eleverna som idag loggar in via ”Schoolity” kommer en nyinloggning i Office365 att behöva göras. Lathund för detta kommer att läggas ut på HeddaUndervisning.com
 • Alla system – Gleerups, Schoolity, Urkund, Incito – kommer att anpassas till detta under helgen 2-3/2 genom att Mattias M sitter och lägger om alla adresser åt er. Det innebär att ex. Schoolity kommer att vara stängt under söndag 3/2.

Mattias Ms IT-tid 15:00-16:30 på måndagar finns för stöd – den 4/2 sitter Mattias i Ljushallen.

Teknikbussen för tjejer i åk 8

Under vecka 5 och 6 kommer tjejer i 8B och 8C ha heldagar med ”Teknikbussen” för att locka och inspirera till teknikutbildningar.  V5, torsdag 31/1 deltar flickor i 8B och V6, torsdag 7/2 deltar flickor 8c. Det är heldag med start 08.30 på Technicus. Sluttid ca 14.30.

Utvärdering av Gleerups läromedel inkl matteportalen 

Innan sportlovet kommer Gleerups läromedel att utvärderas av elever och lärare. Inför detta behöver vi en liten arbetsgrupp för att formulera utvärderingsfrågor – elever och lärare. För detta vill vi ha en representant från varje arbetslag. Elevrådet kommer att få utse representanter för dem. Utvärderingen kommer att ske via Incito.

Frånvarouppföljning

På torsdag den här veckan går frånvarorapporten ut till alla vårdnadshavare. Viktigt att dialog förs med elever och vårdnadshavare så att det inte är en nyhet när frånvarobrevet kommer. Ansvar alla mentorer.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • På ämneslagstid – Fortsätta betygsanalysen och eventuella handlingsplaner. För de som gjort detta klart och skickat in den till skolledningen och inte behöver komplettera jobbar efter egen agenda.

Att göra på mentorstid

 • Informera elever om att Gleerups och matteportalen kommer att utvärderas innan sportlovet. Elevrådet kommer utse elevrepresentanter för att vara med och utforma frågorna. Därför är det viktigt att alla elevrådsreprentanter är mottagliga för idéer från övriga klasskamrater om vad de tycker är viktigt att utvärdera – alltså inte vad som är bra eller dåligt med Gleerups, det kommer alla att få säga sitt om när utvärderingen är utformad och skickas ut till alla innan sportlovet.

Veckans tips 

Skolvärlden

Kan inte sägas nog många gånger: https://skolvarlden.se/artiklar/goda-relationer-forutsattning-ordning-och-reda


Detta händer under veckan (v.5)

 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – gemensam info, mm. Ansvar skolledningen
 • Tors – 08:30-14:30 Tjejer i 8B är på ”Teknikbussen” på Technichus

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vikten av den goda relationen i mötet med varandra i skolan: https://pedagogiskamagasinet.se/den-nodvandiga-relationen/

Sjökortet v4 – 21/1-25/1

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Medarbetarsamtal
 • Koll på elever i matsalen samt rastvakter
 • Skokoll inneskor/uteskor
 • Övriga frågor

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Ordning i matsalen

Lena meddelar att det varit en del stök i matsalen – detta trots att vi vuxna finns där nere varje dag. Vi måste bli bättre på att alla elever på skolan är allas våra elever och att vi tydliggör för eleverna så fort vi ser att de inte sköter sig.

Deadline för nytt examinationsschema 

Måndag vecka 11 (11/3) direkt efter sportlovet går vi över till att endast förmedla examninationsdatum genom Schoolitys uppgiftsfunktion. Fram tills dess bör examinationerna stå i endast Outlook eller både Outlook och Schoolity. Från och med 11/3 kommer examinationskalendrarna i Outlook att stängas ner.

Det kommer att bli två tillfällen med workshops för att hantera detta på IKT-tid. Om du vill ha mer instruktioner än så boka tid med Mattias eller Simon eller någon av Schoolitypiloterna. Om du vill redan nu kan du se instruktionsfilmen här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jaek_hsd_harnosand_se/ESPWHgBs9KlMoQTMSq29wDoBcDOoorZlyjixt6l7dMXjbQ?e=hRk43P


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • På A-lagstid. För Åk 7 är det genomgång av EHM – ElevHälsoMöte

Att göra på mentorstid

 • För alla årskurser – påminna om Pytagoras Quest – mattetävling uttagning på onsdag morgon 08:00-08:50 i sal O226.
 • Åk9 förbereda inför dansföreställning på torsdag – se mail från Johan V. 2/1.

Veckans tips 

kooperativt lärande

Många konkreta tips på pedagogisk variation och vägar till inkluderande arbetssätt: https://kooperativt.com/category/strukturer-for-kl/klass-och-teambuildning/ 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Ons – 08:00-08:50 – Pytagoras Quest – uttagning i Sal O226 Ansvar Elisabet E
 • Ons – (Fika från 14:50) 15:00-17:00 EHM – ElevHälsoMöte för A-lag 7 Ansvar EHT 
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – gemensam info för åk 8 och 9, sedan tid för arbete med värdegrundsarbete Ansvar skolledningen
 • Tors – 10:30-11:30 (underviningen bryts 10:10) Ansvar Alla som har eleverna i undervisning den tiden samt resurser (anpassat lunchschema kommer via mail från Johan V) 
 • Tors – 11:00-12:00 RKA Ansvar Skolledningen
 • Fre – 08:30-10:00 Programbesök Estetiska programmet Ansvar Malin L

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att aktivt med vår värdegrund!!

https://heddawisingskolan.com/vardegrund/ 

 

Sjökortet v3 – 14/1-18/1

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Inför utvecklingssamtalen
 • Repetition av genomgång av hur onedriven fungerar för elever
 • Sydafrika
 • Övriga frågor

Inför utvecklingssamtalen v.8 och 9

V. 8 har åk 9 utvecklingssamtal och v.9 har åk 7 och 8 samtalen. Ni lägger själv ut vilka tider under respektive vecka ni vill ha samtalen. De ska dock alla förberedas väl – det ska göras genom att alla elever får individuella samtal om hur det går i respektive ämne. Vi får dock återkoppling från såväl föräldrar som mentorer att det är si och så med förberedelserna. Det är helt avgörande att eleverna är förberedda inför samtalen och att individuell återkoppling planeras in för alla elever.

För att kunna följa upp att tid för individuella samtal avsätts i respektive ämne ska alla undervisande lärare skriva in när de planerar att ha de individuella samtalen via följande länk: Planering inför individuella samtal i respektive ämne

Ansvarsområden

Undervisande lärare:

Mentorer (både lärare och resurser beroende på hur det ser ut i respektive klass):

Allt detta finns på HeddaWisingskolan.com/Rutiner och riktlinjer

Deadline för nytt examinationsschema 

Måndag vecka 11 (11/3) direkt efter sportlovet går vi över till att endast förmedla examninationsdatum genom Schoolitys uppgiftsfunktion. Fram tills dess bör examinationerna stå i endast Outlook eller både Outlook och Schoolity. Från och med 11/3 kommer examinationskalendrarna i Outlook att stängas ner.

Det kommer att bli två tillfällen med workshops för att hantera detta på IKT-tid. Om du vill ha mer instruktioner än så boka tid med Mattias eller Simon eller någon av Schoolitypiloterna. Om du vill redan nu kan du se instruktionsfilmen här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jaek_hsd_harnosand_se/ESPWHgBs9KlMoQTMSq29wDoBcDOoorZlyjixt6l7dMXjbQ?e=hRk43P

Betygsanalys och handlingsplan

Följande tider är inplanerade att arbeta med betygsanalys och ev handlingsplan:

 • v. 3 – Ämnesmötestid – 50 min.
 • v. 3 – Konftid ons. – 60 min.
 • v. 5 – Ämnesmötestid – 50 min.
 • v. 7 – Konftid ons – 60 min.

När ni gjort en analys och eventuellt en handlingsplan så mailar ni den till Erik och Johan så kommer ni att få återkoppling i skrift.

Info om utflyktsmat vid aktiviteter utanför skolan 

Detta förfarande gäller när det ska beställas mat till elever och medföljande personal. Meddela er beställning/önskemål till skolans kök minst 14 dagar innan tillfället. Köket i sin tur gör beställningen hos produktionsköket. De har då koll på om det ska minskas av den ”vanliga” matbeställningen som ska serveras i matsalen.

Inbrottsvåg – lämna inget framme eller synligt

inbrott

Som ni säkert har läst om i media så går det en inbrottsvåg nu i Härnösand med nästan inbrott varje natt sedan årsskiftet. Våra verksamheter är tyvärr ej heller undantagna.
Påminn er personal om att inte lämna stöldbegärlig utrustning framme och se till att fönster (och givetvis skalskyddsdörrar) är låsta!

Genomgång för eleverna hur de ska använda One driven

Under de kommande 5 veckor kommer Björn E att gå igenom med eleverna hur de ska använda One driven för att det ska bli enkelt för eleverna att dela dokunemt för inlämning mm.

Förslag på schema för detta – se nedan. Om dt inte passar så mailar ni direkt till Björn.

it-genomgång

Föreställning / info från ES-programmet på teatern 17/1 

14:15-15:00 har ES-programmet föreställning / Info på teatern obligatoriskt för alla elever i åk 9. Undervisningen avslutas 13:50 för åk 9. De som ska undervisa i resp. klass ska vara med och sitta bland eleverna på teatern.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • På ämnesmötestid – fortsatt arbete med betygsanalys och ev handlingsplan.

Att göra på mentorstid

 • Teknikprogrammet vill att alla elever ska göra en enkät. Det tar bara 3-5 min. Enkäten ligger ute som meddelande på Schoolity.
 • Värdegrundsarbete – gå igenom förvantansdokumentet.
 • Mentorer i åk9 påminna om ”Kill- och Tjejkväll på onsdag resp. torsdag på VVS- och fastighetsprogrammet. Se gemensamt kalender i Outlook.

Veckans tips 

Skolverket

Mycket bra om betyg, anpassad studiegång mm från skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/nyanlanda-elever-och-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.3)

 • Tis – Fre – Programbesök olika program  – se kalendariet i Outlook Ansvar Malin L
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – gemensam info, sedan tid för arbete med betygsanalys och ev handlingsplan Ansvar skolledningen
 • Tors – 14:15-15:00 ES-programmet föreställning / Info på teatern obligatoriskt för alla elever i åk 9. Undervisningen avslutas 13:50 för åk 9. Ansvar De som undervisar resp klass vid tidpunkten

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det viktigaste vi kan ge alla elever är ett eget driv (Grit):